open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 8 жовтня 1992 р. N 573

Київ
Про розвиток медичної, ветеринарної

та мікробіологічної промисловості, поліпшення

забезпечення населення і потреб тваринництва

лікарськими засобами, медичною і

ветеринарною технікою
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ

N 1180 ( 1180-93-р ) від 29.12.1993

N 401 ( 401-95-р ) від 30.06.1995 )

Постановою КМ

N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.1996 )

З метою збільшення виробництва продукції медичного,
ветеринарного та мікробіологічного призначення Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Комплексну програму розвитку медичної,
ветеринарної та мікробіологічної промисловості, поліпшення
забезпечення населення і потреб тваринництва лікарськими засобами,
медичною і ветеринарною технікою на 1992-1996 роки, що додається.
2. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством
фінансів, Міністерством машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерством промисловості і асоціацією
"Укрмедприлад" підготувати і внести Кабінетові Міністрів України
для подання Верховній Раді України пропозиції про звільнення у
період до 1996 року від оподаткування прибутку, отримуваного:
підприємствами й організаціями від виробництва лікарських
засобів, ветеринарних препаратів, медичної та ветеринарної
техніки, хімічної, рослинної і тваринної сировини,
напівфабрикатів, матеріалів, комплектуючих виробів,
картонажно-поліграфічної продукції, медичного скла, виробів із
пластмас і технологічного устаткування для медичної, ветеринарної
та мікробіологічної промисловості;
будівельними організаціями від будівництва в установлені
договорами відповідно до нормативних строки об'єктів для медичної,
ветеринарної та мікробіологічної промисловості й інших галузей, що
виробляють зазначені засоби, препарати, техніку, устаткування,
сировину.
3. Для прискорення будівництва об'єктів, пов'язаних із
збільшенням виробництва медичної та ветеринарної техніки,
лікарських засобів, сировини і виготовлення тари для їх
упакування, міністерствам і відомствам - замовникам передбачити
передачу підрядним організаціям для розвитку їхньої власної бази
лімітів капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт,
забезпечених джерелами фінансування та матеріально-технічними
ресурсами.
4. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії при розробці основних прогнозів розвитку
економіки передбачити використання потужностей оборонних заводів
для виробництва дефіцитних виробів медичної та ветеринарної
техніки і спеціального технологічного устаткування за заявками
Міністерства охорони здоров'я, Міністерства сільського
господарства і продовольства.
5. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству сільського
господарства і продовольства забезпечити до кінця поточного року
розробку прогнозів щодо потреби населення та закладів охорони
здоров'я і тваринництва в лікарських засобах, медичній та
ветеринарній техніці на період до 2000 року.
6. Міністерству економіки, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству сільського господарства і продовольства, Міністерству
фінансів, Державному комітетові з питань науки і технологій при
розробці прогнозів розвитку економіки країни в 1992 - 1996 роках
передбачати виділення асигнувань на науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи, централізованих капітальних
вкладень на будівництво нових, розширення та технічне
переобладнання діючих підприємств медичної, ветеринарної та
мікробіологічної промисловості, підприємств машинобудування і
військово-промислового комплексу, включаючи створення устаткування
для заморожування, зберігання і транспортування біологічно
активних речовин, збільшення асортименту виробництва нових
лікарських засобів, ветеринарних препаратів, медичної та
ветеринарної техніки, інших відповідних виробів. ( Пункт 6 із
змінами, внесеними згідно з Постоновою КМ N 576 ( 576-96-п ) від
29.05.1996 )
7. Державному комітетові з питань науки і технологій разом з
Міністерством охорони здоров'я організувати в с. Троянове
Новомиргородського району Кіровоградської області
зонально-дослідну станцію вирощування лікарської рослинної
сировини і визначити головну науково-дослідну організацію із
розробки лікарських засобів з тваринної сировини.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України В.СИМОНЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 573

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку медичної, ветеринарної та мікробіологічної

промисловості, поліпшення забезпечення населення і

потреб тваринництва лікарськими засобами, медичною

і ветеринарною технікою на 1992-1996 роки
------------------------------------------------------------------ Зміст | Відповідальні за | Строк | виконання |виконання, | | роки ----------------------------------------------------------------- 1. Будівництво нових, розширення, реконструкція

і технічне переобладнання діючих підприємств

медичної, ветеринарної та мікробіологічної

промисловості
1. Здійснити будівництво Мінекономіки 1992-1996
нових, розширення, Мінфін реконструкцію і технічне корпорація "Укрбуд" переобладнання діючих МОЗ підприємств і цехів по Мінсільгосппрод випуску лікарських концерн засобів, медичної та "Укрмедбіопром" ветеринарної техніки, обласні, Київська склотари, виробів із міська державні полімерних матеріалів, адміністрації бактерійних препаратів, картонажно-поліграфічної продукції, технологічного устаткування згідно з додатком N 1, житла і соціально-побутових об'єктів згідно з додатком N 2
2. Забезпечити укладання Мінекономіки 1993
договорів з інофірмами Мінфін
про будівництво за МОЗ
рахунок централізованих МЗЕЗторг
валютних асигнувань концерн
заводів "під ключ" по "Укрмедбіопром"
виробництву інсуліну та Київська обласна
медичного скла державна

адміністрація
3. Забезпечити своєчасну МОЗ 1992-1996
розробку технічної Мінсільгосппрод документації та Мінмашпром комплектацію концерн технологічним "Укрмедбіопром" устаткуванням будівництва нових, розширення, реконструкції і технічного переобладнання діючих підприємств медичної, ветеринарної та мікробіологічної промисловості
2. Розширення сировинної бази медичної,

ветеринарної та мікробіологічної промисловості
4. Організувати на Мінекономіки -"-
підприємствах міністерств Мінпром
і відомств виробництво Мінфін
субстанцій та МОЗ
напівпродуктів, що раніше Мінсільгосппрод
в Україні не концерн
виготовлялися, для "Укрмедбіопром"
випуску медичних і асоціація "Вітафарм"
ветеринарних препаратів з
відповідним фінансуванням
цих робіт згідно з
додатком N 3
5. Розробити технології Мінекономіки 1992-1996
синтезу і організувати Мінфін промислове виробництво Академія наук біологічно активних МОЗ речовин-аналогів, що Мінпром випускаються за кордоном, концерн згідно з додатком N 4 "Укрмедбіопром"
6. Забезпечити потребу Мінпром 1993-1994
підприємств медичної, Мінекономіки ветеринарної та Мінфін мікробіологічної Міндержресурсів промисловості в пакувальних матеріалах (тонн на рік): целофан лакований - 500 фольга алюмінієва - 800 плівка полівінілхлоридна - 2000
7. Розширити мережу Мінсільгосппрод 1992-1996
спеціалізованих Мінекономіки господарств по Мінфін вирощуванню лікарської консорціум рослинної сировини "Укрфітотерапія" (насамперед в Рада міністрів Харківській, Херсонській, Республіки Крим Миколаївській, обласні державні Кіровоградській областях) адміністрації і переглянути структуру державного замовлення на поставку сільськогосподарської продукції радгоспами консорціуму "Укрфітотерапія" з урахуванням їх спеціалізації. Довести питому вагу площ вирощування лікарських рослин у цих господарствах до 50 процентів орних земель
3. Зміцнення машинобудівної бази для

забезпечення підприємств медичної, ветеринарної

та мікробіологічної промисловості спеціальним

технологічним обладнанням і комплектуючими

виробами
8. Виконати конструкторські Мінмашпром 1992-1996
роботи по створенню Мінекономіки нового технологічного Мінсільгосппрод обладнання та налагодити МОЗ його серійне виробництво концерн для потреб медичної, "Укрмедбіопром" ветеринарної та мікробіологічної промисловості згідно з додатком N 5
4. Збільшення асортименту виробництва лікарських

засобів, ветеринарних препаратів, медичної і

ветеринарної техніки та інших виробів

медичного призначення
9. Здійснити розробку нових МОЗ -"-
видів лікарських засобів, Мінфін
ветеринарних препаратів і Академія наук
матеріалів для окулярної Мінпром
оптики та організувати їх Мінсільгосппрод
промислове виробництво концерн
згідно з додатком N 6 "Укрмедбіопром"

асоціація "Вітафарм"
10. Організувати на МОЗ -"-
спеціалізованих й інших Мінфін
підприємствах виробництво Мінмашпром
медичної та ветеринарної асоціація
техніки за розробками "Укрмедприлад"
наукових установ згідно з
додатками N 7 і 8
11. Створити автоматизовану МОЗ 1992-1994
комплексну систему Мінфін контролю за виробництвом Мінсільгосппрод і використанням концерн лікарських засобів, "Укрмедбіопром" ветеринарних препаратів, асоціація медичної та ветеринарної "Укрмедприлад" техніки

Додаток N 1

до Комплексної програми, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 573
ЗАВДАННЯ

по будівництву нових, розширенню, реконструкції

та технічному переобладнанню діючих підприємств

медичної, ветеринарної та мікробіологічної

промисловості
(млн. крб.) ------------------------------------------------------------------------------------------- |Потужності,|Загальні| у тому числі по роках | що | обсяги |-------------------------------------------- |підлягають | 1992 - | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |введенню в | 1996 | | | | | | дію | роки | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- За рахунок державних капітальних вкладень
Концерн "Укрмедбіопром"
1. Дніпропетровський
хіміко-фармацевтичний
завод
нове будівництво
гемосорбенти,
тис. флаконів 280 280
ентеросорбенти, тонн 5 5
капітальні вкладення 7,16 6,23 0,93
будівельно-монтажні
роботи 5,39 5,12 0,27
обладнання 1,19 0,98 0,21
одноразові шприци,
млн. штук 200 200
голки, млн. штук 520 100 420
системи переливання
крові, млн. штук 10 10
колонки для сорбентів,
млн. штук 1 1
капітальні вкладення 151,4 8,5 54,4 59,5 29
будівельно-монтажні роботи 63,3 0,8 31,1 21 10,4
обладнання 78,3 6,8 24 38 9,5
виробництво готових
лікарських засобів, млн.
ампул/тис. флаконів 409/622 7/8 402/614
капітальні вкладення 54,7 11,4 15,5 17,2 10,6
будівельно-монтажні роботи 35,8 8,4 8,5 11,6 7,3
обладнання 13,4 2 6 3,4 2
2. Львівське підприємство
лікарських препаратів
розширення
лікарські засоби,
млн. крб. 31,7 5,5 5,9 7,9 7 5,4
капітальні вкладення 15 2,5 3 4 3,5 2
будівельно-монтажні роботи 5,5 1 1 2 1 0,5
обладнання 6,9 0,6 0,8 2 2 1,5
3. Київське підприємство
по виробництву
бактерійних препаратів
розширення
імуногенні препарати,
тис. кв. м 8 8
капітальні вкладення 13 3 5 5
будівельно-монтажні роботи 5 0,5 2 2,5
обладнання 7 1,5 3 2,5
4. Завод "Медполімер",
м. Слов'янськ Донецької
області
реконструкція
обладнання уніфіковане
для переливання крові та
розчинів, млн. шт. 16 16
капітальні вкладення 21,61 5,6 15,03 0,5 0,48
будівельно-монтажні роботи 9,02 4,1 4,18 0,5 0,24
обладнання 11,2 1,2 10
5. Виробниче об'єднання
"Запоріжбіомед"
нове виробництво
одноразові шприци,
млн. штук 90 90
готові лікарські засоби,
млн. штук 40 40
капітальні вкладення 22 1 8 9 4
будівельно-монтажні роботи 9,8 0,6 3,5 4 1,7
обладнання 10,2 4 4,2 2
катетери, млн. штук 12 12
капітальні вкладення 2,2 0,7 1,5
будівельно-монтажні роботи 0,8 0,3 0,5
обладнання 1,4 0,4 1
6. Чернівецький завод
технологічного
устаткування
нове будівництво
технологічне обладнання,
млн. крб. 66,2 3 63,2
капітальні вкладення 58,72 36 22,72
будівельно-монтажні роботи 28,8 12,3 16,5
обладнання 27 18 9
7. Завод синтетичних
лікарських засобів, смт
Васищеве Харківської
області
нове будівництво
ендокринні препарати,
тонн 35 35
серцево-судинні
препарати, тонн 700 700
готові лікарські
засоби, млн.
упаковок 75 75
гормональні препарати,
тонн 16 16
ін'єкційні засоби,
млн. ампул 150 150
дослідно-нароблюваний
цех млн. крб. 50 50
капітальні вкладення 197 12 25 60 70 30
будівельно-монтажні роботи 89 6 11 27 35 10
обладнання 84 3,5 12,5 28 30 10
8. Одеське підприємство по
виробництву бактерійних
препаратів
розширення
імуногенні препарати,
млн. доз 7,1 7,1
капітальні вкладення 2,8 2 0,8
будівельно-монтажні роботи 1,2 1 0,2
обладнання 0,8 0,2 0,6
реконструкція
препарати крові,
млн. доз 3 1 2
нові препарати, тис. доз 20 10 10
капітальні вкладення 3,2 0,5 0,5 0,7 1,0 0,5
будівельно-монтажні роботи 1,9 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3
обладнання 0,86 0,06 0,1 0,3 0,3 0,1
9. Радехівський комбінат
"Медполісол", Львівська
область
нове будівництво
системи переливання
крові, млн. штук 15 5 10
капітальні вкладення 12 5 2 5
будівельно-монтажні роботи 5 0,5 1,5 3,0
обладнання 7 4,5 0,5 2
10. Бориславський НДІ
"Синтез" з дослідним
заводом, Львівська область
розширення
дослідне виробництво по
обробленню технологій
синтетичних лікарських
засобів, тонн 90 90
капітальні вкладення 28 1,5 20 6,5
будівельно-монтажні роботи 6,5 2,5 4
обладнання 21,5 1,5 17,5 2,5
11. Золочівська картонажна
фабрика, Львівська область
розширення
фарбовідбитки, млн. штук 140 140
капітальні вкладення 20 0,65 2,35 7 10
будівельно-монтажні роботи 8 2 5 1
обладнання 11 2 9
12. Турбівський склозавод,
Вінницька область
розширення
предмети догляду за
хворими, млн. крб. 14,5 3,5 3,7 4,3 3
капітальні вкладення 23,45 1,15 4,15 7,15 9 2
будівельно-монтажні роботи 15,28 1 2,98 5,2 5,5 0,6
обладнання 5,73 0,53 2,1 3,1
13. Виробниче об'єднання
"Полтавмедскло"
реконструкція
склодріт, тис. тонн 10 10
капітальні вкладення 22,3 10,2 12,1
будівельно-монтажні роботи 7,6 4,1 3,5
обладнання 12,8 6 6,8
виробництво флаконів на
базі імпортного
обладнання, млн. штук 200 200
капітальні вкладення 16,5 7,3 9,2
будівельно-монтажні роботи 0,8 0,3 0,5
обладнання 15 7 8
14. Луганський
хіміко-фармацевтичний
завод
нове будівництво
готові лікарські засоби,
млн. крб. 160 160
капітальні вкладення 75 0,5 2,5 17,5 35 19,5
будівельно-монтажні роботи 35,5 1,5 9 15 10
обладнання 31 6 16 9
15. Білгород-Дністровський
завод медичних виробів з
полімерних матеріалів,
Одеська область
розширення
уніфіковані системи для
забору та переливання
крові, млн. штук 20 10 8 2
капітальні вкладення 45 25 17,1 1,5 1,4
будівельно-монтажні роботи 1,5 0,5 0,5 0,5
обладнання 41,5 24,9 16,6
внутрішньовенні
катетери, млн. штук 5 3 1 1
капітальні вкладення 11 6 4,2 0,5 0,3
будівельно-монтажні роботи 0,5 0,2 0,2 0,1
обладнання 10 6 4
діалізатори, млн. штук 0,5 0,3 0,2
капітальні вкладення 13 7,5 4 1 0,5
будівельно-монтажні роботи 2,8 1,3 0,7 0,5 0,3
обладнання 9,6 6 3,1 0,5
16. Харківське
підприємство по
виробництву бактерійних
препаратів
розширення
нові препарати, ліпин,
млн. доз 1,6 0,1 0,5 1
капітальні вкладення 1,3 0,4 0,4 0,4 0,1
будівельно-монтажні роботи 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
обладнання 0,7 0,2 0,3 0,2
вакцина протидифтерійна,
млн. доз 36 12 12 12
капітальні вкладення 1,8 0,4 0,4 0,5 0,5
будівельно-монтажні роботи 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2
обладнання 1 0,2 0,2 0,3 0,3
корпус вакцин
капітальні вкладення 13,8 0,8 3 5 4 1
будівельно-монтажні роботи 6 1 2,5 2 0,5
обладнання 6 1,5 2 2 0,5
17. Трипільський
біохімічний завод,
м. Обухів Київської
області
нове будівництво
високоочищені
амінокислоти і
пусковий комплекс -
рибоксин, тонн 100 30 70
капітальні вкладення 27,44 5 15 7,44
будівельно-монтажні роботи 13,38 1,38 7 5
обладнання 5,7 1 3 1,7
18. Кодрянський склозавод,
Київська область
розширення
медичні ампули,
млн. штук 1000

(1997 рік)
флакони, млн. штук 700 700
капітальні вкладення 30,5 4,0 11,5 15
будівельно-монтажні роботи 19,5 2,5 7 10
обладнання 6 2 4
19. Виробниче об'єднання
"Вітаміни", с. Подібна
Черкаської області
нове будівництво
лікарські препарати,
тонн 1000 600 400
капітальні вкладення 50 5,5 16,5 10 10 8
будівельно-монтажні роботи 14,1 1,2 4,2 3,2 3 2,5
обладнання 32 3,2 11,5 6,8 6 4,5
20. Кременчуцький завод
білково-вітамінних
концентратів, Полтавська
область
нове будівництво
уробактерин, тис. тонн 2 2
капітальні вкладення 16 16
будівельно-монтажні роботи 3,5 3,5
обладнання 10,5 10,5
окситетрациклін, тонн 300 300
капітальні вкладення 5 2 3
будівельно-монтажні роботи 1,5 0,5 1
обладнання 3 1 2
Асоціація "Укрмедприлад"
21. Експериментальний
завод медичної техніки,
м. Димер Київської області
нове будівництво
медична техніка,
млн. крб. 30 30
капітальні вкладення 46 1,5 10 15 19,5
будівельно-монтажні роботи 26 0,8 5,7 8,5 11
обладнання 18 0,5 4 5 8,5
22. Київське виробниче
об'єднання "Медапаратура"
розширення
медична техніка,
млн. крб. 11 11
капітальні вкладення 24,9 1,8 6 6 6 5,1
будівельно-монтажні роботи 13,9 1 3,4 3,4 3,4 2,7
обладнання 9 0,2 2,2 2,2 2,2 2,2
23. Львівське науково-
виробниче об'єднання
"РЕМА"
реконструкція
медична техніка,
млн. крб. 4 4
капітальні вкладення 12 3 3 3 3
будівельно-монтажні роботи 10 2,5 2,5 2,5 2,5
обладнання 2 0,5 0,5 0,5 0,5
Науково-навчальна
виробнича асоціація
"Остеосинтез"
24. Жулянський
машинобудівний завод,
Київська область
нове будівництво
медична техніка.
млн. крб. 428,47 84,88 82,58 86,65 84,88 89,48
капітальні вкладення 35,6 7,1 6,8 7 7,2 7,5
будівельно-монтажні роботи 30,9 6,1 6 6,1 6,3 6,4
обладнання 20,3 4 4 4,2 3,9 4,2
Мінмашпром
25. Радіоприладний завод,
м. Сміла Черкаської
області
нове будівництво
медична техніка,
млн. крб. 125 125
капітальні вкладення 137 10 30 30 30 37
будівельно-монтажні роботи 74,8 6 15 15 15 23,8
обладнання 55,6 3,6 13 13 13 13
26. Виробниче об'єднання
"Чернігівський
радіоприладний завод"
реконструкція
медична техніка,
млн. крб. 100 100
капітальні вкладення 90 25 25 20 20
будівельно-монтажні роботи 18 5 5 4 4
обладнання 66 18 18 15 15
27. Золочівський
радіозавод,
Львівська область
реконструкція
медична техніка,
млн. крб. 65 5 20 40
капітальні вкладення 9 4 5
будівельно-монтажні роботи 3,5 1,5 2
обладнання 4 2 2
Консорціум
"Укрфітотерапія"
зміцнення матеріально- збільшення
технічної бази валового
спеціалізованих радгоспів збору
по вирощуванню лікарських лікарських
рослин рослин на

1,5 тис.

тонн
капітальні вкладення 81,6 10,4 17,2 17 18,7 18,3
будівельно-монтажні роботи 47,4 6 9,2 10,6 11,2 10,4
обладнання 33,4 3,6 8 6,4 7,5 7,9
28. Житомирський завод по
переробці лікарської
рослинної сировини
реконструкція та
розширення
капітальні вкладення 6,87 0,27 1,20 1,8 1,8 1,8
будівельно-монтажні роботи 3,85 0,15 0,70 1,0 1,0 1,0
обладнання 2,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
Мінсільгосппрод
виробництво
органопрепаратів
29. Мелітопольський
м'ясокомбінат
тиреоїдин, тис. упаковок 100 100
холензим. тис. упаковок 250 250
ронидаза, тис. упаковок 100 100
панкреатин, тис. упаковок 300 300
лідаза, тис. ампул по
1 мл 2000 2000
капітальні вкладення 14,5 2,5 6 3,5 2,5
будівельно-монтажні роботи 4,4 0,2 2,2 2
обладнання 4 1 1,5 1,5
30. Первомайський
м'ясокомбінат,
Миколаївська область
холензим, тис. флаконів 3000 3000
лідаза, кг 266 266
панкреатин, кг 5000 5000
капітальні вкладення 10,7 6,7 4
будівельно-монтажні роботи 3,72 2,5 1,22
обладнання 2,98 1,98 1
31. Київський
м'ясокомбінат
готові лікарські засоби
тис. ампул 22000 22000
тис. флаконів 32000 32000
тис. упаковок 10500 10500
капітальні вкладення 14,6 0,5 3,6 6,5 4
будівельно-монтажні роботи 5,6 0,5 1,6 2,5 1
обладнання 9 2 4 3
32. Дніпропетровський
м'ясокомбінат
жовч медична, тис.
пляшок 50 50
холензим, тис.
флаконів 150 150
тиреоїдин, тис.
упаковок 400 400
капітальні вкладення 3,5 3 0,5
будівельно-монтажні роботі 2,2 1,7 0,5
обладнання 1,3 1,3 -
33. Полтавський
м'ясокомбінат
персин медичний, кг 2000 2000
сироватка, кг 800 800
тиреоїдин, тис. упаковок 100 100
жовч, тис. пляшок 200 200
лідаза, тис. ампул 1000 1000
капітальні вкладення 3,58 0,59 2,38 0,61
будівельно-монтажні роботи 1,98 0,33 1,27 0,38
обладнання 1,14 1,11 0,03
34. Лубенський хіміко-
фармацевтичний завод,
Полтавська область
мазь гепаринова,
тис. упаковок 3600 3600
цитохром. тис. упаковок 2000 2000
цитохром (таблетки),
тис. упаковок 420 420
капітальні вкладення 2,5 0,5 1 1
будівельно-монтажні роботи 1,25 0,5 0,3 0,45
обладнання 1,25 0,7 0,55
35. Черкаський
м'ясокомбінат
гепарин, млн. флаконів
по 5 мл 3 3
капітальні вкладення 3 0,5 1 1,5
будівельно-монтажні робота 0,5 0,2 0,3
обладнання 2,5 0,3 0,7 1,5
Асоціація "Украгробіовет"
36. Сумська біофабрика
розширення
вірусні препарати,
млн. доз 30 30
бактерійні препарати,
млн. доз 10 10
капітальні вкладення 19,5 3 3,5 4,5 5 3,5
будівельно-монтажні роботи 12,2 2 2,5 3 3,5 1,2
обладнання 5 1 1 1 2
37. Гожулівська
біофабрика,
Полтавська область
біопрепарати,
млн. л/млн. доз 300/2,2 30/2,2
капітальні вкладення 10,2 0,8 1,5 2,5 3 2,4
будівельно-монтажні роботи 3,6 0,4 0,9 0,9 1 0,4
обладнання 5,6 0,5 1,5 1,8 1,8
38. Галещинська
біофабрика,
Полтавська область
реконструкція
біопрепарати,
тис. л/млн. доз 600/60 600/60
капітальні вкладення 9 0,9 1,6 2 2 2,5
будівельно-монтажні роботи 3,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
обладнання 4,6 0,8 1,3 1 1,5
39. Херсонська біофабрика
реконструкція
біопрепарати,
тис. л/тис. доз 320/300 320/300
капітальні вкладення 10 0,1 0,3 2,5 3,5 3,6
будівельно-монтажні роботи 2,3 0,2 0,5 0,8 0,8
обладнання 7,5 2 2,7 2,8
Ветеринарна техніка
40. Одеське науково-
виробниче об'єднання
"Ветприлад-імпульс"
реконструкція та
технічне
переобладнання
ветеринарна техніка,
млн. крб. 45 45
капітальні вкладення 40 9,5 18,5 12
будівельно-монтажні роботи 15 5 7 3
обладнання 20 3 10 7
41. Хмельницьке виробниче
об'єднання "Адевіс"
реконструкція
ветеринарна техніка,
млн. крб. 48 48
капітальні вкладення 40 10 20 10
будівельно-монтажні роботи 25 8 12 5
обладнання 10 1 6 3
42. Київська орендно-
акціонерна фірма "Гума"
реконструкція
ветеринарна техніка,
млн. крб. 10 10
капітальні вкладення 9 1 2,5 3 2,5
будівельно-монтажні роботи 3 0,5 1 1 0,5
обладнання 3 1 1 1
43. Ніжинський завод
"Сільмаш", Чернігівська
область
реконструкція
ветеринарна техніка,
млн. крб. 14 14
капітальні вкладення 12 2 3 4 3
будівельно-монтажні роботи 4 1 1 1,5 0,5
обладнання 6 0,5 1,5 2 2
44. Завод "Арсенал",
м. Київ
реконструкція
ветеринарна техніка,
млн. крб. 16 16
капітальні вкладення 21 4 6 7 4
будівельно-монтажні роботи 8 2 2,5 2 1,5
обладнання 10 1,5 2,5 4 2
45. Житомирський
експериментальний завод
лабораторного скла
реконструкція та
технічне
переобладнання
медичне скло, млн. крб. 24 24
капітальні вкладення 50,3 3,57 10 12 16 8,73
будівельно-монтажні роботи 15,85 0,65 2 4 6 3,2
обладнання 33,7 2,7 7,5 8 10 5,5
Всього капітальних вкладень 1677,23 173,37 427,87 447,17 394,99 233,83
У тому числі по:
концерну "Укрмедбіопром" 960,88 125,43 277,08 247,29 216,68 94,4
асоціації "Укрмедприлад" 82,9 4,8 10,5 19 24 24,6
асоціації "Остеосинтез" 35,6 7,1 6,8 7 7,2 7,5
консорціуму
"Укрфітотерапія" 88,47 10,67 18,4 18,8 20,5 20,1
Мінсільгосппроду 52,38 7 12,69 21,58 11,11
асоціації "Украгробіовет" 99 8,37 16,9 23,5 29,5 20,73
Мінмашпрому 236 10 59 60 50 57
ветеринарній техніці 122 26,5 50 36 9,5
Всього будівельно-
монтажних робіт 738,52 67,6 180,06 198,42 179,14 113,30
у тому числі по:
концерну "Укрмедбіопром" 397,97 39,10 107,93 105,80 100,04 45,10
асоціації "Укрмедприлад" 49,9 3,5 6,7 11,6 14,4 13,7
асоціації "Остеосинтез" 30,9 6,1 6 6,1 6,3 6,4
консорціуму
"Укрфітотерапія" 51,25 6,15 9,9 11,6 12,2 11,4
Мінсільгосппроду 19,65 3,1 5,23 8,72 2,6
асоціації "Украгробіовет" 37,55 3,65 6,3 9,1 12,1 6,4
Мінмашпрому 96,3 6 21,5 22 19 27,8
ветеринарній техніці 55 16,5 23,5 12,5 2,5
Всього обладнання 810,48 84,94 221,94 223,34 176,56 103,70
У тому числі по:
концерну "Укрмедбіопром" 472,28 68,34 153,14 127,10 90,10 33,60
асоціації "Укрмедприлад" 29 0,7 3,2 6,7 7,7 10,7
асоціації "Остеосинтез" 20,3 4 4 4,2 3,9 4,2
консорціуму
"Укрфітотерапія" 36 4 8,4 6,9 8,1 8,6
Мінсільгосппроду 21,9 1,6 4,4 10,64 5,26
асоціації "Украгробіовет" 56,4 2,7 9,8 13,8 16,5 13,6
Мінмашпрому 125,6 3,6 33 33 28 28
ветеринарній техніці 49 6 21 17 5
За рахунок коштів підприємства
Концерн "Укрмедбіопром"
1. Київський завод
медичних препаратів
реконструкція
готові лікарські засоби,
млн. флаконів 206 100 106
млн. упаковок 6,5 6,5
капітальні вкладення 34,2 0,63 1,25 15,8 10,68 5,84
будівельно-монтажні роботи 8,2 0,55 1,17 2,11 1,37 3
обладнання 25,08 0,08 13,7 9,3 2
технічне переобладнання
ацелізин для ін'єкцій,
млн. флаконів 3 1 1 1
капітальні вкладення 3,93 1,43 1,5 1
будівельно-монтажні роботи 1,58 0,08 0,8 0,7
обладнання 2,25 1,35 0,7 0,2
2. Гостомельський
склозавод, Київська
область
розширення
медичні флакони,
млн. штук 20 10 10
капітальні вкладення 18,78 0,08 2,35 8,35 8
будівельно-монтажні роботи 5,5 2,2 2,2 1,1
обладнання 10 6 4
3. НВО
"Медбіоспецтехобладнання",
м. Маріуполь Донецької
області
реконструкція. I черга
технологічне обладнання,
млн. крб. 5,66 5,66
II черга
технологічне обладнання,
млн. крб. 9,3 9,3
капітальні вкладення 14,3 4,1 2,82 3,98 3,4
будівельно-монтажні роботи 5,9 2,49 1,27 0,85 1,29
обладнання 6,7 1,5 1,2 2 2
4. Державний науковий
центр лікарських засобів,
м. Харків
розширення
дослідно-нароблювальний
центр по виробництву
нових ліків, тис. кв.
метрів 6,2 6,2
капітальні вкладення 39,5 3,5 9 9 9 9
будівельно-монтажні роботи 22,3 1,5 4,5 5,2 5,5 5,6
обладнання 16 2 4 3,5 3,5 3
5. Одеське виробниче
хіміко-фармацевтичне
об'єднання
"Біостимулятор"
розширення
вітамінні препарати,
млн. ампул 12,5 12,5
готові лікарські засоби,
млн. упаковок 52 2 40 10
олія шипшини, тис.
флаконів 50 50
засоби для ветеринарії,
млн. ампул 12 12
хлоргексидин по 100 мл,
млн. ампул 3 3
капітальні вкладення 72,37 8,18 16,54 22,19 20,46 5
будівельно-монтажні роботи 39,16 3,82 8,55 13,32 10,47 3
обладнання 28,3 4 6 8,8 9,5
6. Лубенський хіміко-
фармацевтичний завод,
Полтавська область
розширення
готові лікарські засоби,
млн. упаковок 80 80
капітальні вкладення 38 1 5 18 14
будівельно-монтажні роботи 26 5 10 11
обладнання 10 5 5
технічне переобладнання
готові лікарські засоби,
млн. упаковок 90 15 20 20 20 15
капітальні вкладення 14,6 7,55 4,55 1 1 0,5
будівельно-монтажні роботи 2,45 0,85 0,8 0,3 0,3 0,2
обладнання 11,4 6,65 3,75 0,5 0,5
7. Дніпропетровський
хіміко-фармацевтичний
завод
реконструкція
капітальні вкладення 6,3 2,45 2,45 0,45 0,45 0,5
будівельно-монтажні роботи 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
обладнання 5,5 2,3 2,3 0,3 0,3 0,3
8. Трипільський
біохімічний завод,
м. Обухів Київської
області
нове будівництво
II пусковий комплекс
високоочищені
амінокислоти для
поліаміну, тонн 20 5 5
капітальні вкладення 10 5 5
будівельно-монтажні роботи 3,5 1,5 2
обладнання 5 2,5 2,5
III пусковий комплекс
корпус готових
лікарських засобів, тонн 1000 400
млн. упаковок 10 10
капітальні вкладення 7,2 3 4,2
будівельно-монтажні роботи 3,86 2 1,86
обладнання 2,49 1 1,49
реконструкція
виробництво
кристалічного лізину,
тис. тонн 5 2,5 2,5
в т. ч. медичного,
тис. тонн 1 0,5 0,5
капітальні вкладення 20,51 0,51 7 6 7
будівельно-монтажні роботи 9,5 0,5 3 3 3
обладнання 8,92 2,92 2,8 3,2
виробництво ветеринарних
та медичних препаратів
(вітаміни, теравіт,
рибофлавін), тонн 100 20 80
капітальні вкладення 2,79 1 1,79
будівельно-монтажні роботи 1 0,6 0,4
обладнання 0,65 0,65
технічне переобладнання
дослідно-промислова
лінія виробництва
кристалічного лізину,
тис. тонн 1 1
заміна сушильного
устаткування із
збільшенням
потужностей виробництва
лізину, тис. тонн 4 4
заміна холодильного
устаткування із
збільшенням
потужності виробництва
лізину, тис. тонн 1 1
капітальні вкладення 56,72 0,5 9,1 45,62 1,5
будівельно-монтажні роботи 7,89 0,3 3,39 3,70 0,5
обладнання 37,85 0,1 2,8 33,95 1
9. Монастирищенський
хіміко-фармацевтичний
завод, Черкаська область
розширення
вітахол, млн. флаконів 2 2
екстракт валеріани,
млн. таблеток 5-7 5-7
капітальні вкладення 7 0,3 2 2 1,7 1
будівельно-монтажні роботи 4,5 0,2 1,5 1,5 0,8 0,5
обладнання 2,5 0,1 0,5 0,5 0,9 0,5
10. Акціонерна фірма
"Фармак", м. Київ
реконструкція
таблеткове виробництво,
млн. упаковок 150 150
нафтизин, млн. упаковок 100 100
субстанції, тонн 50 50
капітальні вкладення 39,57 8,8 18,27 7,2 5,3
будівельно-монтажні роботи 5,7 0,7 2,5 1,8 0,7
обладнання 33 8 15 5,4 4,6
11. Новоград-Волинський
завод кормових
антибіотиків, Житомирська
область
розширення
виробництво женьшеня,
млн. крб. 2,8 2,8
капітальні вкладення 5 0,83 2 2 0,17
будівельно-монтажні роботи 3,5 0,83 1,25 1,25 0,17
обладнання 1,5 0,75 0,75
12. Виробниче об'єднання
"Запоріжбіомед"
розширення
виробництво рослинно-
вуглеводного корму,
тис. тонн 36 36
капітальні вкладення 1,5 1,5
будівельно-монтажні роботи 0,5 0,5
обладнання
готові лікарські засоби,
млн. упаковок 26 26
капітальні вкладення 1,5 0,4 1,1
будівельно-монтажні роботи 1 0,4 0,6
обладнання 0,5 0,5
13. Биківський склозавод,
Житомирська область
реконструкція
будівництво цеху
технологічного оснащення
для підприємств
об'єднання
капітальні вкладення 8 2,5 4,5 1
будівельно-монтажні роботи 4,2 1,2 2,2 0,8
обладнання 3 1 2
14. Мар'янівський
склозавод,
Житомирська область
технічне переобладнання
флакони-капельниці,
млн. штук 230 230
склотара, млн. штук 30 30
капітальні вкладення 40 4,5 12 16,5 7
будівельно-монтажні роботи 16 3 3 7 3
обладнання 17 6 8 3
15. Кодрянський склозавод,
Київська область
технічне переобладнання
розлив бальзаму,
млн. флаконів 1 1
капітальні вкладення 1,4 1,4
будівельно-монтажні роботи 0,3 0,3
обладнання 0,8 0,8
16. Харківський хіміко-
фармацевтичний завод
"Здоров'я трудящим"
реконструкція
наркотичні засоби,
млн. ампул 100 100
млн. упаковок 250 250
капітальні вкладення 23 4,6 7,3 8 3,1
будівельно-монтажні роботи 14,2 2,6 4 4,5 3,1
обладнання 8 2 3 3
17. Київське виробниче
хіміко-фармацевтичне
об'єднання Дарниця",
головне підприємство
розширення
готові лікарські засоби,
млн. упаковок 200 200
друкарський цех,
тис. кв. метрів 3,24 3,24
вітамін Д3, тонн 3 3
вітамінні препарати,
тонн 200 200
капітальні вкладення 71,2 10,1 23,05 33,8 4,25
будівельно-монтажні роботи 34,3 4 12,35 15,1 2,85
обладнання 31,4 3,6 9,7 16,7 1,4
Вітамінний завод
реконструкція
вітаміни, млн. упаковок 200 200
капітальні вкладення 7,4 1 1,5 2,5 1,4 1
будівельно-монтажні роботи 5 0,6 1,3 1,45 1,15 0,5
обладнання 1,9 0,4 0,2 1,05 0,25
Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод
розширення
сорбенти, тонн 120 120
виробництво алохолу,
млн. упаковок 66 66
капітальні вкладення 9,5 3,2 4,7 1,6
будівельно-монтажні роботи 5,4 1,2 3 1,2
обладнання 4,1 2 1,7 0,4
18. Харківський хіміко-
фармацевтичний завод
"Красная звезда"
реконструкція
мазі, тис. флаконів 220 20 32 50 78 40
креми лікувальні,
тис. тонн 17,2 4 4,2 4,4 4,6
медичні субстанції,
тонн 4810 1070 1100 1110 1130 400
лікарські препарати
для тваринництва, тонн 940 200 220 250 270
готові лікарські засоби,
тис. упаковок 51700 11400 11800 12000 12500 4000
капітальні вкладення 28 16,5 3 4,5 2 2
будівельно-монтажні роботи 13 2,5 3 4,5 2 1
обладнання 14 14
19. Плахтянський завод
кормових антибіотиків,
Київська область
розширення
лабораторний корпус,
тис. кв. метрів 8,6 8,6
капітальні вкладення 2 0,9 1,1
будівельно-монтажні роботи 1,2 0,5 0,7
обладнання 0,8 0,4 0,4
реконструкція
біоміцин, тонн 140 140
капітальні вкладення 4,35 0,45 1,4 1,4 1,1
будівельно-монтажні роботи 2,01 0,41 0,9 0,5 0,2
обладнання 2,34 0,04 0,5 0,9 0,9
20. Виробниче об'єднання
"Вітаміни", м. Умань
Черкаської області
розширення
лікарські препарати,
тонн 250 250
капітальні вкладення 63 5 15 15 15 13
будівельно-монтажні роботи 20 1 5 5 5 4
обладнання 37 2 9 9 9 8
21. Ладижинське ВО
"Ензим", Вінницька
область
реконструкція
лікарські засоби
капітальні вкладення 34,5 4,6 12,9 8,3 5,7 3
будівельно-монтажні роботи 11,9 1,3 5,2 2,6 1,8 1
обладнання 20 3 7,2 5,3 3,5 1
технічне переобладнання
лужна протеаза, ум. тонн 4500 4500
капітальні вкладення 26 10 16
будівельно-монтажні роботи 15,1 7,2 7,9
обладнання 10 2,5 7,5
22. Харківське виробниче
об'єднання "Стома"
реконструкція
медична техніка,
млн. крб. 17,3 17,3
капітальні вкладення 7,23 1,56 1,25 1,42 1,5 1,5
будівельно-монтажні роботи 2,13 0,13 0,5 0,5 0,5 0,5
обладнання 5,1 1,43 0,75 0,92 1 1
23. Кременчуцький завод
білково-вітамінних
концентратів, Полтавська
область
перепрофілювання
інтерферон
спленоцитарний,
тис. літрів 20 20
холестерин, тонн 5 5
капітальні вкладення 6 1,5 1,5 3
будівельно-монтажні роботи 1,7 0,5 0,5 0,7
обладнання 3,8 1 0,5 2,3
24. Акціонерне товариство
"Галичфарм", м. Львів
реконструкція
інфузійні розчини,
установка Ботельпак,
млн. упаковок 23 23
капітальні вкладення 22 11 11
будівельно-монтажні роботи 2,5 1,5 1
обладнання 19 9 10
ін'єкційні розчини,
млн. ампул 100 100
капітальні вкладення 30,1 14,24 14,42 0,84 0,6
будівельно-монтажні роботи 3,1 1 1,68 0,32 0,1
обладнання 26,42 13,1 12,3 0,52 0,5
25. Харківське
підприємство бактерійних
препаратів
реконструкція та
технічне переобладнання
капітальні вкладення 23,9 1,5 7 8 6,2 1,2
будівельно-монтажні роботи 11,8 0,8 3 4 3 1
обладнання 9,1 0,6 3 3,5 2
збільшення випуску
препаратів для лікування
дисбактеріозів,
млн. доз 0,5 0,05 0,1 0,175 0,175
капітальні вкладення 0,2 0,1 0,1
будівельно-монтажні роботи
обладнання 0,2 0,1 0,1
лідаза, млн. флаконів 2,6 0,3 0,5 0,8 1
капітальні вкладення 0,2 0,02 0,12 0,06
будівельно-монтажні роботи - - - -
обладнання 0,2 0,02 0,12 0,06
Асоціація "Укрмедприлад"
26. Білгород-Дністровський
медико-інструментальний
завод, Одеська область
розширення
медичний інструмент,
млн. крб. 10 10
капітальні вкладення 7 2 2 3
будівельно-монтажні роботи 5 1,4 1,4 2,2
обладнання 2 0,6 0,6 0,8
27. Бориславський завод
радіо-електронної
апаратури,
Львівська область
розширення
медична техніка,
млн. крб. 5 5
капітальні вкладення 8 0,5 1,8 1,8 1,8 2,1
будівельно-монтажні роботи 6 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4
обладнання 2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7
28. Дніпропетровський
завод медичного
устаткування
розширення
медична техніка,
млн. крб. 20 20
капітальні вкладення 14,7 0,7 3,5 3,5 3,5 3,5
будівельно-монтажні роботи 6,8 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6
обладнання 6,0 0,2 1,4 1,4 1,5 1,5
29. Ізюмське виробниче
об'єднання "Оптика",
Харківська область
розширення
медична техніка,
млн. крб. 6,9 6,9
капітальні вкладення 8,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9
будівельно-монтажні роботи 3,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
обладнання 4,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1
30. Канівський
експериментальний завод
медичної техніки
спеціального
технологічного
обладнання, Черкаська
область
реконструкція
медична техніка,
млн. крб. 3,1 3,1
капітальні вкладення 7,1 0,9 3 3,2
будівельно-монтажні
роботи 4,4 0,6 1,9 1,9
обладнання 2,6 0,2 1,1 1,3
31. Львівський завод
радіоелектронної медичної
апаратури
реконструкція
медична техніка,
млн. крб. 35 35
капітальні вкладення 69,3 10 10 15 15 19,3
будівельно-монтажні роботи 40,9 5 5,9 10 10 10
обладнання 27,4 4,1 4 5 5 9,3
32. Одеське виробниче
об'єднання
"Медлабортехніка"
розширення
лабораторна техніка,
млн. крб. 15 15
капітальні вкладення 59,2 12 16 18 13,2
будівельно-монтажні роботи 33,3 7 8,3 9 9
обладнання 23,0 3 7 9 4
33. Виробниче об'єднання
імені С.П. Корольова,
м. Київ
реконструкція
медична техніка,
тис. крб. 123,6 123,6
капітальні вкладення 24,5 2,8 9,3 12,4
будівельно-монтажні роботи 8,3 1 3,1 4,2
обладнання 15,2 1,5 6 7,7
34. Кам'янець-Подільське
виробниче об'єднання
"Електроприлад",
Хмельницька область
реконструкція
медична техніка,
млн. крб. 4 4
капітальні вкладення 12,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
будівельно-монтажні роботи 8,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8
обладнання 3,2 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7
35. Виробниче об'єднання
"Чернігівський
радіоприладний завод"
реконструкція
медична техніка,
млн. крб. 94 94
капітальні вкладення 80 20 20 20 20
будівельно-монтажні роботи 16 4 4 4 4
обладнання 54 15 15 12 12
36. Асоціація "Остеосинтез"
нове будівництво і
реконструкція
медична техніка,
млн. крб. 157,98 31,5 32,88 32,42 30,74 30,44
капітальні вкладення 18,3 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6
будівельно-монтажні роботи 5,41 1,08 1,12 1,1 1,06 1,05
обладнання 12,6 2,52 2,50 2,54 2,52 2,52
Мінсільгосппрод
виробництво
органопрепаратів
37. Черкаський
м'ясокомбінат
(завод медпрепаратів)
реконструкція
кормові амінокислоти,
тонн 2,5 2,5
капітальні вкладення 2 0,5 1,5
будівельно-монтажні роботи 0,5 0,2 0,3
обладнання 1,5 0,3 1,2
38. Первомайський
м'ясокомбінат,
Миколаївська область
реконструкція
жовч медична,
тис. пляшок 50 50
хімопсин, тис. флаконів 3000 3000
капітальні вкладення 0,8 0,52 0,28
будівельно-монтажні роботи 0,18 0,1 0,08
обладнання 0,62 0,42 0,2
Всього капітальних
вкладень 1113,25 143,44 268,01 342,1 217,86 141,84
у тому числі по:
концерну "Укрмедбіопром" 801,75 117,94 196,81 259,4 151,86 75,74
асоціації "Укрмедприлад" 201,5 20,90 45,70 59 42,4 42,5
асоціації "Остеосинтез" 18,3 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6
Мінсільгосппроду 2,7 1 1,7
Мінмашпрому 80 20 20 20 20
Всього будівельно-
монтажних робіт 455,12 42,69 114,81 136,65 99,21 61,76
у тому числі по:
концерну "Укрмедбіопром" 316,63 30,21 84,71 99,65 69,85 32,21
асоціації "Укрмедприлад" 116,4 11,1 24,6 31,9 24,3 24,5
асоціації "Остеосинтез" 5,41 1,08 1,12 1,1 1,06 1,05
Мінсільгосппроду 0,68 0,3 0,38
Мінмашпрому 16 90,23 4 4 4 4
Всього обладнання 576,12 90,23 135,45 179,36 109,37 61,71
у тому числі по:
концерну "Укрмедбіопром" 421,80 79,09 98,55 136,72 77,45 29,99
асоціації "Укрмедприлад" 85,6 7,9 18 25,1 17,4 17,2
асоціації "Остеосинтез" 12,6 2,52 2,5 2,54 2,52 2,52
Мінсільгосппроду 2,12 0,72 1,4 -
Мінмашпрому 54 - 15 15 12 12

Додаток N 2

до Комплексної програми, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 573
ЗАВДАННЯ

по будівництву житла та соціально-побутових

об'єктів
(капіталовкладення/будівельно-монтажні роботи, млн. крб.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Одиниця виміру| 1992 - | в тому числі по роках | | 1996 |------------------------------------------------------ | | роки | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- За рахунок державних капітальних вкладень Концерн "Укрмедбіопром"
Дніпропетровський хіміко-
фармацевтичний завод (нове
будівництво)
Житлове будівництво 12/10 2,5/2 2,5/2 3,5/3 3,5/3
введення потужності тис. кв. м 30 7 7 8 8
пайова участь в будівництві
житла, розвитку міських
інженерних мереж, об'єктів
торгівлі, зв'язку та охорони
здоров'я 18,4/16 2,3/2 3,6/3 4/3,5 4/3,5 4,5/4
введення потужності -"- 8,86 1,11 1,67 1,94 1,94 2,2
Завод синтетичних
лікарських засобів,
с. Васищеве Харківської
області
нове будівництво
житлове будівництво 54/42,5 2/0,5 11,5/9,5 11,5/9,5 14,5/11,5 14,5/11,5
введення потужності тис. кв. м 92 20 20 26 26
Радехівський комбінат
"Медполісол"
нове будівництво
житлове будівництво 21,55/18,3 0,35/0,3 5,3/4,5 5,3/4,5 5,3/4,5 5,3/4,5
введення потужності -"- 16,9 - 4,3 - 6,3 6,3
Завод "Медполімер",
м. Слов'янськ
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 12/10 - 3/2,5 3/2,5 3/2,5 3/2,5
введення потужності -"- 6,4 - 1,6 1,6 1,6 1,6
Чернівецький завод
технологічного
устаткування, м. Чернівці
нове будівництво
житлове будівництво 6,6/5,92 3,2/2,92 2,2/2 1,2/1
введення потужності тис. кв. м 13,57 7,97 - 5,6
освіта 1,8/1,3 0,6/0,5 1,2/0,8
дитсадок на 320 місць місць 320 - 320
комунальне будівництво 10,9/9,9 2,9/2,7 2/1,8 2/1,8 2/1,8 2/1,8
введення потужностей км 15,5 3,5 3 3 3 3
пайова участь в
будівництві житла 12/7 2/1 2/1 2/1 3/2 3/2
введення потужностей тис. кв. м 19,4 2,8 2,8 2,8 5,5 5,5
Трипільський біохімічний
завод освіта 7,2/5,8 - - 2/1,1 1,2/0,9 4/3,8
дитсадок місць 320 320
школа -"- 1560 1560
комунальне будівництво 4/3,53 0,09/0,06 1,04/1 1,29/1,14 1,29/1,14 0,29/0,19
км 7 3,5 3,5
охорона здоров'я 5,67/4,7 0,09/0,05 1,15/0,98 2,25/1,87 1,09/0,9 1,09/0,9
в тому числі
лікувальний корпус 2,4/2 0,09/0,05 1,15/0,98 1,16/0,97
місць 240 240
спортивний комплекс -"- 3,27/2,7 1,09/0,9 1,09/0,9 1,09/0,9
-"- 100 100
пайова участь у будівництві
та розширенні водозабору,
очисних споруд 24,2/18,7 12,2/9,7 12/9
куб. м/

на добу 7 7
Київське виробниче
об'єднання "Медапаратура"
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 16,3/15,5 2,0/1,0 3,0/2,8 3,5/3,3 3,8/3,6 4,0/3,9
введення потужності
(житлова площа) тис. кв. м 16 1,9 3,0 3,4 3,7 4,0
Львівське науково-
виробниче об'єднання
"РЕМА"
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 4,0/3,6 1,0/0,9 1,0/0,9 1,0/0,9 1,0/0,9 -/-
введення потужності по
консорціуму
"Укрфітотерапія" -"- 4 1 1 1 1
пайова участь в будівництві
житла 2,5/1,5 0,5/0,3 0,5/0,3 0,5/0,3 0,5/0,3 0,5/0,3
введення потужності -"- 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Всього по непромисловому 281,12/ 21,03/ 64,19/ 70,04/ 60,18/ 65,68/ удівництву 238,45 16,93 54,18 58,41 51,54 57,39
в тому числі:
житлове будівництво - 162,15/ 9,55/7,52 33,5/29,4 36,5/32 39,3/34 43,3/38 сього 140,92
введення потужності тис. кв. м 174,47 9,97 35,3 37,6 45,3 46,3
в тому числі:
по концерну
"Укрмедбіопром" 94,15/76,72 5,55/3,72 21,5/18 20,5/17,0 23,3/19 23,3/19
введення потужності -"- 152,47 7,97 31,3 32,6 40,3 40,3
по асоціації "Укрмедприлад" 68,0/64,2 4,0/3,8 12,0/11,4 16,0/15,0 16,0/15,0 20,0/19
введення потужності -"- 22 2 4 5 5 6
комунальне будівництво -
всього 14,9/13,43 2,99/2,76 3,04/2,8 3,29/2,94 3,29/2,94 2,29/1,99
введення потужності км 15,5 3,5 3 3 3 3
в тому числі:
по концерну
"Укрмедбіопром" 14,9/13,43 2,99/2,76 3,04/2,8 3,29/2,94 3,29/2,94 2,29/1,99
введення потужності км 15,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
освіта - всього 9,0/7,1 0,6/0,5 1,2/0,8 2,0/1,1 1,2/0,9 4,0/3,8
Введення потужності місць 2220 - 320 320 1560
в тому числі:
по концерну
"Укрмедбіопром" 9,0/7,1 0,6/0,5 1,2/0,8 2,0/1,1 1,2/0,9 4,0/3,8
введення потужності -"- 2220 - 320 320 1560
охорона здоров'я 5,67/4,70 0,09/0,05 1,15/0,98 2,25/1,87 1,09/0,9 1,09/0,9
введення потужності -"- 240 240
в тому числі:
концерн Укрмедбіопром" 5,67/4,70 0,09/0,05 1,15/0,98 2,25/1,87 1,09/0,9 1,09/0,9
введення потужності -"- 240 240
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів - всього 89,4/72,3 7,8/6,1 25,3/20,2 26,0/20,5 15,3/12,8 15,0/12,7
введення потужностей тис. кв. м 56,66 7,21 10,47 11,14 14,14 13,7
у тому числі по:
концерну "Укрмедбіопром" 66,6/51,7 4,3/3,0 20,8/16,2 21,0/16,0 10,0/8,0 10,5/8,5
введення потужності -"- 34,66 3,91 6,07 6,34 9,04 9,3
асоціації "Укрмедприлад" 20,3/19,1 3/2,8 4/3,7 4,5/4,2 4,8/4,5 4/3,9
введення потужності -"- 20 2,9 4 4,4 4,7 4
консорціуму
"Укрфітотерапія" 2,5/1,5 0,5/0,3 0,5/0,3 0,5/0,3 0,5/0,3 0,5/0,3
введення потужності -"- 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
За рахунок коштів підприємства
Київський завод медичних
препаратів
охорона здоров'я
(будівництво пристрою до
санаторію "Кристал") 2,6/2,2 0,8/0,7 0,8/0,7 0,6/0,5 0,4/0,3
введення потужності місць 100 100
пайова участь в будівництві
житла 3,96/3,5 0,76/0,7 0,8/0,7 0,8/0,7 0,8/0,7 0,8/0,7
введення потужностей тис. кв. м 7,54 1,54 1,5 1,5 1,5 1,5
Немішаївський завод
біохімічних препаратів
охорона здоров'я 0,71/0,60 - - 0,16/0,15 0,25/0,2 0,3/0,25
профілакторій місць 100 100
Новоград-Волинський завод
кормових антибіотиків
пайова участь в будівництві
житла 0,25/0,20 0,05/0,04 0,05/0,04 0,05/0,04 0,05/0,04 0,05/0,04
введення потужностей тис. кв. м 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Дніпропетровський хіміко-
фармацевтичний завод
(діючий)
пайова участь в
будівництві житла 0,75/0,60 0,15/0,12 0,15/0,12 0,15/0,12 0,15/0,12 0,15/0,12
введення потужностей тис. кв. м 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Трипільський біохімічний
завод
житлове будівництво 31,3/25,4 7,5/5,8 7,0/5,2 5,6/4,8 5,6/4,8 5,6/4,8
введення потужностей -"- 63,4 14,9 12,5 12,0 12,0 12,0
Акціонерна фірма "Фармак",
м. Київ
пайова участь в будівництві
житла 4,38/4,02 0,58/0,52 0,9/0,85 0,9/0,85 1,0/0,9 1,0/0,9
введення потужності тис. кв. м 7,55 0,95 1,5 1,5 1,8 1,8
Одеське виробниче
об'єднання "Біостимулятор" 3,0/2,6 0,55/0,50 0,95/0,90 0,8/0,6 0,7/0,6 -/-
охорона здоров'я
профілакторій місць 120 120
їдальня 200 200
пайова участь в будівництві
житла, міських мереж,
об'єктів народної освіти і
охорони здоров'я 5,6/4,9 1,0/0,7 1,2/1,1 1,2/1,1 1,1/1 1,1/1
введення потужності тис. кв. м 4 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7
Виробниче об'єднання
"Запоріжбіомед" 2,1/1,8 - 0,3/0,25 0,5/0,4 0,5/0,4 0,8/0,75
пайова участь в будівництві
житла -"- 1,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
введення потужності
Запорізький дослідний
біохімічний завод
пайова участь в будівництві
житла 0,5/0,4 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08
введення потужності тис. кв. м 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
"Вітаміни", м. Умань
житлове будівництво 6,0/5,5 1,2/1,1 1,2/1,1 1,2/1,1 1,2/1,1 1,2/1,1
введення потужності -"- 8,98 2,98 - 3,0 - 3,0
пайова участь в будівництві
житла 3,5/3,13 0,4/0,28 0,5/0,45 0,8/0,75 0,8/0,75 1/0,9
введення потужності -"- 3,53 0,43 0,5 0,8 0,8 1
Кременчуцький завод
білково-вітамінних
концентратів
житлове будівництво 21,3/14,52 3,8/2,12 4,5/3,1 4,5/3,1 4,5/3,1 4/3,1
Пайова участь в будівництві
житла та соціально-
побутових об'єктів 22,3/16,3 4,3/2,3 4,5/3,5 4,5/3,5 4,5/3,5 4,5/3,5
введення потужності тис. кв. м 21,9 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5
Харківське виробниче хіміко-
фармацевтичне об'єднання
"Здоров'я"
пайова участь в будівництві
житла 16,9/12,95 2,9/1,75 3,5/2,8 3,5/2,8 3,5/2,8 3,5/2,8
введення потужності -"- 15,6 2,4 3,3 3,3 3,3 3,3
Харківський хіміко-
фармацевтичний завод
"Красная Звезда"
пайова участь в будівництві
житла 2,3/1,98 0,3/0,18 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45
введення потужності -"- 2,45 0,25 0,55 0,55 0,55 0,55
Турбівський склозавод,
Вінницька область
пайова участь у будівництві
житла 4,70/4,4 - 1,0/1,0 1,0/1,0 1,35/1,2 1,35/1,2
введення потужності -"- 5,8 - 1,4 1,4 1,5 1,5
Ладижинське виробниче
об'єднання "Ензім",
Вінницька область
житлове будівництво 12,2/10,2 2,1/1,4 2,4/2 2,4/2 2,5/2,3 2,8/2,5
введення потужності тис. кв. м 9,5 - 2,5 2 2,5 2,5
освіта 7,24/5,5 3,04/2 1,4/1,2 1,0/0,8 1,8/1,5
освіта місць 1300 1300
дитячий садок -"- 330 330
охорона здоров'я,
розширення профілакторію 1,8/0,65 1,8/0,65
Київське виробниче хіміко-
фармацевтичне об'єднання
"Дарниця"
житлове будівництво 18,2/15,6 3,2/2,6 3,5/3 3,5/3 4/3,5 4/3,5
введення потужності тис. кв. м 43,1 12,6 6 12,5 6 6
пайова участь у будівництві
житла, розвитку міських
інженерних мереж, об'єктів
охорони здоров я, освіти 29,6/26,9 5,8/5,2 5,8/5,2 6,0/5,5 6,0/5,5 6/5,5
введення потужності тис. кв. м 44,6 8,8 8,8 9,0 9,0 9
Акціонерне товариство
"Галичфармак", м. Львів
житлове будівництво 1,9/1,6 0,1/0,1 0,3/0,3 0,5/0,4 0,5/0,4 0,5/0,4
введення потужності -"- 3,0 - 1,05 - 1,25 0,7
пайова участь в будівництві
житла, міських інженерних
мереж, соціально-побутових
об'єктів 10,50/7,85 1,5/0,85 2,0/1,5 2,0/1,5 2,5/2 2,5/2
введення потужності -"- 5,9 0,9 1,0 1,0 1,5 1,5
Луганський хіміко-
фармацевтичний завод
пайова участь в будівництві
житла 1,96/1,71 0,26/0,21 0,35/0,30 0,35/0,30 0,5/0,45 0,5/0,45
введення потужності -"- 1,27 0,17 0,20 0,20 0,35 0,35
Гостомельський склозавод
житлове будівництво 2,78/2,40 0,58/0,50 0,6/0,5 0,6/0,5 0,5/0,45 0,5/0,45
введення потужності тис. кв. м 7,5 - 3 - 3,0 1,5
Науково-виробниче
об'єднання
"Медбіоспецтехобладнання",
м. Маріуполь Донецької
області
житлове будівництво 2,35/2,24 0,45/0,44 0,5/0,5 0,5/0,45 0,5/0,45 0,4/0,4
введення потужності -"- 9 - 3,0 1,5 1,5 3
Львівське підприємство
лікарських препаратів
пайова участь в будівництві
житла, міських інженерних
мереж 2,22/1,9 0,32/0,2 0,4/0,35 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45
введення потужності -"- 1,8 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Київське підприємство по
виробництву бактерійних
препаратів
пайова участь в будівництві
житла, міських мереж,
об'єктів освіти -"- 3,66/2,6 0,06/0,05 0,9/0,6 0,9/0,6 0,9/0,65 0,9/0,7
введення потужності тис. кв. м 0,72 0,07 0,15 0,15 0,15 0,2
Об'єднання "Лубнихімфарм",
Полтавська область
житлове будівництво 9/8,3 1,1/1 1,9/1,8 2/1,8 2/1,8 2/1,9
введення потужності -"- 18,78 - 7,64 - 7,64 3,5
Виробниче об'єднання
"Полтавмедскло"
пайова участь в будівництві
житла, міських інженерних
мереж 5,73/4,50 0,73/0,5 1,0/0,8 1,0/0,8 1,5/1,2 1,5/1,2
введення потужності -"- 4,9 0,7 1 1 1,1 1,1
Кодрянський склозавод
культура 4,6/3,64 2,6/1,84 2/1,8 - -
клуб місць 500 500
Білгород-Дністровський
завод медичних виробів з
полімерних металів
житлове будівництво 11,45/10,2 1,7/1,15 2,2/2 2,55/2,25 2,5/2,4 2,5/2,4
введення потужності тис. кв. м 28,44 6,17 - 8,27 6 8
спортивно-оздоровчий
комплекс 3,3/3,1 - 0,5/0,5 1,3/1,2 1,5/1,4
введення потужності -"- 3,5 3,5
Одеське підприємство по
виробництву бактерійних
препаратів
пайова участь в будівництві
житла, міських інженерних
мереж, соціально-побутових
об'єктів 1,15/0,9 0,15/0,1 0,2/0,15 0,2/0,15 0,3/0,25 0,3/0,25
введення потужності -"- 1,15 0,15 0,2 0,2 0,3 0,3
Харківське підприємство по
виробництву бактерійних
препаратів
пайова участь в будівництві
житла 3,43/2,8 0,13/0,1 0,5/0,4 0,8/0,7 1,0/0,8 1,0/0,8
введення потужності тис. кв. м 3,7 0,3 0,4 1 1 1
Асоціація "Укрмедприлад"
Білгород-Дністровський
медико-інструментальний
завод
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 2,6/2,4 0,85/0,8 0,85/0,8 0,9/0,8 - -
введення потужностей -"- 2,6 0,85 0,85 0,9 - -
Бориславський завод
радіоелектронної медичної
апаратури
житлове будівництво 2,8/2,6 0,4/0,35 0,8/0,75 0,8/0,75 0,8/0,75 -
введення потужності -"- 2,8 - 0,8 0,8 1,2
Дніпропетровський завод
медичного устаткування
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 3/2,75 0,6/0,55 0,6/0,55 0,6/0,55 0,6/0,55 0,6/0,55
введення потужності тис. кв. м 3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Ізюмське виробниче
об'єднання "Оптика"
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 5,7/4,6 1,87/1,5 1,63/1,2 0,9/0,8 1,3/1,1 -
введення потужності -"- 5,7 1,87 1,63 0,9 1,3 -
Канівський
експериментальний завод
медичної техніки,
спеціального технологічного
обладнання
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 2,4/2,25 0,8/0,75 0,8/0,75 0,8/0,75 - -
введення потужності -"- 2,4 0,8 0,8 0,8 - -
Львівський завод
радіоелектронної медичної
апаратури
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 5,0/4,5 1,0/0,9 1,0/0,9 1,0/0,9 1,0/0,9 1,0/0,9
введення потужності тис. кв. м 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Одеське виробниче
об'єднання
"Медлабортехніка"
пайова участь у будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 7,0/6,6 - 1,5/1,4 1,5/1,4 2,0/1,9 2,0/1,9
введення потужності -"- 7,0 - 1,5 1,5 2,0 2,0
Виробниче об'єднання імені
С.П. Корольова, м. Київ
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 4,0/3,6 0,5/0,4 1,5/1,4 2,0/1,8 - -
введення потужності -"- 4,0 0,5 1,5 2,0 - -
Кам'янець-Подільське
виробниче об'єднання
"Електроприлад"
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 2,5/2,25 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45
введення потужності тис. кв. м 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Харківське виробниче
об'єднання "Стома"
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів 2,5/2,25 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45 0,5/0,45
введення потужності -"- 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Науково-учбово-виробнича
асоціація "Остеосинтез"
Жулянський
машинобудівний завод
житлове будівництво 46,8/14,1 16,85/4,96 5,89/1,73 11,9/3,5 9,06/2,66 3,1/1,25
введення потужності тис. кв. м 33,8 10,7 4,2 4,2 6,3 8,4
пайова участь в будівництві
соціально-побутових
об'єктів 7,12/2,83 3,07/1,02 1,19/0,5 1,64/0,68 0,62/0,33 0,6/0,3
введення потужності -"- 3,8 1,6 0,7 0,9 0,3 0,3
Всього по непромисловому 356,58/ 76,95/ 71,15/ 75,95/ 772,38/ 60,15/ удівництву 268,32 47,91 56,12 57,2 56,63 50,39
в тому числі:
житлове будівництво - 166,03/ 38,98/ 30,79/ 36,0/ 33,66/ 26,6/ сього 112,66 21,52 21,98 23,65 23,71 21,8
введення потужності -"- 245,82 53,21 43,65 47,17 50,29 51,50
в тому числі:
по концерну 116,43/ 21,73/ 24,1/19,5 23,3/19,4 23,8/20,3 23,5/20,55 Укрмедбіопром" 95,96 16,21
введення потужності -"- 209,22 42,51 38,65 42,17 42,79 43,1
по асоціації "Укрмедприлад" 2,8/2,6 0,4/0,35 0,8/0,75 0,8/0,75 0,8/0,75
введення потужності тис. кв. м 2,8 - 0,8 0,8 1,2 -
по асоціації "Остеосинтез" 46,8/14,1 16,85/4,96 5,89/1,73 11,9/3,5 9,06/2,66 3,1/1,25
введення потужності -"- 33,8 10,7 4,2 4,2 6,3 8,4
охорона здоров'я - всього 11,41/9,15 3,15/1,85 2,25/2,1 2,86/2,45 2,85/2,5 0,3/0,25
в тому числі:
по концерну
"Укрмедбіопром" 11,41/9,15 3,15/1,85 2,25/2,1 2,86/2,45 2,85/2,5 0,3/0,25
освіта - всього 7,24/5,5 3,04/2,0 1,4/1,2 1,0/0,8 1,8/1,5 -
в тому числі:
по концерну
"Уірмедбіопром" 7,24/5,5 3,04/2,0 1,4/1,2 1,0/0,8 1,8/1,5 -
культура - всього 4,6/3,64 2,6/1,84 2,0/1,8 - - -
в тому числі:
по концерну
"Укрмедбіопром" 4,6/3,64 2,6/1,84 2,0/1,8
пайова участь в будівництві
житла, соціально-побутових
об'єктів та міських мереж - 167,31/ 29,18/ 34,72/ 36,09/ 34,07/ 33,25/ сього 137,37 20,70 29,04 30,37 28,92 28,34
введення потужності тис. кв. м 175,06 30,63 37,03 37,65 35,3 34,45
в тому числі:
по концерну 125,49/ 19,49/ 24,65/ 25,75/ 27,55/ 28,05/ Укрмедбіопром" 103,34 13,88 20,64 21,79 23,24 23,79
введення потужності -"- 136,56 22,41 27,45 28,05 29,10 29,55
по асоціації
"Укрмедприлад" 34,7/31,2 6,62/5,80 8,88/7,90 8,70/7,90 5,9/5,35 4,6/4,25
введення потужності тис. кв. м 34,7 6,62 8,88 8,70 5,9 4,6
по асоціації "Остеосинтез" 7,12/2,83 3,07/1,02 1,19/0,5 1,64/0,68 0,62/0,33 0,6/0,3
введення потужності -"- 3,8 1,6 0,7 0,9 0,3 0,3

Додаток N 3

до Комплексної програми, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 573
ЗАВДАННЯ

міністерствам і відомствам по виробництву субстанцій

та напівпродуктів на підприємствах у 1992-1996 роках
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Назва субстанцій | Обсяг |Строки| Підприємство- | Обсяг фінансування, |Назва готових|Обсяг |Потреба | вироб- |вико- | виробник | млн. крб. | лікарських |вироб- |України | ництва,|нання,| |---------------------------| засобів, |ництва | | тонн | рік | | всього | у тому числі | одиниця |готових| | | | | |-----------------| виміру |лікар- | | | | | |доробки |капі- | |ських | | | | | |техно- |тальні | |засобів| | | | | |логії |вкла- | | | | | | | | |дення | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ітроксолін 30 1992 ВО "Краситель", 0,76 0,16 0,6 млн. упаковок 57,7 1,4 м. Рубіжне
Хінозол 60 -"- -"- 2,65 0,4 2,25 напівпродукт - -
DL - аспарагінова
кислота 0,4 1993 -"- 0,7 0,1 0,6 млн. упаковок 40 3
Парацетамол 3000 1992 -"- 31,95 4,88 27,07 -"- 4,5 3,2
Дібазол 50 1993 -"- 0,82 0,19 0,63 млн. ампул 55,8 47,5
млн. упаковок 3,3 2,2
папазол, млн. упаковок 6,5 5,5 цетилсаліцилова
кислота 2500 1992- -"- 19,65 3 16,65 млн. упаковок 32,7 29,7 1996

кофіцил, млн. упаковок 6,7 5,9
Аміридин 0,15 1992 Державний 1,03 0,25 0,78 млн. ампул 0,76 0,74 науково-

дослідний

інститут

"Метанолпроект",

м. Сєверодонецьк
Дейтифорин 2 1993 дослідне 0,275 0,025 0,25 млн. упаковок 2,3 2,3 виробництво

інституту

органічної хімії

Академії наук
О-нітробензім- 10 1993 хімзавод "Заря", 2,24 0,69 1,55 млн. упаковок 0,78 0,65 едіацетат м. Рубіжне
нітробензолі-
дендіацетат
Декамін 1 1993 Черкаський завод - - - млн. туб 0,4 0,392 хімреактивів
Піромекаїн 1,5 1992 -"- - - - млн. ампул 0,5 0,485
Ацелізин 4,9 1992 дослідне 2,35 0,67 1,68 млн. флаконів 5 5 виробництво

інституту

біоорганічної

хімії

Академії наук
Етоній 50 1993 акціонерна фірма 3,8 1,1 2,7 млн. упаковок 0,37 0,25 "Фармак", м. Київ
Біметил 1,3 1992 дослідне 0,13 0,03 0,1 -"- 0,49 8,3 виробництво

Інституту

біоорганічної

хімії

Академії наук
Біфол 0,3 1993 дослідне 0,07 0,03 0,04 млн. ампул 0,16 0,16 виробництво

Інституту

органічної

хімії

Академії наук
Декаметоксин 0,5 1992 -"- 0,225 0,07 0,155 млн. упаковок 10,7 10,7
Ізодибут 0,5 1993 виробниче 0,36 0,2 0,16 -"- 1 1 об'єднання

"Краситель",

м. Рубіжне
Феназепам 0,5 1993 дослідне 0,73 0,15 0,58 млн. ампул 1,2 0,2 виробництво

Фізико-хімічного

інституту імені

О.В. Богатського,

м. Одеса
Гідазепам 0,2 -"- -"- 0,73 0,26 0,47 млн. упаковок 0,1 1
Рифатіроїн 0,01 1993 дослідне 0,12 0,03 0,09 млн. ампул 0,01 0,5 виробництво

Інституту

біоорганічної

хімії

Академії наук
Есгефол-гель 2 1994 Трипільський 1,94 1,22 0,72 млн. туб 2 2 біохімзавод,

м. Обухів
Байкалінат
гістидину 0,4 -"- дослідне 0,8 0,6 0,2 млн. ампул 1 1 виробництво

Інституту

біоорганічної

хімії

Академії наук,

Державний

науковий центр

лікарських

засобів, м. Харків
Нітрозепам 1 1995 дослідне 1,18 0,48 0,7 млн. упаковок 1 1 виробництво

державного

науково-

дослідного

інституту

"Хімтехнологія",

м. Сєверодонецьк
Гемостатичний
матеріал, що
розсмоктується 1,5-2 1992 Київська фабрика 0,63 0,55 0,08 салфетки 1,5 1,5 нетканих 7 х 14 см матеріалів і 14 х 14 см Державний кровозупиняючі науковий центр засоби, млн. лікарських упаковок засобів, м. Харків
Мікрокристалева
целюлоза 750 1992 дослідне 0,63 0,55 0,08 допоміжна напівпродукт виробництво речовина для Українського таблеток науково- напівпродукт дослідного

інституту

паперової

промисловості,

м. Малин
Твін-80 20 -"- завод тонкого 0,28 0,2 0,08 допоміжна -"- -"- органічного речовина для синтезу, одержання м. Івано- лікувальних Франківськ засобів
Окситоцин 0,005 1993 дослідне 0,64 0,15 0,49 млн. ампул 2,1 2,1 виробництво

Інституту

біоорганічної

хімії

Академії наук,

м. Київ
Араноза 0,06 1994 дослідне 0,42 0,22 0,2 -"- 6 6 виробництво

Інституту

хімічної

технології та

промислової

екології,

м. Рубіжне
Метоксантрон 0,001 -"- -"- 0,52 0,27 0,25 -"- 0,01 0,01
Етиловий ефір
олеїнової кислоти 180 1993 акціонерна фірма 0,58 0,5 0,08 напівпродукт "Фармак", м. Київ
Ніфталід 0,5 1995 дослідне - - - млн. упаковок 1,5 1,5 виробництво

Інституту

органічної

хімії

Академії наук,

м. Київ ізин-байка-
лінат 0,4 1993 -"- 0,9 0,62 0,28 млн. ампул 1 1
Альгінат натрію 10 1993 Державний 0,43 0,35 0,08 млн. флаконів 5 5 науковий центр

лікарських

засобів,

м. Харків
Амбен 0,28 1995 дослідне 0,24 0,07 0,17 млн. ампул 0,4 0,4 виробництво

Інституту

органічної

хімії

Академії наук,

м. Київ
Аміназин 60 1996 Інституту 6,5 4,4 2,1 млн. ампул 4 4 хімічної

технології та млн. драже 1,5 1,5 промислової

екології, млн. упаковок 0,043 0,043 м. Рубіжне
Пірацетам 0,2 1995 Інститут 3,8 2,3 1,5 -"- 0,46 0,46 органічної хімії

Академії наук
виробниче млн. ампул 5,5 5,5 об'єднання

"Дарниця",

м. Київ
Метілурацил 1 1995 Інститут 3,4 2,2 1,2 млн. упаковок 0,9 0,9 органічної хімії

Академії наук

України

виробниче

об'єднання

"Дарниця",

м. Київ
Дітелін 0,2 -"- -"- 3,6 2,3 1,3 млн. ампул 3,4 3,4
Дімедрол - -"- -"- 3,5 2 1,5 млн. упаковок 1 1
млн. ампул 53,5 53,5
Мефенамінова
кислота - 1992- -"- 3,8 2,3 1,5 млн. упаковок 1 1 1995
Промедол 0,7 1992- Державний 2,6 1,9 0,7 млн. ампул 12 12 1995 науковий центр

лікарських

засобів,

м. Харків

виробниче

об'єднання

"Здоров'я"

Державний

науково-

дослідний

інститут

"Метанолпроект",

м. Сєверодонецьк
Мурашина
кислота 20 1992- дослідне 1,25 0,36 0,89 напівпродукт 20 20 1993 виробництво для науково- підприємств дослідного концерну інституту "Укрмедбіопром" "Синтез",

м. Борислав

Львівської

області
Двоетилгексанова
кислота та її
натрієва сіль 30 1992- дослідне 1,4 0,8 0,6 напівпродукт 30 30 1994 виробництво для науково- підприємств дослідного концерну інституту "Укрмедбіопром", "Синтез", тонн м. Борислав

Львівської

області
Амінокапронова
кислота 50 -"- -"- 0,8 0,22 0,58 -"- 50 50
Етамзилат натрію 15 -"- -"- 0,6 0,3 0,3 -"- 15 15
Янтарний
ангідрид 10 -"- -"- 1,1 0,5 0,6 -"- 10 10
В-пікалін 100 -"- -"- 0,8 0,35 0,45 -"- 100 100
Ізовалеріанова
кислота 100 -"- -"- 2 0,7 1,3 -"- 100 100
Дифенін - 1995 Інститут 3,4 2,2 1,2 млн. упаковок 0,9 0,8 органічної хімії

Академії наук,

ВО "Дарниця",

м. Київ
Гепарин 0,28 1993- Черкаський 0,65 0,65 - млн. флаконів 1,5 2 1995 м'ясокомбінат

асоціація

"Вітафарм"
Лідаза 3,46 1993- Черкаський, 0,7 0,7 - -"- 1,3 4,5 1996 Первомайський,

Київський

м'ясокомбінати

асоціація

"Вітафарм"
Панкреатин 5 1994- Первомайський 0,25 0,25 - (таблетки в 0,42 0,42 1996 м'ясокомбінат оболонці), млн. асоціація упаковок "Вітафарм"
Хімопсин 0,15 1995- -"- 0,25 0,25 - млн. флаконів 1 0,15 1996
Рибонуклеаза 0,28 1994- -"- 0,1 0,1 - -"- 0,08 0,1 1996 _________________________________________________________________________________________ 135,08 54,295 80,785
Всього виключено на суму: 16,8 11,5 5,3 в цінах 1991 року)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1180 ( 1180-93-р ) від 29.12.1993 )

Додаток N 4

до Комплексної програми, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 573
ЗАВДАННЯ

міністерствам і відомствам по розробці технології

синтезу хімічної лікарської сировини та виготовленню

з неї готових лікарських засобів і матеріалів для

виробів окулярної оптики - аналогів, які

виробляються за кордоном
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Головні | Строки | Обсяг фінансування робіт, млн. крб. | Плановий |Потреба лікарських | виконавці |виконання,|-----------------------------------------| обсяг |України препаратів- | | роки |Всього |Науково-дослідні| Капітальні | вироб- | аналогів, | | | |випробувально- | вкладення | ництва | які виробляються | | | |конструкторські | | готових | за кордоном | | | | роботи | |лікарських| | | | |----------------+----------------|засобів на| | | | |всього |в тому |всього |в тому | рік | | | | | |числі за| |числі за| | | | | | |рахунок | |рахунок | | | | | | |держбюд-| |держбюд-| | | | | | |жету | |жету | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ндометоцин Інститут хімічної 1992-1996 5,22 2,58 2,12 2,64 2,64 драже, млн. технології та упаковок промислової 1992 0,46 0,46 - - - 6 6 екології (ІХТПЕ),

м. Рубіжне 1993 0,59 0,59 0,59 - - млн. Державний ампул науковий центр 1994 1,03 0,33 0,33 0,7 0,7 2 2 лікарських засобів

(ДНЦЛЗ) 1995 1,7 0,6 0,6 1,1 1,1
1996 1,44 0,6 0,6 0,84 0,84
Гіпотіазид ІХТПЕ, м. Рубіжне 1992-1996 6,65 4,6 3,76 2,05 2,05 таблетки, ДНЦЛЗ, м. Харків млн. Фармацевтична упаковок фірма "Здоров'я", 1,5 1,5 м. Харків

1992 0,84 0,84 - - -
1993 0,96 0,96 0,96 - - млн. ампул 2 2
1994 1,1 0,5 0,5 0,6 0,6
1995 1,67 1,2 1,2 0,47 0,47
1996 2,08 1,1 1,1 0,98 0,98
Диклофенак Науково-дослідний 1992-1996 5,28 2,86 2,86 2,42 2,42 інститут

фармакології і 1992 0,69 0,69 0,69 - - таблетки, токсикології млн. (НДІФТ) МОЗ, упаковок м. Київ

Фірма "Екологія- 1993 0,84 0,84 0,84 - - 1,3 1,3 2000"

Науково-творчий 1994 0,87 0,72 0,72 0,15 0,15 координаційний

центр (НТКЦ) 1995 1,92 0,3 0,3 1,62 1,62 млн. ампул "Україна і світ",

м. Київ 1996 0,95 0,3 0,3 0,65 0,65 0,5 0,5 ВХФО "Дарниця"

м. Київ
Гінастеразон Науково-дослідний 1992-1996 2,85 1,58 1,58 1,27 1,27 таблетки, інститут (НДІ) млн. "Синтеко", м. Київ упаковок НДІФТ МОЗ, м. Київ

ВХФО "Дарниця", 1992 0,38 0,38 0,38 - - 0,01 0,01 м. Київ

1993 0,44 0,44 0,44 - -
1994 0,56 0,46 0,46 0,1 0,1
1995 1,17 0,3 0,3 0,87 0,87
1996 0,3 - - 0,3 0,3
Клотримазол Інститут фізико- 1992-1996 4,52 2,44 2,44 2,08 2,08 таблетки, органічної хімії і млн. вуглехімії (ІФОХІВ) упаковок Академії наук,

м. Донецьк 1992 0,58 0,58 0,58 - - 0,3 0,3 НДІФТ МОЗ,

м. Київ 1993 0,67 0,67 0,67 - - ампули, Виробниче хіміко- млн. фармацевтичне упаковок об'єднання

(ВХФО) 1994 0,84 0,74 0,74 0,1 0,1 0,3 0,3 "Львівфарм"

1995 1,38 0,2 0,2 1,18 1,18
1996 1,05 0,25 0,25 0,8 0,8
Галазолін НДІ "Синтеко", 1992-1996 2,95 1,56 1,56 1,39 1,39 краплі в ніс, м. Київ млн. НДІФТ МОЗ, упаковок м. Київ

Акціонерна фірма 1992 0,38 0,38 0,38 - - 11,8 11,8 (АФ) "Фармак",

м. Київ 1993 0,45 0,45 0,45 - -
1994 0,58 0,43 0,43 0,15 0,15
1995 1,04 0,2 0,2 0,84 0,84
1996 0,5 0,1 0,1 0,4 0,4
Єуракс Інститут органічної 1992-1996 3,54 1,89 1,89 1,65 1,65 крем, млн. хімії Академії наук, упаковок м. Київ

Політехнічний 1992 0,41 0,41 0,41 - - 1,5 1,5 інститут, м. Львів

ВХФО 1993 0,69 0,69 0,69 - - "Львівфарм"

1994 0,44 0,44 0,44 - -
1995 1,35 0,25 0,25 1,1 1,1
1996 0,65 0,1 0,1 0,55 0,55
Лікарські форми ІФОХІВ Академії 1992-1996 12,4 5,05 2,75 7,35 7,35 таблетки, а основі наук, м. Донецьк млн. -метилімідазолу упаковок
1992 2,3 2,3 - - - 3,2 3,2
Трихопол ВХФО "Дарниця" 1994 4,05 0,4 0,4 3,65 3,65 м. Київ

1995 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6
1996 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6
Тінідазол ІОХ Академії наук, 1992-1996 1,35 1,1 1,1 0,25 0,25 таблетки, млн. м. Київ упаковок Запорізький

медінститут 1992 0,2 0,2 0,2 - - 1,7 1,7 ВХФО

"Львівфарм" 1993 0,2 0,2 0,2 - -
1994 0,1 0,1 0,1 - -
1995 0,3 0,3 0,3 - -
1996 0,55 0,3 0,3 0,25 0,25

Вермокс ІФОХІВ Академії 1992-1996 2,8 1,83 1,83 0,97 0,97 таблетки, млн. наук, м. Донецьк упаковок Запорізький

медінститут 1992 0,43 0,38 0,38 0,05 0,05 0,1 0,1 Завод МБАП,

м. Запоріжжя 1993 0,55 0,5 0,5 0,05 0,05
1994 0,42 0,38 0,38 0,04 0,04
1995 0,57 0,42 0,42 0,15 0,15
1996 0,83 0,15 0,15 0,68 0,68
Цинарізин ІФОХІВ Академії 1992-1996 2,85 1,8 1,40 1,05 1,05 таблетки, наук, м. Донецьк млн. Запорізький упаковок медінститут

ВХФО 1992 0,4 0,4 - - - 0,1 0,1 "Львівфарм"

1993 0,89 0,67 0,67 0,22 0,22
1994 0,21 0,13 0,13 0,08 0,08
1995 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4
1996 0,65 0,3 0,3 0,35 0,35
Амілорид НДІФТ МОЗ, 1992-1996 2,19 1,57 1,57 0,62 0,62 таблетки, м. Київ млн. Фірма "Екологія- упаковок 2000"

НТКЦ "Україна і 1992 0,26 0,26 0,26 - - 0,5 0,5 світ", м. Київ

Київський завод 1993 0,37 0,37 0,37 - - медичних

препаратів 1994 0,34 0,29 0,29 0,05 0,05
1995 0,72 0,4 0,4 0,32 0,32
1996 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25
Біфоназол ІФОХІВ Академії 1992-1996 2,8 1,76 1,76 1,04 1,04 млн. наук, м. Донецьк упаковок Дніпропетровський

медінститут 0,1 0,1 Київський завод

медичних 1992 0,38 0,38 0,38 - - препаратів

1993 0,52 0,47 0,47 0,05 0,05
1994 0,46 0,41 0,41 0,05 0,05
1995 0,74 0,4 0,4 0,34 0,34
1996 0,7 0,1 0,1 0,6 0,6
Фарингосепт ІОХ Академії наук, 1992-1996 2,88 1,48 1,48 1,40 1,40 таблетки, м. Київ млн. НДІФТ МОЗ, упаковок м. Київ

ВХФО 1992 0,24 0,24 0,24 - - 2,9 2,9 "Львівфарм"

1993 0,35 0,35 0,35 - -
1994 0,89 0,44 0,44 0,45 0,45
1995 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5
1996 0,45 0,05 0,05 0,45 0,45
Таривід ІОХ Академії наук, 1992-1995 4,35 2,95 2,95 1,4 1,4 таблетки, м. Київ млн. НДІФТ МОЗ, упаковок м. Київ

ВХФО 1992 0,54 0,54 0,54 - - 2 2 "Львівфарм"

1993 1,73 1,21 1,21 0,52 0,52 млн. ампул
1994 1,66 1 1 0,66 0,66 0,1 0,1
1995 0,42 0,2 0,2 0,22 0,22
Никоранділ ІОХ Академії наук, 1992-1995 3,71 2,22 2,22 1,49 1,49 таблетки, м. Київ млн. ДНЦЛЗ, м. Харків упаковок ВО "Вітаміни",

м. Умань 1992 0,29 0,29 0,29 - - 0,1 0,1
1993 1,75 1,2 1,2 0,55 0,55
1994 1,3 0,53 0,53 0,77 0,77
1995 0,37 0,2 0,2 0,17 0,17
Лідокаїн ДВ ІБОХ Академії 1992-1995 3,97 2,48 2,48 1,49 1,49 млн. ампул наук, м. Київ

ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 0,35 0,35 0,35 - - 4 4 Фармацевтична

фірма "Здоров'я", 1993 1,94 1,22 1,22 0,72 0,72 м. Харків

1994 1,28 0,66 0,66 0,62 0,62
1995 0,4 0,25 0,25 0,15 0,15
Аміксін ФХІ Академії наук, 1992-1995 3,95 2,15 2,15 1,8 1,8 таблетки, м. Одеса млн. Одеський упаковок медінститут

ВО 1992 0,95 0,5 0,5 0,45 0,45 0,1 0,1 "Біостимулятор",

м. Одеса 1993 1,05 0,8 0,8 0,25 0,25
1994 1,05 0,5 0,5 0,55 0,55
1995 0,9 0,35 0,35 0,55 0,55
Буспірон ФХІ Академії наук, 1992-1996 5,8 3,65 3,65 2,15 2,15 таблетки, м. Одеса млн. ДНЦЛЗ, м. Харків упаковок ВО

"Біостимулятор", 1992 1,35 0,9 0,9 0,45 0,45 0,1 0,1 м. Одеса

1993 1,6 1,35 1,35 0,25 0,25
1994 1,45 0,9 0,9 0,55 0,55
1995 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3
1996 0,6 - - 0,6 0,6
Алпрозолам ФХІ Академії наук, 1992-1996 6,1 3,9 3,9 2,2 2,2 таблетки, м. Одеса млн. ДНЦЛЗ, м. Харків упаковок ВО

"Біостимулятор", 1992 0,9 0,9 0,9 - - 0,1 0,1 м. Одеса

1993 1,65 1,25 1,25 0,4 0,4
1994 1,75 1,15 1,15 0,6 0,6
1995 1,1 0,5 0,5 0,6 0,6
1996 0,7 0,1 0,1 0,6 0,6
Нікардипін НДІФТ МОЗ, 1992-1995 2,4 1,55 1,55 0,85 0,85 млн. м. Київ упаковок АФ "Фармак",

м. Київ 1992 0,2 0,2 0,2 - - 0,1 0,1
1993 0,7 0,6 0,6 0,1 0,1
1994 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75
1995 - - - - -
Нітрендипін НДІФТ МОЗ, 1992-1994 2,4 1,6 1,6 0,8 0,8 таблетки, м. Київ млн. АФ "Фармак", упаковок м. Київ

1992 0,2 0,2 0,2 - - 0,1 0,1
1993 0,7 0,65 0,65 0,05 0,05
1994 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75
Німодипін НДІФТ МОЗ, 1992-1994 2,4 1,6 1,6 0,8 0,8 таблетки, м. Київ млн. упаковок 0,1 0,1
1992 0,2 0,2 0,2 - -
1993 0,7 0,65 0,65 0,05 0,05
1994 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75
Імізин НДІФТ МОЗ, 1992-1995 5,6 3,2 3,2 2,4 2,4 таблетки, м. Київ млн. АФ "Фармак", упаковок м. Київ 0,1 0,1
1992 0,7 0,7 0,7 - -
1993 1,9 1,3 1,3 0,65 0,65
1994 1,3 0,9 0,9 0,45 0,45
1995 1,7 0,3 0,3 1,4 1,4
Мієлосан ІОХ Академії наук, 1992-1994 3,2 1,39 0,85 1,81 1,81 млн. ампул м. Київ 0,3 0,3 ВХФО

"Львівфарм" 1992 0,6 0,54 - 0,06 0,06
1993 1,45 0,5 0,5 0,95 0,95
1994 1,15 0,35 0,35 0,8 0,8
Цитозар ІМБГ Академії 1992-1993 1,8 0,94 0,4 0,86 0,86 млн. ампул наук, м. Київ 0,3 0,3 Хіміко-

фармацевтичний 1992 0,6 0,54 - 0,06 0,06 завод,

м. Дніпропетровськ 1993 1,2 0,4 0,4 0,8 0,8
Розвиток Інститут 1992-1995 5 5 5 - - флакони, ріотехнології для прикладної фізики млн. штук иробництва Академії наук НВЦ 2 3 ікарських засобів медичної біофізики,
з натуральної м. Суми
сировини ДНЦЛЗ, м. Харків

Консорціум

"Укрфітотерапія"

Державний НДІ

"Компресормаш",

м. Суми
Матеріали для окулярної оптики
Інструмент Ізюмський оптико- 1993-1994 5,0 1,0 1,0 4,0 4,0 0,2 0,2 Акрепол" механічний завод
Припій без срібла Дослідне 1993 0,15 - 0,15 0,15 0,15 17,0 17,0 виробництво

інституту

електрозварювання

імені Б.О. Патона
Фенілін Інститут органічної 1993-1996 7,92 4,07 4,07 3,85 3,85 таблетки, таблетки, хімії (ІОХ) 1,5 млн. 1,5 млн. Академії наук, 1993 2,3 2,3 2,3 - - упаковок упаковок м. Київ Державний науковий 1994 2,32 0,52 0,52 1,8 1,8 центр лікарських

засобів (ДНЦЛЗ), 1995 2,15 0,65 0,65 1,5 1,5 м. Харків

1996 1,15 0,6 0,6 0,55 0,55
Сальбутамол Інститут хімічної 1993-1995 5,83 3,43 3,43 2,4 2,4 аерозоль, аерозоль, технології та 2 млн. 2 млн. промислової 1993 1,68 1,18 1,18 0,5 0,5 флаконів флаконів екології,

м. Рубіжне ДНЦЛЗ, 1994 3 1,5 1,5 1,5 1,5 м. Харків

1995 1,15 0,75 0,75 0,4 0,4
Суфентаніл ІОХ Академії наук, 1993-1997 10,05 7,31 7,31 2,74 2,74 2 млн. 2 млн. м. Київ ДНЦЛЗ, ампул ампул м. Харків 1993 2 2 2 - -
1994 2 2 2 - -
1995 2,56 1,31 1,31 1,25 1,25
1996 2 1 1 1 1
1997 1,49 1 1 0,49 0,49
Таурин ІОХ Академії наук, 1993-1995 5,26 2,98 2,98 2,28 2,28 120 тонн* 120* м. Київ ДНЦЛЗ,

м. Харків 1993 1,3 1,3 1,3 - -
1994 2,6 1,1 1,1 1,5 1,5
1995 1,36 0,58 0,58 0,78 0,78
Фенобарбітал ІОХ Академії наук, 1993-1997 11,5 6,37 6,37 5,13 5,13 1,5 тонн 1,5 тонн м. Київ ДЦЛЗ, м. Харків 1993 1,5 1,3 1,3 Київське ХФО

"Дарниця" 1994 4,8 2,5 2,5 2,3 2,3
1995 3,55 1,55 1,55 2 2
1996 1,45 0,7 0,7 0,75 0,75
1997 0,4 0,32 0,32 0,08 0,08
Сукралфатвентер ДНЦЛЗ, м. Харків 1993-1997 10 5,48 5,48 4,52 4,52 6 млн. 6 млн. упаковок упаковок 1993 1,3 1,3 1,3 - -
1994 4,3 2,3 2,3 2 2
1995 2,55 1,05 1,05 1,5 1,5
1996 1,45 0,7 0,7 0,75 0,75
1997 0,4 0,13 0,13 0,27 0,27
Пантенол Уманське 1993-1997 10 5,48 5,48 4,52 4,52 2 млн. 2 млн. ВО "Вітаміни" упаковок упаковок 1993 1,3 1,3 1,3 - -
1994 4,3 2,3 2,3 2 2
1995 2,55 1,05 1,05 1,5 1,5
1996 1,45 0,7 0,7 0,75 0,75
1997 0,4 0,13 0,13 0,27 0,27
Трамал ІОХ Академії наук, 1993-1997 11,17 6,72 6,72 4,45 4,45 3 млн. 3 млн. м. Київ ампул ампул 1993 1,72 1,72 1,72 - -
1994 2,95 1,5 1,5 1,45 1,45
1995 3,5 1,5 1,5 2 2
1996 2 1 1 1 1
1997 0,94 0,94 0,94 - -
Карбамазепін Науково-дослідний 1993-1997 9,08 5,84 5,84 3,24 3,24 1 млн. 1 млн. інститут упаковок упаковок "Хімтехнологія", 1993 2 2 2 м. Сєверодонецьк

1994 2 1,5 1,5 0,5 0,5
1995 2,75 1,25 1,25 1,5 1,5
1996 1,75 0,7 0,7 1,05 1,05
1997 0,58 0,39 0,39 0,19 0,19
Ацидотест-аналог ІОХ Академії 1993-1997 8,76 5,29 5,29 3,47 3,47 3 млн. 3 млн. наук, м. Київ доз доз 1993-1997 1,5 1,5 1,5 - -
1994 3 1,5 1,5 1,5 1,5
1995 2,25 1,25 1,25 1 1
1996 1,25 0,5 0,5 0,75 0,75
1997 0,76 0,54 0,54 0,22 0,22
Всього обсяг 1992-1996 184,55 105,93 100,63 78,62 78,62 інансування
в тому числі за 184,55 105,93 100,63 78,62 78,62 ахунок
держбюджету
Всього включено на суму: 89,54 54 54 35,54 35,54 в цінах 1991 року)
Всього виключено на суму: 72,74 42,5 42,5 30,24 30,24 в цінах 1991 року) ______________

* З них 110 тонн, як компонент дитячого харчування.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1180 ( 1180-93-р ) від 29.12.1993 )

Додаток N 5

до Комплексної програми, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 573
ЗАВДАННЯ

по виконанню конструкторських робіт і серійному

виробництву спеціального технологічного обладнання

для потреб медичної, ветеринарної і

мікробіологічної промисловості
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Призначення | Виконавець | Завод- | Строки | Обсяги фінансування, млн. крб. |Потреба |Очікуваний обладнання | обладнання | дослідно- | виготовлювач |виконання,|----------------------------------|України,|обсяг | | конструкторських | обладнання | роки |всього |дослідно-| підготовка |одиниць |виробниц- | | робіт | | | |конструк-| виробництва | |тва за 1 | | | | | |торські |----------------| |одиницю | | | | | |роботи за|всього |в тому | | | | | | | |рахунок | |числі за| | | | | | | |бюджету | |рахунок | | | | | | | | | |власних | | | | | | | | | |коштів | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ омплектне миття, сушіння, Науково- Маріупольський 1992-1995 4,8 4 0,8 0,8 15 40 ехнологічне стерилізація, дослідний завод
обладнання для наповнення та конструкторсько- технологічного озливу запайка ампул технологічний обладнання
ін'єкційних інститут,
препаратів в м. Маріуполь
ампулах Спеціальне
шприцевим конструкторсько-
методом технологічне

бюро,

м. Вишгород
Автомат для виготовлення -"- -"- -"- 3,8 3,3 0,5 0,5 150 300 иготовлення ампул ємкістю
ампул 1, 2, 5, 10 і

20 мл
Змішувач- змішування -"- Маріупольський 1992-1994 1,2 1 0,2 0,2 25 60 ранулятор порошкових завод
(сушарня СГ) медичних технологічного препаратів та їх обладнання

наступне

гранування
Роторний до вимог -"- завод "Карат", 1992-1993 1,5 1 0,5 0,5 25 60 онсульований світового рівня м. Вишгород
автомат для (GMP)
виготовлення
таблеток з
дистанційним
управлінням
Роторна машина виготовлення -"- -"- 1992-1994 1 0,8 0,2 0,2 20 80 ля таблеток з
виготовлення порошкових
таблеток з матеріалів
програмним
управлінням
Автоматична упакування Науково- Чернівецький 1992-1994 2,8 2 0,8 0,8 30 70 інія для таблеток у дослідний завод
упакування чарункову конструкторсько- технологічного аблеток в контурну технологічний обладнання
сучасні упаковку та її інститут,
матеріали наступне м. Маріуполь

укладання в Спеціальне

пачки, набір конструкторське

пачок в стопи і технологічне

упакування в бюро,

бандеролі м. Вишгород
Автомат для упакування -"- -"- 1993-1994 1,4 1,2 0,2 0,2 40 90 паковки таблеток у
таблеток безчарункову

контурну

упаковку
Комплексне миття флаконів, -"- Чернівецький 1993-1995 4,8 4 0,8 0,8 10 20 ехнологічне пробок, завод
устаткування ковпачків, технологічного ля розливу стерильний обладнання
ін'єкційних розлив
розчинів у ін'єкційних
5-20 мл флакони розчинів (в тому

числі

інсулінових) у

флакони, їх

наступне

закриття

пробками і

ковпачками,

етикування та

упакування

флаконів
Автоматична розлив -"- завод "Карат", 1993-1994 4,3 3,7 0,5 0,5 10 20 інія для спиртових м. Вишгород
розливу розчинів(у тому
спиртових числі корвалолу,
розчинів у валокордину) у
15-100 мл флакони флакони, їх
(дві модифікації) наступне

упакування

пробками-

капельницями,

закриття

ковпачками
Автомат для розлив Науково- Чернівецький 1992-1994 0,8 0,7 0,1 0,1 15 20 тикування спиртових дослідний завод
флаконів розчинів (у тому конструкторсько- технологічного числі корвалолу, технологічний обладнання

валокордину) у інститут,

флакони, їх м. Маріуполь

наступне Спеціальне

упакування конструкторсько-

пробками- технологічне

капельницями, бюро,

закриття м. Вишгород

ковпачками
Параметричний упакування -"- завод "Карат", 1993-1995 1,2 0,6 0,4 0,4 25 50 яд автоматів флаконів у м. Вишгород
для упакування картонні пачки,
флаконів набір картонних

пачок з

флаконами в

групи, їх

наступне

упакування у

паперові

бандеролі
Машина для миття та -"- -"- 1993-1994 0,7 0,5 0,2 0,2 20 30 иття та сушіння скляних
сушіння скляних флаконів і банок
флаконів ємкістю 15-100 мл
Створення виготовлення ЦНДІ "Тайфун" Маріупольський 1992-1996 10 9,5 0,5 0,5 15 20 статкування сублімаційних Мінмашпрому, завод з
сублімаційної форм медичних м. Миколаїв технологічного ушарні ємкістю препаратів обладнання
50 л завод "Карат", м. Вишгород

ВО "Тайфун"

Мінмашпрому,

м. Миколаїв
Лабораторне та для синтезу мале мале -"- 3,7 2 1,7 1,7 10 30 алотоннажне біологічно підприємство підприємство
ємкісне активних "Плазмед", "Плазмед",
обладнання речовин м. Харків м. Харків

Спеціальне Академія наук конструкторсько-

технологічне

бюро, м. Вишгород
Термограф визначення Спеціальне завод "Карат", -"- 2 1,7 0,3 0,3 40 150 температури конструкторсько- м. Вишгород

дегідратації та технологічне

розпад бюро,

речовини м. Вишгород
Розробка та виробництво завод "Червона НВП "Прилад", 1993-1994 3,15 2,2 0,95 0,95 2 2 иготовлення ліків у вигляді Зірка", м. Ногінськ інії по супозиторіїв м. Харків
виробництву НВП "Прилад",
супозиторіїв АПС-1 м. Ногінськ
Розробка та виготовлення -"- -"- -"- 1,9 1,36 0,54 0,54 3 5 иготовлення медичних
автоматів препаратів у
тубонаповнення вигляді
АТМ-25, АТМ-19 туб
Дослідження та виготовлення завод по завод по 1993-1994 1,63 1,2 0,43 0,43 11 14 озробка, гнучких хіміко- виробництву СЛЗ, виробництву СЛЗ, иготовлення, технологічних с. Васищеве с. Васищеве
впровадження систем для Харківської Харківської
нових видів виробництва СЛЗ області області
обладнання у
виробництво СЛЗ
Багатоступеневий розділення та Науково-дослідний дослідне 1993 0,3 0,25 0,05 0,05 7 10 ідинний концентрування конструкторсько- підприємство
екстрактор з розчинів у технологічний ДНЦЛЗ, м. Харків ідцентровим фармацевтичній інститут,
розділенням фаз промисловості м. Маріуполь

ДНЦЛЗ, м. Харків
Система визначення Науково-дослідний дослідне 1993 0,13 0,11 0,02 0,02 100 150 втоматичного закінчення циклу конструкторсько- підприємство
визначення кінця технологічного технологічний ДНЦЛЗ, м. Харків ушіння в процесу сушіння інститут,
апаратах з м. Маріуполь
примусовим ДНЦЛЗ, м. Харків
поданням повітря
Прилади для контроль -"- -"- -"- 0,19 0,14 0,05 0,05 20 100 изначення евтектичних
евтектичних точок точок
препаратів розроблюваних

препаратів для

оптимізації

технологічних

процесів сушіння
Фільтраційний організація Науково-дослідний дослідне 1993 0,35 0,29 0,06 0,06 20 30 кстрактор комплексної конструкторсько- підприємство
безперервної дії маловідходної технологічний ДНЦЛЗ, м. Харків технології інститут,

випуску кількох м. Маріуполь

препаратів з ДНЦЛЗ, м. Харків

однієї сировини
Дослідження та виготовлення Чернівецький Чернівецький 1993-1994 2,65 1,95 0,7 0,7 100 100 озробка нової пресштампового ЗТО МТП ЗТО
технології інструменту під "Техносі",
виготовлення зміцнюючі м. Челябінськ
пресштампового іоноплазмові
інструменту під покриття
зміцнюючі
іоноплазмові
покриття
Усього 54,3 43,7 10,6 10,6
Всього включено робіт на суму: 10,3 7,5 2,8 2,8 в цінах 1991 року)
Всього вилучено робіт на суму: 10,3 7,5 2,8 2,8 в цінах 1991 року)
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1180 ( 1180-93-р ) від 29.12.1993 )

Додаток N 6

до Комплексної програми, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 573
ЗАВДАННЯ

по розробці нових видів лікарських і ветеринарних

засобів, препаратів і матеріалів для окулярної оптики

та їх промисловому виробництву
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Головні виконавці | Строки виконання | Обсяги |Підприємства, на яких |Примітка репаратів і матеріалів, | розробки | по роках |фінансування| здійснюватиметься | х фармакотерапевтична | |-------------------| (млн. крб.)| серійний випуск | дія | |початок |закінчення| | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ерцево-судинні засоби
Нашкірний Державний науковий 1989 1995 0,96 ВО "Лубнихімфарм" ерапевтичний засіб з центр лікарських
форидоном засобів (ДНЦЛЗ),

м. Харків
Кратол -"- 1990 -"- 1,5 Дослідне виробництво державного наукового центру лікарських засобів (ДВ ДНЦЛЗ), м. Харків
Есгефол -"- 1989 -"- 0,8 ВХФО "Львівфарм"
Дилазин Київський завод 1990 -"- 0,5 Київський завод медпрепаратів медпрепаратів
Іхтієн Одеський медичний 1988 1995 1,2 ВО "Біостимулятор", інститут м. Одеса
Ерихрозид ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 -"- 0,8 ВХФО "Львівфарм"
Сухий екстракт з кореня -"- 1991 -"- 0,7 ДВ ДНЦЛЗ, м. Харків а корневищ левзеї
сапровидної
Свічка Рутес - лікарська -"- 1990 -"- 0,9 Черкаський завод орма на основі рутину хімреактивів а есцину
Векозид - судинно- -"- -"- -"- 1,7 ВХФО "Львівфарм" онізуючий засіб
3-нітрол (тринітрол) Інститут органічної 1992 1996 1,5 ВХФО "Дарниця", хімії (ІОХ) Академії м. Київ наук України,

м. Київ
Поліглюкозам ДНЦЛЗ, м. Харків -"- 1995 0,9 ДВ ДНЦЛЗ, м. Харків
ІЕМ-81, Акціонерна фірма 1992 1993 0,4 АФ "Фармак", м. Київ ротисклеротичний (АФ) "Фармак",
засіб м. Київ

Інститут

експериментальної

медицини, м. Санкт-

Петербург
Етамерзол ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 1994 0,5 ВХФО "Дарниця", м. Київ
Психотропні засоби
Карбатин АФ "Фармак", -"- 1995 0,3 АФ "Фармак", м. Київ м. Київ

Інститут хімії

Таджикистану
Скутекс ДНЦЛЗ, м. Харків -"- 1996 0,8 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Засоби для лікування
алкоголізму та
наркоманії
Наралфон ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 1995 1,36 ВХФО "Дарниця", м. Київ
Засоби для лікування
респіраторних
захворювань
Аерозоль тріамцинолон ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 1993 0,5 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Байкафед -"- -"- 1995 0,9 -"-
Гіпорамін ВХФО "Дарниця", -"- -"- 0,5 ВХФО "Дарниця", м. Київ м. Київ
Гамма-інтерферон Науково-дослідний 1992 1994 2,7 ВО "Ензим", інститут м. Ладижин мікробіології і

вірусології (НДІМВ)

Академії наук

України, м. Київ
Київське Київське підприємство підприємство по по виробництву виробництву бакпрепаратів бакпрепаратів
Протиревматичні,
протиподагричні,
анальгізуючі та
температурознижувальні
засоби
Камілофлан ДНЦЛЗ, м. Харків 1989 1993 0,2 Фармацевтична фірма "Здоров'я", м. Харків
Оксоглюкамін -"- 1988 -"- 0,2 -"-
Цефазолін Київський завод 1991 -"- 0,1 Київський завод медпрепаратів медпрепаратів концерну

"Укрмедбіопром"
Ортофен-пластир ДНЦЛЗ, м. Харків 1989 1994 1,1 ВО "Лубнихімфарм"
Ортофен - -"- -"- -"- 1 -"- рансдермальна форма
для дітей
Сорбілін - -"- 1992 1995 0,7 Харківський хіміко- ротизапальної дії фармацевтичний завод "Красная звезда"
Комбіновані лікарські ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 1995 1,0 Фармацевтична орми з парацетамолом фірма "Здоров'я", 3 форми) м. Харків
Цефатоксин натрію Київський завод 1992 1993 0,2 Київський завод медпрепаратів медпрепаратів
Сухий екстракт ВО "Лубнихімфарм" 1989 1994 0,7 ВО "Лубнихімфарм" алендули
Анестетики
Дикаїн ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 1993 0,5 ВО "Лубнихімфарм"
Засоби для лікування
шлунково-кишкових
захворювань
Ерикан ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 1995 1,3 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Лавалон -"- 1991 -"- 0,8 -"-
Лактофтор НДІМВ Академії 1991 1995 1,2 ВО "Ензим", наук України, м. Ладижин м. Київ

Київський

політехнічний

інститут
Біоспорин НДІМВ Академії 1992 1993 0,6 Дніпропетровський наук України, хіміко- м. Київ фармацевтичний завод
Протиалергічні засоби
Створення препаратів ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 1995 1,3 Трипільський підвищеною біохімічний завод, іодоступністю на Київська область снові амінокислот ВХФО "Львівфарм" Дослідний завод інституту біоорганічної хімії і нафтохімії (ДЗІБОНХ) Академії наук України, м. Київ
Імуномодулюючі засоби
Зилінат ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 1995 0,9 ВХФО "Дарниця", м. Київ
Екстрабіол ВО "Ензим", 1991 1994 1,1 ВО "Ензим", м. Ладижин м. Ладижин НДІОГБ, м. Санкт-

Петербург
Бластолен -"- -"- 1995 1,2 -"-
Тимоген Дніпропетровський -"- 1992 0,05 Дніпропетровський хіміко- хіміко- фармацевтичний фармацевтичний завод завод
Проміцел ВО "Ензим", -"- 1993 1,3 ВО "Ензим", м. Ладижин м. Ладижин
Протипроменеві засоби
та засоби лікування
радіаційних уражень
Ліпохромін ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 1994 1,1 ВХФО "Біостимулятор", м. Одеса
Аромелін ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 1994 0,6 ХФЗ "Красная звезда", м. Харків
Нові лікарські форми на
основі комплару
У формі м'яких капсул ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 1995 1 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків адіопротекторної дії ВХФО "Біостимулятор", м. Одеса
У формі мазі з -"- -"- -"- 0,9 ХФЗ "Красная нтисептиком звезда", м. Харків
У формі свічок для -"- -"- -"- 1 ВХФО ікування ерозивних "Біостимулятор", інекологічних м. Одеса ахворювань
Гель альгінат натрію -"- -"- 1993 0,5 Завод хімреактивів, м. Шостка
Ферментні препарати
Тритиказа ДНЦЛЗ, м. Харків 1989 1994 0,8 ДВ ДНЦЛЗ, м. Харків ВО "Вітаміни", м. Умань
Стерилаза Київський 1991 1995 1,1 ВО "Ензим", політехнічний м. Ладижин інститут

ДНЦЛЗ, м. Харків
Еластотераза НДІМВ Академії 1990 1992 0,1 Київський завод наук України, медичних м. Київ препаратів
Поленаза Харківський 1992 -"- 0,1 ВО "Вітаміни", фармацевтичний м. Умань інститут

Протеаза-С ВО "Ензим", -"- -"- 0,5 ВО "Ензим", м. Ладижин м. Ладижин НДІФТ МОЗ, м. Київ
Інаміл ДНЦЛЗ, м. Харків 1989 1995 0,8 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Засоби для коригування
метаболічних процесів
Флавонабол ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 -"- 1,1 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Поліамін ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 1994 1,3 Трипільський біохімзавод ДВ ІБОНХ Академії наук України, м. Київ
Створення нового НДІФТ МОЗ, м. Київ 1991 1995 0,4 ВО "Вітаміни", омбінованого м. Умань олівітамінного
препарату
Біоенергетичний ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 -"- 1 ДЗ ДНЦЛЗ, омплекс м. Харків
Препарат заліза для -"- 1992 -"- 1,1 -"- ікування
залізодефіцитних
анемій
Засоби, що
застосовуються в
дерматології та
венерології
Багатокомпонентна мазь ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 -"- 0,7 ВО "Лубнихімфарм" нітазолом
Гумілова мазь ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 1995 0,6 ВО "Лубнихімфарм"
Пінний аерозольний -"- 1990 -"- 0,7 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків репарат з
паратиноїдами
Діокзизоль -"- -"- 1993 0,3 ВО "Стома", м. Харків
Натрієва сіль ацеміну -"- 1992 1994 0,6 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Пірозоль -"- 1991 1995 0,6 -"-
Засоби, що
застосовуються в
урології
Канафлазин ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 1993 0,7 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Засоби, що
застосовуються в
офтальмології
Очні краплі на основі ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 1995 1 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків ерменту цитохрому С
Очні краплі на основі ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 1994 0,8 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків дреналіну для лікування
глаукоми
Очні краплі на основі -"- -"- -"- 0,7 -"- инку сульфату
(пролонгованого)
Засоби для лікування
онкологічних
захворювань
Хлофіден НДІФТ МОЗ, м. Київ 1990 1992 0,1 Київський завод медпрепаратів
Засоби, які впливають на
процеси обміну
Гіфларин ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 -"- 0,1 ВХФО "Дарниця", м. Київ
Гліфазин Фармацевтична фірма 1987 1993 0,1 Фармацевтична "Здоров'я", фірма "Здоров'я", м. Харків м. Харків
Цукрознижувальний Харківський 1991 1993 0,7 Завод синтетичних асіб фармацевтичний лікарських засобів, інститут смт Васищеве, Харківська область
Засоби, що
застосовуються в
акушерстві та
гінекології
Адемол ІОХ Академії наук 1992 1994 0,9 ВХФО "Дарниця", України, м. Київ м. Київ
Інші лікарські засоби
Мареполіміел, Одеський науково- 1991 1993 0,2 ВХФО іостимулятор дослідний інститут "Біостимулятор", очних захворювань та м. Одеса тканинної терапії
Регенкур, антисептин Київський завод -"- 1992 0,2 Київський завод медпрепаратів медпрепаратів
Аубазидан, ВО "Ензим", 1991 1994 2,1 ВО "Ензим", м. Ладижин кзополісахарид м. Ладижин

Хіміко-

фармацевтичний

інститут,

м. Санкт-Петербург
Аміглурацил для ДНЦЛЗ, м. Харків -"- 1992 0,3 ХФЗ "Красная тимуляції метаболічних звезда" роцесів
Хелікотест, Бориславський 1992 1993 0,2 Бориславський іагностичний засіб науково-дослідний науково-дослідний інститут "Синтез", інститут "Синтез", Львівська область Львівська область
Кампілогаз, анаерогаз -"- -"- -"- 0,3 -"- ля діагностики
Адемол для лікування ІОХ Академії наук -"- 1994 0,9 ВХФО "Дарниця", ослабленої родової України, м. Київ м. Київ іяльності
Газоутворюючі таблетки ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 1995 0,5 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків ля рентгенології
Розчинні гранули із ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 1993 0,4 ВХФО "Львівфарм" ікарських рослин
Тріаза, комбінований ВО "Вітаміни", -"- -"- 0,1 ВО "Вітаміни", ерментний препарат м. Умань м. Умань амінник фесталу, НДІ антибіотиків і
панзинорму та подібних ферментів медичного
імпортних препаратів призначення,

м. Санкт-Петербург
Тризим, комбінований -"- -"- 1995 0,5 -"- ерментний препарат
Мікоцитин, -"- -"- -"- 0,4 -"- ротигрибковий засіб
(при ускладненні у
хворих на СНІД)
Холестеролоксидаза, ВО "Вітаміни", 1991 1995 0,4 ВО "Вітаміни", олестерин-знижуваний м. Умань м. Умань асіб Науково-дослідний НДІ антибіотиків і інститут (НДІ) ферментів антибіотиків і медичного ферментів призначення, медичного м. Санкт-Петербург призначення,

м. Санкт-Петербург
Гранули ністатину для -"- -"- -"- 0,4 -"- ітей, протигрибкові
Гранули каноміцину -"- -"- -"- 0,4 -"- онофосфату для дітей
(антибіотик)
Нові лікарські препарати Київське 1992 1996 10 Київське а основі біологічно підприємство підприємство по ктивних мінорних по виробництву виробництву омпонентів крові бактерійних бактерійних юдини для лікування препаратів препаратів атології в системі інститут біохімії
кровотворення: Академії наук

України, м. Київ
альфа-макроглобулін консорціум "Екосорб",

м. Київ
фактор звернення Інститут гематології

та переливання крові

МОЗ, м. Київ

НДІ особливо чистих

біопрепаратів,

м. Санкт-Петербург
Високоочищений, Київське 1992 1996 3,8 Київське исокоактивний підприємство підприємство по юдський по виробництву виробництву ейкоцитарний бактерійних бактерійних нтерферон для ін'єкцій препаратів препаратів НДІ особливо

чистих

біопрепаратів,

м. Санкт-Петербург
Нова лікарська форма Київське -"- -"- 5 -"- ілозену, тимоліну, підприємство
ДНК-вмісних препаратів по виробництву
та матеріалів, ліпідних бактерійних
препаратів (на основі препаратів
комплексної переробки НДІ особливо чистих
вилкової залози) біопрепаратів,

м. Санкт-Петербург

Інститут біохімії

Академії наук

України, м. Київ

Інститут проблем

онкології та

радіобіології

Академії наук

України, м. Київ
Створення препарату Інститут проблем 1992 1996 2,5 Київське ікробного походження, онкології та підприємство по о має руйнувати радіології Академії виробництву акову клітину наук України, бактерійних м. Київ препаратів Київське

підприємство

по виробництву

бактерійних

препаратів
Допоміжні речовини
В-циклодекстрин ДНЦЛЗ, м. Харків 1989 1993 0,8 ВО "Ензим", м. Ладижин
Гормональні препарати -"- 1992 1995 1 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків а основі етилолесту
(синестрол, прогестерон,
оксипрогерон)
Модифікація -"- -"- 1993 0,4 -"- ікрокристалічної
целюлози
Натрій карбодиметил -"- -"- -"- 0,4 -"- рохмал -
гельутворюючий
розпушувальний засіб
Сахарол-К, -"- 1991 1995 0,7 -"- ідсолоджувач
Кальцій-натрієва сіль -"- -"- 1993 0,2 -"- льгінової кислоти
Активований ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 1995 0,8 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків олікапроаміл,
полімер-носій з
активним центром
Медичні вироби із
полімерів та інших
матеріалів
Протибактерійний ДНЦЛЗ, м. Харків 1986 -"- 0,6 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків шивний матеріал
Бутафлекс - Київський медичний 1992 1994 0,7 ВО "Стома", м. Харків ліплювальний матеріал інститут
для виготовлення Одеський НДІ
суцільно вилитих стоматології
незнімних зубних
протезів
Терафіл - Одеський НДІ -"- -"- 0,9 -"- томатологічний стоматології
матеріал ДНЦЛЗ, м. Харків
Педіатрія
Серцево-судинні засоби
Карглікон, свічки по ВХФО "Львівфарм" 1991 1995 0,4 ВХФО "Львівфарм" ,0003
Психотропні засоби
Фенобарбітал ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 -"- 0,5 Фармацевтична Фармацевтична фірма фірма "Здоров'я", "Здоров'я", м. Харків м. Харків
Засоби для
анестезіології та
реаніматології
Наркотичні анальгетики
та їх антагоністи:
промедол 0,1- та ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 1994 0,2 Фармацевтична ,5-процентний Фармацевтична фірма фірма "Здоров'я", "Здоров'я", м. Харків м. Харків
омнопон - розчин ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 1994 0,2 Фармацевтична ,5-процентний Фармацевтична фірма фірма "Здоров'я", "Здоров'я", м. Харків м. Харків
морфін - розчин -"- -"- -"- 0,2 -"- ,5-процентний
Інші лікарські засоби
Амінокапронова ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 1993 0,3 ХФЗ "Красная ислота ХФЗ "Красная звезда", м. Харків звезда",

м. Харків
Засоби для лікування
респіраторних
захворювань
Протикашлевий засіб, ДНЦЛЗ, м. Харків -"- 1995 0,8 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків ранули ефемубрану
Ненаркотичні
анальгетичні засоби
Свічки з анальгіном ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 1993 0,3 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків ,1 та 0,25 для дітей
Парацетомол 0,08, ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 1995 0,7 -"- ,17 та 0,33 - свічки

Засоби для лікування
шлунково-кишкових
захворювань
Противиразкові засоби:
калефлон - гранули для ДНЦЛЗ, м. Харків 1989 1994 0,6 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків ітей
Засоби проти діареї: -"- 1991 1995 1,2 -"- ельна лікарська форма
антидіарейна суспензія -"- 1992 -"- 0,7 - " -
Лікарські засоби для
профілактики і
виведення радіонуклідів
Ентеросгель асоціація 1993 1996 4,5 асоціація "Екологія "Екологія та та людина", м. Київ людина", м. Київ
Цеоліт -"- 1993 1996 12 -"-
Жовчогінні засоби
Флакумін, гранули ДНЦЛЗ, м. Харків 1989 1995 0,7 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Силібор, гранули -"- -"- 1994 0,7 -"-
Інші лікарські засоби
Ромалан для лікування ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 1995 0,8 Фармацевтична лунково-кишкових Фармацевтична фірма "Здоров'я", ахворювань фірма "Здоров'я", м. Харків м. Харків
Ферменти
Авеназа ДНЦЛЗ, м. Харків 1991 -"- 0,8 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Комплексний -"- 1990 -"- 1,3 -"- ерментний препарат
Засоби коригування
метаболічних процесів
Анаболічні засоби:
розробка анаболічних ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 -"- 1,2 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків асобів
Препарати заліза,
кобальту, фосфору,
калію, кальцію та інші:
глюконат кальцію ДНЦЛЗ, м. Харків 1990 1995 0,8 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Протидіабетичні
препарати
Ліпалін ДНЦЛЗ, м. Харків -"- -"- 1,2 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків
Засоби, що
застосовуються в
урології
Фурадонін, антисептик ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 -"- 0,7 ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків ля сечовивідних шляхів
у гранулах
Всього: 122,77
Ветеринарні препарати
Фероспленін Український інститут 1993 1 ВХФО "Дарниця", фізіології м. Київ сільськогосподарських

тварин, м. Київ
Біофер Український науково- 1993 1995 0,1 ВО "Біостимулятор", дослідний інститут м. Одеса (НДІ) ветеринарних

препаратів і

кормових домішок,

м. Львів
Лактоцерин Інститут -"- -"- 0,8 Іванківський мікробіології дріжджовий завод, та вірусології Київська область Академії наук

України, м. Київ
Нікотинова кислота ВО "Вітаміни", 1992 1996 -"- ВО "Вітаміни", м. Умань м. Умань Дніпропетровський

хіміко-технологічний

інститут

"Південдіпробіо-

синтез",

м. Одеса
Аскорбінова кислота ВО "Вітаміни", 1992 1996 - ВО "Вітаміни", м. Умань м. Умань Дніпропетровський

хіміко-

технологічний

інститут

"Південдіпробіо-

синтез",

м. Одеса

Білгородський

філіал

ДіпроНДІмедпрому
Виробництво преміксів Запорізький інститут 1993 0,4 Запорізький а збагачувальних тваринництва гідролізно- ормових домішок дріжджовий завод
Препарат КД Український науково- 1993 1994 1,2 ВО "Львівфарм" дослідний інститут

(НДІ) ветеринарних

препаратів і кормових

домішок, м. Львів
ЄМЄЛ (мазь) -"- 1992 1995 1,2 -"-
Лактоверин -"- -"- -"- 1,3 ВО "Ензим", м. Ладижин
Інтерферон 1992 1994 4,7 ВО "Ензим", екомбінатний м. Ладижин одифікований
Пепсинором Інститут ботаніки -"- -"- 7,1 -"- Академії наук

України, м. Київ

"Південдіпробіо-

синтез",

м. Одеса
Кремноміциновий Науково-виробниче -"- -"- 1,6 -"- нтибіотик об'єднання

"Біотехнологія",

м. Москва
Ерікан ДНЦЛЗ, м. Харків -"- 1995 2 Фармацевтична фірма "Здоров'я", м. Харків
Сукцинат натрію -"- 1993 1993 1,4 АФ "Фармак", м. Київ
Ізамбен -"- -"- 0,4 -"-
Новокаїн -"- -"- 1,9 -"-
Альбезказол Український науково- 1992 1995 2 Івано-Франківський дослідний інститут завод тонкого експериментальної органічного синтезу ветеринарії Мінпрому (УНДІЕВ), м. Харків
Антгельмінтик Рівненський філіал -"- -"- 2 -"- УНДІЕВ
Панакур - антгельмінтик Львівський -"- -"- 2 -"- політехнічний

інститут
Трихопол Вольський науково- -"- -"- 2 -"- дослідний інститут

органічної хімії,

Саратовська область
Антидезинтерійний -"- -"- -"- 2 -"- репарат
Піперазин-адипінат- Інститут органічної -"- -"- 2 -"- нтгельмінтик хімії Академії

наук України,

м. Київ
Гепарин у флаконах Московський 1993 1996 0,9 Черкаський, ендокринний завод Київський м'ясокомбінати асоціація "Вітафарм", м. Київ
Тиреоїдин ВО 1992 1995 1 Дніпропетровський, "Білмедпрепарати", Полтавський, м. Мінськ Київський, Донецький м'ясокомбінати асоціація "Вітафарм", м. Київ
Дезоксирибонуклеза у Ленінградський 1995 1996 0,6 Київський лаконах завод м'ясокомбінат медпрепаратів асоціація "Вітафарм", м. Київ
Трипсін у флаконах -"- -"- -"- 0,6 -"-
Хімотрипсін у флаконах -"- -"- -"- 0,7 -"-
Рибонуклеаза у -"- -"- -"- 0,7 -"- лаконах
Ронідаза у флаконах Московський 1994 1995 1,5 Мелітопольський м'ясокомбінат м'ясокомбінат асоціація "Вітафарм", м. Київ
Ліобіл у таблетках 1995 -"- 0,3 Київський аунаський завод м'ясокомбінат едичних препаратів асоціація "Вітафарм", м. Київ
Інсулін "Б" 400 одиниць Берлін-Хемі 1992 1993 0,5 -"-
Всього: 43,90
Матеріали для окулярної оптики
Інструмент "Акропол" Інститут надтвердих 1993 1994 2,5 Ізюмський оптико- матеріалів, м. Київ механічний завод, Харківська область
Припій без срібла Інститут 1993- 0,6 Дослідне електрозварювання 1993 виробництво імені Є.О. Патона, інституту м. Київ електрозварювання імені Є.О. Патона
Всього: 3,1
Аргінін глутамат ДНЦЛЗ, м. Харків 1992 1995 1,3 Дніпропетровський таблетки, розчин) хіміко- фармацевтичний завод
Капсули типу Факолен Одеський НДІ 1993 1996 1,8 ЕЗМП Академії наук очних хвороб України, м. Київ ДНЦЛЗ, м. Харків Фармацевтична Експериментальний фірма "Здоров'я", завод медичних м. Харків препаратів (ЕЗМП)

Академії наук

України, м. Київ
Байкамін - солі Інститут урології та 1993 1996 1,6 ЕЗМП Академії наук мінокислот нефрології (ІУН) України, м. Київ МОЗ, м. Київ ДЗ ДНЦЛЗ, м. Харків ДНЦЛЗ, м. Харків Трипільський ЕЗМП Академії наук біохімічний завод України, м. Київ
Канамін (капсули) ІУН МОЗ, м. Київ 1992 1996 1,5 ЕЗМП Академії наук ДНЦЛЗ, м. Харків України, м. Київ ЕЗМП Академії наук Трипільський України, м. Київ біохімічний завод хіміко- фармацевтичний завод у смт Васищеве, Харківська область
Біоамінал (капсули) ДНЦЛЗ, м. Харків 1993 1996 1,9 -"- Трипільський

біохімічний завод

ЕЗМП Академії наук

України, м. Київ
Тіроліберін - порошок у Інститут 1992 1995 1,4 ЕЗМП Академії наук лаконах для ін'єкцій біорганічної України, м. Київ та нафтохімії АН Київський завод України (ІБСНК), медпрепаратів м. Київ

Український НДІ

ендокринології,

м. Київ

ЕЗМП Академії наук

України, м. Київ
Всього: 182,27

Додаток N 7

до Комплексної програми, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 573
ЗАВДАННЯ

Міністерству охорони здоров'я, асоціації

"Укрмедприлад" з розробки та організації

серійного випуску нової медичної техніки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва виробу | Розробники, | Дослідно- | Підготовка | Обсяг фінансування |Річна |Вар- | Очікуваний обсяг серійного | виготовлювачі |конструкторські| серійного | (в цінах 1991 року) |потреба |тість | виробництва по роках, | | роботи | виробництва | по роках, млн. крб. |України |в | шт./млн. крб. | |---------------+---------------+----------------------------------|_______ |цінах |------------------------------------------------- | |строк |вар- |строк |вар- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |Всього |1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |вико- |тість, |вико- |тість, | | | | | |по СНД, |року, | | | | | | |нання, |млн. |нання, |млн. | | | | | |штук |тис. | | | | | | |рік |крб. |рік |крб. | | | | | | |крб. | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Лабораторна техніка
Аналізатор за конкурсом: 1992 0,25 - - 0,25 - - - - 250/1000 1,5 - 50/0,07 100/0,15 500/0,75 800/1,2 ематокритного Науково-виробниче
числа крові об'єднання

радіоелектронної

медичної апаратури

(НВО "РЕМА"),

м. Львів

ВО "Моноліт",

м. Харків
Малогабаритна завод -"- 2,5 1994 4 1 1,5 4 - - 350/350 14,5 - - - 250/3,63 350/5,1 ефрижераторна "Біофізприлад",
центрифуга м. Львів
Фракціонатор крові завод 1992- 1,5 1994 3 0,5 1 3 150/200 15 100 200 "Біофізприлад", 1994

м. Львів
Ротор цитофорезу -"- -"- 0,7 -"- 1,3 0,2 0,5 1,3 600/800 0,6 400 800 УФ-0,12
Ротор плазмофорезу -"- -"- 0,8 -"- 1,2 0,3 0,5 1,2 800/800 0,4 400 800
Нагрівач крові
проточний НКП-0,1 -"- -"- 0,6 -"- 0,3 0,2 0,4 0,3 500/500 0,3 500 500
Хемілюмінограф для Науково-виробнича 1995- 1 1997 0,5 - - - 0,55 0,45 2500 50 едиколабораторних фірма "Медитех", 1996
досліджень ХМЛ-3 м. Київ ВО

"Медапаратура",

м. Київ
Автомат для дослідне -"- 0,68 - - - - 0,43 0,25 50 20 істологічної обробки виробництво
та фарбування тканини інституту

фізіології імені

Богомольця,

м. Київ
2. Прилади для функціональної діагностики
Кардіомонітор за конкурсом: 1992- 1 0,35 0,65 50/200 19 50/0,95 100/1,9 риліжковий НВО "РЕМА", м. Львів 1993

Науково-дослідний

технологічний

інститут

приладобудування,

м. Харків

НВО

"Спецавтоматика",

м. Одеса

СКТБ, м. Вишгород
Монітор для контролю НВО "РЕМА", 1992 0,2 0,2 125/500 20 - 20/0,4 200/4 250/5 300/6 овонародженого м. Львів
МКН-0,1 завод

радіоелектронної

медичної апаратури

(завод "РЕМА"),

м. Львів
Дефібрилятор з за конкурсом: 1992- 0,7 0,25 0,45 500/2000 7 50/0,35 100/0,7 500/3,5 втоматичним НВО "РЕМА", м. Львів 1993
регулюванням доз ВО "Завод "Арсенал",
дефібрилюючої дії м. Київ
ДКІ-А-0,1
Портативний за конкурсом: 1992 0,2 0,2 125/500 8 5,0/0,04 100/0,8 200/1,6 300/2,4 ереносний НВО "РЕМА", м. Львів
дефібрилятор ВО "Завод "Арсенал",

м. Київ

науково-дослідний

центр "Міоритм",

м. Київ
Електроконвульсатор НВО "РЕМА", м. Львів 1992- 0,5 0,2 0,3 250/1000 5,5 50/0,28 100/0,55 Елікон-0,2" завод "РЕМА", 1993

м. Львів
Прилад для ранньої за конкурсом: 1992- 1,1 - - 0,5 0,6 - - - 50/50 300 - - 7/2,1 7/2,1 7/2,1 іагностики НДТІ 1993
злоякісних приладобудування,
новоутворень м. Харків

Спеціальне

конструкторське

бюро

діагностичної

апаратури (СКБДА),

м. Київ
Розробка та освоєння СКТБ МЕТ, -"- 0,7 1993 0,3 0,6 0,4 - - - 1000 1,5 1000 1000 иробництва м. Кам'янець-
гастродуоденальних і Подільський
ректальних зондів
Універсальний Всесвітня 1992- 3 0,5 1,5 1 200 15 50/0,75 300/4,5 ксиспірограф лабораторія, 1994
"Метатест-3" м. Київ

ВО "Медапаратура",

м. Київ
Монітор ритму серця за конкурсом: 1992- 3 1994 0,6 1,1 1,2 1,3 800/3000 9,6 50/0,4 РС-01 НВО "РЕМА", м. Львів 1994

НВО

"Спецавтоматика",

м. Одеса

ВО "Завод "Арсенал",

м. Київ
Кондуктометричний НВО "РЕМА", м. Львів 1992- 1,7 1994 0,5 0,9 1,3 200/700 2 50/0,1 500/1 налізатор поту для завод "РЕМА", 1993
діагностики м. Львів
захворювань, зокрема
муковісцидозу
Електронейро- -"- 1992- 2,1 1993 0,55 0,5 1,2 0,95 25/100 7,5 10/0,075 тимулятор 1994
Одноканальний НВО "РЕМА", м. Львів 1993- 1 1996 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 750/3000 4 ікропроцесорний 1995
електрокардіограф з
автономним живленням
ЕКІТ-05МІБ
Прилад для НВО "Медицина 1993- 1,8 0,4 0,9 0,5 100/400 50 50/2,5 іагностики і транспорту", 1995
моніторингу м. Одеса
функціонального
стану щитовидної
залози
Прилад 8-канальний науково-інженерний -"- 2 0,5 0,9 0,6 100/300 70 30/2,1 ікропроцесорний центр "Сонар"
для вимірювання Академії наук,
парціального тиску м. Київ
кисню у крові
транскутанним засобом
"ОКСИТЕРМ-8"
Програмно-апаратний КБ "Вектон", 1994- 2 1,2 0,8 200 180 500/9 омплекс для м. Запоріжжя 1995
Холтеровського
моніторингу
електрокардіограм
Монітор НІЦ "Сонар" 1993- 2 0,5 0,9 0,6 1500 200 500/100 ульсоксиметричний Академії наук, 1995
"ОКСИКОМ" м. Київ
Система діагностики асоціація -"- 1,9 0,45 1 0,45 150 200 10/2 анніх стадій "Укрмедприлад",
захворювання суглобів м. Київ
Актокардіограф плоду науково-виробниче -"- 1,9 1997 0,9 - - - 0,72 1,18 100/300 10,9 підприємство

РЕМА, м. Львів

завод РЕМА,

м. Львів
Кардіоспірограф науково-виробниче 1995- 1,24 1997 0,5 - - - 0,6 0,64 100/300 6,5 еонатальний підприємство 1996

РЕМА, м. Львів

завод РЕМА,

м. Львів
Електронний пристрій -"- -"- 2,9 -"- 1 - - - 1,3 1,6 300/900 4,5 ля експрес-діагнозу
набряків мозку
Аналізатор показників -"- -"- 2,9 1997- 1 - - - 1,5 1,4 150/300 18 ровообігу 1998
Комплект НВП РЕМА, 1995- 1,62 1996 - - - - 1,15 0,47 6000/ 0,1 лектрокардіо- м. Львів 1996 15000 рафічних електродів,
що не містять срібла
Фатон для перевірки НВП -"- 0,84 - - - - 0,55 0,29 100/200 12 льтразвукових "Екскулап-39",
ехотомоскопів м. Київ
3. Хірургічні інструменти і обладнання
Медичний інструмент Харківський фізико- 1992- 1,2 1,5 0,6 1,1 0,5 0,5 1000/ 300 1000 3000 з захисним і технічний інститут 1995 10000 міцнюючим покриттям фірма "Плазмед",

м. Харків
Електротрепан з фірма "Юнікс", 1993- 3,6 0,9 1,6 1,1 300 30 50/1,5 200/6 омплектом змінних м. Харків 1995
інструментів
Набір хірургічних -"- -"- 6 0,8 2,6 2,6 200 100 10/1 100/10 нструментів і
пристроїв для
втручання в органи
черевної порожнини в
умовах катастроф
Набір для асоціація -"- 2,75 1 1,15 0,6 500 70 50/3,5 300/21 ндопротезування "Остеосинтез", наборів імплантанти) м. Київ
Комплект латексних фірма "Юнікс", -"- 2,7 0,5 1,1 1,1 10000 50 500/25 10000/500 ндоеспандерів м. Харків
Ортези ортопедичні Український -"- 0,8 0,1 0,35 0,35 200 50 1000/50 4000/200 азостегнових та науково-дослідний
плечових суглобів інститут

травматології та

ортопедії, м. Київ
Канюлі для інфузійної НІЦ "Сонар" 1993- 2,5 0,7 1,8 100000 1,5 1000/1,5 50000/75 100000/150 истеми Академії наук, 1994

м. Київ
Атравматичні голки з фірма "Олімп", -"- 0,45 1996 - - - - 0,25 0,2 1 млн./ 1/ итками, які м. Київ 5,5 млн. 100 штук озсмоктуються,
"Окцелон" та
"Аміцелон"
Одноразові пристрої фірма "Олімп", 1995- 0,23 1996 - - - - 0,15 0,08 0,5 млн./ 3,5/ ля трансфузійних м. Київ 1996 0,8 млн. 100 штук истем

Інструмент для НВП "Медбіовет", -"- 0,44 - - - - 0,3 0,14 10000/ 3/ толарингології м. Київ 100000 100 штук

Багатофункціональний колективний -"- 0,72 - - - - 0,45 0,27 500/2000 0,4 ерматом з набором госпрозрахунковий
змінних інструментів медичний центр

нової медичної

техніки та

технології,

м. Київ
Комплект медичного державне -"- 0,44 - - - - 0,34 0,1 4000/ 0,2 нструменту для підприємство 20000 ндоскопічних "Кріста-тех"
(лапароскопічних та м. Київ
гістероскопічних)
операцій
Фізіотерапевтичні НДІ штучного -"- 0,56 - - - - 0,38 0,18 10000/ 0,15 становки оксиген волокна, м. Київ 50000 люс-мінус Київське ВО

імені Артема
Зшивач шкіри і НВО "Каммед", 1995- 0,56 - - - - 0,36 0,2 10000/ 0,3 поневрозу м. Кам'янець- 1996 50000 Подільський
Комплект дренажних НВО "Каммед", 1995- 0,34 - - - - 0,3 0,04 1000000/ 2,5/100 ристроїв для м. Кам'янець- 1996 2000000 агальної хірургії та Подільський завод
урології (дренажі, "Космос", смт
надлобкові та Козин Київської
трансуретральні області
набори, сечозбирачі
та ін.)
4. Офтальмологічна техніка
Ергограф -"- -"- 0,12 0,06 0,06 500 0,7 100 500
Керотограф конусний -"- 1992 0,04 0,04 600 0,6 100 500 600
5. Оториноларингологічна техніка
Поліфонатор науково-виробниче 1992- 0,4 - - 0,25 0,15 - - - 1000 0,1 100 підприємство "Вабос" II кв.

(НВП "Вабос"), 1993

м. Київ
Аудіометричні головні -"- 1992 0,45 - - 0,45 - - - - 10000 0,1 5000 елефони
Аудіометричний -"- 1992- 0,4 - - 0,3 0,1 - - - 10000 0,2 5000 істковий вібратор II кв.

1993
Автоматизована -"- 1992- 1,95 - - 0,85 0,8 0,3 - - 500 20 10 истема для II кв.
індивідуального 1994
добору та
настроювання
слухового апарата
(експертна система)
Набір інструментів малі підприємства 1992 0,2 1992 0,8 1 по 1000 0,05 1000 1000 1000 1000 1000 ля отоларингології "Медбіовед" і різних шпатель, зонди, "Еталон", м. Київ
аденотоми)
Лійка Зігля, набір малі підприємства 1992 0,02 1992 0,14 0,16 по 150 0,9 100 100 100 100 100 оторозширювачів для "Медбіовед" і різних толарингології "Еталон", м. Київ
Набір лійок для вуха -"- 1992 0,02 1992 0,2 0,22 10000 0,022 10000 10000 10000 10000
Набір ложок, -"- 1992 0,07 1992 0,67 0,74 по 1000 0,08 6000 6000 6000 6000 атискувачів, пінцетів різних ля отоларингології
Бінауральний СКБ "Лукул", -"- 2,4 1997 2 - - - 1,55 0,85 30000/ 0,035 ишеньковий слуховий м. Євпаторія завод 150000 парат повітряного та "Вимпел",
кісткового м. Євпаторія
звукопроведення
6. Урологічна техніка
Апарат "Штучна нирка" асоціація 1993 1,8 1995 0,4 0,7 0,8 0,7 300/1500 500 "Укрмедприлад",

м. Київ

ВО "Медапаратура",

м. Київ
Прилад для визначення -"- -"- 1,5 0,5 0,7 0,3 150 150 100/15 ісцезнаходження
каменів при
хірургічних операціях
Апаратура та науково-технічний -"- 8,05 1997 - - - - 4,05 4 30/60 20 бладнання для центр
позаниркового очищення "НТЦ-Квінта",
крові м. Київ ВО

"Медапаратура",

м. Київ
Урофлоуметр -"- -"- 3 1997 1 - - - 1,3 1,7 300/600 5
7. Стоматологічна техніка
Стоматологічний НВП РЕМА, 1995- 3,7 1997 - - - - 2,2 1,5 1500/ 1,2 іагностичний м. Львів завод РЕМА, 1996 3000 омплекс м. Львів
Стоматологічний -"- -"- 2 1997 - - - - 1,1 0,9 1500/ 0,7 безболювач 3000
Стоматологічна обласна державна 1995- 1,5 - - - - 1,1 0,4 1000/ 6 становка фірма 1996 2500 "Медтехніка"

м. Львів НВФ

"Сатва",

м. Тернопіль
8. Рентгенологічна та радіологічна техніка
Негатоскоп з СКБДА, м. Київ 1992- 0,2 0,075 0,075 0,05 15000/ 0,3 500 12000 оліпшеними ВО "Медапаратура", 1994 60000 ехнічними м. Київ
характеристиками
Розробка СКБДА, м. Київ 1992- 4,9 0,5 2 2,4 1000 500 5/2,5 100/50 ентгенівського 1994
діагностичного
апарата для
мамографії "Мамограф"
Касети для СКБДА, м. Київ 1992- 0,8 0,2 0,3 0,3 500 тис. 2 20 тис./ 50 тис./ ентгенографії з ВО "Медапаратура", 1994 /1,5 млн. 40 100 оліпшеними м. Київ
характеристиками
Дозокалібратор для -"- 1992- 0,8 1993 1,7 0,2 2,3 100 60 20/1,2 50/3 изначення 1993
активності рідких
радіофармпрепаратів
у шприцах і склянках
із дроту
Гематиреометр для -"- 1992- 0,6 1993 1,4 0,1 1,9 200 60 30/1,8 60/3,6 изначення 1993
функціонального
стану щитовидної
залози
Двофотонний кістковий -"- 1992- 0,8 1993 1,8 0,2 2,4 20 100 5/0,5 10/1 енситометр 1993
Переносний кістковий СКБДА, м. Київ 1992- 0,8 1994 1,6 0,2 1,2 1 500 50 10/0,5 50/2,5 енситометр ВО "Медапаратура", 1993

м. Київ
Система НВП "Медирент", -"- 1 1997 - - - - 0,5 0,5 200/500 4 втоматизованого м. Київ
збирання і обробки
даних від
багатоканальних
приладів, які
використовуються для
радіонуклідної
функціональної
діагностики
9. Фізіотерапевтична апаратура
Порожнинний НВО "РЕМА", м. Львів 1992- 0,9 0,3 0,3 0,3 500/2000 3 200/0,6 400/1,2 500/1,5 лектронагрівач для 1994
лікування хронічних
запальних
гінекологічних
захворювань,
простатитів ПЕН-02
Кардіодефібрилятор НВО "РЕМА", м. Львів 1992- 1 0,3 0,35 0,35 2500/ 9 100/0,9 100/9 2500/10 КІН-08 завод "РЕМА", 1994 10000 м. Львів
Побутовий інгалятор- за конкурсом: 1992- 1,4 0,5 0,9 10000 3,5 500 5000 15000 еспіратор СКТБ 1993

"Медлабортехніка",

м. Одеса

НДПІ "Тайфун",

м. Миколаїв

особливе

конструкторське бюро

радіомашинобудування

"Титан",

м. Хмельницький

КБ "Дніпровське",

м. Дніпропетровськ

ВО "Моноліт",

м. Харків
Електроди за конкурсом: 1992- 1,8 0,8 1 1000/ 0,1 100 1000 2000 лектрокардіографічні СКТБ МЕТ, 1993 20000 м. Кам'янець-

Подільський

НВО "РЕМА", м. Львів
Розробка Харківський інститут 1992- 4 1994 1 1,4 2,1 1,5 15 1200 1 5 15 15 Ч-гіпертермічного радіоелектроніки і 1994
комплексу його дослідний завод
"Екстратерн-XXI"
Техніка для акушерства та гінекології
Ультразвуковий доплер ВО "Моноліт", 1994- 1,5 0,9 0,6 1000 20 10/2 500/100 ардіофон для м. Харків 1995
акушерства та
гінекології

10. Техніка для екстреної допомоги та інтенсивної терапії
Електроди для СКТБ МЕТ, 1992- 1,2 0,4 0,8 10000 0,1 100 1000 10000 10000 лектрокардіо- м. Кам'янець- 1993
стимуляції Подільський
Пристрій для штучної за конкурсом: -"- 2,5 1,0 1,5 3000 30,0 100 1000 3000 ентиляції легенів ВО "Медлабортехніка",

м. Одеса

ВО "Електронмаш",

м. Київ

НДІГД "Респіратор",

м. Донецьк
Катетери із СКТБ МЕТ, -"- 0,75 0,3 0,45 3000/ 500 1000 3000 5000 ремнійорганічної м. Кам'янець- 10000 уми Подільський
Дозатори (для за конкурсом: -"- 1,52 1993 0,2 0,72 1 450/1000 15 100/1,5 300/4,5 1000/15,0 нсуліну та інші) СКТБ, м. Вишгород

СКБ Інституту

кібернетики Академії

наук, м. Київ

ВО "Комунар",

м. Харків

ВО "Медлабортехніка",

м. Одеса

СКБДА, м. Київ

НДІ "Оріон", м. Київ

ВО "Фотоприлад",

м. Черкаси

ВО "Карпати",

м. Івано-Франківськ
Апарат терапевтичний НДІ "Квант", -"- 2,5 0,6 1,3 0,6 200 50 100/5 льтразвуковий м. Київ 5 низькочастотний)
Апарат для фототерапії НВЦ "Рентген-Д", 1995- 0,43 - - - - 0,23 0,2 1500/ 1,5 овонароджених м. Київ 1996 3000
Апарат для НВП РЕМА, -"- 1 1997 - - - 0,4 0,6 1000/ 4,9 ізіотерапії м. Львів завод РЕМА, 2000 ервово-м'язового м. Львів
апарату скелетних
м'язів синусоїдними
струмами та
радіоімпульсами
низької частоти
"Ампліпульс"
Прилад для визначення -"- -"- 1,55 1997 - - - - 1,13 0,42 500/1000 1,2 рововтрати в
екстремальних
ситуаціях
11. Технічні засоби підвищення продуктивності праці медичного персоналу
Універсальний НВО "РЕМА", м. Львів 1995- 0,9 0,4 0,5 500/2000 3 50/0,15 100/0,3 риканальний завод "РЕМА", 1996
реєстратор з м. Львів
термодрукуючим
пристроєм
для виведення
графічної та
алфавітно-цифрової
біометричної
інформації
Малогабаритний НВО "РЕМА", м. Львів 1994- 0,9 0,3 0,4 0,2 400/1500 5 50/0,25 100/0,5 агатофункціональний завод "РЕМА", 1996
пристрій для м. Львів
діагностики і
моніторування
пацієнта
12. Утилізація й очищення відходів
13. Медичне обладнання
Апарат інфундирний СКБДА, м. Київ 1992 0,25 0,075 0,1 0,075 1000/ 1,5 10 50 300 300 еликої ємності ВО "Медапаратура", 2000 м. Київ
Мийна машина для СКПТБ 1992- 0,35 0,09 0,16 0,10 1860/ 12,0 50/0,6 60/0,72 70/0,84 80/0,96 80/0,96 приців, комплект "Медобладнання", 1994 1860 орзин і касет м. Білгород-
(ММ-100) Дністровський
Автоматичний за конкурсом: 1992- 3 1 2 1000 0,09 50 500 1000 лектронний ВО "Медлабор- 1993
цифровий титратор техніка", м. Одеса

СКТБ МЕТ,

м. Кам'янець-

Подільський
Комплект за конкурсом: -"- 1,5 0,6 0,9 1,5 50/0,75 1000/1,5 10000/15 10000/15 ідсмоктувачів СКБДА, м. Київ
різного призначення ВО "Медапаратура",

м. Київ

НВО

"Електронприлад",

м. Київ
Медичні повітряні СКТБ 1993- 1,5 1995 25 6,5 10 10 35000 3,5 3000/ 8000/28 15000/42,5 терилізатори з "Медлабортехніка", 1995 10,5 ікропроцесорним м. Білгород-
управлінням об'ємом Дністровський
40, 160, 320, електроапаратний
640 літрів завод і ВО

"Перетворювач",

м. Запоріжжя
Стерилізатор НІЦ "Сонар" Академії 1994- 1,5 1 0,5 500 80 100/8 отохімічний наук, м. Київ 1995
Термостат ТВ-80 ЦКПТБ 1993- 0,075 0,035 0,04 10000 50 1000/50 5000/250 "Медобладнання", 1994

м. Білгород-

Дністровський
Термостат ТВ-20 ЦКПТБ 1993- 0,075 0,03 0,045 30000 30 1000/30 10000/300 "Медобладнання", 1994

м. Білгород-

Дністровський
Крісло-каталка для державне -"- 0,2 0,05 0,15 500 25 100/2,5 1000/25 1000/25 омбінованого науково-виробниче
переміщення підприємство
хворих дітей "Інвамед",

м. Дніпропетровськ
Крісло-каталка -"- -"- 0,42 0,12 0,3 200 20 100/2 1000/20 1000/20 кладна для нерухомих
хворих, ККСП-I
Возик малогабаритний -"- -"- 0,2 0,05 0,15 1000 30 100/3 1000/30 3000/90 активним приводом
Крісло-коляска з -"- -"- 0,2 0,05 0,15 200 25 500/12,5 10000/250 удном для
дітей, КСД-I
Пристрій портативний за конкурсом: 1995- 0,16 1996 - - - - 0,1 0,06 2500 0,5 ракційно-екстензійної НВФ "Медитех", 1996
терапії при м. Київ особливе
остеохондрозі шийного конструкторське
відділу хребта бюро

машинобування

"Модуль", м. Київ
Пристрій фіксації і НВП "Медитех", 1995- 0,34 1996 - - - - 0,24 0,1 8,000 0,4 ренування нижніх м. Київ 1996
кінцівок типу УФТК-1
Стіл для переливання науково-технічний -"- 1,46 1996 - - - - 0,8 0,66 500/1000 0,5 рові центр

"НТЦ-Квінта",

м. Київ ВО

"Медапаратура"

м. Київ
Стіл маніпуляційний -"- -"- 0,29 1996 - - - - 0,15 0,14 1000/ 0,3 5000
Компресор мембранний -"- -"- 0,68 1997 - - - - 0,38 0,3 1000/ 2 едичний універсальний 4000

Комплект обладнання ОКБМ "Модуль", -"- 0,48 1997 - - - - 0,38 0,1 500/ 2,5 ля тракційної терапії м. Київ 2000
14. Медична техніка
Автоматизоване робоче НДІ "Екологія і 1993- 0,8 1,5 1,2 0,3 0,28 100/28 120/28 120/28 ісце рентгенолога людина" 1994

асоціація "Екологія

і людина"

(із проведенням 18,9 1,62 3,8 5,0 3,92 3,5 3,5 науково-дослідних

робіт у 1993 році в

обсязі 0,4 млн. крб.)
Оксигенатор ВО "Оріон", -"- 2 0,8 1,2 400 30 200/6 400/12 отохімічний м. Тернопіль
ультрафіолетовий та
апарат для
ультрафіолетового
опромінення крові і
трансфузійних рідин
Пристрій для асоціація -"- 1,13 0,4 0,73 1000 10 500/3 лектрохімактивації "Укрмедприлад",
водосольових розчинів м. Київ
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 1180 ( 1180-93-р ) від 29.12.1993, N 401 ( 401-95-р ) від
30.06.1995 )

Додаток N 8

до Комплексної програми, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 1992 р. N 573
ЗАВДАННЯ

Міністерству охорони здоров'я, Міністерству

машинобудування, військово-промислового комплексу

і конверсії по розробці та організації

серійного випуску нової медичної техніки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва виробу | Розробники, | Дослідно- | Підготовка | Обсяг фінансування |Річна |Вар- | Очікуваний обсяг серійного | виготовлювачі |конструкторські| серійного | (в цінах 1991 року) |потреба |тість | виробництва по роках, | | роботи | виробництва | по роках, млн. крб. |України |в | шт./млн. крб. | |---------------+---------------+----------------------------------|_______ |цінах |------------------------------------------------- | |строк |вар- |строк |вар- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |Всього |1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |вико- |тість, |вико- |тість, | | | | | |по СНД, |року, | | | | | | |нання, |млн. |нання, |млн. | | | | | |штук |тис. | | | | | | |рік |крб. |рік |крб. | | | | | | |крб. | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Лабораторна техніка
Телевізійний за конкурсом: 1992- 0,45 - - 0,2 0,25 - - - 200/200 80 - - 20/1,6 20/1,6 20/1,6 ікроскоп з НДТІ 1993
кольоровим кодуванням приладобудування,
зображення м. Харків

Інститут

кібернетики

Академії

наук, м. Київ

ВО "Моноліт",

м. Харків
Багатопрофільний ЦКБ "Арсенал", 1992- 1 1995 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 200/400 25 - - - 50/1,25 100/2,5 едичний та м. Київ 1995
екологічний ВО "Завод
експрес-індикатор "Арсенал",

м. Київ
Прилад ПН-10 ВО "Фотоприлад", -"- 0,35 - - 0,2 0,15 - - - 2000/ 1 - 20/0,02 150/0,15 150/0,15 150/0,15 м. Черкаси 2000
Лабораторна настільна Завод 1993- 2,3 0,7 1 0,6 400 5 30 200 ентрифуга "Біофізприлад", 1995 ---- ---- --- м. Львів 1000 0,15 1
Пристрій для ВО "Мікроприлад", 1993- 4,47 0,72 3,75 100 25 100 150 лектрофоретичного м. Львів 1994 --- --- ---- озділення 400 2,5 3,35 акромолекул
Мікроскоп для приладобудівний 1995- 1,1 1997 0,5 - - - 0,5 0,6 250/750 1,5 абораторних завод, м. Ізюм 1996
досліджень
Трибометр експериментальні -"- 0,58 -"- - - - - 0,33 0,25 50/500 3,8 виробничі майстерні

МОЗ, м. Київ

Київський

радіозавод
2. Прилади для функціональної діагностики
Експертна система -"- -"- 0,95 - - 0,5 0,45 - - - 280/500 160 5/0,9 10/1,6 15/2,5 іагностики хронічних
порушень мозкового
кровообігу
Радіотермометр НДІ "Сатурн", 1992- 0,9 0,4 0,5 10000 18 100/1,8 500/9 1000/18 іагностичний м. Київ 1993
"Електроніка" РТМД завод "Сател",

м. Глухів

завод "Елсат",

м. Київ
РАПАН-1 СКБ ВО "Комунар", 1992- 0,62 0,4 0,22 600/1200 12 50/0,6 150/1,8 500/6 500/6 м. Харків 1993

ВО "Комунар",

м. Харків
Автоматизована система -"- -"- 0,5 0,3 0,2 3500/ 12 1700/ 1700/ 1700/ іагностики спадкових 5000 21,4 21,4 21,4 атологій
Статограф для за конкурсом: 1992- 1,2 0,7 0,25 0,25 1000/ 15 200 1000 іагностики СКБ ВО "Комунар", 1994 1200 ахворювань м. Харків
опорно-рухового Науково-дослідний
апарату людини інститут

радіовимірювань,

(НДІРВ),

м. Харків
Ехотомоскоп за конкурсом: 1992 0,25 0,25 500/400 150 100/15 500/75 500/75 500/75 500/75 Науково-дослідний

інститут

комплексної

автоматизації

(НДІ КА),

м. Донецьк

НДІ РВ, м. Харків

ВО "Чернігівський

радіоприладний

завод"
Прилад для за конкурсом: 1992- 1,5 0,6 0,6 0,3 400/500 150 10/1,5 500/75 ізуалізації НДІ РВ, м. Харків 1994
судин та вимірювання НВО "Хартрон",
швидкості кровотоку м. Харків
Переносний за конкурсом: 1992- 6 2,3 2 1,7 1500 0,5 1000/0,5 100/0,05 алогабаритний Науково-дослідний 1994
кардіограф інститут

електромеханічних

приладів (НДІЕМП),

м. Київ

НВО "РЕМА",

м. Львів

ВО "Завод

"Арсенал",

м. Київ
Прилад реєстрації за конкурсом: 1992- 0,4 0,2 0,2 1 5000/5 5000/5 5000/5 5000/5 5000/5 ртеріального тиску ОКБ "Титан", 1993

м. Хмельницький

НДІ

приладобудування,

м. Київ

СКБ

"Медлабортехніка",

м. Одеса

Науково-дослідний

інститут

мікроелектронної

техніки та матеріалів

(НДІМТМ), м. Київ

КБ "Вектон",

м. Запоріжжя

НВО

"Спецавтоматика",

м. Одеса
Комп'ютерна система ВО "Комунар", 1992 0,15 0,15 25/100 1992/ 5/0,75 25/3,75 25/3,75 ндоскопічної м. Харків 150 іагностики
гастроентерологічних
захворювань
Цифровий термометр за конкурсом: 1992- 1 1993 0,5 1 0,5 1000 0,15 1000 1000 Золочівський 1993

радіозавод,

Львівська область

СКТБ

"Медлабортехніка",

м. Одеса

МП "Терміт",

м. Дніпропетровськ

ВО "Південний

радіозавод",

м. Жовті Води

НДІМТМ, м. Київ

ВО "Моноліт",

м. Харків
Прилад для вимірювання за конкурсом: -"- 1,95 0,6 0,9 0,45 0,5 10/0,05 800/0,4 2000/1 ртеріального тиску НДІ "Оріон",
крові, температури і м. Київ Науково-
пульсу дослідний інститут

функціональної

мікроелектроніки

(НДІ ФМ), м. Київ

СКТБ, м. Вишгород

КНДІРВА ЦКБ

"Арсенал", м. Київ

Золочівський

радіозавод,

Львівська область

ВО "Газотрон",

м. Рівне

ВО

"Медлабортехніка",

м. Одеса

НДІП, м. Київ

НВО "РЕМА",

м. Львів

СКТБ "Котеф"

концерну "Аркси",

м. Боярка Київської

області

СКТБ "Орізон"

концерну "Родон",

м. Івано-Франківськ

НДІКА, м. Донецьк

НДІ "Квант",

м. Київ

Чернігівський завод

побутової

апаратури
Апаратура для за конкурсом: 1992- 3,8 1,8 2 1000/ 5 100/0,5 200/1 200/1 имірювання НДІ "Квант", м. Київ 1993 2000 араметрів КНДІРВА НДІРВ,
зовнішнього дихання м. Харків
Комплект портативних за конкурсом: 1992- 1,5 1994 0,7 0,5 0,9 0,8 250/1500 5 310/1,55 3150/ 4000/20 4000/20 кспрес-аналізаторів НДІ "Оріон", м. Київ 1994 15,75 укру в крові і сечі ЦКБ "Арсенал",

м. Київ НДІ "Квант",

м. Київ
Комплект одно-, дво- за конкурсом: СКТБ, -"- 5 -"- 1,8 1,8 3 2 3000/ 3,8 100/0,38 500/1,9 5000/19 більше канальних м. Вишгород 5000 ардіографів КНДІРВА НТЦ

"Лазер", м. Київ

НДЦ "Геросан",

м. Київ

НВО "РЕМА",

м. Львів

НДІЕМ, м. Київ

ВО "Чернігівський

радіо приладний

завод"

НДІ "Марс", м. Київ
Поліспіроергометр КНДІРВА 1992- 0,63 1993 0,7 0,63 0,7 120/250 100 10/1 250/25 250/25 Показатель ЗМА" завод "Радіоприлад" 1993
(ПА4-03) на заміну Київського ВО імені
ПА-02 С.П. Корольова
Апаратура для за конкурсом: 1992- 2,5 1,1 0,7 0,7 200/600 20 100/2 500/10 онтролю стану плоду СКБ ВО "Комунар", 1994
і матері м. Харків

НВО "РЕМА",

м. Львів

Бориславський

завод "РЕМА"

НДІ КА, м. Донецьк

СКБ "Молния",

м. Одеса
Ехотомоскоп для Науково-дослідний -"- 0,4 0,2 0,1 0,1 150/200 150 10/1,5 200/30 анньої інститут
діагностики радіовимірювання

НВО "Метрологія",

м. Київ
Ультразвуковий за конкурсом: 1992- 14,8 -"- 2,2 7,3 9,7 500 1200 10 20 50 100 хотомоскоп з КБ "Дніпровське", 1993
електронним м. Дніпропетровськ
скануванням Дніпропетровський

державний

університет

МП "П'єзотехніка"

ВО

"Дніпропетровський

машинобудівний

завод",

м. Дніпропетровськ
Апаратно-програмний Науково-дослідний 1993- 3,25 1 1,1 1,1 5 20 60 5 омплекс комп'ютерної інститут 1996 -- ---- іографії радіовимірювань 50 0,73 (НДІРВ), м. Харків
Монітор НВП "РЕМА", 1993- 2,92 0,37 1,55 1 150 45 100 еаніматологічний з м. Львів 1995 --- --- аналом вимірювання 300 4,5 ртеріального тиску
МР-02
Багатоканальний СКБ ВО "Комунар", 1993- 2 1,2 0,8 300 40 100 300 егістратор м. Харків 1994 --- --- іоелектричних 4 12 роцесів ЕКГ
Гнучкий ендоскоп Науково-дослідний 1993- 9,5 1 6 2,5 10000 150 200 інститут комплексної 1995 --- автоматики (НДІКА), 30 м. Донецьк
Пульсоксиметр для фірма "Ютас", -"- 0,29 -"- 0,4 - - - 0,14 0,15 60/500 2 оніторних систем м. Київ завод

"Орізон", м. Сміла

3. Хірургічні інструменти та обладнання
Лазерний скальпель за конкурсом: -"- 1,6 0,5 0,4 0,3 0,4 100/300 100 10/1 100/10 оагулятор ЦКБ "Арсенал",

м. Київ

НВО "Ротор",

м. Черкаси

ВО "Полярон",

м. Київ НДІ

"Квант", м. Київ
Комплекти змінних НДІ "Сатурн", 1992- 2,5 1 0,7 0,8 1000 2,7 100/0,27 100/0,27 плікаторів та м. Київ 1994
інструментів до завод "Сател",
різних модифікацій м. Київ
установок завод "Елсат",
"Кріоелектроніка" м. Київ
Мікротома-кріостома -"- -"- 1,2 0,4 0,4 0,4 200 35 10/0,35 100/3,5 маніпуляційними
засобами і програмним
забезпеченням,
розробка
Інструмент для Український 1992- 0,24 0,15 0,09 300 20 50/1 200/4 істково-пластичних науково-дослідний 1993
операцій на кисті інститут точного
та стопі у дітей машинобудування

(УНДІТМ),

м. Дніпропетровськ
Установка "Муліт" ВО "Полярон", 1992- 4,2 1,2 1 1 1 150 10 5 50 м. Київ 1995

Інститут проблем

онкології, м. Київ
Кріомедичні за конкурсом: 1992- 3,8 1 1,4 1,4 200/500 10 50/0,5 20/2 300/3 становки ЦКБ "Арсенал", 1994

м. Київ

Науково-технічний

центр "РТТ", м. Київ

НДІ "Сатурн",

м. Київ

ВО "Новатор",

м. Хмельницький

ВО "Моноліт",

м. Харків
Лазерний коагулятор СКБ "Полярон", -"- 2,4 1,2 0,6 0,6 100 30 50 100 Мікрон 1" на базі м. Львів
аргонового лазера ВО "Полярон",
"Мікрон 1" м. Львів
Набір інструментів до Інститут ортопедії 1993- 2,3 0,9 1,1 0,3 10000 200 10000 апароскопа, і травматології, 1995 ----- істоскопа, м. Харків 2000 истоскопа, артоскопа
Еректор НВО "Плазмотрон", 1993- 0,25 0,15 0,1 1000 60 1000 1000 м. Київ 1994 ---- ---- 60 60
Комплекти для НДІ 1993- 8,8 2,8 2,4 2,4 1,2 40 1,5 1000 ардіохірургії, серцево-судинної 1996 наймену- ---- нестезування хірургії, м. Київ вань 1,5 еанімації, штучного
кровообігу
Операційний мікроскоп Приладобудівний 1993- 3,2 0,8 1,8 0,6 100 50 100 завод, м. Ізюм 1995 --- 5
Оглядовий мікроскоп -"- 1993- 2,8 1 1,8 200 35 100 200 1994 --- --- 3,5 7
Набір лазерного асоціація -"- 0,56 0,12 0,44 1000 70 100 1000 вітло-водного "Укрмедприлад", комплек- --- ---- нструменту м. Київ тів 7 70
Катетери для спеціальне 1995- 0,61 1997 - - - - 0,32 0,29 1 млн./ 0,01 ардіохірургії, конструкторське 1996 10000 рології та терапії бюро медичної

електротехніки,

м. Кам'янець-

Подільський
Комплект акціонерне -"- 0,49 -"- - - - - 0,19 0,3 50 ком- 1,5 ріохірургічних товариство "Пульс", плектів/ нструментів для м. Київ 120 ком- ейрохірургії плектів
Набір НДІ "Оріон", -"- 0,6 -"- 0,3 - - - 0,5 0,1 1000 ком- 1,2 ікрохірургічного м. Київ плектів/ нструменту для 3500 ком- роведення операцій плектів а очах
Апарат за конкурсом: 1995- 1,56 1997 - - - - 0,66 0,9 500/4000 1,5 лектрохірургічний Науково-дослідний 1996
високочастотний з інститут
комплектом радіовимірювань,
інструментів для м. Харків ВО імені
загальної хірургії Артема, м. Київ

завод "Буревісник",

м. Київ СКБ

діагностичної

апаратури, м. Київ
Скобки різних Інститут проблем 1995 0,2 - - - - 0,2 - 1 млн. 0,2 ипорозмірів та лиття Національної комплектів орми з нових академії наук,
матеріалів для м. Київ
зшивачів медичних
4. Офтальмологічна техніка
Прилад для ВО "Фотоприлад", 1992- 1,1 0,25 0,25 0,6 1500/ 5 100/0,5 200/1 300/1,5 отографування м. Черкаси 1994 1500 чного дна
Прилад для -"- -"- 0,5 0,2 0,3 1000/ 5 50/0,25 100/0,5 100/0,5 іагностики та 1000 ікування амбліопії
Мікроскоп операційний ВО "Фотоприлад", -"- 2,2 0,4 0,6 1,2 400/400 50 50/2,5 100/5 100/5 м. Черкаси
Прилад для ВО "Фотоприлад", 1992- 0,1 II кв. 0,11 0,1 0,11 300/1000 0,6 100/50 300/150 300/150 тимулювання органів м. Черкаси 1993 1993
зору панорамними
фігурами і
засліплюючими
полями
Світлоімпульсний -"- -"- 0,07 II кв. 0,1 0,07 0,1 200/1000 2 100/200 200/400 200/400 200/400 рилад 1993
Авторефрактометр -"- -"- 2,5 0,9 0,8 0,8 300/500 70 100/7 200/14

Продовження додатка N 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва виробу | Розробники, | Науково- | Дослідно- | Підготовка | Обсяг фінансування |Річна |Вар- | Очікуваний обсяг серійного | виготовлювачі | дослідні |конструкторські| серійного | (в цінах 1991 року) |потреба |тість | виробництва по роках, | | роботи | роботи | виробництва | по роках, млн. крб. |України |в | шт./млн. крб. | |---------------+---------------+---------------+----------------------------------|_______ |цінах |------------------------------------------------- | |строк |вар- |строк |вар- |строк |вар- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |Всього |1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |вико- |тість, |вико- |тість, |вико- |тість, | | | | | |по СНД, |року, | | | | | | |нання, |млн. |нання, |млн. |нання, |млн. | | | | | |штук |тис. | | | | | | |рік |крб. |рік |крб. |рік |крб. | | | | | | |крб. | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- йконометр для ВО "Фотоприлад", 1992- 0,5 0,2 0,2 0,1 1000/ 20 10/0,2 100/2 150/2 іагностики та м. Черкаси 1994 1000 ослідження
анізейконії
Прилад для -"- -"- 0,6 0,25 0,25 0,1 1000/ 15 40/0,6 100/1,5 150/2,25 іагностики 1000 иклотропії
Окуляри-локатор Науково- 1992 - 0,5 0,3 0,2 1993/0,5 1994/25 1995/50 1996/50 дослідний та 1993

конструкторський

інститут

периферійного

обладнання

(НДІП), м. Київ
Пристрій для -"- -"- 1,1 0,6 0,5 1993/60 1994/100 1995/150 1996/450 итання текстів
для сліпих людей
та з ослабленим
зором - "Книга"
Телевізійний за конкурсом: 1992- 2,8 1 1 0,8 1/10 100 1/0,1 5/0,5 10/1 омп'ютерний ЦКБ "Арсенал", 1994
офтальмоскоп м. Київ

Одеський НДІ

телевізійної

техніки

НДІ "Квант",

м. Київ

ВО "Полярон",

м. Львів
Діафоноофтальмоскоп Інститут ортопедії 1993- 0,75 0,2 0,3 0,25 200 50 100 ирококутний і травматології 1995 --- (дослідна 5 майстерня),

м. Харків
Синоптофор завод 1995- 0,49 -"- 0,2 - - - 0,24 0,25 100/200 1,5 "Точмедприлад", 1996

м. Харків
Продовження додатка N 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва виробу | Розробники, | Дослідно- | Підготовка | Обсяг фінансування |Річна |Вар- | Очікуваний обсяг серійного | виготовлювачі |конструкторські| серійного | (в цінах 1991 року) |потреба |тість | виробництва по роках, | | роботи | виробництва | по роках, млн. крб. |України |в | шт./млн. крб. | |---------------+---------------+----------------------------------|_______ |цінах |------------------------------------------------- | |строк |вар- |строк |вар- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |Всього |1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |вико- |тість, |вико- |тість, | | | | | |по СНД, |року, | | | | | | |нання, |млн. |нання, |млн. | | | | | |штук |тис. | | | | | | |рік |крб. |рік |крб. | | | | | | |крб. | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Отоларингологічна техніка
Аудіометр за конкурсом: 1992- 2,5 1994 2 1 1,5 2 500 5 10 500 500 іагностики Київський 1994
високочастотний політехнічний
автоматизований інститут

(КПІ)

НДІ "Марс",

м. Київ
Акустичні вушні -"- 1992- 3 1,5 1,5 1000 1 10 1000 1000 мпенданометри 1993
Слуховий апарат за конкурсом: -"- 2,5 0,5 2 10000 0,8 100 10000 10000 НВО "Славутич",

м. Київ

НВП "Пошук",

м. Жовті Води
Системи для за конкурсом: -"- 2,9 1,2 1,7 2000 1 500 1000 2000 ослідження КБ "Промінь",
слуху (тестовий і м. Київ
поліклінічний НВП "Вабос",
аудіометри) м. Київ НВО

"Техінформкомплекс",

м. Київ

Львівський науково-

дослідний

радіотехнічний

інститут (ЛНДРТІ)
Система для НДІТП, м. Харків -"- 1,5 -"- 0,8 0,9 1,4 50/1000 50 25/1,25 40/1,65 50/2,5 естибулометрії з
програмним
управлінням
Візуалізатор мовних НВП "Вабос-ЕХТ", -"- 0,49 -"- 0,3 - - - 0,23 0,26 100/200 1,2 игналів м. Київ
Завушний слуховий НВП "Вабос-ЕХТ", 1995- 0,79 1997 0,3 - - - 0,53 0,26 30000/ 0,05 парат середньої м. Київ 1996 60000 отужності з
автоматичним
регулюванням
підсилювання та
регулювання тембру
Продовження додатка N 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва виробу | Розробники, | Науково- | Дослідно- | Підготовка | Обсяг фінансування |Річна |Вар- | Очікуваний обсяг серійного | виготовлювачі | дослідні |конструкторські| серійного | (в цінах 1991 року) |потреба |тість | виробництва по роках, | | роботи | роботи | виробництва | по роках, млн. крб. |України |в | шт./млн. крб. | |---------------+---------------+---------------+----------------------------------|_______ |цінах |------------------------------------------------- | |строк |вар- |строк |вар- |строк |вар- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |Всього |1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |вико- |тість, |вико- |тість, |вико- |тість, | | | | | |по СНД, |року, | | | | | | |нання, |млн. |нання, |млн. |нання, |млн. | | | | | |штук |тис. | | | | | | |рік |крб. |рік |крб. |рік |крб. | | | | | | |крб. | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Урологічна техніка
7. Техніка для акушерства та гінекології
Комп'ютерний за конкурсом: 1992- 1,5 0,4 0,6 0,5 40/50 200 5/1 50/10 50/10 омограф НДІРВ, м. Харків 1994
(мамограф) НВО "Електро-
ультразвуковий приладобудування",

м. Харків

НВО "Славутич",

м. Київ

СКТБ "Агат",

м. Вінниця

НВО "Хартрон",

м. Харків
Прилад для НВП "РЕМА", 1993- 1,8 0,12 1,31 0,37 1000 35 50 1000 озслаблення м. Львів 1995 ---- ---- 'язів матки 1,75 35
Урологічна техніка
Нейрогенний НДІКА, 1994- 2,4 1,2 1,2 200 70 100 лектростимулятор м. Донецьк 1995 --- ечового міхура 7
8. Стоматологічна техніка
Продовження додатка N 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва виробу | Розробники, | Дослідно- | Підготовка | Обсяг фінансування |Річна |Вар- | Очікуваний обсяг серійного | виготовлювачі |конструкторські| серійного | (в цінах 1991 року) |потреба |тість | виробництва по роках, | | роботи | виробництва | по роках, млн. крб. |України |в | шт./млн. крб. | |---------------+---------------+----------------------------------|_______ |цінах |------------------------------------------------- | |строк |вар- |строк |вар- | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |Всього |1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |вико- |тість, |вико- |тість, | | | | | |по СНД, |року, | | | | | | |нання, |млн. |нання, |млн. | | | | | |штук |тис. | | | | | | |рік |крб. |рік |крб. | | | | | | |крб. | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ світлювач робочої ВО "Фотоприлад", -"- 0,3 0,2 0,1 4000/ 1,5 100 1000 1000 они м. Харків 5000 ікаря-стоматолога ВО "Наука"
Стоматологічна піч з за конкурсом: -"- 0,42 0,3 0,12 200/350 60 10 150 200 200 рограмним ВО "Комунар",
керуванням м. Харків
(ППС 1200) завод "Темп",

м. Хмельницький

Мі "Банком",

м. Київ
Стоматологічні СКБ заводу 1992- 0,9 1993 1,5 0,9 1,5 800 130 100 800 абори, що містять "Знання", 1993
пластинчаті та м. Полтава
гвинтові імпланти,
набори спеціальних
інструментів
для проведення
імплантації
9. Рентгенологічна та радіологічна техніка
Стоматологічний за конкурсом: 1992- 0,82 0,42 0,4 200/200 100 10 10 10 ентгено- НДТІД, м. Харків 1993
телевізійний ВО "Моноліт",
мікроскоп м. Харків
Магніторезонансний за конкурсом: 1992- 15 1994 2 5 5 7 5000 2/10 4/20 8/40 омограф КБ "Дніпровське", 1994

м. Дніпропетровськ

завод "Реле та

автоматики",

м. Київ
Віброелектро- КБ "Вектон", 1992- 0,4 1993 3 0,2 3,2 2000 0,8 200 1000 тимулятор м. Запоріжжя 1993
для лікування
урологічних
захворювань (ВС-1)
Лазерний матричний СКБ ВО 1992- 1,5 0,75 0,5 0,25 100 20 10 50 іостимулятор для "Полярон" 1994
терапії протяжних
зон, розробка
Комплекс СКБ ДА, м. Київ
рентгенологічної асоціація
апаратури і приладів "Укрмедприлад",

м. Київ ) Технічні ПО "Октава", 1993 5 5 ропозиції м. Київ

НДІРВ, ) Розробка апаратури м. Харків 1994- 12,6 3,6 3 6 100 800 10 1996 --
Підсилювач КБ "Спектр", -"- 1,88 -"- 0,4 - - - 0,88 1 100/200 5 ентгенівського м. Київ НДІРВ,
зображення м. Харків
Рентгенівський СКВ діагностичної 1995- 0,98 1997 - - - - 0,48 0,5 200/500 1,5 озиметр апаратури, м. Київ 1996
Дентальний - " - -"- 1 -"- - - - - 0,6 0,4 300/500 1 ентгенівський
апарат
Комплект технічної завод "Орізон", -"- 1,7 -"- - - - - 0,9 0,8 15/30 200 окументації на м. Сміла
емісійний томограф
Растри рентгенівські СКБ діагностичної 1995- 0,98 1997 - - - - 0,58 0,4 2000/6000 0,5 озсіювальні апаратури, м. Київ 1996
10. Фізіотерапевтична апаратура
Апарат ультразвуковий за конкурсом: 1992- 1,5 0,5 1 800/1000 8 50/0,4 200/1,6 200/1,6 200/1,6 ерапевтичний широкого НДІ "Квант", 1993
вжитку м. Київ

СКБДА, м. Київ
Апарат для за конкурсом: -"- 1,4 0,6 0,8 800/1000 12 50/0,6 200/2,4 200/2,4 агнітотерапії НДІ "Квант",

м. Київ

НВО "Ротор",

м. Черкаси

КПІ

НДЦ "Міоритм",

м. Київ

ВО "Новатор",

м. Хмельницький

ВО "Моноліт",

м. Харків
Апарат для -"- -"- 1,4 0,6 0,8 800/1000 12 50/0,6 200/2,4 200/2,4 агнітотерапії
Гіпотермічна за конкурсом: -"- 0,97 0,27 0,2 0,5 500 15 50/0,75 100/1,5 100/1,5 становка НДІ "Сатурн",

м. Київ

ВО "Моноліт",

м. Харків
Кріотест НДІ "Сатурн", -"- 1,1 0,25 0,25 0,6 1000 4,5 3/0,13 100/0,45 100/0,45 м. Київ

завод "Сател",

м. Глухів

завод "Елсат",

м. Київ
Комплекс ЕЕГ НДІРВ, м. Харків -"- 2,2 0,8 0,8 0,6 40/50 1000 50/5 50/5 50/5 50/5 а конкурсом: НДІ "Марс",

м. Київ

НВО "Хартрон",

м. Харків

НВО "РЕМА",

м. Львів
Прилад лазерного за конкурсом: 1992- 1,1 0,5 0,6 300/1000 5,5 200/1,1 500/2,75 1000/5,5 промінювання крові ВО "Газотрон", 1993

м. Рівне

НВО "Полярон",

м. Львів

ВО "Фотоприлад",

м. Черкаси

КБ "Дніпровське",

м. Дніпропетровськ

ЛНДРТІ

Харківський НДІ

терапії

"Медик-1" - пристрій ВО "Полярон", 1992- 0,62 0,42 0,2 5 100/0,5 300/1,5 500/2,5 500/2,5 кануючий лазерний м. Львів 1993
для апаратів АФДЛ-1,
АФЛ-2
"Малыш" - установка -"- 1992 1,275 1,275 150 60 5/0,3 60/3,6 120/7,2 150/9 ототерапевтична на
основі аргонового
лазера
Север 01 ВО "Моноліт", -"- 0,85 0,85 100 3 50 100 100 м. Харків
Апарат для лазерної за конкурсом: 1992- 4,7 2 2,7 2000 69 10 200 500 ерапії ВО "Електронмаш", 1993

м. Одеса

Український НДІ

радіоапаратури,

м. Київ

впроваджувальне

НВО "Інфрід",

м. Київ

Харківський НДІ

точного

машинобудування

Харківський НДІ

терапії

КБ "Промінь" ВО

імені Артема,

м. Київ
Електрокардіо- за конкурсом: -"- 1,5 0,7 0,8 250 1,35 50 80 120 тимулятор НДЦ "Міоритм",

м. Київ

НВО "РЕМА",

м. Львів

СКТБ "Орізон"

концерну "Родон",

м. Івано-

Франківськ

СКТБ РТУ,

м. Донецьк
Стимулятори різних за конкурсом: 1992- 2,8 1994 1 1,3 1,5 1 3000/ 2,5 1000 3000 5000 ункціональних НДЦ "Міоритм", 1994 10000 ризначень м. Київ

НВО "РЕМА",

м. Львів
Апарат локальний НДІРВ, м. Харків 1993- 5,77 1,47 2,5 1,8 30 200 40 ікрохвильової 1995 -- іпертермії простати 8
Комплект світловодів завод "Газотрон", 1993- 0,4 0,2 0,2 10000 0,1 10000 20000 ЛОК м. Рівне 1994 ----- ----- 1 2
Газорозрядні -"- -"- 0,3 0,1 0,2 5000 0,08 5000 10000 лектроди для ---- ----- паратів 0,4 0,8 арсонвалізації
11. Стерилізаційна техніка
Стерилізатор паровий Медико- -"- 1,5 0,5 1 10000 60 200 10000 20000 об'ємом працюючої інструментальний --- ----- ----- амери 10 куб. дм завод, 12 600 1200 П-10 м. Білгород-

Дністровський
Стерилізатор завод імені 1993- 1 0,4 0,4 0,2 15000 85 100 10000 аровий ГК-20 Г.І. Петровського, 1995 --- ----- м. Київ 8,5 850
Стерилізатор паровий СКТБ 1993- 0,7 0,3 0,4 1000 100 300 1000 об'ємом камери "Медобладнання", 1994 --- ---- 00 куб. дм м. Білгород- 30 100 Дністровський

Медико-

інструментальний

завод,

м. Білгород-

Дністровський
12. Техніка для екстреної допомоги та інтенсивної терапії
Перистальтичний за конкурсом: 1992- 0,75 1993- 0,24 0,62 0,25 0,12 200/500 10 100/1 200/2 300/3 500/5 асос для нагнітання СКТБ, 1994 1994
крові м. Вишгород

Львівський завод

"Біофізприлад"
Теплообмінник СКТБ, м. Вишгород 1992- 0,06 1993 0,2 0,06 0,2 4000/ 0,2 1000/0,2 2000/0,4 5000/1 10 т./2 дноразового завод "Карат", 1993 10000 икористання м. Вишгород
Пристрій для НВО -"- 0,893 0,2 0,693 200-500 1 10 200 300 игналізації "Електроприлад",
відсутності дихання м. Київ
у новонародженого
Барокомплекс ЦНДПІ "Тайфун", -"- 15 7 8 120 800 5 50 100 м. Миколаїв

Київське авіаційне

виробниче

об'єднання

ВО "Чернігівський

радіоприладний

завод"
Зволожувач дихальних за конкурсом: -"- 1,9 0,9 1 200 0,8 10 200 200 азів для серійних ЦНДПІ "Тайфун",
апаратів штучної м. Миколаїв
вентиляції легень КБ ВО "Іскра",
РО-5, РО-6 м. Запоріжжя
Установка регенерації за конкурсом: 1992- 0,6 0,2 0,4 5/50 2 2 15 20 ікросфер для ЦНДПі "Тайфун", 1993
опікових центрів м. Миколаїв

НВО "Пошук",

м. Жовті Води

НДЦ "Сонар",

м. Київ

ІМІЕ Академії

наук, м. Київ

ДКВМ ВО "Тиса",

м. Ужгород
Інкубатор -"- 1992- 2,7 1994 0,2 0,51 1,39 1 5/20 55,0 3 20 ранспортний з 1994
акумулятором тепла
для новонароджених
Портативний апарат НВО "Респіратор", -"- 0,35 0,25 0,1 5000 0,6 100 1000 ля обезболювання м. Донецьк
"Анальгон" ДЗГА, м. Донецьк
Носилки НВО "Респіратор", -"- 0,45 0,2 0,25 3,0 100 100 ммобілізаційні м. Донецьк
вакуумні (НІВ) Лисичанський

завод

гумотехнічних

виробів
Апарат для дихальної НВО "Респіратор", -"- 0,49 0,2 0,29 4,0 100 100 еанімації (АДР) м. Донецьк

Луганський завод

"Горизонт"
Аспіратор -"- -"- 0,18 0,1 0,08 0,3 100/0,03 пневмовідсмоктувач)
вмісту верхніх
дихальних шляхів
Комплект-укладка НДІГС, м. Донецьк 1992- 0,19 0,1 0,09 2,5 100/0,25 асобів завод "Червоний 1993
для негайної промінь",
медичної допомоги м. Луганськ
Протиопіковий НДЦ "Міоритм", -"- 1,8 1994 0,6 0,8 1 0,6 10/50 100 3 10 20 омплект м. Київ
за конкурсом: ЦНДПІ "Тайфун",

м. Миколаїв

НДІ "Сатурн",

м. Київ

ВО "Новатор",

м. Хмельницький

ДКВМ ВО "Тиса",

м. Ужгород
Комплект завод
наркозно-дихальної "Буревісник",
апаратури м. Київ
1) Розробка технічних 1993 0,68 0,68 ропозицій
2) Розробка 1993- 32 10 15 7 200 300 50 100 омплекту 1995 -- --- паратури 15 30
Моніторний комплекс ВСКТБ, м. Вишгород 1993- 3 1 1,5 0,5 500 150 200 ля кардіохірургії 1995 --- 30
Теплове перо до СКБ ВО "Знамя", 1993- 0,51 0,2 0,31 10000 0,5 10000 30000 лектрокардіографів м. Полтава 1994 ----- ----- 5 15
Трубки для НДІ "Еластик", 1993- 1,2 0,3 0,5 0,4 5000 0,15 200 2000 нкубаційного наркозу м. Київ 1995 ---- ---- 0,03 0,3
Комплекс медичної ВО "Моноліт", -"- 2,93 -"- - - - - 1,63 1,3 100/500 14 ехніки та м. Харків НВП "РЕМА",
обладнання для м. Львів завод
швидкої допомоги "Буревісник",

м. Київ державне

науково-виробниче

підприємство

"Інвамед",

м. Дніпропетровськ

НДІРВ, м. Харків
Апарат для штучної завод "Буревісник", -"- 2,1 -"- 0,3 - - - 1,1 1 1000/ 1,5 ентиляції легенів м. Київ 2000 Фаза-11"
Апарат штучної -"- -"- 2,07 -"- 0,3 - - - 1,17 0,9 300/600 3 ентиляції легенів
для дітей
15. Технічні засоби збільшення продуктивності праці медичного персоналу
17. Утилізація, очищення відходів
18. Медичне обладнання
Автоматизована ОКБМ "Модуль", 1992- 0,8 1994 0,4 0,5 0,7 1000 50 50/2,5 300/15 300/15 350/17,5 акуумна піч м. Київ 1993

завод "Генератор",

м. Київ
Пристрій для НВО "Сатурн", 1992 0,5 0,5 1000 0,01 20 10000 риготування м. Київ
парафінованих блоків
(паратерм 500)
Сповивальний стіл та НВО 1992- 0,7 1994 0,2 0,2 0,5 0,2 700/3000 1 30 200 300 іжко з термостатом "Електроприлад", 1994

м. Київ

завод "Точприлад",

м. Мукачеве
Установка для за конкурсом: 1992- 4,9 1993 1,1 1,8 4,2 10000 60 100/6 300/18 600/36 1000/60 творення штучного ОКБМ "Модуль", 1993
лікувального і м. Київ
стерильного ЦНДПІ,
мікроклімату м. Миколаїв

НВО "РЕМА",

м. Львів

НВО "Пошук",

м. Жовті Води

НДЦ "Сонар",

м. Київ

ІМПЕ Академії

наук, м. Київ

завод "Еталон",

м. Ізмаїл
"Мрія" - Житомирський 1992- 0,5 1993 3 0,5 3 1000 20 5 10 50 50 ніверсальний науково-дослідний 1993
стіл для інститут
зуботехнічних робіт радіосистем

(ЖНДІРС)
Комплекс обладнання ЦНДПІ "Тайфун", -"- 3,16 1 1,16 1 100 150 100 истем м. Миколаїв --- ондиціонування 15 овітря медичних
приміщень
Провід-електрод СКБ МЕТ, -"- 0,3 0,1 0,1 0,1 10000 м 0,1 м 5000 10000 агатоконтактний м. Кам'янець- ---- ----- ля рН-**трії Подільський 0,5 1 лунково-кишкового
тракту
Апарат АС-А-04 Інститут проблем -"- 1 0,63 0,37 1000 40 500 1000 онкології та --- ---- радіології, м. Київ 5 40
Камери дезінфекційні спеціальне 1995- 0,34 1997 - - - - 0,17 0,17 1500/4500 1,5 конструкторське 1996

проектно-

технологічне бюро

"Медобладнання",

м. Білгород-

Дністровський
Крісла-коляски та ДНВП "Інвамед", -"- 0,66 -"- - - - - 0,34 0,32 300/700 0,4 аталки для м. Дніпропетровськ
інвалідів і
тяжкохворих (3 типи)
Обладнання для КБ "Проект", -"- 0,58 -"- 0,2 - - - 0,34 0,24 200/1000 1,2 езперебійного м. Одеса завод
енергопостачання "Радіовимірювач",
операційних блоків м. Київ
Комплект обладнання АО "Полімед", -"- 0,94 -"- - - - - 0,45 0,49 150/300 3,1 ля розміщення м. Київ
трупів у моргах
Стерилізатор паровий завод 1995- 0,5 1997 - - - - 0,28 0,22 2000/ 1,5 П-220 технологічного 1996 5000 обладнання,

м. Маріуполь
19. Медична техніка
Комплект лапараскопів за конкурсом: 1992- 0,5 1993 0,3 0,3 0,5 4000 105 200/10,5 1000/52,5 1400/73,5 1600/84 оглядовий та ВО "Точприлад", 1993
хірургічний м. Мукачеве
прилади, лекціоскоп) НДІКА, м. Донецьк
Освітлювач для ВО "Точприлад", 1993 1993 0,2 0,2 5000 10 100/1 900/9 1800/18 2200/22 орстких ендоскопів м. Мукачеве
Комплект атроскопів -"- -"- 1 -"- 0,2 0,7 0,3 0,2 500 50 100/5 200/10 200/10 з 2-х приладів
(діаметром 2,7 мм)
Комплект атроскопів -"- -"- 0,8 -"- 0,2 0,5 0,3 0,2 300 60 80/4,8 100/6,0 120/7,2 з 2-х приладів
(діаметром 1,9 мм)
Комплект цитоскопів за конкурсом: 1992- 1 -"- 0,15 0,2 0,8 0,15 300 70 80/5,6 100/7,0 120/8,4 з 3-х приладів ВО "Точприлад", 1994
(діаметром 4 мм) м. Мукачеве

НДІКА, м. Донецьк
Комплект жорстких -"- -"- 1 -"- 0,2 0,2 0,8 0,2 500 110 100/11 200/22 200/22 ндоскопів для
сіноскопії із
6-ти приладів
(діаметр занурюючої
частини 4 мм,
2,7 мм)
Спецендоскоп з -"- 1992- 0,5 1994 0,1 0,2 0,3 0,1 400 40 50/2,5 100/5 250/22,5 аналом для 1994
кріодеструкції
Холедохоскоп гнучкий -"- 1992- 1,3 1995 0,3 0,05 0,8 0,45 0,3 500 50 200/10 300/15 діаметром 6 мм) 1995
Освітлювач для -"- 1992- 0,8 1994 0,1 0,1 0,7 0,1 500 40 100/4 200/8 200/8 нучких ендоскопів 1994
Мініендоскоп -"- -"- 0,7 -"- 0,2 0,3 0,4 0,2 100 30 20/0,6 20/0,6 30/0,9 30/0,9 діаметром 1,7 мм)
Освітлювальна система -"- -"- 0,5 -"- 0,1 0,4 0,1 0,1 5000 20 500/10 1500/30 1500/30 1500/30
Медичний інструмент з Академія 1993- 11 1995- 9 2 5 6 6 6 50 млн./ 10 млн./ елегійованих сталей технологічних наук 1995 1996 220 млн. 10 млн. України, м. Київ
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнямии КМ
N 1180 ( 1180-93-р ) від 29.12.1993, N 401 ( 401-95-р ) від
30.06.1995 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: