open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Рішення Ради 96/391/ЄС

"Що формулює серію заходів, спрямованих на створення більш сприятливих умов для розвитку транс-європейських

мереж в енергетичному секторі"

від 28 травня 1996 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство
( 994_017 ) і, зокрема, третій підпункт статті 129d вищевказаного, Враховуючи пропозицію Комісії (1), Враховуючи думку Економічного і Соціального Комітету (2), Враховуючи думку Комітету Регіонів (3), Діючи відповідно до процедури, яка викладена в статті 189з
Договору ( 994_017 ) (4), Беручи до уваги, що створення більш сприятливих умов для
розвитку транс-європейських енергомереж є частиною
великомасштабних заходів, передбачених статтею 129d Договору
( 994_017 ) та Рішенням N 1254/96/ЄС Європейського Парламенту і
Ради від 5 червня 1996 року, що встановлює низку керівних вказівок
стосовно транс-європейських енергомереж ( 994_206 ) (5); __________________

(1) OJ No C 72, 10. 3. 1994, p. 15.

(2) OJ No C 195, 18. 7. 1994, p. 33.

(3) OJ No C 217, 6. 8. 1994, p. 26.

(4) Висновок Європейського Парламенту від 18 травня 1995 (OJ
No C 151, 19.6.1995, p. 232), спільна позиція Ради від 29 червня
1995 року (OJ No C 216, 21.8.1995, p. 38) та Рішення Європейського
Парламенту від 26 жовтня 1995 року (ще не опубліковано в
Офіційному Журналі). (5) Див. сторінку 147 цього Офіційного Журналу.
Беручи до уваги, що заходи для створення внутрішнього ринку в
енергетиці повинні сполучатися з енергетичною стратегією у цілому,
яка не тільки визначає основні критерії та задачі Співтовариства в
цій галузі, але й більш конкретно вказує умови лібералізації ринку
енергетичних продуктів; Беручи до уваги, що створення й розвиток транс-європейських
мереж в енергосекторі повинні сприяти зниженню витрат на
енергопостачання і, таким чином, сприяти більш високому темпу
економічного росту та підвищенню рівня зайнятості і
конкурентоспроможності європейської економіки; Беручи до уваги, що створення більш сприятливих умов повинне
бути спрямоване в основному на стимулювання технічного
співробітництва між організаціями, відповідальними за мережі, а
також на сприяння впровадженню процедури надання дозволів, що
застосовується для проектів по мережах у державах-членах, з метою
скорочення затримань; Беручи до уваги, що для прискорення реалізації проектів
спільного інтересу, визначених Рішенням N 1254/96/ЄС ( 994_206 ),
необхідно надати Співтовариству можливість підтримки фінансових
зусиль на користь таких проектів, відповідно до Регламенту Ради,
що встановлює загальні правила для виділення грантів з фінансової
допомоги Співтовариства в галузі транс-європейських мереж; Беручи до уваги, що інші фінансові інструменти, які є в
розпорядженні Співтовариства, такі як Структурні Фонди,
Європейський інвестиційний Фонд, підтримка з боку Європейського
інвестиційного Банку та програми допомоги для третіх країн, можуть
внести свій внесок, у деяких випадках - вирішальний, у реалізацію
проектів спільного інтересу, визначених Рішенням N 1254/96/ЄС
( 994_206 ),
ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:
Стаття 1
Дане Рішення визначає дії, які повинні бути розпочаті для
створення більш сприятливих умов для реалізації проектів спільного
інтересу, призначених для транс-європейських енергомереж, а також
для взаємодії цих мереж у масштабах усього Співтовариства.
Стаття 2
1. Для того, щоб сприяти створенню більш сприятливих умов для
розвитку транс-європейських енергомереж, Співтовариство надає
величезного значення та підтримує наступні заходи, як необхідні: - реалізацію проектів технічного співробітництва між
організаціями, відповідальними за транс-європейські енергомережі,
які використовуються в належному функціонуванні європейської
об'єднаної системи, про що йдеться в статті 2 Рішення N
1254/96/ЄС ( 994_206 ), - співробітництво між державами-членами шляхом взаємних
консультацій з метою сприяння впровадженню процедур надання
дозволів для проектів по транс-європейських енергомережах для
того, щоб скоротити затримки. 2. Комісія, у тісному співробітництві з відповідними
державами-членами, приймає всі відповідні ініціативи для
забезпечення координування діяльності, викладені в пункті 1.
Стаття 3
Для того, щоб сприяти створенню більш сприятливого
фінансового клімату для розвитку транс-європейських енергомереж,
Співтовариство: 1. може надавати фінансову допомогу як частину дій по
транс-європейських енергомережах. Ці заходи повинні бути схвалені
Комісією відповідно до Регламенту Ради, що встановлює загальні
правила для виділення грантів фінансової допомоги Співтовариства в
області транс-європейських мереж; 2. буде враховувати проекти спільного інтересу, що визначені
Рішенням N 1254/96/ЄС ( 994_206 ), при наданні допомоги зі своїх
Фондів, фінансових інструментів та програм, що застосовуються до
цих мереж, у рамках їхніх власних правил та цілей.
Стаття 4
При впровадженні заходів, про які йдеться в статті 2, Комісії
допомагає Комітет, заснований статтею 9 (1) Рішення N 1254/96/ЄС
( 994_206 ), відповідно до процедури, встановленої в статті 9 (2)
та (3) цього Рішення.
Стаття 5
Кожні два роки Комісія складає звіт щодо впровадження цього
Рішення, який вона подає до Європейського Парламенту, Ради,
Економічного і Соціального Комітету та Комітету Регіонів.
Стаття 6
Це Рішення адресоване державам-членам.
Здійснено в Брюсселі, 28 березня 1996 року.
Від імені Ради Президент
А.Кло
Офіційний журнал No. L 161, 29/06/1996 p. 0154 - 0155
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: