open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 9 грудня 1993 р. N 1033

Київ
Про Програму розвитку алюмінієвого виробництва на

1993 рік і на період до 2000 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.96 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму розвитку алюмінієвого виробництва на
1993 рік і на період до 2000 року, розроблену Міністерством
промисловості разом з іншими міністерствами і відомствами
(додається).
2. Міністерству промисловості разом з Міністерством
економіки, Міністерством машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії щорічно визначати перелік заходів щодо
виконання Програми з проведенням своєчасної державної екологічної
експертизи об'єктів, що будуються та реконструюються.
3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів щорічно
передбачати починаючи з 1994 року в показниках економічного і
соціального розвитку виділення фінансових ресурсів на реалізацію
зазначеної Програми в міру підготовки конкретних заходів щодо її
виконання в обсягах, погоджуваних при формуванні державного
бюджету. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.96 )
Вважати за доцільне залучити для фінансування Програми
ресурси всіх виробників і споживачів алюмінієвої продукції
незалежно від їх підпорядкування та форм власності, кошти
населення, а також іноземні кредити згідно з чинним
законодавством.
4. Міністерству промисловості, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерству
зовнішніх економічних зв'язків, Міністерству фінансів вирішити
питання про участь України у фінансуванні робіт щодо створення
потужностей для видобутку бокситів у Гвінейській республіці
(родовище Діан-Діан).
5. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії внести пропозиції до Кабінету Міністрів
України про забезпечення потреб авіакосмічної промисловості в
матеріалах і напівфабрикатах з алюмінієвих сплавів з урахуванням
можливостей виробництва їх в Україні та широкої кооперації із
зовнішніми постачальниками.
6. Покласти функції генерального замовника по будівництву та
технічному переозброєнню об'єктів алюмінієвої промисловості на
Міністерство промисловості, генерального підрядчика - на
Українську державну будівельну корпорацію "Укрбуд", генерального
постачальника обладнання - на Міністерство машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії.
7. Контроль за виконанням Програми розвитку алімінієвого
виробництва на 1993 рік і на період до 2000 року покласти на
Міністерство промисловості.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 грудня 1993 р. N 1033
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АЛЮМІНІЄВОГО ВИРОБНИЦТВА

НА 1993 РІК І НА ПЕРІОД ДО 2000 РОКУ

1. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЮМІНІЄВОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ
Алюмінієва промисловість України включає в себе Миколаївський
глиноземний завод (МГЗ), Запорізький алюмінієвий комбінат (ЗАлК),
заводи по виробництву вторинного алюмінію (спільні підприємства
"Інтерсплав", "Укргермет", "Обимет") і Броварський завод
алюмінієвих будівельних конструкцій, що входить до системи
Київміськбуду. Загальні потужності цих підприємств становлять на
рік: глинозему - 1,2 млн. тонн, первинного алюмінію зі сплавами на
його основі - 110 тис., вторинного алюмінію та сплавів на його
основі - 165 тис., будівельних профілів - 15 тис. тонн.
За глинозем, що поставляється до Росії та інших країн СНД,
Миколаївський глиноземний завод щороку одержує 150-160 тис. тонн
первинного алюмінію, з яких 130-140 тис. тонн експортується для
закупівлі бокситів, а 20 тис. тонн алюмінію надходить в
розпорядження споживачів України.
Миколаївський глиноземний завод та Запорізький алюмінієвий
комбінат - одні з небагатьох підприємств Мінпрому, де останніми
роками та за 6 місяців 1993 р. практично не було спаду
виробництва.
Підприємства вторинної кольорової металургії у зв'язку із
скороченням обсягів збирання алюмінієвого брухту та його поставок
з Росії скоротили випуск вторинного алюмінію з 140 тис. тонн у
1990 році до 72 тис. тонн у 1992 році, тобто на 50 відсотків.
Внаслідок розпаду СРСР більшість галузевих спеціалізованих
інститутів і заводів по виробництву напівфабрикатів для потреб
авіакосмічного комплексу залишилися за межами України. Тому
авіаційна промисловість України на даний час практично відрізана
від розроблення, виробництва та впровадження спеціальних
алюмінієвих високолегованих авіаційних сплавів і напівфабрикатів.
Загальна потреба авіакосмічного комплексу країни у цій продукції
становить близько 50 тис. тонн на рік, у тому числі листи і
плити - 26 тис., профілі пресовані - 14,7 тис., поковки,
штамповки, прутки - 5,3 тис. тонн тощо).
За попередніми розрахунками фахівців Мінмашпрому,
великогабаритні профілі, поковки та штамповки, панелі у найближчі
роки доцільно придбати за кордоном (Росія, США, Німеччина, Франція
тощо). Виробництво дрібних профілів, поковок, штамповок необхідно
освоїти в Україні протягом 3-5 років.
У 1990 році галузями промисловості України використано
464,2 тис. тонн алюмінію, що в перерахунку на душу населення
становить 9 кілограмів. У 1992 році внаслідок розриву
господарських зв'язків у межах колишнього Союзу РСР і спаду
виробництва споживання алюмінію знизилося до 320,3 тис. тонн, або
в розрахунку на душу населення до 6,2 кілограма, що значно менше,
ніж у промислово розвинутих країнах (ФРН - 21,7, США - 19,4,
Японія - 18,8, Франція - 15,2, Італія - 10,4, Великобританія -
8,1 кілограма). Із загального обсягу споживання в 1992 році
власним виробництвом була забезпечена потреба в первинному
алюмінії на 35,4 відсотка, вторинному алюмінії на 96,9, прокаті на
4,2 відсотка, що явно недостатньо.
Якщо виходити з того, що в найближчі роки економічна ситуація
в Україні стабілізується і в подальшому середньорічні темпи
збільшення обсягів виробництва становитимуть 3-4 відсотки, то
можна прогнозувати, що рівень використання алюмінієвої продукції
зросте до 500 тис. тонн на рік. Потреба у первинному алюмінії
зросте до 400 тис. тонн на рік. Таким чином, введення в дію нових
потужностей для виробництва первинного алюмінію та різних видів
напівфабрикатів з алюмінію вкрай необхідне.
Головною сировиною для виробництва алюмінію в Україні, як і в
цілому в світі, є боксити із вмістом глинозему 48-60 відсотків. Як
показала детально проведена в 50-х роках геологорозвідка, Україна
не має такої високоякісної сировини. Потенційні внутрішні ресурси
алюмінійвмісної сировини (залізисті боксити Високопільського
родовища Дніпропетровської області, нефелінові руди у Приазов'ї,
Закарпатські алуніти, каолін та ін.), згідно з виконаними
техніко-економічними розрахунками за своїми показниками
неконкурентоспроможні порівняно з імпортною сировиною (Гвінея,
Ямайка, Австралія, Бразилія тощо) і не можуть бути перероблені за
діючими на МГЗ та ЗАлК технологіями. У зв'язку з цим одним з
важливих завдань, виконання яких дасть змогу забезпечити потребу
України у бокситах, є створення міждержавного комплексу для
видобутку та переробки бокситів унікального родовища Діан-Діан у
Гвінеї, про що була досягнута домовленість під час перебування у
Гвінеї української урядової делегації в квітні 1993 року.
Одночасно необхідно продовжувати дослідні роботи та пошук
шляхів раціональної переробки внутрішніх ресурсів алюмінійвмісної
сировини. Враховуючи те, що звільняються потужності Інгулецького
ГЗК, у найближчі роки можуть бути залучені до виробництва
високопільські залізисті боксити. З них можна буде одержати
силікоалюміній на існуючих електротермічних потужностях, які
звільняються (феросплавні заводи, Запорізький абразивний комбінат
тощо). Це дасть змогу частково замінити дефіцитний вторинний
алюміній, що використовується як розкислювач у сталеплавильному
виробництві. Виконується також ТЕО дорозвідки та введення в
експлуатацію Мазурівського родовища нефелінових сієнітів, де
глинозем може бути одержано як один з видів продукції одночасно з
оксидами рідкісних металів (для переробки на розташованому поблизу
родовища Донецькому хіміко-металургійному заводі) та з сировиною
для калій-поташної промисловості.
Додаткових потужностей для виробництва глинозему в Україні
створювати непотрібно: діючий МГЗ має можливість забезпечити
сировиною виробництво первинного алюмінію до 500 тис. тонн на рік.
При вирішенні питання про створення потужностей для випуску
первинного алюмінію треба мати на увазі, що через багаторазове
зростання вартості енергоносіїв внутрішні ціни на первинний
алюміній в СНД практично відповідають світовим.
Ураховуючи те, що витрати дефіцитної в Україні електроенергії
на виробництво однієї тонни первинного алюмінію становлять близько
15 тис. кВт. год, а на все виробництво такого алюмінію
(400-500 тис. тонн на рік) - 6-7,5 млрд. кВт. год, як одне з
можливих джерел одержання первинного алюмінію треба розглядати
експорт від традиційних експортерів (Росія, Канада, Норвегія,
Австралія, Бразилія).
Одним з першочергових завдань в алюмінієвій промисловості є
реконструкція діючого електролізного цеху для виробництва
первинного алюмінію ЗАлКу з реалізацією прогресивних технічних
рішень, завдяки яким без зупинення всього виробництва можна
поліпшити екологічний стан у промисловій зоні комбінату. Суму
витрат на реконструкцію цього цеху визначено в 16,1 млрд. крб. і
27,5 млн. доларів США, потужність цеху для виробництва
алюмінію-сирцю становитиме 100 тис. тонн на рік. Розробляються
також обгрунтування будівництва на ЗАлКу ще двох корпусів
електролізу загальною потужністю 98,7 тис. тонн на рік. Витрати на
нове будівництво визначено в 179,6 млрд. крб. та 245 млн. доларів
США.
Завершується розроблення ТЕО будівництва алюмінієвого заводу
в Токмацькому районі Запорізької області. Номенклатура продукції
нового заводу містить на рік: 200 тис. тонн алюмінію-сирцю,
40 тис. тонн алюмінієвої катанки електротехнічних марок, 140 тис.
тонн автомобільних сплавів, 15 тис. тонн зливків, 10 тис. тонн на
рік будівельних конструкцій, 170 тис. тонн випалених анодів.
Витрати на будівництво орієнтовно оцінюються у 681,2 млрд. крб. та
290 млн. доларів США.
Під час створення нових і реконструкції діючих потужностей
для випуску первинного алюмінію опрацьовуються питання
забезпечення "пісковим" крупнозернистим глиноземом для
автоматичного живлення електролізерів, обладнаних випаленими
анодами та сухою газоочисткою, допоміжними матеріалами (випаленими
анодами, боковими і подовими блоками, подовою масою для
футерування електролізерів), а також сировиною для їх виготовлення
(нафтові та вугільні кокси, термоантрацит, кам'яновугільний пек),
фтористі солі - кріоліт, фтористий алюміній, фтористий натрій.
У процесі розгляду варіантів розміщення переробних
потужностей виходили з такої перспективної потреби країни у
конкретних видах алюмінієвого прокату: плоский прокат (листи,
стрічки, плити) - 150 тис. тонн, труби і прутки - 50 тис. тонн,
профілі для будівельних конструкцій та профілі загального
призначення - 50 тис. тонн, профілі з конструкційних сплавів для
авіаційної промисловості - 15 тис. тонн, катанка електротехнічного
призначення - 60 тис. тонн, алюмінієва фольга та пакувальні
матеріали на її основі - 46 тис. тонн на рік (максимально).
Враховуючи важливість прискореного вирішення питання організації
випуску алюмінієвого прокату з мінімальними витратами на нове
будівництво, робоча група з проблеми розвитку алюмінієвої
промисловості запропонувала варіанти, що передбачають передусім
розвиток діючих виробництв і перепрофілювання окремих об'єктів, а
також введення в дію недобудованих підприємств на території різних
областей.
Виконуються роботи щодо техніко-економічної оцінки
можливостей створення нових потужностей для виробництва
алюмінієвого литва і плоского алюмінієвого прокату на МГЗ,
перепрофілювання заводу металоконструкцій у м. Вінниці (пропозиція
Вінницької облдержадміністрації) та перепрофілювання заводу
теплоізоляційних матеріалів, що будується у м. Єнакієвому, на
випуск виробів з алюмінію (пропозиція Донецької
облдержадміністрації), організації ковальсько-пресового
виробництва напівфабрикатів для авіації.
Для реалізації заходів щодо розвитку алюмінієвої
промисловості машинобудівний комплекс України в основному
спроможний забезпечити розроблення та створення технологічного
обладнання для видобутку та переробки сировини, виробництва
штамповок, поковок, пресованих труб і профілів, плоского прокату,
фольги та інших видів продукції. Доцільно покласти функції
генпроектувальника та постачальника цього обладнання на акціонерне
товариство "Новокраматорський машинобудівний завод", яке вже має
певний досвід виготовлення гірничорудного, прокатного та
ковальсько-пресового обладнання, в тому числі для алюмінієвої
промисловості, і залучити до виконання завдань Програми потрібних
співвиконавців.
Вивчаються також пропозиції іноземних фірм "Фата", "Пешине",
"Клесім" та інших стосовно постачання обладнання для випуску
алюмінієвого прокату, перш за все фольги і пакувальних матеріалів
на її основі. Окремі пропозиції розглянуто на засіданні
Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України і визнано за
доцільне надати гарантії Запорізькому виробничому алюмінієвому
комбінату для одержання італійського кредиту в сумі 71,6 млн.
доларів США з метою придбання обладнання для виробництва
пакувальних матеріалів на основі алюмінієвої фольги (протокол
N 2/28 від 5 серпня 1993 р.).
Розташовані в Україні потужності для випуску вторинного
алюмінію та сплавів на його основі в цілому можуть задовольнити
потреби в цих видах продукції.
Передбачається ввести в дію потужності для випуску вторинного
алюмінію та розкислювачів на комплексі переробки солевих шлаків на
СП "Алюсал" в м. Одесі, додатково змонтувати дві роторні печі на
заводі СП "Інтерсплав". Першочерговим завданням є здійснення
комплексу заходів щодо вдосконалення системи збору та заготівлі
брухту кольорових металів.
Реалізація цієї Програми вимагає значних коштів. За
попередніми розрахунками, у цілому в діючих цінах на найближчі
вісім років необхідно 10417,8 млрд. крб., у тому числі валютна
складова - 1525,2 млн. доларів США, чи 6100,8 млрд. крб. (1 долар
США дорівнює 4000 крб.). Джерелами фінансування мають бути
державні й банківські кредити під конкретні заходи з їх подальшим
погашенням за рахунок реалізації частини продукції, а також кошти
усіх споживачів і виробників алюмінієвої продукції незалежно від
їх підпорядкованості та форм власності, централізовані капітальні
вкладення або пільги щодо оподаткування підприємств - учасників
виконання Програми.
Що стосується екологічних аспектів, то, як видно з розділу 5
Програми, використання під час реконструкції електролізного цеху
ЗАлКу електролізерів з поліпшеним покриттям, верхнім газовитягом
та автоматизованим живленням ванн глиноземом дасть змогу значно
зменшити кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу.
Використання технології та обладнання інофірм ( АББ, Алюмініум
Пешене, Кайзералюмініум, Гідроалюмініум та ін.) для створення
виробництва випалених анодів на ДЕЗ і новому алюмінієвому заводі
під час будівництва нових корпусів електролізу з випаленими
анодами на ЗАлКу і новому алюмінієвому заводі біля м. Токмака
забезпечить санітарно-гігієничні умови, що відповідають рівню
кращих іноземних підприємств.
Реалізація Програми дозволить, за попередніми розрахунками,
забезпечити потребу галузей народного господарства України в
алюмінієвій продукції.
2. ПОТРЕБА В АЛЮМІНІЄВІЙ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

ТА СТРУКТУРА ЇЇ СПОЖИВАННЯ (1992-2005 РОКИ)
Структура потреби в алюмінієвих напівфабрикатах

підприємств України (за даними 1992 року)
------------------------------------------------------------------ | Обсяг потреби Найменування |---------------------------------------- | тис. тонн | відсотків ----------------------------------------------------------------- люміній технічний: 181.36 72.95
лист 112.39 45.20
стрічка 2.54 1.03
плити 5.54 2.19
шини 4.91 1.98
дріт 2.78 1.12
профілі 14.81 5.94
труби 21.45 8.66
прутки 12.93 5.21
інші види прокату 4.01 1.62
Фольга 11.85 4.77
Катанка 55.4 22.28
Разом 248.61 100.00
Потреба (заявлена) у напівфабрикатах з алюмінію

галузей промисловості України на 1992 рік
(тис. тонн) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | | У тому числі по галузях промисловості апівфабрикатів| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Всього|енер- |палив-|мета- |нафто-|машино|авіа- |судно- |транс-|оборо-|радіо-|прила-|полі- |буді- |агропро-| | |гети- |на |лур- |хіміч-|буду- |буду- |буду- |порт |на |елект-|добу- |графіч-|вель- |мислов. |інші | |ка | |гійна |на |вання |вання |вання | | |ронна |дівна |на |на |компл. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- рокат, всього 193.21 10.72 0.40 2.81 6.61 69.79 16.50 18.75 2.47 26.03 20.68 0.90 0.12 1.87 14.41 1.15
у тому числі:
лист 112.39 7.78 0.06 2.01 2.05 38.77 8.42 12.48 2.01 19.71 13.77 0.48 0.09 1.00 3.22 0.54
стрічка 2.54 0.43 - 0.11 0.01 0.82 - 0.01 - 0.45 0.10 0.03 - 0.12 0.46 -
плити 5.54 0.06 - 0.02 0.01 3.35 0.45 0.23 - 0.11 1.21 0.01 - - - 0.08
шини 4.91 - 0.14 0.16 3.01 1.13 - - 0.03 - - - - - 0.44 -
дріт 2.78 0.14 - 0.03 0.02 0.86 0.18 0.25 0.03 0.16 0.81 0.03 - 0.24 0.01 0.02
профілі 14.81 1.08 0.01 0.92 0.03 4.30 2.43 2.80 0.11 1.58 2.29 0.09 - 0.01 0.03 0.03
труби 21.45 0.82 0.18 0.45 0.29 12.29 2.46 1.97 0.14 1.42 0.85 0.05 0.02 0.29 0.20 0.02
прутки 12.93 0.31 0.01 0.01 1.13 5.13 1.24 0.96 0.06 1.95 1.60 0.21 - 0.05 0.07 0.20
фольга 11.85 0.10 - - 0.06 0.91 0.13 0.05 0.09 0.09 0.04 - 0.01 0.16 9.95 0.26
інші вироби 4.01 - - - - 2.23 1.18 - - 0.56 0.01 - - - 0.03 -
Катанка 55.40 55.40 - - - - - - - - - - - - - -
Всього 248.61 66.12 0.40 2.81 6.61 69.79 16.50 18.75 2.47 26.03 20.68 0.90 0.12 1.87 14.41 1.15

Потреба у напівфабрикатах з алюмінію та його

сплавів за структурою споживання підприємствами

України у перспективний період
(тис. тонн) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Структура | | | У тому числі споживання | Роки | Обсяг, |-------------------------------------------------------------------------- за напрямами | | всього |листи |стрічка|плити|шини | дріт |профілі|труби |прутки|фольга|інші вироби ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ара та упаковка 1992 14.44 3.22 0.46 - 0.44 0.02 0.03 0.20 0.08 9.96 0.03
1995 16.49 3.24 0.62 - 0.49 0.02 0.03 0.21 0.08 11.77 0.03
2000 17.49 3.29 0.67 - 0.54 0.02 0.04 0.21 0.08 12.61 0.03
2005 22.51 3.41 1.00 - 0.76 0.02 0.07 0.32 0.09 16.81 0.03
2010 25.74 3.53 1.36 - 0.96 0.02 0.08 0.34 0.09 19.33 0.03
Будівництво 1992 5.87 1.00 0.12 - - 0.24 4.01 0.29 0.05 0.16 -
1995 6.16 1.01 0.16 - - 0.24 4.20 0.30 0.05 0.20 -
2000 7.46 1.02 0.17 - - 0.24 5.47 0.31 0.05 0.20 -
2005 11.82 1.06 0.26 - - 0.24 9.48 0.46 0.05 0.27 -
2010 20.15 1.10 0.35 - - 0.35 17.60 0.49 0.05 0.31 -
Транспортне 1992 87.56 57.05 0.02 1.62 0.07 0.45 6.55 11.92 6.25 0.82 2.81 ашинобудування

1995 89.05 57.33 0.02 1.64 0.08 0.45 6.86 12.24 6.52 0.96 2.95
2000 92.97 58.38 0.03 1.67 0.09 0.45 8.93 12.79 6.58 1.03 3.02
2005 108.22 60.40 0.04 1.70 0.12 0.46 15.48 18.89 6.67 1.38 3.08
2010 125.28 62.59 0.06 1.75 0.15 0.46 28.75 20.01 6.77 1.59 3.15
Електротехніка 1992 86.71 21.46 0.56 1.29 - 56.95 2.46 1.72 2.12 0.14 0.01
1995 87.41 21.58 0.75 1.30 - 57.07 2.57 1.76 2.21 0.16 0.01
2000 88.99 21.96 0.82 1.33 - 57.26 3.36 1.84 2.23 0.18 0.01
2005 94.08 22.72 1.21 1.35 - 57.75 5.81 2.73 2.26 0.24 0.01
2010 101.59 23.54 1.65 1.40 - 58.73 10.80 2.89 2.30 0.27 0.01
Машинобудування 1992 39.00 21.90 1.20 2.52 1.09 0.45 1.48 5.68 3.08 0.44 1.16
1995 40.18 22.02 1.61 2.55 1.22 0.45 1.55 5.83 3.22 0.52 1.21
2000 41.69 22.41 1.75 2.59 1.33 0.46 2.02 6.09 3.24 0.56 1.24
2005 48.58 23.19 2.60 2.63 1.89 0.46 3.50 9.00 3.29 0.74 1.28
2010 54.70 24.03 3.54 2.73 2.38 0.47 6.54 9.52 3.33 0.85 1.31
Споживчі товари 1992 3.93 2.91 0.06 - - 0.03 0.19 0.66 - 0.06 -
1995 4.01 2.93 0.08 - - 0.03 0.20 0.70 - 0.07 -
2000 4.17 2.98 0.09 - - 0.03 0.26 0.73 - 0.08 -
2005 4.87 3.08 0.13 - - 0.03 0.45 1.08 - 0.10 -
2010 5.49 3.19 0.18 - - 0.03 0.83 1.14 - 0.12 -
Інше 1992 11.10 4.85 0.12 0.11 3.31 0.04 0.09 0.96 1.35 0.27 -
1995 11.70 4.88 0.16 0.11 3.71 0.04 0.09 0.98 1.41 0.32 -
2000 12.23 4.96 0.17 0.11 4.04 0.04 0.12 1.03 1.42 0.34 -
2005 14.92 5.14 0.26 0.12 5.73 0.04 0.21 1.52 1.44 0.46 -
2010 17.05 5.32 0.36 0.12 7.21 0.04 0.40 1.61 1.46 0.53 -
Разом 1992 248.61 112.39 2.54 5.54 4.91 58.18 14.81 21.45 12.93 11.85 4.01
1995 255.00 113.00 3.40 5.60 5.50 58.30 15.50 22.01 13.50 14.00 4.20
2000 265.00 115.00 3.70 5.70 6.00 58.50 20.20 23.01 13.60 15.00 4.30
2005 305.00 119.00 5.50 5.81 8.50 59.00 35.00 34.01 13.80 20.00 4.39
2010 350.00 123.00 7.50 6.00 10.70 60.00 65.00 36.01 14.00 23.00 4.50
Потреба та споживання вторинного алюмінію в Україні

(1990-2005 роки)
------------------------------------------------------------------ | Споживання | Потреба |-----------------------+---------------------- | 1990 | 1991 | 1992 | 1995 | 2000 | 2005 ----------------------------------------------------------------- иробництво литва 99.3 72.5 44.4 70 110 160
Розкислення сталі 35 33 30 32 30 20
Інші потреби 6 3 1 10 10 3
Разом 140.3 106.5 75.4 112 150 183
Задоволення
споживання
вторинного
алюмінію за
рахунок власної
сировини
(відсотків) 93.9 96.6 80.1 69.4 67.8 88
Забезпеченість виробництва алюмінієвих ливарних

сплавів вторинною сировиною
------------------------------------------------------------------ |Заготівля | Виробництво| Потреба |Ввіз |брухту та | ливарних | сировини на |вторинної Роки |відходів | алюмінієвих| виробництво,|сировини, |алюмінію, | сплавів, | тис. тонн |тис. тонн |тис. тонн | тис. тонн | | ----------------------------------------------------------------- 989 (факт) 135.7 155.5 149.3 13.6
1990 (факт) 126.5 151.3 145.2 18.7
1991 (факт) 98.8 128 122.9 24.1
1992 (факт) 58 73.2 70.3 12.3
1993 (очікув.) 41.5 74 7.1 29.5
1994 (очікув.) 45 76 72.9 27.9
1995 (очікув.) 74.6 112 107.5 32.9
2000 (очікув.) 97.6 150 144 46.4
3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ АЛЮМІНІЄВОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Основні заходи щодо розвитку алюмінієвої

промисловості України ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Орієнтовна вартість робіт (чисельник- | Джерело|Джерело |Забезпе- |Термін Найменування об'єктів | Потужність цеху, | разом, знаменник-БМР) у цінах на | фінан- |погашен- |ченість |окупнос- і зміст заходів | агрегату, | 01.07.93 | сування|ня валют-|техніч- |ті капі- | тис. тонн на рік. |---------------------------------------| |них |ною до- |тальних | Термін реалізації | разом,| у тому числі | |витрат |кумента- |вкладень | | млрд. |-------------------------------| | |цією | | | крб. |витрати,| валютна частина | | | | | | |млрд. |----------------------| | | | | | |крб. |млрд. крб. | млн. дол | | | | | | | |1 дол. = | США | | | | | | | |4000 крб. | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- озвиток сировинної бази та
виробництва первинного алюмінію
Етап I
Пайова участь в будівництві боксит 3500 1996 1600 396 99 кредит, експорт розроб- 8,7 у тому боксито-глиноземного комплексу 1994-2000 роки ---- ---- --- --- бюджет продукції лено ТЕО числі на базі родовища бокситів 792 792 - - 5 років групи Діан-Діан у Гвінейскій будівни- республіці цтво
Реконструкція цеху електролізу алюміній-сирець 126,1 16,1 110 27,5 кредит, експорт розроб- 3,5 Запорізького державного 100,0 ----- ---- ---- ---- власні продукції лено ТЕО алюмінієвого комбінату у 1994-1997 роки 38,1 2,5 35,6 8,9 кошти, зв'язку з переведенням на бюджет опалені аноди, у тому числі
реконструкція діючих корпусів
електролізу N 7, 8 з
газоочисними спорудами
Розвиток Дніпро-Бузького збільшення обсягів 1282,8 794,8 488 122 кредит прибутки розроб- 14 морського порту, м. Миколаїв перевантажувальних ------ ----- --- ---- у валюті лено ТЕО робіт 129,4 21,7 - - до 22 млн. тонн

1994-2001 роки
Разом по I етапу 3404,9 2410,9 994 248,5 ------ ------ ---- ----- 959,5 923,9 35,6 8,9
Етап II
Реконструкція цеху електролізу алюміній-сирець 1159,6 179,6 980 245,4 кредит, експорт розроб- 6,8 Запорізького державного 98,7 ------ ----- ---- ----- бюджет алюмінію лено ТЕО алюмінієвого комбінату у 1995-2002 роки 339,7 143,7 196 49 зв'язку з переведенням на
опалені аноди, у тому числі
будівництво корпусів
електролізу N 1, 2 з
прикорпусними бункерами і
з'єднуючими коридорами
Створення виробництва випалені аноди 400 160 240 60 -"- -"- -"- 5,1 випалених анодів 64 --- --- --- --- 1996-1999 роки 120 120 - -
Будівництво нового алюміній-сирець 1841,2 681,2 1160 290 -"- експорт розроб- 5 алюмінієвого заводу у -200, катанка ------ ----- ----- ---- продукції лено ТЕО Запорізькій області електротехнічна 712,4 580 132,4 33,1 -40, алюмінієві

сплави-150,

пресована

продукція

-10, випалені

аноди 170,

1996-2002 роки
Разом по етапу II 3400,8 1020,8 2380 595 ------ ------ ----- ---- 1172,1 843,7 328,4 82,1
Розвиток виробництва алюмінієвих
сплавів та напівфабрикатів
Етап I
Організація виробництва зливки легованих 8 8 - - власні потрібне 0,56 зливків легованих сплавів, що сплавів, що дефор- --- --- кошти, опрацю- деформуються, на СП муються - 20 6,8 6,8 бюджет, вання "Інтерсплав", м. Свердловськ 1994-1995 роки кредит робочого Луганської обл. проекту
Перепрофілювання Єнакіївського зливки легованих 141,7 116,9 24,8 6,2 кредит, експорт потрібне 2,05 заводу теплоізоляційних сплавів - 20 ----- ----- ---- ---- бюджет продукції розробле- конструкцій на випуск 12,4 12,4 - - ння ТЕО, легованих алюмінієвих сплавів розроб- та напівфабрикатів подвійного лення застосування докумен- тації на освоєння техноло- гічного устатку- вання
Реконструкція, розроблення поковки, 13,4 13,14 - - -"- реаліза- необхід- 3,35 технології, освоєння і штамповки, ---- ----- ція про- но опра- організація виробництва прутки з легованих 2,57 2,57 дукції цювати напівфабрикатів з алюмінієвих сплавів - 2 проектно- сплавів для авіаційної 1994-1995 роки кошторисну промисловості на докумен- ковальсько-механічному заводі тацію Мінмашпрому, м. Лозова
Харківської області.
Будівництво заводу по алюмінієвий прокат 1520 300 1220 305 власні постачан- потрібне 5 виробництву плоского 120-150 ---- --- ---- ---- кошти, ня про- опрацюва- алюмінієвого прокату, 1995-1998 роки 300 300 - - бюджет, дукції ння ТЕО м. Миколаїв кредит на екс- порт
Створення виробництва алюмінієва фольга 600 120 480 120 бюджет, -"- -"- 3,5 алюмінієвої фольги, м. -23,алюмінієвий --- --- ---- ---- кредит Запоріжжя лист-16 120 120 - - 1994-1996 роки
Розроблення технології та труби - 5,(в тому 0,9 0,9 - - -"- реаліза- потрібне організація виробництва числі 75 тн з --- --- ція про- розробле- алюмінієвих труб на сплавів для - - дукції ння тех- Нікопольському авіаційної нології і південнотрубному заводі промисловості) освоєння 1994-1996 роки виробниц- тва на діючому устат- куванні
Перепрофілювання алюмінієві профілі, 288 48 240 60 -"- постача- потрібне 6 Первомайського державного труби, прутки-18, --- --- --- --- ння про- опрацюва- прокатно-пресового заводу, катанка електро- 48 48 - - дукції ння ТЕО Харківська область технічна-30 на 1994-1997 роки експорт
Створення і освоєння спеціальні і 16,11 8,11 8 2 -"- за раху- потрібне 0,6 виробництва спеціальних і композиційні ----- ---- --- --- нок реа- опрацюва- композиційних профілів профілі-2,0 0,1 0,1 - - лізації ння робо- алюмінієвих сплавів на ВО 1994-1995 роки продукції чого "Південний машинобудівний проекту завод"
Перепрофілювання Вінницького алюмінієва 536 96 440 110 кредит, експорт потрібне 3,4 заводу легких конструкцій на фольга-23 --- --- --- --- бюджет продукції опрацюва- виробництво алюмінієвої тонкий лист-13 96 96 - - ння ТЕО продукції 1994-1996 роки
Нарощування потужностей конструкційні та 25,24 25,24 - - власні за раху- потрібне 1,77 Броварського заводу будівельні профілі ----- ----- кошти, нок реа- опрацюва- алюмінієвих будівельних -8 (приріст) 3,71 3,71 бюджет, лізації ння ТЕО і конструкцій 1994-1995 роки кредит продукції докумен- тації на основне техноло- гічне устатку- вання
Створення виробництва алюмінієві 68,9 10,1 58,8 14,7 кредит -"- розробле- 5,5 алюмінієвих будівельних будівельні ---- ---- ---- ---- но ТЕО конструкцій у м. Бердянську конструкції - 8 10,1 10,1 - - Запорізької області анодовані та по-

фарбовані профілі

- 2

1994-1995 роки
Організація виробництва заготовки 235,7 20,5 215,2 53,8 -"- за раху- розроб- 4,5 заготовок випарювачів випарювачів ----- ---- ----- ---- нок реа- ляється побутових холодильників, м. 5 млн. штук 20,5 20,5 - - лізації робоча Вільнянськ Запорізької області (потреба 19,0 тис. продукції докумен- тонн алюмінієвого тація листового прокату)
Разом по етапу I 3453,95 768,89 2686,8 671,7 ------- ------ ------ ----- 620,18 620,18 - -
Етап II
Розширення виробництва зливків зливки легованих 4 4 власні -"- потрібне 0,39 легованих сплавів, що сплавів, що --- --- кошти, опрацюва- деформуються, на СП деформуються 3,4 3,4 бюджет, ння РП "Інтерсплав", м. Свердловськ 10 (приріст) кредит Луганської області 1995-1996 роки
Організація випуску профілі і зливки 9,1 9,1 - - бюджет, -"- потрібне 3 малотоннажних партій нових нових сплавів ---- ---- кредит опрацюва- високоміцних композиційних - 2 3,72 3,72 ння ТЕО і матеріалів на Єнакієвському 1996-1997 роки документа- заводі теплоізоляційних ції на конструкцій основне техноло- гічне устатку- вання
Нарощування потужностей профілі 44,16 44,16 - - власні -"- -"- 1,38 Броварського заводу - 14 ----- ----- кошти, алюмінієвих будівельних 1996-1997 роки 6,49 6,49 бюджет конструкцій
Розширення виробництва на поковки, штамповки 32,89 32,89 - - бюджет, -"- -"- 2,3 ковальсько-механічному заводі з легованих ----- ----- кредит Мінмашпрому, м. Лозова аоюмінієвих сплавів 6,43 6,43 Харківської області -5
Разом по етапу II 90,15 90,15 ----- ----- 20,04 20,04
Вторинна кольорова металургія
Створення виробництва вторинний 68 28 40 10 кредит за раху- розробле- 1,8 вторинного алюмінію при алюміній-20, --- --- --- --- нок реа- но ТЕО та переробленні сольових шлаків глинозем-50 20 20 20 - лізації ОПОС на СП "Алюсал", м. Одеса 1994-1995 роки продукції
ВСЬОГО 10417,8 4318,74 6100,8 1525,2 ------- ------- ------ ------ 2761,22 2427,82 384 91
4. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТВОРЕННЯ

ПОТУЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЮМІНІЄВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Основні техніко-економічні показники

реконструкції Запорізького алюмінієвого

комбінату
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця | Реконструк- | Будівницт-| Разом показників | виміру | ція діючого | во нових | | | виробництва | корпусів | ----------------------------------------------------------------- отужність по тис. тонн
алюмінію-сирцю на рік 89,6 98,7 188,3
Виробництво
первинного
алюмінію, включаючи
силумін -"- 114,3 107,3 221,6
Потреба в млн.
електроенергії кВт. год 1652 1616 3268
Кількість
працівників чоловік 735 600 1335
Капітальні
вкладення:
інвалютна млн. дол.
частина США 27,5 245 272,5
в карбованцях млрд. крб. 16,1 179,6 195,7
Термін окупності
капітальних
вкладень років 3,5 6,8 5
Основні техніко-економічні показники

будівництва нового алюмінієвого заводу

в Запорізькій області
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця виміру | Новий алюмінієвий показників | | завод ----------------------------------------------------------------- отужність по
алюмінію-сирцю тис. тонн на рік 200,6
Виробництво первинного
алюмінію, включаючи
силумін -"- 200,9
Потреба в електроенергії млн. кВт. год 3259
Кількість працівників чоловік 3046
Капітальні вкладення:
інвалютна частина млн. дол. США 290
в карбованцях млрд. крб. 681,2
Термін окупності
капітальних вкладень років 5
Основні техніко-економічні показники

виробництва зливків на СП "Інтерсплав" ----------------------------------------------------------------- Найменування | Одиниця | I етап | II етап показників | виміру | | ----------------------------------------------------------------- бсяг виробництва
в натуральному виразі тис. тонн 20 10
в грошовому виразі млрд. крб 116,8 72
Додаткові капітальні
вкладення, всього млрд. крб. 8 4
в тому числі обладнання -"- 1,2 0,6
Кількість працівників чоловік 51 20
Витрати на виробництво,
всього млрд. крб. 102,6 61,8
в тому числі:
енергетичні витрати -"- 2,8 1,4
заробітна плата з
нарахуваннями -"- 0,61 0,24
Прибуток від
реалізації -"- 14,2 10,2
Термін окупності років 0,56 0,39
капітальних вкладень
Основні техніко-економічні показники

виробництва зливків та профілів на

Єнакіївському заводі
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця | Показники показників | виміру |------------------------ | | I етап | II етап ----------------------------------------------------------------- бсяг виробництва
в натуральному виразі тис. тонн
зливки 20 2,2
профілі 18 2
в грошовому виразі млрд. крб.
зливки 153,6
профілі 295,6 34
Додаткові капітальні
вкладення, всього -"- 116,0 9,1
в тому числі обладнання -"- 103,6 5,38
Кількість працівників чоловік 450 120
Витрати на виробництво,
всього млрд. крб. 392,53 29,7
в тому числі:
енергетичні витрати -"- 18,24 1,78
заробітна плата з
нарахуваннями -"- 5,4 1,44
Прибуток від
реалізації -"- 56,67 4,3
Термін окупності років 2,05 2,1
капітальних вкладень
Основні техніко-економічні показники

виробництва поковок на Лозівському заводі
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця | I етап | II етап показників | виміру | | ----------------------------------------------------------------- бсяг виробництва
в натуральному виразі тис. тонн 2 5
в грошовому виразі млрд. крб. 30 75
Додаткові капітальні
вкладення, всього млрд. крб. 13,14 32,86
в тому числі обладнання -"- 10,57 26,43
Кількість працівників чоловік 100 150
Витрати на виробництво,
всього млрд. крб. 26,08 65,22
в тому числі:
енергетичні витрати -"- 0,16 0,4
заробітна плата з
нарахуваннями -"- 1,2 1,8
Прибуток від
реалізації -"- 3,92 9,78
Термін окупності років 3,35 2,3
капітальних вкладень
Основні техніко-економічні показники створення

виробництва плоского прокату з алюмінію та його

сплавів на Миколаївському глиноземному заводі
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця | Прокатне | Прокатне і показників | виміру | виробництво | фольго- | | | прокатне | | | виробництво ----------------------------------------------------------------- бсяг виробництва тис. тонн
в натуральному виразі млн. дол. 120 130
в грошовому виразі США 338,9 390
Капітальні вкладення млн. дол.

США 380 500
Потреба в електроенергії тис.

кВт. год 230 330
Кількість працівників чоловік 950 1300
Витрати на виробництво, млн. дол.
всього США 229,08 266,5
в тому числі:
енергетичні витрати -"- 8,75 11,5
заробітна плата з
нарахуваннями -"- 9,5 13
Прибуток від реалізації -"- 109,82 123,5
Прибуток, який -"- 88,34 80,9
залишається у
розпорядженні
підприємства
Термін окупності
капітальних вкладень років 4,3 8
Основні техніко-економічні показники створення

виробництва фольги у м. Запоріжжі
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця | Показники показників | виміру | ----------------------------------------------------------------- бсяг виробництва
в натуральному виразі тис. тонн 36
в грошовому виразі млн. дол. США 123,7
Капітальні вкладення млн. дол. США 126
Потреба в електроенергії тис. кВт. год 105,99
Кількість працівників чоловік 350
Витрати на виробництво,
всього млн. дол. США 76,8
в тому числі:
енергетичні витрати -"- 3,71
заробітна плата з
нарахуваннями -"- 3,5
Прибуток від
реалізації -"- 46,9
Прибуток, який
залишається у
розпорядженні
підприємства -"- 37,8
Термін окупності
капітальних вкладень років 3,3
Основні техніко-економічні показники

створення виробництва напівфабрикатів

з алюмінію на Первомайському

прокатно-пресовому заводі
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця | Показники показників | виміру | ----------------------------------------------------------------- бсяг виробництва
в натуральному виразі тис. тонн 18
в грошовому виразі млн. дол. США 47
Капітальні вкладення млн. дол. США 36
Потреба в електроенергії тис. кВт. год 74
Кількість працівників чоловік 300
Витрати на виробництво,
всього млн. дол. США 40,76
в тому числі:
енергетичні витрати -"- 2,19
заробітна плата з
нарахуваннями -"- 3
Прибуток від
реалізації -"- 6,24
Прибуток, який
залишається у
розпорядженні
підприємства -"- 5,12
Термін окупності
капітальних вкладень років 6
Основні техніко-економічні показники

виробництва профілів та інших напівфабрикатів

на ВО "Південмаш"
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця | Показники показників | виміру |------------------------ | | I етап | II етап ----------------------------------------------------------------- бсяг виробництва
в натуральному виразі тис. тонн 2 -
в грошовому виразі млрд. крб. 28 -
Додаткові капітальні
вкладення, всього млрд. крб. 8,11 -
в тому числі обладнання -"- 8,1 -
Кількість працівників чоловік 120 -
Витрати на виробництво,
всього млрд. крб. 23,33 -
в тому числі:
енергетичні витрати -"- 0,19 -
заробітна плата з
нарахуваннями -"- 1,44 -
Прибуток від
реалізації -"- 4,67 -
Термін окупності років 1,74 -
капітальних вкладень
Основні техніко-економічні показники створення

виробництва фольги у м. Вінниці
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця | Показники показників | виміру | ----------------------------------------------------------------- бсяг виробництва
в натуральному виразі тис. тонн 66
в грошовому виразі млн. дол. США 189,5
Капітальні вкладення млн. дол. США 170
Потреба в електроенер-
гії тис. кВт. год 123,89
Кількість працівників чоловік 400
Витрати на виробництво,
всього млн. дол. США 149,19
в тому числі:
енергетичні витрати -"- 4,34
заробітна плата з
нарахуваннями -"- 4
Прибуток від
реалізації -"- 40,31
Прибуток, який залиша-
ється у розпорядженні
підприємства -"- 33,05
Термін окупності
капітальних вкладень років 5,1
Основні техніко-економічні показники

виробництва профілів на Броварському

заводі
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця | Показники показників | виміру |------------------------ | | I етап | II етап ----------------------------------------------------------------- бсяг виробництва
в натуральному виразі тис. тонн 8 14
в грошовому виразі млрд. крб. 83,2 191,8
Додаткові капітальні
вкладення, всього млрд. крб. 25,24 44,16
в тому числі обладнання -"- 21,53 37,67
Кількість працівників чоловік 100 145
Витрати на виробництво,
всього млрд. крб. 69 159,83
в тому числі:
енергетичні витрати -"- 0,6 1,05
заробітна плата з
нарахуваннями -"- 1,2 1,74
Прибуток від
реалізації -"- 14,2 31,97
Термін окупності років 1,77 1,38
капітальних вкладень
5. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТВОРЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЮМІНІЄВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Основні екологічні показники по викидах

шкідливих речовин у атмосферу при реконструкції ЗАлКу,

ДЕЗу та будівництві нового алюмінієвого заводу
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ЗАлК (у тоннах на рік) | ДЕЗ (у тоннах на рік) |Будівництво |------------------------------------+------------------------------------| нового | Існуючий | ГДВ |Реконструк- | Існуючий | ГДВ |Реконструк- |алюмінієвого | стан | |ція діючого | стан | |ція діючого | заводу | | |виробництва | | |виробництва | | | |та будівниц-| | |та будівниц-| | | |тво нових | | |тво нових | | | |корпусів | | |корпусів | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- молисті 1061,95 238,08 125,972 269,53 58,9917 53,7355 25,468
бенз(а)пірен 0,00008 0,0000797 0,209 0,00235 0,01419 0,024
пилонеорганічний 9048,81 2274,46 2466,674 3392,95 890,5056 1007,172 605,53
насичені вуглеводні 240,721 241,44 240,59 517,09 223,693 206,518
сірчаний ангідрид 1272,86 413,66 405,111 250,479 215,3413 203,25 107,16
діоксил азоту 997,639 1042,36 947,071 6,503 9,5593 7,948 0,446
оксил вуглецю 6198,72 3488,19 6250,507 5174,41 2603,84 2389,171 5171,742
фторид водню 233,334 53,185 1,08 6,84
тверді фториди 435.647 86,253 34,75
сірководень 62,522 62,522 60,52 60,348
Порівняльна характеристика забруднюючих речовин у

викидах стічних вод ДЕЗу і ЗАлКу (x)
----------------------------------------------------------------------------- Найменування | ДЕЗ (у тоннах на рік) | ЗАлК (у тоннах на рік) показників |-----------------------------+----------------------------- |Існуючий |Реконструк-| Ліміт |Існуючий |Реконструк-| Ліміт |стан |ція з ви- | |стан |ція діючого| | |робництвом | | |виробництва| | |випалених | | |та будівни-| | |анодів | | |цтво нових | | | | | |корпусів | ---------------------------------------------------------------------------- ухий залишок 212,7 212,7 230,5 4938,9 2560 496
Хлориди 19,1 19,1 20,7 578,5 244 579
Сульфати 26,1 26,1 28,3 660,4 347 684
Завислі речовини 1,6 1,6 1,7 128,6 64 148
Нафтопродукти 0,1 0,1 0,1 4 1,92 4,6
Феноли 0,09 0,09 0,1
Алюміній 0,0003 0,0003 0,001 3,64 0,64 3,67 ______________

(x) Викидів і промстоків від нового алюмінієвого заводу не
очікується внаслідок повного переведення його на оборотне
водозабезпечення.
Порівняльна характеристика водоспоживання

і водовідведення на підприємствах ДЕЗ, ЗАлК

та на новому алюмінієвому заводі
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | ДЕЗ (тис. куб. м на рік) | ЗАлК (тис. куб. на рік) | Новий показників |---------------------------------+---------------------------------|алюмінієвий |Ліміт на |Існуючий |Реконструк-|Ліміт на |Існуючий |Реконструк-| завод |дозвіл |стан |ція з ви- |дозвіл |стан |ція з ви- | |спецводо- |на 1992 р.|робництвом |спецводо- |на 1992 р.|робництвом | |споживання| |випалених |споживання| |випалених | | | |анодів | | |анодів | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- одоспоживання
Господарська
питна вода 850 794,6 839 1053,4 976,6 1073 5300
Свіжа технічна
вода 1008 929,8 1205 2300,5 23433 9760
Оборотна вода 240 26749 69400 107900 192000
Водовідведення
Промстоки 368 368 11734,3 12895 6400
Побутові стоки 314,2 391 953,1 952 977 1800

6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОГРАМИ
Джерелами фінансування програми розвитку алюмінієвого
виробництва визначено бюджетні кошти, кредити та власні кошти
підприємств.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня
1992 року N 473 ( 473-92-п ) фінансування в 1994-1995 роках
розроблення робочої проектно-кошторисної документації, виконання
будівельних робіт, а також придбання обладнання і
кабельно-дротової продукції за рахунок централізованих капітальних
вкладень, здійснюється на основі затверджених Міністерством
промисловості техніко-економічних обгрунтувань.
Міністерством промисловості також забезпечується проведення
експертизи ТЕО силами його співробітників з залученням
спеціалізованих організацій.
--------------------------------------------------------------------------------- Найменування |Загальні капітальні вкладення| В тому числі 1994 рік заходів |(чисельник-разом, знаменник | (чисельник-разом, знаменник |-БМР) | -БМР) |-----------------------------+----------------------------- |разом, | у тому числі | разом, | у тому числі |млрд.крб.|-------------------|млрд.крб.|------------------- | |млрд.крб.|млн. дол.| |млрд.крб.|млн. дол. | | |США | | |США -------------------------------------------------------------------------------- озвиток виробництва
первинного алюмінію,
всього 3526.9 1036.9 622.5 169.4 9 40.1 ------ ------ ----- ----- ----- ----- 1210.2 846.2 91 2.8 0.4 0.6
в тому числі:
бюджет 1404.9 1031.3 93.4 120.3 7.9 28.1 ------ ------ ----- ----- ----- ----- 844.6 844.6 - - - -
кредит 2116.4 - 529.1 48 - 12 ------ ----- ----- ----- ----- ----- 364 - 91 2.4 - 0.6
власні кошти 5.6 5.6 - 1.1 1.1 - ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1.6 1.6 - 0.4 0.4 -
Розвиток виробництва
сплавів та
напівфабрикатів з
алюмінію, всього 3376.14 834.54 627.9 576.86 164.46 103.1 ------- ------ ------ ------ ------ ------ 640.98 640.98 - 113.0 112.6 - тому числі:
бюджет 1147.27 690.47 114.2 492.4 120.5 93.1 ------- ------ ------ ------ ------ ------ 546.42 546.42 - 91 91 -
кредит 2111.77 96.97 503.7 46.64 26.64 5 ------- ------ ------ ------ ------ ------ 29.37 29.37 - 10 10 -
власні кошти 117.1 77.1 10 37.32 17.32 5 ------- ----- ------ ------ ------ ------ 65.19 65.19 - 12 12 -
РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ
Всього 6903.04 1901.44 1250.4 746.26 173.46 143.2 ------- ------- ------ ------ ------ ------ 1851.18 1487.18 91 115.8 113 0.6 тому числі
бюджет 2552.17 1721.77 207.6 613.2 128.4 121.2 ------- ------- ------ ------ ------ ------ 1391.02 1391.02 - 91 91 -
кредит 4228.17 96.97 1032.8 94.64 26.64 17 ------- ------- ------ ------ ------ ------ 393.37 29.37 91 12.4 10 0.6
власні кошти 122.7 82.7 10 38.42 18.42 5 ------- ------- ------ ------ ------ ------ 66.79 66.79 - 12.4 12.4 -
_______________
Примітки: 1. Основна частина фінансування з бюджету передбачається

для внесення авансів по іноземних кредитах

(15-18 відсотків від суми контракту).
2. Бюджетне фінансування на 1994 рік за винятком авансів

по кредитах, становить 128.4 млрд. крб. Загальна сума

податків (на добавлену вартість та на прибуток), яку

перераховують підприємства, включені до Програми,

становить 103 млрд. крб.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ

на створення виробничих потужностей за рахунок

централізованих капітальних вкладень
(капітальні вкладення в діючих цінах, млн. крб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Міністерства і відомства. |Рік почат-|Проектна | 1994 рік |Міністерства і Найменування і |ку і за- |потужність|---------------------------------------------|відомства, які місцезнаходження будов, |кінчення |(залишок | введення |капітало- |в тому числі за рахунок|здійснюють найменування |будів- | на | потуж- |вкладення,|-----------------------|будівництво потужності і одиниця виміру |ництва |01.01.94 )| ності |всього |державного |бюджетних | | | | | |бюджету |позичок | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ

40000 - 40000 апорізький державний
алюмінієвий комбінат
Реконструкція цеху
електролізу Запорізького
державного алюмінієвого
комбінату
у тому числі:
реконструкція діючих
корпусів електролізу N 7-8 1994- 9330 - 9330 Корпорація газоочисними спорудами 1997 "Укрбуд" люміній-сирець, тис. тонн 100 - Мінпром удівництво корпусів 750 750 -"- лектролізу N 1, 2 з
прикорпусними бункерами і 1995-
з'єднуючими кодорами N 1, 2 2002
алюміній-сирець, тис. тонн 98,7 -
Будівництво нового 1996- 1000 - 1000 -"- люмінієвого заводу у 2002
Запорізькій області
алюміній-сирець, тис. тонн 200 -
катанка електротехнічна, 40 -
тис. тонн алюмінієві сплави, 150 -
тис. тонн пресована 10 -
продукція, тис. тонн
випалені аноди, тис. тонн 170 -
Створення виробництва 1994- 5300 - 5300 -"- люмінієвої фольги, 1996
м. Запоріжжя
алюмінієва фольга, тис. тонн 23 -
алюмінієвий лист, тис. тонн 16 -
Створення виробництва 1996- 100 - 100 -"- ипалених анодів 1999
випалені аноди, тис. тонн 64 -
Миколаївський державний
глиноземний завод
Будівництво заводу по 1995- 1500 - 1500 Корпорація иробництву плоского 1998 "Укрбуд" люмінієвого прокату, Мінпром . Миколаїв
алюмінієвий прокат, тис. тонн 120 -
Первомайський державний
прокатно-пресовий завод
Перепрофілювання
Первомайського державного 1994- 12500 - 12500 -"- рокатно-пресового заводу, 1997
Харківська область
алюмінієві профілі, труби,
прутки, катанка
електротехнічна, тис. тонн 48
Вінницький завод легких
конструкцій
Перепрофілювання Вінницького 1994- 9520 - 9520 -"- аводу легких конструкцій на 1996
виробництво алюмінієвої
продукції алюмінієва фольга, 23 -"- ис. тонн тонкий лист, 13
тис. тонн

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: