open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 грудня 1994 р. N 837

Київ
Про створення при Кабінеті Міністрів України

Ради у справах інвалідів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 379 ( 379-96-п ) від 01.04.96 )

З метою сприяння координації діяльності міністерств і
відомств у вирішенні проблем інвалідів Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Підтримати пропозицію Міністерства соціального захисту
населення, громадських організацій інвалідів про створення при
Кабінеті Міністрів України Ради у справах інвалідів. Затвердити склад зазначеної Ради, що додається.
2. Затвердити Положення про Раду у справах інвалідів при
Кабінеті Міністрів України, що додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 12 грудня 1994 р. N 837
СКЛАД

Ради у справах інвалідів при

Кабінеті Міністрів України
КУРАС Іван Федорович - Віце-прем'єр-міністр України

(голова Ради)
ВЕГЕРА Світлана Анатоліївна - заступник Міністра соціального

захисту населення, голова

правління Фонду соціального

захисту інвалідів (заступник

голови Ради)
РЯБЧЕНКО В'ячеслав Герасимович - виконавчий директор Союзу

організацій інвалідів України

(секретар Ради - за згодою)
БІЛЬЧИЧ Владислав Миколайович - голова центрального правління

УТОС (за згодою)
ЗАКАБЛУК Микола Андрійович - член Союзу "Чорнобиль"

(за згодою)
ЗАКОРСЬКИЙ Іван Григорович - завідуючий сектором соціального

захисту пенсіонерів, інвалідів

та ветеранів відділу апарату

Кабінету Міністрів України
ЗУБКО Юрій Григорович - заступник голови Союзу

воїнів-інтернаціоналістів

України (за згодою)
ІЛЛЯШ Іван Миколайович - заступник голови ради Орга-

нізації ветеранів України

(за згодою)
КАЛІНІЧ Надія Степанівна - головний юрисконсульт Мінпраці
КОРНЄЄВ Альберт Васильович - голова Союзу організацій

інвалідів України

(за згодою)
КРАВЧЕНКО Валерій Іванович - заступник Міністра культури
МАКСИМЕНКО Юрій Петрович - голова центрального правління

УТОГ (за згодою)
МАРУНИЧ Володимир Васильович - начальник головного управління

медико-соціальної експертизи МОЗ
МАТВІЙЧУК Володимир Макарович - заступник Міністра фінансів
ХАБАРОВ Валерій Васильович - виконавчий директор Фонду

соціального захисту інвалідів
ХОРЄВ Іван Іванович - начальник управління у справах

інвалідів Мінсоцзахисту
ЧУМАЧЕНКО Ігор Петрович - керівник групи Ради Федерації

профспілок (за згодою)
ШЕПОТЬКО Віктор Пантелійович - заступник Міністра освіти
ЮРЧЕНКО Володимир Дмитрович - заступник Міністра охорони

здоров'я
СТЕПАНОВ Петро Степанович - народний депутат України

(за згодою)
ДОНЧЕНКО Юрій Григорович - народний депутат України

(за згодою)
( Склад зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 379
( 379-96-п ) від 01.04.96 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 грудня 1994 р. N 837
ПОЛОЖЕННЯ

про Раду у справах інвалідів при

Кабінеті Міністрів України
1. Рада у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України
(далі - Рада) є громадським консультативним органом, створеним з
метою сприяння розв'язанню соціальних проблем інвалідів.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. У своїй роботі Рада взаємодіє з центральними і місцевими
органами державної виконавчої влади підприємствами, установами та
організаціями, Фондом соціального захисту інвалідів, громадськими
організаціями інвалідів.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: сприяє діяльності органів державної виконавчої влади і
громадських організацій у вирішенні правових, економічних,
соціально-психологічних питань соціально-трудової реабілітації
інвалідів; вивчає та аналізує проблеми інвалідів; здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України аналіз
дотримання органами державної виконавчої влади законодавства з
питань захисту прав інвалідів, а також у разі потреби подає
Кабінетові Міністрів України пропозиції про вдосконалення цього
законодавства; розробляє рекомендації щодо вдосконалення механізму
взаємодії органів державної виконавчої влади з підприємствами,
установами та організаціями у галузі забезпечення соціальної
захищеності інвалідів і громадськими організаціями інвалідів; вивчає та аналізує досвід зарубіжних країн у розв'язанні
соціальних проблем інвалідів з метою використання його у
вітчизняній практиці, сприяє налагодженню та розширенню
співробітництва з відповідними міжнародними органами та
організаціями зарубіжних країн.
5. Рада має право запитувати в установах і організаціях
відомості необхідні для її діяльності й документи з питань, що
стосуються розв'язання проблем інвалідів.
6. До роботи Ради можуть залучатися (за погодженням з
керівниками) працівники міністерств і відомств, місцевих органів
державної виконавчої влади, вчені та спеціалісти в галузі
соціального захисту.
7. Раду очолює голова.
8. Рада здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи,
який затверджується її головою.
9. Організаційно-технічне обслуговування Ради здійснюється
Мінсоцзахистом.
10. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться
відповідно до плану роботи, але не рідше одного разу на квартал.
11. Рішення Ради приймаються на основі консенсусу.
12. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів,
експертних висновків, рекомендацій та пропозицій, підписаних
головою Ради.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: