open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
N 81 від 29.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

10 червня 1996 р.
vd960529 vn81 за N 275/1300

Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрибгоспу від 25.03.96 р. N 41 "Про розподіл лімітів спеціального використання водних живих ресурсів Азово-Чорноморського

басейну та внутрішніх водойм в 1996 році"

На підставі наказу Мінекобезпеки України від 13.05.96 р. N 47
"Про внесення змін та доповнень до наказу від 09.11.1995 р. N 120
"Про затвердження лімітів використання рибних ресурсів
загальнодержавного значення у 1996 р." ( z0238-96 ),
зареєстрованого Мінюстом України 22.05.96 р. N 238/1263, та на
доповнення наказу Мінрибгоспу України від 25.03.96 р. N 41
( z0159-96 ) "Про розподіл лімітів спеціального використання
водних живих ресурсів Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх
водойм в 1996 році", зареєстрованого Мінюстом України 05.04.96 р.
N 159/1184, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до наказу від 25.03.96 N 41
(додаються). 2. Головному управлінню розвитку рибництва, рибальства та
сировинних ресурсів (І.К.Малицькому) довести зміни та доповнення
до наказу від 25.03.96 N 41 "Про розподіл лімітів спеціального
використання водних живих ресурсів Азово-Чорноморського басейну та
внутрішніх водойм в 1996 році" до окремих користувачів,
Мінекобезпеки, Головрибводу, Уряду Автономної Республіки Крим,
відповідних обласних, Севастопольської міської держадміністрації. 3. Головрибводу (О.М.Степаненко) та його органам на місцях
взяти для керівництва і контролю зміни до лімітів та квот
спеціального використання водних живих ресурсів
Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх водойм в 1996 році. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
Головрибвод (О.М.Степаненко) та Головупррибгосп (І.К.Малицький).
Міністр М.Шведенко
Затверджено

наказом Мінрибгоспу

від 29.05.96 р. N 81
Зміни та доповнення

до наказу Мінрибгоспу від 25.03.96 N 41
"Про розподіл лімітів спеціального використання

водних живих ресурсів Азово-Чорноморського

басейну та внутрішніх водойм в 1996 році"
1. У додатку N 1: 1.1. пункти 7, 13, 16, 21, 28 викласти у такій редакції:
Додаток N 1

до наказу Мінрибгоспу

від 25.03.96 N 41
Квоти спеціального використання водних живих

ресурсів Азово-Чорноморського басейну та

внутрішніх водойм в 1996 році для користувачів

об'єднання "Укррибгосп"

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Азовсь-|Чорне |р.Ду-|Ли- |р.Дні-|р. |Водос- | пп |(добування) |ке море|море з|най з|мани|стер з|П.Буг |ховища | | |з лима-|лима- |при- |пів-|Дніст-|з при-|рр. | | |нами і |нами і|тока-|ніч-|ровсь-|тока- |Дніпра,| | |затока-|зато- |ми та|но- |ким та|ми, |Сівер- | | |ми, а |ками, |водо-|за- |Кучур-|водой-|ського | | |також |а та- |ймами|хід-|гансь-|мами |Донця з| | |річки |кож |її |ного|ким |її ба-|прилег-| | |та во- |річки |ба- |При-|лима- |сейну |лими до| | |дойми |та во-|сейну|чор-|нами, |а та- |них ча-| | |його |дойми | |но- |прито-|кож |стинами| | |басейну|його | |мо- |ками |пониз-|річок | | | |басей-| |р'я |та во-|зя Дні|та їх | | | |ну на | | |дойма-|пра та|прито- | | | |Крим- | | |ми її |Дніпро|ками | | | |ському| | |басей-|бугсь-| | | | |півос-| | |ну |кого | | | | |трові | | | |лиману| | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 7.|судак | 85 | - | - | - | 5 | 2 | 239 | 13.|кефаль | - | 1* | - | - | - | - | - | 16.|бички | 65 | 5 | - | 4 | - | - | - | 21.|камбала-гло-| | | | | | | | |са | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | 28.|інший дріб- | | | | | | | | |ний частик | 50 | 40 | - | 10 | 5 | - | 671 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— римітки: * - квоти для науково-дослідних цілей.
1.2. Доповнити таблицю пунктом 14 такого змісту:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у лиманах Північно-Західного Причорномор'я в 1996 році

для користувачів об'єднання "Укррибогосп"

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Шагани,|Шабо- |Хаджі-|Григор'є-|Тілігу-|Береза-| пп |(добування) |Алібей,|латсь-|бейсь-|вський |льський|нський | | |Бурнас |кий |кий | | | | ———+————————————+———————+——————+——————+—————————+———————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ———+————————————+———————+——————+——————+—————————+———————+———————| 14.|окунь | - | - | * | - | - | - | ————————————————————————————————————————————————————————————————— римітки: * - прилов не лімітується.
1.3. Пункт з таблиці викласти в такій редакції:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у лиманах Північно-Західного Причорномор'я в 1996 році

для користувачів об'єднання "Укррибогосп"

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Шагани,|Шабо- |Хаджі-|Григор'є-|Тілігу-|Береза-| пп |(добування) |Алібей,|латсь-|бейсь-|вський |льський|нський | | |Бурнас |кий |кий | | | | ———+————————————+———————+——————+——————+—————————+———————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ———+————————————+———————+——————+——————+—————————+———————+———————| 3.|судак | - | - | 1 | - | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.4. Включити до додатка N 1 чотири таблиці: 1.4.1. Таблиця такого змісту:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Дністровському водосховищі в 1996 році для користувачів об'єднання "Укррибгосп" в редакції наказу від 29.05.96

N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Користувачі | Види риб | пп | |————————————————————————————————————| | | лящ |крупний частик|дрібний частик| ———+———————————————————————+——————+——————————————+——————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ———+———————————————————————+——————+——————————————+——————————————| 1.|Хмельницький рибокомбі-| | | | |нат | 20 | 7 | 13 | 2.|Чернівецький рибокомбі-| | | | |нат | 10 | 3 | 7 | ———————————————————————————| | | | Всього: | 30 | 10 | 20 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.4.2. Таблиця такого змісту:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Карачунівському та Макортівському водосховищах в 1996 році для користувачів об'єднання "Укррибгосп" в

редакції наказу від 29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Об'єкти лову | Назва водойми | пп | (добування) |———————————————————————————————————————————| | |Карачунівське водос- |Макортівське водосхо-| | |ховище |вище | ———+————————————————+—————————————————————+—————————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | ———+————————————————+—————————————————————+—————————————————————| 1.|щука | 1 | 0,5 | 2.|судак | 3 | 0,5 | 3.|сазан (короп) | 5 | 1 | 4.|карась | 5 | 2 | 5.|плітка | 50 | 5 | 6.|лящ | 5 | 2 | 7.|товстолоб | 20 | 5 | 8.|інший крупний | | | |"частик" | - | - | 9.|інший дрібний | | | |"частик" | 5 | 0,5 | ————————————————————| | | Всього: | 94 | 16,5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.4.3. Таблиця такого змісту:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Азовському морі в 1996 році для користувачів об'єднання

"Укррибгосп" в редакції наказу від 29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Користувачі | Види риб | пп | |———————————————————————————————————| | |камбала-глоса|чехонь|дрібний частик| ————+———————————————————————+—————————————+——————+——————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ————+———————————————————————+—————————————+——————+——————————————| 1. |Об'єднання "Укррибгосп"| | | | 1.1.|Кримський рибокомбінат | 1 | - | - | 2.2.|Р\к "Більшовик" | - | - | 35 | 2.3.|Державне підприємство | | | | |"Хвиля" | - | - | 15 | ————————————————————————————| | | | Всього: | 1 | - | 50 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.4.4. Таблиця такого змісту:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Чорному морі в 1996 році для користувачів об'єднання

"Укррибгосп" в редакції наказу від 29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Користувачі | Види риб | пп | |——————————————————————————————————————————————| | |оселе-|кефаль|бич-|камбала-|ате- |дріб- |ропа-| | |дець | |ки |глоса |рина |ний |на | | | | | | | |частик| | ————+————————————+——————+——————+————+————————+—————+——————+—————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ————+————————————+——————+——————+————+————————+—————+——————+—————| 5.|Об'єднання | | | | | | | | |"Укррибгосп"| | | | | | | | 5.1.|Одеський р-т| - | 1* | 5 | - | - | 10 | - | 5.2.|Кримський | | | | | | | | |р-т | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 5.3.|Херсонський | | | | | | | | |р-т | - | - | - | - | - | 20 | - | —————————————————| | | | | | | | Всього: | - | 1* | 5 | 1 | - | 40 | - | ————————————————————————————————————————————————————————————————— римітки: * - квоти для науково-дослідних цілей.
2. У додатку N 2: 2.1. Пункти 5, 7, 13, 16, 21, 28, 30 викласти у такій
редакції:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Чорному морі в 1996 році для користувачів "Укррибколгоспоб'єднання" в редакції наказу від

29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Азовсь-|Чорне |р.Ду-|Ли- |р.Дні-|р. |Водос- | пп |(добування) |ке море|море з|най з|мани|стер з|П.Буг |ховища | | |з лима-|лима- |при- |пів-|Дніст-|з при-|рр. | | |нами і |нами і|тока-|ніч-|ровсь-|тока- |Дніпра,| | |затока-|зато- |ми та|но- |ким та|ми, |Сівер- | | |ми, а |ками, |водо-|за- |Кучур-|водой-|ського | | |також |а та- |ймами|хід-|гансь-|мами |Донця з| | |річки |кож |її |ного|ким |її ба-|прилег-| | |та во- |річки |ба- |При-|лима- |сейну |лими до| | |дойми |та во-|сейну|чор-|нами, |а та- |них ча-| | |його |дойми | |но- |прито-|кож |стинами| | |басейну|його | |мо- |ками |пониз-|річок | | | |басей-| |р'я |та во-|зя Дні|та їх | | | |ну на | | |дойма-|пра та|прито- | | | |Крим- | | |ми її |Дніпро|ками | | | |ському| | |басей-|бугсь-| | | | |півос-| | |ну |кого | | | | |трові | | | |лиману| | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 5.|оселедець | 35 | 10 |270 | - | 50 | 50 | - | 7.|судак | 540 | - |111,4| 17 | 155 | 22 | 68 | 13.|кефаль | - | 27* | - | 10 | - | - | - | 16.|бички | 340 | 85**| - | 55 | - | - | - | 21.|камбала-гло-| | | | | | | | |са | 33 | 12 | - | 25 | - | - | - | 28.|інший дріб- | | | | | | | | |ний "частик"| 370 | 210 | 63,5|280 | 95 | 80 | 114 | 30.|ропана | - | 530 | - | - | - | - | - | ————————————————————————————————————————————————————————————————— римітки: * - квоти для науково-дослідних цілей;

** - в тому числі: 52 тонни на території Чорноморського

біосферного заповідника.
2.2. Доповнити таблицю додатку N 2 пунктами 33, 34 в такій
редакції:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Чорному морі в 1996 році для користувачів "Укррибколгоспоб'єднання" в редакції наказу від

29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Азовсь-|Чорне |р.Ду-|Ли- |р.Дні-|р. |Водос- | пп |(добування) |ке море|море з|най з|мани|стер з|П.Буг |ховища | | |з лима-|лима- |при- |пів-|Дніст-|з при-|рр. | | |нами і |нами і|тока-|ніч-|ровсь-|тока- |Дніпра,| | |затока-|зато- |ми та|но- |ким та|ми, |Сівер- | | |ми, а |ками, |водо-|за- |Кучур-|водой-|ського | | |також |а та- |ймами|хід-|гансь-|мами |Донця з| | |річки |кож |її |ного|ким |її ба-|прилег-| | |та во- |річки |ба- |При-|лима- |сейну |лими до| | |дойми |та во-|сейну|чор-|нами, |а та- |них ча-| | |його |дойми | |но- |прито-|кож |стинами| | |басейну|його | |мо- |ками |пониз-|річок | | | |басей-| |р'я |та во-|зя Дні|та їх | | | |ну на | | |дойма-|пра та|прито- | | | |Крим- | | |ми її |Дніпро|ками | | | |ському| | |басей-|бугсь-| | | | |півос-| | |ну |кого | | | | |трові | | | |лиману| | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 33.|атерина | - | 1000 | - | - | - | - | - | 34.|чехоня | 15 | - | - | - | - | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
2.3. Пункт 3 таблиці викласти в слідуючій редакції:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у лиманах Північно-Західного Причорномор'я в 1996 році

для користувачів "Укррибколгоспоб'єднання"

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Шагани,|Шабо-|Хаджі-|Григор'є-|Тілігу-|Березан-| пп |(добування) |Алібей,|лат- |бейсь-|вський |льський|ський | | |Бурнас |ський|кий | | | | ———+————————————+———————+—————+——————+—————————+———————+————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ———+————————————+———————+—————+——————+—————————+———————+————————| 3.|судак | - | - | 4 | - | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
2.4. Доповнити таблицю пунктами 14, 15, такого змісту:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у лиманах Північно-Західного Причорномор'я в 1996 році

для користувачів "Укррибколгоспоб'єднання"

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Шагани,|Шабо-|Хаджі-|Григор'є-|Тілігу-|Березан-| пп |(добування) |Алібей,|лат- |бейсь-|вський |льський|ський | | |Бурнас |ський|кий | | | | ———+————————————+———————+—————+——————+—————————+———————+————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ———+————————————+———————+—————+——————+—————————+———————+————————| 14.|окунь | - | - | * | - | - | - | 15.|дафнії | - | - | 2 | - | - | - | ————————————————————————————————————————————————————————————————— римітки: * - прилов не лімітується.
2.5. Включити до додатку N 2 дві таблиці: 2.5.1. Таблиця такого змісту:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Азовському морі в 1996 році для користувачів "Укррибколгоспоб'єднання" в редакції наказу від

29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Користувачі | Види риб | пп | |———————————————————————————————————| | |камбала-глоса|чехонь|дрібний частик| ————+———————————————————————+—————————————+——————+——————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ————+———————————————————————+—————————————+——————+——————————————| 1. |Кримська РКС | | | | 1.1.|НПО "Стедар" | 2 | - | - | 1.2.|Р\к ім.Адм.Нахімова | - | - | 25 | 1.3.|Р\к ім.1 Мая | - | - | 25 | 1.4.|Р\к ім.Войкова | - | - | 25 | 1.5.|Р\к "Знам'я комунізма" | - | - | 25 | 1.6.|Р\к "Жемчужина моря" | - | - | 25 | 1.7.|Р\к "Приазовський" | - | - | 15 | | | | | | 2. |Північно-Азовська РКС | | | | 2.1.|Р\к "Завєти Ільіча" | - | 6 | 60 | 2.2.|КРГ "Прибой" ЛТД | - | 7 | 40 | 2.3.|Р\к "Україна" | - | 2 | 20 | 2.4.|Р\к "Росія" | 0,3 | - | 30 | 2.5.|Р\к "Победа" | 0,3 | - | 20 | 2.6.|Р\к "Маяк" | - | - | 10 | 2.7.|МП "Істок" | 1,4 | - | - | | | | | | 3. |Херсонська РКС | | | | 3.1.|Р\к "Ревхвиля" | - | - | 50 | ————————————————————————————| | | | Всього: | 4 | 15 | 270 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
2.5.2. Таблиця такого змісту:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Чорному морі в 1996 році для користувачів "Укррибколгоспоб'єднання" в редакції наказу від

29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Користувачі | Види риб | пп | |——————————————————————————————————————| | |осе-|ке- |бич-|камба-|ате-|дріб- |ро- | | |ле- |фаль|ки |ла- |ри- |ний |пана| | |дець| | |глоса |на |частик| | —————+———————————————————+————+————+————+——————+————+——————+————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————+———————————————————+————+————+————+——————+————+——————+————| 1. |Кримська РКС | | | | | | | | 1.1. |Р\к "Кримський пар-| | | | | | | | |тизан" | 1 | 2*| - | - | - | 20 | - | 1.2. |Р\к "Тавріда" | 1 | 2*| - | - | - | 20 | - | 1.3. |Р\к "Волна револю- | | | | | | | | |ції" | 2 | - | - | - | - | 20 | - | 1.4. |Р\к "Жемчужина мо- | | | | | | | | |ря" | - | 1*| - | - | - | 20 | 100| 1.5. |Р\к "Путь Ільїча" | - | - | - | - | - | 20 | - | 1.6. |Р\к "Луч" | - | - | - | - | - | 20 | - | 1.7. |НПО "Керчриба" | - | - | - | - | - | - | 300| 1.8. |ТПФ "Морський коло-| | | | | | | | |кол" | - | - | - | - | - | - | 100| | | | | | | | | | 2. |Одеська РАС | | | | | | | | 2.1. |РАКП ім.Горького | 2 | 1*| - | 3 | 30| 10 | - | 2.2. |РАКП ім.л-та Шмідта| - | 2*|60**| 4 | 20| - | - | 2.3. |РАКП "Чорноморець" | - | - | - | 1 | 20| 10 | - | 2.4. |РАКП "Зоря" | - | - | - | - | 20| - | - | 2.5. |РАКП "Вітчизна" | - | - | - | - | 20| - | - | 2.6. |РАКП "Красний ри- | | | | | | | | |бак" | - | - | - | - | 20| - | - | 2.7. |РАКП "Світлий путь"| - | - | - | - | 20| - | - | 2.8. |РАКП ім.Калініна | - | - | - | - | 10| - | - | 2.9. |РАКП "Дунай" | - | - | - | - | 20| - | - | 2.10.|РАКП "Респект" | - | - | - | - | 20| - | - | | | | | | | | | | 3. |Миколаївська РКС | | | | | | | | 3.1. |Р\к "Чорноморець" | 1 | - | 1 | 0,5 | 100| 10 | - | 3.2. |Р\к "Таврія" | 0,2| 2 | 4 | 1 | 50| 10 | - | 3.3. |Р\к ім.л-та Шмідта | 0,2| - | - | 0,5 | 500| 20 | - | 3.4. |Р\к "III-й Рішаю- | | | | | | | | |чий" | 0,2| - | - | - | 50| 10 | - | 3.5. |Р\к ім.Ольшанського| 0,2| - | - | - | 50| 10 | - | 3.6. |Р\к ім.Леніна | 0,2| - | - | - | 50| 10 | - | | | | | | | | | | 4. |Херсонська РКС | | | | | | | | 4.1. |Р\к "Победа" | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.2. |Р\к "Приморський" | 2 | 2*|15 | 2 | - | - | - | —————————————————————————| | | | | | | | Всього: |10 | 12 |85 | 12 |1000| 210 | 500| —————————————————————————————————————————————————————————————————
3. У додатку N 3: 3.1. Пункт 16 таблиці викласти у такій редакції:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Чорному морі в 1996 році для користувачів концерну

"Південриба" в редакції наказу від 29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Азовсь-|Чорне |р.Ду-|Ли- |р.Дні-|р. |Водос- | пп |(добування) |ке море|море з|най з|мани|стер з|П.Буг |ховища | | |з лима-|лима- |при- |пів-|Дніст-|з при-|рр. | | |нами і |нами і|тока-|ніч-|ровсь-|тока- |Дніпра,| | |затока-|зато- |ми та|но- |ким та|ми, |Сівер- | | |ми, а |ками, |водо-|за- |Кучур-|водой-|ського | | |також |а та- |ймами|хід-|гансь-|мами |Донця з| | |річки |кож |її |ного|ким |її ба-|прилег-| | |та во- |річки |ба- |При-|лима- |сейну |лими до| | |дойми |та во-|сейну|чор-|нами, |а та- |них ча-| | |його |дойми | |но- |прито-|кож |стинами| | |басейну|його | |мо- |ками |пониз-|річок | | | |басей-| |р'я |та во-|зя Дні|та їх | | | |ну на | | |дойма-|пра та|прито- | | | |Крим- | | |ми її |Дніпро|ками | | | |ському| | |басей-|бугсь-| | | | |півос-| | |ну |кого | | | | |трові | | | |лиману| | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 16.|бички | - | 5 | - | - | - | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
3.2. Включити до додатку N 3 таблицю такого змісту:
Квоти спеціального використання водних живих ресурсів у Чорному морі в 1996 році для користувачів концерну

"Південриба" в редакції наказу від 29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Користувачі | Види риб | пп | |——————————————————————————————————————————————| | |оселе-|кефаль|бич-|камбала-|ате- |дріб- |ропа-| | |дець | |ки |глоса |рина |ний |на | | | | | | | |частик| | ————+————————————+——————+——————+————+————————+—————+——————+—————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ————+————————————+——————+——————+————+————————+—————+——————+—————| 1. |Концерн "Пі-| | | | | | | | |вденриба" | | | | | | | | 1.1.|Очаківський | - | - | 5 | - | - | - | - | |ОМУРК | | | | | | | | —————————————————| | | | | | | | Всього: | - | - | 5 | - | - | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
4. У додатку N 4: 4.1. Пункти таблиці 13, 16, 21, 28, 30 викласти у слідуючий
редакції:
Резерв ліміту спеціального використання водних живих

ресурсів на 1996 рік в Азовському та Чорному морях

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Азовсь-|Чорне |р.Ду-|Ли- |р.Дні-|р. |Водос- | пп |(добування) |ке море|море з|най з|мани|стер з|П.Буг |ховища | | |з лима-|лима- |при- |пів-|Дніст-|з при-|рр. | | |нами і |нами і|тока-|ніч-|ровсь-|тока- |Дніпра,| | |затока-|зато- |ми та|но- |ким та|ми, |Сівер- | | |ми, а |ками, |водо-|за- |Кучур-|водой-|ського | | |також |а та- |ймами|хід-|гансь-|мами |Донця з| | |річки |кож |її |ного|ким |її ба-|прилег-| | |та во- |річки |ба- |При-|лима- |сейну |лими до| | |дойми |та во-|сейну|чор-|нами, |а та- |них ча-| | |його |дойми | |но- |прито-|кож |стинами| | |басейну|його | |мо- |ками |пониз-|річок | | | |басей-| |р'я |та во-|зя Дні|та їх | | | |ну на | | |дойма-|пра та|прито- | | | |Крим- | | |ми її |Дніпро|ками | | | |ському| | |басей-|бугсь-| | | | |півос-| | |ну |кого | | | | |трові | | | |лиману| | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 13.|кефаль | - | 2* | - | - | - | - | - | 16.|бички | 9,5 | 5 | - | - | - | - | - | 21.|камбала-гло-| | | | | | | | |са | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 28.|інший дріб- | | | | | | | | |ний "частик"| 80 | 250 | - | - | - | - | - | 30.|ропана | - |4900 | - | - | - | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
4.2. Доповнити таблицю додатку N 1 пунктом 34 в такій
редакції:
Резерв ліміту спеціального використання водних живих

ресурсів на 1996 рік в Азовському та Чорному морях

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Азовсь-|Чорне |р.Ду-|Ли- |р.Дні-|р. |Водос- | пп |(добування) |ке море|море з|най з|мани|стер з|П.Буг |ховища | | |з лима-|лима- |при- |пів-|Дніст-|з при-|рр. | | |нами і |нами і|тока-|ніч-|ровсь-|тока- |Дніпра,| | |затока-|зато- |ми та|но- |ким та|ми, |Сівер- | | |ми, а |ками, |водо-|за- |Кучур-|водой-|ського | | |також |а та- |ймами|хід-|гансь-|мами |Донця з| | |річки |кож |її |ного|ким |її ба-|прилег-| | |та во- |річки |ба- |При-|лима- |сейну |лими до| | |дойми |та во-|сейну|чор-|нами, |а та- |них ча-| | |його |дойми | |но- |прито-|кож |стинами| | |басейну|його | |мо- |ками |пониз-|річок | | | |басей-| |р'я |та во-|зя Дні|та їх | | | |ну на | | |дойма-|пра та|прито- | | | |Крим- | | |ми її |Дніпро|ками | | | |ському| | |басей-|бугсь-| | | | |півос-| | |ну |кого | | | | |трові | | | |лиману| | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ———+————————————+———————+——————+—————+————+——————+——————+———————| 34.|чехоня | 15 | - | - | - | - | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
4.3. Включити до додатку N 4 таблицю такого змісту:
Резерв спеціального використання водних живих ресурсів у лиманах Північно-Західного Причорномор'я в 1996 році

в редакції наказу від 29.05.96 N 81

(тонн) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Об'єкти лову|Шагани,|Шабо-|Хаджі-|Григор'є-|Тілігу-|Березан-| пп |(добування) |Алібей,|лат- |бейсь-|вський |льський|ський | | |Бурнас |ський|кий | | | | ———+————————————+———————+—————+——————+—————————+———————+————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ———+————————————+———————+—————+——————+—————————+———————+————————| 1.|амфіподи | - | - | 2 | - | - | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Начальник Головупррибгоспу І.Малицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: