open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2010 N 911

Про затвердження Плану

підготовки проектів регуляторних актів

у Мінтрансзв'язку на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

інфраструктури

N 928 ( v0928733-10 ) від 28.12.2010

N 7 ( v0007733-11 ) від 20.01.2011

N 15 ( v0015733-11 ) від 31.01.2011

N 41 ( v0041733-11 ) від 17.02.2011

N 42 ( v0042733-11 ) від 21.02.2011

N 43 ( v0043733-11 ) від 21.02.2011

N 79 ( v0079733-11 ) від 11.03.2011

N 19 ( v0019733-11 ) від 23.03.2011

N 22 ( va022733-11 ) від 23.03.2011

N 23 ( v0023733-11 ) від 23.03.2011

N 33 ( v0033733-11 ) від 08.04.2011

N 35 ( v0035733-11 ) від 08.04.2011

N 41 ( v_041733-11 ) від 13.04.2011

N 60 ( v0060733-11 ) від 22.04.2011

N 97 ( v0097733-11 ) від 06.05.2011

N 118 ( v0118733-11 ) від 24.05.2011

N 130 ( v0130733-11 ) від 02.06.2011

N 172 ( v0172733-11 ) від 22.06.2011

N 175 ( v0175733-11 ) від 22.06.2011

N 183 ( v0183733-11 ) від 24.06.2011

N 217 ( v0217733-11 ) від 14.07.2011

N 220 ( v0220733-11 ) від 19.07.2011

N 222 ( v0222733-11 ) від 19.07.2011

N 232 ( v0232733-11 ) від 20.07.2011

N 233 ( v0233733-11 ) від 20.07.2011

N 243 ( v0243733-11 ) від 28.07.2011

N 254 ( v0254733-11 ) від 04.08.2011

N 272 ( v0272733-11 ) від 08.08.2011

N 310 ( v0310733-11 ) від 18.08.2011

N 313 ( v0313733-11 ) від 18.08.2011

N 322 ( v0322733-11 ) від 19.08.2011

N 338 ( v0338733-11 ) від 25.08.2011

N 350 ( v0350733-11 ) від 07.09.2011

N 353 ( v0353733-11 ) від 08.09.2011

N 367 ( v0367733-11 ) від 09.09.2011

N 388 ( v0388733-11 ) від 21.09.2011

N 390 ( v0390733-11 ) від 27.09.2011

N 394 ( v0394733-11 ) від 29.09.2011

N 397 ( v0397733-11 ) від 30.09.2011

N 422 ( v0422733-11 ) від 12.10.2011

N 474 ( v0474733-11 ) від 26.10.2011

N 482 ( v0482733-11 ) від 28.10.2011

N 492 ( v0492733-11 ) від 02.11.2011

N 517 ( v0517733-11 ) від 04.11.2011

N 518 ( v0518733-11 ) від 04.11.2011

N 519 ( v0519733-11 ) від 04.11.2011

N 526 ( v0526733-11 ) від 08.11.2011

N 550 ( v0550733-11 ) від 18.11.2011

N 552 ( v0552733-11 ) від 18.11.2011

N 555 ( v0555733-11 ) від 21.11.2011

N 557 ( v0557733-11 ) від 21.11.2011

N 561 ( v0561733-11 ) від 23.11.2011

N 569 ( v0569733-11 ) від 23.11.2011

N 574 ( v0574733-11 ) від 28.11.2011

N 576 ( v0576733-11 ) від 28.11.2011

N 594 ( v0594733-11 ) від 02.12.2011

N 616 ( v0616733-11 ) від 13.12.2011

N 629 ( v0629733-11 ) від 20.12.2011

N 645 ( v0645733-11 ) від 28.12.2011

N 647 ( v0647733-11 ) від 28.12.2011 }

На виконання Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План підготовки проектів регуляторних актів у
Міністерстві інфраструктури на 2011 рік (далі - План), що
додається.
2. Керівникам урядових органів, що діють у складі
Міністерства, Держспецтрансслужби, Укрзалізниці, структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства:
2.1. У разі підготовки та розгляду проектів регуляторних
актів, які не внесені до Плану, забезпечувати внесення відповідних
змін до Плану відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
2.2. Надати до 23 листопада 2011 року Департаменту розвитку
та координації систем транспорту та зв'язку пропозиції до Плану
підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на
2012 рік.
3. Департаменту розвитку та координації систем транспорту та
зв'язку (К.Савченко):
3.1. Надіслати План до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
3.2. Забезпечити оприлюднення Плану в установленому
законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Міністра В.В.Корнієнка.
Міністр К.О.Єфименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

09.12.2010 N 911

ПЛАН

підготовки проектів регуляторних актів

у Мінтрансзв'язку на 2011 рік

---------------------------------------------------------------------------------- N | Вид та назва | Ціль прийняття | Строк | Назва органу, | | проекту | проекту акта |підготовки| структурного підрозділу, | |регуляторного акта | (підстава) | проекту | відповідального | | | | акта | за розробку проекту акта | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 1 |Закон України "Про |Державна цільова | I кв. |Укрзалізниця | |внесення змін до |програма | |Мінтрансзв'язку | |Закону України "Про|реформування | |(Департамент залізничного | |залізничний |залізничного | |транспорту) | |транспорт" |транспорту | | | | |на 2010-2014 роки, | | | | |затверджена | | | | |постановою Кабінету| | | | |Міністрів України | | | | |від 16.12.2009 | | | | |N 1390 | | | | |( 1390-2009-п ) | | | | |Програма | | | | |економічних реформ | | | | |України | | | | |на 2010-2014 роки | | | | |"Заможне | | | | |суспільство, | | | | |конкурентоспроможна| | | | |економіка, | | | | |ефективна держава" | | | | |( n0004100-10 ) та | | | | |план-графік | | | | |реалізації | | | | |зазначеної | | | | |Програми | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 2 |Закон України "Про |Посилення | I кв. |Укрзалізниця | |внесення змін до |відповідальності | |Мінтрансзв'язку | |статей 123 та 133 |водіїв | |(Департамент залізничного | |Кодексу України про|автотранспорту при | |транспорту) | |адміністративні |порушенні правил | | | |правопорушення" |перетину | | | | |залізничних | | | | |переїздів | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 3 |Закон України "Про |Реалізація вимог | III кв. |Мінтрансзв'язку | |перелік об'єктів |розпорядження | |Мінекономіки | |права державної |Кабінету Міністрів | |Фонд державного майна | |власності, що не |України від | |Антимонопольний комітет | |підлягають |04.02.2009 N 125-р | | | |приватизації" |( 125-2009-р ) "Про| | | | |затвердження плану | | | | |заходів щодо | | | | |реалізації | | | | |Концепції | | | | |реформування | | | | |системи державного | | | | |управління | | | | |автомобільними | | | | |дорогами загального| | | | |користування" | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 4 |Закон України "Про |План-графік реформ | III кв. |Укрзалізниця | |особливості |напрямку "Розвиток | |Мінтрансзв'язку | |реформування |транспортної | |(Департамент залізничного | |залізничного |інфраструктури" | |транспорту) | |транспорту" |Програми | | | | |економічних реформ | | | | |на 2010-2014 роки | | | | |"Заможне | | | | |суспільство, | | | | |конкурентоспроможна| | | | |економіка, | | | | |ефективна держава" | | | | |( n0004100-10 ) в | | | | |рамках робочої | | | | |групи "Технологічна| | | | |модернізація | | | | |економіки і | | | | |розвиток | | | | |інфраструктури" | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 5 |Закон України "Про |Упорядкування | IV кв. |Держзв'язку | |внесення змін до |положень щодо | |(Управління стратегії | |Закону України "Про|повноважень | |розвитку телекомунікацій) | |телекомунікації" |центрального органу| | | | |виконавчої влади в | | | | |галузі зв'язку | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 6 |Постанова Кабінету |Директива | IV кв. |Мінтрансзв'язку | |Міністрів України |Європейського | |(Департамент безпеки у | |"Про затвердження |Парламенту та Ради | |галузі) | |Технічного |Європи 2001/16/ЄС | | | |регламенту з |від 19.03.2001 | | | |безпеки |"Сумісність | | | |інфраструктури |залізничних | | | |залізничного |систем" | | | |транспорту" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 7 |Постанова Кабінету |Ініціатива | IV кв. |Мінтрансзв'язку | |Міністрів України | | |(Департамент безпеки у | |"Про внесення змін | | |галузі) | |до положення про | | | | |обов'язкове | | | | |особисте | | | | |страхування від | | | | |нещасних випадків | | | | |на транспорті" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 8 |Постанова Кабінету |Формування умов | IV кв. |Держзв'язку | |Міністрів України |щодо застосування | |(Управління стратегії | |"Про затвердження |норм проектування | |розвитку телекомунікацій) | |порядку проведення |телекомунікаційних | | | |експертизи |мереж на базі | | | |технологічної |новітніх | | | |складової проектів |технологій | | | |будівництва, | | | | |реконструкції та | | | | |модернізації | | | | |телекомунікаційних | | | | |мереж загального | | | | |користування" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 9 |Наказ |Встановлення | I кв. |Укрзалізниця | |Мінтрансзв'язку |обґрунтованого | |Мінтрансзв'язку | |"Про затвердження |рівня тарифів | |(Департамент залізничного | |Тарифів на | | |транспорту) | |перевезення | | | | |пасажирів і багажу | | | | |залізничним | | | | |транспортом у | | | | |міжнародному | | | | |сполученні Схід - | | | | |Захід" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 10|Наказ |Приведення | I кв. |Укрзалізниця | |Мінтрансзв'язку |нормативно-правових| |Мінтрансзв'язку | |"Про затвердження |актів у | |(Департамент залізничного | |Інструкції про |відповідність із | |транспорту) | |порядок |чинним | | | |застосування |законодавством | | | |засобів | | | | |вагоновимірювальної| | | | |техніки на | | | | |залізничному | | | | |транспорті | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 11|Наказ |Встановлення | IV кв. |Укрзалізниця | |Мінтрансзв'язку |обґрунтованого | |Мінтрансзв'язку | |"Про затвердження |рівня тарифів | |(Департамент залізничного | |Тарифів на | | |транспорту) | |перевезення | | | | |пасажирів, багажу і| | | | |вантажобагажу | | | | |залізничним | | | | |транспортом у | | | | |внутрішньому | | | | |сполученні" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 12|Наказ |Реалізація вимог | I кв. |Державтотрансадміністрація| |Мінтрансзв'язку |Європейської угоди | | | |"Про затвердження |щодо роботи | | | |Порядку обігу |екіпажів | | | |карток, що |транспортних | | | |використовуються в |засобів, які | | | |цифрових |виконують | | | |контрольних |міжнародні | | | |пристроях |автомобільні | | | |(тахографах)" |перевезення (ЄУТР) | | | | |( 994_016 ) | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 13|Наказ |Реалізація вимог | I кв. |Державтотрансадміністрація| |Мінтрансзв'язку |Європейської угоди | | | |"Про затвердження |щодо роботи | | | |Порядку ведення |екіпажів | | | |переліку |транспортних | | | |уповноваження |засобів, які | | | |суб'єктів |виконують | | | |господарювання, що |міжнародні | | | |здійснюють |автомобільні | | | |установлення та |перевезення (ЄУТР) | | | |технічне |( 994_016 ) | | | |обслуговування | | | | |контрольних | | | | |пристроїв | | | | |(тахографів) в | | | | |автомобільних | | | | |транспортних | | | | |засобах" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 14|Наказ |Приведення | II кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку |нормативно-правових| |(Управління | |"Про визнаня таким,|актів у | |радіотехнологій) | |що втратив |відповідність із | | | |чинність, наказу |чинним | | | |ГУРЧ від 17.07.97 |законодавством у | | | |N 13, |сфері користування | | | |зареєстрований |радіочастотним | | | |в Міністерстві |ресурсом України | | | |юстиції України | | | | |24.12.97 | | | | |за N 618/2422" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 15|Наказ Державного |Приведення | II кв. |Держзв'язку | |комітету України з |нормативно-правових| |(Управління | |питань регуляторної|актів у | |радіотехнологій) | |політики та |відповідність із | | | |підприємництва та |чинним | | | |Мінтрансзв'язку |законодавством у | | | |"Про визнання |галузі зв'язку | | | |таким, що втратив | | | | |чинність, наказу | | | | |Державного комітету| | | | |України з питань | | | | |регуляторної | | | | |політики та | | | | |підприємництва та | | | | |Державного комітету| | | | |зв'язку та | | | | |інформатизації | | | | |України від | | | | |07.02.2002 N 15/27,| | | | |зареєстрований в | | | | |Міністерстві | | | | |юстиції України | | | | |01.03.2002 за | | | | |N 211/6499" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 16|Наказ |Забезпечення | IV кв. |Укрзалізниця | |Мінтрансзв'язку |технічного розвитку| |Мінтрансзв'язку | |"Про внесення змін |галузі, безпеки | |(Департамент залізничного | |до коефіцієнтів, що|руху та компенсації| |транспорту) | |застосуються до |збільшення витрат | | | |тарифів на |на продукцію та | | | |перевезення |послуги, які | | | |вантажів |споживаються | | | |залізничним |залізничною | | | |транспортом у межах|галуззю | | | |України та | | | | |пов'язані з ними | | | | |послуги, | | | | |на 2012 рік" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 17|Наказ |Удосконалення | IV кв. |Укрзалізниця | |Мінтрансзв'язку |нормативно-правової| |Мінтрансзв'язку | |"Про затвердження |бази | |(Департамент залізничного | |змін до деяких | | |транспорту) | |нормативно-правових| | | | |актів Міністерства | | | | |транспорту України,| | | | |Міністерства | | | | |транспорту та | | | | |зв'язку України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 18|Наказ |Визначення порядку | IV кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку та |і умов організації | |(Управління поштового | |Держкомтелерадіо |надання послуг з | |зв'язку) | |"Про затвердження |розповсюдження | | | |Правил |періодичних видань,| | | |розповсюдження |укладання договору | | | |періодичних |між видавцем і | | | |друкованих видань |розповсюджувачем, | | | |за передплатою" |між | | | | |розповсюджувачем і | | | | |передплатником, а | | | | |також порядку | | | | |приймання, | | | | |анулювання та | | | | |переадресування | | | | |передплати на | | | | |періодичні | | | | |друковані видання і| | | | |визначення прав та | | | | |обов'язків | | | | |споживачів, | | | | |розповсюджувачів і | | | | |видавців. На | | | | |виконання доручення| | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |10.08.2004 | | | | |N 22156/27/1-04, | | | | |витягу з протоколу | | | | |N 17 засідання | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |29.06.2006 | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 19|Наказ |Ініціатива | IV кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку | | |(Управління поштового | |"Про затвердження | | |зв'язку) | |Інструкції про | | | | |порядок | | | | |виготовлення, | | | | |обліку та | | | | |застосування | | | | |квитанційних книжок| | | | |у філіалах | | | | |операторів | | | | |поштового зв'язку | | | | |та їхніх | | | | |структурних | | | | |підрозділах" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 20|Наказ |Ініціатива | IV кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку та | | |(Управління поштового | |Держмитслужби "Про | | |зв'язку) | |затвердження Змін | | | | |до Правил обробки | | | | |та відправляння | | | | |міжнародної пошти в| | | | |місцях міжнародного| | | | |поштового обміну" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 21|Наказ |Ініціатива | IV кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку та | | |(Управління поштового | |Держмитслужби "Про | | |зв'язку) | |затвердження Змін | | | | |до Правил приймання| | | | |та відправлення | | | | |міжнародної пошти | | | | |пунктами | | | | |міжнародного | | | | |поштового обміну" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 22|Наказ |Реалізація положень| IV кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку |Закону України "Про| |(Управління стратегії | |"Про затвердження |внесення змін до | |розвитку телекомунікацій) | |Положення про |Закону України "Про| | | |взаємоз'єднання |телекомунікації" | | | |операторів із | | | | |Центром перенесення| | | | |номерів" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 23|Наказ |1. Реалізація | IV кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку |положень Закону | |(Управління стратегії | |"Про внесення змін |України "Про | |розвитку телекомунікацій) | |до Національного |внесення змін до | | | |плану нумерації |Закону України "Про| | | |України" |телекомунікації" | | | | |2. Підготовка до | | | | |реалізації | | | | |телекомунікаційних | | | | |сервісів із | | | | |використанням | | | | |технології ENUM. | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 24|Наказ |1. Реалізація | IV кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку |положень Закону | |(Управління стратегії | |"Про внесення змін |України "Про | |розвитку телекомунікацій) | |Плану переходу на |внесення змін до | | | |перспективну |Закону України "Про| | | |систему нумерації |телекомунікації" | | | |телефонної мережі |2. Підготовка до | | | |загального |реалізації | | | |користування |телекомунікаційних | | | |України" |сервісів із | | | | |використанням | | | | |технології ENUM | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 25|Наказ |1. Урегулювання | IV кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку |питання взаємодії | |(Управління стратегії | |"Про затвердження |телекомунікаційних | |розвитку телекомунікацій) | |Положення про |мереж із різними | | | |порядок технічного |технологіями. | | | |забезпечення |2. Врахування вимог| | | |взаємоз'єднання |до маршрутизації та| | | |телекомунікаційних |правил пропуску | | | |мереж операторів та|трафіку із | | | |порядок пропуску і |урахуванням | | | |маршрутизації |новітніх | | | |трафіку в |технологій. | | | |телекомунікаційних |3. Підготовка до | | | |мережах загального |втілення в | | | |користування |телекомунікаційних | | | |України" |мережах загального | | | | |користування | | | | |України процесів | | | | |конвергенції | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 26|Наказ |Реалізація положень| IV кв. |Держзв'язку | |Мінтрансзв'язку |Закону України "Про| |(Управління стратегії | |"Про затвердження |внесення змін до | |розвитку телекомунікацій) | |Положення про |Закону України "Про| | | |організацію надання|телекомунікації" | | | |послуг з | | | | |перенесення | | | | |абонентських | | | | |номерів у | | | | |телекомунікаційній | | | | |мережі загального | | | | |користування (ТМЗК)| | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 27|Наказ |Ініціатива | IV кв. |Укрморрічфлот | |Мінтрансзв'язку | | | | |"Про розміри знижок| | | | |до граничних | | | | |акордних ставок | | | | |плати за | | | | |використання | | | | |навантажувально- | | | | |розвантажувальних | | | | |робіт з транзитними| | | | |вантажами в портах | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 28|Наказ |Зміни до Конвенції | III кв. |Державіаадміністрація | |Мінтрансзв'язку |про міжнародну | |(Управління незалежного | |"Про затвердження |цивільну авіацію | |розслідування авіаційних | |Змін до Правил |( 995_038 ) | |подій) | |розслідування |(Додаток 13) | | | |авіаційних подій та| | | | |інциндентів в | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 29|Наказ |Адаптація | IV кв. |Державіаадміністрація | |Мінтрансзв'язку |законодавства | |(Управління аеродромів та | |"Про затвердження |України до | |аеропортів) | |норм придатності до|європейських | | | |експлуатації |стандартів | | | |цивільних | | | | |аеродромів та | | | | |вертодромів | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 30|Наказ |Постанова Кабінету | IV кв. |Державіаадміністрація | |Мінтрансзв'язку |Міністрів України | |(Управління фінансово- | |"Про внесення змін |від 25.12.96 "Про | |економічного регулювання) | |до наказу |встановлення | | | |Мінтрансзв'язку від|повноважень органів| | | |15.09.2010 N 669 |виконавчої влади та| | | |"Про встановлення |виконавчих органів | | | |ставок плати за |міських рад щодо | | | |послуги з |регулювання цін | | | |аеронавігаційного |(тарифів)" | | | |обслуговування |( 1548-96-п ) | | | |повітряних суден у | | | | |повітряному | | | | |просторі України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 31|Наказ |Ініціатива | IV кв. |Державіаадміністрація | |Мінтрансзв'язку | | |(Відділ авіації загального| |"Про затвердження | | |призначення) | |Правил видачі | | | | |дозволів на | | | | |виконання польотів | | | | |повітряних суден | | | | |авіації загального | | | | |призначення" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| 32|Наказ |План заходів щодо | IV кв. |Державіаадміністрація | |Мінтрансзв'язку |виконання | |(Управління сертифікації | |"Про затвердження |у 2011 році | |типу АТ та її виробництва)| |Правил сертифікації|Загальнодержавної | | | |повітряних суден, |програми адаптації | | | |пов'язаних з ними |законодавства | | | |виробів, |України до | | | |компонентів та |законодавства | | | |обладнання, а також|Європейського Союзу| | | |організацій |( 1629-15 ). | | | |розробника та |Part-21 | | | |виробника" |"Certification of | | | | |aircraft and | | | | |related products? | | | | |Parts and | | | | |appliances, and of | | | | |design and | | | | |production | | | | |organizations" | | | | |(Annex to | | | | |(EC)1702/2003) | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постави |Пункт 62 Плану | I кв. |Державтотрансадміністрація| |Кабінету Міністрів |заходів щодо | | | |"Питання |виконання у 2010 | | | |сертифікації |році | | | |транспортних |Загальнодержавної | | | |засобів, їх частин |програми адаптації | | | |та обладнання" |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Союзу, | | | | |затвердженого | | | | |розпорядженням | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |09.06.2010 | | | | |N 1196-р | | | | |( 1196-2010-р ) | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Закон України "Про |Ініціатива | I кв. |Державна адміністрація | |внесення змін до | | |морського і річкового | |деяких законодавчих| | |транспорту | |актів України щодо | | | | |спрощення | | | | |оформлення | | | | |транзитних | | | | |вантажів" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Постанова Кабінету |Ініціатива | I кв. |Державна адміністрація | |Міністрів України | | |морського і річкового | |"Про внесення змін | | |транспорту | |до постанови | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України | | | | |від 2 квітня | | | | |2009 р. N 320" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Постанова Кабінету |Ініціатива | I кв. |Державна адміністрація | |Міністрів України | | |морського і річкового | |"Про внесення змін | | |транспорту | |до Правил охорони | | | | |внутрішніх | | | | |морських вод | | | | |і територіального | | | | |моря України | | | | |від забруднення | | | | |та засмічення" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект |Ініціатива | I кв. |Державна адміністрація | |розпорядження | | |морського і річкового | |Кабінету Міністрів | | |транспорту | |України "Про | | | | |доповнення переліку| | | | |пунктів пропуску | | | | |на митному кордоні | | | | |України, через | | | | |які здійснюється | | | | |ввезення на її | | | | |митну територію, | | | | |вивезення за її | | | | |межі та переміщення| | | | |транзитом товарів | | | | |1 - 24 груп згідно | | | | |з УКТЗЕД (крім | | | | |підакцизних товарів| | | | |та товарів позицій | | | | |0201 - 0210, | | | | |0302 - 0307, | | | | |1601 - 1605 | | | | |згідно з УКТЗЕД)" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |Ініціатива | I кв. |Державна адміністрація | |Кабінету Міністрів | | |морського і річкового | |України "Про | | |транспорту | |внесення змін до | | | | |деяких постанов | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | I кв. |Державна адміністрація | |транспорту та | | |морського і річкового | |зв'язку України | | |транспорту | |"Про затвердження | | | | |Зміни до Розмірів | | | | |знижок до граничних| | | | |акордних ставок | | | | |плати за виконання | | | | |навантажувально- | | | | |розвантажувальних | | | | |робіт з транзитними| | | | |вантажами в портах | | | | |України | | | | |на 2011 рік" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | I кв. |Державна адміністрація | |транспорту та | | |морського і річкового | |зв'язку України | | |транспорту | |"Про звільнення | | | | |від сплати Зборів | | | | |і плати за послуги,| | | | |що надаються суднам| | | | |закордонного | | | | |плавання у морських| | | | |портах України, | | | | |пасажирських суден | | | | |під час проведення | | | | |в Україні фінальної| | | | |частини чемпіонату | | | | |Європи 2012 року | | | | |з футболу" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ |Приведення | II кв. |Держзв'язку (Управління | |Мінтрансзв'язку |нормативно-правових| |радіотехнологій) | |"Про визнання |актів у | | | |таким, що втратив |відповідність із | | | |чинність, наказу |чинним | | | |Державного комітету|законодавством у | | | |зв'язку України від|сфері користування | | | |22.08.97 N 124" |радіочастотним | | | | |ресурсом України | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Проведення |I квартал |Укрзалізниця | |Мінтрансзв'язку |індексації тарифів | | | |"Про внесення змін |на перевезення | | | |до Коефіцієнтів, що|вантажів | | | |застосовуються до |залізничним | | | |тарифів Збірника |транспортом України| | | |тарифів на |на 2011 рік | | | |перевезення |відповідно до | | | |вантажів |постанови Кабінету | | | |залізничним |Міністрів України | | | |транспортом у межах|від 16.12.2009 | | | |України та |N 1392 | | | |пов'язані з ними |( 1392-2009-п ) | | | |послуги" |"Про забезпечення | | | | |прозорості | | | | |державної тарифної | | | | |політики щодо | | | | |перевезення | | | | |вантажів | | | | |залізничним | | | | |транспортом у межах| | | | |України" | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | II кв. |Міністерство транспорту та| |інфраструктури | | |зв'язку України | |України "Про | | |Департамент безпеки у | |затвердження | | |галузі | |Типових навчально- | | | | |тематичних планів | | | | |і програм курсу | | | | |спеціального | | | | |навчання з питань | | | | |перевезення | | | | |небезпечних | | | | |вантажів для | | | | |керівного складу, | | | | |фахівців та | | | | |робітників | | | | |суб'єктів | | | | |перевезення | | | | |небезпечних | | | | |вантажів" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Постанова Кабінету |План заходів щодо | II кв. |Державна адміністрація | |Міністрів України |виконання у | |морського і | |"Про затвердження |2010 році | |річкового транспорту | |Технічного |Загальнодержавної | | | |регламенту |програми адаптації | | | |прогулянкових |законодавства | | | |суден" |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Союзу, | | | | |затверджений | | | | |постановою | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |9 червня 2010 року | | | | |N 1196-р | | | | |( 1196-2010-р ) | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Постанова Кабінету |Ініціатива | II кв. |Державна адміністрація | |Міністрів України | | |морського і | |"Про внесення змін | | |річкового транспорту | |до постанови | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |5 березня 2009 р. | | | | |N 178" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | II кв. |Державна адміністрація | |транспорту та | | |морського і | |зв'язку України | | |річкового транспорту | |"Про внесення змін | | | | |до Правил | | | | |судноплавства на | | | | |внутрішніх водних | | | | |шляхах України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | II кв. |Державна адміністрація | |транспорту та | | |морського і | |зв'язку України | | |річкового транспорту | |"Про затвердження | | | | |Порядку оформлення | | | | |приходу суден у | | | | |морський | | | | |торговельний порт, | | | | |надання дозволу | | | | |на вихід суден у | | | | |море та оформлення | | | | |виходу суден із | | | | |морського | | | | |торговельного | | | | |порту" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | II кв. |Державна адміністрація | |транспорту та | | |морського і | |зв'язку України | | |річкового транспорту | |"Про затвердження | | | | |Змін до Положення | | | | |про систему | | | | |управління | | | | |безпекою | | | | |судноплавства на | | | | |морському і | | | | |річковому | | | | |транспорті" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | II кв. |Державна адміністрація | |транспорту та | | |морського і | |зв'язку України | | |річкового транспорту | |"Про затвердження | | | | |Порядку плавання | | | | |суден в льодових | | | | |умовах" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | III кв. |Державна адміністрація | |транспорту та | | |морського і | |зв'язку України | | |річкового транспорту | |"Про затвердження | | | | |Змін до Положення | | | | |про відомчу | | | | |пожежну охорону | | | | |об'єктів морського | | | | |і річкового | | | | |транспорту" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ |Запровадження | IV кв. |Укрзалізниця | |Мінтрансзв'язку |електронного | | | |"Про затвердження |документообігу, | | | |Змін до деяких |пов'язаного | | | |нормативно-правових|з перевезенням | | | |актів". |вантажів | | | | |залізничним | | | | |транспортом, | | | | |на виконання | | | | |розпорядження | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України | | | | |від 16.12.2009 | | | | |N 1557-р | | | | |( 1557-2009-р ) | | | | |та удосконалення | | | | |окремих | | | | |нормативно-правових| | | | |актів. | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ |Приведення | II кв. |Державна служба | |Міністерства |нормативно-правових| |зв'язку України | |інфраструктури |актів у | | | |України "Про |відповідність із | | | |визнання таким, |чинним | | | |що втратив |законодавством у | | | |чинність, наказу |галузі зв'язку | | | |Державного | | | | |комітету зв'язку | | | | |України від | | | | |17.06.2004 | | | | |N 132" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Ініціатива | IV кв. |Міністерство | |України "Про | | |інфраструктури України | |внесення змін | | |Департамент безпеки | |до деяких | | | | |законодавчих актів | | | | |України | | | | |щодо ліцензування | | | | |перевезення | | | | |вантажів" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Ініціатива | IV кв. |Міністерство | |України "Про | | |інфраструктури України | |внесення зміни | | |Департамент безпеки | |до статті 7 | | | | |Закону України | | | | |"Про страхування" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |постанова Кабінету | II кв. |Державтотрансадміністрація| |Міністерства |Міністрів України | | | |інфраструктури |від 17.07.2009 | | | |України "Про |N 737 | | | |внесення змін |( 737-2009-п ) | | | |до Порядку |"Про заходи щодо | | | |оформлення і видачі|упорядкування | | | |дозволів на поїздку|адміністративних | | | |по територіях |послуг", постанова | | | |іноземних держав |Кабінету Міністрів | | | |при виконанні |України від | | | |перевезень |11.10.2010 N 915 | | | |пасажирів |( 915-2010-п ) | | | |і вантажів |"Деякі питання | | | |автомобільним |надання | | | |транспортом |адміністративних | | | |у міжнародному |послуг", Указ | | | |сполученні, |Президента України | | | |їх обміну та обліку|від 09.12.2010 | | | |та Порядку |N 1085/2010 | | | |оформлення, видачі,|( 1085/2010 ) | | | |використання, |"Про оптимізацію | | | |обліку та звітності|системи | | | |щодо дозволів |центральних органів| | | |Європейської |виконавчої влади" | | | |Конференції | | | | |Міністрів | | | | |Транспорту (ЄКМТ) | | | | |на перевезення | | | | |вантажів | | | | |автомобільним | | | | |транспортом | | | | |між країнами - | | | | |членами ЄКМТ" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Розпорядження | II кв. |Державіаадміністрація | |інфраструктури |Кабінету Міністрів | | | |України "Про |України | | | |затвердження Правил|від 9 червня | | | |видачі свідоцтв |2010 року N 1196-р | | | |персоналу з |( 1196-2010-р ) | | | |технічного |"Про затвердження | | | |обслуговування |плану заходів щодо | | | |повітряних суден |виконання у | | | |(Part-66)" |2010 році | | | | |Загальнодержавної | | | | |програми адаптації | | | | |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Союзу"; Закон | | | | |України "Про | | | | |Загальнодержавну | | | | |програму адаптації | | | | |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Союзу" ( 1629-15 ) | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Розпорядження | II кв. |Державіаадміністрація | |інфраструктури |Кабінету Міністрів | | | |України "Про |України | | | |затвердження Правил|від 9 червня 2010 | | | |схвалення |року N 1196-р | | | |організацій з |( 1196-2010-р ) | | | |підготовки до |"Про затвердження | | | |технічного |плану заходів щодо | | | |обслуговування |виконання у | | | |(Part-147)" |2010 році | | | | |Загальнодержавної | | | | |програми адаптації | | | | |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Союзу"; Закон | | | | |України "Про | | | | |Загальнодержавну | | | | |програму адаптації | | | | |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Союзу" ( 1629-15 ) | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |Пункт 1 додатка | II кв. |Державтотрансадміністрація| |Кабінету Міністрів |до Концепції | | | |України "Про |реформування | | | |затвердження |системи державного | | | |Порядку перевірки |технічного огляду | | | |суб'єктами |колісних | | | |господарювання |транспортних | | | |технічного стану |засобів, | | | |колісних |затвердженої | | | |транспортних |постановою Кабінету| | | |засобів під час |Міністрів України | | | |державного |від 09.08.2007 | | | |технічного огляду" |N 1036 | | | | |( 1036-2007-п ) | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Ініціатива | III кв. |Державтотрансадміністрація| |України "Про | | | | |внесення змін до | | | | |деяких законодавчих| | | | |актів щодо | | | | |пільгового проїзду | | | | |на автомобільному | | | | |транспорті" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |Закон України "Про | II кв. |Державтотрансадміністрація| |Кабінету Міністрів |внесення змін до | | | |України "Про |деяких законодавчих| | | |внесення змін до |актів України щодо | | | |Правил надання |відповідальності | | | |послуг |перевізників, | | | |пасажирського |які здійснюють | | | |автомобільного |міжнародні | | | |транспорту" |пасажирські | | | | |перевезення" | | | | |від 2 грудня | | | | |2010 р. N 2753-VI | | | | |( 2753-17 ) | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Ініціатива | II кв. |Державтотрансадміністрація| |Міністерства | | | | |транспорту та | | | | |зв'язку України | | | | |"Про внесення змін | | | | |до Порядку і умов | | | | |організації | | | | |перевезень | | | | |пасажирів та багажу| | | | |автомобільним | | | | |транспортом" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |Ініціатива | II кв. |Державтотрансадміністрація| |Кабінету Міністрів | | | | |України "Про | | | | |внесення змін до | | | | |Порядку проведення | | | | |конкурсу з | | | | |перевезення | | | | |пасажирів на | | | | |автобусному | | | | |маршруті загального| | | | |користування" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Абзац третій | III кв. |Державтотрансадміністрація| |України "Про |пункту 8 протоколу | | | |внесення змін до |N 15 засідання | | | |деяких законів |Кабінету Міністрів | | | |України щодо |України | | | |особливості |від 23.02.2011 | | | |здійснення | | | | |діяльності з | | | | |перевезення | | | | |пасажирів на таксі | | | | |та автомобілями | | | | |на замовлення (у | | | | |зв'язку з | | | | |підготовкою та | | | | |проведенням в | | | | |Україні фінальної | | | | |частини чемпіонату | | | | |Європи 2012 року з | | | | |футболу)" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Ініціатива | II кв. |Головавтотрансінспекція | |Міністерства | | | | |інфраструктури | | | | |України "Про | | | | |затвердження | | | | |типової форми | | | | |договору про | | | | |здійснення | | | | |нерегулярних | | | | |перевезень | | | | |пасажирів | | | | |автомобільним | | | | |транспортом" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Розділи 2, 5 | II кв. |Державна авіаційна служба | |інфраструктури |Повітряного кодексу| |України | |України "Про |України ( 3167-12 )| | | |затвердження Правил|Директива Ради | | | |сертифікації |96/67/ЄС від | | | |навчальних закладів|15.10.96 щодо | | | |цивільної авіації |доступу до ринку | | | |України з |наземного | | | |підготовки, |обслуговування в | | | |перепідготовки/ |аеропортах | | | |відновлення та |Співтовариства | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | | | |персоналу з | | | | |наземного | | | | |обслуговування" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ |Додаток 2 до | II кв. |Державіаадміністрація | |Мінінфраструктури |Конвенції про | | | |"Про затвердження |міжнародну | | | |Правил польотів |цивільну авіацію | | | |цивільних |( 995_655 ) | | | |повітряних суден в |"Правила польотів" | | | |Україні" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |У зв'язку з |II кв. |Державна авіаційна | |інфраструктури |приєднанням України| |служба України | |України "Про |до Конвенції про | | | |затвердження Змін |уніфікацію деяких | | | |до Правил |правил міжнародних | | | |повітряних |повітряних | | | |перевезень |перевезень | | | |вантажів" |( 995_594 ), | | | | |вчиненої 28.05.99 | | | | |у місті Монреалі | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Приведення |II кв. |Державна авіаційна | |інфраструктури |нормативно- | |служба України | |України і |правових актів | | | |Міністерства |Міністерства у | | | |оборони України |відповідність із | | | |"Про внесення |законодавством | | | |змін до Правил | | | | |надання | | | | |експлуатантам | | | | |дозволів на виліт | | | | |з аеропортів | | | | |України та приліт | | | | |до аеропортів | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Приведення |II кв. |Державна авіаційна | |інфраструктури |нормативно- | |служба України | |України "Про |правових актів | | | |внесення змін до |Міністерства у | | | |Положення про |відповідність із | | | |призначене |законодавством | | | |авіапідприємство | | | | |з боку України на | | | | |експлуатацію | | | | |міжнародної | | | | |повітряної лінії" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива |III кв. |Державна авіаційна | |інфраструктури | | |служба України | |України "Про | | | | |затвердження | | | | |Порядку надання | | | | |експлуатанту | | | | |дозволу на | | | | |повітряні | | | | |перевезення | | | | |небезпечних | | | | |вантажів" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | II кв. |Державна адміністрація | |інфраструктури | | |морського і річкового | |України "Про | | |транспорту | |внесення зміни до | | | | |Збірника тарифів на| | | | |комплекс робіт, | | | | |пов'язаних з | | | | |обробленням | | | | |вантажів | | | | |у портах України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу | Ініціатива | II кв. |Укрзалізниця | |Міністерства | | | | |інфраструктури | | | | |України "Про | | | | |внесення Змін до | | | | |Збірника тарифів на| | | | |перевезення | | | | |вантажів | | | | |залізничним | | | | |транспортом у межах| | | | |України та | | | | |пов'язані з ними | | | | |послуги" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу | Ініціатива | II кв. |Департамент економіки | |Міністерства | | |та фінансів | |інфраструктури | | | | |України | | | | |"Про внесення | | | | |змін до наказу | | | | |Міністерства | | | | |транспорту України | | | | |від 12.07.99 N 359"| | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ |Національний план |IV квартал|Укрзалізниця | |Мінінфраструктури |дій на 2011 рік | | | |"Про затвердження | | | | |Тарифів на | | | | |перевезення | | | | |пасажирів та багажу| | | | |залізничним | | | | |транспортом у | | | | |внутрішньому | | | | |сполученні" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ |Ініціатива |IV квартал|Укрзалізниця | |Мінінфраструктури | | | | |"Про затвердження | | | | |Тарифів на | | | | |перевезення | | | | |пасажирів та багажу| | | | |залізничним | | | | |транспортом у | | | | |міжнародному | | | | |сполученні Схід - | | | | |Захід" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ |Ініціатива |IV квартал|Укрзалізниця | |Мінінфраструктури | | | | |"Про затвердження | | | | |Змін до Правил | | | | |перевезення | | | | |пасажирів, багажу, | | | | |вантажобагажу та | | | | |пошти залізничним | | | | |транспортом | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| Позицію виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури
N 557 ( v0557733-11 ) від 21.11.2011 }
|--+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |ініціатива |II-III кв.|Державтотрансадміністрація| |Кабінету Міністрів | | | | |України | | | | |"Про внесення змін | | | | |до Порядку | | | | |фінансування | | | | |видатків місцевих | | | | |бюджетів | | | | |на здійснення | | | | |заходів з виконання| | | | |державних програм | | | | |соціального захисту| | | | |населення | | | | |за рахунок | | | | |субвенцій | | | | |з державного | | | | |бюджету" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ |Додаток 6 до |II-III кв.|Державіаслужба | |Мінінфраструктури |Конвенції про | | | |"Положення з |міжнародну цивільну| | | |оцінки безпеки |авіацію | | | |іноземних та |( 995_655 ); | | | |національних |Директива Ради ЄС | | | |повітряних суден |від 21.04.2004 | | | |(SAFA/SANA) на |N 2004/36/ЕС щодо | | | |аеродромах |безпеки повітряних | | | |України" |суден третіх країн,| | | | |що використовують | | | | |аеропорти Союзу | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Розпорядження |Додатки 1, 6, 8, | III кв. |Державіаслужба | |Кабінету Міністрів |11, 13, 14 до | | | |України "Про |Конвенції про | | | |схвалення Концепції|міжнародну цивільну| | | |Державної програми |авіацію ( 995_655 )| | | |управління безпекою| | | | |польотів на період | | | | |до 2020 року" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Приведення | III кв. | Державіаслужба | |інфраструктури |нормативно- | | | |України "Про |правових актів | | | |внесення змін до |Міністерства | | | |наказу |інфраструктури | | | |Мінтрансзв'язку |України у | | | |від 14.04.2008 |відповідність із | | | |N 433" |законодавством | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Ініціатива | III кв. |Департамент економіки | |України "Про | | |та фінансів | |Національну комісію| | | | |регулювання | | | | |транспорту України"| | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Ініціатива | III кв. |Державтотрансадміністрація| |України | | | | |"Про внесення змін | | | | |до деяких законів | | | | |України (щодо | | | | |впорядкування | | | | |адміністративних | | | | |послуг у сфері | | | | |автомобільного | | | | |транспорту)" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Ініціатива | III кв. |Державтотрансадміністрація| |України | | | | |"Про внесення змін | | | | |до статті 46 Закону| | | | |України "Про | | | | |автомобільний | | | | |транспорт" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Ініціатива | III кв. |Державтотрансадміністрація| |України | | | | |"Про внесення змін | | | | |до Перехідних | | | | |положень | | | | |Податкового кодексу| | | | |України щодо | | | | |звільнення | | | | |від оподаткування | | | | |податком на додану | | | | |вартість операцій | | | | |з ввезення | | | | |на митну територію | | | | |України | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | | |для міжнародних | | | | |автомобільних | | | | |перевезень" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Ініціатива | III кв. |Державіаслужба | |України "Про | | | | |внесення змін | | | | |до Закону України | | | | |"Про заборону | | | | |ввезення | | | | |і реалізації | | | | |на території | | | | |України етилованого| | | | |бензину | | | | |та свинцевих | | | | |добавок до бензину"| | | | |(щодо авіаційного | | | | |палива) | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |Ініціатива | III кв. |Департамент державної | |Кабінету Міністрів | | |політики в галузі | |України | | |морського | |"Про забезпечення | | |та річкового транспорту | |системи пошуку | | | | |і рятування | | | | |на морі" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону |Пункту 2.7 Угоди | III кв. |Державтотрансадміністрація| |України "Про |2011 року між | | | |внесення змін |Громадськими | | | |до Закону України |організаціями сфери| | | |"Про автомобільний |автомобільних | | | |транспорт" (щодо |перевезень, | | | |спрощення умов |Міністерством | | | |діяльності на ринку|інфраструктури | | | |пасажирських |та Громадськими | | | |перевезень)" |організаціями сфери| | | | |автомобільних | | | | |перевезень | | | | |представниками | | | | |акції "ВПЕРЕД" | | | | |та "Весняного | | | | |маршруту протесту" | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |Згідно Плану | III кв. |Державтотрансадміністрація| |Кабінету Міністрів |організації | | | |"Про затвердження |підготовки проектів| | | |Порядку проведення |актів, необхідних | | | |обов'язкового |для забезпечення | | | |технічного контролю|реалізації Закону | | | |та обсяги перевірки|України "Про | | | |технічного стану |внесення змін до | | | |колісних |деяких законодавчих| | | |транспортних |актів України щодо | | | |засобів, Порядку |усунення надмірного| | | |проведення |державного | | | |перевірки |регулювання у сфері| | | |технічного стану |автомобільних | | | |транспортних |перевезень" | | | |засобів під час |( 3565-17 ), | | | |обов'язкового |схваленого на | | | |технічного |засіданні Кабінету | | | |контролю |Міністрів | | | |транспортних |20.07.2011 N 50 | | | |засобів суб'єктами | | | | |господарювання, | | | | |Переліку | | | | |обладнання, | | | | |необхідного для | | | | |одержання права на | | | | |здійснення | | | | |обов'язкового | | | | |технічного контролю| | | | |транспортних | | | | |засобів, Технічного| | | | |опису та зразка | | | | |протоколу перевірки| | | | |технічного стану | | | | |транспортного | | | | |засобу" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Правове | IV кв. |Укрзалізниця | |"Про затвердження |врегулювання | | | |змін до деяких |перевезення | | | |нормативно-правових|небезпечних | | | |актів" |вантажів | | | | |у внутрішньому | | | | |сполученні | | | | |відповідно | | | | |до міжнародних | | | | |правил | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ | Ініціатива |IV квартал|Укрзалізниця | |Мінінфраструктури | | | | |"Про затвердження | | | | |Змін до Правил | | | | |реєстрації та | | | | |експлуатації | | | | |власних вантажних | | | | |вагонів" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива |III-IV кв.|Державна адміністрація | |інфраструктури | | |морського і річкового | |України "Про | | |транспорту | |затвердження Правил| | | | |визначення | | | | |мінімального складу| | | | |екіпажу суден" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Приведення | III кв. |Державна авіаційна служба | |інфраструктури |нормативно-правових| |України | |України "Про |актів Міністерства | | | |затвердження |у відповідність із | | | |Положення про |законодавством | | | |призначене | | | | |авіапідприємство з | | | | |боку України на | | | | |експлуатацію | | | | |міжнародної | | | | |повітряної лінії" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Приведення | III кв. |Державіаслужба | |інфраструктури |нормативно-правових| | | |України "Про |актів Міністерства | | | |внесення змін до |інфраструктури | | | |наказу |України у | | | |Мінтрансзв'язку |відповідність із | | | |від 14.04.2008 |законодавством | | | |N 433" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Постанова Кабінету |Повітряний кодекс | IV кв. |Державіаслужба України | |Міністрів України |України ( 3393-17 )| | | |"Про внесення змін | | | | |до постанови | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |28 вересня | | | | |1993 року N 819" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Постанова Кабінету | Ініціатива |III-IV кв.|Державна адміністрація | |Міністрів України | | |морського і річкового | |"Про внесення змін | | |транспорту | |до постанови | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |12 серпня 1996 р. | | | | |N 938" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Приведення |III кв. |Державіаслужба | |інфраструктури |нормативно-правових| | | |України "Про |актів | | | |внесення змін |Міністерства | | | |до наказу |інфраструктури | | | |Мінтрансзв'язк |України у | | | |у від 14.04.2008 |відповідність | | | |N 433" |із законодавством | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива |IV кв. |Державна | |інфраструктури | | |авіаційна служба | |України "Про | | | | |затвердження | | | | |Правил | | | | |обслуговування | | | | |повітряного руху з | | | | |використанням | | | | |систем | | | | |спостереження" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Постанова Кабінету |Ініціатива |III-IV кв.|Державна адміністрація | |Міністрів України | | |морського і річкового | |"Про доповнення | | |транспорту | |переліку пунктів | | | | |пропуску через | | | | |митний кордон | | | | |України, через які | | | | |дозволяється | | | | |переміщення | | | | |наркотичних | | | | |засобів, | | | | |психотропних | | | | |речовин | | | | |і прекурсорів" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Розроблено |IV квартал|Державтотрансадміністрація| |Мінінфраструктури |відповідно до | 2011 | | |"Про внесення |Конвенції | | | |змін до наказу |Міжнародної | | | |Мінтрансзв'язку |організації праці | | | |від 07.06.2010 |1979 року N 153 | | | |N 340" |( 993_025 ) про | | | | |тривалість робочого| | | | |часу та періоди | | | | |відпочинку на | | | | |дорожньому | | | | |транспорті, | | | | |Європейської угоди | | | | |щодо роботи | | | | |екіпажів | | | | |транспортних | | | | |засобів, які | | | | |виконують | | | | |міжнародні | | | | |автомобільні | | | | |перевезення (ЄУТР) | | | | |( 994_016 ), | | | | |статті 18 Закону | | | | |України "Про | | | | |автомобільний | | | | |транспорт" | | | | |( 2344-14 ) та з | | | | |метою організації | | | | |безпечної праці та | | | | |ефективного | | | | |контролю за | | | | |роботою водіїв | | | | |колісних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Розроблено |IV квартал|Державтотрансадміністрація| |Мінінфраструктури |відповідно до | 2011 | | |"Про затвердження |Закону України | | | |Технологічних |"Про автомобільний | | | |вимог до засобів |транспорт" | | | |перевірки |( 2344-14 ), | | | |технічного стану, |постанови Кабінету | | | |обслуговування і |Міністрів України | | | |ремонту колісного |від 22.12.2010 | | | |транспортного |N 1166 | | | |засобу" |( 1166-2010-п ) | | | | |"Про єдині вимоги | | | | |до конструкції та | | | | |технічного стану | | | | |колісних | | | | |транспортних | | | | |засобів, що | | | | |експлуатуються" | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Закон України "Про |IV квартал|Державтотрансадміністрація| |Мінінфраструктури |автомобільний | 2011 | | |"Про затвердження |транспорт" | | | |Порядку підвищення |( 2344-14 ) | | | |кваліфікації |(статті 34 та 59); | | | |керівників і |План заходів щодо | | | |спеціалістів, |виконання у | | | |діяльність яких |2011 році | | | |пов'язана з |Загальнодержавної | | | |наданням послуг |програми адаптації | | | |автомобільного |законодавства | | | |транспорту" |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського Союзу| | | | |(пункт 39), | | | | |затвердженого | | | | |розпорядженням | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |17.08.2011 N 790-р | | | | |( 790-2011-р ); | | | | |Галузева програма | | | | |забезпечення | | | | |безпеки дорожнього | | | | |руху на | | | | |2010-2012 роки | | | | |(пункт 7 Плану | | | | |заходів з виконання| | | | |Галузевої програми,| | | | |затвердженої | | | | |наказом | | | | |Мінтрансзв'язку від| | | | |01.04.2010 N 167). | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | III кв. |Державна адміністрація | |інфраструктури | | |морського і річкового | |України "Про | | |транспорту | |затвердження | | | | |Положення про | | | | |робочий час та час | | | | |відпочинку | | | | |плаваючого складу | | | | |морського і | | | | |річкового | | | | |транспорту України"| | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | IV кв. |Департамент державної | |інфраструктури | | |політики в галузі | |України "Про | | |морського та річкового | |Розміри знижок | | |транспорту | |до граничних | | | | |акордних ставок | | | | |плати за виконання | | | | |навантажувально- | | | | |розвантажувальних | | | | |робіт з транзитними| | | | |вантажами в портах | | | | |України | | | | |на 2012 рік" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |Ініціатива | IV кв. |Департамент державної | |Кабінету Міністрів | | |політики в галузі | |України "Про | | |морського та річкового | |внесення зміни | | |транспорту | |до пункту 1 | | | | |Положення | | | | |про портові збори" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | IV кв. |Державна інспекція України| |інфраструктури | | |з безпеки на морському та | |України "Про | | |річковому транспорті | |визнання таким, що | | | | |втратив чинність, | | | | |наказу Державного | | | | |комітету України з | | | | |питань регуляторної| | | | |політики та | | | | |підприємництва, | | | | |Міністерства | | | | |транспорту України | | | | |від 30.01.2002 | | | | |N 11/50" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | IV кв. |Державна інспекція України| |інфраструктури | | |з безпеки на морському | |України "Про | | |та річковому транспорті | |затвердження | | | | |Ліцензійних умов | | | | |провадження | | | | |господарської | | | | |діяльності | | | | |з надання послуг | | | | |з перевезення | | | | |пасажирів, | | | | |небезпечних | | | | |вантажів, багажу | | | | |річковим, морським | | | | |транспортом" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | IV кв. |Державна інспекція України| |інфраструктури | | |з безпеки на морському та | |України "Про | | |річковому транспорті | |затвердження Правил| | | | |плавання та | | | | |лоцманського | | | | |проведення суден у | | | | |зоні дії поста | | | | |регулювання руху | | | | |суден "Маріуполь" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект Закону | Ініціатива | IV кв. |Департамент автомобільного| |України "Про | | |транспорту | |внесення змін до | | | | |статті 55 Закону | | | | |України "Про | | | | |автомобільний | | | | |транспорт" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |Нова редакція | IV кв. |Державіаслужба України | |Кабінету Міністрів |Повітряного | | | |України "Про |кодексу України | | | |затвердження |( 3393-17 ) | | | |Положення про | | | | |порядок і правила | | | | |проведення | | | | |обов'язкового | | | | |авіаційного | | | | |страхування | | | | |цивільної авіації" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства | Ініціатива | IV кв. |Державна авіаційна служба | |інфраструктури | | | | |України "Про | | | | |внесення змін | | | | |до Правил ведення | | | | |радіотелефонного | | | | |зв'язку та | | | | |фразеології | | | | |радіообміну в | | | | |повітряному | | | | |просторі | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства | Ініціатива | IV кв. |Державна авіаційна служба | |інфраструктури | | | | |України "Про | | | | |внесення змін до | | | | |Правил польотів | | | | |повітряних суден | | | | |та обслуговування | | | | |повітряного руху | | | | |в класифікованому | | | | |повітряному | | | | |просторі | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Статті 126-130 | III кв. |Державіаслужба України | |інфраструктури |нової редакції | | | |України "Про |Повітряного | | | |затвердження |кодексу України | | | |Порядку накладення |( 3393-17 ) | | | |і стягнення | | | | |штрафів за | | | | |порушення вимог | | | | |законодавства на | | | | |повітряному | | | | |транспорті" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ | Ініціатива | IV кв. |Укрзалізниця | |Мінінфраструктури | | | | |"Про затвердження | | | | |Змін до Тарифів на | | | | |перевезення | | | | |пасажирів та багажу| | | | |залізничним | | | | |транспортом у | | | | |міжнародному | | | | |сполученні Схід - | | | | |Захід та Тарифів на| | | | |перевезення | | | | |пасажирів, багажу | | | | |та вантажобагажу | | | | |залізничним | | | | |транспортом у | | | | |міжнародному | | | | |сполученні" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ | Ініціатива | IV кв. |Укрзалізниця | |Мінінфраструктури | | | | |"Про затвердження | | | | |Змін до Правил | | | | |перевезення | | | | |пасажирів, багажу, | | | | |вантажобагажу та | | | | |пошти залізничним | | | | |транспортом | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |проект наказу | Ініціатива | IV кв. |Департамент економіки та | |Мінінфраструктури | | |фінансів | |"Про затвердження | | | | |Порядку | | | | |встановлення | | | | |розмірів знижок до | | | | |граничних акордних | | | | |ставок плати за | | | | |виконання | | | | |навантажувально- | | | | |розвантажувальних | | | | |робіт з транзитними| | | | |вантажами в портах | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Виконання положень |IV квартал|Укрзалізниця | |Мінінфраструктури |пункту 16 статті 2 | | | |"Про Тарифну |Тарифної Угоди | | | |політику Залізниць |залізничних | | | |держав - учасниць |адміністрацій | | | |Співдружності |(Залізниць) | | | |Незалежних Держав |держав - учасниць | | | |на перевезення |Співдружності | | | |вантажів у |Незалежних Держав | | | |міжнародному |від 17 лютого | | | |сполученні на |1993 року | | | |2012 фрахтовий рік"|( 997_a46 ) щодо | | | | |доведення до | | | | |причетних рішень | | | | |XX Тарифної | | | | |Конференції | | | | |залізничних | | | | |адміністрацій | | | | |(Залізниць) | | | | |держав - учасниць | | | | |Співдружності | | | | |Незалежних Держав | | | | |(25-28 жовтня | | | | |2011 року, м. Рига)| | | | |у вигляді Тарифної | | | | |політики Залізниць | | | | |держав - учасниць | | | | |Співдружності | | | | |Незалежних Держав | | | | |на перевезення | | | | |вантажів у | | | | |міжнародному | | | | |сполученні на | | | | |2012 фрахтовий | | | | |рік ( 998_463 ) | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Закон України | IV кв. |Державіаслужба України | |інфраструктури |"Про | | | |України "Про |Загальнодержавну | | | |затвердження |програму | | | |Правил з |адаптації | | | |підтримання льотної|законодавства | | | |придатності |України до | | | |(Part-M)" |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Союзу" ( 1629-15 ),| | | | |наказ Міністерства | | | | |інфраструктури | | | | |України від | | | | |16.09.2011 N 374 | | | | |( v0374733-11 ) | | | | |"Про координацію | | | | |діяльності | | | | |Міністерства | | | | |інфраструктури у | | | | |сфері адаптації | | | | |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського | | | | |Союзу" | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Постанова Кабінету | Ініціатива | IV кв. |Державна авіаційна служба | |Міністрів України | | |України | |"Про внесення змін | | | | |до Положення про | | | | |об'єднану цивільно-| | | | |військову систему | | | | |організації | | | | |повітряного руху | | | | |України" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Розроблено |IV квартал|Департамент автомобільного| |Мінінфраструктури |відповідно до | |транспорту | |"Про затвердження |підпункту 4.8.41 | | | |Порядку підвищення |пункту 4.8 | | | |кваліфікації водіїв|Положення про | | | |транспортних |Міністерство | | | |засобів для надання|інфраструктури | | | |послуг з |України, | | | |перевезення |затвердженого | | | |пасажирів і |Указом Президента | | | |вантажів" |України від | | | | |12.05.2011 N 581 | | | | |( 581/2011 ), | | | | |пункту 3 Порядку | | | | |підготовки, | | | | |перепідготовки і | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації водіїв| | | | |транспортних | | | | |засобів, | | | | |затвердженого | | | | |постановою Кабінету| | | | |Міністрів України | | | | |від 20.05.2009 | | | | |N 487 | | | | |( 487-2009-п ), | | | | |з метою | | | | |забезпечення | | | | |належного рівня | | | | |безпеки та якості | | | | |послуг з | | | | |перевезення | | | | |пасажирів та | | | | |вантажів. | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект постанови |Розроблено |IV квартал|Департамент автомобільного| |Кабінету Міністрів |відповідно до | |транспорту | |України "Про |статті 17 Закону | | | |внесення змін до |України "Про | | | |Порядку підготовки,|автомобільний | | | |перепідготовки і |транспорт" | | | |підвищення |( 2344-14 ) | | | |кваліфікації водіїв|та пункту 4.8.41 | | | |транспортних |Положення | | | |засобів" |про Міністерство | | | | |інфраструктури | | | | |України, | | | | |затвердженого | | | | |Указом Президента | | | | |України від | | | | |12 травня 2011 року| | | | |N 581 ( 581/2011 ).| | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Розроблено на |IV квартал|Департамент автомобільного| |Мінінфраструктури |виконання постанови| |транспорту | |"Про затвердження |Кабінету Міністрів | | | |Порядку |України від | | | |затвердження |9 червня 2011 року | | | |конструкції |N 738 | | | |транспортних |( 738-2011-п ) | | | |засобів, їх частин |"Деякі питання | | | |та обладнання та |сертифікації | | | |Порядку ведення |транспортних | | | |реєстру |засобів, їх частин | | | |сертифікатів типу |та обладнання". | | | |транспортних | | | | |засобів та | | | | |обладнання і | | | | |виданих виробниками| | | | |сертифікатів | | | | |відповідності | | | | |транспортних | | | | |засобів або | | | | |обладнання" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Розроблено на |IV квартал|Департамент автомобільного| |Мінінфраструктури |виконання Закону | |транспорту | |"Про затвердження |України "Про | | | |Порядку підвищення |автомобільний | | | |рівня кваліфікації |транспорт" | | | |персоналу, який |( 2344-14 ) та | | | |виконує |Угоди про | | | |обов'язковий |фінансування | | | |технічний контроль |програми "Підтримка| | | |колісних |впровадження | | | |транспортних |транспортної | | | |засобів" |стратегії України",| | | | |яка підписана | | | | |відповідно до | | | | |розпорядження | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |15.12.2010 N 2264-р| | | | |( 2264-2010-р ). | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Наказ Міністерства |Ініціатива | IV кв. |Департамент державної | |інфраструктури | | |політики в галузі | |України | | |морського та річкового | |"Про внесення змін | | |транспорту | |до наказу | | | | |Міністерства | | | | |транспорту та | | | | |зв'язку України | | | | |від 26.11.2004 | | | | |N 1046" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Ініціатива | IV кв. |Укрзалізниця | |Міністерства | | | | |інфраструктури | | | | |"Про затвердження | | | | |змін до наказу | | | | |Мінтрансу від | | | | |20.01.97 N 18" | | | | --+-------------------+-------------------+----------+--------------------------| |Проект наказу |Приведення | IV кв. |Державіаслужба України | |Мінінфраструктури |нормативно-правових| | | |"Про внесення змін |актів Міністерства | | | |до Положення про |інфраструктури | | | |екзаменатора з |України у | | | |льотної |відповідність до | | | |діяльності" |законодавства та | | | | |стандартів | | | | |Європейського | | | | |Союзу, а саме - | | | | |Спільних | | | | |Авіаційних Вимог | | | | |JAR-FCL 1, 2, 3, 4 | | | | |"Видача свідоцтв | | | | |льотному екіпажу" | | | ---------------------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури N 928 ( v0928733-10 ) від 28.12.2010, N 7
( v0007733-11 ) від 20.01.2011, N 15 ( v0015733-11 ) від
31.01.2011, N 41 ( v0041733-11 ) від 17.02.2011, N 42
( v0042733-11 ) від 21.02.2011, N 43 ( v0043733-11 ) від
21.02.2011, N 79 ( v0079733-11 ) від 11.03.2011, N 19
( v0019733-11 ) від 23.03.2011, N 22 ( va022733-11 ) від
23.03.2011, N 23 ( v0023733-11 ) від 23.03.2011, N 33
( v0033733-11 ) від 08.04.2011, N 35 ( v0035733-11 ) від
08.04.2011, N 41 ( v_041733-11 ) від 13.04.2011, N 60
( v0060733-11 ) від 22.04.2011, N 97 ( v0097733-11 ) від
06.05.2011, N 118 ( v0118733-11 ) від 24.05.2011, N 130
( v0130733-11 ) від 02.06.2011, N 172 ( v0172733-11 ) від
22.06.2011, N 175 ( v0175733-11 ) від 22.06.2011, N 183
( v0183733-11 ) від 24.06.2011, N 217 ( v0217733-11 ) від
14.07.2011, N 220 ( v0220733-11 ) від 19.07.2011, N 222
( v0222733-11 ) від 19.07.2011, N 232 ( v0232733-11 ) від
20.07.2011, N 233 ( v0233733-11 ) від 20.07.2011, N 243
( v0243733-11 ) від 28.07.2011, N 254 ( v0254733-11 ) від
04.08.2011, N 272 ( v0272733-11 ) від 08.08.2011, N 310
( v0310733-11 ) від 18.08.2011, N 313 ( v0313733-11 ) від
18.08.2011, N 322 ( v0322733-11 ) від 19.08.2011, N 338
( v0338733-11 ) від 25.08.2011, N 350 ( v0350733-11 ) від
07.09.2011, N 353 ( v0353733-11 ) від 08.09.2011, N 367
( v0367733-11 ) від 09.09.2011, N 388 ( v0388733-11 ) від
21.09.2011, N 390 ( v0390733-11 ) від 27.09.2011, N 394
( v0394733-11 ) від 29.09.2011, N 397 ( v0397733-11 ) від
30.09.2011, N 422 ( v0422733-11 ) від 12.10.2011, N 474
( v0474733-11 ) від 26.10.2011, N 482 ( v0482733-11 ) від
28.10.2011, N 492 ( v0492733-11 ) від 02.11.2011, N 517
( v0517733-11 ) від 04.11.2011, N 518 ( v0518733-11 ) від
04.11.2011, N 519 ( v0519733-11 ) від 04.11.2011, N 526
( v0526733-11 ) від 08.11.2011, N 550 ( v0550733-11 ) від
18.11.2011, N 552 ( v0552733-11 ) від 18.11.2011, N 555
( v0555733-11 ) від 21.11.2011, N 557 ( v0557733-11 ) від
21.11.2011, N 561 ( v0561733-11 ) від 23.11.2011, N 569
( v0569733-11 ) від 23.11.2011, N 574 ( v0574733-11 ) від
28.11.2011, N 576 ( v0576733-11 ) від 28.11.2011 }
{ Зміни до Плану додатково див. в Наказі Міністерства
інфраструктури N 594 ( v0594733-11 ) від 02.12.2011 }
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури N 616 ( v0616733-11 ) від 13.12.2011, N 629
( v0629733-11 ) від 20.12.2011, N 645 ( v0645733-11 ) від
28.12.2011, N 647 ( v0647733-11 ) від 28.12.2011 }
Заступник директора
Департаменту розвитку
та координації систем
транспорту та зв'язку А.В.Кузьменко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: