open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки

про співробітництво в галузі атестації наукових та

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Дата підписання: 19.06.1996 Дата набрання чинності для України: 19.06.1996
Уряд України і Уряд Киргизької Республіки, що далі іменуються
Сторонами,
керуючись домовленостями про принципи визнання і
нострифікації документів про наукові ступені, співставності
наукових ступенів
прагнучи збереження та розвитку наукових зв'язків;
підтверджуючи прагнення продовжувати співробітництво в галузі
атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації
домовились про нижчевикладене:
Стаття 1
Сторони проводять взаємні консультації під час розробки
власних концепцій розвитку систем атестації і вимог до атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Стаття 2
Сторони взаємно інформують одна одну про розробку власних
переліків (номенклатур) спеціальностей наукових працівників і
формування на території своїх держав мережі рад для присудження
наукових ступенів.
Вони забезпечують співставність основних вимог до здобувачів
наукових ступенів у державних системах атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Сторін.
Стаття 3
Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації шляхом:
створення рівноцінних умов для проведення захистів добувачами
однієї Сторони у радах для присудження наукових ступенів на
території держави другої Сторони;
своєчасного взаємного інформування про зміни у державних
системах атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації Сторін, обміну відповідними нормативними актами та
іншими матеріалами з питань атестації цих кадрів.
Стаття 4
Для підвищення якості експертизи дисертаційних робіт кожна з
Сторін сприяє:
участі провідних учених і спеціалістів у роботі рад для
присудження наукових ступенів держави другої Сторони, а також як
опонентів при захисті дисертацій;
проведенню додаткової експертизи дисертацій, захищених у
радах для присудження наукових ступенів своєї держави, у радах для
присудження наукових ступенів держави другої Сторони.
Стаття 5
Сторони визнають на території своїх держав кваліфікаційні
документи державного зразка про присудження наукового ступеня, які
видаються відповідними органами другої Сторони.
Визнання документів державного зразка про присудження
наукових ступенів не означає безумовного поширення на їх власників
тих прав, які встановлені Сторонами на території своїх держав для
власників своїх державних кваліфікаційних документів.
Співставність (еквівалентність) кваліфікаційних документів
державного зразка про наукові ступені встановлюється в процесі
переатестації їх власників.
Переатестація проводиться державними органами атестації
держави, громадянином якої є здобувач, або на території якої він
постійно проживає.
Стаття 6
Сторони проводять необхідні спільні заходи для обміну
досвідом керування процесом атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, спрямовані на його
вдосконалення.
Стаття 7
Участь у даній Угоді не обмежує прав Сторін на використання
інших форм співробітництва у галузі атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і не заважає
незалежному функціонуванню державних систем атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів.
Стаття 8
З конкретних питань, пов'язаних з реалізацією даної Угоди,
можуть бути підписані додаткові угоди і протоколи.
Стаття 9
У разі виникнення суперечностей, що випливають із даної Угоди
чи пов'язані з її виконанням, представники Сторін будуть
консультуватися між собою з метою узгодження порядку їх усунення.
Стаття 10
Ця Угода набирає чинності з дня її підписання та діятиме
протягом п'яти років і автоматично продовжуватиметься на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не пізніше ніж за шість
місяців до закінчення зазначеного терміну не повідомить у
письмовій формі другу Сторону про свій намір припинити її дію.
Вчинено в м. Києві 19 червня 1996 року в двох примірниках на
українській, киргизькій та російській мовах. При цьому всі тексти
автентичні.
За Уряд України За Уряд Киргизької Республіки
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: