open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 17 червня 1994 р. N 423

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }
Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27

Закону України "Про державну службу"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 694 ( 694-95-п ) від 30.08.95

N 314 ( 314-2008-п ) від 09.04.2008

N 572 ( 572-2009-п ) від 10.06.2009

N 1227 ( 1227-2009-п ) від 18.11.2009

N 426 ( 426-2011-п ) від 20.04.2011

N 545 ( 545-2014-п ) від 16.10.2014

N 637 ( 637-2015-п ) від 26.08.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої
категорій, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), та на інші прирівняні до них посади
проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169
( 169-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351),
крім випадків, коли інше передбачено законами України; { Абзац
другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 314
( 314-2008-п ) від 09.04.2008 }
просування по службі державного службовця, який зарахований
до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на
роботу державного службовця, який припинив державну службу у
зв'язку з відставкою, може здійснюватися за рішенням керівника
відповідного державного органу без конкурсного відбору.
Установити, що без конкурсного відбору або стажування можуть
також прийматися:
а) державні службовці на посади:
керівників, які згідно із законодавством обираються або
затверджуються колегіальним органом;
керівників, які призначаються міністрами, керівниками інших
центральних органів державної виконавчої влади за погодженням з
керівниками місцевих органів державної виконавчої влади;
спеціалістів при переміщенні їх в межах одного державного
органу на рівнозначну або нижчу посаду з дотриманням вимог
законодавства про працю;
б) державні службовці, які перебували на відповідних посадах
у державних органах та виконавчих органах Рад, у тому числі в тих,
що ліквідуються, до новостворених органів державної виконавчої
влади і місцевого самоврядування;
в) на державну службу:
випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту
за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, особи, які
закінчили аспірантуру та докторантуру за денною формою навчання, а
також випускники Дипломатичної академії України при Міністерстві
закордонних справ - у державні органи, які направляли їх на
навчання за державним замовленням;
дружини (чоловіки) працівників дипломатичної служби, які
звільнилися з роботи у зв’язку з виїздом їх чоловіків (дружин) у
довготермінове відрядження за кордон та перебували за кордоном за
місцем проходження їх дипломатичної служби, після закінчення
строку довготермінового відрядження - у державні органи, в яких
вони працювали до виїзду за кордон;
військовослужбовці, звільнені у запас (демобілізовані), які
були призвані на військову службу під час мобілізації, на
особливий період; { Підпункт "в" пункту 1 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 637 ( 637-2015-п ) від 26.08.2015 }
військовослужбовці, учасники антитерористичної операції, які
під час участі в операції отримали поранення та були звільнені з
військової служби в запас або відставку за станом здоров’я;
{ Підпункт "в" пункту 1 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 637 ( 637-2015-п ) від 26.08.2015 }
в особливий період. Підпункт "в" пункту 1 в редакції Постанови КМ N 572
( 572-2009-п ) від 10.06.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 426 ( 426-2011-п ) від 20.04.2011; в редакції
Постанови КМ N 545 ( 545-2014-п ) від 16.10.2014 }

{ Підпункт "г" пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 545 ( 545-2014-п ) від 16.10.2014 }

2. Головному управлінню державної служби при Кабінеті
Міністрів України разом з Міністерством праці і Міністерством
юстиції до 1 вересня ц.р. розробити і внести Кабінетові Міністрів
України проект рішення про кадровий резерв державної служби,
передбачивши в ньому порядок формування і організації роботи з
кадровим резервом.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд. 26

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: