open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Рішення N 1254/96/ЄС

Європейського Парламенту і Ради,

яким встановлюється низка керівних вказівок

для транс-європейських енергетичних мереж

від 5 червня 1996 року
( Додатково див. Рішення ( 994_207 ) від 29.05.97 )

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство
( 994_017 ), і, зокрема, перший пункт статті 129d вищевказаного
Договору, Враховуючи пропозицію Комісії (1), Враховуючи думку Економічного і Соціального Комітету (2), Враховуючи думку Комітету Регіонів (3), Діючи відповідно до процедури, встановленої статтею 189b
Договору ( 994_017 ) (4) згідно спільного тексту, схваленого 4
квітня 1996 року Узгоджувальним Комітетом, __________________

(1) OJ No C 72, 10.3.1994, p. 10 і OJ No C 205, 10.8.1995, p.
6. (2) OJ No C 195, 18. 7. 1994, p. 33. (3) OJ No C 217, 6. 8. 1994, p. 26. (4) Думка Європейського Парламенту від 18 травня 1995 року,
(OJ No C 151, 19.6.1995, p. 228), спільна позиція Ради від 29
червня 1995 року (OJ No C 216, 21.8.1995, p. 31) та Рішення
Європейського Парламенту від 26 жовтня 1995 року (OJ No C 308,
20.11.1995, p. 113). Рішення Ради від 7 травня 1996 року та
Рішення Європейського Парламенту від 21 травня 1996 року (в
Офіційному Журналі ще не опубліковане).
1. Беручи до уваги те, що енергія, по суті своєї природи,
повинна вироблятися, розподілятися та використовуватися як можна
більш раціонально з метою стійкого розвитку та беручи до уваги те,
що можливості розвитку відновлюваних джерел енергії у відповідних
регіонах не повинні зустрічати ніякої перешкоди або затримки; 2. Беручи до уваги те, що створення й розвиток
транс-європейських енергетичних мереж сприяє досягненню основних
цілей Співтовариства, таких як удосконалення внутрішнього ринку та
зміцнення економічної та соціальної єдності; 3. Беручи до уваги те, що створення й розвиток
транс-європейських енергетичних мереж на території Співтовариства
також має особливу мету підвищення надійності та безпеки
енергопостачання у Співтоваристві, а також дозволяє збалансувати
роботу внутрішніх енергетичних ринків та удосконалити рівень
конкурентоспроможності у Співтоваристві; 4. Беручи до уваги те, що необхідно докласти зусиль у
плануванні, розробці та будівництві з'єднань, яких не вистачає у
даний час, з транс-європейськими мережами для транспортування
енергетичних продуктів, забезпечуючи, щоб ці з'єднання були як
можна короткими й оптимально розташованими, з урахуванням
економічних та екологічних факторів; 5. Беручи до уваги те, що для сприяння досягненню
вищевказаних цілей, розвиток об'єднуючих ліній у мережах передачі
електроенергії та природного газу в Співтоваристві повинне бути
прискорено, особливо в регіонах, де необхідні удосконалення мереж,
або регіонах, які досі є ізольованими, а також із третіми країнами
в Європі та Середземноморському регіоні; 6. Беручи до уваги те, що для удосконалення внутрішнього
ринку в енергетиці, необхідно об'єднати заходи в усьому
енергетичному стратегічному напрямку, який не тільки визначає
основні критерії і задачі Співтовариства в цій галузі, але також
визначає більш детально умови для лібералізації ринку
енергопродуктів; 7. Беручи до уваги те, що об'єднання електричних та газових
мереж із третіми країнами, що підписали Договір з Енергетичної
Хартії ( 995_056 ) (5), повинне бути виконане відповідно до цього
Договору; __________________

(5) OJ No L 380, 31. 12. 1994, p. 24.
8. Беручи до уваги те, що діяльність Співтовариства щодо
створення керівних вказівок з транс-європейських енергомереж є
необхідним, за умови дотримання принципу додатковості; 9. Беручи до уваги те, що для розвитку таких мереж у
масштабах Співтовариства, необхідно визначити проекти спільного
інтересу та створити більш сприятливий клімат для розвитку та
можливості взаємодії цих мереж; 10. Беручи до уваги те, що проекти спільного інтересу повинні
відповідати вищезгаданим цілям та створювати частину вищевказаних
пріоритетів; беручи до уваги, що розглядатися повинні тільки ті
проекти, що демонструють потенційну життєздатність з урахуванням
економічних, соціальних та технічних факторів; беручи до уваги, що
в цьому контексті концепція життєздатності містить у собі не
тільки фінансову рентабельність проектів, але й інші сторони, такі
як надійність і безпека енергопостачання, зміцнення економічної та
соціальної єдності та захист навколишнього середовища у
Співтоваристві; 11. Беручи до уваги те, що в більшості проектів енергетичного
сектора використовується і буде використовуватися приватний
капітал; оскільки це означає, що визначення проектів спільного
інтересу повинне особливо враховувати необхідність недопущення
порушеннь правил конкуренції; 12. Беручи до уваги те, що керівні вказівки, що визначають
проекти спільного інтересу з метою статті 129с(1), перший абзац,
Договору ( 994_017 ), повинні бути адаптовані відповідно до статті
129d(1), перший і другий пункти; 13. Беручи до уваги те, що проекти спільного інтересу повинні
бути визначені за допомогою досить точного опису; беручи до уваги,
що перелік цих проектів та їх опис, як приведено в Додатку, є
найбільш придатним способом їх визначення для дотримання цілей
статті 129d Договору ( 994_017 ); 14. Беручи до уваги, що процедура, встановлена першим і
другим пунктами статті 129d Договору ( 994_017 ), також може
застосовуватися, якщо перелік проектів розширюється або
скорочується; 15. Беручи уваги, що Комісія є відповідальною за розробку
специфікацій проектів, які не повинні впливати на їх
транс-європейський статус; 16. Беручи до уваги, що Комісія є відповідальною за оновлення
проектів, але таке оновлення не повинне завдавати шкоди визначенню
проекту як транс-європейському, 17. Беручи до уваги, що Комісії надає допомогу комітет; 18. Беручи до уваги, що тимчасова угода була укладена 20
грудня 1994 року (6) між Європейським Парламентом, Радою та
Комісією стосовно заходів з впровадження для актів, прийнятих
відповідно до процедури, викладеної в статті 189b Договору
( 994_017 ), __________________

(6) OJ No C 102, 4. 4. 1996, p. 1.
ПРИЙНЯЛИ ЦЕ РІШЕННЯ:
Стаття 1
Ціль
Це Рішення визначає характер і обсяг дій Співтовариства по
введенню керівних вказівок для транс-європейських енергомереж.
Воно засновує низку керівних вказівок, які охоплюють задачі,
пріоритети та широкомасштабні заходи Співтовариства стосовно
транс-європейських енергомереж. Ці вказівки визначають проекти
спільного інтересу в галузі транс-європейських енергомереж та
газопроводів.
Стаття 2
Сфера дії
Це Рішення застосовується: 1. в енергомережах до: - усіх високовольтних ліній, за винятком розподільчих мереж,
і підвідних з'єднань, за умови, що ця інфраструктура
використовується для між - регіональних або міжнародних передач, - будь-якого обладнання або установок, важливих для даної
системи в плані належної експлуатації, включаючи захист, системи
моніторингу та контролю; 2. у газовій мережі до: - газопроводів високого тиску, за винятком розподільчих, що
дають можливість забезпечувати регіони Співтовариства з внутрішніх
або зовнішніх джерел, - підземних сховищ, приєднаних до вищезгаданих газопроводів
високого тиску, - устаткування для прийому, збереження та ре-газифікації
зрідженого природного газу (ЗПГ), а також газотранспортних засобів
відповідно до обсягів поставок, - будь-якого устаткування чи установок, важливих для даної
системи в плані належної експлуатації, включаючи захист, системи
моніторингу та контролю.
Стаття 3
Задачі
Співтовариство повинне створювати сприятливі умови для
об'єднання, взаємодії та розвитку транс-європейських енергомереж
та доступу до цих мереж відповідно до чинного законодавства
Співтовариства, з метою: - надання можливості ефективної роботи внутрішнього ринку в
цілому та внутрішнього енергоринку зокрема, шляхом заохочення
раціонального виробництва, розподілу і використання
енергоресурсів, а також розвитку відновлюваних джерел енергії, для
того, щоб знизити вартість енергії для споживача та зробити
європейську економіку більш конкурентноспроможною, - сприяння розвитку та скорочення ізольованості менш
привабливих регіонів Співтовариства, тим самим допомагаючи
зміцнити економічні та соціальні фактори, - підвищення надійності енергопостачання, наприклад шляхом
зміцнення зв'язків у енергосекторі з третіми країнами за взаємними
інтересами, зокрема в рамках Договору з Енергетичної Хартії
( 995_056 ) та договорів про співробітництво, укладених
Співтовариством.
Стаття 4
Пріоритети
Пріоритетами для дій Співтовариства по транс-європейських
енергомережах повинні бути: 1. для електричних мереж: - приєднання ізольованих електромереж до об'єднаних
Європейських мереж (a), - розвиток взаємозв'язків між державами-членами (b) та
внутрішніх з'єднань, необхідних для найкращого використання
з'єднувальних ліній (c), - розвиток з'єднувальних ліній з третіми країнами в Європі та
Середземноморському регіоні, що сприяє підвищенню надійності і
безпеки роботи електромереж Співтовариства або постачанню
електричної енергії до Співтовариства (d); 2. для газопровідних мереж: - підведення природного газу до нових регіонів (e), - з'єднання ізольованих окремих газопроводів в об'єднані
європейські газопровідні мережі, включаючи необхідне для цієї мети
удосконалення існуючих газопроводів та об'єднання окремих
газопроводів (f), - підвищення здатності передачі (трубопроводи, що подають
газ) (h), приймання (зрідженого природного газу) та збереження
(g), необхідного для задоволення попиту, а також диверсифікація
джерел постачання та маршрутів постачання природного газу.
Стаття 5
Напрямки дій
Широкомасштабні дії Співтовариства по транс-європейських
енергомережах будуть такими: - визначення проектів спільного інтересу, - створення більш сприятливих умов для розвитку цих мереж,
відповідно до третього пункту статті 129d Договору ( 994_017 ).
Стаття 6
Критерії
1. Будь-який проект для енергомереж, що відповідає всім
наступним критеріям, може вважатися проектом спільного інтересу: - попадає в рамки положень статті 2, - відповідає задачам і пріоритетам, викладеним у статті 3 та
статті 4, відповідно, - демонструє потенційну економічну життєздатність. 2. Індикативний перелік проектів спільного інтересу надається
у Додатку. 3. По будь-якій модифікації, що змінює опис проекту, даний у
Додатку, рішення повинне прийматися відповідно до процедури,
встановленої статтею 189b Договору ( 994_017 ). 4. Специфікації проектів не повинні надаватися у Додатку.
Вони повинні прийматися відповідно до процедури, встановленої
статтею 9. Будь-яке звернення стосовно оновлення специфікацій
проекту, від імені держави-члена або Комісії, повинне бути надано
Комісією та рішення приймається відповідно до процедури,
викладеної статтею 9. 5. Критерії, викладені в пункті 1, повинні застосовуватися,
коли рішення прийняте по модифікаціях, специфікаціях або зверненню
про оновлення. Проекти спільного інтересу, що відносяться до
території держави-члена, вимагають згоди відповідної
держави-члена. 6. Держави-члени повинні вживати будь-які заходи, які вони
вважають необхідними для сприяння та прискорення здійснення
проектів спільного інтересу, а також для скорочення до мінімуму
затримок, пов'язаних із приведенням у відповідність до
законодавства Співтовариства та міжнародних конвенцій щодо захисту
навколишнього середовища. Зокрема, необхідні процедури легалізації
повинні бути закінчені швидко. 7. Якщо проекти спільного інтересу частково розташовані на
території третіх країн, Комісія, за згодою відповідних
держав-членів, вносить пропозиції щодо сприяння їх здійсненню,
якщо це входить в рамки регулювання угод між Співтовариством та
цими третіми країнами, а також відповідає Договору з Енергетичної
Хартії ( 995_056 ) стосовно третіх країн, що підписали цей
Договір, за умови визнання відповідними третіми країнами того, що
проекти становлять взаємний інтерес. 8. Оцінка економічної життєздатності, про яку згадується в
третьому абзаці пункту 1, повинна грунтуватися на аналізі витрат
та результатів, що повинні враховувати усі витрати й результати,
включаючи середньо - та/або довгострокові плани, пов'язані з
екологічними аспектами, надійністю постачань та внеском в
економічні й соціальні аспекти.
Стаття 7
При розгляді проектів необхідно враховувати вплив на
конкуренцію і перспективи приватного фінансування або фінансування
відповідними суб'єктами господарської діяльності.
Стаття 8
Це Рішення повинне не зашкоджувати будь-якому фінансовому
зобов'язанню держави-члена або Співтовариства.
Стаття 9
Процедурна діяльність Комітету
1. Комісії надає допомогу Комітет, що складається з
представників держав-членів та очолюється представником Комісії. 2. Представник Комісії надає Комітету проект заходів, що
повинні бути вжиті. Комітет висловлює свою думку по проекту
протягом того терміну часу, що встановлюється Головуючим у
залежності від терміновості питання. Свою думку висловлює
більшість, як встановлено положеннями статті 148 (2) Договору
( 994_017 ), якщо рішення вимагаються Радою на пропозиції Комісії.
Голоси представників держав-членів у Комітеті повинні
підраховуватися так, як викладено в тій статті. Голова не бере
участі у голосуванні. 3. (a) Комісія приймає заходи, що розглядаються, якщо вони
відповідають думці Комітету. (b) Якщо заходи, що розглядаються, не відповідають думці
Комітету, або якщо думка не висловлена, Комісія повинна
невідкладно подати Раді пропозицію щодо тих заходів, які повинні
бути вжиті. Рада діє за принципом кваліфікованої більшості. Якщо,
по закінченню тримісячного терміну з дати звернення до Ради, Рада
не діє, то запропоновані заходи приймаються Комісією.
Стаття 10
Кожні два роки Комісія повинна складати звіт щодо виконання
цього Рішення, який вона подає до Європейського Парламенту, Ради,
Економічного і Соціального Комітету та Комітету Регіонів.
Стаття 11
Це Рішення набирає чинності на третій день після його
публікації в Офіційному Журналі Європейського Співтовариства.
Стаття 12
Дане Рішення адресоване державам-членам.
Здійснено в Брюсселі, 5 червня 1996 року.
Від імені Європейського Парламенту Президент
К.Хенш
Від імені Ради Президент
П.Фассино
Офіційний журнал L 161, 29/06/1006 p. 0147 - 0153
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: