open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА МІГРАЦІЇ
Н А К А З
N 5 від 14.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 липня 1996 р.
vd960614 vn5 за N 376/1401
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України у справах національностей та міграції

N 6 ( z0732-96 ) від 18.11.96 )
Про затвердження Порядку розгляду скарг в Міністерстві України у справах національностей та міграції на рішення про надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються органами міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Відповідно до статті 5 Закону України "Про біженців"
( 3818-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду скарг в Міністерстві України у
справах національностей та міграції на рішення про надання і
позбавлення статусу біженця, що приймаються органами міграційної
служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (додається). 2. Затвердити склад Комісії Міністерства України у справах
національностей та міграції з розгляду скарг на рішення про
надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються органами
міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (додається).
Міністр В.Євтух
Затверджено

наказом Міністерства України у

справах національностей та міграції

від 14 червня 1996 року N 5
Порядок розгляду скарг в Міністерстві України у справах національностей та міграції на рішення про надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються органами міграційної служби в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі

1. Скарги на рішення про надання і позбавлення статусу
біженця, що приймаються органами міграційної служби в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (надалі -
орган міграційної служби) розглядаються Комісією Міністерства
України у справах національностей та міграції з розгляду скарг на
рішення про надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються
органами міграційної служби в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (надалі - Комісія), склад
якої затверджено наказом Міністерства України у справах
національностей та міграції (надалі - Міністерство) у складі
голови, двох заступників голови, відповідального секретаря та
членів Комісії. Комісія працює на постійній основі. 2. Рішення органу міграційної служби про позбавлення статусу
біженця може бути оскаржено в тижневий строк до Міністерства або
до суду. 3. Рішення органу міграційної служби про відмову в наданні
статусу біженця може бути оскаржено в тижневий строк до
Міністерства. 4. Скарга подається Міністерству особисто заявником або
надсилається поштою. Прийом та реєстрація скарг на рішення про відмову в наданні
або про позбавлення статусу біженця, що приймаються органами
міграційної служби, покладається на відділ листів і прийому
громадян Міністерства. 5. До скарги має бути додано повідомлення органу міграційної
служби про відмову в наданні або про позбавлення статусу біженця
(ксерокопія або копія повідомлення, завірена в установленому
порядку). 6. Відділ листів і прийому громадян Міністерства перевіряє
наявність документів відповідно до вимог пункту 5 цього Порядку. В разі відсутності якогось із документів, посадова особа
відділу листів і прийому громадян Міністерства, яка здійснює
прийом скарги, має запропонувати заявникові додати необхідні
документи. 7. Скарга вважається прийнятою в Міністерстві з дня її
реєстрації. Після реєстрації скарги заявнику, при особистому зверненні,
відділом листів і прийому громадян Міністерства видається довідка
про те, що його скаргу взято до розгляду Міністерством, в інших
випадках зазначена довідка надсилається поштою. 8. Зареєстрована скарга з усіма необхідними документами
передається для розгляду Комісії. Отримавши скаргу, голова Комісії або один із його заступників
запитує з органу міграційної служби, який прийняв рішення про
відмову у наданні статусу біженця чи про позбавлення статусу
біженця, особисту справу заявника. У необхідних випадках голова Комісії або один із його
заступників залучає для попереднього розгляду скарги інші відділи
Міністерства. Задіяні відділи Міністерства готують мотивовані висновки за
скаргою і передають їх в Комісію. Строк розгляду матеріалів за
скаргою у задіяних відділах не повинен перевищувати одного тижня з
дня надходження до відділів необхідних документів по скарзі
заявника. Загальний термін розгляду скарги в Комісії Міністерства не
повинен перевищувати одного місяця. 9. Засідання Комісії проводить голова Комісії або один із
його заступників. Комісія всебічно вивчає та аналізує документи заявника,
рішення органу міграційної служби, висновки відділів Міністерства,
інші документи і приймає рішення по суті скарги. Рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів. Воно
оформлюється протоколом, що підписується всіма членами Комісії,
які брали участь у засіданні. 10. Рішення Комісії за скаргою протягом тижня з дня його
прийняття надсилається разом з особовою справою заявника до органу
міграційної служби, який відмовив особі в наданні або позбавив її
статусу біженця. Орган міграційної служби, у разі прийняття Комісією
позитивного рішення по скарзі, протягом тижня з дня його отримання
повинен видавати заявникові посвідчення біженця. 11. Заявникові, у тижневий термін з дня прийняття рішення
Комісією, надсилається повідомлення про рішення, яке прийнято
Комісією при розгляді його скарги за підписом голови Комісії або
одного із його заступників. 12. Рішення Комісії про надання і позбавлення статусу біженця
може бути оскаржено до суду.
Затверджено

наказом Міністерства України у

справах національностей та міграції

від 14 червня 1996 року N 5
Склад Комісії Міністерства України у справах національностей та міграції з розгляду скарг на рішення про надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються органами міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. Бритченко заступник Міністра, голова Комісії
Сергій Петрович,
2. Андрієнко начальник управління у справах бі-
Віктор Дмитрович, женців та міграцій, заступник голо-

ви Комісії
3. Доренко начальник відділу - заступник на-
Леонід Пилипович, чальника управління у справах бі-

женців та міграцій, заступник голо-

ви Комісії
4. Малиновська начальник відділу - заступник на-
Олена Анатоліївна, чальника управління у справах бі-

женців та міграцій, член Комісії
5. Чехович начальник відділу - заступник на-
Сергій Болеславович, чальника управління правового регу-

лювання, член Комісії
6. Слюсаренко начальник відділу листів і прийому
Олександр Григорович, громадян, член Комісії
7. Гуштюк головний спеціаліст відділу прийому
Микола Дмитрович, і облаштування біженців, відпові-

дальний секретар Комісії

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: