open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
17.09.2010 N 11/2-10.16/10177-ЕП
Начальникам регіональних

митниць, митниць
{ Лист втратив чинність на підставі Листа Державної

митної служби

N 11/2-10.16/2769-ЕП ( v2769342-11 ) від 21.02.2011 }
Про класифікацію згідно з УКТЗЕД ізоціанатів

У зв'язку із виникненням певних труднощів при класифікації
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) таких
товарів як: "ізоціанат", "полімерний ізоціанат", "ізоціанат (суміш
ізомерів і гомологів)", тощо, та з метою надання методологічної
допомоги в підходах до класифікації, повідомляємо наступне.
За інформацією з довідникової літератури - ізоціанати це
органічні сполуки, що мають в складі молекули NCO-групи. В
залежності від числа NCO-груп, вони розрізняються на моно-, ди-,
три- та поліізоціанати і використовуються для одержання уретанів
та поліуретанів.
У поясненнях до товарної позиції 2929 (Пояснення до УКТЗЕД)
ізоціанати описані наступним чином - ця група сполук включає
моно- та поліфункціональні ізоціанати. Ізоціанати з двома або
більше функціональними групами, такі як дифенілметандіізоціанат
(MDI), гексаметилендіізоціанат (HDI), толуїлендіізоціанат (TDI) та
толуїлендіізоціанат димер, широко використовуються у виробництві
поліуретанів.
У залежності від хімічної природи, складу, будови ізоціанати
можуть розглядатись, зокрема, у наступних товарних позиціях 2929,
3824 та 3909 згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 ).
З урахуванням вимог примітки 1 до групи 29, до неї
включаються ізоціанати визначеного хімічного складу та суміші їх
ізомерів. Склад таких ізоціанатів визначається постійним
співвідношенням елементів і може бути описаний конкретною
структурною формулою, наприклад: - хімічна сполука - 4,4'-дифенілметандіізоціанат (англ.
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, Pure MDI, 4,4-MDI), синоніми:
4,4'-діізоціанатодифенілметан, метилен-біс-(4-фенілізоціанат),
4,4-ДМІ, ДМІ і т.д., (N CAS 101-68-8) з молекулярною масою 250,26,
за фізичним станом - безбарвні або жовтуваті кристали; - хімічна сполука - 2,4 - толуілендіізоціанат (анг.
4-methyl-m-phenylene diisocyanate або toluene-2,4-diisocyanate
(N CAS 584-84-9); - ізоціанати в торгівлі, крім індивідуальних сполук також
можуть бути представлені як суміші ізомерів індивідуальних сполук,
наприклад, 2,4- толуілендіізоціанату та 2,6 - толуілендіізоціанату
(N CAS 26471-62-5), і можуть мати, крім інших, назву "базові ТДІ"
(англ. "generic TDI").
Подібні органічні ізоціанати, визначеного хімічного складу,
або суміші їх ізомерів класифікуються у товарній позиції 2929
згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 ).
У поясненнях до товарної позиції 2929 також зауважується, що
до цієї товарної позиції не включається
полі(метилфеніленізоціанат) необроблений МДІ, сирий МДІ або
полімерний МДІ, (англ. polymeric MDI), який класифікується у
товарній позиції 3909. Наприклад у товарній позиції 3909
класифікується, суміш дифенілметан-4,4'-діізоціанату, його
ізомерів та гомологів (N CAS 9016-87-9), яка відповідає речовині
поліметиленполіфенілізоціанат (англ. polymethylene polyphenyl
isocyanate), синоніми: олігомерний МДІ, полімерній МДІ, та ін.
Відповідно до пункту (1) "Ізоціанати" пояснень до товарної
позиції 2929 (Пояснення до УКТЗЕД), полімерний МДІ класифікується
у товарній позиції 3909. У пункті (3) пояснень до товарної позиції
3909 описано полімерний МДІ і серед іншого зазначено, що він є
важливим преполімером для одержання поліуретанів.
Згідно примітки 3 (с) до групи 39 у товарній позиції 3909
необхідно класифікувати синтетичні полімери, що містять у
середньому щонайменше 5 мономерних ланок. Проте, це положення не
поширюється на класифікацію полімерних ізоціанатів (преполімерів,
форполімерів). Відповідно до пункту (е) загального огляду товарних
позицій 3901 - 3911 (див. загальні положення до 39 групи) у
товарній позиції 3909 класифікуються полімерні ізоціанати, що
характеризуються незначною кількістю повторювальних мономерних
ланок (тобто менше 5 мономерних ланок). Причому зазначається, що
ці полімерні ізоціанати можуть містити мономери -
незаполімеризовані індивідуальні сполуки (ізомери, гомологи)
ізоціанатів.
З урахуванням вищенаведеного, згідно з приміткою 3 (е) до
групи 39, відповідно до пункту (1) пояснень до товарної позиції
2929 та пункту (3) пояснень до товарної позиції 3909, полімерний
МДІ необхідно класифікувати у товарній категорії 3909 50 90 згідно
з УКТЗЕД ( 2371б-14 ), оскільки він (полімерний МДІ) є
преполімером (форполімером) поліуретану.
До цього інформуємо, що питання підходів до класифікації
ізоціанатів розглядалось, зокрема, на 30-й сесії Комітету з
Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої
митної організації, за результатами роботи якої було рекомендовано
полімерні ізоціанати класифікувати у товарній підпозиції 3909 50,
тому відповідні зміни були внесені у пояснення до товарної позиції
2926 та 3909, тобто у Пояснення до УКТЗЕД, які побудовані на
основі Пояснень до Гармонізованої системи опису та кодування
товарів версії 2002 року.
Також інформуємо, що з питання класифікації полімерного МДІ
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) до
митних органів було надіслано лист Центрального митного управління
лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної
служби України від 18.04.08 N 29/5-11.2/2955-ЕП ( v2955342-08 ).
Інформацію про реєстраційний N CAS зазначено в листі
Державної митної служби України від 09.04.2010 N 14/883-ЕП
( va883342-10 ).
Лист Управління номенклатури й класифікації товарів
Департаменту податків та тарифного регулювання Державної митної
служби України від 22.04.05 N 37/37-2198-ЕП ( v2198342-05 )
вважати таким, що втратив чинність.
Перший заступник
Голови Служби О.М.Дороховський

Додаток

ПРИКЛАДИ

класифікації за УКТЗЕД ізоціанатів

( va017342-10 )
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: