open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
N 08-01/36 від 28.04.2001

Відділенню Національної служби

посередництва і примирення в

Львівській області

Національна служба посередництва і примирення в межах
повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та
Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ),
розглянула поставлені в листі від 24.04.2001 року N 175-01/13п
питання і роз'яснює наступне.
Чи є правомірним прийняття рішення шляхом збору підписів про
оголошення страйку в своїй установі відповідно до рекомендацій
щодо оголошення територіального страйку (частини 1, 2, 3 статті 19
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР )? Частинами другою статті 19 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
визначено, що "наймані працівники галузі чи
адміністративно-територіальних одиниць самостійно приймають
рішення про оголошення чи неоголошення страйку на своєму
підприємстві". Процедура прийняття рішення про оголошення чи неоголошення
страйку на підприємстві чітко визначена частиною першою статті 19
названого вище Закону України ( 137/98-ВР ). Зокрема, "рішення про
оголошення страйку на підприємстві приймається за поданням органу
профспілкової чи іншої організації найманих працівників,
уповноваженої згідно із статтею 3 цього Закону представляти
інтереси найманих працівників, загальними зборами (конференцією)
найманих працівників шляхом голосування і вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників або дві
третини делегатів конференції. Рішення про оголошення страйку
оформляється протоколом". В рішенні про оголошення страйку повинно бути зазначено: перелік розбіжностей сторін, які є підставою для оголошення і
проведення страйку; дата і час початку страйку, його тривалість і передбачувана
кількість учасників; назва органу, який очолює страйк, склад представників
працівників, уповноважених на участь в примирних процедурах під
час проведення страйку; пропозиції щодо мінімуму необхідних робіт (послуг), що
виконуватимуться на підприємстві, в установі чи організації в
період страйку.
Чи вправі орган, уповноважений представляти інтереси найманих
працівників, який визначений конференцією представників установ
освіти району при висуненні вимог на територіальному рівні
(страйковий комітет), надавати трудовим колективам рекомендації
щодо оголошення територіального страйку, підмінивши ними
повноваження конференції представників найманих працівників
(частина перша статті 4, частина друга статті 19 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР )? Частиною другою статті 19 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
визначено, що "рекомендації щодо оголошення чи неоголошення
галузевого або територіального страйку приймаються на галузевому
або територіальному рівнях на конференції, зборах, пленумі чи
іншому виборному органі представників найманих працівників та/або
профспілок і надсилаються відповідним трудовим колективам чи
профспілкам". Якщо страйковий комітет був відповідно до частини першої
статті 4 названого вище Закону України ( 137/98-ВР ) під час
висунення вимог був визначений як орган, який представляє інтереси
найманих працівників, то він має право відповідно до частини
другої статті 19 Закону приймати рекомендації щодо оголошення чи
неоголошення територіального страйку. В рекомендаціях щодо оголошення страйку відповідно до
підпункту 14.5. Положення про порядок проведення примирних
процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів),
затвердженого наказом Національної служби посередництва і
примирення від 24 квітня 2001 року N 92 ( v0092299-01 ), повинно
бути: перелік розбіжностей сторін, які є підставою для оголошення і
проведення страйку; дата і час початку страйку, його тривалість і передбачувана
кількість учасників; назва органу, який очолює страйк, склад представників
працівників, уповноважених на участь в примирних процедурах під
час проведення страйку; пропозиції щодо мінімуму необхідних робіт (послуг), що
виконуватимуться на підприємстві, в установі чи організації в
період страйку. Рекомендації про оголошення чи неоголошення територіального
страйку надсилаються відповідним трудовим колективам.
Чи можуть повторно освітяни Шевченківського району міста
Львова прийняти участь у міському страйку, що планується у першій
половині травня поточного року, коли попередньо страйковим
комітетом визначено та проведено його як триденний страйк з
04.04.2001 р. до 06.04.2001 р. (офіційно страйккомом не приймалося
рішення про його відміну, припинення чи призупинення в часі, а
лише вказано його конкретний термін)? Частиною другою статті 17 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
визначено, що "Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі
інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) у зв'язку з відмовою власника або уповноваженого ним
органу (представника) задовольнити вимоги найманих працівників або
уповноваженого ними органу, профспілки, об'єднання профспілок чи
уповноваженого нею (ними) органу". Таким чином, страйк на територіальному рівні міста може бути
лише як крайній засіб вирішення колективного трудового спору на
територіальному рівні міста. Законом України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
не передбачено інших умов оголошення і проведення страйків. Окрім
того, частиною другою статті 18 названого вище Закону України
визначено, що "Порядок здійснення права на страйк встановлюється
цим Законом". Оскільки Національною службою посередництва і примирення
станом на 28.04.2001 року колективний трудовий спір на
територіальному рівні міста Львова відповідно до частини шостої
статті 15 Закону України ( 137/98-ВР ) не зареєстрований, наймані
працівники закладів освіти міста Львова відповідно до статей 2, 3,
4 і 6 Закону України вимог до роботодавця не висували і в
колективний трудовий спір не вступали, то оголошення міського
страйку, що планується у першій половині травня поточного року,
суперечить положенням статей 3, 4, 6, 17, 18 і 19 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ). Що стосується строків проведення оголошеного страйку
працівників установ освіти Шевченківського району міста Львова,
то, як видно із інформації, в рекомендаціях страйкового комітету
щодо оголошення страйку був чітко визначений строк проведення
страйку (з 04.04.2001 року до 06.04.2001 року). Відповідно до
рекомендованих строків проведення страйку наймані працівники
установ освіти району і приймали рішення про оголошення страйку.
Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) не передбачено повторного проведення
страйку.
Чи вправі конференція представників найманих працівників
Галицького району міста Львова надати рекомендації трудовим
колективам освітніх установ щодо оголошення територіального
страйку не в конкретному районі, а на рівні міста? Частиною другою статті 19 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
чітко визначено, що "Рекомендації щодо оголошення галузевого або
територіального страйку приймаються на галузевому або
територіальному рівнях на конференції, зборах, пленумі чи іншому
органі представників найманих працівників та/або профспілок і
надсилаються відповідним трудовим колективам чи профспілкам". Конференція представників найманих працівників Галицького
району міста Львова представляє найманих працівників установ
освіти лише Галицького району, а не працівників установ освіти
міста Львова. Тому рекомендації конференції представників найманих
працівників Галицького району міста Львова трудовим колективам
освітніх установ міста Львова суперечать частині другій статті 19
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.М.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: