open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 150 від 27.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

30 травня 1996 р.
vd960527 vn150 за N 258/1283
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

служби статистики

N 290 ( z1310-15 ) від 12.10.2015 }
Про затвердження Інструкції про порядок

обліку пасажирів, що перевозяться

громадським транспортом на маршрутах
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінстату

N 217 ( z0386-97 ) від 20.08.97 )

Відповідно до Державної програми переходу України на
міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року N 326
( 326-93-п ), з метою забезпечення достовірності інформації про
обсяги пасажирських перевезень на маршрутах громадським
транспортом, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розроблену Мінстатом України за участю
ДержавтотрансНДІпроекту та Мінтрансу України Інструкцію про
порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом
на маршрутах, та ввести її у дію, починаючи з 1 липня 1996 року
(додається). 2. Управлінню статистики транспорту та зв'язку (Голуб О.В.): - здійснювати методологічне керівництво з питання обліку і
звітності маршрутних пасажирських перевезень громадським
транспортом; - подати у п'ятиденний термін заявку на виготовлення тиражу
Інструкції Київському малому поліграфічному підприємству "Друкар". 3. Економічному управлінню (Єрофєєва Н.В.) здійснити
фінансування виготовлення тиражу Інструкції, створення програмного
забезпечення для виконання розрахунків. 4. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики своєчасно довести до відома керівництва
підприємств громадського транспорту цей наказ та Інструкцію про
порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом
на маршрутах, здійснити збір інформації і розрахунки. Затверджені
коефіцієнти співвідношення безплатних і платних пасажирів довести
до відома підприємств громадського транспорту до 20 вересня п.р.
Виконувати подальший контроль за правильністю застосування цих
коефіцієнтів. 5. Дніпропетровському обласному управлінню статистики
(Білоус Л.Г.) до 1 вересня п.р. створити програмне забезпечення
механізованої обробки інформації і розрахунків з цього питання. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Арендаря В.П.
Міністр М.І.Борисенко

Затверджено

наказом Мінстату України

від 27.05.96 р. N 150

Інструкція

про порядок обліку пасажирів, що перевозяться

громадським транспортом на маршрутах

1. Загальні положення
Інструкція про порядок обліку пасажирів, що перевозяться
громадським транспортом на маршрутах (надалі - Інструкція),
встановлює єдиний порядок обліку кількості перевезених пасажирів
(включаючи тих, які користуються правом безплатного та пільгового
проїзду) та пасажирообороту громадського транспорту (автобусів,
тролейбусів, трамваїв) у міському, приміському та міжміському
сполученні. Інструкція розроблена з урахуванням чинного законодавства
України, нових економічних умов діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності різних форм власності, що виконують
пасажирські перевезення.
2. Галузь використання
Інструкція застосовується: - суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності -
юридичними і фізичними особами, що виконують пасажирські
перевезення (надалі - підприємство), - щодо обліку і звітності
кількості перевезених пасажирів і пасажирообороту за видами
сполучення (міське, приміське, міжміське); - організаціями та установами, які згідно з чинним
законодавством видають посвідчення з правом безплатного або
пільгового проїзду громадським транспортом окремим категоріям
громадян України, - щодо звітності про кількість таких осіб; - регіональними органами державної статистики - щодо
розрахунку коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно
перевезених пасажирів і платних пасажирів у загальному обсязі
пасажирських перевезень за видами сполучення для підприємств
громадського транспорту.
3. Нормативні посилання
В Інструкції наведено посилання на нормативну документацію та
видання: - Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни і визначення
(ДСТУ 26-10-94), - Глосарій з статистики транспорту (ЄВРОСТАТ, ЄКМТ, ЄЕК ООН -
1994 рік), - Правила перевезення пасажирів і багажу автомобільним
транспортом в УРСР (Київ - 1979 рік), - Закон України "Про транспорт" від 10.11.94 р. N 232/94-ВР, - Закон України "Про дорожній рух" від 30.07.93 р. N 3353-12, - постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.95 N 109
( 109-95-п ) "Про уточнення повноважень центральних органів
державної виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим та
виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення".
4. Основні терміни, які використовуються,

та їх тлумачення
Автобус - механічний дорожній транспортний засіб для
перевезення пасажирів, який має більше дев'яти місць сидіння
(включаючи місце водія). Тролейбус - дорожній транспортний засіб для перевезення
пасажирів, який з'єднаний з електричним дротом та не пересувається
по коліях. Трамвай - дорожній транспортний засіб для перевезення
пасажирів, який з'єднаний з електричним дротом або приводиться у
рух за допомогою дизельного двигуна та пересувається по коліях. Пасажир - особа, яка здійснює поїздку у дорожньому
транспортному засобі (за винятком водія та іншого персоналу по
обслуговуванню пасажирів). Поїздка - перебування пасажира у дорожньому транспортному
засобі для пересування з одного місця в інше. Маршрут - заздалегідь визначений шлях проходження
пасажирського дорожнього транспортного засобу між визначеними та
відповідно обладнаними пунктами. Маршрутні пасажирські перевезення - переміщення людей і
багажу за допомогою транспорту за встановленими маршрутами. Міські перевезення - перевезення пасажирів і багажу в
міському сполученні за міським тарифом. Приміські перевезення - перевезення пасажирів і багажу в
приміському сполученні, де діють приміські тарифи та довжина
маршруту не перевищує 50 км. Міжміські перевезення - перевезення пасажирів у міжміському
сполученні на внутрішньообласних і міжобласних маршрутах, довжина
яких перевищує 50 км, за міжміським тарифом. Квиток (талон) - документ, який надає право пасажира за
оплату користуватися автобусом (трамваєм, тролейбусом). Разовий
квиток (талон) надає право на одну поїздку у одному виді
транспорту, абонементний квиток надає право на користування одним
або більше видами громадського транспорту протягом дії цього
квитка (вказано у квитку). Середня дальність поїздки - середньоарифметичне значення всіх
відстаней поїздок пасажирів. Тариф - розмір ставки оплати за перевезення пасажирів
(багажу).
5. Одиниця виміру і момент обліку
Одиницею виміру пасажирських перевезень є поїздка пасажира.
По кожному разовому квитку враховується одна поїздка, по
абонементному квитку - відповідно половина пасажиропоїздок у
напрямку "туди" і половина - "назад". Моментом обліку пасажирських перевезень є дата продажу
квитка. При перевезенні пасажирів за абонементними квитками вся
кількість поїздок враховується у звітному періоді дії цього
квитка. При перевезенні осіб на підставі посвідчень, які надають
право безплатного проїзду громадським транспортом, кількість
поїздок розподіляється рівномірно протягом року дії цього права за
місяцями.
6. Порядок обліку кількості перевезених

пасажирів і пасажирообороту
Кількість перевезених пасажирів і пасажирооборот автобусами
(тролейбусами, трамваями) визначається окремо за кожним видом
сполучення - міським, приміським, міжміським.
6.1. Міське сполучення. Кількість перевезених пасажирів у міському сполученні
дорівнює сумі кількості перевезених пасажирів за разовими квитками
(талонами), абонементними квитками та кількості пасажирів з правом
безплатного проїзду. При цьому: - кількість перевезених пасажирів за разовими квитками
(талонами) на одну поїздку визначається діленням виручки від
продажу разових квитків на затверджений органом місцевої
виконавчої влади для цього виду громадського транспорту тариф або
на єдиний тариф для всіх видів транспорту; - кількість перевезених пасажирів за абонементними квитками
визначається множенням кількості проданих абонементних квитків на
встановлену кількість поїздок для кожного його типу (додаток N 1); - кількість перевезених пасажирів за посвідченнями, що
надають право безплатного проїзду у громадському транспорті,
визначається відповідно до п.8 цієї Інструкції. Пасажирооборот у міському сполученні визначається множенням
кількості перевезених пасажирів на середню дальність поїздки
пасажира у даному місті окремо для автобусних, тролейбусних та
трамвайних перевезень. Середня дальність поїздки пасажира у
міському сполученні визначається на підставі обстеження
пасажиропотоків окремо на автобусних, тролейбусних і трамвайних
маршрутах за методикою, погодженою із замовником транспорту (не
частіше одного разу на рік) та приймається постійною величиною для
обліку і розрахунків до наступного обстеження.
6.2. Приміське сполучення. Кількість перевезених пасажирів у приміському сполученні
визначається як сума перевезених пасажирів за разовими квитками
(талонами), абонементними квитками та пасажирів з правом
безплатного проїзду. При цьому: - кількість перевезених пасажирів за разовими квитками
(талонами) на одну поїздку визначається діленням пасажирообороту
на середню дальність поїздки пасажира у приміському сполученні; - кількість перевезених пасажирів за абонементними квитками
визначається множенням кількості проданих квитків на встановлену
кількість поїздок на місяць (додаток N 1); - кількість перевезених пасажирів за посвідченнями, що
надають право безплатного проїзду у громадському транспорті у
приміському сполученні, визначається згідно з п.8 цієї Інструкції. Пасажирооборот у приміському сполученні визначається як сума
платного і безплатного пасажирообороту. Платний пасажирооборот визначається діленням виручки від
перевезення пасажирів у приміському сполученні (за винятком
виручки від перевезення багажу) на діючий тариф одного
пасажиро-кілометра у приміському сполученні. Безплатний пасажирооборот визначається множенням кількості
безплатно перевезених пасажирів на середню дальність поїздки
пасажира у приміському сполученні. Середня дальність поїздки
пасажира у приміському сполученні визначається на підставі
обстеження пасажиропотоків на автобусних маршрутах за методикою,
погодженою із замовником транспорту (не частіше одного разу на
рік), та приймається постійною величиною для обліку і розрахунків
до наступного обстеження.
6.3. Міжміське сполучення. Кількість перевезених пасажирів, включаючи тих, що
користуються правом безплатного та пільгового проїзду, приймається
рівною кількості проданих або оформлених квитків. Пасажирооборот
безплатних пасажирів дорівнює сумі добутків кількості перевезених
пасажирів на фактичну дальність кожної поїздки, платних -
визначається діленням виручки від перевезення пасажирів (за
винятком виручки від перевезення багажу та страхового збору) на
діючий тариф за один пасажиро-кілометр, який визначається
Мінтрансом України.
7. Розподіл обсягів перевезень пасажирів між

підприємствами транспорту та видами сполучення
7.1. Якщо у населеному пункті маршрутні автобусні пасажирські
перевезення виконують декілька підприємств, кількість перевезених
пасажирів за разовими квитками (талонами) та абонементними
квитками розподіляється між підприємствами пропорційно виконаній
транспортній роботі рухомого складу, яка визначається множенням
пробігу на маршруті транспортних засобів за марками на загальну
місткість транспортних засобів за марками з урахуванням місць
стояння. 7.2. Якщо у населеному пункті маршрутні пасажирські
перевезення виконують підприємства різних видів транспорту
(автобусні, тролейбусні, трамвайні), кількість перевезених
пасажирів за абонементними квитками на два та більше видів
транспорту розподіляється між підприємствами пропорційно виконаній
транспортній роботі рухомого складу, яка визначається множенням
пробігу на маршруті транспортних засобів за марками на загальну
місткість транспортних засобів за марками з урахуванням місць
стояння.
8. Порядок розрахунку даних про кількість

перевезених пасажирів з урахуванням тих,

що користуються правом безплатного проїзду

у громадському транспорті
8.1. Кількість перевезених пасажирів, які користуються правом
безплатного проїзду у громадському транспорті, визначають за
формулою:

Qбезпл. = Qплатн. х К (1)
Qплатн. - кількість платних пасажирів, тис.

Qбезпл. - кількість безплатних пасажирів, тис.

К - коефіцієнт співвідношення кількості безплатних і платних
пасажирів у загальному обсязі перевезень пасажирів для підприємств
громадського транспорту.
На рівні області визначають такі значення коефіцієнтів
співвідношення безплатних та платних пасажирів: К1 - для міських перевезень в обласному, республіканському
центрах; К2 - для міських перевезень (за винятком обласного або
республіканського центру); К3 - для приміських перевезень.
Загальна кількість перевезених пасажирів (Qзагальн.)
визначається за формулою:

Qзагальн. = Qплатн. + Qбезпл. (2)
8.2. Розрахунки значень коефіцієнтів співвідношення
"безплатних та платних пасажирів" за видами сполучення для
підприємств громадського транспорту (автобусних, тролейбусних,
трамвайних) виконують регіональні управління статистики один раз
на рік на підставі даних діючої державної статистичної звітності
та встановленої середньомісячної частоти поїздок окремих
категорій громадян з правом безплатного проїзду у громадському
транспорті за видами сполучення (додаток N 3). Для працюючих
категорій громадян з правом безплатного проїзду у громадському
транспорті середньомісячна частота поїздок у внутрішньоміському
сполученні дорівнює 60 одиницям, у приміському - 50 одиницям. Для
непрацюючих категорій громадян цей показник визначається
Мінстатом України шляхом анкетного опитування населення не
частіше одного разу на п'ять років і приймається постійною
величиною для обліку і розрахунків до наступного анкетного
опитування. ( Пункт 8.2 в редакції Наказу Мінстату N 217
( z0386-97 ) від 20.08.97 )
8.3. Розрахунки виконують у такій послідовності: 8.3.1. На підставі даних діючої державної статистичної
звітності про чисельність громадян, яким надано право безплатного
проїзду у громадському транспорті у міському і приміському
сполученні, та про чисельність учнів денних сільських
загальноосвітніх шкіл визначається кількість безплатно перевезених
пасажирів за другий квартал поточного року. Якщо за рішенням
місцевої держадміністрації право безплатного проїзду у
громадському транспорті додатково до визначених законодавством
груп населення надано також іншим категоріям громадян, їх
чисельність враховується при виконанні розрахунків. 8.3.2. На підставі даних державної статистичної звітності про
кількість "платних пасажирів", яких перевезено на маршрутах
окремими видами громадського транспорту за другий квартал
поточного року (маршрутними автобусами, маршрутними тролейбусами
та маршрутними трамваями), визначається кількість "платних
пасажирів" всього по регіону, в тому числі у внутрішньоміському
сполученні - окремо в обласному (республіканському) центрі та в
іншій міській місцевості, а також у приміському сполученні. 8.3.3. На підставі одержаних результатів визначаються
коефіцієнти співвідношення обсягів "безплатних і платних
пасажирів" у внутрішньоміському сполученні окремо для обласного
(республіканського) центру та для іншої міської місцевості, а
також у приміському сполученні. Пункт 8.3 в редакції Наказу Мінстату N 217 ( z0386-97 ) від
20.08.97 )
8.4. Одержані коефіцієнти співвідношення затверджуються у
встановленому порядку і доводяться до всіх підприємств
громадського транспорту регіону, які виконують регулярні
(маршрутні) пасажирські перевезення у міському і приміському
сполученні, регіональними управліннями статистики не пізніше
20 вересня звітного року. На підприємствах громадського транспорту вони вводяться у дію
з жовтня звітного року і розповсюджуються до вересня наступного
року включно (до одержання нових затверджених даних). На їх
підставі протягом року підприємства транспорту визначають загальні
обсяги перевезених пасажирів, включаючи безплатних, за формулами
(1) і (2) п.8.1.

Додаток N 1

до Інструкції про порядок обліку

пасажирів, що перевозяться

громадським транспортом на

маршрутах, затвердженої наказом

Мінстату України

від 27.05.96 р. N 150
Встановлена кількість поїздок на місяць

по окремих видах проїзних документів
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | NN | Вид | Кількість | з/п| абонементного квитка | поїздок на місяць,од.| | | | | | | ————+———————————————————————————————————+———————————————————————| 1. |Абонементні квитки для проїзду у | | |міському сполученні: | | 1.1.|одним видом транспорту | 120 | 1.2.|двома видами транспорту (для кож- | | |ного виду транспорту) | 65 | 1.3.|трьома і більше видами транспорту | | |(для кожного виду транспорту) | 55 | 2. |Абонементні квитки для проїзду у | | |приміському сполученні | 50 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 2

до Інструкції про порядок обліку

пасажирів, що перевозяться

громадським транспортом на

маршрутах, затвердженої наказом

Мінстату України

від 27.05.96 р. N 150
Таблиця N 1-пас
Безплатні маршрутні перевезення пасажирів громадським транспортом у міському і приміському сполученні

за __ квартал 199_ року

по ___________________

(регіон)
————————————————————————————————————————————————————————— Категорії осіб з | | Кількість - тис.чол. | правом безплат- | |————————————————————————————————| ного проїзду у | Код |Всього | в тому числі | громадському | ряд |(сума |————————————————————————| транспорті | ка |граф |у місь-|з них - |у сіль-| | |2 і 4) |кій |у облас-|ській | | | |місце- |ному |місце- | | | |вості |центрі |вості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| Всього | 100 | | | | | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| в тому числі: | | | | | | працюючі - всього| 110 | | | | | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| з них за видами | | | | | | транспорту: | | | | | | автобусами | 111 | * | * | * | * | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| тролейбусами | 112 | * | * | * | * | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| трамваями | 113 | * | * | * | * | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| непрацюючі - | | | | | | всього | 120 | | | | | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| з них за видами | | | | | | транспорту: | | | | | | автобусами | 121 | * | * | * | * | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| тролейбусами | 122 | * | * | * | * | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| трамваями | 123 | * | * | * | * | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| учні денних за- | | | | | | гальноосвітніх | | | | | | шкіл у сільській | | | | | | місцевості | 130 | | * | * | | —————————————————+—————+———————+———————+————————+———————| з них за видами | | | | | | транспорту: | | | | | | автобусами | 131 | * | * | * | * | ————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці додатку N 2. ————————————————————————————————————————————————— Середня кількість | Перевезено пасажирів | поїздок у громад- | за квартал (розрахунково)- | ському транспорті | тис.: | за місяць *) - од.:|————————————————————————————| ———————————————————|Всього| в тому числі: | у місько-|у примі- |(сума |—————————————————————| му сполу-|ському | граф |у місь-|з них |у при-| ченні |сполучен-|8 -10)|кому |у об- |місь- | |ні | |сполу- |ласно-|кому | | | |ченні |му |сполу-| | | | |центрі|ченні | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| | | | | | | | | | | | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| | | | | | | * | * | | | | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| | | | | | | | | | | | | 60 | 50 | | | | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| 60 | * | | | | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| 60 | * | | | | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| * | | | | | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| | | | | | | | | | | | | 8 | 6 | | | | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| 8 | * | | | | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| 8 | * | | | | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | * | * | | —————————+—————————+——————+———————+——————+——————| | | | | | | | | | | | | * | 50 | | * | * | | ————————————————————————————————————————————————— Примітка: середня кількість поїздок у громадському транспорті
на місяць встановлена чинним законодавством України.
Продовження додатку N 2

до Інструкції про порядок обліку

пасажирів, що перевозяться

громадським транспортом на

маршрутах, затвердженої наказом

Мінстату України

від 27.05.96 р. N 150
Таблиця N 2-пас
Платні маршрутні перевезення пасажирів

підприємствами громадського транспорту у міському

та приміському сполученні за ___ квартал 199_ року

по _________________________

(регіон)
Види розрахунків:

всього - 01 (сума 02, 03, 04)

в тому числі:

маршрутні автобусні перевезення - 02

маршрутні тролейбусні перевезення - 03

маршрутні трамвайні перевезення - 04
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Код | Перевезено платних пасажирів, тис. | |ряд-|——————————————————————————————————————————| Назва (номер) |ка |Всього | в тому числі: | підприємства | | |——————————————————————————————————| транспорту | | |у міському |з них - |у примісь-| | | |сполученні |у обласному|кому | | | | |центрі |сполученні| ————————————————+————+———————+———————————+———————————+——————————| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————+————+———————+———————————+———————————+——————————| Всього | 10 | | | | | ————————————————+————+———————+———————————+———————————+——————————| в тому числі по | | | | | | підприємствах | | | | | | транспорту: | 11 | | | | | ————————————————+————+———————+———————————+———————————+——————————| | 12 | | | | | ————————————————+————+———————+———————————+———————————+——————————| | 13 | | | | | ————————————————+————+———————+———————————+———————————+——————————| і т.д. | ...| | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження додатку N 2

до Інструкції про порядок обліку

пасажирів, що перевозяться

громадським транспортом на

маршрутах, затвердженої наказом

Мінстату України

від 27.05.96 р. N 150
Таблиця N 3-пас
Розрахунок коефіцієнтів співвідношення кількості

безплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів

у міському і приміському сполученні

по _____________________ у 199_ - 199_ роках

(регіон)
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Перевезено пасажирів, |Коефіцієнт | |Код | тис. |співвідно- | Види сполучення |ряд-|—————————————————————————|шення | |ка |всього| в тому числі: |безплатних і| | |(сума |——————————————————|платних па- | | |граф |платних|безплатних|сажирів - % | | |2 і 3)| | | | | | | | |(гр.3:гр.2) | ————————————————————+————+——————+———————+——————————+————————————| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————+————+——————+———————+——————————+————————————| Всього (сума ряд.110| | | | | | і 120) |100 | | | | * | ————————————————————+————+——————+———————+——————————+————————————| в тому числі: | | | | | | у міському сполу- | | | | | | ченні (сума ряд.111 | | | | | | і 112) |110 | | | | * | ————————————————————+————+——————+———————+——————————+————————————| з нього: | | | | | | в обласному центрі |111 | | | | К1 | ————————————————————+————+——————+———————+——————————+————————————| в інших містах і се-| | | | | | лищах міського типу |112 | | | | К2 | ————————————————————+————+——————+———————+——————————+————————————| у приміському | | | | | | сполученні |120 | | | | К3 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 3

до Інструкції про порядок обліку

пасажирів, що перевозяться

громадським транспортом на

маршрутах, затвердженої наказом

Мінстату України від 27 травня

1996 р. N 150
Середньомісячна частота поїздок окремих категорій громадян з правом безплатного проїзду у громадському транспорті за

видами сполучення
1. У внутрішньоміському сполученні для ветеранів війни та
прирівнених до них за пільгами осіб, пенсіонерів, інвалідів всіх
категорій встановлюється така середньомісячна частота поїздок у
громадському транспорті (одиниць): ————————————————————————————————————————————————————————————————— Регіони України |Обласний (республікан-|Інша міська місцевість |ський) центр | |——————————————————————+—————————————————————— |трамвай|тролей-|авто- |трамвай|тролей-|авто- | |бус |бус | |бус |бус ————————————————————————————————————————————————————————————————— втономна Республіка
Крим 12 13 10 8 8 8
Вінницька 12 13 10 - - 8
Волинська - 15 10 - - 8
Дніпропетровська 12 13 10 8 8 8
Донецька 12 13 10 8 8 8
Житомирська 12 13 10 - - 8
Закарпатська - - 15 - - 8
Запорізька 12 13 10 - - 8
Івано-Франківська - 13 15 - - 8
Київська - - - - 8 8
Кіровоградська - 15 10 - - 8
Луганська 12 13 10 8 8 8
Львівська 15 13 10 - - 10
Миколаївська 12 13 10 - - 8
Одеська 12 13 10 - - 8
Полтавська - 15 10 - 8 8
Рівненська - 15 10 - - 8
Сумська - 13 10 8 - 8
Тернопільська - 15 10 - - 8
Харківська 12 15 10 - - 8
Херсонська - 15 10 - - 8
Хмельницька - 15 10 - - 8
Черкаська - 15 10 - - 8
Чернівецька - 15 10 - - 8
Чернігівська - 15 10 - - 8
м.Київ 15 15 15 - - -
м.Севастополь - 15 10 - - -
2. У приміському автобусному сполученні для ветеранів війни
та прирівнених до них за пільгами осіб, пенсіонерів, інвалідів
всіх категорій середньомісячна частота поїздок дорівнює 6
одиницям, для учнів денних сільських загальноосвітніх шкіл - 5
одиницям.
( Інструкцію доповнено додатком N 3 згідно з Наказом Мінстату
N 217 ( z0386-97 ) від 20.08.97 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: