open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 121 від 27.05.96

м.Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 79 ( z0237-09 ) від 17.02.2009 }
Про затвердження нової редакції Інструкції N 3

"Про порядок відкриття розрахункових, поточних

та бюджетних рахунків в установах банків"
{ Щодо технічної помилки додатково див. Лист

Національного банку

N 18-111/820 ( v_820500-96 ) від 05.06.96 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Листом Нацбанку

N 245 ( v0385500-96 ) від 23.09.96

Постановами Нацбанку

N 319 ( v0319500-96 ) від 11.12.96

N 64 ( z0157-97 ) від 17.03.97

N 379 ( z0579-97 ) від 17.11.97

N 36 ( z0119-98 ) від 04.02.98

N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98

N 527 ( z0819-98 ) від 18.12.98 }

Розглянувши пропозиції юридичного департаменту щодо внесення
змін та доповнень до Інструкції N 3 Національного банку України
"Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних
рахунків в установах банків", Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Погодитись з запропонованими змінами і доповненнями до
змісту та назви Інструкції N 3 Національного банку України "Про
порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в
установах банків", затвердивши її в новій редакції (додається). 2. Ввести в дію Інструкцію N 3 "Про відкриття банками
рахунків в національній та іноземній валюті" з 14.06.96 р. 3. Департаменту валютного регулювання (Т.А.Важеєвська) до
1 листопада 1996 року подати на розгляд Правління Національного
банку України проект нормативного документа щодо порядку
безготівкових розрахунків в іноземній валюті.
4. Встановити, що з введенням в дію нової редакції
Інструкції N 3 втрачають силу: - Інструкція N 3 Національного банку України "Про порядок
відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в
установах банків" ( v0003500-94 ), затверджена постановою
Правління НБУ від 11 жовтня 1994 року N 169 із змінами та
доповненнями, затвердженими постановою Правління від 20 січня
1995 року N 14 ( v0014500-95 ); - пункт 13 постанови Національного банку України від
25 лютого 1995 року N 40 ( v0040500-95 ) "Про невідкладні заходи
щодо фінансового оздоровлення комерційних банків та відновлення їх
ліквідності і платоспроможності" в частині заборони проведення
розрахункових і господарських операцій через депозитні рахунки
громадян; - телеграми й листи Національного банку України: N 19040/526
( v-526500-92 ) від 06.07.92 р., N 19040/527 ( v-527500-92 ) від
06.07.92 р., N 19029/39 ( v9_39500-93 ) від 12.01.93 р.;
N 19010/159 від 16.02.93 р. в частині порядку відкриття і закриття
рахунків та їх загального призначення; N 242 ( v0242500-95 ) від
27.03.95 р.; N 245 ( v0245500-95 ) від 07.04.95 р.; - лист Держбанку СРСР від 31 жовтня 1986 року N 890.
Голова Правління В.А.Ющенко
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

від 27.05.96 р. N 121
( Інструкція N 3 втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 527 ( z0819-98 ) від 18.12.98 )
Інструкція N 3

про відкриття банками рахунків у

національній та іноземній валюті
( В редакції Постанови Нацбанку N 36 ( z0119-98 ) від 04.02.98 )

1. Загальні положення
1.1. Інструкція регулює правовідносини, що виникають при
відкритті клієнтам банків поточних, депозитних (вкладних),
рахунків у національній та іноземній валюті, а також бюджетних
рахунків у національній валюті України. ( Пункт 1.1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 ) 1.2. Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому
чинним законодавством порядку юридичним особам та фізичним особам
- суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємства),
філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим
підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, що
виділяються у процесі приватизації (далі - відокремлені
підрозділи), представництвам юридичних осіб - нерезидентів,
іноземним інвесторам, фізичним особам на умовах, викладених у цій
інструкції та в договорі між установою банку та власником рахунка.
Умови договору не повинні суперечити вимогам інструкції. Документи на відкриття, переоформлення зазначених
банківських рахунків, а також у разі зміни осіб, які мають право
першого і другого підписів, подають у банк особисто керівник чи
головний бухгалтер. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) 1.3. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх
видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках
України за вибором клієнта і за згодою цих банків. 1.4. Порядок проведення операцій на рахунках у національній
та іноземній валюті регулюється чинним законодавством України,
нормативними актами Національного банку України та цією
інструкцією. Операції здійснюються на підставі розрахункових
документів установлених форм. 1.5. Кожне підприємство-резидент, його відокремлений
підрозділ, іноземний інвестор мають право відкривати не більше
двох поточних рахунків у національній валюті та двох поточних
рахунків в іноземній валюті (за кожним кодом валют Класифікатора
іноземних валют Національного банку України ( v0521500-98 ). Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати лише один
поточний рахунок у національній валюті своєму представництву на
території України за наявності ліцензії Національного банку
України. Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати не більше двох
поточних рахунків в іноземній валюті (за кожним кодом валют
Класифікатора іноземних валют) своєму представництву на території
України. Юридичні особи-нерезиденти-інвестори можуть відкривати
поточні рахунки в іноземній та національній валюті на умовах,
зазначених у цій Інструкції без відкриття представництв. Пункт 1.5 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 ) 1.6. У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів
рахунків, передбачених цією Інструкцією (крім рахунків фізичних
осіб та офіційних представництв), установа банку зобов'язана
повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника
рахунку протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття
рахунку (включаючи день відкриття або закриття). Форма і зміст
повідомлення податкових органів про відкриття або закриття
рахунків установлюється центральним податковим органом України.
Примірник цього повідомлення, що надійшов до установи банку, з
відміткою податкового органу про взяття рахунку на облік
залишаються у справі про відкриття рахунків. Крім цього, про відкриття (закриття) чи зміну номера рахунку
надсилається повідомлення також до Національного банку України для
включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.
Порядок і форма повідомлення встановлюються Національним банком
України. У разі відкриття рахунку відокремленому підрозділу, крім
вищезазначених повідомлень, у такий самий термін повідомляється
податковий орган за місцем реєстрації підприємства - юридичної
особи. Операції за видатками з поточних рахунків суб'єктів
підприємницької діяльності здійснюються після отримання
повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на
облік. Датою початку операцій за видатками з поточних рахунків
суб'єктів підприємницької діяльності в установі банку є дата
реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві
про відкриття рахунку у розділі "Відмітки банку". Пункт 1.6 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 ) 1.7. У разі відкриття двох поточних рахунків у національній
валюті власник рахунка протягом трьох робочих днів з дня відкриття
або закриття наступного рахунка визначає один з рахунків у
національній валюті як основний, на якому обліковуватиметься
заборгованість, що списується (стягується) у безспірному порядку,
та повідомляє номер цього рахунка податковому органу за місцем
своєї реєстрації та банкам, в яких відкриті додатковий рахунок в
національній валюті та рахунки в іноземній валюті. Банки, в яких відкриваються додатковий рахунок у національній
валюті та рахунки в іноземній валюті, протягом трьох робочих днів,
крім податкових органів, повідомляють банк, в якому відкрито
основний рахунок, про відкриття таких рахунків (із зазначенням їх
номерів). 1.8. Місцезнаходженням власника рахунка вважається адреса,
вказана у картці із зразками підписів та відбитком печатки,
причому вона має відповідати адресі, вказаній у статуті. У разі зміни місцезнаходження власник рахунку протягом трьох
днів з дня внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності зобов'язаний надати установі банку нову
копію свідоцтва про реєстрацію з внесеними змінами, завірену
нотаріально чи органом, який його видав. ( Абзац другий пункту 1.8
в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) 1.9. Усі суб'єкти підприємницької діяльності та установи
банків зобов'язані дотримуватись вимог чинного законодавства з
питань відкриття рахунків в установах банків та цієї інструкції. За порушення зазначених вимог суб'єкти підприємницької
діяльності та комерційні банки несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством України.
1.10. При отриманні документів на відкриття чи
переоформлення банківських рахунків комерційні банки зобов'язані
здійснити перевірку наданих документів на відповідність їх чинному
законодавству, зокрема: 1) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути
розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та
ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та
відбитком печатки; 2) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності має відповідати зразку, передбаченому в
додатку 3 до Положення про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.05.98 N 740 ( 740-98-п ); 3) посвідчувальні написи нотаріуса на документах вважаються
дійсними у разі, якщо вони відповідають формам, затвердженим
наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5
( z0038-94 ) "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації
нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів
на угодах і засвідчуваних документах", зареєстрованим
Міністерством юстиції України 02.03.94 за N 38/247. При отриманні документів на відкриття банківського рахунку
суб'єктів підприємницької діяльності - юридичної, фізичної особи
уповноважений працівник комерційного банку зобов'язаний перевірити
повноваження особи, яка подає документи на відкриття рахунку
(довіреність, паспорт), та зробити у присутності особи, що подає
документи, копію перших чотирьох сторінок паспорта, яка
зберігається в справі про відкриття рахунку. При наданні підроблених (недостовірних) документів з метою
відкриття рахунків комерційний банк зобов'язаний негайно
повідомити про це органи внутрішніх справ із зазначенням
паспортних даних особи, яка подає документи на відкриття
банківського рахунку. Розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Постановою Нацбанку N
403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 )

2. Відкриття банками рахунків у національній валюті

підприємствам та їх відокремленим підрозділам
2.1. Характеристика рахунків
2.1.1. Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів
та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам для
зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів банківських
операцій відповідно до чинного законодавства України. До поточних рахунків належать також рахунки за спеціальними
режимами використання, що відкриваються на підставі рішень
Кабінету Міністрів України і Національного банку України з
визначенням режиму цих рахунків. ( Пункт 2.1.1 доповнено абзацом
згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) 2.1.2. Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам (їх
відокремленим підрозділам), яким виділяються кошти за рахунок
державного або місцевого бюджету для цільового їх використання.
( Пункт 2.1.3 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 403
( z0703-98 ) від 30.09.98 2.1.3. Кредитні рахунки відкриваються на
договірній основі як юридичним, так і фізичним особам в будь-якій
установі банку, яка має право видавати кредити, з дотриманням
вимог чинного законодавства. Нерезидентам - юридичним та фізичним
особам кредитні рахунки в національній валюті не відкриваються. Кредитні рахунки призначені для обліку кредитів, які надані
шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на
поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.
2.1.3. Депозитні рахунки підприємствам та їх відокремленим
підрозділам відкриваються на підставі укладеного депозитного
договору між власником рахунка та установою банку на визначений у
договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з
поточного рахунка і після закінчення строку зберігання
повертаються на поточний рахунок. Відсотки за депозитними вкладами перераховуються в такому
самому порядку або зараховуються на поповнення депозиту.
Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з
депозитного рахунка забороняється. 2.1.4. Відкриття рахунка з метою акумуляції коштів для виїзду
на лікування за кордон здійснюється у порядку, передбаченому
Положенням про порядок направлення громадян на лікування за
кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8
грудня 1995 року N 991 ( 991-95-п ).
2.2. Порядок відкриття рахунків
2.2.1. Для відкриття поточних рахунків та бюджетних рахунків
підприємства подають установам банків такі документи: ( Абзац
перший пункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) а) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка
(додається). Заява підписується керівником та головним бухгалтером
підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи
іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера,
то заява підписується лише керівником; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної
виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати
державну реєстрацію, засвідчену нотаріально ** чи органом, який
видав свідоцтво про державну реєстрацію. Бюджетні установи та
організації замість свідоцтва про державну реєстрацію подають
копію довідки про внесення до державного реєстру звітних
статистичних одиниць України, засвідчену нотаріально або органом,
що видав відповідну довідку; в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення),
засвідчену нотаріально чи реєструючим органом (крім положень, які
затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи Указами
Президента України). Установа банку, в якій відкриваються поточні рахунки, ставить
відмітку про відкриття такого рахунка на тому примірнику статуту
(положення), на якому стоїть оригінал відмітки про взяття
підприємства на облік в податковому органі, після чого цей
примірник повертається власнику рахунка; Підпункт "в" пункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на
податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або
уповноваженим працівником банку; ( Підпункт "г" пункту 2.2.1 в
редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) д) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до
чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано
право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів,
завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому
порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки,
присвоєної підприємству; ( Підпункт "д" пункту 2.2.1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 ) е) копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду
України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний
документ. Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта,
то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття
бюджетного рахунку. Надання документів, передбачених підпунктами
а)-е) цього пункту, не вимагається. У разі ненадходження коштів з
бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку,
передбаченому чинним законодавством. ( Абзац пункту 2.2.1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 )
від 30.09.98 ) 2.2.2. При відкритті поточних рахунків відокремленим
підрозділам підприємств в установу банку, в якій відкривається
поточний рахунок відокремленому підрозділу, подаються такі
документи: а) заява на відкриття поточного рахунка встановленого зразка
(додається). Заява підписується керівником та головним бухгалтером
відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади головного
бухгалтера чи іншої службової особи, яка виконує обов'язки
головного бухгалтера, то заява підписується лише керівником; б) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в
органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому
здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи
органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію; в) копія належним чином оформленого положення про
відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що
створив відокремлений підрозділ. Установа банку, в якій відкривається поточний рахунок
відокремленому підрозділу, ставить відмітку про відкриття такого
рахунка на тому примірнику положення про відокремлений підрозділ,
на якому стоїть оригінал відмітки про взяття підрозділу на облік в
податковому органі, після чого цей примірник повертається власнику
рахунка; г) картка з відбитком печатки та зразками підписів службових
осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та
відповідними документами підприємства надано право розпорядження
рахунком та підписування розрахункових документів. Зразки підписів
та повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально, або
керівником підприємства; ( Підпункт "г" пункту 2.2.2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 ) д) клопотання підприємства або відповідного органу
приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються в
процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний
рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунка із
зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного
номера, номера основного поточного рахунка та банку, в якому він
відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство стоїть
на обліку; е) копія документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду
України, засвідчена нотаріально або органом, що видав відповідний
документ. ( Пункт 2.2.2 доповнено підпунктом "е" згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) 2.2.3. Господарські товариства, договірні об'єднання, товарні
біржі, друковані засоби масової інформації (редакції, видавництва)
крім документів, зазначених в п.2.2.1, надають нотаріально
засвідчену копію установчого договору. 2.2.4. Колективні сільськогосподарські підприємства,
товариства споживчої кооперації, політичні партії та громадські
організації, релігійні організації (релігійні громади, управління
і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства
(місії), духовні навчальні заклади для відкриття рахунка, крім
документів, вказаних в п.2.2.1, подають протокол загальних зборів
про створення або копію протоколу (витяг з протоколу), засвідчену
нотаріально. 2.2.5. Профспілкові організації для відкриття поточного
рахунка надають в установу банку крім документів, вказаних в
пп.2.2.1 "а", "д", "е", статут (витяг із статуту) відповідної
профспілки, засвідчений нотаріально або вищим профспілковим
органом, та витяг з рішення загальних зборів (конференції)
профорганізації про обрання профспілкового комітету та голови
профспілкового комітету, засвідчений нотаріально або вищим
профспілковим органом. 2.2.6. Орендні підприємства, крім документів, вказаних у
п.2.2.1, подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально. 2.2.7. Статут для відкриття рахунків в установах банків не
надається: повними товариствами, командитними товариствами,
селянськими (фермерськими) господарствами, підприємцями (без
створення юридичної особи), установами та організаціями, які
фінансуються з бюджету, та іншими суб'єктами підприємницької
діяльності, у яких наявність статуту не передбачена законом. 2.2.8. Довірчі товариства при відкритті поточного рахунку
подають в установу банку документи, передбачені пунктом 2.2.1, та
укладають з установою банку договір на відкриття та обслуговування
банківського рахунку відповідно до Типового договору на
обслуговування комерційним банком довірчого товариства,
затвердженого спільним наказом ( z0047-94 ) Фонду державного майна
України від 24 грудня 1993 року N 583 і Національного банку
України від 18 лютого 1994 року N 30. ( Пункт 2.2.8 в редакції
Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) 2.2.9. Фізичним особам - суб'єктам підприємницької
діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної
особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови
надання паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу. ( Абзац
перший пункту 2.2.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) Для відкриття рахунку в установу банку подаються: заява про
відкриття рахунку із зазначенням реквізитів паспорта чи іншого
документа, що посвідчує особу, підписана підприємцем; копія
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності; копія документа, що підтверджує взяття на податковий
облік; копія документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду
України (перелічені копії документів засвідчуються нотаріально або
органом, що їх видав) і картка із зразком підпису, що надається в
присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та
засвідчується цим працівником або нотаріально. ( Абзац другий
пункту 2.2.9 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 ) За довіреністю підприємця, що засвідчена нотаріально,
рахунком підприємця можуть розпоряджатися інші особи. У разі смерті підприємця його права і обов'язки щодо
розпорядження коштами на рахунках переходять до його спадкоємців
відповідно до чинного законодавства України. 2.2.10. Підприємство, що корпоратизується, подає в установу
банку для відкриття рахунку: заяву; копію свідоцтва про
реєстрацію; копію рішення відповідного органу про створення
відкритого акціонерного товариства; копію статуту (перелічені
копії документів засвідчуються нотаріально або органом, що їх
видав) і картку із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчену в установленому порядку. ( Пункт 2.2.10 в редакції
Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) 2.2.11. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича
кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності
за участю іноземних інвесторів, що здійснюються на підставі
договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установах
банків відкривається лише один поточний рахунок при поданні: Абзац перший пункту 2.2.11 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) а) заяви про відкриття рахунка, підписаної особою, якій
надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій
за цим рахунком; б) копії договору про ведення спільної діяльності,
засвідченої нотаріально; в) копії документа про реєстрацію такого договору
(контракту), засвідченої нотаріально або органом, що видав
документ про реєстрацію; г) рішення учасників договору про визначення осіб, яким
надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових
операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності; д) картки із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчені нотаріально. ( Підпункт "д" пункту 2.2.11 в редакції
Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) Для ведення сумісної діяльності без участі іноземних
інвесторів (статті 432-434 Цивільного кодексу України ( 1540-06 )
відкривається лише один поточний рахунок. Копія документа про
реєстрацію договору про сумісну діяльність до установи банку не
подається, а в картці із зразками підписів ставиться зразок
відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю усіх
учасників договору про сумісну діяльність надано право
розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим
рахунком. ( Абзац сьомий пункту 2.2.11 в редакції Постанови
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 ) Відмітка установи банку про відкриття рахунку ставиться на
титульній сторінці першого примірника договору (контракту). Абзац восьмий пункту 2.2.11 в редакції Постанови Нацбанку N 403
( z0703-98 ) від 30.09.98 ) Повідомлення про відкриття (закриття) такого рахунку
надсилається податковим органам за місцезнаходженням банку. Пункт 2.2.11 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від 30.09.98 )
2.2.12. При відкритті рахунку для формування статутного фонду
господарського товариства подається: рішення засновників про
визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при
проведенні грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у
вигляді довіреності, засвідченої нотаріально; копія установчого
договору, засвідчена нотаріально; заява про відкриття рахунку,
підписана уповноваженою особою; картка із зразком підпису
уповноваженої особи, засвідчена нотаріально. Кошти з цього рахунку перераховуються тільки на поточний
рахунок зареєстрованого в установленому порядку господарського
товариства, або повертаються засновникам, учасникам. Повідомлення про відкриття рахунку для формування статутного
фонду надсилається в податковий орган за місцезнаходженням
установи банку, в якому відкрито такий рахунок. Пункт 2.2.12 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 )
від 30.09.98 ) 2.2.13. Поточний рахунок іноземному інвестору у національній
валюті України відкривається у порядку, визначеному пунктом 6.2.9
цієї інструкції.
3. Відкриття рахунків у національній валюті

фізичним особам та використання коштів за рахунками
3.1. Вклади "до запитання" (поточні рахунки) фізичних осіб
3.1.1. Фізичним особам для зберігання коштів та проведення
розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними
особами згідно з чинним законодавством України в установах банку
відкриваються поточні рахунки: а) резидентам - громадянам України; б) резидентам - іноземцям та особам без громадянства, що
отримали посвідку на проживання в Україні; в) нерезидентам - громадянам України, що постійно проживають
за межами України; г) нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства: - що проживають в Україні відповідно до відкритої візи
строком до 1 року, оплата праці яких відповідно до трудової угоди
(контракту) здійснюється в національній валюті України (за
довідкою організації, установи, посольства, представництва про
оплату праці нерезидента); - що отримали спадщину та успадковані кошти в Україні ( за
наявності підтвердних документів); - що отримали прибуток внаслідок здійснення іноземної
інвестиції в Україну. 3.1.2. Поточні рахунки призначені для обліку коштів фізичних
осіб "до запитання". 3.1.3. Поточні рахунки відкриваються на підставі заяви
фізичної особи; документа, що засвідчує особу (паспорт або
документ, що замінює його); договору на відкриття та
обслуговування рахунка між установою банку та громадянином; картки
із зразком підпису, який надається в присутності працівника банку,
що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником і головним
бухгалтером банку або керівником установи банку у разі, якщо
посада головного бухгалтера (старшого бухгалтера, бухгалтера) не
передбачена. В договорі між установою банку та фізичною особою
зазначається номер, дата та ким виданий документ, що засвідчує
фізичну особу (паспорт або документ, що замінює його), адреса
постійного місця проживання, а також ідентифікаційний номер
фізичної особи - платника податку (резидента), що вноситься в
договір на підставі відповідного документа, виданого податковим
органом. У разі відсутності ідентифікаційного номера Державного
реєстру фізичних осіб на час відкриття рахунку в зв'язку з
тимчасовою затримкою його отримання в податкових органах установа
банку може відкрити вкладний рахунок фізичній особі на підставі
довідки податкового органу про отримання документів від фізичної
особи із зазначенням орієнтовного терміну надання номера. ( Абзац
пункту 3.1.3 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 )
30.09.98 ) 3.1.4. За довіреністю власника рахунка - резидента,
засвідченою нотаріально або уповноваженою особою банку, операції
за рахунком може здійснювати інша особа - резидент. 3.1.5. Відкриття рахунка однією фізичною особою - резидентом
іншій особі - резиденту здійснюється за умови надання паспорта чи
іншого документа, що засвідчує особу, та укладення угоди між
банком та особою, що відкриває рахунок. Відкриття рахунка фізичною особою - резидентом чи
нерезидентом, фізичній особі - нерезиденту здійснюється за умови
подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та
укладення угоди між банком та особою, що відкриває рахунок. Операції за такими рахунками здійснюються тільки за наявності
довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чинним
законодавством України порядку. 3.1.6. Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється
на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій
формах. У документах зазначається підстава для перерахування
коштів. При проведенні операцій у безготівковій формі фізичні особи
дотримуються вимог, передбачених Інструкцією N 7 Національного
банку України "Про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України" ( v0204500-96). 3.1.7. На поточні рахунки в національній валюті фізичних
осіб-резидентів зараховуються: - оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за
літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого
мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи; - виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого
страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням; - орендна плата за найом житлових помешкань, рухомого і
нерухомого майна; - відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям
каліцтвом або у разі втрати годувальника; - кошти в національній валюті за продану іноземну валюту; - кошти за реалізоване власне майно та за здану
сільгосппродукцію; - інші надходження у випадках, що не суперечать чинному
законодавству України. 3.1.8. З поточних рахунків у національній валюті фізичних
осіб - резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції: - розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними
особами; - розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари; - відрахування до державного та місцевих бюджетів
обов'язкових та інших платежів; - розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми
власності; - розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому
або позабіржовому ринках; - розрахунки за куплену іноземну валюту; - інші операції у випадках, що не суперечать чинному
законодавству України. Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок
фізичних осіб - нерезидентів. 3.1.9. На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів, що
визначені в п.3.1.1 (за наявності підтвердження джерел походження
готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні
коштів з власного поточного рахунка), зараховуються відповідно: - кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські
гонорари; - кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної
робітникам та службовцям каліцтвом; - кошти від продажу власного майна; - успадковані кошти; - кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в
Україну (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл
прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків
згідно з чинним законодавством); - виплата страхових сум; - інші надходження, що не суперечать чинному законодавству
України. 3.1.10. З поточних рахунків у національній валюті фізичних
осіб-нерезидентів за розпорядженням власника чи за його
довіреністю проводяться операції в грошовій одиниці України: - видача коштів готівкою ; - видача платіжних документів для здійснення безготівкових
розрахунків; - розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані
юридичними та фізичними особами на території України; - сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів; - сплата страхових та членських внесків; - здійснення платежів з відшкодування витрат судовим,
слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам; - перерахування на рахунок іншої фізичної особи; - перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому
банку України чи на вкладний рахунок; - перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як
внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним
законодавством; - перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як
реінвестицію в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти
інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови
сплати податку на прибуток (доход) ; - перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля
іноземної валюти за кошти в грошовій одиниці України з урахуванням
нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку) ; - інші операції, що не суперечать чинному законодавству
України. 3.1.11 . Поточний рахунок фізичної особи закривається на
підставі його заяви, або у разі смерті та в інших випадках,
передбачених договором або чинним законодавством України.
3.2. Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб
3.2.1. Вкладні рахунки в національній валюті України
відкриваються: а) резидентам - громадянам України; б) резидентам - іноземцям та особам без громадянства, що
отримали посвідку на проживання в Україні; в) нерезидентам - громадянам України, що постійно проживають
за межами України; г) нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства, що
проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1
року (за наявності підтвердження джерел походження готівкових
коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з
власного поточного рахунка). У разі відкриття вкладного рахунку фізичними особами
(резидентами) в договорі про відкриття вкладного рахунку на
підставі відповідного документа податкового органу вказується
ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб (далі -
ДРФО). Таким документом може бути ощадна книжка (іменна чи на
пред'явника); інший, виданий банком документ, що засвідчує
укладення з банком договору. Фізичній особі - нерезиденту
надається іменна ощадна книжка. У разі відсутності
ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб на час
відкриття рахунку в зв'язку з тимчасовою затримкою його отримання
в податкових органах установа банку може відкрити вкладний рахунок
фізичній особі на підставі довідки податкового органу про
отримання документів від фізичної особи із зазначенням
орієнтовного терміну надання номера. ( Абзац шостий пункту 3.2.1
із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) У договорі обумовлюються: сума, що вноситься або
перераховується на вкладний рахунок; строк зберігання та порядок
повернення коштів після закінчення строку зберігання (виплата
готівкою, перерахування на поточний рахунок вкладника та ін.);
розмір сплати відсотків, умови перегляду їх розміру,
відповідальність сторін; умови розірвання договору; інші умови за
погодженням сторін. 3.2.2. Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб - резидентів
призначені для обліку коштів, внесених на визначений у договорі
строк. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені
готівкою, перераховані з власного вкладного рахунка в іншому
банку, чи з поточного рахунка в національній чи іноземній валюті. 3.2.3. Відкриття рахунка однією фізичною особою - резидентом
іншій фізичній особі - резиденту здійснюється за умови надання
паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення
угоди з особою, що відкриває рахунок. Відкриття рахунка фізичною особою - резидентом та
нерезидентом фізичній особі - нерезиденту, здійснюється за умови
надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та
укладення угоди між банком та особою, що відкриває рахунок. Операції за такими рахунками здійснюються тільки за наявності
довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чинним
законодавством порядку. 3.2.4. На вкладні рахунки в національній валюті фізичних осіб
- нерезидентів зараховуються: - готівкові кошти (кошти фізичних осіб - іноземців, що
проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1
року, зараховуються за наявності підтвердження джерел походження
готівкових коштів у грошовій одиниці України); - кошти з власного поточного рахунка; - кошти за продану іноземну валюту з власного поточного
рахунка в іноземній валюті. 3.2.5. З вкладних рахунків фізичних осіб - нерезидентів у
разі закінчення строку договору проводяться операції в грошовій
одиниці України (при закритті рахунка): - виплата готівкових коштів; - виплата платіжними документами; - перерахування на власний поточний рахунок.
4. Відкриття та використання рахунків у національній

валюті України представництвами та установами
4.1. Рахунок типу "Н"
4.1.1. Рахунок типу "Н" відкривається уповноваженим банком: - іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та
іншим офіційним представництвам, міжнародним організаціям та їх
філіям, що користуються імунітетом та дипломатичними привілеями
(далі - офіційні представництва); - представництвам юридичних осіб-нерезидентів, установам, які
представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні і не
займаються підприємницькою діяльністю на території України (далі -
представництва юридичних осіб-нерезидентів); - представництвам іноземних банків; - організаціям та установам (групам управління програмами або
проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України
та законодавством України залучаються для здійснення програм або
проектів міжнародної технічної допомоги; - військовим частинам Чорноморського флоту Російської
Федерації, що дислокуються на території України й одержують для
свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони
Російської Федерації (юридичної особи-нерезидента). ( Пункт 4.1.1
доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 )
30.09.98 ) 4.1.2. Для відкриття рахунка типу "Н" офіційному
представництву до уповноваженого банку подаються такі документи: заява представництва про відкриття рахунку; ( Абзац другий
пункту 4.1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N
403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управління
Національного банку України на відкриття рахунка типу "Н",
засвідчена нотаріально (якщо індивідуальна ліцензія на відкриття
рахунка типу "Н" була надана раніше Національним банком України,
то подається її копія, засвідчена нотаріально); - копія посвідчення Міністерства закордонних справ України
про акредитацію представництва на території України, засвідчена
Міністерством закордонних справ України або нотаріально; - картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена Міністерством закордонних справ України або
нотаріально. Для відкриття рахунка типу "Н" представництву юридичної особи
- нерезидента до уповноваженого банку подаються такі документи: заява представництва про відкриття рахунку; ( Абзац сьомий
пункту 4.1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N
403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управлінь
Національного банку України на відкриття рахунка типу "Н" із
зазначенням реквізитів (номер, дата) реєстраційного свідоцтва
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
засвідчена нотаріально (якщо індивідуальна ліцензія на відкриття
рахунка типу "Н" була надана раніше Національним банком України,
то подається її копія, засвідчена нотаріально); - легалізована довіреність на виконання представницьких
функцій тією чи іншою особою в Україні (або її копія, засвідчена
нотаріально) ***; - картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. Для відкриття рахунка типу "Н" представництву іноземного
банку до уповноваженого банку подаються такі документи: заява представництва про відкриття рахунку; ( Абзац
дванадцятий пункту 4.1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управлінь
Національного банку України на відкриття рахунка типу "Н",
засвідчена нотаріально (якщо індивідуальна ліцензія на відкриття
рахунка типу "Н" була надана раніше Національним банком України,
то подається її копія, засвідчена нотаріально); - копія свідоцтва про реєстрацію представництва у
Національному банку України, засвідчена нотаріально; - легалізоване положення про представництво іноземного банку
(або нотаріально засвідчена копія), погоджене з Національним
банком України; - легалізована довіреність на виконання представницьких
функцій тією чи іншою особою в Україні (або її копія, засвідчена
нотаріально); - картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. Для відкриття рахунку копія індивідуальної ліцензії на
відкриття рахунку типу "Н" для впровадження програм та проектів
міжнародної технічної допомоги організацією чи установою (групою
управління програмою або проектом) до уповноваженого банку
подається заява про відкриття рахунка та засвідчені Національним
агентством України з реконструкції та розвитку такі документи:
( Абзац вісімнадцятий пункту 4.1.2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - копія реєстраційної картки програми або проекту; - копія свідоцтва про акредитацію організації чи установи
(групи управління програмою або проектом) - виконавця програми або
проекту, що підтверджує їх статус як виконавця програми або
проекту; - копія програми або проекту міжнародної технічної допомоги. ( Абзац двадцять другий пункту 4.1.2 виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) Крім цього
подається картка із зразками підписів уповноважених осіб та
відбитком печатки, засвідчена нотаріально. - копія легалізованої довіреності на виконання
представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена
нотаріально; ( Пункт 4.1.2 доповнено абзацом двадцять другим
згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. ( Пункт 4.1.2 доповнено абзацом двадцять
третім згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) Для відкриття рахунку типу "Н" військовим частинам
Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на
території України та одержують для свого утримання бюджетні кошти
за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації
(юридичної особи-нерезидента), до уповноваженого банку подаються
такі документи: ( Пункт 4.1.2 доповнено абзацом згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - заява про відкриття рахунку; ( Пункт 4.1.2 доповнено
абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського
управління Національного банку України на відкриття рахунку типу
"Н", засвідчена нотаріально; ( Пункт 4.1.2 доповнено абзацом
згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - дозвіл фінансового органу Міністерства оборони РФ як
розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту; ( Пункт
4.1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) - дозвіл фінансового органу Чорноморському флоту на відкриття
рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту;
( Пункт 4.1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) - картка із зразками підписів осіб, які розпоряджаються
рахунком, та відбитком печатки, засвідчена в установленому
порядку. ( Пункт 4.1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 )
4.1.3. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття
рахунка типу "Н" представництва юридичних осіб-нерезидентів
подають такі документи: - клопотання юридичної особи-нерезидента до відповідних
установ Національного банку України про надання ліцензії на
відкриття рахунка типу "Н"; - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунка типу "Н"; - копію свідоцтва про реєстрацію представництва у
Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво; ( Абзац п'ятий пункту 4.1.3 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - копію легалізованого
статуту (положення) або виписку із статуту (положення) юридичної
особи - нерезидента (у разі потреби), яка засновує представництво
в Україні, засвідчену нотаріально; - копію легалізованого витягу з торговельного, банківського
чи судового реєстру, або реєстраційне посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи -
нерезидента, засвідчену нотаріально; - копію легалізованої довіреності юридичної особи -
нерезидента її офіційному представнику на ведення справ в Україні,
засвідчену нотаріально. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка
типу "Н" офіційні представництва подають такі документи: - клопотання офіційного представництва до відповідної
установи Національного банку України про надання індивідуальної
ліцензії на відкриття рахунка типу "Н"; - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунка типу "Н"; - копію посвідчення Міністерства закордонних справ України
про акредитацію представництва на території України, засвідчену
Міністерством закордонних справ України або нотаріально. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку
типу "Н" військові частини Чорноморського флоту Російської
Федерації, що дислокуються на території України, подають такі
документи: ( Пункт 4.1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - клопотання Міністерства оборони Російської Федерації до
Кримського республіканського управління Національного банку
України про надання ліцензії на відкриття рахунку флоту типу "Н";
( Пункт 4.1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) - клопотання Чорноморського флоту до Кримського
республіканського управління Національного банку України про
надання ліцензії на відкриття рахунку типу "Н" військовим частинам
у складі флоту; ( Пункт 4.1.3 доповнено абзацом згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунку типу "Н". ( Пункт 4.1.3 доповнено абзацом
згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 )
4.1.4. На рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків,
пов'язаних з утриманням офіційного представництва або
представництва юридичної особи-нерезидента (в тому числі банку), а
також для виконання організацією чи установою (групою управління
програмами або проектами) статутної діяльності юридичної особи -
нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в Україні,
і для впровадження програм та проектів міжнародної технічної
допомоги можуть бути зараховані кошти: - від продажу на міжбанківському валютному ринку України
іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної
держави чи юридичної особи - нерезидента; - отримані посольством, консульством за надані консульські
послуги, у тому числі і в готівковій формі; - отримані для відшкодування збитків у разі настання
страхових випадків; - від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому
рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та
власником рахунка); - від продажу на території України майна, що належить
представництву ( транспортні засоби, комп'ютерна та інша техніка,
меблі тощо). На рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з
утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської
Федерації, що дислокується на території України, можуть бути
зараховані кошти: ( Пункт 4.1.4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - від продажу на міжбанківському валютному ринку України
іноземної валюти з рахунку в іноземній валюті; ( Пункт 4.1.4
доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 )
30.09.98 ) - отримані від відшкодування збитків у разі настання
страхових випадків; ( Пункт 4.1.4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому
рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та
власником рахунку); ( Пункт 4.1.4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - від продажу на території України майна, що належить
військовій частині (транспортні засоби, обладнання, інша техніка
тощо). ( Пункт 4.1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 )
4.1.5. Наявні кошти з рахунка типу "Н" можуть бути
використані офіційним представництвом, представництвом юридичної
особи - нерезидента (в тому числі банку), організацією чи
установою (групою управління програмою або проектом) згідно з
кошторисом для: - здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням
представництва, організації чи установи (в тому числі на оплату
праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і
транспортних засобів, поточний ремонт будівлі чи приміщення
представництва, установи тощо); - страхування в Україні майна та транспортних засобів
представництва, а також життя і здоров'я його працівників; - перерахування офіційним представництвом та представництвом
юридичної особи - нерезидента благодійних внесків на користь
юридичних осіб - резидентів згідно з чинним законодавством
України; - перерахування коштів на цілі, передбачені статутом
міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями, та статутом представництва юридичної
особи - нерезидента (покриття витрат на території України
мігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз,
їх проживання в готелях та харчування тощо); - впровадження організацією чи установою (групою управління
програмою або проектом) програм та проектів міжнародної технічної
допомоги. Наявні кошти з рахунку типу "Н" можуть бути використані
військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України, згідно з кошторисом для: Пункт 4.1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) - здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України (в тому числі на оплату праці,
орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних
засобів, поточний ремонт будівель та приміщень військової
частини); ( Пункт 4.1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - страхування в Україні майна та транспортних засобів
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України, а також життя і здоров'я
військовослужбовців. ( Пункт 4.1.4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) Наявні кошти з рахунка типу "Н" також можуть бути використані
офіційним представництвом та представництвом юридичної особи -
нерезидента (в тому числі банку) для купівлі на міжбанківському
валютному ринку України іноземної валюти з метою її перерахування
на: - рахунок відповідного органу іноземної держави чи рахунок
юридичної особи-нерезидента, інтереси якого представляє на
території України це представництво (перерахування здійснюються
також у разі припинення діяльності представництва на території
України, що підтверджується відповідними документами); - власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку
для використання коштів на оплату праці працівників -
нерезидентів, виплату їх на відрядження та представницькі витрати
за кордоном згідно з кошторисом. 4.1.6. При відкритті рахунків військовим частинам
Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на
території України, слід також керуватися викладеним в абзацах 3, 4
пункту 5.5, а також у пунктах 5.6-5.9 розділу 5 "Відкриття
рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та
організаціям" зазначеної Інструкції. ( Розділ 4 доповнено пунктом
4.1.6 згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) 4.1.7. У разі зміни назви, організаційно-правової форми,
форми власності, здійснення реорганізації, в результаті якої
передбачається здійснення перереєстрації, рахунки військових
частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються
на території України, підлягають переоформленню, при цьому
подаються такі самі документи, що й при відкритті рахунку.
( Розділ 4 доповнено пунктом 4.1.7 згідно з Постановою Нацбанку N
403 ( z0703-98 ) 30.09.98 )
4.2. Рахунок типу "П"
4.2.1. Рахунок типу "П" відкривається уповноваженим банком
постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних
організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без
статусу юридичної особи, через які повністю або частково
здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території
України. 4.2.2. Для відкриття рахунка типу "П" постійному
представництву до уповноваженого банку подаються такі документи: - заява про відкриття рахунка; - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управління
Національного банку України на відкриття рахунка типу "П"; - легалізована довіреність на здійснення представницьких
функцій тією чи іншою особою в Україні (або її копія, засвідчена
нотаріально); - картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. 4.2.3. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття та
користування рахунком типу "П" постійні представництва юридичних
осіб - нерезидентів подають такі документи: - клопотання юридичної особи - нерезидента до відповідної
установи Національного банку України про відкриття постійному
представництву рахунка типу "П"; - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунка типу "П"; - копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва як
платника податку в органі державної податкової адміністрації,
засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво; ( Абзац п'ятий пункту 4.2.3 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - копію легалізованого
статуту (положення) або виписку із статуту (положення) юридичної
особи - нерезидента (у разі потреби), якій належить постійне
представництво, засвідчену нотаріально; - копію легалізованого витягу з торговельного, банківського
чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи -
нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчену
нотаріально; - легалізовану довіреність на виконання представницьких
функцій тією чи іншою особою в Україні (або її копію, засвідчену
нотаріально); - копію дозволу центрального банку відповідної країни на
відкриття рахунка типу "П" постійному представництву юридичної
особи - нерезидента на території України, засвідчену нотаріально
(для резидентів країн - колишніх республік СРСР). 4.2.4. Рахунок типу "П" використовується відповідно до
правил, встановлених для поточних рахунків резидентів України (у
тому числі для нарахування та зарахування на рахунок відсотків за
залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування
передбачено договором між банком та власником рахунка), крім
випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України. Наявні кошти з рахунка типу "П" можуть бути використані
постійним представництвом юридичної особи - нерезидента для
купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної
валюти з метою її перерахування тільки на: а) рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої
представляє на території України це представництво, на суму
коштів: - отриманих внаслідок здійснення в Україні операцій
купівлі-продажу товарів (робіт, послуг); - нарахованих та зарахованих відсотків за розміщеними
депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку; - залишку на рахунку (після сплати обов'язкових податків та
платежів) у разі припинення діяльності на території України, яке
підтверджується відповідними документами; б) власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку
України для використання на: - оплату праці працівників - нерезидентів; - виплату коштів на відрядження за кордон; - представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного
законодавства України. 4.2.5. Здійснення інвестицій в Україні, інших операцій, що
заборонені чинним законодавством України з цього виду рахунків, не
дозволяється. Розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків
України здійснюється з рахунка типу "П" з наступним поверненням
коштів та нарахованих відсотків на зазначений рахунок.
4.3. У разі закриття рахунків типу "Н" і "П" у зв'язку з
переходом на обслуговування в інший уповноважений банк,
уповноважений банк, в якому рахунок закривається, повідомляє про
це, крім податкової адміністрації за місцем реєстрації
представництва, регіональне управління Національного банку, яке
видало ліцензію на відкриття рахунка. Банк, в якому рахунок
відкривається, також зобов'язаний повідомити про це, крім
податкової адміністрації, відповідне регіональне управління
Національного банку України. У разі переоформлення рахунка типу "Н" на рахунок типу "П" в
цьому ж уповноваженому банку, представництву необхідно: - здати до відповідної установи Національного банку України
оригінал ліцензії Кримського республіканського, обласного чи по
м.Києву і Київській області управління Національного банку України
на відкриття рахунка типу "Н"; - отримати ліцензію Кримського республіканського, обласного
чи по м.Києву і Київській області управлінь Національного банку
України на відкриття рахунка типу "П". При цьому обслуговуючий банк зобов'язаний повідомити органи
державної податкової адміністрації за місцем реєстрації
представництва, про переоформлення рахунка типу "Н" на рахунок
типу "П".
5. Відкриття рахунків військовим частинам,

установам, підприємствам та організаціям
5.1. Військові частини, установи, підприємства й організації
Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державного комітету
у справах охорони державного кордону України, Міністерства
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та
інших міністерств і відомств, які мають у своєму підпорядкуванні
військові формування (далі - військові частини (установи), можуть
мати в установах банків такі рахунки: а) бюджетні рахунки та рахунки для зберігання позабюджетних
коштів, які відкриваються на ім'я розпорядників бюджетних коштів
та бюджетних військових частин, установ і організацій. Військові частини, які одержують кошти за виконані роботи,
можуть мати, крім бюджетних та позабюджетних рахунків, також
поточні рахунки. Якщо військова частина (установа) має однакове найменування з
найменуванням розпорядника бюджетних коштів, що їх фінансує, то
бюджетний, позабюджетний та поточний рахунки цій військовій
частині (установі) відкриваються незважаючи на те, що під тим
самим найменуванням відкриті рахунки розпоряднику бюджетних
коштів; б) поточні рахунки відкриваються на ім'я підприємств,
організацій і військових частин, що здійснюють виробничу чи іншу
комерційну діяльність, володіють або наділені основними й
обіговими коштами та мають самостійний баланс. Військові частини, госпрозрахункові підприємства і
організації, які одержують бюджетні кошти за кошторисами
Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України,
Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної
охорони України та інших міністерств та відомств, вказаних в
абзаці першому цього пункту, для утримання приписаних до них на
фінансове забезпечення військових частин і установ, що знаходяться
на кошторисно-бюджетному фінансуванні, і на інші цілі, можуть
мати, крім поточного рахунка, також і бюджетні та позабюджетні
рахунки.
( Пункт 5.2 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) 5.2. Подання заяви на відкриття бюджетного
рахунка не потрібне. Бюджетні рахунки військовим частинам,
установам і організаціям оформлюються при надходженні на їх адресу
коштів для фінансування з бюджету.
5.2. Відкриття рахунків військовим частинам, установам,
підприємствам та організаціям проводиться на підставі дозволів
(додається), які видаються фінансовими органами - розпорядниками
бюджетних коштів. 5.3. Дозволи на відкриття рахунків складаються на бланках,
виготовлених у друкарнях, із захисною сіткою і оснащених
централізованою нумерацією, підписуються двома особами і
засвідчуються відбитком печатки розпорядника бюджетних коштів.
Бланк дозволу складається з чотирьох частин: дозволу,
підтвердження дозволу, повідомлення і корінця. Дозвіл на відкриття рахунка фінансовим органом відповідного
розпорядника бюджетних коштів видається тій військовій частині,
установі, підприємству чи організації, якій повинен відкриватися
рахунок. Одночасно фінансовий орган розпорядника бюджетних коштів
надсилає через спеціальний зв'язок чи рекомендованим листом
установі банку, в якій повинен бути відкритий рахунок,
підтвердження дозволу на відкриття рахунка разом з примірником
повідомлення про відкриття рахунка установою банку. Якщо військова частина (установа) має найменування однакове з
найменуванням розпорядника бюджетних коштів, який фінансує
військову частину (установу), то дозвіл на відкриття рахунка цій
військовій частині (установі) має бути виданий тим самим
фінансовим органом, який видав дозвіл розпоряднику бюджетних
коштів, що фінансує військову частину (установу). 5.4. Відкриття бюджетного, позабюджетного чи поточного
рахунка проводиться установою банку на підставі представленого
військовою частиною, установою, підприємством чи організацією
дозволу на відкриття рахунка і підтвердження дозволу, одержаного
установою банку безпосередньо від фінансового органу, який виділяє
бюджетні кошти, а також заяви про відкриття рахунка і картки із
зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, та відбитком
печатки. Ніяких інших документів для оформлення рахунків бюджетних
військових частин, установ і організацій не вимагається. Установа банку перевіряє наявність на дозволі і на
підтвердженні дозволу підписів і відбитка печатки. Дозвіл на відкриття рахунка дійсний до закриття рахунка або
переоформлення рахунка в зв'язку із зміною найменування військової
частини, установи, підприємства, організації чи з інших причин на
підставі нового дозволу. 5.5. Зразки підписів надаються установі банку на картці
встановленої форми в двох примірниках за підписами командира
(начальника) - перший підпис і начальника фінансового органу
(головного чи старшого бухгалтера) - другий підпис. У картку включається зразок відбитка гербової печатки
військової частини, установи, підприємства чи організації, якій
відкривається рахунок. Використання печаток, призначених для
спеціальних цілей (для пакетів, перепусток і т.ін.), не
допускається. Зразок відбитка гербової печатки є одночасно підтвердженням
підписів службових осіб власника рахунка. Якщо власник рахунка не має гербової печатки, то картка із
зразками підписів має бути засвідчена підписами і відбитком
гербової печатки вищестоящої організації. Якщо в установі банку відкриті два рахунки під одним і тим
самим найменуванням військової частини чи установи, то в картки із
зразками підписів і відбитком печатки за обома рахунками
включається один і той самий зразок відбитка гербової печатки,
який присвоєний цій військовій частині або установі. У разі тимчасової відсутності печатки у військовій частині,
установі, підприємстві чи організації керівник установи банку дає
власнику рахунка необхідний строк для виготовлення печатки.
Одночасно він визначає порядок оформлення грошових документів на
час відсутності печатки. У цьому разі керівник чи головний
бухгалтер установи банку робить відповідну відмітку в картці із
зразками підписів і відбитком печатки. 5.6. Дозвіл на відкриття рахунка, заява на відкриття рахунка
і картки із зразками підписів і відбитком печатки подаються в
установу банку тією службовою особою військової частини, установи,
підприємства чи організації, якій надано право першого чи другого
підпису на грошових документах за цим рахунком. Особа, яка представляє в установу банку вказані документи,
пред'являє своє посвідчення, паспорт чи документ, що його заміняє. Після перевірки правильності оформлення вказаних вище
документів на відкриття рахунка на картці із зразками підписів і
відбитком печатки робиться відмітка: "Посвідчення пред'явлене"
(без посилань на дату видачі, номер і без вказівок про те, ким
видано посвідчення). При пред'явленні паспорта вказується його
номер, дата видачі і ким виданий. Відмітка про пред'явлення
документа засвідчується підписом керівника чи головного бухгалтера
установи банку. У разі тимчасової заміни однієї з осіб, які мають право
першого чи другого підпису, нова картка не складається, а
додатково надається картка із зразком підпису тимчасового
заступника із зазначенням строку її дії. Ця тимчасова картка
підписується командиром (начальником) і начальником фінансового
органу (головним чи старшим бухгалтером) цієї військової частини,
установи, підприємства чи організації і скріпляється відбитком
печатки. 5.7. Про відкриття рахунка установа банку негайно надсилає
рекомендованим листом заповнене нею повідомлення фінансовому
органу - розпорядникові бюджетних коштів, який видав дозвіл на
відкриття рахунка. Установам банків забороняється видавати повідомлення про
відкриття рахунка на руки представникам військових частин,
установ, підприємств і організацій для передачі їх фінансовим
органам - розпорядникам бюджетних коштів. 5.8. У разі неотримання установою банку підтвердження дозволу
на відкриття рахунка (з примірником повідомлення про відкриття
рахунка) установа банку відкриває рахунок військовій частині,
установі, підприємству чи організації на підставі наданих
власником рахунка документів, перерахованих в п.5.7 цієї
Інструкції, на строк до отримання підтвердження дозволу. Дозвіл на тимчасове відкриття рахунка надається керівником
установи банку, про що робиться відповідний надпис на картці із
зразками підписів і відбитком печатки. Протягом вказаного строку на рахунок, відкритий військовій
частині, установі, підприємству чи організації, можуть тільки
зараховуватися кошти. Видача і перерахування коштів з цього
рахунка забороняється. Документи з оформлення рахунка військовій частині, установі,
підприємству чи організації, відкритого до отримання підтвердження
дозволу на право відкриття рахунка, зберігаються у головного
бухгалтера установи банку. Картки із зразками підписів і відбитком
печатки зберігаються в операційних працівників в окремих папках. Після одержання підтвердження дозволу на право відкриття
рахунка в картці із зразками підписів і відбитком печатки напис
про дозвіл на відкриття тимчасового рахунка анулюється, про що
робиться відмітка "анульовано". Після цього в
загальновстановленому порядку керівник установи банку робить напис
на заяві про відкриття рахунка, головний бухгалтер чи його
заступник оформляють картку із зразками підписів і відбитком
печатки.
6. Відкриття уповноваженими банками

України рахунків в іноземній валюті
6.1. Характеристика рахунків
6.1.1. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: - поточні; ( Абзац третій пункту 6.1.1 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - розподільчі; ( Абзац четвертий пункту 6.1.1 виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) - кредитні; - депозитні (вкладні). 6.1.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається
підприємству для проведення розрахунків у межах чинного
законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній
валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним
законодавством України. Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності
(резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення
юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що
визначений для юридичних осіб - резидентів. ( Абзац другий пункту
6.1.2 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) ( Абзац третій пункту 6.1.1 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) Кошти, які були зараховані
на розподільчий рахунок і не підлягають продажу у повному обсязі
на міжбанківському валютному ринку України, розподіляються за
призначенням згідно з дорученням резидента. ( Абзац четвертий пункту 6.1.2 виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) Гривневий
еквівалент коштів в іноземній валюті, які були зараховані на
розподільчий рахунок і згідно з чинним законодавством України
підлягають продажу в повному обсязі на міжбанківському валютному
ринку України, у встановленому порядку зараховується на поточний
рахунок резидента - власника коштів. ( Абзац п'ятий пункту 6.1.2 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) Підприємцям - фізичним
особам-резидентам, які здійснюють свою діяльність без створення
юридичної особи, відкриваються розподільчий та поточний рахунки за
режимом, який визначений для юридичних осіб - резидентів. Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі
розрахунки: - між юридичними особами-резидентами і юридичними
особами-нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності за торговельними операціями; - між юридичними особами-резидентами на території України, за
умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку
України; - між юридичними особами-нерезидентами та юридичними
особами-резидентами через юридичних осіб-резидентів-посередників
відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно
до чинного законодавства України; - інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного
законодавства України; - операції на міжбанківському валютному ринку України; - оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та
пластикових карток. Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки: - виплата готівкової іноземної валюти та платіжними
документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з
відрядженнями; - здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та
платіжними документами в іноземній валюті; - виплата готівкової іноземної валюти за чеками та
пластиковими картками фізичним особам (резидентам та
нерезидентам); - купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними
особами (резидентами та нерезидентами); - виплата авторських гонорарів і платежі за користування
авторськими правами; - перерахування коштів на проведення міжнародних виставок,
конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних
зустрічей; - оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними
трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні; - перерахування коштів в іноземній валюті за навчання,
лікування, патентування, сплату митних платежів, членських
внесків; - платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних,
нотаріальних, правоохоронних органів; - виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за
кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога
родичів тощо); - переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії,
аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо); - інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не
суперечать чинному законодавству України. 6.1.3. Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки
в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства,
що має право використовувати іноземну валюту відповідно до чинного
законодавства України. На поточний рахунок відокремленого підрозділу можуть
зараховуватися валютні кошти за реалізовані товари та надані
послуги у випадках, передбачених чинним законодавством України, а
також перераховані головним підприємством чи придбані на
міжбанківському валютному ринку України. Виручка за реалізовані товари та надані послуги після
зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу
перераховується на поточний рахунок юридичної особи - резидента у
повному обсязі. Кошти з поточного рахунка відокремленого підрозділу (в межах
перерахованих головним підприємством чи придбаних на
міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані
відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно
з затвердженим кошторисом): - на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх
працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб
власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час
їх перебування за межами України; - на оплату праці працівників-нерезидентів, які згідно з
укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених
підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній
валюті; - на придбання для власних потреб підрозділу обладнання,
меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.
( Пункт 6.1.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) 6.1.4. Кредитні рахунки в іноземній валюті
відкриваються уповноваженим банком у встановленому чинним
законодавством України порядку на договірній основі юридичним
особам-резидентам, фізичним особам-резидентам, які займаються
підприємницькою діяльністю, та юридичним особам-нерезидентам -
банківським установам. Кредитні рахунки відкриваються уповноваженим банком незалежно
від наявності поточного рахунка позичальника в цьому банку. Кредитні рахунки призначені для обліку кредитів, які надані
шляхом оплати розрахункових документів чи шляхом перерахування
кредитних коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до
умов кредитної угоди.
6.1.4. Депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті
відкриваються уповноваженим банком фізичним і юридичним особам
(резидентам та нерезидентам) на підставі укладеного депозитного
договору між власником рахунка та банком на визначений у договорі
строк.
6.2. Порядок відкриття рахунків
6.2.1. Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті
підприємство - резидент подає уповноваженому банку ті самі
документи, що і для відкриття поточного рахунка в національній
валюті. Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому
самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті,
то надання пакета документів, передбачених п.2.2.1, не обов'язкове
(крім заяви про відкриття рахунка та картки із зразками підписів і
відбитком печатки). 6.2.2. Відкриття поточного рахунка в іноземній валюті
відокремленому підрозділу юридичної особи - резидента здійснюється
уповноваженим банком на підставі нотаріально засвідчених копій
документів, зазначених в п.2.2.2 цієї інструкції. Якщо поточний рахунок відокремленому підрозділу в іноземній
валюті відкривається в тому ж банку, де відкрито поточний рахунок
підрозділу у національній валюті (за наявності у банку права на
здійснення операцій з валютними цінностями), то надання пакета
документів, передбачених п.2.2.2, не обов'язкове (крім заяви про
відкриття поточного рахунка, клопотання юридичної особи про
відкриття поточного рахунка, копії ліцензії (у разі здійснення
валютних операцій, які потребують індивідуальної ліцензії), картки
із зразками підписів та відбитком печатки). ( Абзац другий пункту
6.2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) 6.2.3. Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються
також: - фізичним особам-резидентам: а) громадянам України (без підтвердження джерел походження
коштів в іноземній валюті); б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали
посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел
походження коштів в іноземній валюті); - фізичним особам-нерезидентам: в) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в
Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року (за
наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти); г) громадянам України, які постійно проживають за кордоном
(за наявності відкритої візи строком до 1 року та підтвердження
джерел походження іноземної валюти). 6.2.4. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі -
суб'єкту підприємницької діяльності, відкривається на підставі
договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що
засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку: а) заяви встановленої форми (додається); б) копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як
суб'єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи
органом, що видав свідоцтво; в) картки із зразком підпису, що вчиняється у присутності
працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим
працівником або нотаріально. ( Підпункт "в" пункту 6.2.4 в
редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) 6.2.5. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі,
яка не займається підприємницькою діяльністю, відкривається на
підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого
документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку: а) заяви встановленої форми (додається); б) картки із зразком підпису, який надається у присутності
працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим
працівником. 6.2.6. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі -
нерезиденту відкривається на підставі договору за умови
пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та
подання до уповноваженого банку: а) заяви встановленої форми (додається); б) картки із зразком підпису, що надається у присутності
працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим
працівником; в) копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної
країни на відкриття рахунку, якщо це передбачено міжнародними
договорами України, засвідченої нотаріально. ( Підпункт "в" пункту
6.2.6 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) 6.2.7. Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті
представництву юридичної особи - нерезидента до уповноваженого
банку подаються: а) заява про відкриття рахунка; б) копія свідоцтва про реєстрацію представництва в
уповноважених органах України, засвідчена нотаріально або органом,
що видав свідоцтво; в) копія легалізованого витягу з торговельного, банківського
чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи -
нерезидента, засвідчена нотаріально; г) копія легалізованого статуту (положення) або виписка із
статуту (положення) юридичної особи (у разі виникнення
необхідності), яка засновує представництво в Україні, засвідчена
нотаріально; д) копія легалізованої довіреності юридичної особи -
нерезидента її офіційному представнику на ведення справ в Україні,
засвідчена нотаріально; е) картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. 6.2.8. Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті
розташованим на території України іноземним дипломатичним,
консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам
іноземних держав до уповноваженого банку подаються: а) заява про відкриття рахунка; б) копія посвідчення Міністерства закордонних справ України
про акредитацію посольства (представництва) на території України,
засвідчена нотаріально або органом, що видав посвідчення; в) картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена Міністерством закордонних справ України, або
нотаріально. ( Підпункт "в" пункту 6.2.8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) 6.2.9. Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті
іноземному інвестору до уповноваженого банку подаються: а) заява на відкриття рахунка; б) копія легалізованого статуту, засвідчена нотаріально; в) картка із зразками підписів осіб, уповноважених
розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально; г) копія легалізованого витягу з торговельного, банківського
чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена
нотаріально. Якщо іноземним інвестором виступає фізична особа, то до
уповноваженого банку для відкриття рахунка подаються вказані вище
документи, крім передбачених у підпунктах "б" та "г", а також
підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок для
фізичної особи - інвестора. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича
кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності
за участю іноземних інвесторів, що здійснюються на підставі
договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в
уповноваженому банку відкривається окремий поточний рахунок в
іноземній валюті на підставі документів, передбачених у цьому
пункті, для ведення обліку коштів за цими договорами
(контрактами). Крім того, додаються документи, зазначені у
підпунктах "б-г" п.2.2.11 цієї Інструкції. 6.2.10. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокуються на території України, до уповноваженого банку
подаються: а) заява на відкриття рахунку; б) дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської
Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку
флоту; в) дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту Російської
Федерації на відкриття рахунків військовій частині в складі
Чорноморського флоту Російської Федерації; г) картки із зразками підписів осіб, які розпоряджаються
рахунком, та відбитком печатки. Пункт 6.2 доповнено пунктом 6.2.10 згідно з Постановою Нацбанку
N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) 6.2.11. Поточний рахунок в іноземній валюті для зарахування
коштів, що вносяться для формування статутних фондів господарських
товариств (якщо це передбачено установчими документами),
відкривається в порядку, передбаченому пунктом 2.2.12 цієї
Інструкції. Пточний рахунок в іноземній валюті відкривається на тому
самому балансовому рахунку, що і поточний рахунок в іноземній
валюті, але режим використання цього рахунка обмежується тільки
зарахуванням внесків до статутного фонду. Підпункт 6.2.11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) 6.2.12. Відкриття депозитних (вкладних) рахунків в іноземній
валюті фізичним особам, передбаченим у п.6.2.3, здійснюється на
підставі договору за умови надання паспорта чи іншого документа,
що засвідчує особу. 6.2.13. Анонімні рахунки в іноземній валюті відкриваються
відповідно до затвердженого постановою Правління Національного
банку України N 205 від 16.08.95 року "Порядку відкриття та
функціонування анонімних валютних рахунків фізичних осіб
(резидентів і нерезидентів)" ( v0205500-95 ). 6.2.14. Закриття та переоформлення рахунків в іноземній
валюті здійснюється із застосуванням порядку, передбаченого
розділом 8 цієї Інструкції.
6.3. Режим поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб
6.3.1. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб -
резидентів зараховуються: - готівкова валюта; - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунка згідно з чинним законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунка
через уповноважені банки України; - валюта, одержана з-за кордону від юридичної
особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські
гонорари; - валюта за іменними платіжними документами, які надіслані
з-за кордону на ім'я власника рахунка; - валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону
власником рахунка і зареєстрованими митною службою при в'їзді в
Україну; - валюта, перерахована власнику рахунка за дорученням
юридичної особи-нерезидента через юридичну особу - резидента
(посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів,
договорів), якими передбачено отримання резидентами України
гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за
кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо
згідно з чинним законодавством України; - валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою
(резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунка в
іноземній валюті. 6.3.2. З поточного рахунка в іноземній валюті за
розпорядженням фізичної особи - резидента чи за його дорученням
проводяться такі операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до "Правил
переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих
коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів" ( v0390500-96 ),
затверджених постановою Правління Національного банку України
N 245 від 23.09.96 р.; - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України
( v_381500-93 ), що встановлюється Національним банком України); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з "Порядком переміщення валюти через митний
кордон України"); - перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної
особи - громадянина України - резидента; - перерахування на власний поточний рахунок в іншому
уповноваженому банку України чи вкладний рахунок; - продаж на міжбанківському валютному ринку України для
подальшого зарахування на рахунок в національній валюті; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України). 6.3.3. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи
- нерезидента зараховуються: - валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунка
через уповноважені банки України; - готівкова валюта, яка ввезена на територію України і
зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній
декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування іноземної валюти на рахунок); - валюта за платіжними документами, ввезеними на територію
України власником рахунка і зареєстрованими митною службою при
в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка
уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на
рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому
банку); - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунка в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи,
авторські гонорари згідно з чинним законодавством України; - валюта, яка перерахована у межах України іншою фізичною
особою-іноземцем з власного поточного рахунка в іноземній валюті
(перерахування іноземцем-резидентом валюти на рахунок
іноземця-нерезидента здійснюється тільки за наявності
підтвердження джерел походження цієї валюти). 6.3.4. З поточного рахунка в іноземній валюті фізичної особи
- нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до "Правил
переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих
коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів" ( v0390500-96 ); - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з "Порядком переміщення валюти через митний кордон
України" ( v_381500-93 ); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з "Порядком переміщення валюти через митний
кордон України"); - перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний
рахунок в іншому уповноваженому банку України; - перерахування в межах України на поточний рахунок іншої
фізичної особи - резидента чи нерезидента; - перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок
юридичної особи - резидента як інвестиція згідно з чинним
законодавством України; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України).
6.4. Режим вкладних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб
6.4.1. На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи
- резидента зараховуються: - готівкова валюта; - валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного
рахунка в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. 6.4.2. З вкладного рахунка в іноземній валюті за
розпорядженням фізичної особи - резидента чи за його дорученням
проводяться операції (при закритті рахунка): - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з "Порядком переміщення валюти через митний кордон
України"); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з "Порядком переміщення валюти через митний
кордон України"); - перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в
іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. 6.4.3. На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи
- нерезидента зараховуються: - готівкова валюта, яка ввезена на територію України і
зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній
декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок); - валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного
рахунка в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку. 6.4.4. З вкладного рахунка в іноземній валюті фізичної особи
- нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції (при закритті рахунка): - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до "Правил
переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих
коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів"; - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з "Порядком переміщення валюти через митний кордон
України"); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з "Порядком переміщення валюти через митний
кордон України"( v_381500-93 ); - перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в
іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.
6.5. Режим поточних рахунків в іноземній валюті представництв
та установ
6.5.1. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних
представництв, представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не
займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп
управління програмами або проектами міжнародної технічної
допомоги) зараховуються кошти: - у готівковій формі, що ввезені на територію України
уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента і
зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній
митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку); - невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи
іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані
(куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на
відрядження, експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням
транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за
кордоном; - перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунка через
уповноважені банки (в тому числі для виконання міжнародних програм
або проектів технічної допомоги); - за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на
ім'я власника рахунка в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - за платіжними документами на ім'я власника рахунка,
ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою
при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться
відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів,
а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); - за іменними платіжними документами (в тому числі дорожні
чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною службою при
в'їзді в Україну, за відсутності передавальних надписів на них
(зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва); - куплені на міжбанківському валютному ринку України
власником рахунка за рахунок власних коштів, наявних на рахунках
типу "Н" (також при закритті цього рахунка), в порядку,
встановленому чинним законодавством України; - перераховані в межах України власнику рахунка відповідно до
чинного законодавства України; - у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на
власному поточному рахунку; - інших надходжень на користь власника рахунка, що не
суперечать чинному законодавству України. 6.5.2. З поточного рахунка в іноземній валюті офіційних
представництв, представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не
займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп
управління програмами або проектами міжнародної технічної
допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції: - виплата готівкою для оплати праці працівникам -
нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором)
згідно з чинним законодавством України; - виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на
службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні
витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за
кордоном, та представницькі витрати за кордоном (вивезення валюти
за межі України здійснюється згідно з "Порядком переміщення валюти
через митний кордон України"); - виплата готівкою для забезпечення статутної діяльності
міжнародних організацій, що користуються привілеями та імунітетом
спеціалізованих установ (вивезення валюти за межі України
здійснюється згідно з "Порядком переміщення валюти через митний
кордон України"( v_381500-93 ); - перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб -
нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що
передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках
чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне
співробітництво; - перерахування за межі України на рахунки відповідних
органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких
представляють в Україні ці представництва (також при закритті
цього рахунка); - перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як
благодійний внесок; - перерахування залишків коштів при закритті поточного
рахунка в одному уповноваженому банку і відкритті поточного
рахунка в іншому уповноваженому банку; - продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою
подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання
представництва, виконання статутної діяльності, впровадження
міжнародних програм або проектів технічної допомоги; - інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству
України. 6.5.3. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних
представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій,
через які повністю або частково здійснюється підприємницька
діяльність в Україні, зараховуються кошти: - у готівковій формі, що ввезені на територію України
уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента і
зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній
митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку); - в сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти
та іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше
отримані (куплені) в уповноважених банках України, для оплати
витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з
обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та
представницькі витрати за кордоном; - перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунка через
уповноважені банки України; - за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на
ім'я власника рахунка в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - за платіжними документами на ім'я постійного представництва
юридичної особи - нерезидента, ввезеними на територію України і
зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній
митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття платіжних документів, а копія митної декларації
залишається в уповноваженому банку); - куплені на міжбанківському валютному ринку України
власником рахунка за рахунок власних коштів, наявних на рахунках
типу "П" (також при закритті цього рахунка), в порядку,
встановленому чинним законодавством України; - перераховані в межах України власнику рахунка відповідно до
чинного законодавства України; - в сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на
власному поточному рахунку; - перераховані в межах України з власного поточного рахунка
при його закритті в іншому банку; - в сумі кредитів, отриманих від уповноважених банків за
кредитними угодами; - інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству
України. 6.5.4. З поточного рахунка в іноземній валюті постійних
представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій,
через які повністю або частково здійснюється підприємницька
діяльність в Україні, за розпорядженням власника рахунка
проводяться такі операції: - виплата готівкою для оплати праці працівникам -
нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором)
згідно з чинним законодавством України; - виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на
службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні
витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за
кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного
законодавства України (вивезення валюти за межі України
здійснюється згідно з "Порядком переміщення валюти через митний
кордон України"( v_381500-93 ); - перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб -
нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні
представництва (також при закритті цього рахунка); - перерахування на користь юридичної особи - резидента у
разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону,
зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою)
належать цьому резиденту; - перерахування на рахунок юридичної особи - резидента в
уповноваженому банку як благодійний внесок; - перерахування залишків коштів при закритті поточного
рахунка в одному уповноваженому банку і відкритті поточного
рахунка в іншому уповноваженому банку; - перерахування в рахунок погашення кредиту та відсотків за
ним; - продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою
подальшого зарахування на рахунок типу "П" для цільового
використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур,
благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать чинному
законодавству України); - інші будь-які перерахування, що не суперечать чинному
законодавству України. 6.5.5. На поточний рахунок в іноземній валюті військової
частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується
на території України, зараховуються кошти: - перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через
уповноважені банки; - за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на
ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - у готівковій формі, що ввезені на територію України
уповноваженим представником Міністерства оборони Російської
Федерації і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у
ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку). Пункт 6.5 доповнено підпунктом 6.5.5 згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) 6.5.6. З поточного рахунку в іноземній валюті військової
частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується
на території України, за розпорядженням власника проводяться такі
операції: - виплата готівкою для оплати праці
військовослужбовців-нерезидентів, які несуть службу на території
України; - виплата готівкою чи платіжними документами
військовослужбовцям на службові відрядження при виїзді за кордон; - продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою
подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України. Пункт 6.5 доповнено підпунктом 6.5.6 згідно з Постановою
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 )
6.6. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних
осіб - резидентів
6.6.1. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб -
резидентів зараховуються такі кошти: а) через розподільчі рахунки: ( Підпункт "а" пункту 6.6.1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 )
30.09.98 ) - у готівковій формі, що надійшли від нерезидента до каси
уповноваженого банку згідно з експортним контрактом (договором,
угодою) в порядку, встановленому чинним законодавством України; - у готівковій формі, що ввезені у випадках, передбачених
чинним законодавством України, уповноваженими особами на територію
України на транспортних засобах, які надають послуги за межами
України, та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у
ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку
про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку); - у готівковій формі, одержані як сплата за державне мито,
митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства
України; - невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та
іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані
(куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати
витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з
обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та
представницькі витрати за кордоном; - у готівковій формі, внесені нерезидентом на рахунок
юридичної особи - резидента як благодійний внесок (за наявності
акта про оприбуткування коштів чи приходно-касового ордера); - у готівковій формі на рахунок морського агента - резидента,
який виступає посередником за фінансовими розрахунками, для
подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам
підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством України; - за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на
ім'я власника рахунка в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - за платіжними документами на ім'я власника рахунка,
ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою
при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться
відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів,
а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); - перераховані з-за кордону нерезидентами за
зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами); - повернуті з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого
були перераховані раніше; - перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок
резидента, який виступає посередником, для подальшого
перерахування іншим резидентам - суб'єктам господарської
діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії,
доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж
товарів (робіт, послуг); - перераховані з рахунків постійних представництв
нерезидентів в Україні у разі, якщо у призначенні платежу коштів,
що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з
договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту; - перераховані юридичними особами - нерезидентами (у тому
числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими
угодами та проектами технічної допомоги; - перераховані як благодійний внесок юридичними особами -
нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні); - перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на
використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх
чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних
осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з
чинним законодавством України); - перераховані з-за кордону за використання авторського права
резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів,
які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством
України) ****; - перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям -
резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній
згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну
діяльність ****; - перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором,
угодою) юридичній особі - резиденту, яка є агентом юридичної
особи-нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства
( 176/95-ВР ), для виплати капітану судна, яке належить
судновласнику - нерезиденту, на експлуатаційні потреби ****; - конфісковані, безхазяйні, успадковані у вигляді скарбу та
такі, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання
(зараховуються на рахунки юридичних осіб - резидентів, які мають
відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України); - перераховані як благодійний внесок юридичною особою -
резидентом за наявності індивідуальної ліцензії Національного
банку України; - інші надходження на користь резидента - власника рахунка,
що не суперечать чинному законодавству України; б) безпосередньо на поточні рахунки: - куплені за дорученням власника рахунка уповноваженим банком
відповідно до чинного законодавства України; - перераховані з кредитного рахунка як кредит відповідно до
кредитної угоди; - перераховані з власного депозитного рахунка в
уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди; - у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на
власному поточному та депозитному рахунках. 6.6.2. З поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб
- резидентів за розпорядженням власника рахунка проводяться такі
операції: - виплата готівкою для оплати праці працівникам -
нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором); - виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на
службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні
витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за
кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного
законодавства України (вивезення за межі України здійснюється
згідно з "Порядком переміщення валюти через митний кордон
України" ( v_381500-93 ); - виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання
обов'язків перед капітаном судна, яке належить судновласнику -
нерезиденту, за контрактом (договором, угодою) на здійснення
агентських послуг, укладеним згідно з Кодексом торговельного
мореплавства; - виплата готівкою фізичним особам коштів, які отримані
адвокатськими та іншими компаніями - резидентами з-за кордону за
дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні
цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на
відповідну діяльність *****; - виплата готівкою фізичним особам - резидентам за
використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними
особами - резидентами, які мають відповідні на це повноваження
згідно з чинним законодавством України, за рахунок коштів,
отриманих з-за кордону) *****; - виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним
законодавством України; - перерахування на користь нерезидента за межі України за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами); - перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб -
нерезидентів за видачу охоронних документів на використання
об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності
(здійснюється організаціями, що мають відповідні на це
повноваження згідно з чинним законодавством України); - перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб -
нерезидентів згідно з відповідними зобов'язаннями за використання
творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають
відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством
України); - перерахування за кордон за навчання, участь у конференціях,
виставках за наявності підтвердних документів (запрошення,
рахунка-фактури тощо); - перерахування за кордон на рахунок юридичних
осіб-нерезидентів, адвокату або нотаріусу для відшкодування витрат
судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам
іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що
розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів,
рахунків та інших підтвердних документів); - перерахування фізичним особам коштів, які отримані
адвокатськими компаніями - резидентами з-за кордону за дорученням
фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих
компаній згідно з їх статутною діяльністю; - перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам
- резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється
юридичними особами - резидентами, які мають відповідні на це
повноваження згідно з чинним законодавством України, за рахунок
коштів, отриманих з-за кордону); - перерахування на кредитний рахунок для погашення
заборгованості за отриманим кредитом та відсотків за ним; - перерахування на території України за умови одержання
індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з
чинним законодавством України; - продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного
законодавства України; - перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній
валюті в обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку; - перерахування як благодійні внески на рахунок іншої
юридичної особи - резидента за умови отримання індивідуальної
ліцензії Національного банку України; - перерахування за сплату державного мита згідно з чинним
законодавством України; - інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству
України. 6.6.3. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній
валюті фізичної особи - резидента, яка займається підприємницькою
діяльністю, та використання коштів з цього рахунка здійснюється за
режимом поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб -
резидентів.
( Пункт 6.7 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) 6.7.Відповідно до чинного законодавства
України юридичним особам - нерезидентам поточні рахунки в
іноземній валюті в уповноважених банках України не відкриваються.
7. Картка із зразками підписів та відбитком печатки
7.1. Картку із зразками підписів та відбитком печатки подають
усі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності, яким відкриваються рахунки в
установах банків. У картку включаються зразки підписів осіб, яким
відповідно до чинного законодавства та установчих документів
підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису
розрахункових документів. 7.2. Право першого підпису належить керівнику підприємства,
якому відкривається рахунок, а також службовим особам,
уповноваженим керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а в
разі відсутності такої посади - особі, що користується правами
головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку та звітності, та уповноваженим ними
особам. ( Абзац другий пункту 7.2 в редакції Постанови Нацбанку N
403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) ( Пункт 7.3 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) 7.3. Якщо посада головного бухгалтера не
передбачена, або у разі, коли ця посада тимчасово не заміщена, то
старші бухгалтери користуються правами головних бухгалтерів, а
якщо замість посади головного бухгалтера передбачена посада з
іншим найменуванням (начальник фінансового відділу,
фінансово-бухгалтерського управління та ін.), то власник рахунка
робить про це відмітку в картці із зразками підписів та відбитком
печатки. 7.3. Особи, які мають право першого та другого підпису,
вказуються в картці із зразками підписів і відбитком печатки при
її складанні. Зразок підпису керівника включається в картку
обов'язково. 7.4. Право першого підпису не може бути надано головному
бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. Право другого підпису не може бути надано особам, які
користуються правом першого підпису. 7.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються
централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить
головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним
уповноваженим. ( Пункт 7.7 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) 7.7. За рахунками юридичних осіб та їх
відокремлених підрозділів, у яких не встановлено посаду головного
(старшого) бухгалтера, право другого підпису може бути надано
бухгалтеру, рахівнику. У разі відсутності в штаті таких посад
керівник надає право другого підпису службовій особі, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. У
такому разі в картці із зразками підписів та відбитком печатки
ставиться відмітка про те, що в штаті відсутній рахівник. 7.6. За рахунками юридичних осіб та їх відокремлених
підрозділів, у штаті яких відсутні особи, яким може бути надане
право другого підпису, а також підприємців без створення юридичної
особи, в установу банку подається нотаріально засвідчена картка із
зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. 7.7. У разі відкриття поточного рахунка бюджетній
організації, в штаті якої немає рахівника або іншого працівника,
на якого можна покласти ведення бухгалтерського обліку, в картку
із зразками підписів та відбитком печатки включається тільки
зразок підпису керівника.В цьому разі вищестоящий орган,
засвідчуючи картку, робить відмітку в графі, що відведена для
зазначення посади, прізвища, підписів осіб, які мають право
другого підпису, про відсутність у штаті працівників, яким може
бути надано право другого підпису. Якщо картка засвідчується
нотаріально, то установі банку видається окрема довідка від
вищестоящого органу про відсутність у штаті працівників, яким може
бути надано право другого підпису. 7.8. У картку із зразками підписів та відбитком печатки
обов'язково включається зразок відбитку наданої підприємствам та
їх відособленим підрозділам печатки. Використання печаток,
призначених для спеціальних цілей, наприклад, "для пакетів", "для
перепусток", не допускається. 7.9. У разі тимчасової відсутності печатки у новоствореного
підприємства, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною
найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою
печатки керівник установи банку надає власнику рахунка строк для
виготовлення нової печатки. 7.10. Комітети первинних організацій добровільних товариств,
яким печатка не надана, можуть користуватися печаткою вищестоящих
органів або печаткою тих організацій, при яких вони знаходяться.У
картці із зразками підписів та відбитком печатки у графі "Зразок
відбитка печатки" має бути проставлений зразок печатки, якою
користуватиметься первинна організація добровільного товариства. 7.11. Картка із зразками підписів та відбитком печатки має
бути засвідчена підписом керівника чи заступника керівника
вищестоящого органу та печаткою вищестоящого органу або
нотаріальною конторою, а в населених пунктах, де немає
нотаріальних контор, - сільською, селищною, районною, міською
Радою народних депутатів. Міністерства, що входять до центральних
органів державної виконавчої влади України відповідно до Указу
Президента України від 13 листопада 1992 року N 566/92 "Про зміни
в системі центральних органів державної виконавчої влади України",
подають картки із зразками підписів і відбитком печатки,
засвідчені керівниками та головними бухгалтерами цих органів. 7.12. У разі заміни чи доповнення хоча б одного з підписів
подається нова картка із зразками підписів на всіх осіб, які мають
право першого та другого підпису. 7.13. Якщо картка засвідчена вищестоящим органом, що
знаходиться в іншому місті, то в разі зміни керівника чи головного
бухгалтера, іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного
бухгалтера юридичної особи, якій відкрито рахунок, вищестоящий
орган може телеграфом повідомити про це установу банку, при цьому
підпис керівника вищестоящого органу або його заступника
засвідчується телеграфом. У цьому разі нова картка із зразками
підписів та відбитком печатки подається протягом 3 днів. 7.14. Якщо в новій картці, що подається у разі заміни чи
доповнення підписів, підписи керівника та головного бухгалтера
юридичної особи залишаються колишні, то додатково завіряти таку
картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом
головного бухгалтера установи банку чи його заступника після
звірення ним підписів керівника та головного бухгалтера, які
підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що
заміняється. Стара картка зберігається у справі з оформлення
рахунка. 7.15. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки
керівника чи головного бухгалтера подається нова тимчасова картка
тільки із зразками підписів особи, тимчасово виконуючої обов'язки
керівника чи головного бухгалтера, засвідчена вищестоящою
організацією чи нотаріально. 7.16. У разі тимчасового надання особі права першого чи
другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб,
уповноважених керівником чи головним бухгалтером відповідно, нова
картка не складається, а додатково подається картка тільки із
зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням
строку її дії та копія відповідного документа (протоколу, наказу
та ін.), що підтверджує ці повноваження. 7.17. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним
бухгалтером, засвідчується відбитком печатки і додаткового
засвідчення не потребує. 7.18. Картка із зразками підписів та відбитком печатки
подається в установу банку в двох примірниках.Додаткові примірники
можуть бути затребувані від власників рахунків, які мають у цій
установі банку більше одного рахунка, якщо це потрібно за умовами
розміщення операційних підрозділів установ банку. При цьому
додаткові примірники засвідчуються головним бухгалтером установи
банку або його заступником після звірення з основним примірником
картки. Такі додаткові примірники карток засвідчення вищестоящим
органом чи нотаріально не потребують. 7.19. У картці із зразками підписів та відбитком печатки
вказується номер рахунка, а також ідентифікаційний код (номер)
власника рахунка, що проставляється на підставі відповідних
довідок статистичних чи податкових органів. 7.20. У картці із зразками підписів та відбитком печатки
згідно з додатком 2 до цих Змін та доповнень посвідчувальний напис
нотаріуса вважається дійсним, якщо він відповідає формі N 52 "Форм
реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв,
посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах",
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого
1994 року N 7/5 ( z0038-94 ), зареєстрованих 02.03.94 за N 38/247.
Посвідчувальні написи нотаріусів, включені до картки із зразками
підписів та відбитком печатки, до дати набуття чинності цими
Змінами та доповненнями вважаються дійсними. ( Розділ 7 доповнено
пунктом 7.20 згідно з Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 )
30.09.98 )
8. Переоформлення та закриття рахунків
8.1. У разі переоформлення рахунка у зв'язку з реорганізацією
підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення)
подаються такі ж документи, що і для створення підприємства. У разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової
форми, форми власності, власник рахунку зобов'язаний подати в
установу банку заяву, нову копію свідоцтва про державну реєстрацію
та зміни до установчих документів, завірених в установленому
порядку відповідно до чинного законодавства. ( Абзац другий пункту
8.1 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) ( Абзац третій пункту 8.1 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) У разі зміни характеру
діяльності власника рахунка подається один з примірників нового
статуту (положення). ( Абзац четвертий пункту 8.1 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) Нова копія свідоцтва про
реєстрацію має бути подана установі банку протягом трьох днів з
дня видачі свідоцтва. ( Абзац п'ятий пункту 8.1 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) У разі внесення до
установчих документів змін (доповнень), які не потребують
перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, власник
рахунка зобов'язаний подати змінені установчі документи протягом
трьох днів з дня затвердження цих змін. ( Пункт 8.2 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) 8.2. Керівникам установ банку надається
право звільняти власника рахунка від подання документів для
переоформлення рахунка і проводити переоформлення власним
розпорядженням, якщо зміна підпорядкування чи зміна найменування
випливає із чинного законодавства України, рішень Кабінету
Міністрів, що є загальновідомими. 8.2. У разі ліквідації підприємства його основний рахунок
переоформляється на ім'я ліквідаційної комісії, для чого подається
рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена
картка із зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної
комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується.
Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо закриття додаткових
рахунків. 8.3. Поточні рахунки закриваються в установах банку: а) на підставі заяви власника рахунка; б) на підставі рішення органу, на який законом покладено
функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства; в) на підставі відповідного рішення суду або арбітражного
суду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом; г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством
України. ( Підпункт "г" пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) 30.09.98 ) 8.4. У разі закриття підприємством поточних рахунків
відповідно до п.8.4 (підпункти "а" та "г" ) власнику рахунка
надається довідка про їх закриття для надання в іншу установу
банку при необхідності відкриття чергового рахунка. У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків
коштів, установа банку на підставі платіжного доручення власника
рахунка перераховує такі залишки на інший відкритий цим
підприємством рахунок (основний чи додатковий). У разі наявності у
підприємства лише одного (основного) рахунка для його закриття та
перерахування залишків коштів необхідно відкрити додатковий
рахунок. Якщо залишки коштів власника рахунку неможливо перерахувати
на поточний рахунок, відкритий в іншому банку в зв'язку з їх
відсутністю на кореспондентському рахунку попереднього банку, то
залишки коштів обліковуються на рахунку N 2903 "Кредиторська
заборгованість клієнтів за недіючими рахунками" на окремих
аналітичних рахунках, які відкриті кожному клієнту. ( Пункт 8.4
доповнено абзацом другим згідно з Постановою Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) У разі закриття основного поточного рахунка, на якому
обліковується картотека заборгованості, у довідці про закриття
рахунка зазначається перелік такої заборгованості та її сума, а
розрахункові документи, не сплачені в строк, передаються
спецзв'язком до банку, в якому відкрито додатковий рахунок. Відмова банку в прийнятті документів, не сплачених в строк,
не допускається. ( Пункт 8.5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 403
( z0703-98 ) 30.09.98 ) 8.5. У разі відсутності згоди
обслуговуючого банку розірвати договір на обслуговування
банківського рахунка та закрити рахунок на підставі заяви клієнта,
власник рахунка має право передати спір на вирішення арбітражного
суду в порядку, передбаченому чинним законодавством. Серед підстав, за якими банк вправі порушити питання про
розірвання договору, може бути відсутність операцій на рахунку
протягом встановленого договором на відкриття та обслуговування
банківського рахунка строку, за винятком бюджетних установ,
рахунки яких не закриваються. Власник рахунка вправі порушити питання про розірвання
договору в разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку
банку та ін. У цьому разі залишки коштів власника рахунка, які
неможливо перерахувати на поточний рахунок, відкритий в іншому
банку, у зв'язку з їх відсутністю на кореспондентському рахунку
попереднього банку, обліковуються на рахунку N 2903 "Кредиторська
заборгованість клієнтів за недіючими рахунками" на окремому
субрахунку кожного клієнта. 8.5. Справа з юридичного оформлення рахунка залишається в
установі банку. 8.6. Операції на рахунках в установах банків можуть бути
тимчасово зупинені рішенням державних податкових інспекцій,
судовими, правоохоронними та іншими органами у разі, якщо це
передбачено законодавчими актами.
________________

* Запроваджується з 1 березня 1998 року згідно з Указом
Президента України "Про запровадження режиму жорсткого обмеження
бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо
забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання
фінансовій кризі". ** Форма нотаріального засвідчення має бути відповідною до
Інструкції "Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України", затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14
червня 1994 р. N 18/5 ( z0152-94 ) із змінами та доповненнями. *** Легалізація - надання юридичної сили документам, які були
видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути
нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, перекладені
українською мовою та легалізовані в консульській установі України,
якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не
передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені
в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС
України. Не потрібна легалізація документів, які були видані в
Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир,
Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській
Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії,
Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській
Республіці, країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ,
Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці,
Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія,
Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова,
Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці
Таджикистан, Туркменістані, Республіці Узбекистан, Республіці
Азербайджан. **** При отриманні коштів в іноземній валюті, що надійшли на
ім'я фізичних осіб чи капітана судна, яке належить
судновласнику-нерезиденту, юридичні особи - резиденти
(посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не
можуть бути використані на цілі, що не пов'язані з виконанням
зобов'язань перед фізичними особами чи капітаном судна, яке
належить судновласнику-нерезиденту. ***** Виплата валюти готівкою фізичним особам здійснюється
через уповноважений банк, в якому відкритий поточний рахунок
юридичної особи - резидента (посередника).

Додаток 1
———————————————————————————————— Заява |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| на відкриття рахунків |Ідентифікаційний номер ДРФО | |——————————————————————————————| |——————————————————————————————| айменування установи банку ______| | _________________________________| | айменування підприємства ________| | _________________________________| | повна і точна назва) | | _________________________________———————————————————————————————— росимо відкрити _________________________________________________
(поточний (основний, додатковий), бюджетний та ін.рахунки)
рахунок на підставі Інструкції N 3 Національного банку України, що
має для нас обов'язкову силу, із змістом Інструкції N 3
ознайомлені. В інших установах банків рахунків _________________________________________________________________
не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах __________________________________________________________________

банків відкриті)
Керівник (посада) (Підпис прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер (Підпис прізвище, ініціали)
"___"________ 199_ р.
М.п. ————————————————————————————————————————————————————————————————— Відмітки банку
Відкрити _________ рахунок Документи на оформлення ______________________________ відкриття рахунку та
(поточний, бюджетний та здійснення операцій за

ін.рахунки) рахунком перевірив
Дозволяю ерівник (Підпис)
Дата відкриття рахунку
"___"_________ 199_ р. ————————————————————————————— бал.рахунку|N особов.рахунку ————————————+———————————————— Головний (Підпис) | бухгалтер | —————————————————————————————
( Додаток N 1 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 )

Додаток 2
Картка з зразками підписів та відбитком печатки Відмітка банку
Дозвіл на прийняття зразків підписів —————————————————— Головний бухгалтер |Ідентифікаційний| (чи його заступник) (підпис) |код за ЄДРПОУ | |Ідентифікаційний| |номер ДРФО | |————————————————| ласник рахунку ____________________________—————————————————| "___"_______ 19__ р. повна назва) ______________________________ | дреса _____________________________________ | ел. N _____________________________________—————————————————| Інші відмітки | Коди | азва вищестоящої організації ______________|————————————————+————————————————————— міністерство, відомство, центральна _______| | ___________________________________________|————————————————+————————————————————— ооперативна чи громадська організація) ____| | ___________________________________________|————————————————+————————————————————— азва установи банку _______________________| | ___________________________________________—————————————————+————————————————————— ісцезнаходження установи банку _____________________________| —————————————————+————————————————————— —————————————————| аводимо зразки підписів та печатки, які —————————————————+————————————————————— росимо вважати обов'язковими при здійсненні | перацій за рахунком. —————————————————| —————————————————+————————————————————— еки та інші розпорядження за рахунком | __________ просимо вважати дійсними в | азі наявності на них одного першого і | дного другого підписів. —————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ___________________________________________
(найменування власника рахунку) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— осада ________________________|Прізвище, ім'я|Зразок підпису| Зразок печатки ______________________________|та по батькові| | ——————————————————————————————+——————————————+——————————————| ерший | ____________ | ____________ | ідпис | | | ——————————————————————————————+——————————————+——————————————| ругий | ____________ | ____________ | ідпис | | | ————————————————————————————————————————————————————————————— ісце для печатки вищестоящої Строк повноважень і підписи
організації, що засвідчила службових осіб, які тимчасово
повноваження та підписи користуються правом першого Керівник _________ чи другого підписів, 2 засвідчуємо: Головний бухгалтер ________
Повноваження та підписи керівника та головного

бухгалтера, які діють відповідно до Статуту

(Положення), засвідчую ______________________________________________

(посада і підпис керівника чи заступника

керівника вищестоящої організації).
Посвідчувальний напис нотаріуса 1 (форма N 52) ————————————————————————————————— Видані грошові чеки ___"___________ 199_ р. Я, державний ————————————————————————————————— приватний) нотаріус _________________ дата |з N |до N |дата |з N |до N (прізвище, ініціали) —————+————+—————+—————+————+————— отаріальної контори (нотаріального —————+————+—————+—————+————+————— кругу) ______________________________ | | | | | асвідчую справжність підпису ________ | | | | | _____________________________________ —————+————+—————+—————+————+————— посада, найменування юридичної особи, —————+————+—————+—————+————+————— _____________________________________ | | | | | прізвище, ім'я та по батькові | | | | | ____________________________________, | | | | | представника) —————+————+—————+—————+————+————— кий зроблено у моїй присутності. —————+————+—————+—————+————+————— собу представника встановлено, —————+————+—————+—————+————+————— овноваження його перевірено. —————+————+—————+—————+————+————— ареєстровано в реєстрі за N ________ | | | | | тягнуто _____________________________ | | | | | (державного мита, плати) | | | | | | | | | | Державний, приватний) нотаріус ______ ————————————————————————————————— печатка (підпис) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ------------------------------ 1 Вимагається за рахунками підприємств, організацій та
фізичних осіб, якщо повноваження і підписи не засвідчені
вищестоящою організацією. 2 Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у
випадках, передбачених пунктами 7.16-7.17 Інструкції.
( Додаток N 2 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 )

Додаток 3
Поточний рахунок в іноземній валюті
громадянина України
Відкрити поточний рахунок
N _______________________
в _______________________
(найменування валюти) _____________________________
(підписи службових осіб банку)
"___"_______________ 199_ р.
Заява
від _____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові) аспорт, серія ____ N _____________, виданий _____________________
(інший документ, що засвідчує особу) (ким і коли) ________________________________________________________________,
Ідентифікаційний номер ДРФО _____________________________________.
Прошу відкрити поточний рахунок у ________________________________

(найменування валюти) а моє ім'я.

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або
уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися
рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі,
вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього
рахунку прошу надсилати за адресою ________________________________________________________________.
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
"___"___________ 199_ р. _________________________________

(підпис власника рахунку)
Інформація для клієнта.
На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб -
громадян України зараховуються: - готівкова валюта; - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами, які надіслані
з-за кордону на ім'я власника рахунку; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України; - валюта, одержана з-за кордону як оплата праці, премії,
призи, авторські гонорари від юридичної особи-нерезидента; - валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону
власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в
Україну; - валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням
юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента
(посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів,
договорів), за якими передбачено отримання резидентами України
гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів із-за
кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо
згідно з чинним законодавством України; - валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою
(резидентом чи нерезидентом) з власного рахунку в іноземній
валюті. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням
фізичної особи - громадянина України чи за його дорученням
проводяться такі операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245
( v0390500-96 ); - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України
( v_381500-93 ); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної
особи - громадянина України; - перерахування на власний поточний рахунок в іншому
уповноваженому банку України чи на вкладний рахунок; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України).
( Додаток N 3 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 )

Додаток 4
Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - іноземця
(резидента чи нерезидента), особи без громадянства та громадянина
України - нерезидента.
Відкрити поточний рахунок
N _____________________ _____________________________________
в _____________________ (назва установи уповноваженого банку)
(найменування валюти)
______________________________
(підписи службових осіб банку)
"___"_________ 199_ р.
Заява ід _____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові) аспорт, серія _____ N ____________, громадянство ________________
(інший документ, що засвідчує особу) _________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер ДРФО _____________________________________.
(для іноземців-резидентів та осіб без громадянства - резидентів)
Прошу відкрити поточний рахунок у ________________________________

(найменування валюти) а моє ім'я.
Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або
уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися
рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, і я
вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього
рахунку прошу надсилати за адресою _________________________________________________________________
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
"___"________ 199_ р. _________________________

(підпис власника рахунку)
У разі потреби комерційний банк може виготовляти та
використовувати запропоновану форму заяви двома мовами
(українською та іноземною).
Інформація для клієнта
На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи -
іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства, а
також громадянина України - нерезидента зараховується: - валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України; - готівкова валюта, яка ввезена на територію України і
зареєстрована митною службою в митній декларації при в'їзді в
Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого
банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок); - валюта за платіжними документами, ввезеними на територію
України власником рахунку і зареєстрованими митною службою при
в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка
уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на
рахунок); - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, одержана як оплата праці, премії, призи чи
авторські гонорари в Україні згідно з чинним законодавством
України; - валюта, яка перерахована у межах України іншою фізичною
особою-іноземцем з власного рахунку в іноземній валюті
(перерахування іноземцем-резидентом валюти на рахунок нерезидента
здійснюється тільки за наявності підтвердження джерел походження
цією валюти). З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням
власника чи за його дорученням проводяться такі операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245
( v0390500-96 ); - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України
( v_381500-93 ); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування на власний поточний рахунок в іншому
уповноваженому банку чи на інший вкладний рахунок; - перерахування в межах України на поточний рахунок іншої
фізичної особи - резидента чи нерезидента; - перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок
юридичної особи-резидента як інвестиція згідно з чинним
законодавством України; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України).
( Додаток N 4 в редакції Постанови Нацбанку N 403 ( z0703-98 ) від
30.09.98 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: