open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А

від 28 квітня 1980 р. N 285

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 678 ( 678-96-п ) від 26.06.96 }
Про порядок передачі підприємств,

об'єднань, організацій, установ,

будинків і споруд
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою

Ради Міністрів УРСР

N 414 ( 414-87-п ) від 16.12.87 }

У зв'язку з постановою Центрального Комітету Компартії
України, Президії Верховної Ради Української РСР і Ради Міністрів
УРСР від 4 серпня 1978 р. N 391 "Питання Зводу законів Української
РСР" (ЗП УРСР, 1978 р., N 8, ст. 64), на виконання постанови Ради
Міністрів СРСР від 16 жовтня 1979 р. N 940 ( v0940400-79 ) "Про
порядок передачі підприємств, об'єднань, організацій, установ,
будинків і споруд" (ЗП СРСР, 1979 р., N 26, ст. 172) Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Довести до відома міністерств, державних комітетів і
відомств УРСР, виконавчих комітетів обласних, Київської і
Севастопольської міських Рад народних депутатів, що Рада Міністрів
СРСР постановою від 16 жовтня 1979 р. N 940 ( v0940400-79 )
затвердила Положення про порядок передачі підприємств, об'єднань,
організацій, установ, будинків і споруд (додається).
2. Встановити, що передача державних підприємств, виробничих,
науково-виробничих, виробничо-аграрних, будівельно-монтажних та
інших аналогічних об'єднань (комбінатів), а також організацій і
установ одними державними органами УРСР іншим державним органам
УРСР провадиться:
а) з республіканського підпорядкування у місцеве
підпорядкування:
підприємств, об'єднань, організацій та установ - Радою
Міністрів УРСР за пропозиціями виконавчих комітетів обласних,
Київської, Севастопольської міських Рад народних депутатів,
погодженими з відповідним міністерством, державним комітетом і
відомством УРСР, а також Держпланом УРСР і Міністерством фінансів
УРСР;
підприємств торгівлі, громадського харчування, комунального
господарства та побутового обслуговування населення, лікувальних і
культурно-освітніх закладів, а також дошкільних, позашкільних та
інших дитячих закладів і загальноосвітніх шкіл - міністерствами,
державними комітетами і відомствами УРСР за погодженням з
виконавчим комітетом обласної, Київської, Севастопольської міської
Ради народних депутатів, з наступним повідомленням Держплану УРСР,
Міністерства фінансів УРСР і ЦСУ УРСР;
б) з місцевого підпорядкування у республіканське
підпорядкування:
підприємств, об'єднань, організацій та установ - Радою
Міністрів УРСР за пропозиціями міністерств, державних комітетів і
відомств УРСР, погодженими з виконавчим комітетом обласної,
Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів,
Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР;
підприємств торгівлі, громадського харчування, комунального
господарства та побутового обслуговування населення, лікувальних і
культурно-освітніх закладів, а також дошкільних, позашкільних та
інших дитячих закладів і загальноосвітніх шкіл - виконавчими
комітетами обласних, Київської, Севастопольської міських Рад
народних депутатів за погодженням з заінтересованим міністерством,
державним комітетом і відомством УРСР, з наступним повідомленням
Держплану УРСР, Міністерства фінансів УРСР і ЦСУ УРСР;
в) з підпорядкування одних міністерств, державних комітетів і
відомств УРСР у підпорядкування інших міністерств, державних
комітетів і відомств УРСР:
підприємств, об'єднань, організацій та установ - Радою
Міністрів УРСР за пропозиціями цих міністерств, державних
комітетів і відомств УРСР, погодженими з Держпланом УРСР і
Міністерством фінансів УРСР;
підприємств торгівлі, громадського харчування, комунального
господарства та побутового обслуговування населення, лікувальних і
культурно-освітніх закладів, а також дошкільних, позашкільних та
інших дитячих закладів і загальноосвітніх шкіл - за рішеннями цих
міністерств, державних комітетів, відомств УРСР, з наступним
повідомленням Держплану УРСР, Міністерства фінансів УРСР і ЦСУ
УРСР;
г) підприємств, об'єднань, організацій та установ з відання
одного державного органу у відання іншого державного органу, що
знаходиться в підпорядкуванні того ж самого міністерства,
державного комітету, відомства УРСР, - за рішенням цього
міністерства, державного комітету, відомства УРСР;
д) з відання одного виконавчого комітету обласної або
Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів у
відання іншого виконавчого комітету обласної або Київської,
Севастопольської міської Ради народних депутатів:
підприємств, об'єднань, організацій та установ - Радою
Міністрів УРСР за пропозиціями виконавчих комітетів обласних,
Київської, Севастопольської міських Рад народних депутатів,
погодженими з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР, а при
передачі підприємств, об'єднань, організацій та установ, що
входять до системи міністерства, державного комітету або відомства
УРСР, - також з відповідним міністерством, державним комітетом або
відомством УРСР;
підприємств торгівлі, громадського харчування, комунального
господарства та побутового обслуговування населення, лікувальних і
культурно-освітніх закладів, а також дошкільних, позашкільних та
інших дитячих закладів і загальноосвітніх шкіл - за рішеннями
виконавчих комітетів обласних, Київської, Севастопольської міських
Рад народних депутатів, з наступним повідомленням Держплану УРСР,
Міністерства фінансів УРСР і ЦСУ УРСР;
є) підприємств, об'єднань, організацій та установ з
підпорядкування одного державного органу в підпорядкування іншого
державного органу, що знаходиться у віданні того ж самого
виконавчого комітету обласної або Київської, Севастопольської
міської Ради народних депутатів, - за рішенням виконавчого
комітету обласної або Київської, Севастопольської міської Ради
народних депутатів.
Передача вказаних в абзаці третьому підпункту "д" і підпункті
"є" цього пункту підприємств, об'єднань, організацій та установ,
що входять до системи міністерства, державного комітету або
відомства УРСР, попередньо погоджується з відповідним
міністерством, державним комітетом або відомством УРСР.
3. Рішення про передачу підприємств, об'єднань, організацій
та установ, що входять до системи союзно-республіканського
міністерства, державного комітету або відомства УРСР, у
підпорядкування іншого державного органу УРСР, згідно з постановою
Ради Міністрів СРСР від 16 жовтня 1979 р. N 940 попередньо
погоджуються з відповідним міністерством, державним комітетом або
відомством СРСР.
4. Передача структурних підрозділів державних підприємств,
об'єднань, організацій та установ (виробничих одиниць, цехів,
дільниць, філіалів, відділень і т.п.) провадиться в порядку,
встановленому цією постановою для передачі відповідних державних
підприємств, об'єднань, організацій та установ.
5. Встановити, що передача будинків і споруд провадиться:
а) міністерствами, державними комітетами і відомствами УРСР
міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР та виконавчим
комітетам місцевих Рад народних депутатів - за рішенням цих
міністерств, державних комітетів, відомств УРСР, попередньо
погодженим, відповідно, з міністерством, державним комітетом і
відомством СРСР, виконавчим комітетом обласної, Київської,
Севастопольської міської Ради народних депутатів.
Міністерства, державні комітети і відомства УРСР, виконавчі
комітети обласних, Київської, Севастопольської міських Рад
народних депутатів приймають будинки і споруди, які передають їм
міністерства, державні комітети і відомства СРСР, за попередньо
погодженими рішеннями;
б) виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів
міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР і УРСР - за
рішенням виконавчих комітетів обласних, Київської,
Севастопольської міських Рад народних депутатів, попередньо
погодженим з заінтересованими міністерствами, державними
комітетами і відомствами СРСР і УРСР;
в) одними міністерствами, державними комітетами і
відомствами УРСР іншим міністерствам, державним комітетам і
відомствам УРСР - за рішеннями цих міністерств, державних
комітетів, відомств УРСР;
г) одними підприємствами, об'єднаннями, організаціями та
установами республіканського підпорядкування іншим підприємствам,
об'єднанням, організаціям та установам республіканського
підпорядкування того ж самого міністерства, державного комітету,
відомства УРСР - за рішенням цього міністерства, державного
комітету, відомства УРСР;
д) одними виконавчими комітетами місцевих Рад народних
депутатів іншим виконавчим комітетам місцевих Рад народних
депутатів - за рішеннями виконавчих комітетів обласних, Київської,
Севастопольської міських Рад народних депутатів;
є) одними підприємствами, об'єднаннями, організаціями і
установами місцевого підпорядкування іншим підприємствам,
об'єднанням, організаціям та установам місцевого підпорядкування
того ж самого виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів - за рішенням цього виконавчого комітету.
Передача жилих будинків місцевих Рад вартістю не вище 25 тис.
карбованців провадиться виконавчими комітетами обласних,
Київської, Севастопольської міських Рад народних депутатів у
порядку, встановленому підпунктами "б" і "д" цього пункту. Жилі
будинки вартістю вище 25 тис. карбованців передаються з дозволу
Ради Міністрів УРСР.
6. Міністерства, державні комітети, відомства УРСР і
виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів передають
кооперативним та іншим громадянським організаціям (за погодженням
з центральними органами цих організацій) і приймають від них
будинки і споруди.
Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів передають
і приймають будинки і споруди з дозволу виконавчого комітету
обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних
депутатів.
7. Порядок передачі будинків і споруд, встановлений цією
постановою, застосовується також при передачі не закінчених
будівництвом будинків і споруд.
8. Міністерства, державні комітети, відомства УРСР і
виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських
Рад народних депутатів можуть допускати в необхідних випадках на
строк до 5 років розстрочку оплати вартості окремих будинків і
споруд, що передаються кооперативним та іншим громадським
організаціям.
9. Дозволити міністерствам, державним комітетам і відомствам
УРСР, виконавчим комітетам обласних, Київської і Севастопольської
міських Рад народних депутатів передавати:
кооперативним та іншим громадським організаціям будинки і
споруди, як виняток, безоплатно, в разі неможливості передати їх у
встановленому порядку;
профспілковим та іншим громадським організаціям безоплатно
культурно-освітні заклади і спортивні споруди.
10. Підприємства, об'єднання й організації, переведені на
повний господарський розрахунок і самофінансування, мають право
передавати (продавати) будинки і споруди самостійно. Постанову доповнено пунктом 10 згідно з Постановою Ради
Міністрів УРСР N 414 ( 414-87-п ) від 16.12.87 }
11. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Ради
Міністрів УРСР згідно з переліком, що додається.

Голова

Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 38

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Ради Міністрів СРСР

від 16 жовтня 1979 р. N 940
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі підприємств, об'єднань,

організацій, установ, будинків і споруд

1. Передача державних підприємств, виробничих,
науково-виробничих, виробничо-аграрних, будівельно-монтажних та
інших аналогічних об'єднань (комбінатів), а також організацій і
установ провадиться:
а) із союзного підпорядкування в республіканське і місцеве
підпорядкування:
підприємств, об'єднань, організацій і установ - Радою
Міністрів СРСР за пропозиціями Рад Міністрів союзних республік,
погодженими з відповідним міністерством, державним комітетом і
відомством СРСР, Держпланом СРСР і Міністерством фінансів СРСР, а
в системі того ж самого міністерства, державного комітету і
відомства СРСР - відповідним міністерством, державним комітетом і
відомством СРСР за погодженням з Радою Міністрів відповідної
союзної республіки (або, за її дорученням, з іншим державним
органом республіки), з наступним повідомленням Держплану СРСР,
Міністерства фінансів СРСР і ЦСУ СРСР;
підприємств торгівлі, громадського харчування, комунального
господарства і побутового обслуговування населення, лікувальних і
культурно-освітніх закладів, а також дошкільних, позашкільних та
інших дитячих закладів і загальноосвітніх шкіл - міністерствами,
державними комітетами і відомствами СРСР за погодженням з Радою
Міністрів відповідної союзної республіки (або, за її дорученням, з
іншим державним органом республіки), з наступним повідомленням
Держплану СРСР, Міністерства фінансів СРСР і ЦСУ СРСР;
б) з республіканського і місцевого підпорядкування в союзне
підпорядкування:
відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 червня
1978 р. "Про порядок передачі підприємств і об'єднань
з республіканського і місцевого підпорядкування у союзне"
підприємств і об'єднань - Президією Верховної Ради СРСР за
поданням Ради Міністрів СРСР, а дослідних (експериментальних)
підприємств - Радою Міністрів СРСР;
організацій і установ - Радою Міністрів СРСР.
Пропозиції про передачу підприємств, об'єднань, організацій і
установ з республіканського і місцевого підпорядкування у союзне
підпорядкування вносяться до Ради Міністрів СРСР міністерствами,
державними комітетами і відомствами СРСР за погодженням з Радою
Міністрів відповідної союзної республіки, Держпланом СРСР і
Міністерством фінансів СРСР;
лікувальних і культурно-освітніх закладів, а також
дошкільних, позашкільних та інших дитячих закладів і
загальноосвітніх шкіл - Радою Міністрів відповідної союзної
республіки (або, за її дорученням, іншим державним органом
республіки) за погодженням із заінтересованими міністерствами,
державними комітетами і відомствами СРСР, з наступним
повідомленням Держплану СРСР, Міністерства фінансів СРСР і ЦСУ
СРСР;
в) з підпорядкування одних міністерств, державних комітетів і
відомств СРСР у підпорядкування інших міністерств, державних
комітетів і відомств СРСР - за рішеннями цих міністерств,
державних комітетів, відомств СРСР, з наступним повідомленням
Держплану СРСР, Міністерства фінансів СРСР, ЦСУ СРСР і Ради
Міністрів відповідної союзної республіки;
г) з відання одного державного органу у відання іншого
державного органу, що знаходиться в підпорядкуванні того ж самого
міністерства, державного комітету, відомства СРСР, - за рішенням
цього міністерства, державного комітету, відомства СРСР.
2. Передача структурних підрозділів державних підприємств,
об'єднань, організацій і установ (виробничих одиниць, цехів,
дільниць, філіалів, відділень і т.п.) провадиться у порядку,
встановленому цим Положенням для передачі відповідних державних
підприємств, об'єднань, організацій і установ.
Передача структурних підрозділів державних підприємств і
об'єднань з республіканського і місцевого підпорядкування в союзне
підпорядкування провадиться Радою Міністрів СРСР.
Передача структурних підрозділів державних підприємств
торгівлі, громадського харчування, комунального господарства і
побутового обслуговування населення з республіканського і
місцевого підпорядкування у союзне підпорядкування провадиться
Радою Міністрів відповідної союзної республіки (або, за її
дорученням, іншим державним органом республіки) за погодженням із
заінтересованими міністерствами, державними комітетами і
відомствами СРСР, з наступним повідомленням Держплану СРСР,
Міністерства фінансів СРСР і ЦСУ СРСР.
3. Передача будинків і споруд провадиться:
міністерствами, державними комітетами і відомствами СРСР
республіканським і місцевим державним органам - за рішенням цих
міністерств, державних комітетів, відомств СРСР, попередньо
погодженим з Радою Міністрів відповідної союзної республіки (або,
за її дорученням, з іншим державним органом республіки);
республіканськими і місцевими державними органами
міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР - за рішенням
Ради Міністрів відповідної союзної республіки (або, за її
дорученням, іншого державного органу республіки), попередньо
погодженим із заінтересованими міністерствами, державними
комітетами і відомствами СРСР;
одними міністерствами, державними комітетами і відомствами
СРСР іншим міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР -
за рішеннями цих міністерств, державних комітетів, відомств СРСР;
одними підприємствами, об'єднаннями, організаціями і
установами союзного підпорядкування іншим підприємствам,
об'єднанням, організаціям і установам союзного підпорядкування
того ж самого міністерства, державного комітету, відомства СРСР -
за рішенням цього міністерства, державного комітету, відомства
СРСР.
4. Порядок передачі підприємств, об'єднань, організацій,
установ, будинків і споруд одними державними органами іншим
державним органам тієї ж самої союзної республіки визначається
законодавством союзної республіки.
Передача підприємств, об'єднань, організацій, установ,
будинків і споруд державними органами однієї союзної республіки
державним органам іншої союзної республіки провадиться за
рішеннями Рад Міністрів відповідних союзних республік. Про
передачу підприємств, об'єднань, організацій і установ
повідомляється Держплан СРСР, Міністерство фінансів СРСР і ЦСУ
СРСР.
Рішення про передачу підприємств, об'єднань, організацій і
установ, що входять до системи союзно-республіканського
міністерства, державного комітету або відомства союзної
республіки, у підпорядкування іншого державного органу тієї ж
самої союзної республіки або іншої союзної республіки попередньо
погоджуються з відповідним міністерством, державним комітетом або
відомством СРСР.
5. При передачі підприємств, об'єднань, організацій і установ
з відання одного державного органу у відання іншого державного
органу все їх майно передається безоплатно. Передача окремих
будинків і споруд одними державними органами іншим державним
органам провадиться також безоплатно.
6. Передача підприємств, об'єднань, організацій і установ з
відання одних державних органів у відання інших державних органів
провадиться з усіма їх активами і пасивами, з затвердженими для
них планами виробництва, капітального будівництва,
матеріально-технічного постачання, розвитку науки і техніки,
планами з праці, з фінансовими планами, граничними асигнуваннями
на утримання апарату управління, фондами персональних надбавок до
посадових окладів, а також з іншими встановленими лімітами,
завданнями і нормативами, а при передачі не закінчених
будівництвом об'єктів - також і з проектно-кошторисною
документацією.
Передача будинків і споруд одними державними органами іншим
державним органам провадиться з необхідними для їх обслуговування
фондами, лімітами і асигнуваннями, а передача не закінчених
будівництвом будинків і споруд - з планами капітального
будівництва та фінансування, фондами на матеріали і устаткування
та з проектно-кошторисною документацією.
7. Міністерства, державні комітети, відомства і виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів передають кооперативним
та іншим громадським організаціям (за погодженням з центральними
органами цих організацій) і приймають від них підприємства,
об'єднання, організації і установи з дозволу Ради Міністрів СРСР
або Ради Міністрів союзної республіки залежно від підпорядкування
державного органу, що бере участь у передачі.
Міністерства, державні комітети і відомства СРСР мають право
передавати кооперативним та іншим громадським організаціям (за
погодженням з центральними органами цих організацій) і приймати
від них будинки і споруди.
Міністерства, державні комітети і відомства республік і
виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів передають
кооперативним та іншим громадським організаціям і приймають від
них будинки і споруди у порядку, встановленому Радою Міністрів
відповідної союзної республіки.
8. При передачі підприємств, об'єднань, організацій і
установ, а також будинків і споруд державними органами
кооперативним та іншим громадським організаціям або кооперативними
та іншими громадськими організаціями державним органам усе майно
підприємств, об'єднань, організацій і установ, а також окремі
будинки і споруди передаються за плату, якщо законодавством СРСР
не встановлений інший порядок.
Державні органи передають кооперативним та іншим громадським
організаціям безоплатно майно підприємств, об'єднань, організацій
і установ, а також окремі будинки і споруди, раніше придбані
кооперативними та іншими громадськими організаціями за рахунок
власних коштів, а потім передані ними безоплатно державним
органам.
Майно підприємств, об'єднань, організацій і установ, а також
окремі будинки і споруди, що передаються кооперативними та іншими
громадськими організаціями державним органам, оплачуються лише в
тій частині, яка була створена або придбана кооперативними та
іншими громадськими організаціями за рахунок власних коштів.
9. Оплата вартості майна підприємств, об'єднань, організацій
та установ, а також окремих будинків і споруд, що передаються
державними органами кооперативним та іншим громадським
організаціям, провадиться в річний строк з дня передачі.
Ради Міністрів союзних республік можуть допускати в
необхідних випадках на строк до 5 років розстрочку оплати вартості
майна підприємств, об'єднань, організацій та установ
республіканського і місцевого підпорядкування, а також окремих
будинків і споруд, що передаються кооперативним та іншим
громадським організаціям.
Оплата вартості майна підприємств, об'єднань, організацій та
установ, а також окремих будинків і споруд, що передаються
кооперативними та іншими громадськими організаціями державним
органам, провадиться в п'ятирічний строк, якщо угодою відповідних
державних органів з центральними органами кооперативних та інших
громадських організацій не встановлений більш короткий строк.
Товарно-матеріальні цінності, що належать до оборотних коштів
підприємств, об'єднань, організацій, які передаються і перебувають
на господарському розрахунку, та матеріальні запаси організацій і
установ, що перебувають на бюджеті, оплачуються в місячний строк з
дня їх фактичної передачі.
10. Вся дебіторська і кредиторська заборгованість, яка
лічиться по підприємствах, об'єднаннях, організаціях та установах,
а також будинках і спорудах, що передаються державними органами
кооперативним та іншим громадським організаціям або кооперативними
та іншими громадськими організаціями державним органам,
залишається в організації (органу), яка передає.
11. При передачі підприємств, об'єднань, організацій,
установ, будинків і споруд державними органами кооперативним та
іншим громадським організаціям або кооперативними та іншими
громадськими організаціями державним органам кредитні установи
зобов'язані переглянути строки погашення організацією (органом),
яка передає, одержаних позичок на капітальні затрати відповідно до
строків виплати організацією (органом), яка приймає, вартості
майна переданих підприємств, об'єднань, організацій і установ, а
також окремих будинків і споруд.
12. Порядок передачі будинків і споруд, встановлений цим
Положенням, застосовується також при передачі не закінчених
будівництвом будинків і споруд.
13. Витрати, зв'язані з оплатою вартості майна, що належить
до основних фондів підприємств, об'єднань, організацій і установ,
а також вартості окремих будинків і споруд, прийнятих державними
органами від кооперативних та інших громадських організацій,
провадяться за рахунок асигнувань на капітальні вкладення, а
товарно-матеріальних цінностей, що належать до оборотних коштів, -
за рахунок асигнувань на фінансування приросту власних оборотних
коштів.
14. Підприємства, об'єднання й організації, переведені на
повний господарський розрахунок і самофінансування, мають право
передавати (продавати) будинки і споруди самостійно. Положення доповнено пунктом 14 згідно з Постановою Ради
Міністрів УРСР N 414 ( 414-87-п ) від 16.12.87 }

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Ради Міністрів УРСР

від 28 квітня 1980 р. N 285
ПЕРЕЛІК

постанов Ради Міністрів Української РСР, що втратили

чинність

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1951 р. N 90
"Про план надходження і використання коштів місцевих фондів
довгострокового кредитування на 1951 рік по промисловій,
лісопромисловій кооперації і кооперації інвалідів УРСР".
2. Підпункт "в" пункту 9 постанови Ради Міністрів УРСР від
9 листопада 1951 р. N 3294 "Про заходи по поліпшенню роботи
підприємств сільськогосподарського борошномелля Міністерства
харчової промисловості УРСР".
3. Пункт 18 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 грудня
1953 р. N 2551 "Про заходи допомоги колгоспам Станіславської,
Дрогобицької, Закарпатської, Чернівецької, Волинської, Львівської,
Ровенської, Тернопільської та Ізмаїльської областей Української
РСР".
4. Пункт 12 розділу "На вирішення міністрів і керівників
відомств УРСР" і пункт 12 розділу "На вирішення виконкомів
обласних, Київської та Севастопольської міських Рад депутатів
трудящих" постанови Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1955 р.
N 766 "Про передачу деяких питань на вирішення міністрів,
керівників відомств і виконкомів обласних, міських і районних Рад
депутатів трудящих" (ЗП УРСР, 1955 р., N 11-12, ст. 57).
5. Пункт 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 11 січня
1957 р. N 26 "Про додаткову передачу деяких питань на вирішення
виконкомів районних і міських (міст обласного підпорядкування) Рад
депутатів трудящих".
6. Пункт "к" розділу I постанови Ради Міністрів УРСР від
30 грудня 1957 р. N 1483 "Про додаткову передачу деяких питань
господарського і культурного будівництва на вирішення
раднаргоспів, виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих,
міністрів і керівників відомств Української РСР" (ЗП УРСР,
1957 р., N 16, ст. 233).
7. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1959 р.
N 1104 "Про деякі питання господарського будівництва, які
додатково передаються на вирішення раднаргоспів, міністрів і
керівників відомств УРСР та виконкомів обласних Рад депутатів
трудящих" (ЗП УРСР, 1959 р., N 7, ст. 94), а також підпункт 3
пункту 6 цієї постанови в частині розстрочки оплати вартості
державних будинків, споруд і підприємств, що передаються
організаціям промислової і споживчої кооперації.
8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1959 р.
N 1424 "Про порядок передачі торгових підприємств міністерствами і
відомствами УРСР в союзне, республіканське і місцеве
підпорядкування".
9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 квітня 1960 р. N 624
"Про порядок передачі і ліквідації тимчасових будівель та споруд
при припиненні або скороченні геологорозвідувальних робіт"
(ЗП УРСР, 1960 р., N 4, ст. 61) в частині порядку передачі
тимчасових будівель та споруд.
10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1960 р.
N 1304 "Про зміну порядку безоплатної передачі державним
підприємствам та організаціям демонтованого, зайвого і
невикористовуваного устаткування" (ЗП УРСР, 1960 р., N 8,
ст. 136).
11. Підпункт "б" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
1 серпня 1961 р. N 1086 "Про передачу районним відділенням
"Сільгосптехніка" підприємств колишніх РТС, продаж колгоспам і
передачу іншим організаціям окремих підприємств районних відділень
"Сільгосптехніка".
12. Пункти 21, 27 і 29 розділу I постанови Ради Міністрів
УРСР від 17 серпня 1967 р. N 546 ( 546-67-п ) "Про передачу
додатково на вирішення міністрів і керівників відомств УРСР,
виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад
депутатів трудящих питань господарського і культурного
будівництва" (ЗП УРСР, 1967 р., N 8, ст. 93).
13. Підпункт "з" пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від
26 квітня 1971 р. N 189 "Про заходи по зміцненню
матеріально-фінансової бази виконкомів районних і міських Рад
депутатів трудящих" (ЗП УРСР, 1971 р., N 5, ст. 44), а також
підпункт "є" цього пункту в частині передачі будівель і підпункт
"ж" в частині купівлі будівель, що належать колгоспам і
кооперативним організаціям.
14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 серпня 1973 р. N 373
"Про зміну пункту 27 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 серпня
1967 р. N 546" (ЗП УРСР, 1973 р., N 8, ст. 64).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: