open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 травня 1996 р. N 581

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1967 ( 1967-99-п ) від 25.10.99 )
Про Міжвідомчу комісію з питань приєднання

України до Генеральної угоди з тарифів і

торгівлі та вступу до Світової організації

торгівлі

Відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1996 р.
N 135 ( 135/96 ) "Про Міжвідомчу комісію з питань приєднання
України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі та вступу до
Світової організації торгівлі" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
( 995_264 ) та вступу до Світової організації торгівлі додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність :
абзац другий пункту 1 та пункт 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 вересня 1993 р. N 730 ( 730-93-п ) "Про Міжвідомчу
комісію з питань приєднання України до Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі";
постанову Кабінету Міністрів України від 25 січня 1994 р.
N 20 ( 20-94-п ) "Про Міжвідомчу комісію з питань приєднання
України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі" (ЗП України,
1994 р., N 5, ст. 123).

Прем'єр-міністр України Є.ЛАЗАРЕНКО
Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 травня 1996 р. N 581
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань приєднання

України до Генеральної угоди з тарифів і

торгівлі та вступу до Світової організації

торгівлі
1. Міжвідомча комісія з питань приєднання України до
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі ( 995_264 ) та вступу до
Світової організації торгівлі (далі - Комісія) є тимчасовим
урядовим органом узгодження та координації вирішення питань щодо
приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
(ГАТТ) та вступу до Світової організації і торгівлі (СОТ). 2. Основними завданнями Комісії є: координація діяльності міністерств, відомств і організацій з
питань підготовки та проведення переговорів щодо умов приєднання
України до ГАТТ та вступу до СОТ, а також з питань підготовки та
надання Секретаріату СОТ і країнам - членам СОТ усіх необхідних
документів, пов'язаних з процедурою приєднання; аналіз актів законодавства України з метою гармонізації та
приведення їх у відповідність з нормами та принципами ГАТТ/СОТ,
договорами і домовленостями, підписаними в рамках Уругвайського
раунду багатосторонніх переговорів учасників Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі; координація проведення заходів щодо отримання і використання
технічної допомоги з боку СОТ, інших міжнародних організацій та
зарубіжних країн з питань приєднання до ГАТТ та вступу до СОТ; забезпечення постійного інформування Секретаріату СОТ і
керівників місій країн - членів СОТ про чинне законодавство, стан
економіки та економічних реформ в Україні. 3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 1) збирає інформацію, узагальнює її та готує матеріали про
зовнішньоторговельний режим України, а також матеріали для
підготовки Протоколу про приєднання України до ГАТТ та вступу до
СОТ; 2) інформує Секретаріат СОТ і керівників місій країн - членів
СОТ про чинне законодавство та стан економіки України; 3) забезпечує розроблення проектів актів законодавства
України з метою гармонізації та приведення законодавства України у
відповідність з нормами і принципами ГАТТ/СОТ, договорами і
домовленостями, підписаними в рамках Уругвайського раунду
багатосторонніх переговорів учасників Генеральної угоди з тарифів
і торгівлі; 4) готує аналітично-довідкову інформацію і огляди про
тенденції та перспективи розвитку міжнародної торгівлі,
зовнішньоекономічну діяльність країн - членів СОТ тощо; 5) сприяє розширенню та поглибленню зв'язків між
центральними органами державної виконавчої влади України та
робочими органами СОТ, вносить в установленому порядку пропозиції
про участь представників України у роботі СОТ, підтримує ділові
контакти з Секретаріатом СОТ і постійними комісіями країн - членів
СОТ. 4. Комісія має право: одержувати від органів державної виконавчої влади
інформацію, статистичні, аналітичні та інші матеріали, необхідні
для виконання покладених на неї завдань; залучати для вирішення питань, що належать до її компетенції,
спеціалістів міністерств, відомств і організацій за погодженням з
їхніми керівниками, а також провідних фахівців і вчених, у тому
числі іноземних; проводити в установленому порядку конференції, зокрема
міжнародні семінари з питань функціонування ГАТТ/СОТ, приєднання
України до ГАТТ та вступу до СОТ; виступати замовником видання іноземними мовами
інформаційно-аналітичних матеріалів, оглядів, загальних і
галузевих довідників і буклетів про чинне законодавство і стан
економіки України з урахуванням інтересів і вимог ГАТТ/СОТ,
договорів і домовленостей, підписаних в рамках Уругвайського
раунду багатосторонніх переговорів учасників Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі; розглядати на своїх засіданнях, які проводяться в міру
потреби, але не рідше одного разу на квартал, питання, пов'язані з
діяльністю Комісії та ходом переговорного процесу щодо приєднання
України до ГАТТ та вступу до СОТ. 5. Робочим органом Комісії є секретаріат, функції якого
здійснює управління багатостороннього економічного співробітництва
МЗЕЗторгу. Секретаріат очолює секретар Комісії, який за посадою є
начальником зазначеного управління. Секретаріат безпосередньо підпорядковується голові Комісії. За умовами матеріально-технічного забезпечення і медичного
обслуговування секретар Комісії прирівнюється до заступників
міністрів. 6. Для оперативного вирішення питань Комісією можуть
утворюватися робочі групи, персональний склад яких затверджується
головою Комісії. 7. Голова Комісії, його заступники, члени Комісії та
працівники секретаріату Комісії, утримуються за рахунок коштів
відповідних відомств, де вони постійно працюють.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: