open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України

"Про охорону прав на промислові зразки"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ) з 1 липня 1994 року.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про охорону прав на промислові зразки" чинні акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Встановити, що: цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після
введення його в дію; свідоцтва СРСР на промислові зразки є чинними в Україні; автори спільно з заявниками можуть клопотати про видачу
патентів України на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами
СРСР. У випадках видачі таких патентів дія відповідних свідоцтв
СРСР в Україні припиняється. Строк дії зазначених патентів
становить 15 років від дати подання заявки на видачу свідоцтва.
Спори щодо видачі патентів України на промислові зразки, що
охороняються свідоцтвами СРСР, розв'язуються у судовому порядку; будь-яка особа, яка до дати подання клопотання про видачу
патенту України на промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом
СРСР, сумлінно в інтересах своєї справи або свого підприємства
використала в Україні зазначений промисловий зразок або здійснила
необхідні для цього приготування, має право продовжити
використання промислового зразка або використати його відповідно
до таких приготувань без укладання угоди з власником патенту. При
цьому авторам промислового зразка виплачується винагорода у
порядку, встановленому для виплати винагороди за промислові
зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР; свідоцтво СРСР чи патент України може бути визнано недійсним
у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності
промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним
законодавством, що діяло на дату подання заявки; заявки на видачу патентів України на промислові зразки,
діловодство за якими не завершено на 1 липня 1994 року,
розглядаються у порядку, встановленому цим Законом. При цьому
відповідність промислових зразків умовам патентоспроможності
визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання
заявки; чинні патенти України на промислові зразки, видані відповідно
до законодавства, що діяло до 1 липня 1994 року, прирівнюються
щодо правового режиму до патентів на промислові зразки, виданих
згідно з цим Законом; Кабінет Міністрів України може встановлювати на підставі
міждержавних угод інший порядок реалізації прав, ніж той, що
передбачений пунктом 2 статті 4 цього Закону; до створення відповідного довідково-пошукового апарату
українською мовою матеріали щодо одержання патентів України можуть
подаватися російською мовою.
4. Кабінету Міністрів України: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни
і доповнення законодавчих актів України, що випливають із Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки"; привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому
Закону; відповідно до компетенції видати правові акти, передбачені
цим Законом; забезпечити до 1 липня 1997 року створення
довідково-пошукового апарату, необхідного для застосування цього
Закону; затвердити порядок виплати винагороди авторам промислових
зразків, що охороняються свідоцтвами СРСР.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 23 грудня 1993 року

N 3770-XII

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: