open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 червня 1996 р. N 635

Київ
Про організацію роботи з формування

проекту Державного бюджету України на 1997 рік

Відповідно до Закону України "Про бюджетну систему України"
( 512-12 ) та з метою забезпечення своєчасної розробки проекту
Державного бюджету України на 1997 рік Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству економіки за участю Міністерства фінансів,
Національного банку, інших міністерств і відомств розробити до 15
червня 1996 р. Основні прогнозні макропоказники економічного і
соціального розвитку України на 1997 рік та до 5 липня ц. р. - на
наступні три роки.
У складі показників на 1997 рік передбачити:
валовий внутрішній продукт - номінальний і темпи зміни
реального з виділенням національного доходу; зведений баланс фінансових ресурсів; баланс доходів і витрат населення; платіжний баланс; поквартальні індекси оптових і споживчих цін; обсяги прибутку і збитків в цілому та в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць (з виділенням показників по
підприємствах комунальної власності); кошти, що спрямовуються на оплату праці, в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць по галузях господарства
(секторах), а також по категоріях: - робітники і службовці, включаючи працівників кооперативів,
малих і спільних підприємств; - працівники колективних сільськогосподарських підприємств; обсяги геологорозвідувальних і топографо-геодезичних робіт та
надходжень коштів до бюджету в порядку відшкодування витрат на
геологорозвідувальні роботи; обсяги видобутку нафти і природного газу та розміри сум
рентної плати за нафту і природний газ, різниці в цінах на
природний газ, плати за транзит газу через територію України; обсяги надходжень коштів до Фонду розвитку
паливно-енергетичного комплексу; потреби у бюджетних асигнуваннях, пов'язаних із здійсненням
державного регулювання цін на товари і послуги з урахуванням
витрат на транспортування, зберігання та реалізацію цих товарів і
послуг, а також витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим
категоріям громадян на придбання таких товарів та отримання послуг
відповідно до чинного законодавства; обсяги державних централізованих капітальних вкладень.
2. Державному комітетові з питань науки, техніки та
промислової політики разом з Міністерством економіки та за участю
інших міністерств і відомств - державних замовників державних
науково-технічних програм підготувати та подати до 15 червня 1996
р. Міністерству фінансів перелік зазначених програм з визначенням
прогнозних обсягів фінансування кожної програми з бюджету та
Державного інноваційного фонду, а також загальних обсягів
фінансування державних науково-технічних програм.
3. Міністерствам, відомствам, іншим центральним органам
державної виконавчої влади - державним замовникам державних
програм (соціально-еконмічних, виробничо-економічних,
інвестиційних, оборонних, екологічних, регіональних,
організаційно-господарських) за погодженням з Міністерством
економіки подати до 15 червня 1996 р. Міністерству фінансів
перелік зазначених державних програм з визначенням по кожній з них
загальних обсягів фінансування наукових частин, а також з
визначенням обсягів фінансування кожної програми за рахунок коштів
Державного інноваційного фонду.
Обсяги витрат на реалізацію екологічних програм погодити
також з Міністерством охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки.
4. Міністерству вугільної промисловості подати до 15 червня
1996 р. Міністерству економіки і Міністерству фінансів попередній
розрахунок обсягів державної підтримки вугільної промисловості на
1997 рік за визначеними напрямами.
5. Державному комітетові по водному господарству,
Міністерству лісового господарства, Державному комітетові по
земельних ресурсах, Державному комітетові по геології, Державному
комітетові по житлово-комунальному господарству за погодженням з
Міністерством охорони навколишнього природного середовища і
ядерної безпеки подати до 25 червня 1996 р. Міністерству фінансів
розрахунки надходжень до бюджету платежів за спеціальне
використання водних і лісових ресурсів, за використання надр,
плати за землю.
6. Головному управлінню Державного казначейства разом з
міністерствами, відомствами, іншими органами державної виконавчої
влади провести до 15 червня 1996 р. розрахунки доходів і видатків
державних позабюджетних фондів на 1997 рік та позабюджетних фондів
місцевих Рад (за винятком тих, відрахування до яких не є
обов'язковими згідно із законодавством України).
7. Міністерству статистики, Міністерству економіки разом з
іншими міністерствами і відомствами, Урядом Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями подати до 15 червня 1996 р. Міністерству фінансів
статистичні дані про економічний, соціальний, природний та
екологічний стан адміністративно-територіальних одиниць.
Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів, іншими
міністерствами і відомствами, Урядом Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями підготувати до 15 червня 1996 р. інформацію про
урядові та регіональні програми подолання різниці в економічному
розвитку між адміністративно-територіальними одиницями: про програми, виконані у попередні роки, та результати їх
реалізації; про програми, що виконуються, та ті, що розробляються (з
прогнозом результатів виконання).
Міністерству фінансів і Міністерству економіки разом з іншими
міністерствами і відомствами, Урядом Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями зробити до 25 червня 1996 р. розрахунки витрат,
необхідних для вирівнювання економічного, соціального,
екологічного стану та ефективного використання природних умов
адміністративно-територіальних одиниць.
8. Міністерству фінансів відповідно до Основних напрямів
бюджетної політики на 1997 рік (Бюджетної резолюції) та на
підставі прогнозу Основних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на 1997 рік організувати проведення
фінансово-економічних розрахунків для складання проектів зведеного
і державного бюджетів на наступний рік, розподілу сум
загальнодержавних податків, зборів та інших платежів між Державним
бюджетом України і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей,
мм. Києва і Севастополя, підготувати до 1 липня 1996 р. попередній
проект зведеного бюджету України на 1997 рік та довести відповідні
прогнозні показники до міністерств, відомств, інших органів
державної виконавчої влади.
9. Міністерствам, відомствам, іншим органам державної
виконавчої влади забезпечити подання Міністерству фінансів
необхідних матеріалів та розрахунків для складання проекту
Державного бюджету України на 1997 рік у терміни і за формами,
встановленими Міністерством фінансів.
10. Міністерствам, відомствам, іншим органам державної
виконавчої влади розглянути до 15 липня 1996 р. доведені їм за
встановленими Міністерством фінансів формами прогнозні показники
щодо проекту зведеного бюджету України і подати Міністерству
фінансів свої пропозиції з відповідними розрахунками та
обгрунтуваннями.
Міністерству фінансів за участю представників міністерств,
відомств, інших органів державної виконавчої влади розглянути до 1
серпня 1996 р. зазначені пропозиції щодо уточнень проектованих
показників зведеного бюджету України на 1997 рік та підготувати
проект роподілу джерел доходів і видів видатків між Державним
бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва і Севастополя. Установити, що питання, не узгоджені з міністерствами,
відомствами та іншими органами державної виконавчої влади,
виносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.
11. Міністерству фінансів на підставі уточнених розрахунків
доходів та видатків зведеного бюджету сформувати та подати до 15
серпня 1996 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект
Державного бюджету України на 1997 рік і пропозиції щодо
нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та
інших обов'язкових платежів до бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва і Севастополя.
12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Шпека Р.В.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: