open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Королівства

Бельгія про повітряне сполучення

{ Про зміни до Угоди додатково див.Угоду ( 994_743 )

від 01.12.2005 }

Дата підписання: 20.05.1996 Дата набуття чинності: 01.01.2003
Уряд України та Уряд Королівства Бельгія, далі "Договірні
Сторони",
будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкритої для підписання в Чикаго сьомого грудня 1944
року;
бажаючи укласти Угоду, що доповнює згадану Конвенцію
( 995_038 ), з метою встановлення повітряного сполучення між їх
відповідними територіями та за їх межами;
бажаючи забезпечити найвищий рівень безпеки польотів та
авіаційної безпеки у міжнародних повітряних перевезеннях;
погодились про таке:
СТАТТЯ 1
ВИЗНАЧЕННЯ
У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше:
a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в Чикаго
сьомого грудня 1944 року, та містить будь-який Додаток
( 995_655 ), прийнятий згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції, або
будь-яку поправку до Додатків або Конвенції згідно з її Статтями
90 та 94 у тій мірі, в якій ці Додатки або поправки прийняті або
ратифіковані обома Договірними Сторонами;
b) термін "Угода" означає цю Угоду, Додаток до неї та
будь-які поправки до Угоди або до Додатка;
c) термін "авіаційні власті" означає: щодо України -
Міністерство транспорту, яке представляється Департаментом
авіаційного транспорту, а щодо Бельгії - Міністерство транспорту і
зв'язку, або в обох випадках будь-який інший керівний орган чи
особу, котрі уповноважені здійснювати функції, що в цей час
виконуються згаданими властями;
d) терміни "територія" "повітряне сполучення", "міжнародне
повітряне сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з
некомерційними цілями" мають значення відповідно до Статей 2 і 96
Конвенції;
e) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл відповідно до
Статей 3 та 4 цієї Угоди;
f) термін "договірні лінії" означає регулярні повітряні
сполучення по маршрутах, встановлених у Додатку до цієї Угоди, для
перевезення пасажирів, вантажу та пошти окремо чи комбіновано;
g) термін "тарифи" означає ціни, які сплачуються за
перевезення пасажирів, багажу і вантажу, та умови, згідно з якими
ці ціни застосовуються, включаючи ціни й умови щодо агентських та
інших додаткових послуг, але за винятком винагороди й умов щодо
перевезення пошти;
h) терміни "бортове обладнання", "наземне обладнання",
"бортові запаси", "запасні частини" мають значення відповідно до
Додатка 9 ( 995_655 ) Конвенції ( 995_038 ).
СТАТТЯ 2
НАДАННЯ ПРАВ
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні, за
винятком інакше визначеного у Додатку, нижченаведені права для
здійснення міжнародних повітряних сполучень авіапідприємством,
призначеним іншою Договірною Стороною:
a) здійснювати політ без посадки через територію іншої
Договірної Сторони;
b) здійснювати на території іншої Договірної Сторони зупинки
з некомерційними цілями; та
c) при експлуатації маршрутів, зазначених у Додатку,
здійснювати зупинки на згаданій території з метою прийняття на
борт і зняття пасажирів, вантажу та пошти міжнародного сполучення,
що перевозяться окремо чи комбіновано.
2. Зазначене в пункті 1 цієї Статті не буде розглядатися як
привілей призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони
приймати на борт на території іншої Договірної Сторони пасажирів,
вантаж і пошту для перевезення за винагороду чи за наймом до
іншого пункту на території цієї іншої Договірної Сторони.
СТАТТЯ 3
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЛІНІЙ
1. Кожна Договірна Сторона матиме право за домовленістю між
авіаційними властями призначити одне авіапідприємство з метою
експлуатації договірних ліній по маршрутах, зазначених у Додатку
для цієї Договірної Сторони.
2. Кожна Договірна Сторона шляхом обміну листами між
авіаційними властями матиме право відкликати призначення
будь-якого авіапідприємства і призначити інше авіапідприємство.
СТАТТЯ 4
ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЛІНІЙ
1. Після отримання однією Договірною Стороною повідомлення
про призначення відповідно до Статті 3 цієї Угоди авіаційні власті
іншої Договірної Сторони з дотриманням її законів та правил
нададуть без затримки таким чином призначеному авіапідприємству
відповідні дозволи на експлуатацію договірних ліній, на які це
авіапідприємство призначене.
2. Після отримання таких дозволів це авіапідприємство може в
будь-який час розпочати експлуатацію договірних ліній цілком чи
частково за умови, що авіапідприємство дотримується застосовних
положень цієї Угоди, і що тарифи встановлені відповідно до
положень Статті 12 цієї Угоди.
СТАТТЯ 5
СКАСУВАННЯ АБО ПРИЗУПИНЕННЯ ДОЗВОЛУ НА

ЕКСПЛУАТАЦІЮ
1. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони матимуть право
відмовити у наданні авіапідприємству, призначеному іншою
Договірною Стороною, дозволів, зазначених у Статті 4, скасувати чи
призупинити такі дозволи, або встановити тимчасові чи постійні
умови:
a) у випадку, якщо це авіапідприємство не може довести, що
воно здатне виконувати умови, передбачені законами та правилами,
які звичайно та обгрунтовано застосовуються цими властями при
здійсненні міжнародних повітряних сполучень відповідно до
Конвенції ( 995_038 );
b) у випадку, якщо авіапідприємство здійснює експлуатацію з
порушенням умов, передбачених цією Угодою;
c) у випадку, коли це авіапідприємство не дотримується
законів та правил цієї Договірної Сторони;
d) у випадку, коли вони не мають задовільних доказів того, що
переважне володіння цим авіапідприємством та фактичний контроль
над ним належать Договірній Стороні, яка призначає
авіапідприємство, або її громадянам.
2. Якщо вживання негайних заходів не є суттєвим для
запобігання порушенням законів та правил, зазначених вище, права,
згадані у пункті 1 цієї Статті, будуть використовуватися лише
після консультацій з авіаційними властями іншої Договірної Сторони
відповідно до Статті 16 цієї Угоди.
СТАТТЯ 6
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо допуску
на її територію, перебування в її межах або виходу з неї
повітряних суден, зайнятих у міжнародній аеронавігації, або
експлуатації та навігації таких повітряних суден в межах її
території, будуть додержуватися призначеним авіапідприємством
іншої Договірної Сторони, та будуть додержуватися такими
повітряними суднами під час входу на згадану територію чи виходу з
неї, або під час перебування в її межах.
2. Закони та правила однієї Договірної Сторони щодо в'їзду,
огляду, імміграції, паспортів, митниці, валюти, санітарних вимог
та карантину будуть додержуватися призначеним авіапідприємством
іншої Договірної Сторони та екіпажами й пасажирами і поширюватися
на вантаж і пошту при транзиті через територію цієї Договірної
Сторони, під час прибуття до неї, відправлення з неї, а також під
час перебування в її межах; пасажири, які прямують транзитом через
територію будь-якої Договірної Сторони, будуть підлягати лише
спрощеному контролю.
3. Жодна з Договірних Сторін не буде надавати своєму власному
або будь-якому іншому авіапідприємству у порівнянні з
авіапідприємством іншої Договірної Сторони, яке здійснює подібні
міжнародні повітряні сполучення, переваги у застосуванні своїх
правил, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї Статті, або у
користуванні аеропортами, авіатрасами, послугами управління
повітряним рухом та пов'язаними з цим засобами, що знаходяться під
її контролем.
СТАТТЯ 7
ПОСВІДЧЕННЯ ТА СВІДОЦТВА
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією
Договірною Стороною, та строк дії яких не вичерпаний, будуть
визнаватися дійсними іншою Договірною Стороною з метою
експлуатації договірних ліній по маршрутах, зазначених у Додатку,
за умови, що такі посвідчення або свідоцтва видані чи визнані
дійсними згідно зі стандартами, встановленими відповідно до
Конвенції ( 995_038 ), та з дотриманням їх.
Кожна Договірна Сторона, однак, при польотах над своєю
власною територією залишає за собою право відмовити у визнанні
дійсними посвідчень про придатність до польотів, посвідчень про
кваліфікацію чи свідоцтв, виданих її власним громадянам іншою
Договірною Стороною.
2. Якщо посвідчення чи свідоцтва, зазначені у пункті 1 цієї
Статті, видані чи визнані дійсними згідно з вимогами, які
відрізняються від стандартів, встановлених відповідно до
Конвенції ( 995_038 ), і якщо ця розбіжність зареєстрована у
Міжнародній організації цивільної авіації, авіаційні власті іншої
Договірної Сторони можуть запитати консультацій відповідно до
Статті 16 цієї Угоди для запевнення в тому, що особливі вимоги
прийнятні до них.
Неможливість досягнення задовільної згоди з питань щодо
безпеки польотів створить підстави для застосування Статті 5 цієї
Угоди.
СТАТТЯ 8
АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА
1. Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання становить невід'ємну частину цієї Угоди.
2. Договірні Сторони будуть подавати на прохання усю
необхідну допомогу одна одній для запобігання актам незаконного
захоплення цивільних повітряних суден та іншим незаконним діям,
спрямованим проти безпеки пасажирів, екіпажу, повітряних суден,
аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій
загрозі безпеці цивільної авіації.
3. Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень
Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту
повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963 року
( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням
повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року
( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в
Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ).
4. Договірні Сторони у своїх взаєминах будуть діяти
відповідно до положень з авіаційної безпеки, встановлених
Міжнародною організацією цивільної авіації і визначених як Додатки
( 995_655 ) до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), у тій мірі, в якій ці положення з безпеки застосовні
до Сторін; вони будуть вимагати, щоб експлуатанти повітряних
суден, зареєстрованих ними, та експлуатанти повітряних суден, які
постійно базуються чи мають основне місце діяльності на їх
території, та експлуатанти аеропортів на їх території діяли
відповідно до таких положень з авіаційної безпеки.
5. Кожна Договірна Сторона погоджується дотримуватися вимог з
авіаційної безпеки іншої Договірної Сторони, котрі передбачені
іншою Договірною Стороною щодо входу на територію цієї іншої
Договірної Сторони, і буде вживати відповідних заходів для огляду
пасажирів, екіпажу, їхньої поклажі, а також вантажу перед посадкою
чи навантаженням. Кожна Договірна Сторона також доброзичливо
розгляне будь-яке прохання іншої Договірної Сторони щодо вживання
спеціальних заходів безпеки для її повітряних суден чи пасажирів у
випадку конкретної загрози.
6. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільного повітряного судна, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки пасажирів та екіпажу, аеропортів та
аеронавігаційних засобів, Договірні Сторони подаватимуть допомогу
одна одній шляхом полегшення зв'язку та вживання відповідних
заходів, спрямованих на швидке та безпечне усунення таких дій чи
загрози дій.
7. Якщо Договірна Сторона відхилиться від положень з
авіаційної безпеки цієї Статті, авіаційні власті іншої Договірної
Сторони можуть запитати негайних консультацій з авіаційними
властями цієї Сторони. Неможливість досягнення задовільної згоди
протягом тридцяти (30) днів створить підстави для застосування
Статті 5 цієї Угоди.
СТАТТЯ 9
ЗБОРИ ЗА КОРИСТУВАННЯ
1. Збори, що стягуються на території однієї Договірної
Сторони з призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони
за користування повітряними суднами призначеного авіапідприємства
іншої Договірної Сторони аеропортами та іншим авіаційним
обладнанням, не будуть вище тих, що стягуються з національного
авіапідприємства першої Договірної Сторони, яке здійснює подібні
міжнародні сполучення.
2. Кожна Договірна Сторона буде сприяти проведенню
консультацій між її компетентними організаціями, що встановлюють
збори, і призначеними авіапідприємствами, які користуються
послугами і обладнанням, із залученням, коли це можливо,
організацій, що представляють авіапідприємства. З приводу
будь-якої пропозиції щодо змін зборів з користувачів буде
надсилатися повідомлення, щоб дати їм можливість висловити свої
думки щодо здійснення змін.
СТАТТЯ 10
МИТА Й АКЦИЗНІ ЗБОРИ
1. Кожна Договірна Сторона звільнить призначене
авіапідприємство іншої Договірної Сторони від імпортних обмежень,
мит, акцизів, зборів за огляд та інших національних, регіональних
або місцевих мит та податків на повітряні судна, паливо, мастильні
масла, споживчі технічні запаси, запасні частини, включаючи
двигуни, комплектне бортове обладнання, наземне обладнання,
бортові запаси та інше майно, які призначені для використання чи
використані виключно у зв'язку з експлуатацією або обслуговуванням
повітряних суден призначеного авіапідприємства цієї іншої
Договірної Сторони, які експлуатують договірні лінії, а також
друковані бланки авіаквитків, авіавантажні накладні, будь-які
друковані матеріали з емблемою компанії, надрукованою на них, та
звичайні рекламні матеріали, котрі розповсюджуються безкоштовно
цим призначеним авіапідприємством.
2. Звільнення, що надаються цією Статтею, будуть стосуватися
майна, зазначеного у пункті 1 цієї Статті, незважаючи на те, чи
спожите або використане це майно повністю над територією
Договірної Сторони, котра надає звільнення, за умови що це майно:
a) ввозиться на територію однієї Договірної Сторони
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони або за його
дорученням та призначається виключно для використання повітряними
суднами згаданого авіапідприємства, але не відчужується на
території згаданої Договірної Сторони;
b) залишається на борту повітряного судна призначеного
авіапідприємства однієї Договірної Сторони при прибутті на
територію іншої Договірної Сторони або відправленні з неї;
c) приймається на борт повітряного судна призначеного
авіапідприємства однієї Договірної Сторони на території іншої
Договірної Сторони і призначається для використання при
експлуатації договірних ліній.
3. Комплектне бортове обладнання, наземне обладнання, а також
матеріали та запаси, які звичайно знаходяться на борту повітряного
судна призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони,
можуть вивантажуватися на території іншої Договірної Сторони лише
з дозволу митних властей цієї території. У такому випадку вони
можуть бути розміщені під наглядом згаданих властей доти, доки
вони не будуть вивезені у зворотному напрямку або не отримають
іншого призначення згідно з митними правилами.
4. Багаж і вантаж прямого транзиту будуть звільнені від мит
та інших податків.
5. Звільнення, передбачені у цій Статті, будуть також
застосовуватися, коли призначене авіапідприємство однієї
Договірної Сторони уклало з іншим авіапідприємством, яке також
користується цими звільненнями, наданими іншою Договірною
Стороною, угоду щодо позики або постачання на території іншої
Договірної Сторони майна, зазначеного у пункті 1 цієї Статті.
СТАТТЯ 11
ЄМНІСТЬ
1. Призначеному авіапідприємству кожної Договірної Сторони
буде надана справедлива та рівна можливість експлуатації
договірних ліній між їх відповідними територіями та за їх межами
по маршрутах, зазначених у Додатку до цієї Угоди.
2. При експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство кожної Договірної Сторони повинно враховувати
інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони,
щоб не зашкодити перевезенням, які останнє здійснює за цим же
маршрутом або його частиною.
3. Договірні лінії, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, будуть відповідати
суспільним потребам у перевезеннях по встановлених маршрутах, і
матимуть головною метою надання такої ємності, яка при розумному
коефіцієнті завантаження повітряного судна відповідала б існуючим
та обгрунтовано очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів,
вантажу і пошти між територіями Договірних Сторін.
4. Призначені авіапідприємства не пізніше ніж за 30 днів до
дати початку експлуатації будь-якої договірної лінії повинні
подавати авіаційним властям обох Договірних Сторін на затвердження
свої передбачувані програми польотів. Згадані програми польотів
повинні містити, зокрема, інформацію про вид перевезення, про
повітряні судна, що будуть використовуватися, про частоти та
розклади рейсів.
Це також буде стосуватися наступних змін.
В особливих випадках цей строк може скорочуватися за згодою
згаданих властей.
СТАТТЯ 12
ТАРИФИ
1. Договірні Сторони дозволять кожному з призначених
авіапідприємств встановлювати тариф на будь-якому з маршрутів,
зазначених у Додатку, після консультації між цими
авіапідприємствами, якщо це можливо.
2. Тарифи за перевезення по договірних лініях до території
іншої Договірної Сторони та з неї повинні встановлюватися на
розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних факторів, включаючи
собівартість експлуатації, помірний прибуток, показники
перевезення, інтерес користувачів та, коли це вважається зручним,
тарифи інших авіапідприємств на цьому ж маршруті або його
частиною.
3. Тарифи повинні подаватися авіаційним властям обох
Договірних Сторін і отримуватися ними не менш ніж за (45) днів до
запропонованої дати їх введення; в особливих випадках цей період
може скорочуватися за згодою згаданих властей.
Якщо протягом тридцяти (30) днів з дати отримання авіаційні
власті однієї Договірної Сторони не повідомлять авіаційні власті
іншої Договірної Сторони, що вони незгодні з тарифом, поданим їм,
такий тариф буде вважатися прийнятним і буде дійсним з дати,
встановленої для запропонованого тарифу.
У випадку, якщо авіаційними властями приймається скорочений
період для подання тарифу, вони можуть погодитися, що період для
надання повідомлення про незгоду буде меншим ніж тридцять (30)
днів.
4. Якщо повідомлення про незгоду згідно з пунктом 3 цієї
Статті отримане, авіаційні власті Договірних Сторін проведуть
консультації відповідно до Статті 16 цієї Угоди і будуть
намагатися встановити тариф за взаємною згодою.
5. Якщо авіаційні власті не можуть досягти згоди з будь-якого
тарифу, поданого їм відповідно до пункту 3 цієї Статті, або із
встановленням тарифу відповідно до пункту 4 цієї Статті, спір буде
врегульовуватися відповідно до положень Статті 17 цієї Угоди.
6. Якщо в авіаційних властей однієї з Договірних Сторін
з'явиться незгода із встановленим тарифом, вони повідомлять про це
авіаційні власті іншої Договірної Сторони, а призначені
авіапідприємства будуть намагатися досягти згоди, коли це
вимагається.
Якщо протягом дев'яноста (90) днів з дати отримання
повідомлення про незгоду новий тариф не може бути встановлений,
будуть застосовуватися процедури, викладені у пунктах 4 та 5 цієї
Статті.
7. Коли тарифи встановлені відповідно до положень цієї
Статті, ці тарифи будуть залишатися в дії доти, доки не будуть
встановлені нові тарифи відповідно до положень цієї Статті або
Статті 17 цієї Угоди.
8. Жоден тариф не буде введено в дію, якщо авіаційні власті
будь-якої Договірної Сторони незгодні з ним, за винятком випадку,
коли виконуються положення пункту 4 Статті 17 цієї Угоди.
9. Авіаційні власті обох Договірних Сторін будуть докладати
зусиль, щоб пересвідчуватися в тому, що тарифи, які призначаються
та застосовуються, відповідають тарифам, затвердженим ними, і що
не відбувається їх зниження.
СТАТТЯ 13
ПОТРЕБИ ЩОДО ПЕРСОНАЛУ
1. Призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони на
основі взаємності буде дозволено утримувати на території іншої
Договірної Сторони своїх представників та комерційний,
експлуатаційний і технічний персонал, що необхідні у зв'язку з
експлуатацією договірних ліній.
2. Ці потреби щодо персоналу на розсуд призначеного
авіапідприємства можуть задовольнятися своїм власним персоналом
будь-якого громадянства або шляхом використання послуг будь-якої
іншої організації, компанії чи авіапідприємства, що діють на
території іншої Договірної Сторони і мають дозволи на виконання
таких послуг на території цієї Договірної Сторони.
3. На представників та персонал будуть поширюватися чинні
закони і правила іншої Договірної Сторони. З дотриманням цих
законів і правил кожна Договірна Сторона на основі взаємності та з
мінімальною затримкою надасть представникам та персоналу,
зазначеним у пункті 1 цієї Статті, необхідні дозволи на роботу,
візи для роботи чи інші подібні документи.
4. У обсязі, дозволеному національним законодавством, обидві
Договірні Сторони не будуть встановлювати вимоги одержання
дозволів на роботу чи віз для роботи, або інших подібних
документів для персоналу, що виконує будь-які тимчасові послуги та
обов'язки.
СТАТТЯ 14
ПРОДАЖ ТА ДОХОДИ
1. Кожному призначеному авіапідприємству буде надане право
здійснювати продаж повітряних перевезень на території іншої
Договірної Сторони безпосередньо чи, на розсуд авіапідприємства,
через агентів.
Кожне призначене авіапідприємство матиме право здійснювати
продаж авіаперевезень у валюті цієї території або, на розсуд
авіапідприємства, у вільно конвертованих валютах інших країн.
Будь-яка особа матиме право вільно купувати такі перевезення
у валютах, прийнятних для продажу тим авіапідприємством.
2. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу
сум перевищення доходів, отриманих призначеним авіапідприємством
на її території, над видатками. Такі перекази будуть здійснюватися
відповідно до правил валютного обміну Договірних Сторін на основі
офіційних курсів обміну для поточних платежів, або, у разі
відсутності офіційних курсів обміну, за переважними ринковими
валютними курсами валютного обміну для поточних платежів, що
застосовуються на день подання авіапідприємством, призначеним
іншою Договірною Стороною, запиту на переказ, і такі перекази не
підлягатимуть застосовуванню будь-яких зборів, окрім звичайних
зборів за обслуговування, що нараховуються банками за такі
операції.
3. Кожна Договірна Сторона на основі взаємності звільнить
призначене авіапідприємство іншої Договірної Сторони від будь-яких
форм оподаткування доходу або прибутків, отриманих цим
авіапідприємством на території першої Договірної Сторони від
здійснення міжнародних повітряних сполучень, а також від сплати
будь-якого податку з обороту або податку на капітал.
Це положення не буде діяти, якщо між двома Договірними
Сторонами набуде чинності Конвенція про уникнення подвійного
оподаткування ( 056_688 ), яка передбачає подібні звільнення.
СТАТТЯ 15
ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
1. Авіаційні власті обох Договірних Сторін якомога частіше
будуть обмінюватися інформацією щодо діючих дозволів, котрі
надаються їх відповідному призначеному авіапідприємству на
здійснення сполучень до території іншої Договірної Сторони, з неї
або через неї. Інформація буде містити копії діючих сертифікатів
та дозволів на перевезення по встановлених маршрутах з поправками,
копії наказів про виключення та інформацію про дозволені види
перевезень.
2. Кожна Договірна Сторона зобов'яже своє призначене
авіапідприємство надавати авіаційним властям іншої Договірної
Сторони так завчасно, як це практикується, інформацію про тарифи,
розклади, включаючи будь-які їх зміни, та усю іншу відповідну
інформацію щодо експлуатації договірних ліній, включаючи
інформацію про ємність, що надається на кожному з встановлених
маршрутів, та будь-яку наступну інформацію, яка може вимагатися,
щоб довести авіаційним властям іншої Договірної Сторони, що
вимоги цієї Угоди додержуються належним чином.
3. Кожна Договірна Сторона зобов'яже своє призначене
авіапідприємство надавати авіаційним властям іншої Договірної
Сторони статистичні дані щодо обсягу перевезень, здійснених по
договірних лініях, з інформацією по пунктах відправлення та
призначення.
СТАТТЯ 16
КОНСУЛЬТАЦІЇ
1. Авіаційні власті Договірних Сторін будуть час від часу
проводити взаємні консультації для забезпечення тісного
співробітництва з усіх питань щодо застосування та задовільного
дотримання положень цієї Угоди і Додатка до неї.
2. Такі консультації розпочнуться протягом шістдесяти (60)
днів з дати отримання запиту на проведення консультацій, якщо
тільки Договірними Сторонами не погоджено інше.
СТАТТЯ 17
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
1. Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір щодо
тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, у першу
чергу, будуть намагатися врегулювати його шляхом переговорів.
2. Якщо Договірні Сторони не можуть досягти врегулювання
шляхом переговорів, вони можуть погодитись про передачу права
врегулювання спору будь-якій особі чи органу, або будь-яка
Договірна Сторона може винести спір на розгляд арбітражного суду з
трьох арбітрів.
3. Арбітражний суд буде створюватися таким чином:
Кожна Договірна Сторона призначить арбітра протягом
шістдесяти (60) днів з дати отримання однією Договірною Стороною
по дипломатичних каналах запиту від іншої Договірної Сторони з
проханням арбітражного врегулювання спору. Ці два арбітри за
погодженням призначать третього арбітра протягом наступних
шістдесяти (60) днів.
Третій арбітр повинен бути громадянином третьої держави, він
буде діяти як Президент арбітражного суду і буде визначати місце
проведення арбітражних засідань.
Якщо будь-яка з Договірних Сторін не може призначити арбітра
протягом встановленого періоду, або якщо третього арбітра не
призначено протягом встановленого періоду, Президент Ради
Міжнародної організації цивільної авіації може на прохання
будь-якої Договірної Сторони призначити арбітра чи арбітрів, як
того потребує справа.
4. Договірні Сторони зобов'язуються дотримуватися будь-якого
рішення чи постанови, винесених згідно з пунктами 2 та 3 цієї
Статті.
Якщо будь-яка Договірна Сторона не дотримується такого
рішення, інша Договірна Сторона матиме підстави для застосування
Статті 5 цієї Угоди.
5. Видатки арбітражного суду будуть розподілені нарівно між
Договірними Сторонами.
СТАТТЯ 18
ВНЕСЕННЯ ПОПРАВОК
1. Якщо будь-яка з Договірних Сторін бажає внести поправки до
будь-якого положення цієї Угоди, вона може запитати консультацій з
іншою Договірною Стороною. Такі консультації, котрі можуть
відбуватися між авіаційними властями, і які можуть проводитися як
шляхом переговорів, так і шляхом листування, розпочнуться протягом
шістдесяти (60) днів з дати запиту.
2. Якщо для обох Договірних Сторін набуде чинності загальна
багатостороння авіаційна конвенція, положення цієї конвенції
будуть переважати. Консультації відповідно до пункту 1 цієї Статті
можуть проводитися з метою визначення міри, в якій положення
багатосторонньої конвенції торкаються цієї Угоди.
3. Будь-які поправки, погоджені на таких консультаціях,
набудуть чинності після їх підтвердження обміном дипломатичними
нотами.
СТАТТЯ 19
ВТРАТА ЧИННОСТІ
1. Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати
по дипломатичних каналах іншій Договірній Стороні повідомлення про
своє рішення припинити чинність цієї Угоди.
Таке повідомлення буде одночасно надіслане до Міжнародної
організації цивільної авіації.
2. Ця Угода втратить чинність через один (1) рік після дати
отримання повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо тільки
повідомлення про втрату чинності не відкликано за згодою до
закінчення цього періоду.
Якщо підтвердження про одержання іншою Договірною Стороною
повідомлення відсутнє, воно буде вважатися одержаним через
чотирнадцять (14) днів після отримання повідомлення Міжнародною
організацією цивільної авіації.
СТАТТЯ 20
РЕЄСТРАЦІЯ
Ця Угода та будь-яка поправка до неї будуть зареєстровані в
Міжнародній організації цивільної авіації.
СТАТТЯ 21
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
Кожна Договірна Сторона по дипломатичних каналах повідомить
іншу Договірну Сторону про завершення своїх конституційних чи
внутрішніх формальностей, необхідних для набуття чинності цією
Угодою.
Ця Угода набуває чинності з першого дня місяця, наступного
від дати останнього повідомлення.
На підтвердження чого особи, що нижче підписалися, будучи
належним чином уповноваженими своїми відповідними Урядами,
підписали цю Угоду.
Вчинено в м. Києві 20 травня 1996 року, у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, кожен текст має однакову
силу.
ЗА УРЯД ЗА УРЯД
УКРАЇНИ КОРОЛІВСТВА БЕЛЬГІЯ
(підпис) (підпис)
Додаток
ТАБЛИЦЯ МАРШРУТІВ
1. Маршрути Королівства Бельгія
------------------------------------------------------------------ Пункти | Проміжні | Пункти в | Пункти за | відправлення | пункти | | межами | -----------------+---------------+----------------+-------------| Пункти в Бельгії |будь-які пункти|Пункти в Україні| будь-які | | | | пункти | -----------------------------------------------------------------
2. Маршрути України
------------------------------------------------------------------ Пункти | Проміжні | Пункти в | Пункти за | відправлення | пункти | | межами | -----------------+---------------+----------------+-------------| Пункти в Україні |будь-які пункти|Пункти в Бельгії| будь-які | | | | пункти | -----------------------------------------------------------------
Будь-який пункт або пункти на договірних лініях можуть
опускатися призначеними авіапідприємствами обох Договірних Сторін
або можуть експлуатуватися у довільній послідовності при виконанні
будь-якого або всіх рейсів за умови, що пункт відправлення або
призначення знаходиться у країні їх державної належності.
На будь-якій частині відповідних маршрутів комерційні права
"п'ятої свободи повітря" не будуть використовуватися.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: