open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ
01.07.2009 N 10-1018/2101

Щодо розробки та використання

оглядових листів ДПАУ

(Витяг)
З метою підготовки та видання серії збірників нормативних
актів з питань оподаткування, що сприятиме покращенню роботи
органів Державної податкової служби України, та упорядкування
процедур підготовки та обліку оглядових листів, які видаються на
підставі податкових роз'яснень, що готуються структурними
підрозділами ДПАУ за підписом перших заступників (заступників)
Голови ДПАУ Д О Р У Ч А Ю:
1. Юридичному департаменту спільно з структурними
підрозділами ДПАУ розробити проект наказу про внесення змін до
наказу ДПАУ від 12.04.2003 р. N 176 ( z0326-03 ) "Про затвердження
Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового
законодавства".

3. Юридичному департаменту подати на державну реєстрацію
нормативно-правовий акт в Міністерство юстиції України.
4. Керівникам структурних підрозділів ДПАУ до прийняття
відповідного наказу ДПАУ та його державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України при організації роботи з підготовки,
ведення та використання оглядових листів за напрямами діяльності
керуватися вимогами методичних рекомендацій, що додаються.

6. Директорам департаментів, начальникам (головних) управлінь
ДПАУ, головам ДПА в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі
забезпечити обов'язкове використання оглядових листів ДПАУ при
проведенні контрольно-перевірочної роботи, винесенні рішень в
процесі апеляційних узгоджень та при підготовці роз'яснень про
застосування норм податкового законодавства на запити платників
податків органами державної податкової служби.

Голова С.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО

окремим дорученням ДПАУ

01.07.2009 N 10-1018/2101

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з питань підготовки, ведення

та використання в роботі

оглядових листів

1. Оглядовий лист - систематизований документ, що містить
офіційну позицію ДПАУ з питань оподаткування та особливості
застосування законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на органи ДПС. Оглядові листи готуються на основі вже виданих податкових
роз'яснень (в тому числі наданих на індивідуальні запити) з
урахуванням практики застосування судами податкового
законодавства, а також містять (при необхідності) роз'яснення
правових норм, щодо яких податкові роз'яснення не надавались.
2. Оглядовий лист та внесення змін до нього готує структурний
підрозділ ДПАУ, який здійснює адміністрування відповідного
податку, збору (обов'язкового платежу), виконує відповідну
адміністративну процедуру або забезпечує контроль за її виконанням
тощо.
3. Оглядовий лист повинен надавати відповіді на всі
запитання, які ставились перед відповідним структурним підрозділом
платниками податків та органами ДПС щодо відповідного податку,
процедури, напряму протягом останніх 3 років та залишаються
актуальними на сьогодні.
4. Кожна частина оглядового листа щодо роз'яснення окремого
питання складається з описової, мотивувальної частини та
висновків. Відповідно, описова частина містить відомості про
предмет роз'яснення (стисле викладення питання, на яке надається
відповідь); мотивувальна частина містить конкретні статті та
пункти законів України та інших нормативно-правових актів, якими
обґрунтовано висновок; висновок представляє конкретну відповідь на
запитання. Структурний підрозділ, який підготував оглядовий лист або
зміни до нього, надає проект оглядового листа (змін до оглядового
листа) на розгляд та погодження Юридичному департаменту,
Департаменту податкового контролю юридичних осіб, Департаменту
апеляцій та Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян, а також до інших структурних підрозділів відповідно до
компетенції.
5. У разі відсутності зауважень та пропозицій структурні
підрозділи протягом трьох робочих днів візують проект та
повертають його виконавцю. За наявності зауважень та пропозицій проект оглядового листа
узгоджується протягом п'яти робочих днів. У разі необхідності може
бути проведена узгоджувальна нарада для прийняття єдиної позиції
за спірними питаннями.
6. Оглядові листи, зміни і доповнення до них підписуються
Першими заступниками (заступниками) Голови, які відповідно до
затвердженого розподілу обов'язків здійснюють керівництво роботою
структурного підрозділу, що підготував оглядовий лист, зміни та
доповнення до нього.
7. Структурний підрозділ ДПАУ, який підготував і узгодив в
установленому порядку оглядовий лист, у триденний термін від дня
його затвердження (підписання) надсилає регіональним ДПА та
передає його Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян для оприлюднення у засобах масової інформації та
на офіційному веб-сайті ДПАУ, а також Інформаційно-довідковому
департаменту ДПС для наповнення Єдиної бази податкових знань.
8. Проекти відповідей на запити та звернення платників
податків в обов'язковому порядку підлягають погодженню з Юридичним
департаментом, Департаментом апеляцій і Департаментом
масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян. При розгляді
проекту відповіді зазначеними департаментами визначається
наявність потреби у внесенні змін та доповнень до відповідних
оглядових листів. За умови, що наявність такої потреби буде визначена
зазначеними департаментами, структурний підрозділ, що відповідає
за ведення оглядового листа, протягом 10 робочих днів готує
зміни і доповнення до нього.
Заступник директора
Юридичного департаменту С.Міняйло
Директор Департаменту
апеляцій Е.Притула
Директор Департаменту
масово-роз'яснювальної роботи
та звернень громадян В.Косарчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: