open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження

Президента N 127/99-рп від 14.06.99 )
Про українську частину Консультаційного

Комітету Президентів України і Республіки

Польща

1. Затвердити персональний склад української частини
Консультаційного Комітету Президентів України і Республіки Польща
(додається). 2. Главі Адміністрації Президента України Д.Табачнику
вирішити у двотижневий строк питання щодо утворення секретаріату
української частини Консультаційного Комітету в межах штатної
чисельності Управління з питань зовнішньої політики Адміністрації
Президента України та Секретаріату Ради національної безпеки при
Президентові України. 3. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження
Президента України від 18 листопада 1994 року N 171 ( 171/94-рп )
"Про оновлений склад української частини Консультаційного Комітету
Президентів України і Республіки Польща".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 червня 1996 року

N 146/96-рп
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

від 12 червня 1996 року N 146/96-рп
СКЛАД

української частини Консультаційного Комітету

Президентів України і Республіки Польща
ГОРБУЛІН - Секретар Ради національної Володимир Павлович безпеки при Президентові Ук-

раїни - Радник Президента

України з питань національ-

ної безпеки, Уповноважений

Президента України в Кон-

сультаційному Комітеті Пре-

зидентів України і Республі-

ки Польща
БЕРШЕДА - завідувач відділу Секретарі- Євген Романович ату Ради національної безпе-

ки при Президентові України,

заступник Уповноваженого

Президента України в Кон-

сультаційному Комітеті
БУТЕЙКО - перший заступник Міністра Антон Денисович закордонних справ України,

член Консультаційного Комі-

тету
МАЛЄВ - Міністр машинобудування, Валерій Іванович військово-промислового комп-

лексу і конверсії України,

член Консультаційного Комі-

тету
ОГРИЗКО - Керівник Управління з питань Володимир Станіславович зовнішньої політики Адмі-

ністрації Президента Украї-

ни, член Консультаційного

Комітету
ОЛІЙНИК - заступник Міністра зовнішніх Василь Іванович економічних зв'язків і тор-

гівлі України, член Консуль-

таційного Комітету.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: