open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 165 від 22.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

6 червня 1996 р.
vd960522 vn165 за N 270/1295
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки

N 678 ( z0737-09 ) від 21.07.2009 }
Про затвердження Положення про державну атестацію

вищих закладів освіти

На виконання Указу Президента України від 12.09.95 р.
N 832/95 "Про Основні напрями реформування вищої освіти в
Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р.
N 200 ( 200-96-п ) "Про ліцензування, атестацію та акредитацію
закладів освіти", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про державну атестацію вищих закладів
освіти. 2. Опублікувати Положення про державну атестацію вищих
закладів освіти в інформаційному збірнику Міністерства освіти
України. 3. Державній інспекції закладів освіти до 02.07.96 р. спільно
з органами державного управління освітою міністерств і відомств
розробити перспективний план атестації вищих закладів освіти. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра В.П.Бабака.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено

наказом Міністерства освіти

України від 22.05.96 N 165
Положення

про Державну атестацію вищих закладів освіти
1. Це Положення на виконання Указу Президента України від
12 вересня 1995 року N 832/95 "Про Основні напрями реформування
вищої освіти в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від
12 лютого 1996 року N 200 ( 200-96-п ) "Про ліцензування,
атестацію та акредитацію закладів освіти" визначає основні
завдання, принципи та порядок проведення Державної атестації вищих
закладів освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності,
які отримали державне замовлення на підготовку спеціалістів. 2. Державна атестація вищих закладів освіти (далі -
атестація) є основною формою контролю за навчально-виховним
процесом, ефективним використанням матеріально-технічного,
науково-педагогічного потенціалу та якістю підготовки спеціалістів
у вищій школі. 3. Основними завданнями атестації є: - визначення реального потенціалу вищих закладів освіти,
відповідності фахової підготовки їх випускників державним
стандартам і вимогам; - отримання об'єктивної інформації про стан і тенденцію
розвитку вищої освіти; - посилення відповідальності вищих закладів освіти за
ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, що
виділяються державою на розвиток вищої школи; - створення єдиних організаційних і методологічних підходів у
оцінці результатів роботи вищих закладів освіти. 4. Атестації підлягають ліцензовані вищі заклади освіти, що
здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
спеціалістів незалежно від їх підпорядкування і форм власності,
які мають держзамовлення. 5. Атестація вищих закладів освіти здійснюється планово один
раз у п'ять років. Державна інспекція закладів освіти при
Міністерстві освіти України (далі - інспекція) з урахуванням
пропозицій органів державного управління вищими закладами освіти
складає п'ятирічні і річні плани атестації. Атестація може
здійснюватись і позапланово за пропозицією органів державного
управління вищою освітою. 6. Органи державного управління освітою доводять термін
проведення атестації до вищих закладів освіти не пізніше як за рік
до її початку. 7. За місяць до проведення атестації вищим закладом освіти,
як правило, подаються до інспекції матеріали про його самоаналіз,
які включають такі відомості: - загальна характеристика вищого закладу освіти; - формування контингенту студентів; - зміст підготовки фахівців; - організаційне та науково-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу; - кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; - матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного
процесу; - науково-виробнича діяльність і міжнародні зв'язки; - фінансово-господарська діяльність; - стан розвитку соціальної сфери; - якість підготовки і використання випускників. 8. Для проведення атестаційної експертизи інспекція за участю
органу державного управління закладом освіти створює експертну
комісію, до якої можуть залучатись члени фахових рад, працівники
органів державного управління освітою, представники замовників
спеціалістів, провідні фахівці вищих закладів освіти. 9. Експертна комісія у своїй роботі керується законодавством
України, нормативними і розпорядчими документами з питань
діяльності закладів освіти, цим Положенням та робочою програмою і
працює безпосередньо у закладі освіти не більше 20 днів.
Програмно-методичне забезпечення атестаційної експертизи
розробляється і затверджується інспекцією. 10. За результатами роботи експертна комісія складає акт
атестаційної експертизи, який включає висновки з кожного напрямку
(спеціальності) підготовки, доводить його до вищого закладу освіти
і подає до інспекції. 11. У разі незгоди з процедурою проведення атестаційної
експертизи вищий заклад освіти має право протягом 10 днів з дня
отримання акта атестаційної експертизи подати апеляцію до
інспекції. Якщо апеляція визнається мотивованою, то інспекція у
погоджені з закладом освіти строки направляє експертну комісію у
новому складі. Висновки повторної експертизи є остаточними. 12. На основі матеріалів атестаційної експертизи інспекція за
участю органу державного управління освітою (засновника закладу
освіти недержавної форми власності) у місячний термін готує
загальні висновки та рішення і подає їх на затвердження до
Державної акредитаційної комісії. 13. Вищий заклад освіти визнається атестованим, якщо його
потенціал відповідає заявленому статусу, а рівень підготовки
випускників - державним стандартам і вимогам. 14. Атестованому вищому закладу освіти видається свідоцтво
про атестацію встановленого зразка, затвердженого наказом
Міністерства освіти України від 01.04.96 р. N 100, про що
робиться запис у Державному реєстрі закладів освіти України і
надається право подавати матеріали державної атестації на розгляд
ДАКу для прийняття рішення про його акредитацію. 15. Вищому закладу освіти, в якому виявлені недоліки суттєво
не вплинули на рівень підготовки випускників, може надаватись
дозвіл на продовження освітньо-професійної діяльності не більше як
на два роки за умови розробки конкретних заходів на ліквідацію
недоліків. Контроль за ходом ліквідації недоліків покладається на
інспекцію. 16. Вищий заклад освіти визнається неатестованим, якщо його
матеріально-технічна база, науково-методичне забезпечення і
кадровий потенціал не відповідають заявленому статусу, а рівень
підготовки випускників - державним вимогам і стандартам. 17. Неатестований заклад освіти позбавляється права на
державне замовлення, його ліцензія на здійснення освітньої
діяльності анулюється. Неатестований вищий заклад освіти
вилучається з Державного реєстру закладів освіти України. 18. У разі прийняття рішення щодо визнання неатестованою
окремої спеціальності (напрямку) вищий заклад освіти позбавляється
права державного замовлення на цю спеціальність (напрямок), і
ліцензія анулюється, про що вносяться відповідні зміни до
Державного реєстру закладів освіти України. 19. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням
атестаційної експертизи, здійснюється відповідно до Положення про
акредитацію вищих закладів освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року N 200
( 200-96-п ) "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів
освіти".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: