open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Рішення

про Міждержавну програму спільних заходів

боротьби з організованою злочинністю та іншими

видами небезпечних злочинів на території

держав - учасниць Співдружності Незалежних

Держав на період до 2000 року

(укр/рос)

Дата підписання: 17.05.1996 Дата набрання чинності для України: 17.05.1996
Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав, відповідно
до статті 4 Статуту Співдружності Незалежних Держав ( 997_033 ), з
метою ефективності спільних дій у боротьбі зі злочинністю
вирішила:
затвердити Міждержавну програму спільних заходів боротьби з
організованою злочинністю й іншими видами небезпечних злочинів на
території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на
період до 2000 року (додається);
доручити Міждержавному економічному Комітету Економічного
союзу за узгодженням з урядами держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав вирішити питання, пов'язані з фінансуванням і
матеріальним забезпеченням заходів, передбачених у вказаній вище
Міждержавній програмі.
Вчинено в місті Москві 17 травня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
(підпис) (підпис)
За Республіку Білорусь За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
За Республіку Вірменія За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Грузію За Туркменистан
(підпис)
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Киргизьку Республіку За Україну
(підпис) (підпис)
Додаток

Затверджена Рішенням Ради

глав держав Співдружності

Незалежних Держав про

Міждержавну програму

спільних заходів боротьби з

організованою злочинністю й

іншими видами небезпечних

злочинів на території держав

- учасниць Співдружності

Незалежних Держав на період

до 2000 року

від 17 травня 1996 року
МІЖДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

спільних заходів боротьби з організованою злочинністю

й іншими видами небезпечних злочинів на території держав

- учасниць Співдружності Незалежних Держав на період

до 2000 року
Міждержавну програму спільних заходів боротьби з
організованою злочинністю й іншими видами небезпечних злочинів на
території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на
період до 2000 року розроблено на виконання Протокольного рішення
Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада
1995 року.
Стан злочинності в державах - учасницях СНД викликає серйозне
занепокоєння. В останні роки відзначається значне зростання тяжких
злочинів, що мають транснаціональний характер, вчинених
організованими злочинними формуваннями. Широкого поширення набули
різні прояви тероризму, легалізація злочинних доходів,
наркобізнес, контрабанда зброї і військової техніки, радіоактивних
речовин, культурних цінностей, рідкоземельних і стратегічних
матеріалів, фальшивомонетництво, крадіжки автомобілів, злочини у
фінансовій і зовнішньоекономічній сферах, у тому числі з
використанням інформаційно-обчислювальної техніки і новітніх
платіжних засобів, замовні вбивства та інші небезпечні види
злочинів.
Вжиті в державах - учасницях СНД заходи не завжди адекватні
злочинним проявам, недостатньо скоординовані й погоджені. У
результаті збільшуються масштаби транснаціональної організованої
злочинності, можливості її проникнення в економічну, політичну,
соціальну і фінансову сфери, що дестабілізуюче впливають на весь
хід соціально-економічних перетворень в окремих державах і на
міждержавні відносини.
Ситуація, що склалася, наполегливо диктує необхідність
вживання відповідних міждержавних заходів, спрямованих на
удосконалення інформаційного забезпечення держав, на гармонізацію
й уніфікацію правової бази, проведення конкретних погоджених
заходів правоохоронних та інших органів системи юстиції в боротьбі
з організованою злочинністю й іншими небезпечними видами злочинної
діяльності.
Комплекс заходів, передбачених Програмою, ґрунтується на
аналізі криміногенної ситуації і прогнозі розвитку злочинності в
державах - учасницях СНД, результатах наукових досліджень,
практиці боротьби з організованими формами злочинності, у тому
числі досвіді спільних дій щодо вжиття заходів, передбачених
Програмою спільних заходів для боротьби з організованою
злочинністю й іншими небезпечними видами злочинів на території
держав - учасниць СНД, затвердженої Радою глав урядів 12 березня
1993 року ( 997_305 ).
------------------------------------------------------------------------- Найменування заходів | Терміни |Виконавець (*)|Орган СНД,| | виконання | |що приймає| | | | рішення | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------------| I. Організаційно-правові питання: | 1.1. Зміцнення міжнародно-правової бази співробітництва | -----------------------------------------------------------------------| 1.1.1. Підготувати і внести на| | | | розгляд Ради глав держав, Ради| | | | глав урядів СНД проекти| | | | наступних міжнародних| | | | договорів: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво в|1996-1997 рр.|Російська | СГГ | боротьбі з актами тероризму, що| |Федерація, | | посягають на загальні інтереси| |Грузія | | і безпеку держав - учасниць| | | | СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про боротьбу з|1996-1997 рр.|Російська | СГГ | легалізацією доходів від| |Федерація | | злочинної діяльності; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво в|IV квартал |Республіка | СГГ | боротьбі з незаконним обігом|1996 р. |Казахстан, | | наркотичних засобів і| |Республіка | | психотропних речовин та| |Узбекистан | | зловживання ними; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| протокол про зміни і доповнення|II квартал |Республіка | СГГ | до Конвенції про правову|1996 р. |Казахстан, | | допомогу і правові відносини у| |Рада МВС, | | цивільних, сімейних і| |Виконавчий | | кримінальних справах від 22| |Секретаріат | | січня 1993 року ( 997_009 ); | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| договір про передачу для|II квартал |Російська | СГГ | відбування покарання осіб,|1996 р. |Федерація, | | засуджених до позбавлення волі;| |Виконавчий | | | |Секретаріат | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| договір про порядок перебування|II квартал |Республіка | СГГ | і взаємодії співробітників|1996 р. |Молдова | | правоохоронних органів на| | | | території держав - учасниць| | | | СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво|III квартал |Республіка | СГП | податкових служб держав -|1996 р. |Білорусь | | учасниць СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода правоохоронних органів і|1997 р. |Російська |відповідні| спеціальних служб держав -| |Федерація |органи СНД| учасниць СНД про форми і методи| | | | боротьби зі злочинністю; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво у|1997 р. |Республіка | СГП | сфері боротьби з незаконним| |Узбекистан, | | обігом зброї, боєприпасів,| |Республіка | | вибухових речовин і вибухових| |Казахстан | | пристроїв; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво у|IV квартал |Україна | СГП | сфері боротьби з розкраданнями|1996 р. | | | інтелектуальної власності; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода у сфері боротьби з|IV квартал |Україна, | СГГ | незаконною міграцією; |1996 р. |Республіка | | | |Білорусь | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| договір про видачу; |II квартал |Російська | СГГ | |1996 р. |Федерація, | | | |Виконавчий | | | |Секретаріат | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про захист свідків та|1997 р. |Республіка | СГГ | інших учасників кримінального| |Вірменія, | | процесу; | |Грузія, | | | |Азербайджан- | | | |ська | | | |Республіка | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| угода про співробітництво у|1998 р. |Російська | СГП | сфері боротьби з комп'ютерною| |Федерація | | злочинністю | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.1.2. 3 метою розширення|1996-2000 рр.|держави - | | міжнародно-правової бази участь| |учасниці СНД | | держав - учасниць СНД у| | | | міжнародній співпраці в галузі| | | | боротьби із злочинністю| | | | розглянути питання про| | | | доцільність приєднання, якщо це| | | | ще не зроблено, до основних| | | | угод, укладених у| | | | кримінально-правовій сфері у| | | | рамках ООН, її спеціалізованих| | | | установ і МАГАТЕ, а також Ради| | | | Європи (додаток) | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.1.3. Провести, якщо це ще не|1996-2000 рр.|держави - | | зроблено, внутрішньодержавні| |учасниці СНД | | процедури, необхідні для вступу| | | | в дію: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| Угоди про співпрацю та| | | | взаємодопомогу в митних справах| | | | від 15 квітня 1994 року | | | | ( 997_222 ); | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| Угоди про співпрацю митних| | | | служб з питань затримання і| | | | повернення незаконно вивезених| | | | культурних цінностей від 15| | | | квітня 1994 року ( 997_739 ) | | | | -----------------------------------------------------------------------| 1.2. Удосконалювання і гармонізація національного законодавства | -----------------------------------------------------------------------| 1.2.1. Запропонувати|1996-2000 рр.|МПА (за | | Міжпарламентській Асамблеї| |погодженням), | | держав - учасниць СНД розробити| |держави - | | проекти модельних законодавчих| |учасниці СНД | | актів з питань боротьби з| | | | організованою злочинністю й| | | | іншими видами небезпечних| | | | злочинів для держав - учасниць| | | | СНД і рекомендувати| | | | національним парламентам| | | | враховувати їх при розробці| | | | проектів національних законів: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| модельний кримінальний кодекс| | | | для держав - учасниць СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| модельний | | | | кримінально-процесуальний | | | | кодекс для держав - учасниць| | | | СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| модельний | | | | кримінально-виконавчий кодекс| | | | для держав - учасниць СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про протидію незаконному обігу| | | | наркотичних засобів і| | | | психотропних речовин; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про боротьбу з незаконним| | | | обігом зброї; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про порядок видачі осіб, які| | | | вчинили злочини на території| | | | інших держав; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про виконання вироків,| | | | винесених судом інших держав; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про порядок передачі осіб,| | | | засуджених до позбавлення волі,| | | | для відбування покарання в| | | | державах їхнього громадянства; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про контроль за обігом| | | | радіоактивного матеріалу; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про боротьбу з організованою| | | | злочинністю; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про боротьбу з корупцією; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про боротьбу з тероризмом; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про відповідальність за| | | | легалізацію доходів від| | | | злочинної діяльності; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про захист працівників| | | | правоохоронних органів і| | | | учасників кримінального процесу| | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.2.2. Розробити|1997 р. |Правова кон- | | науково-практичний коментар| |сультативна | | щодо реалізації положень| |рада, Рада | | Конвенції про правову допомогу| |МВС, | | і правові відносини у| |Генеральні | | цивільних, сімейних і| |прокурори | | кримінальних справах від 22| |держав, | | січня 1993 року ( 997_009 ) | |Виконавчий | | | |секретаріат | | -----------------------------------------------------------------------| 1.3. Зміцнення механізмів координації співробітництва | -----------------------------------------------------------------------| 1.3.1. Розширити застосування|1996-2000 рр.|держави - | | інституту представників| |учасниці СНД | | (офіцерів зв'язку) при| | | | правоохоронних органах держав -| | | | учасниць СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 1.3.2. Проробити питання про|1996-1997 рр.|держави - | СГГ | форми взаємодії держав -| |учасниці СНД, | | учасниць СНД із Програмою ООН з| |Виконавчий | | контролю над наркотичними| |Секретаріат | | засобами | | | | -----------------------------------------------------------------------| II. Організаційно-практичні заходи | -----------------------------------------------------------------------| 2.1. Вивчити питання про|1996 р. |Російська | СГП | створення єдиної міждержавної| |Федерація | | бази даних про осіб, причетних| | | | до терористичної діяльності,| | | | незаконних збройних формувань,| | | | і внести пропозиції до Ради| | | | глав урядів СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.2. Продовжити формування|1996-2000 рр.|Рада МВС, | | спеціалізованої бази даних, у| |Бюро з коор- | | першу чергу: | |динації | | | |боротьби з | | | |організованою | | | |злочинністю | | | |(БКБОЗ) | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про лідерів злочинного світу,| | | | організаторів і активних| | | | учасників міжнародних і| | | | міжрегіональних організованих| | | | злочинних співтовариств; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про підприємства, установи,| | | | банки і власність, що| | | | використовуються для| | | | легалізації доходів від| | | | злочинної діяльності на| | | | території держав - учасниць СНД| | | | та інших країн | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.3. Підготувати пропозиції|1997 р. |Рада МВС | СГП | Раді глав урядів СНД про| | | | створення бази даних| | | | колективного користування про| | | | іноземних громадян і осіб без| | | | громадянства, які займаються| | | | протиправною діяльністю на| | | | території держав - учасниць| | | | СНД, і осіб, які вчинили| | | | злочини щодо громадян| | | | закордонних країн | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.4. Проробити питання про|1997 р. |Російська | СГП | створення централізованої| |Федерація | | автоматизованої бази даних| | | | викраденого автотранспорту в| | | | державах - учасницях СНД та| | | | інших державах | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.5. Створити в кожній державі|1996 р. |держави - | СГП | реєстр недержавних| |учасниці СНД | | фармакологічних та інших| | | | хімічних підприємств, а також| | | | комерційних структур, що| | | | здійснюють діяльність,| | | | пов'язану з виробництвом,| | | | культивуванням, експортом,| | | | імпортом, відпуском, закупівлею| | | | і транспортуванням наркотичних,| | | | сильнодіючих і отруйних речовин| | | | з метою протидії створенню на| | | | їхній основі підпільних| | | | лабораторій з виробництва| | | | наркотичних засобів і їх| | | | незаконному обігу на території| | | | держав - учасниць СНД й інших| | | | країн | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.6. Відповідно до Договору про| |Керівники | | співробітництво органів безпеки| |спецслужб | | і спецслужб держав - учасниць| |держав - | | СНД від 31 травня 1995 р. і з| |учасниць СНД | | метою активізації інформаційної| | | | взаємодії і співробітництва з| | | | закордонними партнерами по| | | | лінії боротьби з контрабандою,| | | | наркобізнесом і економічною| | | | злочинністю транскордонного| | | | характеру: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| а) створити і ввести в|1996 р. | | | експлуатацію 1-шу чергу| | | | Об'єднаної бази даних спецслужб| | | | держав - учасниць СНД (ОБД| | | | СНД); | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| б) підготувати і провести у м.|1996 р. | | | Москві спільне засідання| | | | Координаційної Ради і| | | | Технічного комітету спецслужб| | | | держав - учасниць СНД, учасниць| | | | ОБД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| в) розробити і ввести в дію|1996 р. | | | нормативно-правову базу| | | | функціонування ОБД СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.7. Вжити заходів щодо|1997 р. |Керівники | | удосконалення обліку іноземних| |спецслужб | | громадян і осіб без| |держав - | | громадянства, що в'їжджають| |учасниць СНД, | | (виїжджають) у держави -| |Виконавчий | | учасниці СНД, на основі системи| |Секретаріат, | | "Дельта-Потік". Із цією метою| |СКПВ | | провести в м. Москві| | | | багатосторонню міжвідомчу| | | | нараду, на якій розглянути| | | | заходи щодо підготовки| | | | необхідних нормативних| | | | документів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.8. Провести комплексну|1996-1997 рр.|держави - | | інвентаризацію вогнепальної| |учасниці СНД | | нарізної зброї, що знаходиться| | | | у володінні підприємств,| | | | організацій, установ і| | | | громадян, місць збереження| | | | вибухових матеріалів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.9. Провести перевірки|1996-1997 рр.|держави - | | підприємств | |учасниці СНД | | військово-промислового | | | | комплексу, військових частин,| | | | воєнізованих підрозділів,| | | | спрямованих на виявлення фактів| | | | порушень умов збереження й| | | | обліку, а також незаконного| | | | продажу громадянам або збройним| | | | формуванням боєприпасів,| | | | бойової техніки, ядерних| | | | матеріалів, що розщеплюють,| | | | джерел радіоактивного| | | | випромінювання, сильнодіючих| | | | отрут, патогенних| | | | мікроорганізмів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.10. Рекомендувати розробити|1996-1997 рр.|держави - | | механізм декларування доходів| |учасниці СНД | | для фізичних і юридичних осіб з| | | | метою створення можливостей| | | | реального контролю за| | | | законністю їхнього походження | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.11. Проаналізувати практику|1996-1997 рр.|держави - | | боротьби з контрабандою,| |учасниці | | незаконним вивезенням за межі| |Митного | | держав - учасниць СНД| |союзу, Рада | | стратегічно важливих сировинних| |керівників | | ресурсів в умовах єдиного| |митних служб | | митного простору держав -| | | | учасниць Митного союзу та| | | | внести корективи в організацію| | | | цієї роботи і зміцнення| | | | взаємодії у правоохоронній| | | | сфері | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2.12. 3 метою попередження|1996 р. |держави - | | "замовних" убивств перевірити| |учасниці, | | дотримання законності в| |Рада МВС, | | діяльності охоронно-розшукних| |Генеральні | | підприємств і служб безпеки у| |прокурори | | сфері приватного підприємництва| |держав | | й у фінансово-кредитній сфері.| | | | Вжити заходів щодо припинення| | | | фактів використання цих| | | | структур для повернення| | | | кредитів і виконання інших| | | | боргових зобов'язань у порядку,| | | | що суперечить закону | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 2. 13. Провести погоджені|за погоджени-|Рада МВС, | | міжвідомчі |ми планами та|СКПВ, Рада | | оперативно-профілактичні |термінами |керівників | | цільові заходи і спеціальні| |митних служб | | операції: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо припинення контрабанди і| | | | розкрадань сировинних ресурсів;| | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо припинення контрабанди і| | | | розкрадань культурних| | | | цінностей; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо припинення незаконного| | | | виготовлення й обігу зброї і| | | | вибухових речовин; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо протидії незаконному обігу| | | | наркотичних засобів і| | | | психотропних речовин; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо виявлення і припинення| | | | діяльності міжнародних| | | | "гастролюючих" злочинних груп; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо виявлення і припинення| | | | діяльності міжнародних| | | | бандитських угруповань, що| | | | діють на водному, повітряному,| | | | залізничному транспорті й| | | | автомобільних дорогах; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо припинення організованої| | | | злочинності формувань з числа| | | | іноземних громадян, які| | | | перебувають на території держав| | | | - учасниць СНД; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| щодо попередження і припинення| | | | правопорушень, пов'язаних із| | | | зазіханнями на грошові і| | | | матеріальні ресурси, що| | | | виділяються на підтримку своїх| | | | громадян, які проживають в| | | | інших державах - учасницях СНД| | | | (освіту, культуру та ін.) | | | | -----------------------------------------------------------------------| III. Інформаційне і наукове забезпечення | -----------------------------------------------------------------------| 3.1. Розробити перелік|щорічно |Рада МВС, | СГП | статистичних показників, на| |Генеральні | | підставі яких можна було б| |прокурори | | проводити аналіз стану| |держав | | організованої злочинності і| | | | результатів боротьби з нею на| | | | території держав - учасниць| | | | СНД. Щорічно надавати його Раді| | | | глав урядів СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.2. Підготувати методичні| | | | посібники для співробітників| | | | правоохоронних органів держав -| | | | учасниць СНД з питань: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| видачі; |1997 р. |Російська | | | |Федерація | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| міждержавного розшуку; |1997 р. |Російська | | | |Федерація | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| розслідування злочинів,|1997 р. |Російська | | пов'язаних із незаконним обігом| |Федерація, | | наркотичних засобів і| |Республіка | | психотропних речовин | |Узбекистан | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.3. Провести спільні|1996-2000 рр.|Рада МВС, | СГП | дослідження актуальних проблем| |Генеральні | | боротьби з організованою| |прокурори | | злочинністю й іншими видами| |держав, | | небезпечних злочинів з метою| |керівники | | підготовки пропозицій щодо| |спецслужб | | удосконалення правової бази і| |держав - | | практичної діяльності| |учасниць СНД | | правоохоронних органів, у тому| | | | числі з таких тем: | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про порядок вилучення і| | | | передачі викраденого| | | | автотранспорту; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про співробітництво у сфері| | | | боротьби з розкраданням| | | | предметів старовини і| | | | мистецтва, що є культурною| | | | цінністю; | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| про повернення викраденого| | | | майна або відшкодування збитку,| | | | заподіяного злочинними діями| | | | фізичних або юридичних осіб| | | | держав - учасниць СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.4. Організувати проведення|щорічно |Виконавчий | | науково-практичних конференцій| |Секретаріат, | | з проблем і удосконалення| |правоохоронні | | роботи правоохоронних органів| |органи держав | | держав - учасниць СНД у| |- учасниць | | боротьбі з тероризмом,| |СНД | | організованою злочинністю й| | | | іншими видами небезпечних| | | | злочинів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.5. Узагальнювати практику|щорічно |Правова | | залучення до кримінальної| |консультативна| | відповідальності лідерів,| |рада, | | організаторів злочинних| |держави - | | угруповань; інформувати вищі| |учасниці СНД | | законодавчі і судові інстанції| | | | держав - учасниць СНД, а також| | | | готувати рекомендації| | | | правоохоронним органам | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.6. Узагальнювати матеріали|1997 р. |Рада МВС | | щодо фактів розкрадань у| | | | державах - учасницях СНД коштів| | | | з використанням| | | | інформаційно-обчислювальної | | | | техніки, кредитних карток та| | | | інших підроблених платіжних| | | | документів. Вивчити питання про| | | | створення інформаційної бази| | | | про фізичних і юридичних осіб,| | | | які проходять за матеріалами| | | | кримінальних справ | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.7. Підготувати пропозиції|1997 р. |Рада МВС, | | керівникам засобів масової| |Генеральні | | інформації в державах -| |прокурори | | учасницях СНД про виділення в| |держав, | | програмах телерадіопередач і в| |Виконавчий | | пресі спеціального розділу| |Секретаріат, | | "Суспільство і злочинність",| |МТРК "Мир" | | щоб регулярно відображати| | | | зусилля правоохоронних органів| | | | і громадських формувань у| | | | боротьбі зі злочинністю й у| | | | захисті громадян, їхніх прав і| | | | свобод від злочинних зазіхань | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.8. Вирішити питання про|1997 р. |Рада МВС, | | видання інформаційного бюлетеня| |Генеральні | | з проблем боротьби зі| |прокурори | | злочинністю в державах -| |держав | | учасницях СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 3.9. Організувати розробку|1996 р. |Виконавчий | | комплексу | |Секретаріат, | | організаційно-технічних заходів| |Рада МВС | | щодо створення й ефективного| | | | використання сучасних і| | | | перспективних систем зв'язку й| | | | інформаційних технологій для| | | | обміну інформацією між| | | | правоохоронними органами держав| | | | - учасниць СНД | | | | -----------------------------------------------------------------------| IV. Кадрове забезпечення | -----------------------------------------------------------------------| 4.1. Продовжити на договірній|1996-2000 рр.|держави - | | основі співробітництво в| |учасниці СНД | | підготовці кадрів| | | | правоохоронних органів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.2. Організувати взаємодію в|1996-2000 рр.|держави - | | підвищенні кваліфікації| |учасниці СНД | | співробітників правоохоронних| | | | органів, у тому числі шляхом| | | | консультацій і стажування в| | | | спеціалізованих підрозділах| | | | щодо боротьби з організованою| | | | злочинністю й іншими видами| | | | небезпечних злочинів | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 4.3. Здійснювати обмін|1996-2000 рр.|правоохоронні | | навчальними планами, програмами| |міністерства і| | й іншими методичними| |відомства | | матеріалами щодо підготовки і| |держав - | | підвищення кваліфікації кадрів| |учасниць СНД | | правоохоронних органів | | | | -----------------------------------------------------------------------| V. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення | -----------------------------------------------------------------------| 5.1. Порядок|1996-2000 рр.|МЕК, держави | СГП | матеріально-технічного і| |- учасниці СНД| | фінансового забезпечення цієї| | | | Програми визначається| | | | Міждержавним економічним| | | | Комітетом Економічного союзу за| | | | узгодженням з урядами держав - | | | | учасниць СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 5.2. Розвивати на основі|1996-2000 рр.|держави - | | двосторонніх домовленостей| |учасниці СНД | | співробітництво в галузі| | | | розробки, виробництва,| | | | постачань озброєння,| | | | спеціальних засобів, техніки й| | | | устаткування для оснащення| | | | підрозділів із боротьби з| | | | організованою злочинністю й| | | | іншими видами небезпечних| | | | злочинів | | | | -----------------------------------------------------------------------| VI. Механізм контролю | -----------------------------------------------------------------------| 6.1. Прийняти національні плани|Протягом 2 |держави - | | з реалізації положень цієї|місяців після|учасниці СНД | | Міждержавної програми і|прийняття | | | визначити форми|Міждержавної | | | внутрішньодержавного контролю з|програми | | | її виконання на національному| | | | рівні, інформувати про це| | | | Виконавчий Секретаріат СНД | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.2. Щорічно інформувати|січень |держави - | | Виконавчий Секретаріат СНД про|наступного за|учасниці СНД, | | хід виконання цієї Міждержавної|звітним року |Рада МВС, | | програми | |Генеральні | | | |прокурори | | | |держав, | | | |Правова | | | |консультативна| | | |рада, Рада | | | |керівників | | | |митних служб | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.3. Представляти доповідь Раді|щорічно | | СГГ, СГП | глав держав і Раді глав урядів| | | | СНД про хід виконання| | | | Міждержавної програми спільних| | | | заходів боротьби з| | | | організованою злочинністю й| | | | іншими видами небезпечних| | | | злочинів на території держав -| | | | учасниць СНД на період до 2000| | | | року | | | | -------------------------------+-------------+--------------+----------| 6.4. Підготувати і надати Раді|IV квартал |Виконавчий | СГГ | глав держав СНД доповідь про|2000 р. |Секретаріат | | виконання цієї Міждержавної| | | | програми в цілому з| | | | рекомендаціями про наступні| | | | заходи для зміцнення| | | | співробітництва у сфері| | | | боротьби зі злочинністю | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________

(*) У графі "Виконавець" зазначено держави, органи СНД, що у
вказаний термін розробляють і вносять у встановленому порядку
проект документа на розгляд Ради глав держав і Ради глав урядів
СНД.
Додаток

до Міждержавної програми

спільних заходів боротьби з

організованою злочинністю й

іншими видами небезпечних

злочинів на території держав

- учасниць Співдружності

Незалежних Держав на період

до 2000 року
ПЕРЕЛІК

основних міжнародних договорів у кримінально-правовій
сфері, укладених у рамках ООН, її спеціалізованих установ,

МАГАТЕ і Ради Європи
1. Договори, укладені в рамках ООН, її спеціалізованих
установ і МАГАТЕ:
а) у сфері боротьби з міжнародним тероризмом:
Конвенція про злочини й деякі інші акти, вчинені на борту
повітряних суден, 1963 року ( 995_244 );
Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних
суден 1970 року ( 995_167 );
Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими
проти безпеки цивільної авіації, 1971 року ( 995_165 );
Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб,
які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних
агентів, 1973 року ( 995_389 );
Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників
1979 року ( 995_087 );
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року
( 995_024 );
Протокол 1988 року про боротьбу з незаконними актами
насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну
авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними
актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації ( 995_269 );
Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими
проти безпеки морського судноплавства 1988 року ( 995_220 );
Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими
проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на
континентальному шельфі, 1988 року ( 995_093 );
Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою
їхнього виявлення 1991 року ( 995_016 );
б) у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і
психотропних речовин та зловживанням ними:
Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року ( 995_177 );
Конвенція про психотропні речовини 1971 року ( 995_176 );
Протокол 1972 року про виправлення до Єдиної конвенції про
наркотичні засоби 1961 року ( 995_881 );
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988
року ( 995_096 );
в) у сфері боротьби з іншими злочинами, що становлять
міжнародну небезпеку:
Міжнародна конвенція про припинення використання
порнографічних видань і торгівлі ними 1923 року ( 995_592 );
Міжнародна конвенція з боротьби із підробкою грошових знаків
1929 року ( 995_589 );
Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією
проституції третіми особами 1950 року ( 995_162 );
Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і попередження
незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності на
культурні цінності, 1970 року ( 995_186 ).
2. Договори, укладені в рамках Ради Європи:
Європейська конвенція про видачу 1957 року ( 995_033 ) з
додатковими протоколами 1975 ( 995_034 ) і 1978 років ( 995_035 );
Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у
кримінальних справах 1959 року ( 995_036 ) з додатковим протоколом
1978 року ( 995_037 );
Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими й
умовно звільненими правопорушниками 1964 року ( 994_007 );
Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини 1969
року ( 994_312 );
Європейська конвенція про міжнародну дійсність рішень у
кримінальних справах 1970 року ( 994_341 );
Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних
справах 1972 року ( 994_008 );
Європейська конвенція про контроль за придбанням і
зберіганням вогнепальної зброї приватними особами 1978 року
( 994_320 );
Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 року
( 994_331 );
Європейська конвенція про компенсацію жертвам насильницьких
злочинів 1983 року ( 994_319 );
Європейська конвенція про запобігання насильства і
хуліганського поводження глядачів під час спортивних заходів і,
зокрема, футбольних матчів 1985 року ( 994_003 );
Конвенція про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію
доходів від злочинної діяльності 1990 року ( 995_029 ).
Решение

о Межгосударственной программе совместных мер борьбы

с организованной преступностью и иными видами опасных

преступлений на территории государств-участников

Содружества Независимых Государств

на период до 2000 года
(Москва, 17 мая 1996 года)

Совет глав государств Содружества Независимых Государств, в
соответствии со статьей 4 Устава Содружества Независимых
Государств ( 997_033 ), в целях эффективности совместных действий
в борьбе с преступностью решил:
утвердить Межгосударственную программу совместных мер борьбы
с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений
на территории государств-участников Содружества Независимых
Государств на период до 2000 года (прилагается); поручить Межгосударственному экономическому комитету
Экономического союза по согласованию с правительствами
государств-участников Содружества Независимых Государств решить
вопросы, связанные с финансированием и материальным обеспечением
мероприятий, предусмотренных в вышеуказанной Межгосударственной
программе.
Совершено в г. Москве 17 мая 1996 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Решение, его заверенную копию.
(Подписи)

Договаривающиеся стороны Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Казахстан Киргизия Молдавия Россия Таджикистан Узбекистан Украина
Приложение

Утверждена

Решением Совета глав государств

Содружества Независимых

Государств о Межгосударственной

программе совместных мер борьбы

с организованной преступностью

и иными видами опасных

преступлений на территории

государств-участников

Содружества Независимых

Государств на период до 2000 г.

от 17 мая 1996 года
Межгосударственная программа

совместных мер борьбы с организованной

преступностью и иными видами опасных преступлений
на территории государств-участников Содружества Независимых

Государств на период до 2000 года
Межгосударственная программа совместных мер борьбы с
организованной преступностью и иными видами опасных преступлений
на территории государств-участников Содружества Независимых
Государств на период до 2000 года разработана во исполнение
Протокольного решения Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств от 3 ноября 1995 года. Состояние преступности в государствах-участниках СНГ вызывает
серьезную озабоченность. В последние годы отмечается значительный
рост тяжких преступлений, имеющих транснациональный характер,
совершаемых организованными преступными формированиями. Широкое
распространение получили различные проявления терроризма,
легализация преступных доходов, наркобизнес, контрабанда оружия и
военной техники, радиоактивных веществ, культурных ценностей,
редкоземельных и стратегических материалов, фальшивомонетничество,
кражи автомобилей, преступления в финансовой и внешнеэкономической
сферах, в том числе с использованием информационно-вычислительной
техники и новейших платежных средств, заказные убийства и другие
опасные виды преступлений. Принимаемые в государствах-участниках СНГ меры не всегда
адекватны преступным проявлениям, недостаточно скоординированы и
согласованы. В результате увеличиваются масштабы транснациональной
организованной преступности, возможности ее проникновения в
экономическую, политическую, социальную и финансовую сферы,
оказывающие дестабилизирующее влияние на весь ход
социально-экономических преобразований в отдельных государствах и
на межгосударственные отношения. Сложившаяся обстановка настоятельно диктует необходимость
принятия соответствующих межгосударственных мер, направленных на
совершенствование информационного обеспечения государств, на
гармонизацию и унификацию правовой базы, проведение конкретных
согласованных мероприятий правоохранительных и иных органов
системы уголовной юстиции в борьбе с организованной преступностью
и иными опасными видами преступной деятельности. Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на
анализе криминогенной ситуации и прогнозе развития преступности в
государствах-участниках СНГ, результатах научных исследований,
практике борьбы с организованными формами преступности, в том
числе опыте совместных действий по выполнению мероприятий,
предусмотренных Программой совместных мер по борьбе с
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений
на территории государств-участников СНГ, утвержденной Советом глав
правительств 12 марта 1993 года ( 997_305 ).
------------------------------------------------------------------------------ Наименование мероприятий | Сроки |Испол- |Орган СНГ, |исполнения |нитель |принимающий | | |решение -------------------------------------+-----------+---------------+----------- 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------
I. Организационно-правовые вопросы
1.1. Укрепление международно-правовой | | | азы сотрудничества | | | | | | .1.1. Подготовить и внести на | | | ассмотрение Совета глав государств, | | | овета глав правительств СНГ проекты | | | ледующих международных договоров: | | | | | | оглашение о сотрудничестве в борьбе с| 1996 - |Российская | СГГ ктами терроризма, затрагивающими | 1997 гг. |Федерация, |(Совет бщие интересы и безопасность | |Грузия |глав осударств-участников СНГ; | | |государств) | | | оглашение о борьбе с легализацией | 1996 - |Российская | СГГ оходов от преступной деятельности; | 1997 гг. |Федерация | | | | | | | оглашение о сотрудничестве в борьбе с|IV квартал |Республика | СГП езаконным оборотом наркотических |1996 г. |Казахстан, |(Совет редств и психотропных веществ и | |Республика |глав прави- лоупотреблением ими; | |Узбекистан |тельств) | | | ротокол об изменениях и дополнениях к|II квартал |Республика | СГГ онвенции ( 997_009 ) о правовой |1996 г. |Казахстан, | омощи и правовых | |Совет МВД, | тношениях по гражданским, семейным | |Исполнительный | уголовным делам от 22 января 1993 г;| |Секретариат | --------------------------------------------------------------- Примечание. Протокол подписан 28.03.97 ( 997_018 ). ---------------------------------------------------------------- | | | оговор о передаче для отбывания |II квартал |Российская | СГГ аказания лиц, осужденных к лишению |1996 г. |Федерация, | вободы; | |Исполнительный | | |Секретариат | | | | оговор о порядке пребывания и |II квартал |Республика | СГГ заимодействия сотрудников |1996 г. |Молдова | равоохранительных органов на | | | ерритории государств-участников | | | НГ; | | | | | | оглашение о сотрудничестве налоговых |III квартал|Республика | СГП лужб государств-участников СНГ; |1996 г. |Беларусь | | | | оглашение правоохранительных органов | 1997 г. |Российская |соответст- специальных служб государств- | |Федерация |вующие частников СНГ о формах и методах | | |органы СНГ орьбы с преступностью; | | | | | | оглашение о сотрудничестве в сфере | 1997 г. |Республика | СГП орьбы с незаконным оборотом оружия, | |Узбекистан, | оеприпасов, взрывчатых веществ и | |Республика | зрывных устройств; | |Казахстан | | | | оглашение о сотрудничестве в сфере |IV квартал |Украина | СГП орьбы с хищениями интеллектуальной |1996 г. | | обственности; | | | | | | оглашение в сфере борьбы с незаконной|IV квартал |Украина, | СГГ играцией; |1996 г. |Республика | | |Беларусь | | | | оговор о выдаче; |II квартал |Российская | СГГ |1996 г. |Федерация, | | |Исполнительный | | |Секретариат | | | | оглашение о защите свидетелей и | 1997 г. |Республика | СГГ ругих участников уголовного процесса;| |Армения, | | |Грузия, | | |Азербайджанская| | |Республика | | | | оглашение о сотрудничестве в борьбе с| 1998 г. |Российская | СГП омпьютерными преступлениями | |Федерация | | | | .1.2. В целях расширения | 1996 - |государства- | еждународно-правовой базы участия | 2000 гг. |участники СНГ | осударств-участников СНГ в | | | еждународном сотрудничестве в области| | | орьбы с преступностью рассмотреть | | | опрос о целесообразности | | | рисоединения, если это еще не | | | делано, к основным договорам, | | | аключенным в уголовно-правовой сфере | | | рамках ООН, ее специализированных | | | чреждений и МАГАТЭ, а также Совета | | | вропы (Приложение) | | | | | | .1.3. Осуществить, если это еще не | 1996 - |государства- | делано, внутригосударственные | 2000 гг. |участники СНГ | роцедуры, необходимые для вступления | | | силу: | | | | | | оглашения о сотрудничестве и | | | заимопомощи в таможенных делах от | | | 5 апреля 1994 года ( 997_222 ); | | | | | | оглашения о сотрудничестве таможенных| | | лужб по вопросам задержания и | | | озврата незаконно вывозимых и | | | возимых культурных ценностей от | | | 5 апреля 1994 года ( 997_739 ) | | | | | | .2. Совершенствование и гармонизация | | | ационального законодательства | | | | | | .2.1. Предложить Межпарламентской | 1996 - |МПА (по | ссамблее государств-участников СНГ | 2000 гг. |согласованию), | азработать проекты модельных | |государства- | аконодательных актов по вопросам | |участники СНГ | орьбы с организованной преступностью | | | иными видами опасных преступлений | | | ля государств-участников СНГ и | | | екомендовать национальным парламентам| | | читывать их при разработке проектов | | | ациональных законов: | | | | | | одельный уголовный кодекс для | | | осударств-участников СНГ; | | | | | | одельный уголовно-процессуальный | | | одекс для государств-участников | | | НГ; | | | | | | одельный уголовно-исполнительный | | | одекс для государств-участников | | | НГ; | | | | | | противодействии незаконному обороту | | | аркотических средств и психотропных | | | еществ; | | | | | | борьбе с незаконным оборотом оружия;| | | | | | порядке выдачи лиц, совершивших | | | реступления на территории других | | | осударств; | | | | | | б исполнении приговоров, вынесенных | | | удом других государств; | | | | | | порядке передачи лиц, осужденных к | | | ишению свободы, для отбывания | | | аказания в государствах их | | | ражданства; | | | | | | контроле за оборотом радиоактивного | | | атериала; | | | | | | борьбе с организованной | | | реступностью; | | | | | | борьбе с коррупцией; | | | | | | борьбе с терроризмом; | | | | | | б ответственности за легализацию | | | оходов от преступной деятельности; | | | | | | защите работников правоохранительных| | | рганов и участников уголовного | | | роцесса | | | | | | .2.2. Разработать научно-практический| 1997 г. |Правовой | омментарий по реализации положений | |консультативный| онвенции о правовой помощи и правовых| |совет, | тношениях по гражданским, семейным и | |Совет МВД, | головным делам от 22 января 1993 года| |генеральные | 997_009 ) | |прокуроры | | |государств, | | |Исполнительный | | |Секретариат | | | | .3. Укрепление механизмов координации| | | отрудничества | | | | | | .3.1. Расширить применение института | 1996 - |государства- | редставителей (офицеров связи) при | 2000 гг. |участники СНГ | равоохранительных органах | | | осударств-участников СНГ | | | | | | .3.2. Проработать вопрос о формах | 1996 - |государства- | СГГ заимодействия государств-участников | 1997 гг. |участники СНГ, | НГ с Программой ООН по контролю над | |Исполнительный | аркотическими средствами | |Секретариат |
II. Организационно-практические мероприятия
2.1. Изучить вопрос о создании единого| 1996 г. |Российская | СГП ежгосударственного банка данных о | |Федерация | ицах, причастных к террористической | | | еятельности, незаконным вооруженным | | | ормированиям, и внести предложения в | | | овет глав правительств СНГ | | | | | | .2. Продолжить формирование | 1996 - |Совет МВД, | пециализированного банка данных, в | 2000 гг. |Бюро по | ервую очередь: | |координации | | |борьбы с | | |организованной | | |преступностью | | |(БКБОП) | | | | лидерах преступной среды, | | | рганизаторах и активных участниках | | | еждународных и межрегиональных | | | рганизованных преступных сообществ; | | | | | | предприятиях, учреждениях, банках и | | | обственности, используемых для | | | егализации доходов от преступной | | | еятельности на территории | | | осударств-участников СНГ и других | | | тран | | | | | | .3. Подготовить предложения Совету | 1997 г. |Совет МВД | СГП лав правительств СНГ о создании банка| | | анных коллективного пользования об | | | ностранных гражданах и лицах без | | | ражданства, занимающихся | | | ротивоправной деятельностью на | | | ерритории государств-участников | | | НГ, и лицах, совершивших преступления| | | отношении граждан зарубежных стран | | | | | | .4. Проработать вопрос о создании | 1997 г. |Российская | СГП ентрализованного автоматизированного | |Федерация | анка данных похищенного | | | втотранспорта в государствах - | | | частниках СНГ и других государствах | | | | | | .5. Создать в каждом государстве | 1996 г. |государства- | СГП еестр негосударственных | |участники СНГ | армакологических и иных химических | | | редприятий, а также коммерческих | | | труктур, осуществляющих деятельность,| | | вязанную с производством, | | | ультивированием, экспортом, импортом,| | | тпуском, закупкой и транспортировкой | | | аркотических, сильнодействующих и | | | довитых веществ в целях | | | ротиводействия создания на их основе | | | одпольных лабораторий по производству| | | аркотических средств и их незаконному| | | бороту на территориях государств- | | | частников СНГ и других стран | | | | | | .6. В соответствии с Договором о | |руководители | отрудничестве органов безопасности и | |спецслужб | пецслужб государств-участников СНГ | |государств- | т 31 мая 1995 г. и в целях | |участников СНГ | ктивизации информационного | | | заимодействия и сотрудничества с | | | арубежными партнерами по линии борьбы| | | контрабандой, наркобизнесом и | | | кономической преступностью | | | рансграничного характера: | | | | | | ) создать и ввести в эксплуатацию | 1996 г. | | очередь Объединенного банка данных | | | пецслужб государств-участников СНГ | | | ОБД СНГ); | | | | | | ) подготовить и провести в г. Москве | 1996 г. | | овместное заседание Координационного | | | овета и Технического комитета | | | пецслужб государств-участников СНГ, | | | частниц ОБД; | | | | | | ) разработать и ввести в действие | 1996 г. | | ормативно-правовую базу | | | ункционирования ОБД СНГ | | | | | | .7. Принять меры по совершенствованию| 1997 г. |руководители | чета въезжающих (выезжающих) в | |спецслужб | осударства-участники СНГ | |государств- | ностранных граждан и лиц без | |участников СНГ,| ражданства на основе системы | |Исполнительный | Дельта-Поток". В этих целях провести | |Секретариат, | г. Москве многостороннее | |СКПВ | ежведомственное совещание, на котором| | | ассмотреть меры по подготовке | | | еобходимых нормативных документов | | | | | | .8. Провести комплексную | 1996 - |государства- | нвентаризацию огнестрельного | 1997 гг. |участники СНГ | арезного оружия, находящегося во | | | ладении предприятий, организаций, | | | чреждений и граждан, мест хранения | | | зрывчатых материалов | | | | | | .9. Провести проверки предприятий | 1996 - |государства- | оенно-промышленного комплекса, | 1997 гг. |участники СНГ | оинских частей, военизированных | | | одразделений, направленных на | | | ыявление фактов нарушений условий | | | ранения и учета, а также незаконной | | | родажи гражданам либо вооруженным | | | ормированиям боеприпасов, боевой | | | ехники, ядерных расщепляющих | | | атериалов, источников радиоактивного | | | злучения, сильнодействующих ядов, | | | атогенных микроорганизмов | | | | | | .10. Рекомендовать разработать | 1996 - |государства- | еханизм декларирования доходов для | 1997 гг. |участники СНГ | изических и юридических лиц в целях | | | оздания возможностей реального | | | онтроля за законностью их | | | роисхождения | | | | | | .11. Проанализировать практику борьбы| 1996 - |государства- | контрабандой, незаконным вывозом за | 1997 гг. |участники | ределы государств-участников СНГ | |Таможенного | тратегически важных сырьевых | |союза, | есурсов в условиях единого | |Совет | аможенного пространства государств- | |руководителей | частников Таможенного союза и внести | |таможенных | оррективы в организацию этой работы и| |служб | крепление взаимодействия в | | | равоохранительной сфере | | | | | | .12. В целях предупреждения | 1996 г. |государства- | заказных" убийств проверить | |участники, | облюдение законности в деятельности | |Совет МВД, | хранно-сыскных предприятий и служб | |генеральные | езопасности в сфере частного | |прокуроры | редпринимательства и в финансово- | |государств | редитной сфере. Принять меры по | | | ресечению фактов использования этих | | | труктур для возврата кредитов и | | | сполнения иных долговых обязательств | | | порядке, противоречащем закону | | | | | | .13. Провести согласованные |по согласо-|Совет МВД, | ежведомственные оперативно-профилак- |ванным |СКПВ, | ические целевые мероприятия и |планам и |Совет | пециальные операции: |срокам |руководителей | | |таможенных | | |служб | | | | о пресечению контрабанды и хищений | | | ырьевых ресурсов; | | | | | | о пресечению контрабанды и хищений | | | ультурных ценностей; | | | | | | о пресечению незаконного изготовления| | | оборота оружия и взрывчатых веществ;| | | | | | о противодействию незаконному обороту| | | аркотических средств и психотропных | | | еществ; | | | | | | о выявлению и пресечению деятельности| | | еждународных "гастролирующих" | | | реступных групп; | | | | | | о выявлению и пресечению деятельности| | | еждународных бандитских группировок, | | | ействующих на водном, воздушном, | | | елезнодорожном транспорте и | | | втомобильных дорогах; | | | | | | о пресечению организованной | | | реступности формирований из числа | | | ностранных граждан, находящихся на | | | ерритории государств-участников | | | НГ; | | | | | | о предупреждению и пресечению | | | равонарушений, связанных с | | | осягательствами на денежные и | | | атериальные ресурсы, выделяемые на | | | оддержку своих граждан, проживающих в| | | ругих государствах-участниках СНГ | | | образование, культуру и т.д.) | | |
III. Информационное и научное обеспечение
3.1. Разработать перечень | ежегодно |Совет МВД, | СГП татистических показателей, на | |генеральные | сновании которых можно было бы | |прокуроры | роводить анализ состояния | |государств | рганизованной преступности и | | | езультатов борьбы с ней на территории| | | осударств-участников СНГ. Ежегодно | | | редставлять его Совету глав | | | равительств СНГ | | | | | | .2. Подготовить методические пособия | | | ля сотрудников правоохранительных | | | рганов государств-участников СНГ по | | | опросам: | | | | | | ыдачи; | 1997 г. |Российская | | |Федерация | | | | ежгосударственного розыска; | 1997 г. |Российская | | |Федерация | | | | асследования преступлений, связанных | 1997 г. |Российская | незаконным оборотом наркотических | |Федерация, | редств и психотропных веществ | |Республика | | |Узбекистан | | | | .3. Провести совместные исследования | 1996 - |Совет МВД, | СГП ктуальных проблем борьбы с | 2000 гг. |генеральные | рганизованной преступностью и иными | |прокуроры | идами опасных преступлений в целях | |государств, | одготовки предложений по | |руководители | овершенствованию правовой базы и | |спецслужб | рактической деятельности | |государств- | равоохранительных органов, в том | |участников | исле по следующим темам: | |СНГ | | | | порядке изъятия и передачи угнанного| | | похищенного автотранспорта; | | | | | | сотрудничестве в сфере борьбы с | | | ищениями предметов старины и | | | скусства, представляющих культурную | | | енность; | | | | | | возврате похищенного имущества или | | | озмещении ущерба, причиненного | | | реступными действиями физических или | | | ридических лиц государств- | | | частников СНГ | | | | | | .4. Организовать проведение научно- | ежегодно |Исполнительный | рактические конференций по проблемам | |Секретариат, | совершенствованию работы | |правоохрани- | равоохранительных органов | |тельные органы | осударств-участников СНГ в борьбе с| |государств- | ерроризмом, организованной | |участников СНГ | реступностью и иными видами опасных | | | реступлений | | | | | | .5. Обобщать практику привлечения к | ежегодно |Правовой | головной ответственности лидеров, | |консультативный| рганизаторов преступных группировок; | |совет, | нформировать высшие законодательные и| |государства- | удебные инстанции государств- | |участники СНГ | частников СНГ, а также готовить | | | екомендации правоохранительным | | | рганам | | | | | | .6. Обобщать материалы по фактам | 1997 г. |Совет МВД | ищений в государствах-участниках | | | НГ денежных средств с использованием | | | нформационно-вычислительной техники, | | | редитных карточек и других подложных | | | латежных документов. Изучить вопрос о| | | оздании информационного банка о | | | изических и юридических лицах, | | | роходящих по материалам уголовных дел| | | | | | .7. Подготовить предложения | 1997 г. |Совет МВД, | уководителям средств массовой | |генеральные | нформации в государствах-участниках | |прокуроры | НГ о выделении в программах | |государств, | елерадиопередач и в прессе | |Исполнительный | пециального раздела "Общество и | |Секретариат, | реступность", чтобы регулярно | |МТРК "Мир" | тражать усилия правоохранительных | | | рганов и общественных формирований в | | | орьбе с преступностью и в защите | | | раждан, их прав и свобод от | | | реступных посягательств | | | | | | .8. Решить вопрос об издании | 1997 г. |Совет МВД, | нформационного бюллетеня по проблемам| |генеральные | орьбы с преступностью в | |прокуроры | осударствах-участниках СНГ | |государств | | | | .9. Организовать разработку комплекса| 1996 г. |Исполнительный | рганизационно-технических мероприятий| |Секретариат, | о созданию и эффективному | |Совет МВД | спользованию современных и | | | ерспективных систем связи и | | | нформационных технологий для обмена | | | нформацией между правоохранительными | | | рганами государств-участников СНГ | | |
IV. Кадровое обеспечение
4.1. Продолжить на договорной основе | 1996 - |государства- | отрудничество в подготовке кадров | 2000 гг. |участники СНГ | равоохранительных органов | | | | | | .2. Организовать взаимодействие в | 1996 - |государства- | овышении квалификации сотрудников | 2000 гг. |участники СНГ | равоохранительных органов, в том | | | исле путем консультаций и стажировки | | | специализированных подразделениях по| | | орьбе с организованной преступностью | | | иными видами опасных преступлений | | | | | | .3. Осуществлять обмен учебными | 1996 - |правоохрани- | ланами, программами и другими | 2000 гг. |тельные | етодическими материалами по | |министерства и | одготовке и повышению квалификации | |ведомства | адров правоохранительных органов | |государств- | | |участников СНГ |
V. Материально-техническое и финансовое обеспечение
5.1. Порядок материально-технического | 1996 - |МЭК, | СГП финансового обеспечения настоящей | 2000 гг. |государства- | рограммы определяется | |участники СНГ | ежгосударственным экономическим | | | омитетом Экономического союза по | | | огласованию с правительствами | | | осударств-участников СНГ | | | | | | .2. Развивать на основе двусторонних | 1996 - |государства- | оговоренностей сотрудничество в | 2000 гг. |участники СНГ | бласти разработки, производства, | | | оставок вооружения, специальных | | | редств, техники и оборудования для | | | снащения подразделений по борьбе с | | | рганизованной преступностью и иными | | | идами опасных преступлений | | |
VI. Механизм контроля
6.1. Принять национальные планы по |в течение |государства- | еализации положений настоящей |2 месяцев |участники СНГ | ежгосударственной программы и |после | | пределить формы |принятия | | нутригосударственного контроля по ее |Межгосу- | | ыполнению на национальном уровне, |дарственной| | нформировать об этом Исполнительный |программы | | екретариат СНГ | | | | | | .2. Ежегодно информировать |январь |государства- | сполнительный Секретариат СНГ о ходе |следующего |участники СНГ, | ыполнения настоящей |за |Совет МВД, | ежгосударственной программы |отчетным |генеральные | |года |прокуроры | | |государств, | | |Правовой | | |консультативный| | |совет, | | |Совет | | |руководителей | | |таможенных | | |служб | | | | .3. Представлять доклад Совету глав | ежегодно |Исполнительный | СГГ, СГП осударств и Совету глав правительств | |Секретариат | НГ о ходе выполнения | | | ежгосударственной программы | | | овместных мер борьбы с организованной| | | реступностью и иными видами опасных | | | реступлений на территории | | | осударств-участников СНГ на период | | | о 2000 года | | | | | | .4. Подготовить и представить Совету |IV квартал |Исполнительный | СГГ лав государств СНГ доклад о |2000 г. |Секретариат | ыполнении настоящей | | | ежгосударственной программы в целом с| | | екомендациями о последующих мерах по | | | креплению сотрудничества в сфере | | | орьбы с преступностью | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- ----------- В графе "Исполнитель" указаны государства, органы СНГ,
которые в указанный срок разрабатывают и вносят в установленном
порядке проект документа на рассмотрение Совета глав государств и
Совета глав правительств СНГ.
Приложение

к Межгосударственной программе

совместных мер борьбы с

организованной преступностью и

иными видами опасных

преступлений на территории

государств-участников

Содружества Независимых

Государств на период до 2000 г.
Перечень

основных Международных договоров в уголовно-правовой

сфере, заключенных в рамках ООН, ее специализированных

учреждений, МАГАТЭ и Совета Европы
1. Договоры, заключенные в рамках ООН, ее специализированных
учреждений и МАГАТЭ: а) в сфере борьбы с международным терроризмом: Конвенция о преступлениях и некоторых других актах,
совершаемых на борту воздушных судов, 1963 года ( 995_244 ); Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
1970 года ( 995_167 ); Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации, 1971 года ( 995_165 ); Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе
дипломатических агентов, 1973 года ( 995_389 ); Международная конвенция о борьбе с захватом заложников
1979 года ( 995_087 ); Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года
( 995_024 ); Протокол 1988 года о борьбе с незаконными актами насилия в
аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию,
дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности гражданской авиации ( 995_269 ); Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства 1988 года ( 995_220 ); Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности стационарных платформ, расположенных на
континентальном шельфе, 1988 года ( 995_093 ); Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в
целях их обнаружения 1991 года ( 995_016 ); б) в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и злоупотреблением ими: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года
( 995_177 ); Конвенция о психотропных веществах 1971 года ( 995_176 ); Протокол 1972 года о поправках к Единой конвенции о
наркотических средствах 1961 года ( 995_881 ); Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года ( 995_096 ); в) в сфере борьбы с другими преступлениями, представляющими
международную опасность: Международная конвенция о пресечении обращения
порнографических изданий и торговли ими 1923 года ( 995_592 ); Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков
1929 года ( 995_589 ); Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами 1950 года ( 995_162 ); Конвенция о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности, 1970 года ( 995_186 ). 2. Договоры, заключенные в рамках Совета Европы: Европейская конвенция о выдаче 1957 года ( 995_033 ) с
дополнительными протоколами 1975 ( 995_034 ) и 1978 ( 995_035 )
годов; Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным
делам 1959 года ( 995_036 ) с дополнительным протоколом 1978 года
( 995_037 ); Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными и
условно освобожденными правонарушителями 1964 года ( 994_007 ); Европейская конвенция об охране археологического наследия
1969 года ( 994_312 ); Европейская конвенция о международной силе решений по
уголовным делам 1970 года ( 994_341 ); Европейская конвенция о передаче производства по уголовным
делам 1972 года ( 994_008 ); Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением
огнестрельного оружия частными лицами 1978 года ( 994_320 ); Европейская конвенция о борьбе с терроризмом 1977 года
( 994_331 ); Европейская конвенция о компенсации жертвам насильственных
преступлений 1983 года ( 994_319 ); Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского
поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности,
футбольных матчей 1985 года ( 994_003 ); Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности 1990 года ( 995_029 ).
Информационный вестник Совета
глав государств и Совета глав
правительств СНГ "Содружество", N 3, 1996.
"Российская газета" ("Ведомственное
приложение"), N 117, 22.06.96

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: