open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом

Киргизької Республіки про принципи співробітництва

в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки

в 1996-2001 роках

Дата підписання: 19.06.1996 Дата набрання чинності для України: 08.06.1997
Уряд України та Уряд Киргизької Республіки, які надалі
іменуються "Сторонами",
прагнучи до подальшого поглиблення, розвитку, створення
сприятливих умов щодо коопераційного зв'язку в галузі
науково-технічного співробітництва і виробництва авіаційної
техніки на основі Угоди про загальні умови і механізм підтримки
розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей
держав-учасниць СНД ( 997_014 ) від 23 грудня 1993 р. та Протоколу
глав Урядів про механізм реалізації Угоди ( 997_005 ), підписаного
15 квітня 1994 р.,
погодились про нижчевикладене:
Стаття 1
Співробітництво в галузі розробки і виробництва авіаційної
техніки здійснюється на основі прямих договорів між господарюючими
суб'єктами незалежно від їх форм власності та підпорядкованості, з
додержанням діючого в обох державах законодавства.
Відповідальність за виконання договорів несуть суб'єкти, що
їх уклали.
Стаття 2
Сторони будуть сприяти збереженню і розвитку взаємовигідних
кооперованих галузевих і міжгалузевих зв'язків у галузі
науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, поставках
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів,
необхідних для здійснення розробки, виробництва і післяпродажного
забезпечення експлуатації авіаційної техніки.
Стаття 3
Взаємні поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей,
запчастин, комплектуючих виробів і послуг, що необхідні для
виробництва авіаційної техніки, будуть здійснюватися за
взаємопогодженим Переліком, затвердженим у встановленому
законодавствами обох Сторін порядку і який є невід'ємною частиною
цієї Угоди.
Сторони сприятимуть взаємному виконанню та наданню одна одній
в користування в узгодженому порядку лабораторно-експериментальної
і випробувальної бази, національних аеродромів, ділянок сухопутної
території, акваторій та повітряного простору для проведення
випробувань і сертифікації авіаційної техніки.
Стаття 4
Сторони не будуть без взаємного письмового повідомлення і
погодження продавати або передавати товари, які постачаються
згідно з цією Угодою, у тому числі документацію, фізичним і
юридичним особам та урядам третіх країн.
Стаття 5
Порядок і вимоги транспортування вантажів визначаються
нормативними актами обох Сторін та угодою про співробітництво в
галузі перевезень між відповідними органами Сторін.
Стаття 6
У разі виникнення спорів при застосуванні або тлумаченні
положень цієї Угоди Сторони будуть вирішувати їх шляхом
переговорів з урахуванням норм міжнародного права.
При необхідності, при обопільному погодженні Сторін, до цієї
Угоди можуть вноситися зміни та доповнення.
Стаття 7
Сторони домовились, що розрахунки між підприємствами і
організаціями щодо поставок продукції здійснюватимуться за
договірними цінами за винятком розрахунків щодо поставок окремих
видів продукції і товарів, ціни на які встановлюються діючими в
державах нормативними документами або спеціальними міжурядовими
угодами. Платіжно-розрахункові відношення регулюються у
відповідності з порядком, узгодженим уповноваженими банками Сторін
окремими угодами.
Стаття 8
Ця Угода набуває чинності з дати обміну письмовими
повідомленнями щодо виконання всіх необхідних внутрішньодержавних
процедур і діє до тих пір, поки одна із Сторін за шість місяців
письмово не повідомить другу Сторону про свій намір припинити її
дію.
Вчинено в м. Києві 19 червня 1996 р., у двох примірниках,
кожний українською, киргизькою і російською мовами, причому всі
тексти мають однакову силу. У разі розходження в тлумаченні тексту
цієї Угоди за основу береться текст російською мовою.

За Уряд України За Уряд Киргизької Республіки
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: