open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 11 червня 1996 р. N 632

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про договір щодо надання гарантій

на кредитну підтримку підприємств

вугільної промисловості

Кабінет Міністрів України і Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити типовий договір гарантії щодо надання
кредитної підтримки підприємств вугільної промисловості
безпосередньо або за міжбанківськими кредитами (додається).
2. Міністерству фінансів забезпечити укладання зазначених
договорів з комерційними банками на суми наданих ними кредитів.
3. Відповідальність за цільове використання наданих кредитів
покласти на Міністерство вугільної промисловості та відповідні
банки.

Прем'єр-міністр України Перший заступник Голови Правління

Національного банку України
П.ЛАЗАРЕНКО В.СТЕЛЬМАХ
Інд.37
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

і Національного банку України

від 11 червня 1996 р. N 632
ТИПОВИЙ

ДОГОВІР ГАРАНТІЇ
_____________________________________________________________,
далі по тексту - "Кредитор", в особі _____________________________ ______________, діючого на підставі ____________________________,
з однієї сторони, і Міністерство фінансів України, далі по тексту
- "Гарант", в особі _____________________________________________,
діючого на підставі ______________________________________________ _______________________________, з іншої сторони, уклали договір
про таке:
ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

1. "Боржник" - вугледобувні підприємства, яким надано кредити
Кредитором згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
16 травня 1996 року N 521 ( 521-96-п ), щодо виконання зобов'язань
яких перед Кредитором видається гарантія.
2. "Кредитор" - кредитор Боржника за кредитним договором, для
забезпечення виконання якого укладено цей договір.
3. "Гарант" - Міністерство фінансів України - особа, яка в
разі невиконання зобов'язань Боржником зобов'язується погасити
його борг у межах сум, передбачених Державним бюджетом на
фінансування вугільної промисловості.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4. Кредитор надає вугледобувним підприємствам (шахтам)
кредити терміном на 1 рік для обладнання лав (придбання
устаткування, необхідного для оснащення нових очисних вибоїв) із
встановленням плати за користування ними не вище облікової ставки
Національного банку.
5. Гарант відповідно до умов цього договору у разі
невиконання зобов'язань Боржником за кредитними договорами з
Кредитором від __________________ N _________ зобов'язується
погасити борг Боржника Кредитору у розмірі _______________________
карбованців, та відсотків за кредит.
ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ЗА ГАРАНТІЄЮ

6. У разі невиконання зобов'язань Боржником у зазначений
кредитним договором термін Кредитор зобов'язаний звернутися з
письмовим повідомленням на адресу Гаранта протягом трьох днів з
моменту настання терміну повернення кредиту та/або відсотків.
7. У повідомленні зазначається: номер і дата договору гарантії; фактичні дані про невиконання Боржником своїх зобов'язань; перелік документів, що підтверджують невиконання Боржником
своїх зобов'язань (виписка з особистого рахунку та інші
документи).
8. Гарант протягом 10 днів з дня отримання повідомлення
перераховує на розрахунковий рахунок Кредитора суму боргу.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9. Сторони несуть передбачену чинним законодавством
відповідальність за збитки, завдані один одному у разі невиконання
або неналежного виконання зобов'язань за цим договором.
10. За несвоєчасне перерахування суми боргу (пункти 5, 8
цього договору), Гарант сплачує на користь Кредитора пеню у
розмірі 0,5 відсотка від суми боргу за кожний день прострочки.
ІНШЕ

11. Цей договір укладено у 2-х екземплярах.
12. Усі зміни і доповнення до цього договору приймаються за
взаємною згодою сторін і укладаються у письмовій формі.
13. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються
арбітражним судом.
14. Договір набуває чинності з моменту його підписання
Гарантом та Кредитором.
15. Договір підписано "____" ___________ 1996 р. у м. Києві.

ГАРАНТ КРЕДИТОР
Міністерство фінансів

України
Київ-8, вул. М.Грушевського, 12/2 Рахунок 124103 в ОПЕРУ Національного банку м. Києва, МФО 30001
_________________________ _____________________

(підпис) (підпис)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: