open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
Л И С Т
N 120 від 27.05.96 Зареєстровано в юридичному

м.Київ департаменті Нацбанку

27 травня 1996 р.
vd960527 vn120 за N 365
Кримському республіканському,

обласним управлінням Національного

банку України

Промінвестбанку

Банку "Україна" АК

Укрсоцбанку

Ощадбанку

Комерційним банкам

Асоціації українських банків

ОПЕРУ НБУ

Центру міждержавних розрахунків

Центральній розрахунковій палаті

Центральному сховищу
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

від 27 травня 1996 року

N 120
( Лист втратив чинність на підставі Листа Нацбанку

N 12-116/801 ( v_801500-96 ) від 20.06.96 )

Доповнення N 2 до Плану рахунків

бухгалтерського обліку банків України

Вносяться зміни і доповнення до Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( v0332500-95 ).
У розділі I "Фонди банків" відкрити рахунок: N 014 "Зношення орендованих основних засобів" - пасивний. Призначення рахунку: облік зношення основних засобів,
отриманих у фінансову оренду. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого банком
зношення основних засобів, отриманих у фінансову оренду, у
кореспонденції з рахунком N 990. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованого зношення
основних засобів у разі переходу їх у власність орендаря, у
кореспонденції з рахунком N 015. В аналітичному обліку ведеться загальний рахунок.
У розділі V "Іноземна валюта та розрахунки за іноземними
операціями", підрозділ "Кредитні розрахункові операції банків у
іноземній валюті" літ."д" "операції з монетарними металами"
вводиться рахунок N 053 "Позиція банку щодо монетарного металу" -
пасивний. Призначення рахунку: облік вартості монетарних металів,
придбаних Державною скарбницею НБУ та уповноваженими банками за
умови наявності у останніх відповідних ліцензій Національного
банку України. Облік здійснюється згідно з фіксингом цін, який
встановлюється Асоціацією Лондонського ринку дорогоцінних металів. Залишок рахунку відображає вартість монетарних металів і має
бути тотожним залишкам рахунків N 051 "Монетарні метали", N 938
"Рахунок контрвартості позиції монетарного металу у національній
валюті". За кредитом рахунку проводяться суми вартості у разі
оприбуткування монетарних металів. За дебетом рахунку проводяться суми списання монетарних
металів у разі надходження сплати вартості під час їх реалізації. В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки. Переоцінка залишків за рахунками здійснюється згідно з
діючими правилами. З розділу IV "Дорогоцінні метали" в V розділ підрозділ
"Кредитні і розрахункові операції банків в іноземній валюті",
літ."д" "операції з монетарними металами" переноситься рахунок
N 051 "Монетарні метали".
У розділі V "Іноземна валюта та розрахунки за іноземними
операціями" підрозділі "Кредитні і розрахункові операції
резидентів (підприємств, організацій та населення) в іноземній
валюті", підрозділі "Кредитні і розрахункові операції банків у
іноземній валюті" літ."а" "Рахунки до запитання" вводяться
рахунки: N 203 "Транзитний кореспондентський рахунок для сум у вільно
конвертованій валюті, що не були підтверджені протягом робочого
дня" - пасивний; N 204 "Транзитний кореспондентський рахунок для сум у
неконвертованій валюті, що не були підтверджені протягом робочого
дня" - пасивний. Відкриваються на балансі установ Національного банку України
у розрізі валют для кожної банківської установи (учасника
розрахунків через мультивалютну систему електронних платежів),
якій відкрито кореспондентський рахунок в іноземній валюті в
Центрі міждержавних розрахунків НБУ. За кредитом рахунку враховуються суми, за якими не надійшло
електронне підтвердження від банку-одержувача коштів. За дебетом рахунку не пізніше наступного робочого дня
здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне
підтвердження від банку-одержувача та зарахування на
кореспондентський рахунок банку-одержувача. Залишків за рахунками за станом на 1 січня не повинно бути. N 201 "Кореспондентські рахунки установ Національного банку
України у вільно конвертованій валюті у Центрі міждержавних
розрахунків" - активно-пасивний. N 202 "Кореспондентські рахунки установ Національного банку
України у неконвертованій валюті у Центрі міждержавних
розрахунків" - активно-пасивний. Відкриваються на балансі установ НБУ в розрізі іноземних
валют. Призначення рахунків: проведення міжбанківських валютних
операцій Центру міждержавних розрахунків НБУ в іноземній валюті
через мультивалютну систему електронних платежів. За кредитом рахунків проводяться суми, списані з рахунків
Центру міждержавних розрахунків НБУ. За дебетом рахунків проводяться суми, що зараховуються на
рахунки в Центрі міждержавних розрахунків НБУ. Залишків на рахунках на кінець робочого дня не повинно бути.
Рахунки N 190 "Операції з цінними паперами резидентів у
вільно конвертованій валюті", N 187 "Операції з цінними паперами
резидентів у неконвертованій валюті", N 186 "Операції з цінними
паперами нерезидентів у неконвертованій валюті" та N 189 "Операції
з цінними паперами нерезидентів у вільно конвертованій валюті" -
вважати активними.
У розділі VII "Розрахунки з державним бюджетом та бюджетними
організаціями" змінюється назва та характер рахунку N 124 "Кошти
Головного управління Державного казначейства України" - пасивний.
Виключаються рахунки:
N 123 "Бюджетні рахунки для фінансування державного контракту
"Урожай-95"; N 126 "Бюджетні рахунки для фінансування державного контракту
на поставку у державні ресурси сільгосппродукції і сировини"; N 127 "Бюджетні рахунки для розрахунків за державним
контрактом на поставку у державні ресурси сільгосппродукції і
сировини"; N 128 "Погашення бюджетної позички, наданої для фінансування
держконтракту на сільгосппродукцію в 1994 р."
У розділі VIII "Розрахунки з кредитними установами"
змінюється назва і характер рахунку N 160 "Транзитний
кореспондентський рахунок для сум, що не були підтверджені
банком-одержувачем коштів" - активно-пасивний. Відкривається на балансі регіональних розрахункових палат та
регіональних управлінь Національного банку України. Призначення рахунку: облік сум, що не були підтверджені
банком-одержувачем коштів. Відкривається для кожної банківської установи, якій відкрито
кореспондентський рахунок у регіональному управлінні Національного
банку України. За кредитом рахунку враховуються суми, за якими не надійшло
електронного підтвердження від банку-одержувача коштів. За дебетом рахунку здійснюється перерахування сум, за якими
надійшло електронне підтвердження від банку-одержувача коштів та
зарахування на кореспондентський рахунок банку-одержувача. Аналогічно за дебетовим рахунком. Залишків за рахунком N 160 за станом на 1 січня не повинно
бути.
Відкривається рахунок N 175 "Транзитний кореспондентський
рахунок для сум, що не були підтверджені регіональною
розрахунковою палатою - одержувачем коштів" - активно-пасивний. Відкривається для кожної регіональної розрахункової палати. Відкривається на балансі регіональних розрахункових палат та
регіональних управлінь Національного банку України. Призначення рахунку: облік сум, що не були підтверджені
регіональною розрахунковою палатою - одержувачем коштів. За кредитом рахунку враховуються суми, за якими не надійшло
електронне підтвердження від регіональної розрахункової палати -
одержувача коштів. За дебетом рахунку здійснюється перерахування сум, за якими
надійшло електронне підтвердження від регіональної розрахункової
палати - одержувача коштів та зарахування на рахунок N 873
регіональної розрахункової палати - одержувача коштів. Аналогічно за дебетовим рахунком. Залишків за рахунком N 175 за станом на 1 січня не повинно
бути.
У розділі XI "Кредитні і розрахункові операції підприємств,
організацій та громадян" вилучаються рахунки: N 621 "Несплачена в строк заборгованість за короткостроковими
позичками після закінчення дії договору"; N 626 "Несплачені в строк відсотки за короткостроковими
позичками після закінчення дії договору".
Змінюється назва рахунків: N 620 "Несплачена в строк заборгованість за короткостроковими
позичками"; N 625 "Несплачені в строк відсотки за короткостроковими
позичками".
В розділі XIII "Кошти і операції громадських організацій"
відкривається рахунок: N 709 "Відродження духовних скарбів України" - пасивний. На рахунок "Відродження духовних скарбів України" приймаються
добровільні внески громадян, громадських організацій та
підприємств усіх форм власності в національній і іноземній валюті,
ювелірні та інші вироби із дорогоцінних металів.
Для обліку коштів, що надходять, в установах Національного
банку відкриваються такі рахунки:
- в регіональних управліннях Національного банку України:

- для обліку надходжень в національній валюті - поточні

субрахунки на балансовому рахунку N 709;
- в операційному управлінні Національного банку України
(252007, Київ-7, Інститутська,9):

- для обліку надходжень в національній валюті -

централізований рахунок N 709900;
Поточні субрахунки відкриваються без спеціальних заяв. Приймання коштів здійснюється всіма комерційними банками.
Операції з приймання коштів банками здійснюються безкоштовно. Вироби з дорогоцінних металів приймаються на інкасо в
порядку, викладеному в Інструкції Національного банку України з
організації емісійно-касової роботи, а зарахування коштів на
централізований рахунок проводиться за надходженням від Державної
скарбниці суми вартості прийнятих на інкасо виробів. Операції за внесками повинні контролюватись головним
бухгалтером установи банку або його заступником (начальником
операційного відділу). Відповідальному виконавцю забороняється одноосібно приймати
документи на внесення і перерахування коштів безпосередньо від
клієнтів. В операційному приміщенні установи банку на видному місці має
бути вся необхідна інформація з питання приймання коштів. Внесення грошей у банк готівкою здійснюється за оголошенням
про внесення готівки, в якому вказуються дані особи чи установи,
що вносить гроші. Відповідальному виконавцю банку дозволяється за
згодою вносителя у присутності контролюючого працівника банку
заповнювати оголошення про внесення готівки. При цьому вноситель
розписується в реквізиті "Підпис вносителя". Заповнене оголошення передається контролюючому працівнику,
який перевіряє правильність заповнення оголошення, візує
оголошення у верхньому лівому куті і записує суму внеску в касовий
журнал. Після цього оголошення з квитанцією і ордером передається
в касу. Касир перевіряє наявність і тотожність підписів
операційних працівників наявним у нього зразкам; викликає особу,
яка вказана в оголошенні, і приймає гроші. Квитанція про приймання
коштів віддається вносителю. Ордери оголошень на прийняті гроші надходять до контролюючого
працівника, який веде касовий журнал за внесками. Перевіривши ідентичність підпису касира, цей працівник робить
відмітку в касовому журналі про повернення ордера і записує суму
внеску в спеціальній книзі контрольного обліку операцій, за
рахунком "Відродження духовних скарбів України". Ця книга заводиться на весь період дії даного фонду. При звірці касою оборотів за приходом враховуються записи в
касовому журналі за даним фондом. Платіжні доручення на перерахування коштів у фонд з рахунків
суб'єктів господарської діяльності, а також заяви для списання з
рахунків вкладників подаються платником контролюючому працівнику,
який записує суму у вищезазначену книгу, візує перший примірник
доручення чи оголошення і направляє клієнта з дорученням чи заявою
до відповідального виконавця, що веде рахунок платника. Один
примірник доручення або меморіального ордера з підписом і штампом
банку видається клієнту відповідальним виконавцем. Внески в готівковій іноземній валюті установи банків
приймають на підставі прибуткового валютного ордера, копія якого
видається вносителю. Установи комерційних банків перераховують кошти фонду в
національній валюті на поточні субрахунки в регіональні установи
НБУ в день їх надходження. Регіональні управління НБУ перераховують вищезазначені кошти
в національній валюті в ОПЕРУ НБУ на рахунок N 709900 в останній
робочий день тижня. Установи комерційних банків перераховують кошти в іноземній
валюті в ОПЕРУ НБУ в день їх надходження: - у вільно конвертованій валюті на рахунок N 178900; - у неконвертованій валюті на рахунок N 179200.
В розділі XIV "Внески, депозити, рахунки громадян" змінюється
назва рахунків: N 713 "Вклади і депозити підприємств, організацій з державною
формою власності строком до 1 місяця"; N 714 "Вклади і депозити підприємств, організацій з
недержавною формою власності строком до 1 місяця"; N 681 "Вклади громадян строком від 1 до 6 місяців"; N 683 "Вклади і депозити підприємств, організацій з державною
формою власності строком від 1 до 6 місяців"; N 684 "Вклади і депозити підприємств, організацій з державною
формою власності строком більше 1 року"; N 685 "Вклади і депозити підприємств, організацій з
недержавною формою власності строком від 1 до 6 місяців"; N 686 "Вклади і депозити підприємств, організацій з
недержавною формою власності строком більше 1 року".
Відкриваються рахунки: N 756 "Вклади громадян строком від 6 до 12 місяців" -
пасивний. N 757 "Вклади і депозити підприємств, організацій з державною
формою власності строком від 6 до 12 місяців" - пасивний. N 758 "Вклади і депозити підприємств, організацій з
недержавною формою власності від 6 до 12 місяців" - пасивний. Характеристика рахунків викладена в п.110 "Тимчасових
вказівок щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України". N 759 "Кошти, розміщені на депозити в комерційних банках" -
активний. Відкривається на балансі Української міжбанківської валютної
біржи. Призначення рахунку: облік коштів, які розміщені на депозиті
в комерційних банках. За дебетом рахунку проводяться суми, розміщені на депозитах в
комерційних банках (рахунок N 714, N 685, N 686, N 758).
За кредитом рахунку проводяться суми, які повернені
комерційними банками. В аналітичному обліку ведуться рахунки за кожним банком, в
якому розміщений депозит.
У розділі XV "Довгострокові вклади і кредити" виключаються
рахунки: N 781 "Несплачена в строк заборгованість за довгостроковими
позичками після закінчення дії договору"; N 786 "Несплачені в строк відсотки за довгостроковими
позичками після закінчення дії договору".
Змінюється назва рахунків: N 780 "Несплачена в строк заборгованість за довгостроковими
позичками"; N 785 "Несплачені в строк відсотки за довгостроковими
позичками".
У розділі XX "Розрахунки між банками" змінюється назва та
характеристика рахунку N 872 "Транзитний рахунок для початкових
операцій з кореспондентськими рахунками банків" -
активно-пасивний. Відкривається на балансі регіональних розрахункових палат. Призначення рахунку: облік початкових операцій установ
банків, що обслуговуються регіональною розрахунковою палатою. За кредитом рахунку проводяться програмно суми, списані з
технічного кореспондентського рахунку банку-платника і надіслані
за призначенням регіону банку-одержувача (міжрегіональні) чи
банку-одержувача (внутрішньорегіональні). За дебетом рахунку здійснюється списання сум після отримання
з банку-одержувача (у разі внутрішньорегіонального платежу) або з
регіональної розрахункової палати - одержувача (у разі
міжрегіонального платежу) підтвердження про отримання платежу.
Якщо підтвердження протягом банківського дня не надійшло,
перерахування сум здійснюється на рахунок непідтверджених сум
одержувача (рахунок N 175 для регіональної розрахункової палати -
одержувача або рахунок N 160 для банку-одержувача). Залишків за рахунком N 872 на кінець робочого дня не повинно
бути.
У розділі XXII "Основні кошти і господарські витрати": Змінюється назва та характеристика рахунку N 924 "Машини,
обладнання та інші засоби, передані в фінансову оренду (лізинг)" -
активний. Призначення рахунку: облік вартості машин, обладнання та
інших засобів, переданих в фінансову оренду (лізинг). За дебетом рахунку в кореспонденції з рахунками NN 920, 921
відображається вартість машин, обладнання та інших основних
засобів, переданих в фінансову оренду. За кредитом рахунку в кореспонденції з рахунком N 015
списується вартість машин, обладнання та інших основних засобів
після закінчення дії договору оренди. Аналітичний облік ведеться в інвентарних картках та окремому
журналі, який має містити такі дані, як назву орендаря, термін
оренди та інші необхідні дані.
Вводяться рахунки:
N 926 "Майно в оренді" - активний. Призначення рахунку: облік майна в оренді. За дебетом рахунку в кореспонденції з рахунком N 990
відображається вартість майна, отриманого орендарем в оренду. За кредитом рахунку списується вартість майна при закінченні
дії договору оренди. Аналітичний облік ведеться в інвентарних
картках та окремому журналі, який має містити такі дані, як назва
орендодавця, термін оренди та інші необхідні дані.
Рахунок N 990 "Заборгованість за майно в оренді" - пасивний. Призначення рахунку: облік заборгованості за майно, отримане
в оренду. За кредитом рахунку в кореспонденції з рахунком N 926
відображається вартість заборгованості за майно, отримане в
оренду. За дебетом рахунку здійснюється погашення заборгованості за
майно в оренді. В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за
орендодавцями.
Рахунок N 938 "Рахунок контрвартості позиції монетарного
металу у національній валюті" (активний). Призначення рахунку: облік вартості монетарних металів та
операцій, що здійснюються з ними у межах відповідних ліцензій
Національного банку України та його окремих вказівок. Рахунок відкривається для Державної скарбниці та в
уповноважених банках у разі наявності в останніх відповідних
ліцензій Національного банку України. Облік здійснюється згідно з
фіксингом цін, який встановлюється Асоціацією Лондонського ринку
дорогоцінних металів у національній валюті. За дебетом рахунку відображається вартість придбаних
афінованих монетарних металів. За кредитом рахунку відображається вартість проданих
афінованих монетарних металів. В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки. Переоцінка залишків за рахунком здійснюється згідно з діючими
правилами.
Позабалансові рахунки:
У розділі II "Забезпечення" змінюється назва та
характеристика рахунку N 9924 "Машини, обладнання та інші основні
засоби, отримані в оперативну оренду". Призначення рахунку: облік машин, обладнання та інших
основних засобів, отриманих в оперативну оренду. За прибутком рахунку проводиться вартість машин, обладнання
та інших основних засобів, отриманих в оперативну оренду на
підставі укладених угод. За видатком рахунку списується вартість машин, обладнання та
інших основних засобів, повернених орендодавцю. В аналітичному обліку ведуться окремі особові рахунки за
кожною угодою в розрізі орендодавців.
Заступник Голови Правління В.М.Кравець

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: