open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про хід виконання Кабінетом Міністрів України Постанови Верховної Ради України "Про погашення заборгованості Державного бюджету України і місцевих бюджетів за 1995 рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, інших грошових

виплатах населенню"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР

N 488/96-ВР від 13.11.96 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради
України по вивченню ситуації, що склалася у зв'язку із
заборгованістю по виплаті заробітної плати, пенсій і стипендій,
взяти до відома.
2. Визнати незадовільною роботу Кабінету Міністрів України по
виконанню Постанови Верховної Ради України "Про погашення
заборгованості Державного бюджету України і місцевих бюджетів за
1995 рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, інших грошових
виплатах населенню" ( 8/96-ВР ).
Зобов'язати Кабінет Міністрів України вжити термінових
заходів для повного погашення заборгованості по виплаті заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших грошових виплат населенню і до
16 червня 1996 року доповісти Верховній Раді України.
3. Звернути увагу Президента України на необхідність
притягнення до дисциплінарної відповідальності членів Кабінету
Міністрів України, на яких було покладено контроль за своєчасне
погашення бюджетної заборгованості по грошових виплатах населенню.
4. Установити, що кошти кредиту Експортно-імпортного банку
Японії в сумі 150 млн.доларів США, передбачені Законом України
"Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) для
покриття дефіциту бюджету, можуть бути використані виключно для
цілей погашення заборгованості по першочергових платежах,
встановлених пунктом 5 цієї Постанови. Кабінету Міністрів України забезпечити термінове виконання
процедур, необхідних для отримання зазначеного кредиту не пізніше
1 червня 1996 року.
5. Установити, що до повного погашення бюджетної
заборгованості по грошових виплатах населенню поточні доходи
Державного бюджету України розподіляються у такому порядку: у першу чергу - для погашення заборгованості 1995 року та
січня - травня 1996 року по грошових виплатах населенню, а також
сплати поточних зобов'язань по внутрішніх та зовнішніх боргах
Уряду України; у другу чергу - для здійснення поточних грошових виплат
населенню; у третю чергу - для здійснення асигнувань на інші цілі,
передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 1996
рік".
6. Надати право Кабінету Міністрів України до повного
погашення заборгованості, але не пізніше 1 вересня 1996 року,
визначати у межах сум, що підлягають сплаті по пенсіях, стипендіях
і заробітній платі, обов'язкову до виплати щомісячну суму, а також
призупиняти виплату персональних надбавок і премій.
7. Звернути увагу Прем'єр-міністра України Марчука Є.К. на
необхідність невідкладної розробки проекту Закону України про
антикризове регулювання в економіці згідно з дорученням,
передбаченим у Постанові Верховної Ради України "Про введення в
дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"
( 97/96-ВР ).
8. Національному банку України, Міністерству фінансів України
розробити механізм контролю за проходженням коштів по рахунках
бюджетних організацій і установ.
9. Залучити для термінового погашення бюджетної
заборгованості по соціальних виплатах кошти бюджетних цільових та
позабюджетних фондів, зарахованих до складу Державного бюджету
України та місцевих бюджетів, з наступним відшкодуванням витрат
цих фондів після погашення зазначеної заборгованості.
10. З метою скорочення дефіциту Пенсійного фонду України та
для розширення бази нарахування пенсійних внесків: установити, що в 1996 році регулювання фондів споживання
здійснюється лише на підприємствах-монополістах за переліком,який
визначається Кабінетом Міністрів України; ( Абзац третій пункту 10 втратив чинність на підставі
Постанови ВР N 488/96-ВР від 13.11.96 ) заборонити виплату
заробітної плати під виглядом виплати дивідендів. Установити, що
для господарських товариств усіх організаційно-правових форм
виплата дивідендів здійснюється одноразово за результатами
звітного року за рахунок прибутку товариства, що залишається в
його розпорядженні після сплати податків; установити, що кошти підприємств, які направляються за
договорами добровільного страхування майна, життя або інших
ризиків громадян, що передбачають виплату грошових сум, не
пов'язаних з виникненням страхового випадку, включаються до складу
фонду оплати праці таких підприємств, на який нараховуються
відрахування на соціальні заходи; установити, що виплата основної та додаткової заробітної
плати, а також інші виплати з фонду оплати праці здійснюються
разом з відрахуваннями на соціальні заходи. Національному банку
України разом з Кабінетом Міністрів України у тижневий термін
встановити порядок використання одного платіжного документа для
нарахування заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи; заборонити будь-яке значне скорочення бюджетних витрат,
направлених на фінансування найгостріших соціальних потреб:
охорона здоров'я, освіта тощо.
11. Кабінету Міністрів України:
щотижня інформувати Верховну Раду України про хід погашення
заборгованості по грошових виплатах населенню та про напрями
використання бюджетних коштів; у двотижневий термін подати пропозиції щодо зміни порядку
нарахування податку на прибуток підприємств та амортизації з метою
збільшення їх обігових коштів; у двотижневий термін подати пропозиції щодо скорочення витрат
у бюджетній сфері та збільшення доходної частини бюджету.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 травня 1996 року

N 214/96-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: