open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 110/65 від 29.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

10 червня 1996 р.
vd960529 vn110/65 за N 277/1302

Про затвердження Положення про порядок обчислення

і сплати до Державного бюджету України відрахувань

від плати за транзит газу трубопровідним транспортом

через територію України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну

N 287/147 ( z0042-98 ) від 31.12.97 )
На виконання статті 24 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1997 рік" ( 404/97-ВР ) Н А К А З У Є М О: Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N
287/147 ( z0042-98 ) від 31.12.97 )
Затвердити Положення про порядок обчислення і сплати до
Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит газу
трубопровідним транспортом через територію України (додається).
Міністр фінансів України П.К.Германчук
Міністр економіки України В.М.Гуреєв
Затверджено

наказом Мінфіну і Мінекономіки

від 29 травня 1996 року N 110/65
Положення

про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету

України відрахувань від плати за транзит газу

трубопровідним транспортом через територію України
1. Відповідно до статті 24 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1997 рік" ( 404/97-ВР ) запроваджується сплата
до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит
природного газу трубопровідним транспортом через територію
України в розмірі, еквівалентному 0,37 долара США за 1000
куб.метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані. ( Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 287/147
( z0042-98 ) від 31.12.97 ) Внесення платежів до Державного бюджету України здійснюється
виходячи з обсягу газу, транспортованого через територію України з
1 січня 1996 року. 2. Платником відрахувань від плати за транзит газу є АТ
"Укргазпром". Сума відрахувань від плати за транзит газу
визначається АТ "Укргазпром" самостійно на підставі цього
Положення. 3. Відрахування від плати за транзит газу визначаються
виходячи з розміру плати 0,20 долара США за 1000 куб. метрів газу
на кожні 100 кілометрів відстані в перерахунку на національну
валюту України за валютним обмінним курсом Національного банку
України на день, що передує строку сплати платежу. На вказану суму
платежів зменшується сума тарифної плати за транзит газу через
територію України, що зараховується до доходів АТ "Укргазпром". У разі, коли день, що передує строку сплати платежу,
збігається з вихідним (святковим) днем, при обчисленні суми
відрахувань приймається курс долара на день, що йде за вихідним
днем, і відповідно переноситься строк сплати платежу. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N
287/147 ( z0042-98 ) від 31.12.97 ) 4. Відрахування від плати за транзит газу вносяться платником
до Державного бюджету України щодекадно авансовими платежами
15-го, 25-го числа поточного місяця, 5-го числа наступного місяця,
виходячи з обсягів газу, транспортованого через територію України
за минулу декаду, та курсу долара на день, що передує сплаті
авансового платежу. Відрахування від плати за транзит газу
зараховуються на розділ 21 класифікації доходів і видатків
державного і місцевих бюджетів "Плата за транзит природного газу
через територію України", символ звітності банку 48. 5. АТ "Укргазпром" щомісячно до 20 числа наступного за
звітним місяця подає до державної податкової інспекції за місцем
свого знаходження розрахунок відрахувань за формою, що додається. Якщо обчислені у місячному розрахунку суми відрахувань за
транзит газу будуть більшими від сум, сплачених авансовими
платежами щодекадно, доплата зазначених відрахувань провадиться
платником до 25-го числа місяця, наступного за звітним. Сума відрахувань, нарахована за звітний місяць, що не була
внесена у встановлений термін (тобто до 25-го числа наступного за
звітним місяця), сплачується до Державного бюджету України з
нарахуванням пені у встановленому порядку. ( Абзац четвертий пункту 5 вилучено на підставі Наказу
Мінфіну N 287/147 ( z0042-98 ) від 31.12.97 ) Розрахунок
відрахувань за січень-травень 1996 року складається і подається
державним податковим інспекціям до 15 червня 1996 року У цей же
термін сплачується до бюджету нарахована за вказаний період сума
відрахувань без нарахування пені. 6. Зайво сплачені суми відрахувань зараховуються в рахунок
чергових платежів плати за транзит газу через територію України
або рішенням фінансового органу повертаються платнику в 5-денний
строк від дня одержання його письмової заяви. 7. Сума належного до сплати платежу за транзит природного
газу на підставі розрахунку відображається платниками в
національній та одночасно в іноземній валюті за правилами,
передбаченими для обліку операцій в іноземних валютах, по дебету
рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і кредиту
рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" та показується у рядку 355
"Звіту про фінансові результати та їх використання" (ф. N 2). 8. Відповідальність за правильність обчислення і своєчасність
внесення відрахувань від плати за транзит газу покладається на
платника та його посадових осіб згідно з чинним законодавством. 9. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю
внесення відрахувань від плати за транзит газу до Державного
бюджету України здійснюють державні податкові інспекції
(відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ).
Додаток

до Положення про порядок

обчислення і сплати до

Державного бюджету України

відрахувань від плати за

транзит газу через територію

України, затвердженого наказом

Мінфіну і Мінекономіки

від 29 травня 1996 року N 110/65
У податкову інспекцію ____________________ __________________________________________
Ідентифікаційний код _____________________ __________________________________________

(повне найменування платника) __________________________________________

(адреса)
Прізвище відповідальної особи ____________ __________________________________________
телефон _____________________
Розрахунок

відрахувань частини плати за транзит газу

через територію України

за ______________ місяць 1996 р.
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дека-|Обсяг|Від- |Ставка|Курс долара|Підлягає |Фак- |Підля-| |да |тран-|стань|відра-|в крб. |сплаті: |тично|гає | | |спор-|тран-|хувань|———————————+—————————————|спла-|допла-| | |ту- |спор-|у до-|число|тис. |у до- |у млн.|чено |ті | | |вання|ту- |ларах |міся-|крб. |ларах |крб. | |(гр.8-| | |газу,|ван- |США за|ця | |США |(гр.7x| |гр.9),| | |тис. |ня, |1000 | | |(гр.2x|xгр.6)| |або | | |куб.м|км |куб.м | | |xгр.3/| | |зара- | | | | |газу | | |/100x | | |хуван-| | | | |на | | |xгр.4)| | |ню | | | | |100 км| | | | | |(гр.9-| | | | |від- | | | | | |-гр.8)| | | | |стані | | | | | | | |—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+——————+—————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+——————+—————+——————| | I | | | | 14 | | | | | | | II | | | | 24 | | | | | | |III | | | | 4 | | | | | | |Усьо-| | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник _____________________________
Головний бухгалтер ___________________ ______________________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: