open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 травня 1996 р. N 540

Київ
Про роботу Київської міської державної адміністрації

щодо забезпечення реалізації соціально-економічної

політики Президента України та Програми діяльності

Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України відзначає, що Київська міська
державна адміністрація провела певну роботу, спрямовану на
здійснення соціально орієнтованих ринкових перетворень,
забезпечення стабільної соціально-політичної ситуації, вирішення
поточних питань розвитку міста. Разом з тим міська державна адміністрація не забезпечила
комплексного соціально-економічного розвитку м.Києва, реалізацію
державної політики у сферах управління, що належать до її
компетенції. Надані державній адміністрації повноваження для виконання
покладених на неї завдань використовуються не повною мірою і з
порушенням законодавства України. Діяльність міської державної адміністрації, пов'язана з
реалізацією соціально-економічної політики Президента України та
виконанням Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не
носить комплексного і системного характеру, не підкріплюється
відповідною організаторською, кадровою,
інформаційно-роз'яснювальною роботою. Не досягнуто стабілізації в галузях промисловості,
енергозабезпечення і зв'язку. Спад виробництва по м.Києву становив у 1994 році 28 відсотків
(в цілому по країні - 27 відсотків), у 1995 році - 19 (11,5), у
I кварталі 1996 р. - 10 (3,6) відсотків. Серйозно ускладнилась ситуація в галузі містобудування та
архітектури, житловому та комунальному господарстві. Порівняно з
1994 роком обсяги введення в експлуатацію житла за минулий рік
зменшились на 61 відсоток. Розвиток джерел та мереж теплопостачання не відповідає темпам
зростання цивільного і промислового будівництва. Так, через
невирішеність міською державною адміністрацією питання
фінансування будівництва котельні на житловому масиві Позняки є
реальна загроза залишити цей масив без тепла в опалювальний сезон
1996/97 року. На початок опалювального сезону 1995/96 року заборгованість
за спожиту теплову енергію по місту становила 8,5 трлн.
карбованців. По закінченні опалювального сезону (на 1 травня ц.р.)
заборгованість дорівнювала 36,3 трлн.крб., або зросла у 4 рази, що
більше в 1,5 раза, ніж у інших містах України. Не вживаються необхідні заходи до наповнення доходної частини
бюджету міста. У 1995 році від приватизації до міського бюджету
надійшло лише 1,9 трлн. крб. або 25,7 відсотка плану (7,3 трлн.
крб.). Водночас через надання міською державною адміністрацією торік
значної кількості пільг щодо плати за землю до бюджету не надійшло
1,1 трлн.крб. цих платежів. Постійно зростає дебіторсько-кредиторська заборгованість між
підприємствами міста. За абсолютними показниками ця заборгованість
найвища в країні. Однією з головних причин такого становища є низький рівень
керівництва міською державною адміністрацією, голова якої
Косаківський Л.Г. не забезпечив ефективну роботу адміністрації,
здійснення належного контролю за виконанням законів України,
указів і розпоряджень Президента України, рішень Уряду України. Стиль і методи роботи голови міської державної адміністрації
та його заступників виявилися неадекватними завданням
соціально-економічного розвитку м. Києва, зумовили їх некритичний
підхід до оцінки своєї діяльності і сприяли створенню штучних
проблем у взаємодії з центральними органами державної виконавчої
влади. Негативно впливають на стан справ у місті неузгодженість дій
голови міської Ради Косаківського Л.Г. з думкою більшості
депутатів, протиріччя між ними. Це призвело до того, що більшість
депутатів Ради (40 із 68 обраних) звернулись до Президента України
з проханням звільнити Косаківського Л.Г. із займаної посади.
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати роботу Київської міської державної адміністрації
щодо забезпечення реалізації соціально-економічної політики
Президента України та Програми діяльності Кабінету Міністрів
України незадовільною. 2. Відзначити, що керівництвом Київської міської державної
адміністрації (Косаківський Л.Г., Ламбуцький М.М.) не своєчасно
підготовлена доповідь з питання, передбаченого Орієнтовним планом
проведення засідань Кабінету Міністрів України та його Президії на
II квартал 1996 р., затвердженого постановою Уряду України від 25
березня 1996 р. N 348 ( 348-96-п ). 3. Звернутися до Президента України з поданням про звільнення
голови Київської міської державної адміністрації Косаківського
Л.Г. із займаної посади за допущені порушення чинного
законодавства, недоліки в керівництві адміністрацією і
незадовільне виконання нею повноважень. 4. Київській міській державній адміністрації: всебічно проаналізувати діяльність, пов'язану із
забезпеченням виконання покладених на неї завдань, розробити і
здійснити у II-III кварталах поточного року комплекс
організаційних заходів щодо усунення виявлених недоліків; спрямувати зусилля передусім на зупинення кризових явищ у
соціально-економічному розвиткові міста, стабілізацію виробництва,
подолання платіжної кризи, здійснення структурної перебудови,
забезпечення ефективного вирішення соціальних питань, стимулювання
підприємницької діяльності та виконання інших завдань,
передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством економіки, Міністерством фінансів,
іншими міністерствами і відомствами розробити проект Державної
програми соціально-економічного розвитку м. Києва на період до
2010 року з визначенням пріоритетних напрямів розвитку міста як
столиці України і в I кварталі 1997 р. подати його на розгляд
Кабінету Міністрів України; скоригувати у 1997 році в установленому порядку Генеральний
план м. Києва. 5. Віце-прем'єр-міністрам України, керівникам міністерств,
інших центральних органів державної виконавчої влади надати у
травні-серпні 1996 р. Київській міській державній адміністрації
практичну допомогу в розв'язанні проблем соціально-економічного
розвитку міста і зміцненні правопорядку. Результати проведеної роботи розглянути на засіданні Президії
Кабінету Міністрів у IV кварталі 1996 року. 6. Просити Верховну Раду України розглянути проект Закону
України "Про столицю України місто Київ" у першочерговому порядку. 7. Просити Генеральну прокуратуру вивчити матеріали та
перевірити факти порушення законодавства, допущені Київською
міською державною адміністрацією, які викладені у доповідній
записці Урядової комісії та у виступах учасників засідання
Кабінету Міністрів України. 8. Міністерству внутрішніх справ перевірити достовірність
опублікованих у пресі матеріалів щодо зловживань з боку голови
Київської міської державної адміністрації Косаківського Л.Г. та
про результати поінформувати Кабінет Міністрів України. 9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністрів України Кураса І.Ф. і Кінаха А.К., Міністра
Кабінету Міністрів України Пустовойтенка В. П.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.57

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: