open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
23.04.2004 N 5/1-12

Про підсумки виконання Державного бюджету України

за 2003 рік та заходи щодо економного використання

бюджетних та спеціальних коштів закладами

та установами Міністерства освіти і науки України

у фінансово-господарській діяльності у 2003 році

Заслухавши і обговоривши доповідну записку департаменту
економіки та фінансування (Куліков П.М.) Колегія відзначає, що
незважаючи на складні соціально-економічні умови, заклади і
установи Міністерства освіти і науки відповідно видаткам
державного бюджету 2003 року ( 380-15 ) профінансовані на сто
відсотків. Проведена значна робота щодо покращання системи планування та
фінансування навчальних закладів і установ освіти, підпорядкованих
Міністерству. Слід відмітити, що в порівнянні з 2002 роком у 2003
році бюджет Міністерства освіти і науки зріс на 388,7 млн. грн.,
або на 17,3 відсотка, що дало можливість профінансувати підвищення
заробітної плати на 30 відсотків, стипендій на 10 відсотків,
збільшити на 31,0 млн. грн. видатки на оплату за спожиті
комунальні послуги та енергоносії і зменшити кредиторську
заборгованість по ним. Також у 2003 році в порівнянні з 2002 роком збільшені на 44,0
млн. грн. видатки на програму інформатизації загальноосвітніх
навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл, що є особливо
позитивним. Крім того, у цьому ж році за рахунок державного фінансування
було випущено 82 назви підручників та навчальних посібників для
вищих навчальних закладів з різних напрямків підготовки фахівців. Разом з тим, слід відмітити ряд недоліків у веденні
фінансово-господарської діяльності, плануванні видатків при
формуванні державного бюджету, ефективного використання бюджетних
коштів. Не вдалося окремим навчальним закладам правильно використати
як бюджетні, так і спеціальні кошти, що призвело до списання їх до
державного бюджету. Недотримання керівниками та працівниками відповідних служб
фінансової дисципліни призводить до незаконних витрат бюджетних
коштів, мають місце факти неякісного планування видатків, що у
свою чергу сприяє нецільовому використанню бюджетних коштів. Враховуючи вищезазначене та з метою усунення недоліків у
фінансово-господарському забезпеченні, колегія ухвалює:
1. Інформацію "Про підсумки виконання Державного бюджету
України за 2003 рік та заходи щодо економного використання
бюджетних та спеціальних коштів закладами та установами
Міністерства освіти і науки України у фінансово-господарській
діяльності у 2003 році" взяти до відома і розіслати її у
підвідомчі Міністерству організації (додається).
2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів і
установ:
2.1. Вжити дієвих заходів щодо ефективного витрачання
бюджетних коштів, усунення встановлених порушень, а також притягти
осіб, винних у безпідставному витрачанні державних коштів, до
відповідальності.
2.2. Не допускати виникнення кредиторської та дебіторської
заборгованості. Для цього припинити практику взяття фінансових
зобов'язань понад бюджетні призначення, а також авансування
придбання товарів і послуг понад обсяги, встановлені чинним
законодавством. Повний розрахунок з підрядними організаціями
проводити тільки після фактичного отримання товарів і послуг.
2.3. Суворо контролювати рух коштів на казначейських
рахунках. Заробітну плату і стипендію виплачувати в терміни, що
встановлені у колективних угодах, інші платежі протягом трьох днів
після надходження коштів загального фонду.
2.4. Завершити роботу щодо переоцінки основних фондів, про що
звітувати при наданні балансових звітів до Міністерства за 6
місяців поточного року.
2.5. Завершити до 01.09.2004 р. оформлення актів
землекористування, що передбачено Земельним кодексом ( 2768-14 ),
та заборонити відчуження земельних ділянок без погодження з
Міністерством освіти і науки.
2.6. Обладнати фінансово-економічні служби навчальних
закладів сучасною комп'ютерною технікою. Вжити заходів щодо
повного переводу бухгалтерського обліку на основі комп'ютерних
технологій.
2.7. Протягом травня - червня провести ревізію договорів
оренди. Розірвати орендні відносини з орендарями, які несвоєчасно
сплачують кошти за використані приміщення, та не розраховуються за
енергоносії та комунальні послуги.
2.8. Продовжити роботу щодо встановлення лічильників тепла,
води, газу. До початку опалювального сезону здійснити заходи з
енергозбереження.
2.9. Удосконалити кошторисну дисципліну. Не допускати подання
до Міністерства пропозицій щодо змін до кошторисів загального
фонду навчальних закладів і наукових установ частіше, ніж один раз
на півроку, крім випадків зміни розмірів заробітної плати,
стипендії, тарифів тощо в установленому законодавством порядку,
або у випадках стихійного лиха.
2.10. Забезпечити якісну підготовку бюджетної пропозиції на
наступний 2005 фінансовий рік і подати до Міністерства у визначені
терміни.
2.11. Суворо попередити головних бухгалтерів і керівників
планово-економічних служб про неприпустимість списання коштів
загального фонду у доход державного бюджету наприкінці фінансового
року. Про виконання доповісти при представленні до Міністерства
балансового звіту за 2004 рік.
2.12. Забезпечити якісну підготовку бюджетної пропозиції на
2005 рік з відповідним обґрунтуванням і подати до Міністерства
освіти в визначений термін.
3. Контрольно-ревізійному відділу (Миргородський В.І.)
зосередити увагу на контролі за усуненням недоліків, що виявлені
ревізіями Рахункової палати та голів КРУ. Один раз на квартал
інформувати керівництво Міністерства про хід цієї роботи.
4. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.),
управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Бабуріна В.І.)
запровадити постійний моніторинг за рухом коштів на казначейських
рахунках підвідомчих установ та організацій. В разі виявлення
залишків оперативно подавати пропозиції керівництву Міністерства
про накладення стягнень на відповідних керівників.
5. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.)
разом з керівниками закладів та установ системи Міністерства
посилити увагу до складання та затвердження штатних розписів. Встановити, що у 2004 році штатні розписи підвідомчих установ
і організацій можуть корегуватися тільки в бік зменшення.
Збільшення чисельності працюючих може бути здійснено в разі
відкриття нових спеціальностей або передачі навчальним закладам
додаткових приміщень.
6. З метою посилення аналітичної роботи в галузі
фінансово-економічних відносин вважати за доцільне збільшити
штатну чисельність Державного центру економіки освіти і науки
(директор Кононенко В.П.) до 10 одиниць.
7. Департаментам вищої освіти (Болюбаш Я.Я.),
професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) при формуванні
державного замовлення на підготовку фахівців враховувати показники
обсягів планових асигнувань по кожному навчальному закладу. Разом
з департаментом економіки та фінансування (Куликов П.М.) у III
кварталі 2004 року розробити механізм корегування бюджетних
показників в залежності від обсягів державного замовлення.
8. Керівникам департаментів та самостійних підрозділів
центрального апарату Міністерства забезпечити своєчасне і в
повному обсязі подання Департаменту економіки та фінансування
пропозицій щодо фінансування централізованих заходів Міністерства
у 2005 році.
9. Вважати недоцільним передачу фінансування виготовлення
підручників та поставки навчально-комп'ютерних комплексів для
загальноосвітньої середньої школи в місцеві бюджети.
10. За допущені порушення в фінансово-господарській
діяльності, неефективному використанню бюджетних коштів, що
призвело до їх втрачання, рекомендувати Міністру освіти і науки
притягнути до відповідальності:
ректорів: Сумського державного педагогічного університету -
Іванія В.С., Ужгородського національного університету - Сливку В.Ю., Запорізького державного університету - Савіна В.В.;
заступників начальників обласних управлінь: Запорізької ОДА - Сапронова В.І., Черкаської ОДА - Шарапу І.Г., Рівненської ОДА - Стрижеуса І.В., Миколаївської ОДА - Дієва В.Ф., Хмельницької ОДА - Береку В.Є.;
директорів технікумів: Маріупольського електромеханічного - Єрмоленко Н.Г., Запорізького коледжу радіоелектроніки - Сидоренко О.В., Нікопольського технікуму державної металургійної академії -
Калину В.Ф., Надвірнянського коледжу - Нагорного Р.В., Українського політехнічного - Мироненко В.М., Комсомольського політехнікума - Каплуна І.П., Чернівецького комерційного - Макаренко В.Д., Барського автомобільно-дорожнього - Кібітлевського Й.Е., Селідівського гірничого - Усова П.Ф.
11. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на
заступника міністра Богомолова А.Г.
Голова колегії,
Міністр В.Г.Кремень

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: