open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про підприємництво

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 14, ст.168 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 785-XII ( 785-12 ) від 26.02.91, ВВР, 1991, N 14, ст.169 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2684-XII ( 2684-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.654
N 2697-XII ( 2697-12 ) від 15.10.92, ВВР, 1992, N 51, ст.680

Декретом
N 10-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 54

Законами
N 3318-XII ( 3318-12 ) від 24.06.93, ВВР, 1993, N 30, ст.322
N 3320-XII ( 3320-12 ) від 24.06.93, ВВР, 1993, N 30, ст.324
N 3712-XII ( 3712-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 13
N 3713-XII ( 3713-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 51, ст.481
N 3714-XII ( 3714-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 51, ст.482
N 3716-XII ( 3716-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 14
N 4039-XII ( 4039-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.234
N 109/94-ВР від 14.07.94, ВВР, 1994, N 33, ст.301
N 188/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.366
N 263/94-ВР від 01.12.94, ВВР, 1994, N 49, ст.434
N 58/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, N 7, ст. 47
N 64/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, N 10, ст. 64
N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 90
N 304/95-ВР від 13.07.95, ВВР, 1995, N 30, ст.232
N 473/95-ВР від 14.12.95, ВВР, 1995, N 45, ст.334
N 474/95-ВР від 14.12.95, ВВР, 1995, N 45, ст.335
N 475/95-ВР від 14.12.95, ВВР, 1995, N 45, ст.336
N 497/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 2, ст. 4
N 194/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст.144
N 481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст.301
N 626/96-ВР від 20.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст. 71
N 278/97-ВР від 20.05.97, ВВР, 1997, N 29, ст.188
N 725/97-ВР від 16.12.97, ВВР, 1998, N 14, ст. 61
N 762/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 17, ст. 80
N 122/98-ВР від 12.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.158
N 358-XIV ( 358-14 ) від 24.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст. 52
N 381-XIV ( 381-14 ) від 12.01.99, ВВР, 1999, N 8, ст. 60
N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 42-43, ст.378
N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99, ВВР, 1999, N 36, ст.317
N 969-XIV ( 969-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.350 )

( В тексті Закону слова "Української РСР", "в Українській

РСР", "Ради Міністрів Української РСР" та "Радою

Міністрів Української РСР" замінено відповідно словами

"України", "в Україні", "Кабінету Міністрів України" та

"Кабінетом Міністрів України" згідно із Законом

N 2697-XII ( 2697-12 ) від 15.10.92 )
Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні
засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва)
громадянами та юридичними особами на території України, встановлює
гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Підприємництво в Україні
Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на
власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню
робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання
прибутку.
Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності
Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть
бути: громадяни України, інших держав, не обмежені законом у
правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом
України "Про власність" ( 697-12 ). Щодо юридичних осіб та громадян, для яких підприємницька
діяльність не є основною, цей Закон застосовується до тієї частини
їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою. Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких
категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів
прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного
арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади і
управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю
підприємств. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не
можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення
відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого
вироком суду. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки,
хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути
зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками
підприємницької організації, а також займати в підприємницьких
товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади і посади,
пов'язані з матеріальною відповідальністю.
Стаття 3. Свобода підприємницької діяльності
Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і
здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить
чинному законодавству. Особливості регулювання окремих видів підприємництва
встановлюються законодавством України. Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також
перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується
у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю
централізації функцій управління, встановлюється Верховною Радою
України за поданням Кабінету Міністрів України. Визначення видів
діяльності, що підлягають ліцензуванню, в інших законодавчих
актах, крім цього, не допускається. ( Частина третя статті 3 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 304/95-ВР від 13.07.95 )
Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється в
порядку, встановленому Законом України "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ), виготовленням і реалізацією військової
зброї та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною
окремих особливо важливих об'єктів права державної власності,
перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів
України порядку, а також діяльність, пов'язана із розробленням,
випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому
числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може
здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а
проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.
( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 358-XIV ( 358-14 ) від 24.12.98, N 863-XIV ( 863-14 ) від
08.07.99 ) Діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та
експлуатацією первинних мереж (крім місцевих мереж) та
супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку
загального користування (крім супутникових систем телефонного
зв'язку в мережах загального користування, які мають наземну
станцію спряження на території України та створюються або
розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або
національних космічних апаратів), виплатою та доставкою пенсій,
грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється
виключно державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку. Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних
сумішевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, AI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з
вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних
добавок - абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового
ефіру, здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 4 доповнено
частиною третьою згідно із Законом N 969-XIV ( 969-14 ) від
14.07.99 ) Діяльність, пов'язана з виробництвом зазначених у частині
третій цієї статті високооктанових кисневмісних добавок,
здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 4 доповнено
частиною четвертою згідно із Законом N 969-XIV ( 969-14 )
від 14.07.99 ) Обмеженню (ліцензуванню) підприємницької діяльності
підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які
безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне
середовище та безпеку держави. Для здійснення підприємницької
діяльності, що ліцензується, необхідно отримати відповідну
ліцензію та дотримуватись певних умов та правил здійснення даного
виду діяльності (ліцензійні умови), які встановлює Кабінет
Міністрів України або уповноважений ним орган. Ліцензія - це
документ, що видається Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким власник
ліцензії має право займатися певним видом підприємницької
діяльності. Без ліцензії, що видається Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним органом виконавчої влади, не можуть
здійснюватися: пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської
вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання
стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів; виготовлення і реалізація лікарських засобів; виготовлення і
реалізація особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України; виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація
алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;
( Абзац п'ятий частини статті 4 в редакції Закону N 122/98-ВР від
12.02.98 ) виготовлення та реалізація тютюнових виробів; ( Абзац шостий
частини статті 4 в редакції Закону N 122/98-ВР від 12.02.98 ) медична, ветеринарна практика; юридична практика; створення та утримання гральних закладів, організація
азартних ігор; міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та
автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським
транспортом; агентування морського торговельного флоту; виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів
суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та
напівфабрикатів для їх виробництва; надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім
об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, та іншої
власності, а також охороною громадян; діяльність, пов'язана з використанням радіоактивних відходів,
джерел іонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів
та радіоактивних речовин; проектування, будівництво та
експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з
їх обслуговування; видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів,
виготовлення і реалізація виробів з їх використанням; виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок; аудиторська діяльність; страхова діяльність; виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів; пересилання грошових переказів, листів до 20 (двадцяти)
грамів, поштових карток; використання радіочастот; виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та
кадастрових зйомок; будівельна діяльність (окремі види проектних та
будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва,
надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної
атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України); виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних
операцій і оперативно-розшукових заходів; діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням,
вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного
та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із
криптографічного та технічного захисту інформації; надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального
документа державного зразка; діяльність, пов'язана з організацією іноземного та
зарубіжного туризму; судово-експертна діяльність; надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; виробництво, передача та постачання електроенергії; здійснення операцій з металобрухтом; посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту; надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів),
технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення
в межах промислової експлуатації; наукові дослідження, пов'язані зі створенням і використанням
космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв); розроблення, випробування, виробництво та експлуатація
космічних апаратів і їх складових частин, наземної космічної
інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до
складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем
телерадіомовлення; передавання, отримання, розповсюдження та використання даних
з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; надання інших космічних послуг за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України; діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів,
прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України; переробка і зберігання донорської крові та її компонентів,
реалізація їх і виготовлених з них препаратів; довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника); фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, (перелік
видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які
підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів
України); виготовлення і реалізація вибухових речовин; ( Частину
статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 358-XIV ( 358-14 )
від 24.12.98 ) розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних
засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання
інформації; ( Частину статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом
N 381-XIV ( 381-14 ) від 12.01.99 ) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів). ( Частину статті 4 доповнено
абзацом згідно із Законом N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99 ) Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт
підприємницької діяльності подає органу, що видає ліцензії, заяву
про видачу ліцензії, в якій зазначаються: 1) відомості про заявника: для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий та місце
проживання), для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження,
банківські реквізити, організаційно-правова форма,
ідентифікаційний код; 2) вид діяльності, на який заявник має намір отримати
ліцензію; 3) термін дії ліцензії. До заяви додаються такі документи: підприємцями-громадянами - копії документів, що засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення
відповідного виду діяльності, копії свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів. Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за
достовірність відомостей, викладених у заяві, та доданих до неї
документів. У ліцензії зазначаються: найменування, ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;
прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів або найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код
юридичної особи; вид діяльності, на яку видається ліцензія; місце
її здійснення; особливі умови та правила здійснення даного виду
діяльності (ліцензійні умови); номер реєстрації ліцензії, дата її
видачі та термін дії. Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу та
подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про
внесення плати за видачу ліцензії. Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії
або про відмову у її видачі у термін не пізніше 30 днів з дня
одержання заяви та відповідних документів. У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також у
разі неможливості здійснення заявником певного виду діяльності
відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі
ліцензії зазначаються підстави відмови. Відмова у видачі ліцензії
видається заявнику в письмовій формі у термін, зазначений у
частині десятій цієї статті. Відмова у видачі ліцензії може бути
оскаржена в судовому порядку. Передача ліцензій іншим юридичним і
фізичним особам забороняється. Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але
не може бути меншим ніж три роки. Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою
суб'єкта підприємницької діяльності. Орган, що видає ліцензію, має право зупинити дію ліцензії на
певний термін у разі порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов; невиконання суб'єктом підприємницької
діяльності у визначений термін обов'язкових для виконання
розпоряджень щодо додержання ліцензійних умов органу, спеціально
уповноваженого Кабінетом Міністрів України, або органу, що видав
ліцензію. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, орган, що видав ліцензію, приймає рішення про поновлення
її дії. Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає орган,
спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України, або орган,
що видав ліцензію. Ліцензія може бути анульована у разі виявлення недостовірних
даних у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються
до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії
іншій особі; повторного або грубого порушення суб'єктом
підприємницької діяльності ліцензійних умов. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення щодо
анулювання ліцензії або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться до відома суб'єкта підприємницької
діяльності у п'ятиденний термін. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може
бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в судовому
порядку. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності
зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це орган, що
видав ліцензію, та подати заяву про видачу дубліката ліцензії. У разі зміни місцезнаходження або найменування юридичної
особи (якщо зміна найменування пов'язана з реорганізацією) чи
зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
підприємцю-громадянину, суб'єкт підприємницької діяльності
зобов'язаний в десятиденний термін подати заяву органу, що видав
ліцензію, для переоформлення ліцензії з наданням документів, що
підтверджують зазначені зміни. Переоформлення ліцензії проводиться протягом десяти днів з
дати подання заяви та необхідних документів. Порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії
на здійснення окремих видів підприємницької діяльності
встановлюється Кабінетом Міністрів України. За видачу та переоформлення ліцензії справляється плата,
розмір та порядок зарахування якої встановлюються Кабінетом
Міністрів України. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
підприємницьку діяльність без ліцензії, якщо її отримання
передбачено цим Законом, несуть відповідальність згідно з
законодавством. Орган, що видає ліцензії, у разі недотримання порядку їх
видачі несе відповідальність згідно з законодавством. Орган, що видає ліцензії, веде реєстр виданих ним ліцензій.
До реєстру включаються відомості про суб'єктів підприємницької
діяльності та видані ліцензії. На базі реєстрів органів, що
видають ліцензії, створюється Єдиний ліцензійний реєстр, який
ведеться органом, спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів
України. Термін та форма подання інформації до Єдиного
ліцензійного реєстру визначаються органом, спеціально
уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Пропозиції державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо
доцільності запровадження чи скасування ліцензування певних видів
підприємницької діяльності підлягають обов'язковій експертизі, яка
проводиться спеціально уповноваженим органом у порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України. До обов'язків підприємства належить проведення
природоохоронних заходів (у тому числі рекультивація земель і
відновлення лісів після їх використання), які сприяють зменшенню
викликаного виробництвом негативного впливу на навколишнє
середовище. Фінансування цих заходів здійснюється за рахунок
коштів підприємства. Підприємство відповідає за раціональне
використання усіх природних ресурсів і відшкодовує витрати на
відновлення та охорону природних ресурсів. Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2697-12 від
15.10.92, N 3318-12 від 24.06.93, N 3320-12 від 24.06.93,
N 3712-12 від 16.12.93, N 3713-12 від 16.12.93, N 3714-12 від
16.12.93, N 4039-12 від 25.02.94, N 109/94-ВР від 14.07.94,
N 188/94-ВР від 23.09.94, N 263/94-ВР від 01.12.94, N 58/95-ВР від
15.02.95, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 304/95-ВР від 13.07.95,
N 473/95-ВР від 14.12.95, N 474/95-ВР від 14.12.95, N 475/95-ВР
від 14.12.95, N 497/95-ВР від 22.12.95, N 194/96-ВР від 15.05.96,
N 626/96-ВР від 20.12.96, N 278/97-ВР від 20.05.97, в редакції
Закону N 762/97-ВР від 23.12.97 - набирає чинності через три
місяці з дня опублікування цього Закону )
Стаття 5. Принципи підприємницької діяльності
Підприємництво здійснюється на основі таких принципів: вільний вибір видів діяльності; залучення на добровільних засадах до здійснення
підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і
громадян; самостійне формування програми діяльності та вибір
постачальників і споживачів вироблюваної продукції, встановлення
цін відповідно до законодавства; вільний найм працівників; залучення і використання матеріально-технічних, фінансових,
трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не
заборонено або не обмежено законодавством; вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення
платежів, установлених законодавством; самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою
зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким
підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.
Стаття 6. Організаційні форми підприємництва
Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких
організаційних формах на вибір підприємця. Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації
окремих організаційних форм підприємництва визначається
відповідними законодавчими актами України. У разі коли цей порядок спеціальним законодавством не
встановлено, підприємець керується цим Законом і своїм статутом.
Стаття 7. Законодавство про підприємницьку діяльність
Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької
діяльності, регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами
України.

Розділ II
УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 8. Державна реєстрація підприємництва
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради
або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній
адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за
місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше
не передбачено законом. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності
- юридичної особи подаються такі документи: рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним
(ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного
підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і
більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол
установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної
форми підприємництва; реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас
заявою про державну реєстрацію; документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску
до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі,
передбаченому законом; документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи, подають реєстраційну
картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну
реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів
і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності
(юридичної особи) на дату державної реєстрації може бути
місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або
місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором
оренди або іншим відповідним договором. Органам державної реєстрації забороняється вимагати від
суб'єктів підприємницької діяльності додаткові документи, не
передбачені цим Законом. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним
принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної
реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з
реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької
діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію
встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для
юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації
органами державної статистики, або ідентифікаційним номером
фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів. За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для
реєстрації документів, не передбачених законом, посадові особи
несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством. У п'ятиденний термін з дати реєстрації органи державної
реєстрації направляють примірник реєстраційної картки з відміткою
про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу
і органу державної статистики та подають відомості про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності до органів Фонду
соціального страхування і Пенсійного фонду України. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік
у державному податковому органі, є підставою для відкриття
рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором
суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у
порядку, що встановлюється Національним банком України. Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках
суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний направити
державному податковому органу, в якому він обліковується як
платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Таке
повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або
закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подається
особисто або направляється на адресу відповідного державного
податкового органу з повідомленням про вручення. Форма і зміст
повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках
встановлюється центральним податковим органом України. У разі зміни назви, організаційно-правової форми суб'єкта
підприємницької діяльності, а також форми власності суб'єкти
підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання
зазначених змін зобов'язані подати документи для перереєстрації. Перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності
проводиться в порядку, встановленому для його реєстрації. У разі перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, що
визначається правонаступником підприємства, приватизованого як
цілісний майновий комплекс, подається документ, який засвідчує
право власності на зазначений об'єкт. Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої
філії (відділення), представництва без створення юридичної особи.
Відкриття зазначених підрозділів не потребує їх державної
реєстрації. Суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про
відкриття філії (відділення), представництва орган державної
реєстрації шляхом внесення додаткової інформації в свою
реєстраційну картку. Відповідальність за відповідність чинному законодавству
установчих документів, що подаються для проведення реєстрації,
несе власник (власники) або уповноважені ним органи, які подають
документи для реєстрації суб'єкта підприємництва. У разі зміни свого місцезнаходження суб'єкт підприємницької
діяльності в семиденний термін повинен повідомити про це орган
державної реєстрації. Невиконання цієї вимоги дає право органам державної
реєстрації звернутися до суду (арбітражного суду) з позовом про
скасування державної реєстрації. Скасування державної реєстрації здійснюється за заявою
власника (власників) або уповноважених ним (ними) органів чи за
особистою заявою підприємця-громадянина, а також на підставі
рішення суду (арбітражного суду) в разі: визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству,
установчих документів; здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та
законодавству України; несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької
діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми
власності та місцезнаходження; визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у
випадках, передбачених законодавством); неподання протягом року до органів державної податкової
служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності
згідно з законодавством. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності здійснюється органом державної реєстрації за наявності
ліквідаційного балансу, складеного і затвердженого згідно з
законодавством, та інших документів, що підтверджують проведення
заходів щодо ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності як
юридичної особи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України, шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів
підприємницької діяльності. Орган державної реєстрації в десятиденний термін повідомляє
відповідні державні податкові органи та органи державної
статистики про скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності. Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта
підприємницької діяльності статусу юридичної особи і є підставою
для виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України. Відмову в державній реєстрації може бути оскаржено в судовому
порядку. За державну реєстрацію справляється плата, розмір якої
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Одержані кошти використовуються у порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України. Законами України можуть бути встановлені спеціальні правила
державної реєстрації певних видів суб'єктів підприємницької
діяльності. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України. Стаття 8 в редакції Закону N 2697-12 від 15.10.92, із змінами,
внесеними згідно з Декретом N 10-92 від 15.12.92, Законами
N 3716-12 від 16.12.93, N 82/95-ВР від 02.03.95, N 725/97-ВР від
16.12.97, в редакції Закону N 762/97-ВР від 23.12.97 )
Стаття 9. Право найму працівників і соціальні гарантії

при використанні їх праці
Для здійснення підприємницької діяльності підприємець має
право укладати з громадянами договори про використання їх праці.
При укладанні трудового договору (контракту, угоди) підприємець
зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці, її оплату не
нижче встановленого в республіці мінімального рівня, а також інші
соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та
соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. При втраті працездатності підприємець забезпечує потерпілому
відшкодування витрат у випадках і порядку, передбачених чинним
законодавством.
Стаття 10. Відповідальність суб'єктів

підприємницької діяльності
Підприємець зобов'язаний не завдавати шкоди навколишньому
середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, підприємств,
установ, організацій і держави, що охороняються законом. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу
встановлену законом відповідальність. Суб'єкт підприємництва - юридична особа може бути визнана
арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом
України "Про банкрутство" ( 2343-12 ). ( Частина третя статті 10
в редакції Закону N 2684-12 від 14.10.92 )
Стаття 11. Припинення підприємницької діяльності
Діяльність підприємця припиняється: з власної ініціативи підприємця; на підставі рішення суду або арбітражного суду у випадках,
передбачених законодавством України; ( Абзац третій статті 11
в редакції Закону N 2684-12 від 14.10.92 ) у разі закінчення строку дії ліцензії або її анулювання; Абзац четвертий статті 11 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 762/97-ВР від 23.12.97 ) ( Абзац п'ятий статті 11 виключено на підставі Закону
N 2684-12 від 14.10.92 ) на інших підставах, передбачених законодавчими актами
України.
Розділ III
ПІДПРИЄМЕЦЬ І ДЕРЖАВА
Стаття 12. Загальні гарантії прав підприємців
Держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними
організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права і
створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних,
фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. У разі поставок підприємцем товарів, виконання робіт,
надання послуг для задоволення державних потреб держава сприяє
забезпеченню його матеріально-технічними та іншими ресурсами.
( Частина друга статті 12 в редакції Закону N 481/96-ВР від
12.11.96 ) У передбачених законом випадках підприємець або громадянин,
який працює у підприємця по найму, може бути залучений до
виконання в робочий час державних обов'язків. Орган, що приймає
таке рішення, відшкодовує підприємцю відповідні збитки. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом або
арбітражем відповідно до їх компетенції.
Стаття 13. Гарантії майнових прав підприємця
Держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист
права власності підприємця. Вилучення державою у підприємця його основних і оборотних
фондів та іншого використовуваного ним майна не допускається, за
винятком випадків, передбачених законодавчими актами України. Збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами,
юридичними особами і державними органами його майнових прав, що
охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до
чинного законодавства.
Стаття 14. Державна підтримка підприємництва
З метою створення сприятливих організаційних та економічних
умов для розвитку підприємництва держава: на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством,
надає земельні ділянки, передає підприємцю державне майно
(виробничі та нежилі приміщення, законсервовані й недобудовані
об'єкти та споруди, невикористовуване устаткування), необхідні для
здійснення підприємницької діяльності; відповідно до статті 12 цього Закону сприяє організації
матеріально-технічного забезпечення та інформаційного
обслуговування підприємців, підготовці і перепідготовці кадрів; здійснює первісне облаштування неосвоєних територій об'єктами
виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх
у кредит підприємцям; стимулює за допомогою економічних важелів (цільових субсидій,
податкових пільг тощо) модернізацію технології, інноваційну
діяльність, освоєння нових видів продукції та послуг; надає підприємцям цільові кредити; подає підприємцям інші види допомоги.
Стаття 15. Державне регулювання підприємництва
Держава законодавчо забезпечує свободу конкуренції між
підприємцями, захищає споживачів від проявів несумлінної
конкуренції та монополізму в будь-яких сферах підприємницької
діяльності. Органи державного управління будують свої відносини з
підприємцями, використовуючи: податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи
встановлення ставок податків і процентів по державних кредитах;
податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій;
валютного курсу; розмірів економічних санкцій; державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії,
лізинг, соціальні, екологічні та інші норми і нормативи; науково-технічні, економічні та соціальні республіканські й
регіональні програми; договори на виконання робіт і поставок для державних потреб. Втручання державних органів у господарську діяльність
підприємців не допускається, якщо вона не зачіпає передбачених
законодавством України прав державних органів по здійсненню
контролю за діяльністю підприємців. Державні органи і службові особи можуть давати підприємцям
вказівки тільки відповідно до своєї компетенції, встановленої
законодавством. У разі видання державним чи іншим органом акта,
який не відповідає його компетенції або вимогам законодавства,
підприємець має право звернутися до суду чи арбітражу з заявою про
визнання такого акта недійсним. Не допускається прийняття державними органами актів, які
визначають привілейоване становище суб'єктів підприємницької
діяльності однієї з форм власності щодо суб'єктів підприємницької
діяльності інших форм власності. ( Статтю 15 доповнено частиною
п'ятою згідно із Законом N 304/95-ВР від 13.07.95 ) Збитки, завдані підприємцю внаслідок виконання вказівок
державних чи інших органів або їх службових осіб, що призвели до
порушення прав підприємця, а також внаслідок неналежного
здійснення такими органами або їх службовими особами передбачених
законодавством обов'язків щодо підприємця, підлягають
відшкодуванню цими органами. Спори про відшкодування збитків
вирішуються судом або державним арбітражем.
Стаття 16. Діяльність іноземних підприємців
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють
підприємницьку діяльність на території України, на її
континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні
користуются такими ж правами і несуть такі ж обов'язки, що і
громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції України
( 254к/96-ВР ), цього Закону та інших законодавчих актів України. Особливості здійснення підприємницької діяльності на
території України, на її континентальному шельфі та у виключній
(морській) економічній зоні іноземними юридичними особами
визначаються законодавчими актами України.
Стаття 17. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені законодавством України про підприємництво,
то застосовуються правила міжнародного договору.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 лютого 1991 року

N 698-XII

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: