open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 121 від 07.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

27 червня 1996 р.
vd960607 vn121 за N 331/1356

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про

порядок видачі патентів України на промислові

зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
16 січня 1996 року N 98 ( 98-96-п ) "Про внесення змін і доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р.
N 701", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про порядок
видачі патентів України на промислові зразки, що охороняються
свідоцтвами СРСР, затвердженої наказом Держпатенту України від
13 липня 1995 року N 111 ( z0247-95 ) та зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 року N 247/783
(додаються). 2. Опублікувати зазначені в п.1 зміни і доповнення до
Інструкції в офіційному бюлетені Держпатенту України "Промислова
власність". 3. Зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держпатенту України В.Жарова.
Голова Держпатенту В.Петров
Затверджено

наказом Держпатенту України

від 7 червня 1996 року N 121

Зміни і доповнення

до Інструкції про порядок видачі патентів

України на промислові зразки, що охороняються

свідоцтвами СРСР

1. Пункт 4 викласти у такій редакції: "4. До клопотання додаються: копія свідоцтва СРСР на промисловий зразок, засвідчена
нотаріально чи установою; дві фотокартки розміром 18x24 (для невеликих виробів 13x18
або 9x12) із зазначенням назви промислового зразка, варіанта; копія документа про правонаступництво (при необхідності); документ, що підтверджує сплату збору за подання клопотання
про видачу патенту України на промисловий зразок. У разі неподання разом з клопотанням документа, що
підтверджує сплату збору встановленого розміру, клопотання
вважається неподаним".
2. Пункт 5 викласти у такій редакції: "5. Держпатент України розглядає клопотання про видачу
патенту України на промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом
СРСР, перевіряє наявність документів, зазначених в п.4 цієї
Інструкції, приймає рішення про видачу патенту України на
промисловий зразок і припинення дії відповідного свідоцтва СРСР в
Україні, та надсилає це рішення заявнику з повідомленням про
необхідність сплати зборів за видачу патенту та за підтримання
його чинності за поточний рік, рахуючи від дати подання заявки на
видачу свідоцтва СРСР".
3. Пункт 7 викласти у такій редакції: "7. На підставі рішення про видачу патенту України на
промисловий зразок та за наявності документа про сплату збору
встановленого розміру за видачу патенту Держпатент України
публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту
України на промисловий зразок та припинення дії в Україні
відповідного свідоцтва СРСР на промисловий зразок. Збір за видачу
патенту України на промисловий зразок та за підтримання його
чинності за поточний рік повинні бути сплачені протягом трьох
місяців від дати отримання заявником рішення про видачу патенту
України на промисловий зразок. Документи, які підтверджують сплату
зборів встановленого розміру, повинні надійти або бути
відправленими до Держпатенту України у зазначений тримісячний
термін".
4. Додаток до Інструкції про порядок видачі патентів України
на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР викласти у
такій редакції: "Додаток до Інструкції про порядок видачі патентів
України на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР у
редакції наказу Держпатенту України від 7 червня 1996 року N 121"
(додається).
Додаток

до Інструкції про порядок

видачі патентів України на

промислові зразки, що

охороняються свідоцтвами

СРСР (у редакції наказу

Держпатенту України

від 7 червня 1996 року N 121)

Клопотання

про видачу патенту України на промисловий

зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР
Я(ми) _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові автора(ів) _________________________________________________________________

українською мовою, відповідно до запису у паспорті)
разом з __________________________________________________________

(повне найменування заявника(ів)
прошу (просимо) видати патент України на промисловий зразок,
що охороняється свідоцтвом СРСР N ________________________________
заявка N _______________, дата подання заявки ____________________
на _______________________________________________________________

(назва промислового зразка; _________________________________________________________________

кількість варіантів; клас, підклас МКПЗ)
на ім'я __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної
__________________________________________________________________

або найменування юридичної особи, її адреса)

Згода зазначеної особи на одержання патенту є.
М.П. __________________________________________________

(підпис особи, на ім'я якої просять видати патент)
Повідомляю(ємо), що факту анулювання свідоцтва в Держреєстрі
промислових зразків колишнього СРСР не було.

Патент надіслати _________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________

фізичної або найменування юридичної особи, її адреса)

Автор(и) ____________________________________________________

(підпис) (прізвище) ____________________________________________________
Заявник(и) __________________________________________________

(підпис) (прізвище та посада) _____________________________________________________________ М.П.

До клопотання додаються: копія свідоцтва СРСР на промисловий зразок, завірена
нотаріально або установою; дві фотокартки розміром 18x24 (для невеликих виробів 13x18
або 9x12) із зазначенням назви промислового зразка, варіанта; документ про сплату збору за подання клопотання про видачу
патенту на промисловий зразок; документ про правонаступництво (при необхідності).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: