open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

05.11.2012  № 1019

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 30.04.2013}

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1128 від 13.12.2012}

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання зберігачами цінних паперів електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11 вересня 2012 року № 1221, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1666/21978, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається зберігачами цінних паперів (далі - Зберігач) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - дані), затвердженого рішенням Комісії від 11 вересня 2012 року № 1221, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1666/21978.

2. Електронна форма адміністративних даних Зберігачів складається з файлу в електронному вигляді:

Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayCstdy.xsd";

Щоквартальні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "QwartCstdy.xsd";

Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "IrregCstdy.xsd".

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance), встановлюється цим наказом.

5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

6. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. ТевелєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
05.11.2012 № 1019

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних зберігача:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Тег відкриття структури "Z_OOP"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Z_OOP"

Заключний тег структури "Z_OOP"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "DayCstdy.xsd"*

__________
* Опис структури даних "Z_OOP" до файлу схеми "DayCstdy.xsd". Довідка про облікові операції, проведені Зберігачем.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_EDRE

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

E_CNCONR

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)

EDRISI

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Z_ENAME

Дані емітента: повне найменування

E_UCNTR

Дані емітента: країна реєстрації 1)

Z_ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

Z_SV

Дані про цінні папери: код 2)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти 3)

Z_ZAGV

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_VIDEP

Дані про власника: вид 4)

Z_KRAINA

Дані про власника: країна реєстрації 5)

Z_KCP

Кількість цінних паперів, шт.

Z_KCP_BL

Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторі торгівлі, що обліковуються на рахунку власника станом на кінець операційного дня, шт.

Z_TOBSL

Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" - у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторів торгівлі

Z_TOPR

Тип операції: "1" - зарахування цінних паперів; "2" - списання цінних паперів; "3" - переказ цінних паперів (збільшення кількості цінних паперів на рахунку); "4" - переказ цінних паперів (зменшення кількості цінних паперів на рахунку)

Z_TVDOG

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: вид договору 6)

DP_DUDOG

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: дата укладання договору (дата вчинення правочину)

DP_NDOG

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: номер договору (реквізити правочину)

TR_EDRPOU

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

DP_KERNAME

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

ZO_PDST

Безумовна операція на підставі: "1" - виконавчих документів; "2"- свідоцтва про право на спадщину; "3" - інші.

BR_EDRPOU

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

D_DUCNT

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту

D_RCNTR

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)

Z_TRKH

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: "1" - за одиночними розрахунками, "2" - при розрахунках за результатами клірингу

Z_PRYM

Примітки

__________
* Опис структури даних "Suprovid" до файлу схеми "DayCstdy.xsd". Довідка про виправлення Даних Зберігача.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних зберігача:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Тег відкриття структури "Z_admin"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
_____________________________________________________
/>

Дані структури "Z_admin"

Заключний тег структури "Z_admin"

Тег відкриття структури "Z_NPF"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Z_NPF"

Заключний тег структури "Z_NPF"

Тег відкриття структури "Z_oblik"

ІМ'Я_ПОЛЯ1="Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Z_oblik"

Заключний тег структури "Z_oblik"

Тег відкриття структури "Z_pv"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Z_pv"

Заключний тег структури "Z_pv"

Тег відкриття структури "Z_rv"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Z_rv"

Заключний тег структури "Z_rv"

Тег відкриття структури "Z_Titul"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Z_Titul"

Заключний тег структури "Z_Titul"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartCstdy.xsd"**

targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy'
elementFormDefault='qualified'>

__________
** Опис структури даних "Z_admin" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про адміністративні операції, проведені Зберігачем

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_VFOR

Відкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_VFON

Відкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VUOR

Відкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

Z_VISI

Відкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

Z_VSK

Відкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

Z_VNPF

Відкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

Z_VBANK

Відкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

Z_VTORG

Відкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

Z_VUON

Відкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VDUD

Відкрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.

Z_VDGD

Відкрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_VDUO

Відкрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"), шт.

Z_ZFOR

Закрито рахунків за період, за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_ZFON

Закрито рахунків за період, за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_ZUOR

Закрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

Z_ZISI

Закрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

Z_ZSK

Закрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

Z_ZNPF

Закрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

Z_ZBANK

Закрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

Z_ZTORG

Закрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

Z_ZUON

Закрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Z_ZDUFDU

Закрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.

Z_ZDUGHI

Закрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_ZSKPI

Закрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"), шт.

Z_VFOR2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_VFON2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VUOR2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

Z_VISI2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

Z_VSK2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

Z_VNPF2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

Z_VBANK2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

Z_VTORG2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

Z_VUON2

Кількість відкритих депонентам на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Z_KVDUF

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.

Z_KVDUGHI

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_KVDUI

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"), шт.

Z_VEFR

Відкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_VEFNR

Відкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VEUR

Відкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.

Z_VEUNR

Відкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VDUFDU

Відкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.

Z_VDUGHI

Відкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_VDUI

Відкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"), шт.

Z_ZEDFE

Закрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_ZEDEFNR

Закрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_ZUODN

Закрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.

Z_ZEDUNR

Закрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Z_ZEDDUFD

Закрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.

Z_ZEDGHI

Закрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_ZEDDUI

Закрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"), шт.

Z_KVEDFR

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_KVEDFNR

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_KVEDUR

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.

Z_KVEDUNR

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Z_KVEDDUF

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.

Z_KVEDUGH

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_KVEDDUI

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"), шт.

Z_IOPERV

Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: усього інформаційних операцій, шт.

Z_IOR

Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено облікових реєстрів на запит реєстроутримувача, шт.

Z_IOD

Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено облікових реєстрів на запит депозитарію, шт.

Z_IOV

Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено виписок, шт.

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Z_NPF" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік пенсійних фондів, які обслуговує Зберігач.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_VIDNPF

Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду 1)

Z_EDRNPF

Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ

Z_NAZNPF

Дані про пенсійний фонд: повне найменування

Z_KODFU

Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи

Z_R_NNPF

Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер

Z_D_ONPF

Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування

Z_N_ONPF

Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування

Z_EDRKUA

Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ

Z_NAZKUA

Дані про компанію з управління активами: повне найменування

Z_EDRANP

Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ

Z_NAZANP

Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Z_oblik" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про облікові операції, проведені Зберігачем.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_DAOP

Дата операційного дня

Z_OKERO

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.

Z_OKERC

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_OZNVO

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонів

Z_OBOKCO

Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.

Z_OBOKCP

Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_OBONV

Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_OBRKO

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.

Z_DPKCP

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_OBRNVC

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати

Z_ZARO

Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_ZARS

Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

Z_ZARV

Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_SO

Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_SS

Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

Z_SVV

Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRKCP

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_PRKO

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

Z_PRZNV

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRZMKC

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_PRZKO

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

Z_PRZDNV

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Z_pv" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються Зберігачем.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_EDRE

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

E_EDRICI

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

E_CNCONR

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

Z_ENAME

Дані емітента: повне найменування

E_KRAINA

Дані емітента: країна реєстрації 1)

Z_D_ERDZ

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

Z_D_NAZ

Дані про депозитарій: найменування

Z_EDRD

Дані про реєстратора: код за ЄДРПОУ

Z_DNAME

Дані про реєстратора: найменування

Z_ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

Z_SV

Дані про цінні папери: код 2)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн.

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти 3)

Z_ZKR

Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.

Z_ZKS

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у зберігача, шт.

Z_ZVS

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DFRR

Депоненти - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DFRS

Депоненти - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DFRV

Депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DFNR

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DFNS

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DFNV

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DUR

Депоненти - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

Z_DURR

Депоненти - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

Z_DURV

Депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

Z_DBANKR

Депоненти - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DBANKS

Депоненти - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DBANKV

Депоненти - банки - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DISIR

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DISIS

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DISIV

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DSKR

Депоненти - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DSKS

Депоненти - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DSKV

Депоненти - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DNEPFR

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DNEPFS

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DNEPFV

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DTORGR

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DTORGS

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DTORGV

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DNEMR

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DNEMS

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DNEMV

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DUNR

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DUNS

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): усього цінних паперів, шт.

Z_DUNV

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DERBR

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DERBS

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.

Z_DERBV

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DERZPR

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DERZPS

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): усього цінних паперів, шт.

Z_DERZPV

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Z_rv" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_D_NAZ

Дані про депозитарій: найменування

Z_EDRD

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

Z_EDRE

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

E_CNCONR

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)

Z_ENAME

Дані емітента: повне найменування

E_KRAINA

Дані емітента: країна реєстрації 1)

Z_ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

Z_SV

Дані про цінні папери: код 2)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн.

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти 3)

Z_ZAGV

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_VIDEP

Дані про власника: вид 4)

VLKRAINA

Дані про власника: країна реєстрації 5)

VLOPF

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 6)

Z_KEDEVL

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

VLCNCONR

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

IND_COD

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

IS_EDRISI

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Z_NAMEV1

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи

Z_NAMEV2

Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи

Z_NAMEV3

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

MZNAH

Дані про власника: місцезнаходження

Z_KT

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів) 7)

Z_KISOR

Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

Z_SKACH

Частка в статутному капіталі (для акцій), %

STQ_BLO

Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

STQ_BLOP

Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Z_Titul" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Титульний аркуш.

Назва елемента

Зміст

Z_FORZ

Дані зберігача: організаційно-правова форма 1)

Z_SL

Дані зберігача: серія ліцензії (літери)

Z_NL

Дані зберігача: номер ліцензії (цифри)

Z_DVL

Дані зберігача: дата видачі ліцензії

Z_KT

Місцезнаходження зберігача: код території 2)

Z_INDEX

Місцезнаходження зберігача: поштовий індекс

Z_OBL

Місцезнаходження зберігача: область

Z_RAYON

Місцезнаходження зберігача: район

Z_CITY

Місцезнаходження зберігача: населений пункт

Z_STR

Місцезнаходження зберігача: вулиця, будинок

Z_TELZ

Дані зберігача: телефон із зазначенням коду ММТЗ

Z_FAX

Дані зберігача: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ

Z_E_MAIL

Дані зберігача: електронна пошта

Z_WWW

Дані зберігача: ВЕБ-сторінка

Z_BANKN

Банківські реквізити зберігача: найменування банку

Z_BRAH

Банківські реквізити зберігача: поточний рахунок

Z_MFO

Банківські реквізити зберігача: код МФО банку

Z_SKAPZ

Зареєстрований розмір статутного капіталу зберігача, тис грн.

Z_SKAPF

Фактично сплачена частка статутного капіталу зберігача, тис.грн.

Z_PIB1

Відомості про керівництво зберігача: П.І.Б. керівника

Z_PIB2

Відомості про керівництво зберігача: П.І.Б. заступника керівника

Z_PIB3

Відомості про керівництво зберігача: П.І.Б. головного бухгалтера/бухгалтера

Z_PVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PRVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PRVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PPVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PPVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PIBPVM

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_AUDN

Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: найменування аудитора (аудиторської фірми)

Z_AUD_E

Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

Z_AUD_S

Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Z_AUD_D

Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Z_AUD_P

Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: дата проведення аудиторської перевірки

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd".

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

3. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних зберігача:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Тег відкриття структури "Z_VLA"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Z_VLA"

Заключний тег структури "Z_VLA"

Тег відкриття структури "Z_VLI"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____
/>
____________________________________________________
/>

Дані структури "Z_VLI"

Заключний тег структури "Z_VLI"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "IrregCstdy.xsd"***

__________
*** Опис структури даних "Z_VLA" до файлу схеми "IrregCstdy.xsd". Довідка про власників пакетів акцій.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

E_CNCONR

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)

NAME

Дані емітента: повне найменування

E_KRAINA

Дані емітента: країна реєстрації 1)

DP_EDRPOU

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

DP_NAM

Дані про депозитарій: найменування

ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

Z_SV

Дані про цінні папери: код 2)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти 3)

Z_ZAGV

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.

PERSONTYPE

Дані про власника: вид 4)

OADDR1

Дані про власника: країна реєстрації 5)

OPF

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 6)

OKOD

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

VLCNCONR

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

IND_COD

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

IND_IDRI

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

ONAME1

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи

ONAME2

Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи

ONAME3

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

MZNAH

Дані про власника: місцезнаходження

OOBLKOD

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів) 7)

INREGDT

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

DEVENT

Дата виникнення нерегулярних Даних

TEVENT

Види змін на рахунку в цінних паперах депонента 8)

KCPPV

Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

STQ_BLO

Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

PERCENT

Частка в статутному капіталі, %

PERCE_BLO

Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "Z_VLI" до файлу схеми "IrregCstdy.xsd". Довідка про власників іпотечних цінних паперів.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

NAME

Дані емітента: повне найменування

OADDR1

Дані емітента: країна реєстрації 2)

DP_EDRPOU

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

DP_NAM

Дані про депозитарій: найменування

ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

VID_ICP

Дані про цінні папери: код 3)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти 4)

Z_ZAGV

Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн.

PERSONTYPE

Дані про власника: вид 5)

OADVDR1

Дані про власника: країна реєстрації 6)

OPF

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 7)

OKOD

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

VLCNCONR

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

IND_COD

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

IND_IDRI

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

ONAME1

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи

ONAME2

Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи

ONAME3

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

MZNAH

Дані про власника: місцезнаходження

OOBLKOD

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів) 8)

INREGDT

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

DEVENT

Дата виникнення нерегулярних Даних

TEVENT

Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів 9)

STQ

Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.

STQ_BLO

Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregCstdy.xsd". Довідка про виправлення даних Зберігача.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

__________
Примітка.Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних.

{Описи із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1128 від 13.12.2012}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: