open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання державних ліцензій на здійснення

будівельної діяльності, які видаються центрами з

ліцензування України і Республіки Білорусь

Дата підписання: 17.05.1996 Дата набуття чинності: 17.05.1996
Уряд України і Уряд Республіки Білорусь, що далі іменуються
Сторонами, надаючи важливого значення радикальним економічним
перетворенням, викликаним переходом до ринкової економіки,
входженням до світового господарства і широкою участю у
зовнішньоекономічній діяльності об'єднань, організацій та
підприємств, і беручи до уваги спільність пов'язаних з цим
проблем, з метою створення сприятливих умов для взаємовигідного
співробітництва учасників будівельної діяльності України і
Республіки Білорусь, на виконання Угоди про співробітництво в будівельній
діяльності ( 997_391 ), підписаної Урядами країн СНД 9 вересня
1994 року, домовились про нижченаведене:
Стаття 1
У цій Угоді нижченаведені терміни означають: державна ліцензія - спеціальний дозвіл на право здійснення
окремих видів діяльності; будівельна діяльність - проведення інженерних вишукувань для
здійснення будівництва, виконання проектних і будівельно-монтажних
робіт, виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; центр з ліцензування - орган державної системи ліцензування
будівельної діяльності, що видає ліцензії згідно із законодавством
України і Республіки Білорусь; суб'єкти ліцензування - юридичні та фізичні особи, що
виконують або мають намір розпочати будівельну діяльність.
Стаття 2
Сторони взаємно визнають державні ліцензії, які видаються
центрами з ліцензування України і Республіки Білорусь.
Стаття 3
Взаємне визнання державних ліцензій, які видаються центрами з
ліцензування України і Республіки Білорусь, не поширюється на
державні ліцензії, видані Сторонами суб'єктам ліцензування третіх
країн.
Стаття 4
Встановлення порядку взаємного визнання державних ліцензій,
які видаються центрами з ліцензування України і Республіки
Білорусь, а також вирішення інших питань у рамках цієї Угоди
здійснюється на основі взаємних угод і договорів між Державним
комітетом України у справах містобудування і архітектури та
Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь.
Стаття 5
Розмір плати за видачу державної ліцензії на здійснення
будівельної діяльності, взаємовизнаний Сторонами, встановлюється в
сумі, еквівалентній 100 доларам США. Оплата провадиться в національній валюті (грошовій одиниці)
країни, де суб'єкт ліцензування має намір здійснювати будівельну
діяльність, відповідно до курсу національної валюти (грошової
одиниці) по відношенню до долара США, встановленого відповідно
Національними банками України і Республіки Білорусь на день
прийняття заяви.
Стаття 6
Сторони з метою подальшого вдосконалення порядку видачі
державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, що
видаються центрами з ліцензування України і Республіки Білорусь,
обмінюватимуться інформацією, здійснюватимуть співробітництво в
питаннях гармонізації правових, нормативних і методологічних
документів у галузі державного ліцензування будівельної
діяльності.
Стаття 7
За взаємною домовленістю Сторін до цієї Угоди можуть бути
внесені зміни та доповнення. Такі зміни та доповнення оформляються окремим Протоколом,
який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 8
Усі спірні питання щодо тлумачення і застосування положень
цієї Угоди Сторони вирішуватимуть шляхом консультацій або
переговорів.
Стаття 9
Ця Угода не зачіпає прав та обов'язків Сторін щодо інших
Угод, учасниками яких вони є.
Стаття 10
Ця Угода набирає чинності з моменту підписання і діє протягом
п'яти років. Якщо жодна із Сторін не зробить письмової заяви про
свій намір припинити дію цієї Угоди протягом шести місяців до
закінчення терміну дії Угоди, то дія Угоди вважається продовженою
на наступні п'ять років.
Вчинено в м. Києві 17 травня 1996 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами,
причому всі тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Білорусь
Голова Державного комітету Міністр архітектури
України у справах і будівництва
містобудування і архітектури Республіки Білорусь
В.М. Гусаков Г.В. Новицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: