open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 грудня 1994 р. N 837

Київ
Про створення при Кабінеті Міністрів України

Ради у справах інвалідів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 379 ( 379-96-п ) від 01.04.96

N 1188 ( 1188-97-п ) від 28.10.97

N 79 ( 79-2006-п ) від 01.02.2006 )

З метою сприяння координації діяльності міністерств і
відомств у вирішенні проблем інвалідів Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Підтримати пропозицію Міністерства соціального захисту
населення, громадських організацій інвалідів про створення при
Кабінеті Міністрів України Ради у справах інвалідів.

( Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 79 ( 79-2006-п ) від 01.02.2006 )

2. Затвердити Положення про Раду у справах інвалідів при
Кабінеті Міністрів України, що додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39

( СКЛАД Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів
України виключено на підставі Постанови КМ N 79 ( 79-2006-п ) від
01.02.2006 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 грудня 1994 р. N 837
ПОЛОЖЕННЯ

про Раду у справах інвалідів при

Кабінеті Міністрів України
1. Рада у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України
(далі - Рада) є громадським консультативним органом, створеним з
метою сприяння розв'язанню соціальних проблем інвалідів.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. У своїй роботі Рада взаємодіє з центральними і місцевими
органами державної виконавчої влади підприємствами, установами та
організаціями, Фондом соціального захисту інвалідів, громадськими
організаціями інвалідів.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: сприяє діяльності органів державної виконавчої влади і
громадських організацій у вирішенні правових, економічних,
соціально-психологічних питань соціально-трудової реабілітації
інвалідів; вивчає та аналізує проблеми інвалідів; здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України аналіз
дотримання органами державної виконавчої влади законодавства з
питань захисту прав інвалідів, а також у разі потреби подає
Кабінетові Міністрів України пропозиції про вдосконалення цього
законодавства; розробляє рекомендації щодо вдосконалення механізму
взаємодії органів державної виконавчої влади з підприємствами,
установами та організаціями у галузі забезпечення соціальної
захищеності інвалідів і громадськими організаціями інвалідів; вивчає та аналізує досвід зарубіжних країн у розв'язанні
соціальних проблем інвалідів з метою використання його у
вітчизняній практиці, сприяє налагодженню та розширенню
співробітництва з відповідними міжнародними органами та
організаціями зарубіжних країн.
5. Рада має право запитувати в установах і організаціях
відомості необхідні для її діяльності й документи з питань, що
стосуються розв'язання проблем інвалідів.
6. До роботи Ради можуть залучатися (за погодженням з
керівниками) працівники міністерств і відомств, місцевих органів
державної виконавчої влади, вчені та спеціалісти в галузі
соціального захисту.
7. Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України, до відання
якого згідно з розподілом функціональних повноважень належать
гуманітарні і соціальні питання. Заступником голови Ради є
керівник центрального органу виконавчої влади з питань праці та
соціальної політики.
До складу Ради входять заступники Міністра праці та
соціальної політики, Міністра охорони здоров'я, Міністра освіти і
науки, Міністра фінансів, Міністра економіки, Міністра у справах
сім'ї, молоді та спорту, Міністра транспорту та зв'язку, Міністра
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства,
директор Фонду соціального захисту інвалідів, народний депутат
України - представник профільного Комітету Верховної Ради України
з питань соціального захисту інвалідів (за згодою), представник
структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України з
питань соціального захисту інвалідів, а також представники
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, чисельність яких
не перевищує кількості представників центральних органів
виконавчої влади.
Персональний склад Ради затверджує її голова. Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 79 ( 79-2006-п ) від
01.02.2006 )
8. Рада здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи,
який затверджується її головою.
9. Організаційно-технічне обслуговування Ради здійснюється
Мінсоцзахистом.
10. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться
відповідно до плану роботи, але не рідше одного разу на квартал.
11. Рішення Ради приймаються на основі консенсусу.
12. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів,
експертних висновків, рекомендацій та пропозицій, підписаних
головою Ради.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: