open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
28.12.2006

Протокол N 16/1-13

Про стан реалізації положень законів України

"Про спеціальний режим інноваційної

діяльності технологічних парків" та

"Про інноваційну діяльність"

Заслухавши та обговоривши інформацію департаменту інновацій
та трансферу технологій "Про стан реалізації положень законів
України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків" ( 991-14 ) та "Про інноваційну діяльність"
( 40-15 ) (доповідна записка додається), колегія Міністерства
освіти і науки України У Х В А Л Ю Є:
1. Інформацію директора департаменту інновацій та трансферу
технологій Гончаренка М.Ф. взяти до відома.
2. Департаменту інновацій та трансферу технологій
(Гончаренко М.Ф.):
2.1. Протягом січня 2007 року забезпечити супровід проекту
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
здійснення контролю та моніторингу за реалізацією проектів
технологічних парків" та розпорядження Кабінету Міністрів України
"Про схвалення Концепції Державної програми розвитку інноваційної
інфраструктури на 2007-2011 роки".
2.2. При доопрацюванні проекту Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" передбачити норми, що забезпечать
зокрема заміну старих свідоцтв про державну реєстрацію проектів
технопарків новими, відкриття спеціальних рахунків технопарків в
установах комерційних банків, спрощення процедури розгляду і
державної реєстрації технопарків та їх проектів.
2.3. До 1 лютого 2007 року підготувати пропозиції щодо
запровадження нових форм державної статистичної звітності у сфері
інноваційної діяльності.
2.4. Посилити координацію виконання Закону України "Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"
( 991-14 ).
3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних
закладів до 15 лютого 2007 року надати пропозиції департаменту
інновацій та трансферу технологій щодо конкретних механізмів
активізації діяльності щодо створення або участі у діяльності
технологічних парків та інших інноваційних структур.
4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого
заступника Міністра Гуржія А.М.
За голову колегії
т.в.о. Міністра Б.М.Жебровський

Додаток

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

колегії Міністерства освіти і науки України

щодо стану реалізації положень законів України

"Про спеціальний режим інноваційної діяльності

технологічних парків" ( 991-14 ) та

"Про інноваційну діяльність" ( 40-15 )

Щодо стану реалізації положень Закону України "Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"

( 991-14 )
З метою відновлення повноцінної роботи технологічних парків в
Україні Верховною Радою 12 січня цього року було прийнято нову
редакцію Закону України "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), яким було відновлено
деякі податкові та митні пільги для виконавців їх проектів (по
сплаті податку на прибуток, ввізного мита та по відтермінуванню
сплати ввізного ПДВ при імпорті нових устаткування, обладнання і
комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні).
Закон ( 991-14 ) визначив спеціальний режим інноваційної
діяльності, яким передбачено надання державної підтримки щодо
стимулювання діяльності 16 технологічним паркам, їх учасникам та
спільним підприємствам при реалізації проектів за пріоритетними
напрямами їх діяльності.
На сьогодні діє лише 8 із 16 технологічних парків, якими
виконуються 34 проекти з 53 зареєстрованих на 1 грудня 2006 року.
Практика роботи технологічних парків протягом двох останніх
років підтверджує їхню високу ефективність щодо розвитку
інноваційної діяльності в Україні.
У рамках виконання інвестиційних та інноваційних проектів
технологічних парків з 2005 року по III квартал 2006 р. обсяг
випуску інноваційної продукції склав майже 4 млрд. грн., причому у
2005 році він зріс на 27% порівняно з 2004 роком і дорівнював
2,27 млрд. грн., а за 9 місяців 2006 р. - 1,690 млрд. грн. За
період 2005 р. - 9 місяців 2006 р. на зовнішньому ринку
технопарками було реалізовано інноваційної продукції
на 599 млн. грн.
За цей період діяльності технопарками було перераховано до
Державного бюджету України та державних цільових фондів понад
308 млн. грн. Цей показник кожного року зростає. Так, у 2005 році
він склав близько 149 млн. грн., а лише за 9 місяців 2006 року вже
становить 159 млн. грн.
Реалізація інноваційних та інвестиційних проектів технопарків
має значну соціальну ефективність. В інноваційних та інвестиційних
проектах технопарків, які реалізуються ними, у 2006 році задіяно
4375 осіб.
Витрати технопарків на проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт та на виробництво дослідних
зразків з 2005 року по 2006 рік склали майже 42 млн. грн.
Сума залучених технопарками інвестицій з 2005 року по
III квартал 2006 року у рамках виконання інвестиційних та
інноваційних проектів склала 13 млн. грн. та кредитів понад
506 млн. грн.
Проте слід звернути увагу, що більшість інновацій, які
сьогодні впроваджуються технопарками, створюють переваги лише на
традиційному ринку, практично не змінюючи технологічний уклад або
структуру економіки нашої країни.
Так, серед проектів технологічних парків лише 39%
відповідають п'ятому та шостому технологічним укладам, 61% -
третьому та четвертому. Лише 3% проектів реалізують інноваційну
продукцію, яка за ступенем новизни має світовий рівень, більшість
проектів (75%) спрямовані на покращення існуючих продуктів та
процесів. За значеннями для ринку більше половини проектів
орієнтовані на національний рівень (56%), проекти світового рівня
складають лише 30%.
Департаментом інновацій та трансферу технологій Міністерства
освіти і науки України для забезпечення реалізації положень
згаданого Закону ( 991-14 ) та повноцінної роботи 16 технопарків,
зазначених в його преамбулі, розроблено низку нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України.
На сьогодні Урядом України вже прийнято постанову "Деякі
питання організації діяльності технологічних парків" від
29 листопада 2006 року N 1657 ( 1657-2006-п ), якою затверджено: - новий порядок державної реєстрації технологічних парків; - порядок розгляду, експертизи та державної реєстрації
проектів технологічних парків; - зміни до положення про порядок розгляду та затвердження
пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку; - уточнені функції Комісії з організації діяльності
технологічних парків та інноваційних структур інших типів.
Міністерством фінансів спільно з нашим Міністерством
підготовлено та вже ухвалено Урядом постанову "Про затвердження
Порядку зарахування сум податку на прибуток підприємств на
спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та
спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення
контролю за їх витрачанням" ( 1643-2006-п ).
На цей час на розгляді у Кабінеті Міністрів України
знаходиться проект постанови Уряду "Про затвердження Порядку
здійснення контролю та моніторингу за реалізацією проектів
технологічних парків", яким, зокрема, передбачено механізм
перевірки діяльності технопарків у формі контролю та моніторингу
МОН та іншими центральними органами виконавчої влади (Мінфін,
Мінекономіки, ДПА тощо).
Згадані перевірки передбачають проведення детального аналізу
поданих документів, в першу чергу, щодо визначення бюджетної
ефективності проектів технопарків, відповідності задекларованих в
бізнес-планах цілей фактично отриманим результатам та перевірку
ефективного використання коштів цільових субсидій, зарахованих на
спеціальні рахунки технопарків, їх учасників та спільних
підприємств.
Вказаний проект постанови буде винесено для розгляду на
найближчому засіданні Урядового комітету з питань економічної
політики.
Крім того, триває процес погодження центральними органами
виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку надання фінансової підтримки технологічним
паркам, їх учасникам та спільним підприємствам для реалізації
проектів технологічних парків", яким передбачено запровадження
механізму реалізації фінансової бюджетної підтримки діяльності
технологічних парків, кошти якої спрямовуватимуться на: - повне або часткове (до 50 відсотків) безвідсоткове
кредитування (з урахуванням індексу інфляції за період
користування кредитом) проектів технологічних парків; - повну або часткову компенсацію відсотків, сплачуваних
виконавцями проектів технологічних парків комерційним банкам та
іншим фінансово-кредитним установам за кредитування проектів
технологічних парків.
Перспективним у стратегічному плані вбачається розвиток
технологічних парків на базі провідних університетів України з
включенням до складу засновників цих технопарків
науково-дослідних, проектних та конструкторських організацій.
Це дозволить залучати студентів, молодих науковців до участі
в інноваційних проектах, забезпечити на практиці ефективну
підготовку спеціалістів за пріоритетними напрямками розвитку науки
і техніки, а також в цілому зміцнити зв'язки між виробничою,
науково-технологічною та освітньою сферами. Вказаний напрямок
розвитку технопарків найбільше відповідає світовим тенденціям
розвитку вказаних інноваційних структур.
Щодо стану реалізації положень Закону України "Про

інноваційну діяльність" ( 40-15 )
Слід зазначити, що відповідно до абз. 3 п. 4 доручення
Прем'єр-міністра України від 19.07.2006 N 25104/1/1-06 супровід
Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) з липня
місяця 2006 року та розроблення проекту Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про інноваційну діяльність"
покладено на Державне агентство України з інвестицій та інновацій.
Міністерством було надано пропозиції, в межах своєї
компетенції, при опрацюванні зазначеного проекту закону.
В той же час, з метою забезпечення розвитку інноваційної
інфраструктури департаментом інновацій та трансферу технологій
спільно із представниками міністерств і відомств та обласних
державних адміністрацій було розроблено проект розпорядження
Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної
програми розвитку інноваційної інфраструктури на 2007-2011 роки",
який було внесено в установленому порядку на розгляд Уряду (лист
МОН України від 01.12.2006 N 1/10-2363).
Концепція спрямована на формування та розвиток національної
інноваційної системи, що характеризується функціонуванням
комплексу інституційного, ресурсного та інформаційного
забезпечення інноваційної діяльності завдяки активній державній
підтримці розвитку інноваційної інфраструктури.
Вона передусім передбачає: розробку науково-методичного та нормативно-правового
забезпечення для створення та розвитку інноваційних структур
різних типів; формування та розвиток діяльності системи
виробничо-технологічного забезпечення та просування розробок;
наукової експертизи, включаючи кооперацію наукових установ і
організацій та підприємств різних форм власності; формування, розвиток та забезпечення діяльності систем
інформаційного забезпечення усього циклу інноваційної діяльності:
ідея - дослідження - розробка - промислове виробництво; розвиток мережі регіональних інноваційних структур:
інноваційних центрів, інноваційних бізнес-інкубаторів та центрів
трансферу технологій; створення технологічних парків на базі вищих навчальних
закладів, наукових установ, науково-виробничих комплексів та
удосконалення моделей існуючих інноваційних структур; активізація інвестиційної діяльності для розвитку
інноваційної інфраструктури; сприяння відновленню функціонування патентних підрозділів на
підприємствах державної форми власності; створення підрозділів з
питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності в центральних та місцевих органах
виконавчої влади.
Враховуючи зазначене, слід зауважити, що подальша робота
Міністерства щодо розвитку інноваційної сфери в державі повинна
сприяти підвищенню укладності проектів технологічних парків, а
саме, збільшенню частки проектів п'ятого та шостого технологічного
укладів, поліпшенню ситуації зі створенням і функціонуванням
технологічних парків та інших інноваційних структур на базі вищих
навчальних закладів та наукових установ і організацій, поліпшення
використання та захисту інтелектуальної власності, якості
науково-технічної експертизи інноваційних проектів.
Директор департаменту
інновацій та трансферу
технологій М.Ф.Гончаренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: