open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2013  № 901

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 234 від 22.04.2015}

Про організацію розробки та впровадження проекту реформування системи охорони здоров'я України за рахунок інвестиційної позики Світового банку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 1006 від 25.11.2013
№ 368 від 28.05.2014}

Відповідно до пункту 25 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", з метою організації розробки та впровадження проекту щодо реформування системи охорони здоров'я України за рахунок інвестиційної позики Світового банку, організації реалізації гранту Світового банку на підготовку проекту "Реформування обласних систем охорони здоров'я", а також співробітництва Міністерства охорони здоров'я України зі Світовим банком НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи з розробки та впровадження проекту щодо реформування системи охорони здоров'я України за рахунок інвестиційної позики Світового банку, а також організації реалізації гранту Світового банку на підготовку проекту "Реформування обласних систем охорони здоров'я" (далі - Робоча група), що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки та впровадження проекту щодо реформування системи охорони здоров'я України за рахунок інвестиційної позики Світового банку, а також організації реалізації гранту Світового банку на підготовку проекту "Реформування обласних систем охорони здоров'я", що додається.

3. Голові Робочої групи:

3.1. Провести перше засідання Робочої групи не пізніше 23.10.2013 року.

3.2. Забезпечити організацію роботи Робочої групи, залучати, у разі потреби, до її роботи у встановленому порядку необхідних спеціалістів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Р. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.10.2013 № 901

СКЛАД
робочої групи з розробки та впровадження Проекту щодо реформування системи охорони здоров'я України за рахунок інвестиційної позики Світового банку, а також організації реалізації гранту Світового банку на підготовку проекту "Реформування обласних систем охорони здоров'я"


Лісневська
Наталя Олександрівна

-

заступник Міністра охорони здоров'я України, голова робочої групи;


Надутий
Костянтин Олександрович

-

начальник управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, заступник голови робочої групи;


Дацишин
Маркіян Богданович

-

заступник керівника Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України (за згодою);


Перегінець
Ігор Богданович

-

заступник Представника Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні (за згодою);


Верета
Любов Володимирівна

-

заступник начальника управління бухгалтерського обліку - начальник відділу, заступник головного бухгалтера МОЗ України;


Голованчук
Інна Олександрівна

-

начальник Відділу зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції МОЗ України;


Григоренко
Алла Анатоліївна

-

начальник Управління громадського здоров'я МОЗ України;


Пивоваров
Андрій Андрійович

-

начальник Юридичного управління МОЗ України;


Ємець
Петро Володимирович

-

в.о. директора Департаменту економіки та ресурсного забезпечення МОЗ України;


Голубчиков
Михайло Васильович

-

директор ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України";


Слабкий
Геннадій Олексійович

-

директор ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України";


Сальков
Віктор Васильович

-

головний спеціаліст Відділу прес-служби МОЗ України;


Димитренко
Марія Костянтинівна

-

головний спеціаліст відділу медичного страхування та моніторингу реформ медичного обслуговування управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, секретар робочої групи.

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1006 від 25.11.2013; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 368 від 28.05.2014}

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. ХобзейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.10.2013 № 901

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з розробки та впровадження проекту щодо реформування системи охорони здоров'я України за рахунок інвестиційної позики Світового банку, а також організації реалізації гранту Світового банку на підготовку проекту "Реформування обласних систем охорони здоров'я"

1. Робоча група з впровадження проекту щодо реформування системи охорони здоров'я України за рахунок інвестиційної позики Світового банку (далі - Робоча група) є постійно діючим координаційним органом, утвореним Міністерством охорони здоров'я України з метою ініціювання, підготовки та реалізації проекту щодо реформування системи охорони здоров'я України за рахунок інвестиційної позики Світового банку (далі - Проект).

2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, дорученнями Міністра охорони здоров'я України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є забезпечення:

3.1. Організаційних та інституційних умов впровадження Проекту.

3.2. Відповідності заходів Проекту напрямкам державної політики та міжнародної технічної допомоги у сфері охорони здоров'я.

3.3. Затвердження стратегічних документів Проекту.

3.4. Вивчення міжнародного досвіду та практики в реалізації проектів Світового банку в напрямку профілактики, лікування хвороб неінфекційного характеру та збереження здоров'я населення в цілому.

3.5. Надання аналітичної, інформаційної допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також представникам - експертам Світового банку з питань реформування та модернізації галузі охорони здоров'я.

3.6. Контролю за належним використанням ресурсів Проекту.

3.7. Своєчасного визначення проблем і оперативного їх вирішення.

3.8. Ефективного планування, координації та моніторингу реалізації всіх компонентів Проекту.

3.9. Прозорого впровадження заходів Проекту.

3.10. Виконання інших завдань, що випливають із законодавства України та Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Забезпечує організацію роботи щодо остаточної підготовки відібраних проектних пропозицій регіонами для реалізації проектів модернізації галузі охорони здоров'я у рамках співпраці зі Світовим банком.

4.2. Координує розробку та реалізацію проектів реформування обласного сектору охорони здоров'я.

4.3. Забезпечує організацію роботи щодо підготовки Проекту, спрямованого на підтримку управління галуззю охорони здоров'я та контроль на рівні Міністерства охорони здоров'я України, за такими напрямами:

4.3.1. Впровадження інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я для моніторингу ефективності функціонування мережі закладів охорони здоров'я всіх рівнів, показників стану здоров'я населення та епідеміологічного нагляду, координації управлінських рішень у галузі охорони здоров'я.

4.3.2. Запровадження нового механізму фінансування закладів охорони здоров'я, в тому числі на основі діагностично-споріднених груп.

4.3.3. Інформаційно-комунікаційний супровід реформи охорони здоров'я.

4.3.4. Розвиток потенціалу галузі у сфері епідеміологічного нагляду та боротьби з хворобами, технічна допомога і навчання персоналу з акцентом на запобігання неінфекційним захворюванням на національному та регіональних рівнях

4.3.5. Підтримка нормативної роботи, спрямованої на впровадження Проекту реформування системи охорони здоров'я України за рахунок інвестиційної позики Світового банку.

4.4. Готує для ініціювання перед Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проектну пропозицію за Проектом.

4.5. Заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України, керівників місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації Проекту (за потреби).

4.6. Організовує підготовку проектів нормативно-правових актів з питань реалізації Проекту.

4.7. Розглядає проекти нормативно-правових актів з питань реалізації Проекту, готує відповідні пропозиції.

4.8. Оцінює соціальну та фінансово-економічну ефективність впровадження Проекту.

4.9. Організовує роз'яснювальну роботу з питань реалізації Проекту, у тому числі у засобах масової інформації.

4.10. Розглядає пропозиції щодо забезпечення безперебійного функціонування систем, створених чи модернізованих під час реалізації Проекту.

5. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

6. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

6.1. За погодженням із заінтересованими міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування та науковими установами залучати для роботи їх працівників.

6.2. Здійснювати підготовку пропозицій з питань, що належать до її повноважень, для внесення Кабінету Міністрів України.

7. Робочу групу очолює заступник Міністра охорони здоров'я України, уповноважений здійснювати функції керівника Проекту.

8. Голова Робочої групи:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю Робочої групи, несе персональну відповідальність за організацію виконання покладених на неї завдань.

8.2. Визначає порядок денний засідань Робочої групи та регламент її роботи.

8.3. Організовує розгляд Робочою групою проектів відповідних нормативно-правових актів та інших документів.

8.4. Представляє Робочу групу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

9. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання. Засідання Робочої групи проводяться в міру потреби, але не рідше ніж раз на квартал.

10. Робоча група правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менше третини її членів.

11. Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляються протоколом, який підписують голова та присутні на засіданні члени Робочої групи.

12. Протокол засідання Робочої групи надсилається її членам у десятиденний строк після проведення засідання.

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на Департамент реформ та розвитку медичної допомоги.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: