open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Міністерством оборони України та

Міністерством оборони Сполучених Штатів

Америки про навчання в рамках програми для

керівного складу військово-повітряних сил

Дата підписання: 12 червня 1996 р. Дата набуття чинності: 12 червня 1996 р.
Міністерство оборони України і Міністерство оборони
Сполучених Штатів Америки, які надалі іменуються Сторонами,
погодились про таке:
СТАТТЯ I
ЦІЛІ
Програма навчання для керівного складу військово-повітряних
сил - це програма, що створена Міністерством оборони Сполучених
Штатів Америки, представлених Військово-Повітряними Силами США
(ВПС США) з метою зміцнення відносин у військовій галузі між
теперішніми та майбутніми керівниками ВПС США та Міністерства
оборони України, представленим Військово-Повітряними Силами
України.
Ця Угода визначає загальні положення та умови, які регулюють
участь Військово-Повітряних Сил України в програмі навчання
керівного складу військово-повітряних сил.
СТАТТЯ II
ВИЗНАЧЕННЯ
Для цілей цієї Угоди використовуються такі визначення:
1. Програма для керівного складу військово-повітряних сил
(ПКСВПС). Програма навчання для льотчиків-курсантів (НЛК), для
курсантів з дружніх країн, яких це стосується, що фінансується ВПС
США. ПКСВПС включає мовну підготовку НЛК та необхідне навчання з
предметів, які мають відношення до нього, а також програми, що
мають сприяти кращому усвідомленню та розумінню демократичних
інституцій та соціальних структур Сполучених Штатів Америки.
2. Стипендія ПКСВПС.
Речі та послуги в оборонній галузі, які ВПС США надає
курсантам, що навчаються за ПКСВПС, або які призначені для
користування ними, включаючи: (а) транспортування, що пов'язане з
навчанням; (б) приладдя та обладнання, що використовується під час
навчання; (в) одяг для польотів та інший спеціальний одяг, що
необхідний для навчання; (г) проживання, харчування та медичне
обслуговування.
3. Додаткова грошова допомога в рамках ПКСВПС.
Кошти, які надаються ВПС США курсантам, що навчаються за
ПКСВПС, для відшкодування їх різних витрат на перебування, що
іншим чином не передбачені стипендією ПКСВПС.
4. Вихідний рід військ.
Рід військ, до якого належить курсант, у даному випадку -
Військово-Повітряні Сили України.
5. Країна проживання.
Країна, включаючи її територію та володіння, до якої належить
вихідний рід військ, у даному випадку - Україна.
6. Утриманець (член родини).
Особа, що перебуває в Сполучених Штатах Америки з дозволу
вихідного роду військ та ВПС США і яка є дружиною, неповнолітньою
дитиною або родичем (родичкою), залежить від підтримки курсанта
ПКСВПС і перебуває на його утриманні.
СТАТТЯ III
СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
При виконанні цієї Угоди не є обов'язковим з боку ВПС США
надавати щорічно стипендії представникам Військово-Повітряних Сил
України для їх участі в навчанні за ПКСВПС.
СТАТТЯ IV
КРИТЕРІЇ ДОБОРУ
Вихідний рід військ добирає курсантів з числа найкращих
випускників свого військового навчального закладу або інших осіб,
які потенційно можуть зайняти важливі пости у вихідному роді
військ.
СТАТТЯ V
УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ
Курсанти ПКСВПС під час перебування в Сполучених Штатах
Америки повинні перебувати під контролем Військово-Повітряних Сил
України.
СТАТТЯ VI
ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
Усі курсанти повинні мати дійсні посвідчення особи згідно з
правилами й вимогами вихідного роду військ. Курсанти ПКСВПС також
отримують посвідчення особи від ВПС США, які є дійсними протягом
періоду їх навчання за ПКСВПС.
СТАТТЯ VII
В'ЇЗНІ ТА ВИЇЗНІ ДОКУМЕНТИ
Курсанти ПКСВПС та їх утриманці мають при собі (у своєму
розпорядженні) відповідні документи, які видала країна походження
та наявності яких вимагають органи влади Сполучених Штатів Америки
для в'їзду до США та виїзду з них.
СТАТТЯ VIII
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА США
Курсантам ПКСВПС та їх утриманцям необхідно дотримуватися
вимог законодавства США, не вдаватися до дій, що є несумісними з
положеннями цієї Угоди, та утримуватися від будь-якої політичної
діяльності в Сполучених Штатах Америки.
СТАТТЯ IX
ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СПИСКІВ КУРСАНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ
Для того, щоб отримати дозвіл на навчання за ПКСВПС, курсанти
повинні задовольняти необхідні умови стосовно їх фізичного стану
та досвіду, що їх встановлює ВПС США. Ті курсанти, які прибули до
Сполучених Штатів Америки, але не задовольняють таких умов,
повертаються до країни свого походження. Курсанти, що неспроможні
виконувати норми ПКСВПС під час навчання, або курсанти, які, на
думку ВПС США, не можуть успішно та благополучно завершити
програму навчання, відраховуються та повертаються до країни свого
походження. ВПС США діють на власний розсуд при визначенні цього
питання та прийнятті відповідного рішення.
СТАТТЯ X
ЗБРОЯ
Курсанти ПКСВПС не повинні ввозити до Сполучених Штатів
Америки або мати при собі під час перебування в Сполучених Штатах
Америки особисту зброю або зброю військового зразка, за винятком
тих випадків, коли на це є дозвіл з боку вихідного роду військ та
відповідних органів влади США, та якщо ця зброя зареєстрована
відповідно до закону, що цього стосується.
СТАТТЯ XI
ДИСЦИПЛІНА
1. Курсанти ПКСВПС повинні виконувати законні правила,
накази, інструкції та дотримуватись звичаїв ВПС США.
2. Курсанти ПКСВПС, які порушують військові закони та правила
або свого вихідного роду військ, або ВПС США, відраховуються з
курсу навчання за ПКСВПС для подальшого застосування до них
адміністративних або дисциплінарних заходів з боку їх вихідного
роду військ. ВПС США не застосовує дисциплінарних заходів до
курсантів ПКСВПС. Відрахування курсантів з курсу навчання за
ПКСВПС не позбавляє органи цивільної влади США або їх політичні
підрозділи права застосування карної юрисдикції до таких осіб.
Керівні органи ВПС США передають від імені вихідного роду
військ будь-які прохання про відмову з боку зазначених органів
влади від права застосувати юрисдикцію до таких осіб. Крім того,
керівні органи ВПС США підтримують тісний зв'язок з органами
цивільної влади Сполучених Штатів Америки або їх політичними
підрозділами з таких питань та звертаються до них з наполегливим
проханням, на підставі звернення вихідного роду військ, з
розумінням та співчутливо поставитись до прохання про відмову від
зазначеного права, коли вихідний рід військ та країна походження
вказують на те, що така відмова має особливе значення. Все
вищезазначене не шкодить положенням будь-якого договору про статус
сил.
3. Відповідно до пунктів 1 та 2 цієї статті курсанти ПКСВПС
виконують законні розпорядження та команди військового персоналу
ВПС США, які старші за них своїм чином.
4. У тій мірі, в якій це передбачено внутрішніми законами та
правилами, ВПС США сприяють застосуванню адміністративних або
дисциплінарних заходів з боку вихідного роду військ до порушників
з числа курсантів ПКСВПС.
СТАТТЯ XII
БЕЗПЕКА
1. Таємна інформація не передається курсантам ПКСВПС згідно з
положеннями цієї Угоди.
2. Курсанти ПКСВПС та їх утриманці виконують всі вимоги ВПС
США стосовно правил безпеки.
СТАТТЯ XIII
КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ТА СПОРУДАМИ
Курсанти ПКСВПС та їх утриманці, що мають дозвіл
супроводжувати їх в США, мають право користуватися у той самий
спосіб усіма послугами та спорудами адміністративного призначення
або тими, що стосуються матеріально-технічного забезпечення,
покращення морального стану, соціального забезпечення, відпочинку,
військових магазинів, а також господарсько-продовольчого
забезпечення, як і ті курсанти, що отримують соціальну допомогу.
СТАТТЯ XIV
УНІФОРМА
Курсанти ПКСВПС повинні виконувати правила і вимоги щодо
одягу та зовнішнього вигляду, які встановлені у їх вихідному роді
військ, а також правила й вимоги щодо форми льотного одягу та
зовнішнього вигляду, що діють у ВПС США. Форма одягу для
будь-якого випадку має якомога більше відповідати формі конкретної
частини ВПС США, за якою вони закріплені. Необхідно поважати
вимоги ВПС США відносно ношення цивільного одягу.
СТАТТЯ XV
ВІДПУСТКИ
Курсанти ПКСВПС можуть одержати відпустки від командира
частини ВПС США відповідно до їх права на це згідно з діючими
правилами їх вихідного роду військ, за умови, якщо на це є дозвіл
з боку вихідного роду військ і він погоджений з відповідними
керівними органами ВПС США. Навчання за ПКСВПС відбувається з
урахуванням графіка святкових днів ВПС США. Святкові дні вихідного
роду військ, що затверджені для курсантів, навчання яких
фінансується у рамках програми оборонної допомоги, можуть також
ураховуватись, якщо командир частини ВПС США вирішить, що
святкування таких днів не заважатиме прогресу в навчанні.
СТАТТЯ XVI
ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ
Стипендія ПКСВПС та додаткова грошова допомога покривають
витрати на житло та харчування. Курсанти ПКСВПС можуть
користуватись житловими приміщеннями та харчовими продуктами ВПС
США, якщо такі є, відповідно до правил, що існують у ВПС США.
СТАТТЯ XVII
МЕДИЧНЕ ТА СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. У тій мірі, у якій дозволяється керівними законами та
правилами, ВПС США організовує надання медичних послуг курсантам
ПКСВПС та їх утриманцям, що проживають разом з ними в Сполучених
Штатах Америки. Забезпечення утриманців медичним обслуговуванням
може включати оплату за послуги.
2. Вихідний рід військ має переконатися, що курсанти ПКСВПС
та їх утриманці; котрі супроводжують їх, мають задовільний стан
здоров'я з медичної та стоматологічної точок зору до прибуття на
навчання.
СТАТТЯ XVIII
ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
До ПКСВПС застосовані такі види фінансової відповідальності:
1. ВПС США відповідає в період навчання за:
а) витрати на навчання для льотчиків-курсантів та необхідне
навчання з предметів, що мають відношення до цього і які
передбачені ПКСВПС;
б) додаткову грошову допомогу, як це визначається ВПС США,
для курсантів ПКСВПС;
в) забезпечення спеціальною формою одягу та обладнанням, які
необхідні для програми навчання, або видача їх у тимчасове
користування;
г) транспортні та добові витрати під час подорожі для
курсантів ПКСВПС;
д) витрати у зв'язку з певними культурними програмами, що
визначаються та організовуються ВПС США для курсантів ПКСВПС;
е) розквартирування та харчування курсантів ПКСВПС;
є) медичне обслуговування курсантів ПКСВПС.
2. Вихідний рід військ відповідає у період навчання за:
а) заробітну плату та інші грошові виплати для курсантів
ПКСВПС;
б) всі витрати, що пов'язані із зміною постійного місця
служби, включаючи добові та інші транспортні виплати та витрати на
зберігання, які не відшкодовуються ВПС США для курсантів ПКСВПС;
в) всі витрати на відрядження, включаючи добові та інші
виплати під час подорожі, та коли така подорож здійснюється за
вказівкою вихідного роду військ. Таке відрядження погоджується з
ВПС США для того, щоб воно не завадило навчанню курсанта;
г) компенсацію за втрату або пошкодження уніформи чи іншого
індивідуального спеціального обмундирування ПКСВПС;
д) витрати на переїзд утриманців та транспортування предметів
домашнього господарства курсантів ПКСВПС, на які є дозвіл
вихідного роду військ;
е) витрати на проживання та харчування курсантів ПКСВПС та їх
утриманців за межами тих, які відшкодовують ВПС США;
є) витрати на підготовку і відправку останків та витрати на
похорони у разі смерті курсантів ПКСВПС та їх утриманців;
ж) витрати, що пов'язані з допомогою утриманцям, які мають
дозвіл супроводжувати або приєднатись до курсантів ПКСВПС;
з) оплату медичної та стоматологічної допомоги, що надається
курсантам ПКСВПС, і яка перевищує витрати, що їх відшкодовують ВПС
США, а також оплату обслуговування та допомоги, що надаються
утриманцям курсантів ПКСВПС і які потребують грошової компенсації
згідно з чинними законами та правилами США;
и) вартість будь-якого навчання, що не передбачене ПКСВПС;
і) всі інші послуги та витрати для курсантів ПКСВПС.
СТАТТЯ XIX
ПРЕТЕНЗІЇ
1. Претензії з боку третьої сторони, спричинені діями
курсантів ПКАВ, можуть бути заявлені вихідному роду військ для
владнання в рамках його повноважень згідно із законодавством
країни походження. Незважаючи на вищезазначене, курсанти ПКСВПС та
члени їхніх родин повинні отримати, відповідно до чинного
американського законодавства на свої особисті автомобілі цивільну
страховку, яка слугуватиме першим засобом задоволення претензій,
пов'язаних з такими автомобілями.
2. ВПС США не заявлятимуть претензії до вихідного роду військ
з приводу втрати чи шкоди, завданої їх майну курсантами ПКСВПС,
під час їх навчання в рамках цієї програми.
3. Вихідний рід військ не заявлятиме претензії до ВПС США з
приводу травм чи смерті курсантів ПКСВПС, що навчалися в рамках
ПКСВПС.
4. Ні ВПС США, ні Сполучені Штати Америки не несуть
відповідальності за втрату чи пошкодження особистого майна
курсантів ПКСВПС та членів їх родин.
5. Вищевикладені положення ніяким чином не впливають на
положення будь-якої чинної угоди про статус військовослужбовців.
СТАТТЯ XX
РАПОРТИ ТА ЗВІТИ
1. Звіти, що їх може зобов'язувати подавати курсантів ПКСВПС
вихідний рід військ, або ж такі, що їх курсанти ПКСВПС можуть
побажати подавати про свою участь у ПКСВПС, подаються згідно з
військовим статутом країни походження.
2. Навчальні звіти для курсантів ПКСВПС складаються і
подаються згідно з уставом і правилами, прийнятими у ВПС США.
СТАТТЯ XXI
ПІЛЬГИ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ
У рамках дозволеного законами Сполучених Штатів Америки і, в
будь-якому разі, в рамках, обумовлених чинною Угодою про статус
військовослужбовців, курсантам ПКСПВС та членам їх родин надаються
такі привілеї:
1. Звільнення від усіх податків США на грошові надходження,
отримані від вихідного роду військ.
2. Звільнення від усіх митних стягнень, ввізного мита та
інших подібних податків на речі, ввезені до Сполучених Штатів
Америки для офіційного, особистого та сімейного користування,
включаючи їхній багаж, хатнє начиння та особисті транспортні
засоби.
3. Ті ж привілеї в гарнізонних крамницях, на пошті, в
театрах, кінотеатрах та клубах, що і для американського особового
складу того ж рівня.
4. Будь-які інші привілеї, що надаються чинною Угодою про
статус військовослужбовців чи Сполученими Штатами Америки згідно з
їх законодавством та статутами.
СТАТТЯ XXII
ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ
Відзнаки, нагороди та знаки розрізнення присвоюються
курсантам ПКСВПС ВПС США згідно з статутом ВПС США.
СТАТТЯ XXIII
ЗАСТОСУВАННЯ УГОДИ ПРО СТАТУС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
До курсантів ПКСВПС та членів їхніх родин застосовуються
положення будь-якої угоди загального характеру, підписаної між
Україною та США, чинної нині або в майбутньому, що стосується
статусу українських військовослужбовців та членів їхніх родин на
території Сполучених Штатів Америки.
СТАТТЯ XXIV
ТЕРМІН ДІЇ
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє
протягом десяти років. Кожна із Сторін може припинити дію цієї
Угоди, повідомивши про це письмово іншу Сторону не менше, ніж за
60 днів до визначеного строку початку навчання.
У разі розбіжностей при перекладі цієї Угоди українською
мовою, англійський текст матиме переважну силу,
Вчинено в м. Києві 12 червня 1996 року в двох примірниках,
кожний українською і англійською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони
України Сполучених Штатів Америки
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: