open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Наглядову раду Української

академії зовнішньої торгівлі при Міністерстві

зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 70/99 від 27.01.99 )
Затвердити Положення про Наглядову раду Української академії
зовнішньої торгівлі при Міністерстві зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 травня 1996 року

N 363/96

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 20 травня 1996 року N 363/96
ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду Української академії зовнішньої

торгівлі при Міністерстві зовнішніх економічних

зв'язків і торгівлі України
1. Наглядова рада Української академії зовнішньої торгівлі
при Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
(далі - Наглядова рада і Академія) покликана сприяти навчальному
та науковому процесу в Академії, налагодженню співробітництва з
навчальними та науковими центрами інших держав, наданню допомоги у
вирішенні питань фінансування діяльності Академії та розвитку її
матеріально-технічної бази, а також здійснювати контроль за
ефективним використанням виділених їй бюджетних та інших коштів. 2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. 3. Наглядова рада: визначає основні напрями підготовки фахівців у галузі
зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного права, обсяги
державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення
їх кваліфікації, контролює виконання Академією цього замовлення; сприяє кадровому забезпеченню Академії; визначає відповідність рівня і змісту навчання в Академії
сучасним вимогам щодо підготовки фахівців у галузі
зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного права; надає допомогу в розвитку науково-аналітичних досліджень
Академії у галузі зовнішньоекономічної діяльності, у визначенні
пріоритетності цих досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє
впровадженню досягнень у практику; розглядає обсяги бюджетного фінансування Академії, а також її
звіти про використання бюджетних та інших коштів; розробляє пропозиції щодо напрямів навчальної, наукової,
методичної, адміністративно-господарської роботи, форм
фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також
міжнародного співробітництва Академії. 4. Наглядова рада утворюється Президентом України і йому
підпорядковується. Персональний склад Наглядової ради затверджує Президент
України. Наглядову раду очолює голова, якого призначає Президент
України. Голова має право, за погодженням з керівниками органів,
які представлені у Наглядовій раді, вносити зміни до її
персонального складу. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських
засадах. 5. Наглядова рада проводить свою діяльність відповідно до
регламенту, який затверджує її голова. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в
міру необхідності, але не рідше як раз на квартал. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього
подано не менше двох третин голосів від загальної кількості її
членів. 6. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції,
є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади і для
виконання керівництвом Академії. ( Абзац перший пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 7.01.99 )

Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які
підписують голова та відповідальний секретар. 7. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення
діяльності Наглядової ради здійснює Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України.
Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: