open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 53 від 29.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 червня 1996 р.
vd960529 vn53 за N 290/1315
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

екології та природних ресурсів

N 97-М ( z0519-03 ) від 06.06.2003 )
Про Тимчасовий режим охорони та регулювання чисельності риб у водоймах Шацького національного природного парку

З метою поліпшення екологічного стану, посилення охорони
рибних запасів та здійснення заходів біологічної меліорації на
водоймах Шацького національного природного парку, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасовий режим охорони та регулювання
чисельності риб у водоймах Шацького національного природного парку
(додається). 2. Адміністрації Шацького парку впродовж трьох років
забезпечити проведення науково-дослідних робіт з метою розробки
наукових основ відновлення екосистем озер та раціонального
використання їх природних ресурсів. 3. Головному управлінню національних природних парків і
заповідної справи (Стеценко М.П.) у десятиденний строк після
реєстрації у Мінюсті довести "Тимчасовий режим" до зацікавлених
міністерств та відомств, адміністрації парку. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра п.Мовчана Я.І.
Міністр Ю.Костенко
Затверджено

наказом Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища та ядерної безпеки

України від 29.05.96 р. N 53
Тимчасовий режим охорони та регулювання чисельності риб у

водоймах Шацького національного природного парку
Загальні положення
1. Використання рибних ресурсів Шацького національного
природного парку (далі-ШНПП), що передбачається даним Тимчасовим
режимом, здійснюється з метою відновлення екологічної рівноваги в
екосистемах озер, поліпшення їх екологічного стану, посилення
охорони рибних запасів та здійснення заходів біологічної
меліорації шляхом регулювання чисельності окремих видів риб
(подавлення чисельності малоцінних та непромислових видів риб,
створення найбільш сприятливих умов для існування цінних
аборигенних видів). 2. Дія Тимчасового режиму поширюється на акваторії озер:
Світязь, Пулемецьке, Острів'янське, Люцимер та, частково, Велике
Чорне (п.27). 3. Вилов риби з озер ШНПП, перелік яких даний в п.2,
здійснюється згідно з чинним законодавством за дозволами, які
видаються Державним управлінням екологічної безпеки у Волинській
області та по відловчих квитках (для любительського та спортивного
лову), що видаються адміністрацією ШНПП в межах затверджених
Мінекобезпеки обсягів вилову по видах риб для кожної окремої
водойми. Порядок встановлення обсягів вилову та видачі дозволів на
використання рибних ресурсів шляхом регулювання чисельності певних
видів риб в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, до яких відноситься ШНПП,
регламентується інструкціями, затвердженими Мінекобезпеки.
4. Користувачі, які здійснюють лов риби на водоймах ШНПП
(п.2), зобов'язані: 4.1. - своїми силами і за рахунок своїх коштів згідно з
проектами, які щорічно розробляються науковою лабораторією ШНПП,
погодженими з адміністрацією ШНПП та Державним управлінням
екобезпеки у Волинській області, проводити розчистку тоневих
ділянок, виконувати меліоративні роботи (меліорацію нерестовищ,
розчистку підходів до них, виготовлення та встановлення штучних
нерестовищ, боротьбу з задухою, рятування риби з водойм і заплав
під час їх пересихання, розчистку каналів, зведення споруд, що
регулюють стік води, та ін.); 4.2. - зариблювати водойми цінними видами риб - при наявності
наукових обгрунтувань та погодження планів зариблення з
Мінекобезпеки; 4.3. - утримувати в належному санітарному стані водойми та їх
берегові смуги; 4.4. - не допускати порушень чинного природоохоронного
законодавства України та вимог даного Тимчасового режиму; 4.5. - вести журнал обліку виловленої риби, де вказувати дані
щодо місця, часу, способів, знарядь та результатів лову (обсяги
вилову по видах риб); 4.6. - не перевищувати обсягів вилову, що встановлюються для
використання рибних ресурсів та кількості знарядь лову; 4.7. - своєчасно вносити плату за виловлену рибу відповідно
до вимог чинного законодавства; 4.8. - систематично (кожного місяця) подавати адміністрації
ШНПП звітність щодо вилову риби (витяг з журналу обліку виловленої
риби з даними про місце, час, знаряддя та способи лову, обсяги
вилову по видах риб); 4.9. - не допускати запису в звітних документах одних видів
риб під назвою інших; 4.10. - допускати працівників служби охорони ШНПП та інших
державних контрольних служб до перевірки знарядь лову, огляду
виловленої риби під час лову, на приймальних пунктах, у складських
приміщеннях та інших місцях її зберігання, при
транспортуванні, переробці та реалізації; перевірки відповідних
документів; своєчасно виконувати їх законні вимоги та
розпорядження; 4.11. - не проводити на водоймах без погодження з
адміністрацією ШНПП та органами Мінекобезпеки будь-яких робіт, які
ведуть до змін природного стану водойм та довкілля; 4.12. - підтримувати належний санітарний стан озер, не
допускати їх забруднення та засмічення.
5. Адміністрації ШНПП надається право згідно з науковим
обгрунтуванням та за погодженням з Держуправлінням екобезпеки у
Волинській області переносити строки заборони на лов риби на
10 днів в той чи інший бік в залежності від гідрометеорологічних
умов року. Перенесення строків заборони на більший термін можливе
лише при узгодженні з Мінекобезпеки. 6. Адміністрація ШНПП і Державне управління екобезпеки у
Волинській області за погодженням з Мінекобезпеки в окремих
екстремальних ситуаціях (під час задухи) можуть прийняти рішення
про відлов риби усіма промисловими рибальськими знаряддями або про
припинення лову.
7. Адміністрація ШНПП зобов'язана: 7.1. - дотримуватись вимог природоохоронного законодавства та
цього Тимчасового режиму, вести природоохоронну пропаганду серед
місцевого населення, працівників рибогосподарських підприємств і
організацій, рибалок-любителів, відпочиваючих, туристів; 7.2. - здійснювати охорону рибних ресурсів на озерах ШНПП, а
також стежити за санітарним станом водойм; 7.3. - контролювати використання рибних ресурсів на озерах
ШНПП відповідно до цього Тимчасового режиму; 7.4. - вести систематичний облік відвідування водойм
рибалками-любителями та спортсменами, реєструвати масу, кількість
та видовий склад виловленої ними риби.
8. Працівники служби охорони ШНПП здійснюють охорону та
контроль за використанням рибних ресурсів в межах ШНПП відповідно
до вимог Тимчасового режиму. 9. Порушення законодавства України в галузі охорони,
використання та відтворення рибних ресурсів тягне за собою
дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність
згідно з чинним законодавством. Розміри шкоди визначаються на
основі такс для обчислення розміру стягнень за шкоду, заподіяну
територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 10. Громадський контроль за додержанням природоохоронного
режиму в межах ШНПП здійснюється громадськими інспекторами охорони
навколишнього природного середовища, які здійснюють свою
діяльність відповідно до Положення про громадський контроль у
галузі охорони навколишнього природного середовища, затвердженого
Мінекобезпеки.
11. На озерах ШНПП забороняється: 11.1. - проведення будь-яких робіт, що можуть призвести до
порушення гідрологічного режиму озер (у тому числі влаштування на
каналах завалів та "гаток"), за винятком узгоджених в
установленому порядку заходів по поліпшенню гідрологічного стану
водойм; 11.2. - порушення режиму водоохоронних зон та прибережних
смуг; 11.3. - будь-яке порушення природного стану водойм: роботи,
що призводять до змін структури та конфігурації берегової лінії
(крім заходів по захисту її від розмиву - при наявності
обгрунтувань наукових закладів); роботи, що впливають на
гідрохімічний (санітарний) стан озер (у тому числі миття
транспортних засобів, прання та купання із застосуванням хімічних
миючих речовин тощо); 11.4. - інтродукція водних рослин та тварин, у тому числі
вселення в озера будь-яких видів риб, що не належать до
аборигенного комплексу іхтіофауни, та розселення аборигенних видів
по озерах без відповідних узгоджених в установленому порядку
обгрунтувань наукових закладів та дозволу Мінекобезпеки; 11.5. - знищення, збирання водної рослинності та виїмка
грунту, за винятком заходів біологічної та технічної меліорації,
які проводяться користувачем згідно з узгодженими в установленому
порядку проектами; 11.6. - знаходження на водоймах та в межах водоохоронної зони
зі знаряддями та засобами лову риби, що заборонені до використання
на водоймах ШНПП (пп. 21, 23); 11.7. - застосування для добування риби нових знарядь та
засобів лову (не зазначених в пунктах 23 та 24) без відповідних
обгрунтувань наукових закладів; 11.8. - використання інших, крім зазначених у дозволі чи
відловчому квитку, водних біоресурсів; 11.9. - продаж рибалками приватним особам риби, ікри та іншої
рибної продукції як у свіжому, так і в переробленому вигляді; 11.10. - використання на водоймах катерів та моторних човнів
за винятком транспорту служби охорони ШНПП та інших спеціальних
державних служб; 11.11. - користування будь-якими плавзасобами в період
заборони на лови риби за винятком плавзасобів служби охорони ШНПП
та інших спеціальних державних служб; 11.12. - зупинка плавзасобів в межах заборонених для
рибальства місць (за винятком аварії, туману тощо); 11.13.- використання плавзасобів без номерних знаків на
борту; 11.14. - пересування транспортних засобів поза шляхами
загального користування, стоянка транспорту поза межами місць,
спеціально відведених для цього; 11.15. - влаштування таборів та місць відпочинку, розведення
вогнищ поза межами місць, спеціально призначених для цих цілей; 11.16. - псування і пошкодження аншлагів, інформаційних
щитів, інших знаків, які встановлені в межах ШНПП; 11.17. - здійснення іншої діяльності, яка заборонена
Положенням про ШНПП.
12. Прилов риби непромислової міри (п.22) допускається за
притонення або переборку знарядь ловів згідно з нормами,
встановленими Тимчасовим режимом (п.25). В разі перевищення встановленої норми прилову лов риби в
даному місці припиняється або знаряддя лову замінюються іншими з
більшою величиною вічка. 13. Забороняється реєстрація риби під назвою "інші" та
"дрібна". 14. Забороняється при лові риби застосовувати знаряддя лову з
величиною вічка меншою, ніж та, що передбачена Тимчасовим режимом
(п.23). 15. Улов риби, одержаний з порушенням Тимчасового режиму
незалежно від того, де він буде виявлений (на лову, при
транспортуванні, в місцях зберігання), вважається незаконним. Улов
вилучається службою охорони ШНПП та державними інспекційними
службами і здається у торговельну мережу. Відібраний улов
зараховується користувачам в обсяг вилову. При вилученні риби у
встановленому законодавством порядку складається акт про
відповідальність та нараховуються збитки. 16. Не взята на облік риба, ікра, виявлені на рибоприймальних
пунктах, в місцях переробки (як у свіжому так і в переробленому
вигляді) та під час транспортування вважаються добутими незаконно
і підлягають вилученню з занесенням їх кількості в рахунок обсягів
вилову. 17. Всі знаряддя ловів повинні мати відповідні мітки-бірки
користувача. Вони виготовляються на замовлення користувача за його
власні кошти, реєструються адміністрацією ШНПП в спеціальному
журналі. Відомості про реєстрацію вказуються при оформленні
дозволу на вилов риби. Знаряддя лову без бірок вважаються
незаконними і підлягають конфіскації.
Місця, строки, знаряддя та способи ловів
18. Забороняється всяке рибальство протягом всього року: оз.Світязь - затока Бужня,

- затока Лука,

- урочище Низьке,

- мілководна зона шириною 50 м навкруги

острова; оз.Пулемецьке - урочища Прогної та Локонне в межах

заростей жорсткої водної рослинності,

- ділянка озера між двома вихідними

каналами до оз.Острів'янське шириною

150 м; оз.Люцимер - мілководна зона шириною 100 м вздовж

південного берега озера від урочища

"Дуб" до урочища "Сухі дуби",

- західний берег озера від урочища "Жихов"

до початку смт.Шацьк на відстань 100 м

від берега; оз.Острів'янське - ділянка озера вздовж південного берега -

заплава біля каналу, що з'єднує озеро

Пулемецьке з озером Острів'янським,

- ділянка озера вздовж західного берега -

заплава біля урочища "Ялинник".
19. Забороняється всякий вилов риби у такі строки: 19.1. - в озерах, на які поширюється дія Тимчасового режиму
(п.2) - з 20 березня по 10 червня; 19.2. - на зимувальних ямах цих озер (перелік і межі
зимувальних ям затверджуються адміністрацією ШНПП за результатами
науково-дослідних робіт) - з 1 листопада до кінця весняно-літньої
заборони на лов риби (п.19.1). Примітка: в період весняно-літньої заборони на лов риби

дозволяється вилов вугра в таких місцях: - в каналі, що з'єднує озера Люцимер та Кругле; - в каналі, що з'єднує озера Світязь та Луки; - в каналі, що з'єднує озера Пулемецьке та Острів'янське; - в каналі, що з'єднує озеро Острів'янське та НВГ "Ладинка".
20. При здійсненні лову в озерах, на які поширюється дія
Тимчасового режиму, забороняється виловлювати щуку, крім того, в
озерах Світязь та Острів'янське - судака. Риба вказаних видів, що потрапила в знаряддя лову, повинна
бути випущена в живому вигляді назад у водойму. 21. Забороняється ловити рибу накидом, гоном, переметами,
павуками, із застосуванням "бовтів", освітлювальних приладів,
отруйних та вибухових речовин, електроструму, колючих знарядь
ловів, вогнепальної та пневматичної зброї, поріжних, рамових та
багатостінних сіток.
Промислова міра
22. Мінімальні розміри (довжина) риб, допустимих до вилову (в
свіжому вигляді, в сантиметрах):

лящ - 28 карась - 15

сазан - 35 вугор - 50

сом - 70 білий амур - 40

лин - 20 короп - 25

судак - 42 щука - 30.
Розмір вічок в знаряддях лову
23. Забороняється застосування знарядь лову з величиною
вічка, меншою ніж зазначена: - для добування частикових риб - в неводах та волоках: в
мотні - 30 мм, в приводах - 36 мм, в крилах - 40 мм ; - для добування частикових риб - в ятерях та мережах: в
камері - 30 мм, в крилах - 40 мм ; - для вилучення частини (старшовікових груп) крупночастикових
риб (ляща, сазана, білого амура, сома) - в одностінних ставних
сітках - 55 мм. 24. Для добування верховодки та інших дрібночастикових риб
дозволяється застосовувати неводи ("уклійники") з величиною вічка
в мотні - 14 мм, в крилах - 16 мм; для добування йоржа -
"йоржовики" - з величиною вічка в мотні - 14 мм, в крилах - 16 мм;
для добування малоцінних і непромислових видів риб - ставні
одностінні сітки з величиною вічка 18-32 мм; для добування вугра -
ятері з величиною вічка в камері - 18 мм, в крилах - 24 мм. Примітка до пунктів 23 та 24: - довжина ставних сіток не повинна перевищувати 35 м однієї; - забороняється встановлення ставних сіток в суцільний ряд; - забороняється встановлення ставних знарядь лову в
шахматному порядку; - забороняється займати знаряддями лову більше ніж 2/3 ширини
водойми; - забороняється здійснювати заводку неводів назустріч один
одному ("в замок"); - дозволяється використовувати для добування вугра не більше
як 500 шт живоловушок. 25. Максимально допустимий прилов риби непромислової міри: - в ставних сітках з величиною вічка 55 мм і вище, ятерях та
мережах з величиною вічка в камері - 30 мм, в крилах - 40 мм - не
більше 20% по рахунку від загальної кількості особин кожного
конкретного виду (що охороняється) окремо в улові за одну
переборку; - в ставних сітках з величиною вічка 18-32 мм та ятерях з
величиною вічка в камері - 18 мм, в крилах - 24 мм - не більше 8%
по рахунку для всіх видів, що охороняються, від загальної
кількості риб (всіх видів) в улові; - у відціджуючих знаряддях лову (частикових неводах,
"уклійниках", "йоржовиках") - не більше 5% за вагою для всіх
видів, що охороняються, від загальної ваги улову за одне
притонення.
Любительське та спортивне рибальство
26. Любительський та спортивний лов риби для задоволення
власних потреб дозволяється здійснювати всім громадянам за умови
додержання вимог даного Тимчасового режиму. 27. Проведення любительського та спортивного лову
дозволяється на ділянках: - оз.Світязь - в межах урочища "Гряда" - на відстань

до 500 м від берега;

- в межах с.Світязь - на відстань до

500 м від берега за винятком затоки

Лука (п.18);

- північний берег озера з боку села

Пульмо - починаючи від урочища

"Мокошин" (хутір) до урочища "Акація" -

на відстань до 500 м від берега; - оз.Пулемецьке - вздовж південного берега озера від

західної межі с.Пульмо до східної межі

с.Залісся на відстань до 300 м від

берега;

- вздовж північно-західного берега озера

в межах с.Пулемець за межею заростей

жорсткої водної рослинності на відстань

до 300 м від берега; - оз.Острів'янське - вздовж східного берега озера в межах

села Острів'я на відстань до 300 м від

берега; - оз.Люцимер - вздовж північного берега озера від

північно-західної межі рибгоспу до

третього від нього мосту (шосейна

дорога смт.Шацьк - с.Вілиця) від берега

до обмежуючих знаків. - оз.Велике Чорне - вздовж північного берега озера від

спортшколи до околиці смт.Шацьк від

берега до обмежуючих знаків.
28. Любительський та спортивний лов риби здійснюється по
відловчих квитках. 29. Місця та час проведення спортивних змагань з рибної ловлі
узгоджуються з адміністрацією ШНПП (п.27). 30. Громадяни, що займаються спортивним та любительським
ловом риби, зобов'язані мати при собі документ, який засвідчує
особу, а також дозвіл на відлов риби (відловчий квиток), виписаний
на дану водойму. 31. Любительський та спортивний лов в період від сходу льоду
до нового льодоставу (літній), за винятком періоду весняної
заборони, дозволяється здійснювати поплавковою та донною вудками з
загальною кількістю гачків не більше трьох шт. на одного рибалку
та спінінгом з блешнею або штучною насадкою, яка замінює блешню. Примітка: застосування на вудках "двійника" чи "трійника"

розглядається як один гачок. 32. Любительський та спортивний лов в період від початку
льодоставу до розпалення льоду (зимовий) дозволяється здійснювати
блешнею, наживною та живцевою вудками з загальною кількістю гачків
не більше трьох шт. на одного рибалку. Примітка: при відсутності льодоставу лов риби здійснюється за
режимом літнього періоду (п.31). 33. Підводне полювання на риб на озерах ШНПП забороняється. 34. Загальний вилов риби, одержаний рибалками-любителями
протягом одного дня, не повинен перевищувати 5 кг на одного
рибалку, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує
цю норму. 35. Застосування живої насадки - живця на любительських
знаряддях лову дозволяється з числа видів риб, не перерахованих в
п.22 цього Тимчасового режиму. 36. Максимально допустимий прилов риб цінних видів менше
встановленого розміру (п.22) допускається на всі види дозволених
цим Тимчасовим режимом знарядь ловів не більше 30% по рахунку від
загального улову цінних видів риб, не розділяючи на знаряддя лову. 37. Відлов живця дозволяється сачком з діаметром круга не
більше 100 см, виготовленим з делі, величина вічка якої не
перевищує 10 мм. 38. Здійснення любительського та спортивного лову риби
дозволяється тільки в світлий час доби. 39. Адміністрація ШНПП, при наявності наукових обгрунтувань
та за погодженням з Держуправлінням екобезпеки у Волинській
області, може вносити зміни до переліку озер та ділянок, на яких
дозволяється здійснювати любительське та спортивне рибальство.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: