open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 347 від 17.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

19 червня 1996 р.
vd960617 vn347 за N 312/1337
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки

N 279 ( z0016-01 ) від 25.12.2000 )
Про заходи щодо організації роботи по видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними

напоями та тютюновими виробами
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗ

N 508 ( z0447-96 ) від 08.08.96

Наказами МЗЕЗторгу N 215 ( z0283-98 ) від 16.04.98 N 359 ( z0342-99 ) від 24.05.99 )

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 13.05.96
N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на
право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами", від 08.02.95 N 108 ( 108-95-п ) "Про порядок заняття
торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування
населення", від 13.06.96 N 647 ( 647-96-п ) "Про затвердження
типових положень про управління (відділи) з питань торгівлі та
побутового обслуговування населення місцевих державних
адміністрацій", директивної вказівки Кабінету Міністрів України
від 14.06.96 N 23-1512/20 та за погодженням з Міністерством
фінансів України Н А К А З У Ю:
1. Уповноважити відділи з питань торгівлі районних, районних
у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій видавати
ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами. Ліцензії у містах обласного підпорядкування
видаються виконавчими комітетами міських Рад. Органам, уповноваженим видавати ліцензії на право здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами,
до 25 червня 1996 року подати Міністерству зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України зразки підписів з зазначенням посади
осіб, яким надається право підписувати ліцензії, та відтиски
гербових печаток, якими будуть скріплюватись ці підписи. 2. При виявленні фактів порушення встановленого порядку
оформлення та видачі ліцензій органи, уповноважені на це
МЗЕЗторгом України, можуть бути позбавлені цього права. 3. Затвердити Тимчасову інструкцію про видачу ліцензій на
право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами (додається). 4. Інформація про кількість виданих ліцензій групується за
видами (на алкогольні напої, тютюнові вироби) органами,
переліченими у пункті 1 цього наказу, і щоквартально передається
відповідним управлінням з питань торгівлі обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій Міністерству
торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і захисту прав споживачів
Автономної Республіки Крим. Ці органи інформують про видачу
зазначених ліцензій управління інформації та інформатики МЗЕЗторгу
України (Загорняк О.В.) не пізніше 20 числа місяця, що настає за
звітним кварталом для ведення відповідного реєстру. 5. Покласти персональну відповідальність за ефективність і
своєчасність видачі ліцензій на керівників органів, уповноважених
МЗЕЗторгом України видавати ліцензії. Зобов'язати їх через засоби
масової інформації інформувати населення України про порядок
оформлення та видачі ліцензій. 6. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції
України. 7. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі
(Родіонов Ю.Ф.) довести цей наказ до районних, районних у містах
Києві і Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів
міських Рад міст обласного підпорядкування. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М.О.
Міністр С.Осика
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу від

17 червня 1996 року N 347
Тимчасова інструкція

про видачу ліцензій на право здійснення

роздрібної торгівлі алкогольними напоями

та тютюновими виробами
Ця Інструкція визначає процедуру подання документів та видачі
ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами (далі ліцензій). 1. Прийом документів для одержання ліцензій та їх видачі
проводиться відділами з питань торгівлі районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а у містах
обласного підпорядкування - виконавчими комітетами міських Рад. 2. Комплект документів для одержання ліцензій подається
зазначеним у п.1 цієї Інструкції органам у встановлений час (за
графіком) і приймається у спеціально визначеному ними приміщенні. 3. Під час прийому документів здійснюється їх перевірка на
комплектність. Дата прийому і вхідний номер ставляться на заяві
суб'єкта підприємницької діяльності (далі - заявник) та заноситься
в журнал обліку вхідних документів. 4. Ліцензії видаються окремо на право здійснення роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і на право здійснення роздрібної
торгівлі тютюновими виробами. 5. Забороняється видача ліцензій на роздрібну торгівлю
спиртом етиловим, спиртом етиловим питним, коньячним і плодовим, а
також на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими
виробами з рук та в непристосованих для цього приміщеннях, на
території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів та
прилеглих до них територіях, у місцях проведення спортивних
змагань, гуртожитках та прилеглих територіях і в інших місцях,
визначених місцевими Радами. Забороняється також видача ліцензій на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями у дрібнороздрібній мережі, з лотків,
приміщеннях торговельною площею менше як 20 кв. метрів,
необладнаних відповідним торговельно-технологічним устаткуванням
(вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо), охоронною і
протипожежною сигналізацією, які не мають достатнього освітлення,
опалення та вентиляції, де немає умов для зберігання матеріальних
цінностей і немає складських приміщень, а також у тих
приміщеннях, де немає умов для використання електронних
контрольно-касових апаратів, які внесені до державного реєстру. Пункт п'ятий доповнено абзацом другим згідно з Наказом МЗЕЗ
N 508 ( z0447-96 ) від 08.08.96 ) 6. Для одержання ліцензії заявник подає такі документи: заяву для одержання ліцензії за зразком згідно з
додатком N 1. У разі прийняття заяви від фізичних осіб
перевіряється відповідність зазначених у заяві даних паспорта,
поданого особисто; юридична особа - копію свідоцтва про державну реєстрацію
особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену підписом
керівника і печаткою підприємства; довідку державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчене печаткою
державної податкової інспекції за місцем реєстрації юридичної
(фізичної) особи; ( Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Наказу
МЗЕЗторгу N 215 ( z0283-98 ) від 16.04.98 ) копію
правовстановлюючого документа (договір оренди, документ про право
на власність тощо) про наявність відповідних торговельних і
складських приміщень із зазначенням адреси, їх площі, завірену
керівником і головним бухгалтером юридичної особи-орендодавця та
скріплену його печаткою або завірену бюро технічної
інвентаризації. Підприємства споживчої кооперації у сфері
торгівлі та громадського харчування, розташовані у сільській
місцевості та селищах міського типу (крім райцентрів), які
здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, та для яких
термін здійснення розрахунків із споживачами через
контрольно-касові апарати згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 16.01.96 р. N 79 ( 79-96-п ) ще не наступив подають
довідку податкової інспекції про одержання належним чином
зареєстрованої товарно-касової книги; ( Абзац п'ятий пункту 6 в
редакції Наказу МЗЕЗ N 508 ( z0447-96 ) від 08.08.96 ) копію документа про реєстрацію електронних контрольно-касових
апаратів, засвідчену підписом керівника і печаткою підприємства, у
разі використання товарно-касових книг - довідку відповідного
фінансового органу про реєстрацію товарно-касової книги; ( Абзац сьомий пункту 6 виключено на підставі Наказу N 215
МЗЕЗторгу ( z0283-98 ) від 16.04.98 ) довідку з органів
Державного санітарного нагляду про відповідність приміщення, в
якому планується здійснення роздрібної торгівлі алкогольними
напоями, а також складського приміщення санітарно-технічним,
санітарно-гігієнічним та технологічним нормам, довідку органів
державного пожежного нагляду про відповідність цих приміщень
протипожежним нормам (у разі подання заяви на одержання ліцензії
на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями); ( Пункт 6
доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом МЗЕЗ N 508 ( z0447-96 )
від 08.08.96 ) ( Абзац восьмий пункту 6 виключено на підставі Наказу N 215
МЗЕЗторгу ( z0283-98 ) від 16.04.98 ) у разі подання заяви для
одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями у автомагазинах споживчої кооперації подається довідка
органів державного санітарного нагляду про відповідність цього
автомагазину санітарно-технічним, санітарно-гігієнічним нормам, а
також довідку, підписану керівником підприємства споживчої
кооперації і головним бухгалтером та скріплену печаткою, із
зазначенням конкретних пунктів, де буде здійснюватись торгівля
алкогольними напоями. ( Пункт 6 доповнено абзацом восьмим згідно
з Наказом МЗЕЗ N 508 ( z0447-96 ) від 08.08.96 ) 7. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
приймається не пізніше ніж через 15 днів від дати реєстрації
заяви, зазначеними у пункті 1 цієї Інструкції, органами. 8. У разі подання документів на одержання ліцензії з
порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються заявнику з
обов'язковою письмовою відміткою про зміст порушення. Термін
розгляду документів при цьому переривається до подання заявником
переоформлених документів. З поверненням заявнику документів на
переоформлення та їх наступним поданням ставляться відмітки на
заяві та в журналі обліку вхідних документів органу, який видає
ліцензії. 9. Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається
заявнику з обгрунтуванням причин відмови. Лист про відмову
підписується уповноваженою особою органу, що видає ліцензії. Таке
рішення може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством. 10. Видача ліцензій реєструється в журналі обліку видачі
ліцензій, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та
скріплені печаткою. У зазначеному журналі повинні бути такі
відомості: код Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та
Севастополя; код району, району в містах Києві та Севастополі
(встановлюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями); порядковий номер видачі ліцензії; дата реєстрації ліцензії; повна назва і місцезнаходження юридичної особи (прізвище,
ім'я та по батькові, місце проживання фізичної особи); товари (алкогольні напої чи тютюнові вироби), на право
торгівлі якими видається ліцензія; місце торгівлі зазначеним видом товарів; відмітка про внесення поточних (щоквартальних) платежів за
ліцензію (дата початку та закінчення дії ліцензії, витяги з
документів, що підтверджують поточні платежі); прізвище, ініціали, підпис особи, яка одержала ліцензію. 11. Ліцензії видаються терміном на один рік. Річна плата за
ліцензію на роздрібну торгівлю за кожне місце торгівлі становить: а) у містах: алкогольними напоями - 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; тютюновими виробами - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян; б) у селищах міського типу та сільській місцевості: алкогольними напоями - 20 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян; тютюновими виробами - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Для підприємств споживчої кооперації ліцензії видаються на
юридичну особу за плату з переліком у ліцензії місць торгівлі.
Реєстрація цих ліцензій провадиться у загальновстановленому
порядку. До журналу обліку видачі ліцензій вносяться всі
відповідні відомості про юридичну особу споживчої кооперації,
зазначаються дані про окремі місця торгівлі. 12. На кожного заявника, який звернувся за одержанням
ліцензії, заводиться окрема справа, де зберігаються подані
документи (копії документів). Цій справі присвоюється номер,
ідентичний реєстраційному номеру ліцензії. Справа являється
документом суворої звітності. 13. Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами справляється
щоквартально рівними частками і зараховується до місцевого бюджету
за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності, а в
сільській місцевості - 50 відсотків до районного бюджету за місцем
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та 50 відсотків -
до відповідного місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта
підприємницької діяльності. 14. Видача ліцензій здійснюється тільки за умови фактичного
надходження 1/4 частини встановленої річної плати за ліцензію до
відповідного бюджету, яке перевіряється уповноваженою на видачу
ліцензій особою на підставі поданої заявником копії платіжного
доручення (з відміткою банку про сплату) та довідки відповідного
фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету. 15. У разі зміни розміру неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян провадиться відповідний перерахунок несплаченої частини
річної плати за ліцензію (чергових щоквартальних внесків). 16. Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити
попередню оплату вартості ліцензії за весь термін її дії. 17. З наближенням терміну поточної щоквартальної плати за
ліцензію суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний зробити
наступний внесок до відповідного бюджету в розмірі 1/4 річної суми
та подати документи, перелічені в пункті 14 цієї Інструкції,
органу, яким зареєстровано ліцензію, для внесення чергової
відмітки до ліцензії та журналу обліку видачі ліцензій про дату
початку і закінчення наступного граничного терміну дії ліцензії. 18. Плата за ліцензію вноситься до відповідного бюджету на
розділ 12 параграф 64 "Плата за ліцензії та патенти на право
оптової і роздрібної торгівлі, алкогольними напоями та тютюновими
виробами" Класифікації доходів і видатків державного та місцевих
бюджетів. 19. Підготовлена до видачі ліцензія (а також відмітки про
поточні щоквартальні внески) підписується уповноваженою особою
органу, що видає ліцензію, і засвідчується печаткою. 20. Оформлені ліцензії реєструються (з особистим підписом
одержувача) у журналі обліку видачі ліцензій і видаються
заявникові при пред'явлені ним документа, що посвідчує особу (для
фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника. Орган, що видає ліцензію на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, при видачі ліцензії в обов'язковому порядку
ознайомлює під розписку суб'єкта підприємницької діяльності (його
керівника, уповноважену особу) з Правилами роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 30.07.96 р. N 854 ( 854-96-п ). ( Пункт 20 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом МЗЕЗ N 508 ( z0447-96 ) від
08.08.96 ) 21. Одержані ліцензії подаються суб'єктом підприємницької
діяльності до державної податкової інспекції (а в сільській
місцевості - і органам місцевого самоврядування) за місцем
торгівлі для реєстрації виданої ліцензії. Така реєстрація
підтверджується відповідною відміткою на зворотному боці ліцензії
та засвідчується печаткою. Для контролю надходжень до бюджету плати за ліцензії орган,
що їх видав, складає реєстри зазначених ліцензій і щомісяця подає
їх державним податковим інспекціям за місцем діяльності підприємця
до 15 числа місяця, наступного за звітним. Зазначені реєстри повинні містити дані, внесені до журналу
обліку видачі ліцензій. У разі несплати суб'єктом підприємницької діяльності
чергового щоквартального внеску за ліцензію орган, що їх видає, у
зазначений вище термін повідомляє про це відповідну державну
податкову інспекцію для вжиття відповідних заходів. 22. У разі скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності видана ліцензія втрачає чинність. У разі реорганізації або зміни назви юридичної особи, зміни
паспортних даних фізичної особи зазначені особи повинні у
15-денний термін подати до відповідного органу заяву про
переоформлення ліцензії. Переоформлення ліцензії проводиться в порядку, встановленому
для її придбання, без справляння плати. До переоформлення ліцензії
діє раніше видана. Відмова органів, уповноважених на видачу
ліцензій, у їх переоформленні не допускається. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності
зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це орган, який
видав ліцензію, з поданням заяви на видачу дубліката ліцензії.
Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької діяльності у
5-денний термін після подання відповідної заяви. ( Абзац четвертий
пункту 22 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 359 ( z0342-99 ) від
24.05.99 ) 23. Контроль за дотриманням цієї Інструкції здійснюють
органи, які видають ліцензії, а також інші органи в межах
компетенції, визначеної законодавством.
Додаток

до Тимчасової інструкції про видачу

ліцензій на право здійснення

роздрібної торгівлі алкогольними

напоями та тютюновими виробами,

затвердженої наказом МЗЕЗторгу

України від 17 червня 1996 року

N 347
Заява

на одержання ліцензії на право здійснення роздрібної

торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
Заявник __________________________________________________________

(назва юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта _________________________________________________________________

підприємницької діяльності) _________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон, факс, місце проживання фізичної особи) _________________________________________________________________

(місце реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності) еєстраційне свідоцтво N ____ від "____" ______________ 199 року
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України) ______________________________
розрахунковий карбованцевий рахунок N ____________________________
розрахунковий валютний рахунок N _________________________________
в установах банку _______________________ МФО ____________________
в особі __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер паспорта,

коли і ким виданий для фізичної особи - суб'єкта

підприємницької діяльності)
просить видати ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, тютюновими виробами (потрібне підкреслити).
Кількість необхідних ліцензій на роздрібну торгівлю ________ штук.
З умовами і вимогами ліцензій, а також законодавчими та іншими
нормативними актами, які регулюють підприємницьку діяльність у
сфері, щодо якої подається заява ознайомлений.
Перелік документів, які додаються до заяви * _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Всього документів на ________________ сторінках.
Документи здав Документи прийняв _______________________________ ________________________________
(підпис, посада, прізвище, ім'я, (підпис, посада, прізвище, ім'я,
по батькові особи, що подає по батькові особи уповноваженого
заяву) органу)
М.П.

Реєстраційний N ____

від "___" ____________ 199 року
______________

*Всі документи подаються заявником підшитими в одну справу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: