open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.01.1993 N К-1-11

Про власність професійних спілок

Конгрес Федерації професійних спілок України,
виходячи з необхідності збереження власності профспілок, з
того, що власність профспілок України створювалась за рахунок
добровільних профспілкових внесків усіх членів профспілок протягом
багатьох років і завдяки праці кількох поколінь трудівників,
прагнучи до вирішення проблем управління власністю профспілок
з урахуванням змін, що сталися в профспілковому русі, та
врахування загальних інтересів усіх профспілкових організацій і їх
об'єднань, забезпечення ефективного використання профспілкового
майна, - П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Правове регулювання питань, пов'язаних з власністю
профспілок України, здійснюється згідно зі ст. 75 і 751
Конституції України ( 254к/96-ВР ), ст. 20, 28 і 30 Закону України
"Про власність" ( 697-12 ), ст. 97, 98 і 99 Цивільного кодексу
України ( 1540-06 ) та статутів (положень) профспілкових
організацій та їх об'єднань.
2. Суб'єктами права загальної колективної власності
профспілкового майна є окремі профспілки і їхні органи,
регіональні міжспілкові і галузеві (міжгалузеві) профспілкові
об'єднання, які є юридичними особами і представляють робітників,
службовців, інженерно-технічних працівників, творчу інтелігенцію,
зайнятих по найму і на основі інших форм трудових відносин на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності і господарювання.
3. Об'єктами права власності професійних спілок та їх
об'єднань є майно санаторно-курортних, туристсько-екскурсійних,
фізкультурно-спортивних, будівельних організацій,
культурно-освітніх і навчальних закладів, грошові кошти, акції,
інші цінні папери, жилі будинки, споруди виробничого і
невиробничого призначення, обладнання, устаткування, транспортні
засоби та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності,
передбаченої їхніми статутами (положеннями), і набуте від
членських внесків або передане їм державою, підприємствами й
організаціями, а також придбане за рахунок власних коштів чи на
інших підставах, не заборонених законом.
4. Майно профспілок України є загальною колективною власністю
профспілкових організацій України та їх об'єднань і розподілу не
підлягає. Зміна форм власності та приватизація об'єктів майна
профспілок України без згоди власника відповідного рівня (п. 5) не
допускається.
5. Майно профспілок України віднести до трьох рівнів
власності: перший рівень (базовий) - майно окремих профспілок і їхніх
органів, яке знаходиться на їхньому балансі і використовується
виключно для забезпечення виконання статутних завдань цих
організацій; другий рівень - майно, яке знаходиться у загальній
колективній власності регіональних міжспілкових або галузевих
(міжгалузевих) профспілкових об'єднань; третій рівень - майно загальнопрофспілкове, яке знаходиться у
загальній колективній власності всеукраїнських (національних)
галузевих (міжгалузевих) профспілок, об'єднань, асоціацій
профспілок України, обласних, м. Києва, Республіки Крим
міжспілкових (регіональних) профоб'єднань.
6. Майно профспілок використовується для забезпечення
виконання статутних завдань професійних спілок України.
7. Управління майном профспілок здійснюється демократичним
шляхом, на основі рівноправності і врахування інтересів усіх
профспілкових організацій та об'єднань України. Механізм управління майном на кожному рівні власності
визначається відповідними профспілками та їхніми органами і
повинен забезпечувати: використання майна для задоволення потреб членів профспілок і
їхніх сімей; збереження загальної колективної власності
профспілок; примноження майна профспілок з визначенням джерел надходження
коштів для його модернізації, реконструкції, нового будівництва.
8. Для оперативного управління загальнопрофспілковим майном
створити Фонд майна профспілок України. Вищим органом управління Фондом є Консультативна рада, до
якої входять по одному уповноваженому представнику від
всеукраїнських (національних) галузевих (міжгалузевих) профспілок,
об'єднань, асоціацій профспілок України, обласних, м. Києва,
Республіки Крим міжспілкових (регіональних) профоб'єднань. Фонд є відкритим для тих профспілкових об'єднань, що не
входять до Федерації профспілок України, але підтримують положення
цієї постанови та готові консолідувати свої зусилля в захисті
загальнопрофспілкового майна від посягань з боку державних і
місцевих органів влади й управління, громадських організацій,
підприємців, інших юридичних і фізичних осіб.
9. Спроби органів влади й управління, громадських
організацій, підприємців, інших юридичних і фізичних осіб
відчужити чи поділити майно профспілок є втручанням у внутрішні
справи профспілок, протирічать чинному законодавству і не можуть
мати місце у правовій державі. Спірні питання між членськими організаціями ФП України, а
також питання відчуження загальнопрофспілкового майна з поважних
причин розглядаються на конгресі або на президії Федерації
профспілок України згідно з їхнім регламентом.
Голова Федерації
профспілок України О.М.Стоян
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: