open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 83/178 від 13.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

23 квітня 2002 р.

за N 382/6670

Про затвердження Порядку

використання коштів Державного

бюджету України на фінансування

державної підтримки виробництва

продукції льонарства та коноплярства

З метою стабілізації і розвитку виробництва продукції
льонарства та коноплярства Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на фінансування державної підтримки виробництва продукції
льонарства та коноплярства, що додається.

2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока В.І.), Юридичному управлінню (Бочковська С.М.)
Міністерства аграрної політики України, Департаменту фінансів
виробничої сфери (Теличко К.І.) Міністерства фінансів України
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної політики України довести
положення цього наказу до відома Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь
сільського господарства і продовольства обласних державних
адміністрацій, галузевих об'єднань, підприємств та організацій,
структурних підрозділів Міністерства аграрної політики України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря Міністерства аграрної політики України Рижука С.М. та
заступника Державного секретаря Міністерства фінансів України
Бауліна С.О.

В.о. Міністра аграрної
політики України С. Рижук

Міністр фінансів
України І. Юшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України та

Міністерства фінансів

України

13.03.02 N 83/178

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 квітня 2002 р.

за N 382/6670

Порядок

використання коштів Державного бюджету України

на фінансування державної підтримки виробництва

продукції льонарства та коноплярства

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання пункту 2 статті 2
Указу Президента України від 11 червня 1998 року N 614/98
( 614/98 ) "Про заходи щодо підтримки цін і доходів
сільськогосподарських товаровиробників".

1.2. Джерелом підтримки виробництва продукції льонарства та
коноплярства є асигнування, що передбачені в державному бюджеті на
відповідний рік на підтримку виробництва продукції тваринництва та
рослинництва (КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка виробництва
продукції тваринництва та рослинництва", КЕКВ 1310
"Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)", КВК 280).

1.3. Головним розпорядником коштів, що виділяються з
державного бюджету на зазначену мету, є Міністерство аграрної
політики України.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є головні
управління сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій.

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство
"Льоноконоплепром".

1.4. Розмір бюджетних призначень установлюється щороку
Міністерством аграрної політики України на підставі наданих
державним підприємством "Льоноконоплепром" та головними
управліннями сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій розрахунків у межах асигнувань, визначених
у державному бюджеті, і враховує принципи розміщення
конкурентноспроможного виробництва продукції льонарства та
коноплярства за природно-економічними зонами залежно від ринкової
кон'юнктури.

2. Виділення асигнувань та використання бюджетних коштів

2.1. Кошти, призначені на підтримку виробництва продукції
льонарства та коноплярства, що передбачені в державному бюджеті,
перераховуються Державним казначейством України за розподілом
Міністерства аграрної політики України відповідно до порядку
касового виконання державного бюджету за видатками.

2.2. Виділені кошти використовуються одержувачем на такі
напрямки:

забезпечення насінницьких господарств, що пройшли конкурсний
відбір, матеріально-технічними ресурсами (насінням, засобами
захисту рослин, мінеральними добривами, технікою, запасними
частинами та іншими ресурсами, необхідними для виробництва льону
та конопель);

закупівлю, доведення до посівних кондицій, збереження
елітного і високорепродукційного насіння льону та конопель для
поповнення страхового фонду державних насіннєвих ресурсів;

упровадження передових вітчизняних і зарубіжних технологій в
галузі льонарства та коноплярства.

2.3. Насінницькі господарства відбираються на конкурсних
засадах у порядку, визначеному Міністерством аграрної політики
України.

2.4. Підставою для здійснення видатків розпорядників та
одержувачів коштів є платіжні доручення, підготовлені власниками
рахунків, та підтверджувальні документи, які приймаються в межах
зареєстрованих в органах Державного казначейства зобов'язань,
відповідно до кошторисів або плану використання бюджетних коштів
та в межах залишків коштів на рахунку.

2.5. Отримані бюджетні кошти, їх використання відображаються
в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у відповідності
до діючого законодавства.

3. Прикінцеві положення

3.1. Відповідальність за нецільове використання бюджетних
коштів несуть розпорядники коштів та одержувачі коштів. Складання
та подання звітності про використання бюджетних коштів
здійснюється за формами та порядком, установленими Державним
казначейством України.

3.2. Після узагальнення поданої інформації Міністерство
аграрної політики України подає Міністерству фінансів України звіт
про використання коштів.

3.3. Зміни та доповнення до Порядку вносяться Міністерством
аграрної політики України та Міністерством фінансів України в
установленому порядку.

3.4. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів
здійснює Міністерство аграрної політики України.

Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної
політики України В.І. Сорока

Начальник Департаменту
фінансів виробничої сфери
Міністерства фінансів
України К.І. Теличко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу