open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки

про співробітництво в галузі стандартизації,

метрології та сертифікації

Дата підписання: 19.06.1996 Дата набрання чинності для України: 19.06.1996
Уряд України та Уряд Киргизької Республіки, далі "Сторони",
з метою усунення технічних бар'єрів в економічних і торгових
відносинах,
висловлюючи прагнення розвивати співробітництво в галузі
стандартизації, метрології та сертифікації, виходячи при цьому з
принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями,
керуючись економічними інтересами обох Сторін,
домовились про нижчевикладене:
Стаття 1
Сторони взаємно визнають чинні державні системи
стандартизації, забезпечення єдності вимірювань і сертифікації.
Сторони:
забезпечують взаємне подання нормативних і довідкових
документів по стандартизації, метрології та сертифікації на
узгоджених умовах;
взаємно визнають у погодженому Сторонами порядку результати
державних випробувань, затвердження типу, повірки, калібрування,
метрологічної атестації засобів вимірювань і організації, які
акредитують повірочні та випробувальні лабораторії і центри, а
також акредитовані ними лабораторії і центри, які здійснюють
повірку, випробування й калібрування засобів вимірювань;
визнають акредитовані органи по сертифікації, випробувальні
лабораторії та центри іншої Сторони, видані ними сертифікати і
знаки відповідності на продукцію, що взаємно поставляється.
Відповідальність за безпеку продукції несе її виготовлювач, а за
достовірність сертифікатів відповідності - орган, що видав
сертифікат.
Кожна із Сторін може застосовувати нормативні документи
по стандартизації, метрології та сертифікації іншої Сторони, якщо
їх вимоги не суперечать порядку, встановленому національним
органом по стандартизації, метрології та сертифікації згідно з
чинним законодавством держави.
Стаття 2
Сторони співпрацюватимуть на основі угод, протоколів і
програм, які передбачають:
взаємодію в розробленні нормативних і методичних документів
по стандартизації, метрології та сертифікації;
підготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
створення, удосконалення і звіряння національних еталонів
одиниць фізичних величин і вихідних зразкових засобів вимірювань;
створення і застосування стандартних зразків складу і
властивостей речовин і матеріалів, а також стандартних довідкових
даних про фізичні константи й властивості речовин і матеріалів;
подальший розвиток, удосконалення та гармонізацію державних
систем сертифікації;
розвиток інформаційної діяльності в галузі стандартизації,
метрології та сертифікації.
Стаття 3
Сторони надаватимуть взаємну підтримку при вступі до
міжнародних організацій в галузі стандартизації, метрології та
сертифікації, членом яких є одна із Сторін, а також в роботі цих
організацій.
Стаття 4
Сторони забезпечують конфіденційність одержаної документації
та інформації про роботи, що проводяться в межах цієї Угоди, та
про досягнуті науково-технічні результати, якщо Сторона, яка їх
передає, застерігає про таку конфіденційність. Ця інформація може
передаватися третій державі лише за згодою Сторони, яка її надала.
Стаття 5
Координація робіт, передбачена цією Угодою, та їх реалізація
покладаються:
в Україні - на Державний комітет України по стандартизації,
метрології та сертифікації,
в Киргизькій Республіці - на Державну інспекцію по
стандартизації та метрології при Уряді Киргизької Республіки.
Стаття 6
Положення цієї Угоди в разі необхідності конкретизуються
додатковими угодами і протоколами між Державним комітетом України
по стандартизації, метрології та сертифікації та Державною
інспекцією по стандартизації та метрології при Уряді Киргизької
Республіки.
Стаття 7
Ця Угода не зачіпає права і зобов'язання, що випливають з
договорів, укладених Сторонами та їхніми організаціями з іншими
державами.
Стаття 8
Всі спірні питання, пов'язані із тлумаченням і виконанням
цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій і
переговорів на різних рівнях.
Стаття 9
Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності від дня її підписання.
Кожна Сторона може денонсувати цю Угоду, повідомивши письмово
іншу Сторону про свій намір.
Дія Угоди припиняється через 6 місяців від дня одержання
іншою Стороною такого повідомлення.
Вчинено в м. Києві 19 червня 1996 року у двох дійсних
примірниках, кожний українською, киргизькою та російською мовами,
причому всі тексти є автентичними.
За Уряд України За Уряд Киргизької Республіки
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: