open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 27 жовтня 1993 р. N 899-р

Київ
Про затвердження багатогалузевої науково-технічної

програми "Нові хімічні речовини і матеріали

малотонажного виробництва для заміни імпортованих"
( На часткову зміну продовжити термін виконання багатогалузевої
науково-технічної програми "Нові хімічні речовини і матеріали
малотоннажного виробництва для заміни імпортованих" до 2003
року згідно з Розпорядженням КМ N 168-р ( 168-98-р ) від
17.03.98 )
З метою зменшення залежності України від імпортних поставок і
збільшення експортних можливостей хімічної промисловості:
1. Схвалити пропозицію Мінпрому й Академії наук про виконання
у 1993-1997 рр. науково-дослідних та експериментальних робіт,
спрямованих на створення необхідних народному господарству і
конкурентоспроможних на зовнішньому ринку нових хімічних речовин
та матеріалів малотонажного виробництва для заміни імпортованих,
які нині в Україні не виготовляються.
Затвердити багатогалузеву науково-технічну програму "Нові
хімічні речовини і матеріали малотонажного виробництва для заміни
імпортованих", яка має на меті здійснення структурної перебудови
хімічного комплексу України, створення розвинутої системи
малотонажних виробництв нових хімічних речовин і матеріалів для
машинобудування, мікроелектроніки, будівельної індустрії,
транспорту, агрохімічного комплексу, охорони здоров'я, соціальної
сфери тощо на основі розробки й освоєння екологічно безпечних,
високоефективних енерго- та ресурсозберігаючих технологічних
процесів для їх випуску. Основні об'єкти розробок додаються.
Доручити Мінпрому й Академії наук (за згодою) та ДКНТ до 1
грудня 1993 року внести пропозиції щодо подальшого розгортання
робіт за зазначеною програмою та обсягів її фінансування в 1994 p.
2. Контроль за виконанням завдань, передбачених
багатогалузевою науково-технічною програмою, покласти на Мінпром
та Відділення хімії Академії наук.
Затвердити співкерівниками програми академіка-секретаря
Відділення хімії Академії наук Походенка В.Д. і начальника
управління науково-технічного забезпечення та впровадження нових
технологій Мінпрому Новікова І.М. Надати співкерівникам програми
право вносити до програми зміни й уточнення в межах затверджених
обсягів фінансування на підставі звітів про виконання окремих
проектів і з урахуванням кон'юнктури ринку хімічного виробництва.
Співкерівникам програми із залученням відповідних фахівців
розробити у місячний термін проект супроводження програми з
використанням на це у 1993 р. до 3 відсотків коштів, виділених на
здійснення програми.
3. Мінфіну профінансувати бюджетну частину витрат на
виконання зазначеної програми згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1993 р. N 733.
4. Установити, що на стадії організації виробництва нових
хімічних речовин, конкурентоспроможних на зовнішньому ринку,
роботи зазначеної програми фінансуються за рахунок кредитів
Державного інноваційного фонду відповідно до його регламенту, а
також коштів заінтересованих міністерств і відомств, організацій
та підприємств.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Інд.31
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 27 жовтня 1993 р. N 899-р
ОСНОВНІ ОБ'ЄКТИ РОЗРОБОК

програми "Нові хімічні речовини і матеріали

малотонажного виробництва для заміни імпортованих"
1. Органічні матеріали та композити на їх основі для техніки
нового покоління, зокрема в галузі мікроелектроніки, електронного
приладобудування, електро-, радіо- та обчислювальної техніки:
електропровідні матеріали, електродні матеріали хімічних
джерел струму, електрохімічні матеріали;
оптичні матеріали та оптичні системи, світлоперетворюючі
матеріали, фотопровідні і фотохромні матеріали;
рідкокристалічні мономери і полімери;
матеріали чутливих елементів датчиків, сенсорів;
матеріали, які поглинають електромагнітне, радіо-, НВЧ-,
теплове та інші види випромінювання.
2. Речовини і матеріали - базові продукти для одержання
хімічних реактивів та препаратів широкого призначення:
реактиви на основі функціональних ароматичних сполук;
органічні і біоорганічні реактиви нового покоління;
перетроїдні препарати, амінні й ангідридні затверджувачі;
високоефективні інсектициди спрямованої дії та регулятори
росту рослин;
аналітичні реагенти для медико-лабораторних досліджень.
3. Речовини і матеріали для кіно-, фото- та поліграфічної
промисловості, зокрема вихідні речовини і напівпродукти для
одержання:
несрібних фотоматеріалів;
фототермопластичних і електрографічних матеріалів;
оптичних і хімічних сенсибілізаторів, фотосенсибілізаторів,
нових носіїв зображення;
пластифікаторів, стабілізаторів емульсійних шарів, ПАР;
барвників для літографії, кольорового друку тощо;
друкарських форм, у тому числі трафаретного, високого,
офсетного, флексографічного та інших спеціальних видів друку;
виробів оптичного призначення: лінз, систем волоконної
оптики, оптичних клеїв, голограм, реплік, покриттів тощо.
4. Каталізатори:
які використовуються хімічною промисловістю України, але не
виготовляються в Україні;
нові покоління каталізаторів для охорони навколишнього
середовища;
нові покоління каталізаторів для одержання цінних
малотонажних хімічних речовин і матеріалів;
каталізатори синтезу цінних малотонажних хімічних речовин і
матеріалів для виробництв, де на сьогодні каталітичні технології
не використовуються.
5. Малотонажні хімічні речовини і матеріали - сорбенти
широкого призначення, носії для каталізаторів:
сорбенти технічного, медичного та побутового призначення;
носії для каталізаторів, які використовуються хімічною
промисловістю України, але не виробляються в Україні;
носії для одержання каталізаторів із заданими властивостями з
метою виробництва нових малотонажних речовин і матеріалів.
6. Малотонажні речовини і матеріали - хімічні добавки до
полімерів, каучуків і гум:
термостабілізатори, антиоксиданти;
антиозонатори, світлостабілізатори, антирадари;
противтомлювачі, пасиватори;
прискорювачі вулканізації.
7. Нафтохімічні малотонажні речовини і матеріали:
присадки до мастил і пального;
інгібітори корозії широкого призначення;
мастильні матеріали широкого призначення;
мастильно-охолоджуючі рідини й антимікробні добавки до них;
інші допоміжні матеріали.
8. Речовини для побутової хімії, зокрема компоненти:
синтетичних миючих засобів;
аерозолів, очисних речовин;
лаків, фарб, клеїв широкого технічного, медичного та
побутового призначення;
інсектицидів, репелентів та інших побутових препаратів.
9. Розробка обладнання технологічних ліній та організація
виробництва:
розробити і впровадити гнучкі автоматизовані
високопродуктивні модульні лінії для виробництва малотонажних
хімічних речовин та матеріалів, які забезпечували б збільшення
номенклатури хімічних виробів, зменшення відходів виробництва,
затрат ручної праці і паливно-енергетичних ресурсів, а також
обсягів шкідливих викидів у навколишнє середовище;
розробити і реалізувати комплекс заходів та економічний
механізм функціонування і прискореного розвитку в Україні
малотонажних багатономенклатурних виробництв, що базувалися б на
високоефективних науковоємких технологіях нового покоління і
відповідали б усім вимогам енерго- та ресурсозбереження й
екологічної безпеки.

Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: