open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 135 від 04.06.96

м.Київ
vd960604 vn135
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 343 ( v0010500-96 ) від 30.12.96 )
Про внесення змін і доповнень до положення "Про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків", затвердженого постановою Правління Національного банку

України N 167 від 30.06.95 р.

На виконання Постанови Верховної Ради України від 01.02.96 р.
N 25/96-ВР "Про введення в дію Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни і доповнення до положення "Про економічні
нормативи діяльності комерційних банків", затвердженого постановою
Правління Національного банку України N 167 ( v0167500-95 ) від
30.06.95 р. в частині встановлення економічного нормативу
інвестиційної діяльності комерційних банків (додаток N 1). 2. Зобов'язати комерційні банки суворо дотримуватись
встановленого нормативу на інвестиційну діяльність. За порушення
означеного нормативу комерційні банки несуть відповідальність
згідно зі ст.48 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 872-12 ) та Положенням про застосування Національним банком
України санкцій за порушення банківського
законодавства ( v0249500-95 ), затвердженого постановою Правління
Національного банку України N 115 від 16.05.95 р. 3. Доповнити перелік форм звітності про дотримання
економічних нормативів, які щомісячно надаються комерційними
банками регіональним управлінням Національного банку України
довідково (форма: ін-1) про використання власних коштів
комерційного банку, які інвестуються на придбання часток (акцій)
акціонерних товариств, підприємств та недержавних боргових
зобов'язань (додаток N 2). 4. Регіональним управлінням Національного банку України
забезпечити контроль за дотриманням комерційними банками
економічного нормативу інвестиційної діяльності. 5. Контроль за виконанням постанови покладається на
заступника Голови Правління Національного банку України
О.І.Кірєєва. 6. Постанова набуває чинності з моменту її прийняття.
Голова Правління В.А.Ющенко
Додаток N 1

до постанови Правління

Національного банку України

N 135 від 04.06.96 р.
Економічний норматив інвестиційної діяльності комерційних
банків для придбання часток (акцій, паю, прямих інвестицій)
акціонерних товариств, підприємств та недержавних боргових
зобов'язань - норматив інвестування (Нін). Норматив (Нін.) встановлюється у формі відсоткового
співвідношення між розміром коштів, які інвестуються та загальною
сумою власних коштів комерційного банку.

Кін.

Нін. = ------ * 100%, ВК

де:

Кін. - кошти комерційного банку, які можуть використовуватися
для інвестування на придбання часток (акцій, паю, прямих
інвестицій) акціонерних товариств, підприємств, недержавних
боргових зобов'язань (бал.рахунки 191, 192, 193, 825, 186, 187,
189, 190).

ВК - власні кошти комерційного банку, які визначаються
відповідно до постанови Правління Національного банку України від
30.06.95 р. N 167 ( v0167500-95 ), за винятком нерозподіленого
прибутку.
Максимально припустиме значення нормативу (Нін.) не повинно
перевищувати 25 відсотків розміру власних коштів банку. При розрахунку платоспроможності комерційного банку із суми
загального капіталу банку виключаються суми з бал.рах.191
"Вкладення в акції акціонерних товариств", бал.рах.192 "Вкладення
в акції підприємств", бал.рах.193 "Вкладення в недержавні боргові
зобов'язання", бал.рах.825 "Кошти, перераховані банками
підприємствам, організаціям, установам, кооперативам для участі в
їх господарській діяльності", бал.рах.186 "Операції з цінними
паперами нерезидентів у неконвертованій валюті", бал.рах.189
"Операції з цінними паперами нерезидентів у вільно конвертованій
валюті", бал.рах.187 "Операції з цінними паперами резидентів у
неконвертованій валюті", бал.рах.190 "Операції з цінними паперами
резидентів у конвертованій валюті".
Додаток N 2

до постанови Правління

Національного банку України

від 04.06.96 р. N 135
Форма ІН-1
Довідка

про використання власних коштів комерційного банку ______________________, які інвестуються на придбання часток (акцій), цінних паперів акціонерних товариств,

підприємств та недержавних боргових зобов'язань

(млн.крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Розмір |Загальна|Кіль-|Сума час-|Дотримання|Питома вага час-| п/п|власних|сума час|кість|ток (ак- |нормативу |ток (акцій) цін-| |коштів |ток (ак-|юрид.|цій) цін-|Нін. |них паперів юр. | | |цій), |осіб,|них папе-|стр.3 |осіб за яким по-| | |цінних |за |рів та |-----*100%|рушено норматив | | |паперів |якими|недержав-|стр.2 |у загальній сумі| | |та недер|пору-|них борго| |придбаних банком| | |жавних |шуєть|вих зобо-| |часток (акцій), | | |боргових|ся |в'язань | |цінних паперів | | |зобов'я-|норма|юр.осіб, | |та недержавних | | |зань, |тив |за якими | |боргових зобо- | | |які прид|Нін. |порушуєть| |в'язань | | |бані | |ся норма-| |стр.5 | | |банком | |тив Нін. | |----- * 100% | | | | | | |стр.3 | ———+———————+————————+—————+—————————+——————————+————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: