open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2012  № 1019

Про медичне забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

На виконання абзацу восьмого частини другої статті 6 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" та з метою забезпечення реформування екстреної медичної допомоги на територіях Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Примірне положення про порядок забезпечення структурних підрозділів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що додається.

1.2. Примірне положення про відділення поповнення центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що додається.

1.3. Примірне положення про експедиційну бригаду та порядок перевезення лікарських та дезінфекційних засобів, виробів медичного призначення та документації в структурні підрозділи центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що додається.

1.4. Примірне положення про аварійний резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення у підрозділах центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

В.о. Міністра

О. ТолстановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.12.2012 № 1019

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про експедиційну бригаду та порядок перевезення лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів, медичного обладнання та апаратури, документації до структурних підрозділів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Експедиційна бригада призначена для перевезення лікарських засобів, виробів медичного призначення, балонів із киснем, медичного обладнання і апаратури до структурних підрозділів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр).

2. Експедиційна бригада підпорядковується завідувачу відділення поповнення Центру.

3. Експедиційна бригада діє згідно затвердженого керівником Центру графіка руху між структурними підрозділами Центру. Керівником бригади є фельдшер відділення поповнення Центру. До складу експедиційної бригади входять молодші медичні сестри.

4. Експедиційна бригада для передачі медичної документації до Центру використовує інкасаторські сумки.

5. Керівник експедиційної бригади забезпечує безперервну її роботу та виконання інструкцій, затверджених керівником Центру.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. ХобзейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.12.2012 № 1019

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення поповнення центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділення поповнення (далі - Відділення) є структурним підрозділом центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр), яке організовує забезпечення структурних підрозділів Центру (станцій, підстанцій, відділень бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги) лікарськими засобами, виробами медичного призначення, дезінфекційними засобами, медичним обладнанням та апаратурою (далі - лікарські засоби та вироби медичного призначення).

1.2. Відділення підпорядковується безпосередньо заступнику директора Центру з медичної роботи.

1.3. У своїй діяльності Відділення керується Конституцією, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Керівництво Відділенням здійснює завідувач, який відповідає за діяльність Відділення. Завідувач підпорядковується заступнику директора Центру з екстреної медицини - керівнику екстреної (швидкої) медичної допомоги. Завідувач призначається на посаду та звільняється керівником Центру.

1.5. Завідувач Відділення здійснює вхідний контроль якості та дотримання умов зберігання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання і апаратури.

1.6. Чисельність працівників Відділення визначається штатним розписом. Працівники Відділення здійснюють свої функції, керуючись цим положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими інструкціями.

1.7. Приміщення Відділення облаштовується засобами зв'язку з центральною диспетчерською, забезпечується централізованою сигналізацією.

1.8. Відділення повинно забезпечувати потребу структурних підрозділів Центру у лікарських засобах і виробах медичного призначення відповідно до встановлених нормативів.

1.9. Відділення не виготовляє лікарські засоби та не займається виробленням та реалізацією виробів медичного призначення.

1.10. Завідувач Відділення у разі виникнення надзвичайної ситуації зобов'язаний за розпорядженням керівника Центру прибути у Відділення та забезпечити видачу структурним підрозділам Центру додаткових запасів лікарських засобів та виробів медичного призначення.

2. ФУНКЦІЇ

Основними функціями Відділення є:

2.1. Забезпечення структурних підрозділів Центру лікарськими засобами, виробами медичного призначення, медичним обладнанням та апаратурою у повсякденній діяльності та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.2. Контроль за дотриманням правил та умов зберігання, термінами використання лікарських засобів, перев'язувальних матеріалів, виробів медичного призначення, медичного обладнання.

2.3. Підготовка і подання вимог-замовлень на лікарські засоби, перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення, медичного обладнання.

2.4. Інформування медичних працівників Центру про наявність у Відділенні лікарських засобів, про надходження нових лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання або їх виключення з табелів оснащення.

2.5. Проводити організаційно-методичне керівництво та контроль за веденням облікової документації з медичного забезпечення старшими фельдшерами структурних підрозділів Центру.

2.6. Проводити вхідний візуальний контроль якості лікарських засобів і виробів медичного призначення та дезінфекційних засобів, які надійшли у Відділення.

2.7. Надавати у порядку, визначеному законодавством, повідомлення про виявлені неякісні, фальсифіковані лікарські засоби, побічну реакцію або загибель людей при застосуванні серії(й) лікарських засобів.

3. ПРАВА ВІДДІЛЕННЯ

Відділення має право:

3.1. Співпрацювати у межах повноважень, визначених керівником Центру, з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від підпорядкування та форм власності, з питань забезпечення Центру лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

3.2. Отримувати необхідну інформацію про сучасні лікарські засоби, вироби медичного призначення, дезінфекційні засоби, медичне обладнання та апаратуру.

3.3. Вимагати від керівників структурних підрозділів Центру дотримання умов зберігання та контролю якості лікарських засобів та виробів медичного призначення.

3.4. Надавати пропозиції керівництву Центру щодо удосконалення роботи Відділення та покращення умов праці працівників.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. ХобзейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.12.2012 № 1019

ПОЛОЖЕННЯ
про аварійний резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення

1. Аварійний резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення Центру (далі - Аварійний резерв) призначений для забезпечення ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - Бригади) відповідно до затверджених норм.

2. Аварійний резерв регулярно поновлюється.

3. Контроль за термінами придатності аварійного резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів здійснюють завідувач відділення поповнення Центру, старший та чергові фельдшери пунктів поповнення Бригад.

4. Лікарські засоби, вироби медичного призначення, перев'язувальний матеріал, термін придатності яких закінчується протягом одного місяця, необхідно передавати до пунктів поповнення Бригад для вчасного використання Бригадами.

5. Аварійний резерв зберігається під охороною. Приміщення, де зберігається Аварійний резерв, облаштовується засобами захисту, які унеможливлюють проникнення сторонніх осіб до нього (металеві ґрати, металеві двері тощо).

6. Заходити до приміщення зберігання Аварійного резерву та до пункту поповнення Бригад мають право тільки завідувач Відділення поповнення Центру, старший та чергові фельдшери пункту поповнення або працівники, які тимчасово заміщають їх.

7. Аварійний резерв повинен захищатися від пилу, впливу сторонніх чинників (волога, запахи), зберігатись у шафах та на стелажах з визначенням назви відповідної фармакологічної групи.

8. У приміщенні, де зберігається Аварійний резерв, підтримується відповідна температура та вологість повітря. Старший і черговий фельдшери пункту поповнення Бригад ведуть щоденний моніторинг відповідних показників та забезпечують звітування про виконану роботу.

9. Прибирання приміщення, де зберігається Аварійний резерв, проводитися вологим способом не рідше ніж один раз на день з використанням рекомендованих до застосування мийних та дезінфекційних засобів.

10. Лікарські засоби, які за рекомендаціями виробника потребують зниженого температурного режиму, повинні зберігатись у холодильнику, на поличках якого розміщено термометри.

12. Старший і черговий фельдшери пункту поповнення Бригад ведуть щоденний моніторинг показників температурного режиму холодильників та забезпечують звітування про виконану роботу.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. ХобзейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.12.2012 № 1019

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок забезпечення структурних підрозділів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф лікарськими засобами та виробами медичного призначення

1. Це положення передбачає порядок забезпечення центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр) лікарськими засобами та виробами медичного призначення на підставі конкурсних торгів у порядку, визначеному законодавством.

2. Умови поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення визначаються шляхом укладання договорів поставки між Центром та підприємством-постачальником до визначеного пункту призначення.

3. Організація доставки лікарських та дезінфекційних засобів, виробів медичного призначення з Центру до пунктів поповнення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі - бригад) здійснюється відділенням поповнення Центру шляхом доставки медикаментів та виробів медичного призначення експедиційними бригадами Центру або на умовах відповідного договору.

4. Доставка лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів, медичного обладнання і апаратури у пункти поповнення структурних підрозділів здійснюється експедиційною бригадою відповідно до графіка, а у разі виникнення надзвичайної ситуації - відповідно до розпорядження директора Центру.

5. Поповнення бригад, що знаходяться на пунктах постійного та тимчасового базування, здійснюється у пунктах поповнення лікарськими засобами та виробами медичного призначення Центру.

6. Пункти поповнення лікарськими засобами та виробами медичного призначення Центру можуть функціонувати як на постійній базі (станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділення Центру, приміщення лікарень інтенсивного лікування, закладів охорони здоров'я на основі договорів тощо), так і на мобільній основі шляхом доставки лікарських засобів та виробів медичного призначення експедиційними бригадами Центру.

7. Оформлення вимог-замовлень лікарських засобів та виробів медичного призначення здійснює черговий фельдшер пункту поповнення відповідно до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, за підписом завідувача структурного підрозділу.

8. Поповнення бригад у пунктах поповнення проводиться тільки за наявності карти виїзду швидкої медичної допомоги за формою № 110/о, затвердженої наказом МОЗ України від 17 листопада 2010 року № 999, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2010 року за № 149/18887, із внесенням до неї запису про використання лікарських засобів.

9. Забезпечення структурних підрозділів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами здійснюється відповідно до законодавства.

10. Для поповнення лікарських засобів замість тих, у яких закінчився термін зберігання, а також у випадках втрати, пошкоджених ампул, відсутності напису необхідно заповнити вимогу-замовлення за визначеною формою, вказавши в ній "Для поповнення", завізувавши її у керівника підрозділу (станції, підстанції, відділення). Так само робиться у випадках поповнення новими лікарськими засобами та виробами медичного призначення, які не використовувалися раніше, або поповнення тимчасово відсутніми лікарськими засобами та виробами медичного призначення у разі їх надходження.

11. Отримання шприців здійснюється на підставі вимоги-заявки на отримання лікарських засобів та виробів медичного призначення та повернення використаних шприців.

12. У випадках втрати шприців, інструментів, лікарських засобів керівником бригади, яка здає зміну, та керівником бригади, яка приймає зміну, за участі чергового фельдшера пункту поповнення складається акт у довільній формі.

13. При заповнені вимоги-замовлення для поповнення лікарських засобів, виробів медичного призначення до неї вноситься дата виписки, номер бригади, номер виїзної картки, прізвище хворого, діагноз, назва лікарського засобу, кількість ампул, розбірливо прізвище лікаря і фельдшера.

14. Черговий фельдшер пункту поповнення повинен перевірити правильність оформлення вимоги-замовлення та у випадках недотримання (порушення) визначених вимог оформлення - повернути вимогу-замовлення для її виправлення.

15. Під час заміни використаних, розукомплектованих або пошкоджених стерильних систем для переливання рідин та акушерських пакетів керівник бригади повинен повернути упаковку використаної системи або акушерського пакета.

16. Для поповнення (обміну) скляного флакона з розчином, у тому числі із закінченим терміном зберігання, керівник бригади повинен здати флакон з відкритою закруткою.

17. Для обміну порожніх балонів з-під кисню / закису азоту необхідно здати на пункт поповнення порожній балон та отримати повний відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".

18. При виявленні крадіжки медичного обладнання, ящика із запасом медикаментів з салону спеціалізованого санітарного транспорту під час чергування керівник бригади повинен негайно повідомити старшого чергового лікаря оперативно-диспетчерської служби Центру та отримати його розпорядження щодо подальших дій.

19. Після закінчення зміни черговий фельдшер пункту поповнення бригад повинен скласти звіт про кількість лікарських засобів та виробів медичного призначення кожної бригади та передати його фельдшеру чергової зміни пункту поповнення бригад.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: