open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 119 від 14.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 червня 1996 р.
vd960614 vn119 за N 329/1354

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну

N 210 ( z0571-96 ) від 02.10.96 )
Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів Міністерства фінансів України з питань реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15 листопада 1995 року N 911 ( 911-95-п ) "Про першочергові заходи
щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України на
1995 - 1996 роки" (пункт 7 додаток N 3) з метою посилення контролю
з боку місцевих фінансових органів за випуском акцій і облігацій
підприємств, Н А К А З У Ю:
Внести до деяких нормативних актів Міністерства фінансів
України з питань випуску акцій і облігацій підприємств та
інформації про їх випуск такі зміни: 1. У Порядку реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств
та інформації про їх випуск від 30.09.91 N 04-305 ( v-305201-91 ): - у пункті 7: в абзаці третьому слово "нотаріально" виключити; абзац четвертий викласти у такій редакції: "нотаріально засвідчену копію статуту емітента або змін до
нього, пов'язаних із збільшенням (зменшенням) статутного фонду.
Зразок бланку цінного паперу, сертифіката акції, якщо випуск
здійснюється в паперовій формі"; абзац п'ятий викласти у такій редакції: "баланс, звіт про фінансові результати та їх використання,
довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською
фірмою) за останній завершений фінансовий рік"; доповнити абзацем шостим такого змісту: "копію свідоцтва про державну реєстрацію акціонерного
товариства"; - у абзаці другому підпункту "а" пункту 9 слова "останні три
завершені фінансові роки (або за кожний завершений фінансовий рік
з моменту створення, якщо цей строк менше трьох років)" замінити
словами "останній завершений фінансовий рік"; - пункт 23 викласти у такій редакції: "23. Реєстрація випуску цінних паперів та інформації про їх
випуск здійснюється: а) Міністерством фінансів України: - якщо сума випуску дорівнює або вища 20 трлн.карбованців; - у випадку випуску акцій банками та іноземними емітентами езалежно від суми випуску;

б) Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим,
обласними фінансовими управліннями, фінансовими управліннями міст
республіканського підпорядкування за місцем знаходження емітента,
якщо сума випуску цінних паперів не перевищує
20 трлн.карбованців". 2. У порядку реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних
товариств, створених із державних підприємств у процесі
приватизації, та інформації про їх випуск, затвердженому наказом
Міністерства фінансів України від 23.11.93 N 94 ( z0183-93 ): - у пункті 6: у підпункті "з" після слів "об'єктів приватизації" слова "та
оренди" виключити; підпункт "и" викласти у такій редакції: "и) баланс та довідку про фінансовий стан, підтверджені
аудитором (аудиторською фірмою) на дату створення акціонерного
товариства"; - абзац третій підпункту "а" пункту 7 викласти у такій
редакції: "фінансові результати (прибуток, збитки) та валюта балансу за
минулий рік та на дату створення акціонерного товариства"; - у пункті 10: в підпункті "а" цифри і слова "100 млрд.крб." замінити
відповідно цифрами і словами "20 трлн.карбованців"; підпункт "б" викласти у такій редакції: "б) Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим,
обласними фінансовими управліннями, фінансовими управліннями міст
республіканського підпорядкування за місцем знаходження емітента,
якщо сума випуску (емісії) акцій не перевищує
20 трлн.карбованців". 3. У Порядку реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств, та
інформації про їх випуск, затвердженому наказом Міністерства
фінансів України від 17.02.94 N 12 ( z0037-94 ): - підпункт "е" пункту 6 викласти у такій редакції: "е) баланс, звіт про фінансові результати та їх виконання,
довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською
фірмою) на момент створення акціонерного товариства, тобто після
його державної реєстрації"; - пункт 8 доповнити підпунктом "г" такого змісту: "г) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) баланс та
довідку про фінансовий стан за останній звітний період перед
поданням інформації про випуск акцій"; - абзац другий підпункту "а" пункту 9 викласти у такій
редакції: "- повне фірмове найменування, місцезнаходження, історична
довідка, дата реєстрації акціонерного товариства, предмет
діяльності, фінансові результати (прибуток, збитки) та валюта
балансу за минулий рік та останній звітний період перед поданням
інформації, середньоспискова кількість працівників, а також
професійні дані про керівника, головного бухгалтера - освіта,
кваліфікація, виробничий стаж"; - у пункті 12: в підпункті "а" цифри і слова "200 млрд.крб." замінити
відповідно цифрами і словами "20 трлн.карбованців"; підпункт "б" викласти у такій редакції: "б) Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим,
обласними фінансовими управліннями, фінансовими управліннями міст
республіканського підпорядкування за місцем знаходження емітента,
якщо сума випуску акцій менше 20 трлн.карбованців". 4. У Порядку реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних
товариств, створених відповідно до Указу Президента України від
26.11.94 N 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на
використання приватизаційних майнових сертифікатів", та інформації
про їх випуск, затвердженому наказом Міністерства фінансів України
від 27.03.95 N 47 ( z0094-95 ): - у пункті 6: підпункт "з" викласти у такій редакції: "з) підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс та
довідку про фінансовий стан на дату створення акціонерного
товариства, тобто після його державної реєстрації"; доповнити підпунктом "и" такого змісту: "и) копію акта оцінки вартості майна, складеного відповідно
до діючої Методики оцінки об'єктів приватизації" ( 717-93-п ); - у абзаці першому підпункту "а" пункту 7 слова і цифри "за
станом на 1 січня 1995 року" замінити словами "на момент створення
акціонерного товариства, тобто після його державної реєстрації".
Заступник Міністра А.В.Литвин

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: