open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 50 від 28.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 червня 1996 р.
vd960528 vn50 за N 268/1293

Про затвердження лімітів добування диких парнокопитних

тварин в сезон полювання 1996-1997 років
( Зміни до Наказу не внесені. Додатково див.

Наказ Мінекобезпеки

N 105 ( z0555-96 ) від 11.09.96 )

Відповідно до Закону України "Про тваринний світ" ( 3041-12 )
та з метою раціонального використання мисливського фонду,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити подані Міністерством лісового господарства
України ліміти добування диких парнокопитних тварин в сезон
полювання 1996-1997 років, що додаються. 2. Управлінню біологічних та земельних ресурсів (Чепков В.М.)
зареєструвати даний наказ в Міністерстві юстиції України та
передати Міністерству лісового господарства України для видачі
ліцензій на відстріл визначеної кількості диких парнокопитних
тварин. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Управління біологічних та земельних ресурсів Чепкова В.М.
Перший заступник Міністра В.Я.Шевчук
Затверджено

наказом Мінекобезпеки України

від 28 травня 1996 року N 50
Ліміти добування диких парнокопитних тварин

в сезон полювання 1996-1997 років
( Зміни до лімітів не внесені. Додатково див.

Наказ Мінекобезпеки

N 105 ( z0555-96 ) від 11.09.96 ) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | | УТМР | Мінлісгосп України | ———+————————————+———————————————————————+———————————————————————| | |Лось|Олень |Козу-|Кабан|Лось|Олень |Козу-|Кабан| | | |бл/пл.|ля | | |бл/пл.|ля | | ———+————————————+————+——————+—————+—————+————+——————+—————+—————| 1.|Автономна | | | | | | | | | |Республіка | | | | | | | | | |Крим | - | 10/- | 18 | 19 | - | 37/- | 148 | 52 | 2.|Вінницька | | | | | | | | | |область | - | -/2 | 196 | 110 | 3 | -/9 | 250 | 131 | 3.|Волинська | | | | | | | | | |область | 4 | 3/- | 120 | 75 | 22 | 13/14| 160 | 176 | 4.|Дніпропетро-| | | | | | | | | |вська об- | | | | | | | | | |ласть | - | - | 182 | 150 | - | - | 14 | 13 | 5.|Донецька об-| | | | | | | | | |ласть | - | - | 90 | 145 | - | -/1 | 1 | 2 | 6.|Житомирська | | | | | | | | | |область | 15 | -/3 | 100 | 160 | 30 | 18/3 | 167 | 196 | 7.|Закарпатська| | | | | | | | | |область | - | 24/- | 73 | 129 | - | 63/- | 66 | 114 | 8.|Запорізька | | | | | | | | | |область | - | - | 100 | 82 | - | - | 18 | 40 | 9.|Івано-Фран- | | | | | | | | | |ківська об- | | | | | | | | | |ласть | - | - | - | - | - | 16/- | 19 | 27 | 10.|Київська об-| | | | | | | | | |ласть | - | - | - | - | - | 24/2 | 230 | 133 | 11.|Кіровоград- | | | | | | | | | |ська область| - | 3/- | 287 | 104 | - | 5/- | 56 | 32 | 12.|Луганська | | | | | | | | | |область | - | - | - | 160 | 2 | 6/7 | 6 | 20 | 13.|Львівська | | | | | | | | | |область | - | - | - | - | 2 | 36/- | 135 | 109 | 14.|Миколаївська| | | | | | | | | |область | - | - | 219 | 113 | - | 18/- | 9 | 23 | 15.|Одеська | | | | | | | | | |область | - | - | - | 190 | - | - | - | 27 | 16.|Полтавська | | | | | | | | | |область | - | - | 282 | 196 | 6 | 29/- | 153 | 112 | 17.|Рівненська | | | | | | | | | |область | 10 | - | 105 | 49 | 26 | 48/- | 222 | 173 | 18.|Сумська об- | | | | | | | | | |ласть | - | 7/- | 100 | 80 | 20 | 16/- | 30 | 115 | 19.|Тернопільсь-| | | | | | | | | |ка область | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 | 20.|Харківська | | | | | | | | | |область | - | - | 228 | 205 | 2 | 10/- | 123 | 137 | 21.|Херсонська | | | | | | | | | |область | - |15/- | 40 | 50 | - |129/- | - | 40 | 22.|Хмельницька | | | | | | | | | |область | - | -/5 | 122 | 150 | 5 | - | 125 | 106 | 23.|Черкаська | | | | | | | | | |область | - | - | 232 | 182 | 3 | - | 72 | 67 | 24.|Чернівецька | | | | | | | | | |область | - | 7/- | - | 30 | - | 22/- | 26 | 36 | 25.|Чернігівська| | | | | | | | | |область | - | - | 25 | 75 | - | 6/- | 18 | 37 | 26.|Севастополь-| | | | | | | | | |ський ДЛГ | - | - | - | - | - | 31/- | 60 | - | 27.|ДМГ "Букови-| | | | | | | | | |нське" | - | - | - | - | - | 15/- | 10 | 30 | 28.|ДМГ "Гаври- | | | | | | | | | |лівське" | - | - | - | - | - | 50/- | 90 | - | 29.|ДМГ "Київсь-| | | | | | | | | |ке" | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 30.|Дн.Тетерів- | | | | | | | | | |ське ДЛМГ | - | - | - | - | - | 20/- | 10 | 20 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | | СМРК "Динамо" | ТВМР України та ЧФ | ———+————————————+———————————————————————+———————————————————————| | |Лось|Олень |Козу-|Кабан|Лось|Олень |Козу-|Кабан| | | |бл/пл.|ля | | |бл/пл.|ля | | ———+————————————+————+——————+—————+—————+————+——————+—————+—————| 1.|Автономна | | | | | | | | | |Республіка | | | | | | | | | |Крим | - | - | - | - | - | 80/- | 30 | 3 | 2.|Вінницька | | | | | | | | | |область | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 3.|Волинська | | | | | | | | | |область | - | - | 15 | 3 | - | - | - | 2 | 4.|Дніпропетро-| | | | | | | | | |вська обла- | | | | | | | | | |сть | - | - | - | - | - | -/8 | 17 | 20 | 5.|Донецька об-| | | | | | | | | |ласть | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.|Житомирська | | | | | | | | | |область | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 14 | 15 | 7.|Закарпатська| | | | | | | | | |область | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8.|Запорізька | | | | | | | | | |область | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 9.|Івано-Фран- | | | | | | | | | |ківська об- | | | | | | | | | |ласть | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.|Київська об-| | | | | | | | | |ласть | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.|Кіровоград- | | | | | | | | | |ська область| - | - | 6 | 9 | - | - | 7 | 11 | 12.|Луганська | | | | | | | | | |область | - | - | - | 6 | - | - | - | 12 | 13.|Львівська | | | | | | | | | |область | - | - | - | - | 1 | 1/2 | 40 | 17 | 14.|Миколаївська| | | | | | | | | |область | - | - | - | - | - | - | 72 | 25 | 15.|Одеська | | | | | | | | | |область | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16.|Полтавська | | | | | | | | | |область | - | - | 1 | 12 | - | - | 1 | 1 | 17.|Рівненська | | | | | | | | | |область | 3 | - | 8 | 8 | 1 | - | 10 | 10 | 18.|Сумська об- | | | | | | | | | |ласть | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.|Тернопільсь-| | | | | | | | | |ка область | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.|Харківська | | | | | | | | | |область | - | 2/3 | 4 | 21 | - | - | 11 | 8 | 21.|Херсонська | | | | | | | | | |область | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22.|Хмельницька | | | | | | | | | |область | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.|Черкаська | | | | | | | | | |область | - | - | - | - | 3 | -/4 | 28 | 54 | 24.|Чернівецька | | | | | | | | | |область | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 25.|Чернігівська| | | | | | | | | |область | - | - | 30 | 3 | - | 4/- | 46 | 80 | 26.|Севастополь-| | | | | | | | | |ський ДЛГ | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.|ДМГ "Букови-| | | | | | | | | |нське" | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.|ДМГ "Гаври- | | | | | | | | | |лівське" | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.|ДМГ "Київсь-| | | | | | | | | |ке" | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.|Дн.Тетерів- | | | | | | | | | |ське ДЛМГ | - | - | - | - | - | - | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: