open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 4 червня 1996 р. N 605

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 2263 ( 2263-99-п ) від 11.12.99 )
Про затвердження Типового положення про

секретаріат обласної, Київської та

Севастопольської міської державної адміністрації

і Типового положення про секретаріат районної,

районної в містах Києві та Севастополі державної

адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Типове положення про секретаріат обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації і
Типове положення про секретаріат районної, районної в містах
Києві та Севастополі державної адміністрації, що додаються.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.57
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 червня 1996 р. N 605
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про секретаріат обласної, Київської та Севастопольської

міської державної адміністрації

1. Секретаріат обласної, Київської та Севастопольської
міської державної адміністрації (далі - секретаріат) є підрозділом
відповідної державної адміністрації. Секретаріат утворюється
головою обласної, Київської та Севастопольської міської
(далі - міської) державної адміністрації і підпорядковується
голові цієї адміністрації. 2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також
розпорядженнями голови обласної (міської) державної адміністрації
та рішеннями відповідного представницького органу, прийнятими в
межах його компетенції. 3. Основними завданнями секретаріату є здійснення правового,
організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення
діяльності обласної (міської) державної адміністрації та
відповідної Ради. 4. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань: 1) опрацьовує та подає голові обласної (міської) державної
адміністрації документи та звернення, які надходять до
адміністрації, готує за ними аналітичні, довідкові та інші
необхідні матеріали, а також проекти доручень голови
адміністрації; 2) здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірку
виконання відповідно на території області, міст Києва та
Севастополя (далі - міста) законів України, указів і розпоряджень
Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, а також
рішень відповідно обласної (міської) Ради та державної
адміністрації, прийнятих в межах їх повноважень, керівниками
підприємств, установ та організацій, одержує від них інформацію з
цих питань; 3) забезпечує дотримання вимог законодавства під час
підготовки проектів розпоряджень голови обласної (міської)
державної адміністрації; 4) аналізує розпорядження голів районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій, накази керівників
управлінь, відділів та інших підрозділів обласної (міської)
державної адміністрації, а також рішення Рад, виконавчих
комітетів, акти підприємств (об'єднань), організацій і установ на
їх відповідність законодавству; 5) готує подання голові обласної (міської) державної
адміністрації щодо зупинення рішення міської (міста обласного
значення) Ради, їх голови та виконавчого комітету з питань
місцевого самоврядування, а також рішення районної, районної у
місті Ради з питань власних повноважень, якщо вони суперечать
Конституції України ( 888-09 ), Конституційному Договору між
Верховною Радою України та Президентом України ( 1к/95-ВР ),
законам України, указам і розпорядженням Президента України,
рішенням Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства; 6) готує подання голові обласної (міської) державної
адміністрації щодо скасування рішення голови та очолюваного ним
виконавчого комітету сільської, селищної, районної у місті (там,
де вона створена), міської Ради з питань здійснення делегованих їм
повноважень державної виконавчої влади, а також рішення голови
районної, районної у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, якщо вони суперечать Конституції України,
Конституційному Договору між Верховною Радою України та
Президентом України, законам України, указам і розпорядженням
Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, іншим
актам законодавства; 7) готує проекти подань голови обласної (міської) державної
адміністрації до Кабінету Міністрів України щодо зупинення рішення
відповідно обласної, Київської, Севастопольської міської Ради з
питань власних повноважень, якщо вони суперечать Конституції
України, Конституційному Договору між Верховною Радою України та
Президентом України, законам України, указам і розпорядженням
Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, іншим
актам законодавства; 8) готує проекти подань голови обласної (міської) державної
адміністрації Президентові України щодо дострокового припинення в
установленому порядку повноважень сільської, селищної, районної у
місті (там, де вона створена), міської Ради, її голови та
очолюваного ним виконавчого комітету, а також про увільнення з
посад голови районної (районної у місті Києві та Севастополі)
державної адміністрації в разі порушення ними Конституції України,
Конституційного Договору між Верховною Радою України та
Президентом України, законів України, указів і розпоряджень
Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших актів
законодавства; 9) готує позови до суду про визнання недійсними актів
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств
(об'єднань), організацій і установ, які ущемляють повноваження
обласної (міської) державної адміністрації, та проекти
розпоряджень голови обласної (міської) державної адміністрації
щодо зупинення дії оскаржуваних актів; 10) надає допомогу депутатам, постійним комісіям обласної
(міської) Ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх
необхідною інформацією, вживає заходів до виконання наказів
виборців; 11) здійснює в установленому порядку організаційне та
матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів; 12) координує за дорученням голови обласної (міської)
державної адміністрації діяльність відповідних управлінь,
відділів, інших підрозділів обласної (міської) державної
адміністрації з органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби
безпеки, державною контрольно-ревізійною службою та іншими
контролюючими органами, установами й організаціями, що належать до
системи центральних органів державної виконавчої влади; 13) проводить за дорученням голови обласної (міської)
державної адміністрації перевірки діяльності управлінь, відділів
та інших підрозділів обласної (міської) державної адміністрації,
секретаріатів районних (районних у містах Києві та Севастополі)
державних адміністрацій, виконкомів місцевих Рад в межах і
порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до
компетенції секретаріату; 14) опрацьовує та подає на розгляд голові обласної (міської)
державної адміністрації проекти планів роботи обласної (міської)
державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням; 15) вивчає і узагальнює роботу управлінь, відділів, інших
підрозділів обласної (міської) державної адміністрації, районних
(районних у містах Києві та Севастополі) державних адміністрацій,
надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції
секретаріату; 16) веде облік кадрів обласної (міської), районних (районних
у містах Києві та Севастополі) державних адміністрацій та
відповідних представницьких органів, органів місцевого
самоврядування. Організує роботу з кадрами обласної (міської),
районних (районних у містах Києві та Севастополі) державних
адміністрацій, забезпечує підвищення їх кваліфікації та
перепідготовку, формує і організує роботу з кадровим резервом,
надає допомогу в цьому відповідним представницьким органам і
органам місцевого самоврядування; 17) забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням
документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до
обласного (міського) державного архіву. Перевіряє за дорученням
голови державної адміністрації стан цієї роботи в управліннях,
відділах, інших підрозділах обласної (міської) державної
адміністрації, районних (районних у містах Києві та Севастополі)
державних адміністраціях, надає їм, а також виконавчим комітетам
місцевих Рад допомогу в організації цієї роботи; 18) забезпечує облік та розгляд звернень громадян,
організацію прийому громадян. Перевіряє в установленому порядку
стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших підрозділах
обласної, (міської) державної адміністрації, районних (районних у
містах Києві та Севастополі) державних адміністраціях, надає їм, а
також виконавчим комітетам місцевих Рад допомогу в організації
цієї роботи; 19) готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління державної
адміністрації, а також жителів області (міста) державними
нагородами та заохоченнями обласної (міської) державної
адміністрації; 20) надає методичну допомогу створеним головою обласної
(міської) державної адміністрації комісіям у виконанні ними своїх
повноважень; 21) забезпечує відповідно до законодавства роботу з
документами, які містять інформацію, що належить до таємної; 22) аналізує разом з іншими підрозділами обласної (міської)
державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне
становище в області (місті) та подає відповідні пропозиції з цих
питань голові обласної (міської) державної адміністрації; 23) у межах відповідної території організує реалізацію
державної політики з питань охорони життя і здоров'я людей на
виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру; 24) забезпечує разом з іншими підрозділами обласної (міської)
державної адміністрації налагодження та підтримання зв'язків
обласної (міської) державної адміністрації з відповідними органами
інших країн, організацію перебування в області зарубіжних
делегацій та обласних (міських) делегацій за кордоном; 25) здійснює фінансові розрахунки, пов'язані із забезпеченням
діяльності обласної (міської) державної адміністрації, веде
бухгалтерський облік і звітність; 26) веде статистичну звітність з питань, що належать до
компетенції секретаріату; 27) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та
розпорядженнями голови обласної (міської) державної адміністрації. 5. Секретаріат має право: залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів
обласної (міської) державної адміністрації, підприємств,
організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з
їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до
його компетенції; одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів,
інших підрозділів обласної (міської) державної адміністрації,
органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та
установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих
органів державної статистики безоплатно - статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на нього завдань; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції; вносити на розгляд керівництва обласної (міської) державної
адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні
записки та інформації з питань, що належать до компетенції
секретаріату. 6. Порядок здійснення секретаріатом своїх повноважень
визначається регламентом секретаріату, який затверджується головою
обласної (міської) державної адміністрації. Робота секретаріату та його структурних підрозділів
планується у порядку, встановленому головою обласної (міської)
державної адміністрації. 7. Секретаріат у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними
підрозділами обласної (міської) державної адміністрації, районними
державними адміністраціями, представницькими органами, органами
місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами,
організаціями, об'єднаннями громадян. 8. Секретаріат очолює один із заступників голови обласної
(міської) державної адміністрації - керівник секретаріату (далі -
керівник секретаріату). Керівник секретаріату має заступника, який за його поданням
призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної
(міської) державної адміністрації. 9. Керівник секретаріату: здійснює керівництво діяльністю секретаріату, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на
секретаріат завдань, визначає ступінь відповідальності заступника
керівника секретаріату, керівників його структурних підрозділів; видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання; затверджує положення про відділ (службу) секретаріату; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання секретаріату. 10. Керівник секретаріату несе персональну відповідальність
за законність прийнятих ним рішень. 11. Накази керівника секретаріату, прийняті з порушенням
законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути
скасовані головою обласної (міської) державної адміністрації. 12. Накази керівника секретаріату, які зачіпають права,
свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, підлягають державній реєстрації в управлінні юстиції в
області (місті). 13. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд
оплати праці працівників секретаріату та видатки на його утримання
затверджує голова обласної (міської) державної адміністрації.
Секретаріат утримується за рахунок коштів Державного бюджету
України. 14. Відділи, інші служби секретаріату здійснюють свої
повноваження на підставі положення про відділ (службу). 15. Керівників відділів (служб) секретаріату, їх заступників,
працівників секретаріату призначає на посаду та звільняє з посади
голова обласної (міської) державної адміністрації в установленому
порядку. 16. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
удосконалення роботи секретаріату та вирішення інших питань у
секретаріаті можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих
рад і комісій та положення про них затверджує керівник
секретаріату.

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 червня 1996 р. N 605
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про секретаріат районної, районної в

містах Києві та Севастополі державної адміністрації
1. Секретаріат районної, районної в містах Києві та
Севастополі державної адміністрації (далі - секретаріат) є
підрозділом відповідної державної адміністрації. Секретаріат
утворюється головою районної, районної в містах Києві та
Севастополі (далі - районної у місті) державної адміністрації і
підпорядковується голові відповідної адміністрації. 2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, цим положенням, іншими актами
законодавства, розпорядженнями голови відповідно обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, а
також розпорядженнями голови районної (районної у місті) державної
адміністрації та рішеннями відповідного представницького органу,
прийнятими в межах його компетенції. 3. Основними завданнями секретаріату є здійснення правового,
організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення
діяльності районної (районної у місті) державної адміністрації,
районної (районної у місті) Ради. 4. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань: 1) опрацьовує та подає голові районної (районної у місті)
державної адміністрації документи та звернення, які надходять до
адміністрації, готує за ними аналітичні, довідкові та інші
необхідні матеріали, а також проекти доручень голови адміністрації
за цими документами; 2) здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірки
виконання на території району (району у місті) законів України,
рішень Кабінету Міністрів України, а також рішень районної Ради та
державної адміністрації, прийнятих у межах їх повноважень,
керівниками підприємств, установ та організацій, одержує від них
інформацію з цих питань; 3) забезпечує дотримання вимог законодавства під час
підготовки проектів розпоряджень голови районної (районної у
місті) державної адміністрації; 4) аналізує накази керівників управлінь, відділів та інших
підрозділів районної (районної у місті) державної адміністрації,
рішення Рад, виконавчих комітетів, акти підприємств (об'єднань),
організацій і установ на їх відповідність законодавству; 5) готує подання голові районної (районної у місті) державної
адміністрації щодо зупинення рішення сільської, селищної, міської
(міста районного значення) Ради, її голови та очолюваного ним
виконавчого комітету з питань місцевого самоврядування, якщо вони
суперечать Конституції України ( 888-09 ), Конституційному
Договору між Верховною Радою України та Президентом України
( 1к/95-ВР ), законам України, указам і розпорядженням Президента
України, рішенням Кабінету Міністрів України, іншим актам
законодавства; 6) готує подання голові районної (районної у місті) державної
адміністрації щодо зупинення рішень голови та очолюваного ним
виконавчого комітету сільської, селищної, міської (міста районного
значення) Ради з питань здійснення делегованих їм повноважень
державної виконавчої влади, якщо вони суперечать Конституції
України, Конституційному Договору між Верховною Радою України та
Президентом України, законам України, указам і розпорядженням
Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, іншим
актам законодавства; 7) готує проекти подань голови районної (районної у місті)
державної адміністрації голові відповідно обласної, Київської,
Севастопольської міської державної адміністрації щодо дострокового
припинення в установленому порядку повноважень сільської,
селищної, міської (міста районного значення) Ради, її голови та
очолюваного ним виконавчого комітету в разі порушення ними
Конституції України, Конституційного Договору між Верховною Радою
України та Президентом України, законів України, указів і
розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів
України, інших актів законодавства; 8) готує позови до суду про визнання недійсними актів
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств
(об'єднань), організацій і установ, які ущемляють повноваження
районної (районної у місті) державної адміністрації, та проекти
розпоряджень голови районної (районної у місті) державної
адміністрації щодо зупинення дії оскаржуваних актів; 9) надає допомогу депутатам, постійним комісіям районної
(районної у місті) Ради у здійсненні ними своїх повноважень,
забезпечує їх необхідною інформацією, вживає заходів до виконання
наказів виборців; 10) здійснює в установленому порядку організаційне та
матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів; 11) проводить за дорученням голови районної (районної у
місті) державної адміністрації перевірки діяльності управлінь,
відділів та інших підрозділів районної (районної у місті)
державної адміністрації, виконкомів місцевих Рад в межах і
порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до
компетенції секретаріату; 12) опрацьовує та подає на розгляд голові районної (районної
у місті) державної адміністрації проекти планів роботи районної
(районної у місті) державної адміністрації, забезпечує контроль за
їх виконанням; 13) вивчає і узагальнює роботу управлінь, відділів, інших
підрозділів районної (районної у місті) державної адміністрації і
органів місцевого самоврядування, надає їм необхідну допомогу з
питань, що належать до компетенції секретаріату; 14) веде облік кадрів районної (районної у місті) державної
адміністрації та відповідних представницьких органів, органів
місцевого самоврядування. Організує роботу з кадрами, забезпечує
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, формує і
організує роботу з кадровим резервом районної (районної у місті)
державної адміністрації; 15) забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням
документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку
відповідно до архівного відділу, Київського та Севастопольського
міського державного архіву. Перевіряє за дорученням голови
державної адміністрації стан цієї роботи в управліннях, відділах,
інших підрозділах районної (районної у місті) державної
адміністрації, надає їм, а також виконавчим комітетам місцевих Рад
допомогу в організації цієї роботи; 16) забезпечує облік та розгляд звернень громадян,
організацію прийому громадян. Перевіряє в установленому порядку
стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших підрозділах
районної (районної у місті) державної адміністрації, надає їм, а
також виконавчим комітетам місцевих Рад допомогу в організації
цієї роботи; 17) готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління державної
адміністрації, а також жителів району (району у місті) державними
нагородами та заохоченнями районної (районної у місті) державної
адміністрації; 18) надає методичну допомогу створеним головою районної
(районної у місті) державної адміністрації комісіям у виконанні
ними своїх повноважень; 19) забезпечує відповідно до законодавства роботу з
документами, які містять інформацію, що належить до таємної; 20) аналізує разом з іншими підрозділами районної (районної у
місті) державної адміністрації суспільно-політичне,
соціально-економічне становище в районі (районі у місті) та подає
відповідні пропозиції з цих питань голові районної (районної у
місті) державної адміністрації; 21) у межах відповідної території організує реалізацію
державної політики з питань охорони життя і здоров'я людей на
виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру; 22) здійснює фінансові розрахунки, пов'язані із забезпеченням
діяльності районної (районної у місті) державної адміністрації,
веде бухгалтерський облік і звітність; 23) веде статистичну звітність з питань, що належать до
компетенції секретаріату; 24) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та
розпорядженнями голови районної (районної у місті) державної
адміністрації. 5. Секретаріат має право: залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів
районної (районної у місті) державної адміністрації, підприємств,
організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів,
інших підрозділів районної (районної у місті) державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств,
організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а
від місцевих органів державної статистики безоплатно - статистичні
дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань; скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції; вносити на розгляд керівництва районної (районної у місті)
державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів,
доповідні записки та інформації з питань, що належать до
компетенції секретаріату; 6. Порядок здійснення секретаріатом своїх повноважень
визначається регламентом секретаріату, який затверджується головою
районної (районної у місті) державної адміністрації. Робота секретаріату та його структурних підрозділів
планується у порядку, встановленому головою районної (районної у
місті) державної адміністрації. 7. Секретаріат у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими підрозділами
районної (районної у місті) державної адміністрації,
представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а
також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями
громадян. 8. Секретаріат очолює один із заступників голови районної
(районної у місті) державної адміністрації - керівник секретаріату
(далі - керівник секретаріату). Керівник секретаріату має заступника, який за його поданням
призначається на посаду і звільняється з посади головою районної
(районної у місті) державної адміністрації. 9. Керівник секретаріату: здійснює керівництво діяльністю секретаріату, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на
секретаріат завдань, визначає ступінь відповідальності заступника
керівника секретаріату, керівників його структурних підрозділів; видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання; затверджує положення про відділ (службу) секретаріату; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання секретаріату. 10. Керівник секретаріату несе персональну відповідальність
за законність прийнятих ним рішень. 11. Накази керівника секретаріату, прийняті з порушенням
законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути
скасовані головою районної (районної у місті) державної
адміністрації. 12. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд
оплати праці працівників секретаріату та видатки на його утримання
затверджує голова районної (районної у місті) державної
адміністрації. Секретаріат утримується за рахунок коштів
Державного бюджету України. 13. Відділи, інші служби секретаріату здійснюють свої
повноваження на підставі положення про відділ (службу). 14. Керівників відділів (служб) секретаріату, їх заступників,
працівників секретаріату призначає на посаду та звільняє з посади
голова районної (районної у місті) державної адміністрації в
установленому порядку.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: